AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

ΑΟΡΑΤΕΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Γραφει ο Αμφικτύων

Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

(του Υποστρατήγου ε.α K. Χ. Κωνσταντινίδη)
Όλα στον κόσμο γεννιούνται, κινούνται και καταστρέφονται με έναν ερωτικό παλμό, δηλαδή ενέχουν μέσα τους τον Έρωτα που δημιουργεί κάποια αμοιβαία δόνηση. Με συχνότητα λοιπόν κινούνται οι γαλαξίες, οι ήλιοι , οι πλανήτες και η Γη . Με συχνότητα δονούνται τα διάφορα στοιχεία της ύλης. Με συχνότητα μεταδίδεται το Φως, ο Ηχος, τα ηλεκτρομαγνητικά και βαρυτικά πεδία κλπ. Με τον ερωτικό παλμό γίνεται η συνουσία μεταξύ των δύο φύλλων του ζωικού βασιλείου κ.ο.κ. Με κάποια δόνηση συντελείται φυσικά και η Ιερά Σύλληψη του Κόσμου. Όταν τα σωμάτια της Ήρας και η θέουσα ενέργεια του Διός υποστούν μια έντονη τοπική δόνηση, ενίοτε δημιουργεί τοπικό συντονισμό των δύο δυνάμεων και αυτός ο συντονισμός προκαλεί μια τρομερή δίνη. Από την Ωγυγία τόμος Α!, σελ 28-29 πληροφορούμεθα ότι : « Ο Θεός εδημιούργησε πρώτον τον Αιθέρα, περί δε τον Αιθέρα ήτο Χάος και νυξ ζοφώδης, και εσκέπαζεν όλα όσα ήτον υπό τον Αιθέρα. Τουτέστι, το σκότος ήτον πριν της διακοσμήσεως και εσκέπαζε την Γην. Ύστερον δε διεπέτασεν , ή διέσχισε το φως τον Αιθέρα και εφώτισεν όλην την κτίσιν. Λέγει άρα το φως αρχαιότατον και υπέρτατον πάντων, το οποίον ονόμασαν τρισσώς, κατά τον χρησμόν του Απόλλωνος. Μήτιν , Φως , Ζωοδοτήρα… . Ήλιος, Σελήνη, άστρα, Γη , Θάλασσα και λοιπά ορώμενα και αόρατα…έγιναν τα πάντα διά των τριών δυνάμεων , λέγει ο Ορφεύς….» Ως γνωστόν το Φως είναι η Συμπαντική Ενέργεια του Διός η οποία γονιμοποίησε τα Σωμάτια της Ήρας που βρίσκονται εν δυνάμει στο Χάος. Τότε δημιουργούνται ασύλληπτες ταχύτητες και ανυπολόγιστες θερμοκρασίες και πυκνότητες που προσεγγίζουν το άπειρο. Δημιουργείται τοπικώς μια εστία ασύλληπτης υπερθέρμανσης και πίεσης που κατά τον Hawking μπορεί να φθάσει σε ανυπολόγιστη ένταση. Κάτω από την πίεση των ταλαντώσεων και της θερμότητος υποκύπτουν οι δύο Συμπαντικές Ουσίες σε ένωση μεταξύ τους. Τότε γίνεται η συνουσία των δυνάμεων και επέρχεται η Ιερά Σύλληψη . Αυτή η Ιερά Σύλληψη κυοφορεί το Πρώτο γονιμοποιημένο κύτταρο , το Κοσμικό Ωόν. Ένα τέτοιο Ωό προκάλεσε την Μεγάλη Έκρηξη(Big Bang) [Ο Ορφεύς εδίδαξεν εις του Έλληνες τον Ιερόν Λόγον, περί του πρωτοτύπου Αυγού, οίον , ότι το παν εγεννήθη εκ τινος πρωτοτύπου και αγεννήτου αυγού. Ταύτην δε την γνώμην είχον και όλα τα έθνη. Γι’ αυτό το Αυγό ήτο σύμβολον του παντός αφιερωμένο στους οργιασμούς του Διονύσου] Ο Κόσμος λοιπόν έγινε από την γονιμοποίηση ενός Συμπαντικού Σωματίου της Ήρας από μια Συμπαντική ακτίνα ενέργειας(τον Κεραυνό} του Διός. Τώρα γίνεται πλήρως αντιληπτόν το νόημα του Κεραυνού του Συμπαντικού Διός., ο οποίος δεν ήτο παρά η ακτίνα της ενέργειας που γονιμοποίησε τα σωμάτια της Ήρας και δημιούργησε το Κόσμο τούτο. Οι γονιμοποιήσεις αυτές που μπορεί να είναι συχνές-όπως ο βιασμός των πολυάριθμων γυναικών από το Δία –δεν καταλήγουν όλες στην δημιουργία κόσμων , διότι δεν επιβιώνουν μετά την σύλληψη. Η Ελληνική Αρχαιολογία το προέβλεψε κι’ αυτό και απέδωσε συμβολικά την αστοχία επιβιώσεως των κοσμικών γεννήσεων στην πράξη του Κρόνου ( Χωροχρόνου), που τρώει αμέσως τα νεογέννητα παιδιά του. Και τούτου διότι , αμφότερα, τόσον το αιχμαλωτισμένο σωμάτιο όσον και η αιχμαλωτισμένη ενεργειακή ακτίνα έχουν την τάση να αποδεσμευτούν και να επιστρέψουν στην προαιώνια κατάσταση τους , δηλαδή σ’ αυτήν της καθαρότητος. Διότι το σωμάτιο της Ήρας , έχει φυσικό σύντροφο του κάποιο αντισωμάτιο στο Χάος, που αναμένει την ένωση του με το ταίρι του και επίμονα επιδιώκει την αποδέσμευση του. Επίσης και η ακτίνα του Διός λόγω της άπειρης συνοχής της με τον κορμό θέλει να επιστρέψει στον αρχέγονο χώρο της.(συνεχίζεται)
http://www.achilleous.com
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ «VRILL»

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)


Στα δύο προηγούμενα άρθρα αναλύσαμε τα «Ασθενή Ενεργειακά Πεδία» και την «Ανθρώπινη Αύρα». Στην παρούσα ανάλυση θ’ ασχοληθούμε με ένα θέμα-που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα. Αυτό είναι το ενεργειακό πεδίο «Vrill». Το περίεργο είναι ότι η λέξη αυτή που χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς , δεν υπάρχει στο Γερμανικό Λεξικό. Επομένως είναι ξένη και την δανείσθηκαν οι Γερμανοί επιστήμονες. Όμως αν εξετάσουμε καλύτερα τη μυστηριώδη αυτή λέξη μας παραπέμπει στην Ελληνική λέξη «Αύρα». Αλλά και εννοιολογικά δεν διαφέρει από την «Αύρα» που εξετάσαμε στα προηγούμενα . Μετά από αυτήν την παρέκβαση ας μπούμε στο θέμα μας

Τα Ανεξήγητα Φαινόμενα της Αρχαίας Ελλάδος

Σχεδόν σε κάθε σελίδα της Ελληνικής Προϊστορίας συναντώμε φοβερά παράδοξα που ακόμη και με τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους δεν είμαστε σε θέση να τα εξηγήσουμε. Να υποθέσουμε ότι δεν γνώριζαν τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι; Η φιλοσοφική και ορθολογιστική τους συγκρότηση ήτο τόσο ευρεία ώστε δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με ευφάνταστους και τυφλωμένους από την θεολογική πίστη ανθρώπους ώστε να πιστεύουν σε θαύματα. Και τότε η Μυθολογία τι είναι ; Έργον της Μυθολογίας είναι η απόκρυψη των εννοιών , ώστε να υποχρεώσει τον ερευνητικό άνθρωπον να διεισδύσει στο βάθος των σημαινομένων και με διαφορετικές μεθόδους να φθάσει στην σοφίαν των μη αποκαλυπτομένων στην πρώτην αναζήτηση εννοιών. Δεν είναι όμως μόνον η Ελληνική Αρχαιολογία(Προϊστορία) που μας παραπέμπει σε ανεξήγητα φαινόμενα , αλλά και η Ελληνική Ιστορία των Κλασσικών Χρόνων, η οποία δεν έχει σχέση με την –κακώς λεγομένη-. Μυθολογία. Και το ερώτημα που προβάλλει είναι το εξής:

Είχαν οι Αρχαίοι Έλληνες Μυστικά Όπλα ; Και αν ναι τι όπλα ήσαν αυτά;


1/ Το παράδοξο φαινόμενο της Ναυμαχίας της Σαλαμίνος

Στα βιβλία του Ηροδότου και του Πλουτάρχου γίνεται περιγραφή περίεργων φαινομένων που συνέβησαν στην ναυμαχία της Σαλαμίνος στην οποία συγκρούσθηκαν ο Αθηναϊκός και ο Περσικός στόλος. Η ναυμαχία θα ελάμβανε τελικά χώρα –μετά την επιμονή του Θεμιστοκλέους – στο Στενό μεταξύ της Σαλαμίνος και Αττικής , αντίκρυ της Ελευσίνος, όπου ήτο και το περίφημο Ιερό της πανάρχαιας Θεάς Δήμητρος. Άλλοι στρατηγοί προτιμούσαν να διεξαχθεί η ναυμαχία παρά τον πορθμό της Κορίνθου, αντίκρυ στο Ηραίον. Να πρυτάνευσαν μόνον στρατηγικοί οι λόγοι για την επιλογή του Στενού της Σαλαμίνος ή και έτεροι λόγοι που τους αγνοούμε, παρότι μας τους αποκαλύπτει εναργέστατα ο Ηρόδοτος; Μήπως υπελόγιζε ο Θεμιστοκλής στην βοήθεια των μυστικών όπλων της Δήμητρος, αυτών που κρύβονταν με αυστηρότητα και επί ποινή θανάτου από την δημοσιότητα στα Ελευσίνια Μυστήρια ; Ιδού πως περιγράφει Ο Ηρόδοτος[Ηρόδ. 65] τα γεγονότα που διεδραματίσθησαν προ της ναυμαχίας. Ο Ξέρξης με τους επιτελείς του είναι ανεβασμένος στο παρατηρητήριο , στο όρος Αιγάλεω για να παρακολουθήσει την ναυμαχία :
« Στο Θριάσιο Πεδίο είδαν κονιορτό που ερχόταν από την Ελευσίνα, σαν να βάδιζαν 30.000 άνθρωποι. Ενώ αυτοί εθαύμαζαν για τον κονιορτό , άκουσαν μια φωνή , που έμοιαζε με εκείνη του μυστικού Ιάκχου. Ο Δημάρατος, ανίδεος των Ελευσινίων Μυστηρίων, ρώτησε τον Δικαίο(μύστη των Ελευσινίων) τι να είναι αυτό που φωνάζει κι’ εκείνος του είπε : Δημάρατε είναι αδύνατον να μην ακολουθήσει κάποια μεγάλη βλάβη στο στράτευμα του Ξέρξη, διότι, αφού η Αττική είναι έρημη, δεν μένει αμφιβολία, ότι αυτό που φωνάζει είναι κάτι θείο . Και αν ο κονιορτός πέσει στη Σαλαμίνα , τότε θα κινδυνεύσει ο στόλος του βασιλέως » Την ίδια πληροφορία όμως δίδει και ο Πλούταρχος,[Πλούταρχ. Παράλλ. Βίοι, Θεμιστοκλής 15] του οποίου η μαρτυρία περί του Ιερού των Δελφών είναι αξιόπιστος..

Ο Ίακχος-Διόνυσος

Η Δήμητρα είναι αυτή που ίδρυσε τα Ελευσίνια Μυστήρια και προΐσταται της δημιουργίας των μη μονογενών όντων, των εστερημένων λογικού, όπως ζώων και των φυτών. Αντίθετα η Κόρη είναι επιφορτισμένη με την δημιουργίαν των λογικών όντων, δηλαδή των ανθρωπίνων ψυχών. Ποιος όμως ήτο ο Ιακχος; Ητο ο ίδιος ο Διόνυσος και ελατρεύετο στην Ελευσίνα στις εορτές των Ελευσινίων Μυστηρίων προς τιμήν της Δήμητρος, κατά την οποίαν εγίνετο η μυστική πομπή του.. Η πρώτη ημέρα της εορτής ονομάζετο Αγυρμός=συνάθροιση. Την δευτέρα ημέρα πήγαιναν οι μύστες στη θάλασσα προς καθαρμόν. Την τρίτη ημέρα εθυσίαζον μίαν τρίγλαν(μπαρμπούνι) και προσέφεραν και άρτον εκ του Ραρίου πεδίου. Την τετάρτη ημέρα εγένετο η μεγαλοπρεπής πομπή του Ιερού Καλάθου, με ύμνους όπως Χαίρε Δημήτερ κλπ και ακολουθούσαν οι γυναίκες οι λεγόμενες Κεστοφόροι και οι Κανηστροφόροι βαστάζουσαι κίστεις και κανά(κάνιστρα) Τι περιείχαν αυτά τα κάνιστρα; Σουσάμι, μαλλιά προβάτου, αλάτι, φίδια, ρόδια, καλάμια , κισσόν Μηκώνας και πόππανα(πλακούντες). Πάντα ταύτα ήσαν σύμβολα ευφορίας. Η πέμπτη ημέρα ήτο η ημέρα των λαμπάδων και αμιλλώντο ποίος θα προσφέρει τη μεγαλύτερη λαμπάδα. Η λαμπάδα συμβολίζει την αναζήτηση της Περσεφόνης από την Δήμητρα με την βοήθεια λαμπάδας. Η έκτη ημέρα ωνομάζετο Ιακχος, επεδή εγένετο η πομπή του μυστικού Ιάκχου- Διονύσου. Μετέφερον λοιπόν το άγαλμα του εστεμμένον με μύρτον από τον Κεραμεικό(ένθα το νεκροταφείο των επιφανών ανδρών των Αθηνών) εις την Ελευσίνα. Οι μεταφέροντες αυτό ήσαν όλοι στεφανωμένοι και εκαλούντο Ιακχαγωγοί, έψαλλον δε ύμνους και εχόρευον και αστεείζοντο, ώστε εγένετο πολύς θόρυβος που ακούετο πολύ μακριά, ωσάν να ήσαν πολλές χιλιάδες ανθρώπων, όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος. Στην πομπή αυτή παρευρίσκοντο 30.000 άνθρωποι και ακολουθούσαν την Ιεράν Οδόν –όπως απεκαλείτο και τότε και σήμερον. Στο δρόμο αυτό ήτο και η Ιερά Ελαία και η Ιερά Συκή όπου η πομπή έκανε σύντομη στάση. Σύντομη στάση έκανε και στη γέφυρα στον Κηφισό ποταμό . Την εβδόμην ημέραν εγένοντο οι Ελευσίνιοι Αγώνες, στον οποίον οι αθλητές ελάμβανον βραβείον μέδιμνον κριθής προς τιμήν της θεάς Δήμητρος προστάτιδος του σίτου. Οι Αθλητικοί Αγώνες είναι πανάρχαιος θεσμός και συνδέονται άρρηκτα με την Ελληνική Θρησκεία πριν τους καταργήσει δια πυρός και σιδήρου το Ανατολικό δόγμα. Αθλητικοί Αγώνες λαμβάνουν χώρα σε κάθε μεγάλη εκδήλωση των Ελλήνων απο αρχαιοτάτων χρόνων. Η ογδόη ημέρα ωνομάζετο Επιδαυρίων ημέρα, ή Επιδαύρια και εόρταζαν πάλι τα μικρά μυστήρια προς μύηση των ξένων, τα οποία εγένοντο προς χάριν του Ασκληπιού. Η εννάτη ημέρα ωνομάζετο Πλημοχόαι, επειδή έβαλλον δύο χόας (κανάτες) , ή κοτυλίσκους( ποτήρια) πλήρεις οίνου , τον μεν προς ανατολάς, τον δε προς δυσμάς. Έπειτα , αφού έλεγον μερικές μυστικές λέξεις, έσπαζαν τις κανάτες ή τα ποτήρια και εχύνετο στο έδαφος ο οίνος σπονδή προς τον Διόνυσον, όπως λέγει ο Πρόκλος.(ΩΓΥΓΙΑ, τομ. Γ’, σελ. 396, Αθαν. Σταγειρίτης, Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις) Ο θεσμός των Ελευσινίων Αγώνων χάνονται στα βάθη της Ελληνικής Προϊστορίας και συνδέονται με την λατρεία της Δήμητρος και των Ελευσινίων Μυστηρίων , δηλαδή προ αρκετών δεκάδων χιλιάδων ετών προ εποχής μας, στην Προκατακλυσμιαία εποχή, ακόμη και προ του Κατακλυσμού του Ωγύγου. Επίσης απο το ανωτέρω απόσπασμα βλέπουμε ότι πλείστα Χριστιανικά και Εβραϊκά έθιμα έχουν κλαπεί από τις θρησκείες αυτές , όπως λ. χ ο καθαρμός, η προσφορά λαμπάδων, το χανούκα των Ιουδαίων, η προσφορά άρτου, τα ρόδια στα κόλλυβα, οι ψαλμοί, οι πομπές, ο αγιασμός των υδάτων, ο μυστικισμός , ο στολισμός των επιταφίων, τα μύρτα ,ο οίνος , το τσούγκρισμα των ποτηριών και πολλά άλλα. Οι μυστικές λέξεις ήσαν «υιέ και τοκυιέ», δηλαδή υιέ και πάτερ, που ήτο ο Διόνυσος.

Ο Πλούταρχος περιγράφει πως ένας εκκωφαντικός θόρυβος ξεκινούσε απο την Ελευσίνα και έφθανε ως το παρατηρητήριο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω και στην Σαλαμίνα. Παράλληλα ένα περίεργο νέφος ανυψώθηκε και έπεσε στις Περσικές τριήρεις δημιουργώντας σύγχυση και ταραχή , ώστε το ένα πλοίο συγκρούετο με το άλλο . Τότε οι Ελληνικές τριήρεις ώρμησαν και αποδεκάτισαν τον Περσικό στόλο.

Το παράξενο «ενεργειακό νέφος» της Ελευσίνος

Τι όμως ήτο αυτός ο κονιορτός ; Μήπως ήτο ένα πυρηνικό νέφος; Η επρόκειτο για ένα αόρατο τείχος , δηλαδή μίας τεχνητής ασπίδας ραδιοκυμάτων με κάποια συγκεκριμένη συχνότητα που παρέλυσε τα Περσικά πληρώματα; Αυτό το τείχος κεινείτο με μεγάλη ταχύτητα και ήτο αδιαπέραστο. Όμως το ίδιο τριπλούν κύμα (ωστικό, θερμικό και πυρηνικό) δεν δημιουργεί και η πυρηνική ή ατομική έκρηξη; Ασφαλώς αν θα μας μιλούσαν προ του 1945 για ένα τέτοιο φαινόμενο θα το θεωρούσαμε φανταστικό και εξωφρενικό, όχι όμως σήμερον . Ίσως μάλιστα σε λίγα χρόνια να μπορέσουμε να εξηγήσουμε όχι μόνον τα μυστήρια που περιγράφουμε στο παρόν , αλλά και άλλα πολλά που μένουν ακόμη στη σφαίρα της φαντασίας και του μύθου. Όπως γνωρίζουμε ότι τα διάφορα Μυστήρια ήσαν άκρως μυστικά και ουδείς ποτέ ετόλμησε να τα αποκαλύψει επι ποινή θανάτου. Ελάχιστοι δε και μόνον οι εκλεκτοί ήσαν τότε οι μύστες που ελάμβαναν γνώση τούτων. Ας τους ονομάσουμε λοιπόν «Τάξη Ε» , η οποία κρατούσε τα μυστικά όπλα του Ελληνισμού. Και δεν είναι απαραίτητο αυτά να είναι υλικά όπλα, αλλά μπορεί να είναι και γνώσεις απόρρητες και μυστικές που δεν έπρεπε να πέσουν σε μη εξουσιοδοτημένους ανθρώπους, διότι αν έπεφταν θα συνέβαινε αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας . Δηλαδή « στρατοκρατούμενοι» και ελεγχόμενοι «επιστήμονες» και εγκληματίες πολιτικοί , έβαλαν στο χέρι ανώτερες από το πνευματικό και ηθικό τους ανάστημα όπλα και δυνάμεις , που μπορούν να καταστρέψουν πολλές φορές τον πλανήτη και την ίδια τη ζωή. Δεν αποκλείεται λοιπόν οι «Ε» να είχαν αυτή την τεχνογνωσία και να δημιουργούσαν το ωστικό κύμα , χωρίς να προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.

2/ Το παράδοξο φαινόμενο των Δελφών

Παρόμοια μυστικά όπλα παρουσιάζονται και στους Δελφούς και αναφέρονται από αρχαίους συγγραφείς. Είναι γνωστή η μέχρις εσχάτων ηρωική άμυνα των Σπαρτιατών και Θεσπιαίων στην στενή διάβαση των Θερμοπυλών. Μετά την διάρρηξη της αμυντικής τοποθεσίας των Θερμοπυλών τα Περσικά στρατεύματα δια της ατραπού που τους εφανέρωσε ο Εφιάλτης ωδηγήθηκαν στους Δελφούς . Σκοπός τους ήτο η καταλήστευση των αμυθήτων θησαυρών του Μαντείου. Στο Μαντείο ευρίσκοντο μόνον οι ιερείς . Οι κάτοικοι πριν εκκενώσουν την πόλη απευθύνθησαν στους ιερείς και προσφέρθηκαν να υπερασπισθούν το Ιερό. Όμως ο ιερείς τους είπαν ότι οι θεοί έχουν ταγμένα τα δικά τους όπλα και είναι σε θέση να το προστατεύσουν μόνοι τους . Όταν επλησίασαν οι Πέρσες με περίπου 4.000 οπλίτες για να συλήσουν το ναό του Απόλλωνος , ωσάν να επρόκειτο για καταιγίδα με κεραυνούς και βροντές άρχισαν παράξενα φαινόμενα που έτρεψαν σε άτακτη φυγή όσους γλύτωσαν το θάνατο. Παράλληλα δύο τεράστιοι οπλίτες εμφανίσθηκαν και έριχναν υπερμεγέθεις βράχους εκ των ορέων στους πλησιάζοντες Πέρσες. Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο οι Πέρσες υποχώρησαν ατάκτως όσοι εγλύτωσαν τον θάνατον. Να πως περιγράφει ο Ιουστίνος «ολόκληρη αυτή η δύναμη χάθηκε από καταιγίδα και κεραυνούς, για ν’ αντιληφθεί ο Ξέρξης ότι είναι μηδαμινές οι δυνάμεις των ανθρώπων ενώπιον των θεών» Κατά τις μαρτυρίες των κατοίκων στα πρόσωπα των δύο μεγαλόσωμων ανδρών ανεγνωρίσθησαν οι δύο τοπικοί ήρωες των Δελφών, ο Φύλακος[Ηρόδ. Ιστορία, Ουρανία,8, 35, 37] και Αντίνοος.
Να πως περιγράφει ο μεγάλος ιστορικός μας Κ. Παπαρρηγόπουλος [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Εκδ. Σεφερλής] το γεγονός :
«Μία δε του στρατού μοίρα απεστάλη υπό του Ξέρξου εις τους Δελφούς, επί τη ελπίδι του να συλήση τους μεγάλους αυτών θησαυρούς. Αλλ’ ο προστάτης του πολυθρηλύτου τούτου ιερού, ο Απόλλων, έσωσε αυτό διά θαυμάτων, των οποίων δεν υπήρξαν βεβαίως αμέτοχοι οι επιτήδιοι του μαντείου επιμεληταί . Διότι άμα οι Πέρσαι , αναβαίνοντες δια της ατραπού του Παρνασσού ήτις έφερεν εις Δελφούς, έφθασαν εις τον ναόν της Προναίας Αθηνάς, ηκούσθησαν αίφνης φοβεραί βρονταί, από δε του όρους απορραγείσαι δύο κορυφαί ενέσκηψαν , διά πολλού πατάγου, επί τους επερχομένους, συντρίψασαι πλείστους όσους αυτών, εν δε τω ναώ της Προναίας βοή και αλαλαγμός εγένετο , ώστε οι πολέμιοι, καταληφθέντες υπό πανικού φόβου, ετράπησαν εις φυγήν . Κατεδιώχθησαν δε ου μόνον υπό των Δελφών , αλλά, ως έλεγον , και υπό δύο οπλιτών εχόντων φύσιν μείζοντα της ανθρωπίνης, οίτινες , ως εβεβαίουν έπειτα οι Δελφοί , δεν ήσαν άλλοι, ειμή δύο ήρωες , Φύλακος και Αυτόνοος, ών τα τεμένη προέκειντο παρά το της Αθηνάς ιερόν. Ούτω λοιπόν εσώθη τότε το μαντείον , το οποίον και έμεινεν έκτοτε επί πολύν χρόνον άσυλον, μέχρις ου μετά 130 περίπου έτη ελεηλάτησεν αυτό κατά πρώτον η βέβηλος του Φωκέως Φιλομήλου χειρ» Την μεγαλύτερη όμως καταστροφή και λεηλασία υπέστη από τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Β’ με την εισβολή του Ιουδαιχριστιανισμού και την καταστροφή και ισοπέδωση των πάντων από τα στίφη των φανατικών καλογήρων του Αλαρίχου

3/ Το ιερόν «άρωτρον» της Μάχης του Μαραθώνα

Στην μάχη αυτή των Αθηναίων κατά των Περσών ο στρατός των Αθηναίων και Πλαταιέων δεν υπερέβαινε τις 10-11.000 , ενώ ο Περσικός στρατός κατά τους μετριότερους υπολογισμούς ανήρχετο σε 110.000 , ενώ άλλοι τον αναβιβάζουν σε 300.000 και μερικοί ακόμη και σε 500-600.000 άνδρες. Οι Πέρσες διέθεταν και στόλο από 600 πλοία. Κατά το θρησκευτικό έθος των Ελλήνων , ο πολέμαρχος προσήνεγκε προ πάντων θυσίαν ευλαβή εις τους θεούς του πολέμου, τα δε ιερά απέβησαν αίσια. Ο Μιλτιάδης ωμίλησε στο στράτευμα και τους είπε να εφορμήσουν δρομέως κατά του εχθρού και συγχρόνως αντήχησε ο παιάν. Τότε έπεσε σαν πραγματικός κεραυνός εναντίον των Περσών. Και μέσα στο πεδίον της μάχης φάνηκε η οπτασία του προστάτη της Αθήνας, Θησέα, να μάχεται δίπλα στον Μιλτιάδη, ντυμένος με την χρυσή του πανοπλία που ετύφλωνε τους Πέρσες[Ιλιάς, 12, 8]


Τότε ενεφανίσθη ένας γιγαντιαίος οπλίτης με μακριά γένια που σκέπαζαν σχεδόν την ασπίδα του μέσα σ’ ένα εκτυφλωτικό νέφος σκορπούσε κι’ αυτός θανατικό στον εχθρό!. Κατά τον Ηρόδοτο ένας οπλίτης ονόματι Επίζηλος του Κουφαγόρου εξ αιτίας της λάμψεως έχασε την όραση του[Ηρόδ. VI, 11] Τότε ακούσθηκε από το βουνό ένας εκκωφαντικός θόρυβος σαν να κυλούν πέτρες και βράχους, που τα δρασκέλιζε με άνεση ένας αγρότης, που έσπευσε να πολεμήσει εναντίον των Περσών, με το βαρύτατο για τα ανθρώπινα μέτρα εργαλείο του, καλούμενο «έχετλον»( αλέτρι ). Το ανάστημα και αυτού ήτο γιγάντιο, όπως και των προηγουμένων.! Με το αλέτρι του αυτό ή «έχετλον» άρχισε να σπέρνει το θάνατο στις Περσικές γραμμές. Μετά την μάχη το μυστηριώδες αυτό άτομο εξαφανίσθηκε και κανείς δεν το ξαναείδε. Ητο ο ήρωας που ωνομάσθηκε Εχετλαίος[Παυσαν. 1, 32, 5] , ο οποίος από τότε έγινε προστάτης των Αθηνών.

Ποια ήσαν τα «Σημεία» του Θησέως;

Ο Θησεύς ήτο υιός του Αιγαίως και της Αίθρας και εγεννήθη κατά τον εξής τρόπο. Ο Πιτθεύς εκήρυξε ότ εγεννήθη εκ του Ποσειδώνος για να μην ντροπιασθεί η Αίθρα. Τον ανέθρεψαν με επιμε΄λεια με παιδαγωγόν του τον Κοννίδαν, άνθρωπον ενάρετον, που τον εόρταζαν μίαν ημέραν προ των Θησείων. Όταν ήτο ο Θησεύς επταετής ήλθεν ο Ηρακλής προς τον Πιτθέα , και αφήκεν την λεοντήν κατά γης, όταν εκάθησαν για δείπνον. Ησαν αρκετά παιδιά εκεί και όταν την είδαν ετρόμαξαν και ετράπησεν σε φυγή, διότι την εθεώρησαν λέοντα. Ο Θησεύς αρπάσας πέλεκυν παρά των δούλων, ώρμησε να φονεύσει τον λέοντα. Η Αίθρα έκρυβε τον Θησέα μέχρι που έφθασε δέκα έξη ετών. Όταν έγινε έφηβος ήλθεν στους Δελφούς και αφιέρωσε την θρεπτήριον κόμην. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν δύο είδη αφιερώσεως της κόμης. Η μία ήτο η θρεπτήριος και η άλλη δε η πένθιμος. Όμως ο Θησεύς έκοψε και αφιέρωσε μόνον τα μπροστινά του μαλλιά και αυτό το είδος κουρέματος ωνομάσθη Θησηίς. Και το μέρος εκείνο που εκουρεύθη ο Θησεύς στους Δελφούς το ωνόμασαν Θησείον.
Όταν μεγάλωσε η Αίθρα του έδειξε τα σημεία του πατρός του που ήσαν κρυμμένα κάτω από μια μεγάλη πέτρα. Όταν έλαβε αυτά ο Θησεύς αποφάσισε να έλθει στην Αθήνα διά ξηράς, λίαν διότι η οδός αυτή ήτο επικίνδυνος ως αδιάβατος την εποχή εκείνην, λόγω των ληστών και κακούργων, που ελυμαίνοντο το δρομολόγιον. Ο Πιτθεύς και η Αίθρα τον συμβούλευαν να έλθει δια θαλάσσης. Να σημειωθεί ότι ο Ηρακλής την εποχήν εκείνην ήτο στην Ασίαν, δούλος της Ομφάλης. Αυτός όμως ήθελεν να μιμηθεί τον Ηρακλήν και ξεκίνησε από την Τροιζήνα να έλθει δια ξηράς στην Αθήνα. Καθ οδόν εσκότωσε στην Επιδαύρία τον Κορυνήτην, στον Ισθμό τον Σίννιν, στην Κορινθία την Κρομυωνίαν Συν, στα Μέγαρα τον Σκίρωνα, στην Ελευσινίαν τον Κερκύονα και στον Κηφισό τον Προκρούστην. Ετσι εκκαθάρισε την οδόν από τους ληστές. Όταν έφθασε στην Αθήνα αγνώριστος την ογδόη ημέραν του Κρονίου μηνός(Σεπτ/Οκτ) βρήκε την βασιλεία των Αθηνών σε αταξία, επειδή την βασιλεία κατετάρασσαν οι Παλλαντίδες και τον οίκο του πατρός του η Μήδεια, την οποία είχε τότε γυναίκα ο Αιγεύς. Μπήκε στον πατρικό του σπίτι χωρίς να αναγνωρισθεί και υποπτευόμενος τα πάντα, διότι η Μήδεια στο μεταξύ είχε πείσει τον Αιγαία να τον φαρμακώσει. Κάθισε στο τραπέζι και έβγαλε το ξίφος να κόψει το κρέας . Τότε ο Αιγαίες εγνώρισε το ξίφος και πείσθηκε ότι ήτο γιός του, οπότε πέταξε κατά γης το δηλητήριον, το οποίον εχύθη στον περίβολο του Δελφινίου Απόλλωνος, διότι εκεί ήτο ο οίκος του Αιγαίως.. Τότε τον αγκάλιασε και τον έκανε διάδοχο του θρόνου και τον έβγαλε να τον ιδούν οι πολίτες των Αθηνών. Όμως οι Παλλαντίδες τον επιβουλεύοντο προφασιζόμενοι ότι ο Αιγεύς δεν ήτο νόμιμος βασιλιάς, διότι ήτο θετός υιός του Πανδίωνος. Επαναστατήσαντες οι συνωμότες διηρέθησαν σε δύο μέρη έτοιμοι να πλήξουν τον Αιγαία . Τότε εξήλθεν ο Θησεύς και εφόνευσε τους κρυμμένους συνωμότες, ενώ οι άλλοι διεσκορπίσθησαν πριν φθάσει εκεί ο Θησεύς. Επειτα δε εφόνευσε και τον Μαραθώνιον Ταύρον και τότε τον εφιλοξένησε η Εκάλη. Μετ’ ολίγον ήλθαν και οι πρέσβεις του Μίνωος και ζητούσαν τον τρίτον δασμόν, δηλαδή τους νέους που θα έτρωγε ο Μινώταυρος. Η επιλογή θα γινόταν με κλήρο , θεσμό που ίσχυε παντού στην Ελλάδα για λόγους δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Ταύτα δε ακούσας ο Θησεύς συγκινήθηκε και παρουσιάσθηκε στο Πρυτανείον προσφερθείς ο ίδιος ακλήρωτος να μεταβεί στην Κρήτη για να σκοτώσει τον Μινώταυρον και να ελευθερώσει δια παντός την Αθήνα από τον φόρον του αίματος. Τότε ο Αιγαίευς έδωσε στον κυβερνήτη του πλοίου λευκά και πορφυρά ιστία να βάλει όταν θα έλθει, λευκά μεν αν νικήσει και πορφυρά αν φονευθεί από τον Μινώταυρον. Ο Σκίρων εκ της Σαλαμίνος έδωσε σ’ αυτόν κυβερνήτην τον Ναυσίθοον και πρωρέα τον Φαίακα, έμπειροι και οι δύο της ναυτικής τέχνης. Λαβών τους παίδας από το Πρυτανείον ήλθεν πρώτον στο Δελφίνιον και αφιέρωσε στον Απόλλωνα την ικετηρίαν , δηλαδή κλάδον από την Ιεράν Ελαίαν, με λευκόν μαλλίον εστεμμένος. Έπειτα προσευχηθείς εσάλπαρε την έκτη του Μουνυχιώνος(Απρ/Μάιος) στην Κρήτην. Μερικοί λέγουν ότι η Αριάδν, η κόρη του Μίνωος, τον αγάπησε και του έδωσε άτρακτον διδάξασα τον τρόπον πώς να εξέλθει δια του νήματος εκ του Λαβυρίνθου όταν θα σκοτώσει τον Μινώταυρον . [Τι ήτο όμως η άτρακτος και το νήμα της Αριάδνης; Μήπως ήτο κάποιο όργανο για να μπορέσει να βγει από τον λαβύρινθο; Μήπως ήτο κάποιο μέσον επικοινωνίας με τους συντρόφους του , ή κάποιο μέσον συλλογής πληροφοριών; Προςτο παρόν δεν είμαστε εις θέσιν να καθορίσουμε το είδος της τεχνολογίας της ατράκτου της Αριάδνης. Μια άτρακτος όμως μπορεί να είναι και ένα πηνίον παραγωγής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ή και μια συσκευή παραγωγής ακτίνων λέιζερ. Τούτο λύνει. Διότι με τις ατκίνες λέιζερ θα μπορούσε να τρυπήσει τα πλοία των Κρητών για να μην τον καταδιώξουν] Όταν εξήλθε νικητής ετρύπησε τα πλοία των Κρητών και λαβών την Αριάδνη και τους παίδες των Αθηνών μετ’ αυτού απέπλευσε για την Αθήνα. Ο Μίνωας εχάρη για τον φόνον του Μινωταύρου διότι εμοίχευε την Πασιφάην, και λέγεται ότι απέπεμψε τον Θησέα εντίμως.[ Τι ήτο όμως ο Μινώτ-αυρος ; Από την Ελληνική Αρχαιολογίαν (ΩΓΥΓΙΑ τ. Δ’, σελ. 382, Αθ. Σταγειρίτης ) πληροφορούμεθα ότι: « επειδή έλεγεν , ότι οι θεοί έδωκαν αυτώ την βασιλείαν, εζήτησαν σημείον εις πίστωσιν τούτου . Όθεν προσευχήθη , και έπεμψεν ο Ζευς τον ρηθέντα ταύρον εκ της θαλάσσης» Τι σημείον είναι αυτό που ζήτησαν οι θεοί ; Και τι ήτο στην πραγματικότητα ο ταύρος που του έστειλεν ο Ζευς εκ της θαλάσσης, ο οποίος έτρωγε τους νέους ως θυσία και εμοίχευε την Πασιφάην την σύζυγο του Μίνωα; Μήπως ήτο η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης που κατέστρεφε με τους σεισμούς του την γειτονική Κρήτη πριν γίνει η μεγάλη γεωλογική καταστροφή με την καταβύθιση της Θήρας, και την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού ; Έχει πλέον γίνει αποδεκτόν από τους επιστήμονες ότι ο Μινωικός Πολιτισμός κατεστράφη από το τεράστιο παλιρροικό κύμα(τσουνάμι) που σάρωσε μέσα σε λίγα λεπτά μετά την μεγάλη καταστροφή λόγω της εκρήξεως του ηφαιστείου της Θήρας την Ανατολική ακτή της Κρήτης. Την ολοκλητωτική καταστροφή ήλθε να συμπληρώσει η τέφρα που εκάλυψε τα πάντα σαν νεκρικό σάβανο. Και ο ρόλος του Θησέως ποιος ήτο σ’ αυτήν την ιστορία; Πιθανόν λοιπόν ο Θησεύς να μετέβη στην Κρήτη προς βοήθεια του Μίνωος και να επεκράτησε η άποψη ότι αυτός με την βοήθεια του νήματος της Αριάδνης εφόνευσε τον Μινώταυρον. Ετσι εξηγείται α/ ο έρωτας προς αυτόν της Αριάδνης. β/ ότι ο Μίνως τον κατευόδωσε με τιμές , γ/ ότι ο Μινώταυρος μοίχευε την σύζυγο του Μίνωος Πασιφάη(την Ειρήνη του βασιλείου του) δ/ η δύσκολη αποστολή που ανελάμβανε εθελοντικά ο Θησεύς να απαλλάξει την Κρήτη από το θηρίο κ.ο.κ . Και να σημειωθεί ότι η Πασιφάη τελικά εφαρμάκωσεν τον Μίνωα διότι έκανε παιδιά και με άλλες γυναίκες, αλλά τελικά τον εθεράπευσεν η Πρόκρις(Πρώτη κρίση ή Πρωτο-Κρής). Όλα ταύτα κάτι σοβαρό δείχνουν . Κάποιο σοβαρό όπλο ήτο ο Μινώταυρος που του είχε στείλει ο Ζευς για να τον ελέγχει, ή συνέβη και τότε αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας . Δηλαδή τα δημιουργήματα να γίνουν οι δυνάστες των ανθρώπων. Μήπως ο Μινώταυρος ήτο ένα σούπερ κομπιούτερ, ή κάποια θανατηφόρος ακτινοβολία; Μήπως ο Τ-ΑΥΡΟΣ σημαίνει την «Αύραν» με ότι μπορεί να σημάνει η ανακάλυψη ταύτης ; Όμως την εποχή που έζησε περίπου ο Θησεύς συνέβη και ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος. Σύμφωνα με τον Νόννο άσμα , s, στ 229-230 «Ο Ζευς κατέκλυσε όλη τη γη όταν ο Ήλιος έλαμπε στα νώτα του Λέοντος(…) και η Αφροδίτη κατείχε το εαρινό σημείο στον άνευ χειμώνα Ταύρον» Κατά τους αστρονόμους αυτά σημειώνονται από το 10.950-8.800 π. Χ ] Το τέλος της ιστορίας είναι γνωστόν . Ο καπετάνιος παρέλειψε να υψώσει τα λευκά ιστία και μπήκε στο Φάληρο με τα μέλανα. Τότε ο Αιγεύς καταληφθείς εκ λύπης έπεσε εκ βράχου στην θάλασσα και επνίγη .[ΩΓΥΓΙΑ, τ. Δ’ σελ.241-] Όμως το μεγαλύτερος άθλος του Θησέως ήτο η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην Αττική, με την συνένωση των 12 πόλεων και την δημιουργία κοινού Πρυτανείου και το σταμάτημα των συγκρούσεων μεταξύ τους. Το θείον κήρυγμα του ήτο «Δεύρ ίτε πάντες λεώς επί ισομοιρίαν» Στο κάλεσμα του οι φτωχοί προσήλθαν ασμένως, ενώ οι πλούσιοι αντέδρασαν. Τέλος κατόρθωσε να πείσει και τους πλουσίους ότι ήτο προς το συμφέρον τους. Τότε πρόσφερε στους πολίτες της Αττικής αβασίλευτη και δημοκρατικήν πολιτεία , αυτός δε παρέμεινε ο φύλαξ των νόμων και στρατηγός της δημοκρατίας.[ Αυτά να τα βλέπουν οι αμαθείς που γράφουν ότι η δημοκρατία στην Αττική εθεσπίσθη επί Σόλωνος. Όμως τα γεγονότα βοούν ότι η δημοκρατία είναι ηλικίας 12.000 έως 8400 χρόνια Προ Εποχής. Όπερ σημαίνει ότι πιθανόν να είχαν δημοκρατία οι Έλληνες ακόμη και προ του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνος που συνέβη το περίπου μεταξύ 9.000 και 10.000 π. Χ ] Τότε ονόμασε την πόλιν Αθήνας(πληθυντικώς), δια το άθροισμα των πολλών πόλεων και κατέστησε και τον Ισθμιακόν Αγώνα. Ο θάνατος του λέγεται ότι επήλθε στην Σκύρο , όπου γκρεμίσηκε εξ αγνοίας, ή τον γκρέμισε ο Λυκομήδης στον γκρεμό, λόγω φθόνου, και έκτοτε κανείς δεν τον ανεζήτησεν. « Ύστερον όμως εφάνησαν σημεία προς τιμήν του που συνεκλόνισαν τους Αθηναίους και μάλιστα στην μάχη του Μαραθώνος. Τότε είδον πολλοί το φάσμα αυτού ένοπλο έμπροσθεν του Ελληνικού στρατού» [Πρ. Χρ.476]
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι δύο:
Πρώτον, τι ήσαν αυτά τα σημεία που παρέδωσε η Αίθρα στον γιό της για να τον καταστήσει ικανό να νικήσει τόσο φοβερούς κακούργους μόνος του; Ασφαλώς θα πρόκειται για κάποιο φοβερό όπλο που μπορούσε να εξουδετερώνει την δύναμη των ληστών και των τρομερών θηρίων, όπως λ. χ την Κρομυονίαν Συν και τον Ταύρον του Μαραθώνος.
Δεύτερον. Τι ήτο το περίφημο νήμα της Αριάδνης που μπορούσε να προσανατολίζει τον Θησέα μέσα στο σκότος του Λαβυρίνθου;

Όλα δείχνουν ότι οι Έλληνες θεοί και Ημίθεοι(Ήρωες) διέθεταν υπερφυσικές δυνάμεις που τις χρησιμοποιούσαν επιλεκτικά και επεμβαίνοντας σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές μπορούσαν να αλλάξουν το ρου των πραγμάτων. Αυτές τις ικανότητες δεν τις είχαν όλοι , αλλά μερικοί - εκλεκτοί που ήσαν μυημένοι στα μυστικά των Μυστηρίων . Σήμερον αυτούς τους ονομάζουν «Ομάδα Ε». Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις διαπιστώνουμε την δημιουργία ενός ψυχοτρονικού πεδίου που τυφλώνει και παραλύει την δύναμη του αντιπάλου στον πιο κρίσιμο χρόνο και έτσι επιτυγχάνεται η νίκη εναντίον πολλαπλασίως υπερτέρων δυνάμεων. Μήπως αυτό το όπλο που χρησιμοποιεί σε όλο το διάβα της ιστορίας του ο Ελληνισμός έχει να κάνει με την δημιουργία «ηθικού ενεργειακού πεδίου» που επηρεάζει αρνητικά και μέχρι παραλύσεως τον αντίπαλο; Αυτό το ίδιο όπλο πρέπει να ήτο και η κραυγή «Αέρααα» το 1940 στα Βορειοηπειρωτικά βουνά των στρατιωτών μας που πάγωνε το αίμα των Ιταλών. Η ενίσχυση της ατομικής αύρας των χιλιάδων ανδρών σε συλλογικό επίπεδο , αποτελεί ένα τρομακτικό «πολλαπλασιαστή δυνάμεως» που εξουθενώνει την δύναμη αντιδράσεως ακόμη και ενός υπέρτερου αντιπάλου . Αυτή την δύναμη που ονόμαζαν “VRILL”(αύρα) ήθελαν να βρουν και να τελειοποιήσουν οι Γερμανοί κατά τον Β! Π .Π. Ο διάσημος πολιτικο-οικονομικός αναλυτής Αντονι Σάττεν που αρθρογραφεί στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου , ισχυρίζεται πως έχει τις αποδείξεις ότι στις ΗΠΑ η «Αδελφότης του Κρανίου και των Οστών» εξακολουθεί να χρηματοδοτεί μέχρη σήμερα τους Ναζί, ως συνεχιστής του βαυαρικού Τάγματος των Ιλλουμινάτι(μασόνων) Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αριστοτέλης λέγει ότι «ουδείς αντίπαλος –έστω και πολυαριθμότερος-είναι σε θέση να κατανικήσει τους Έλληνες όταν είναι ενωμένοι».
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)
Η διάσταση Θρησκείας –Επιστήμης μετά την εποχή των Προσωκρατικών χρόνων -και ιδιαίτερα μετά την βιαία επιβολή του Χριστιανισμού- θα μπορούσε να γεφυρωθεί αν η ξενόφερτη δογματική θρησκεία προσέγγιζε τις Ελληνικές Ιδέες για την Ενότητα και Συνειδητότητα του Σύμπαντος. Όμως ο Χριστιανισμός πιστεύει άλλες δογματικές αντιλήψεις: «Ότι το Σύμπαν το δημιούργησε ένας «υπερβατικός» Θεός που βρίσκεται έξω απ’ αυτό» . Αντίθετα, οι Έλληνες Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι το Σύμπαν βρίσκεται παντού και συγκροτείται από τα ίδια δομικά στοιχεία ήτοι , Γη, Υδωρ, Αήρ και Πυρ. [ Εξ ού και ο όρκος των Πυθαγορείων στην Ιεράν Τετρακτύν «ού, μα τον αμετέρα γενεά παραδόντα τετρακτύν, παγάν αενάου φύσεως ριζώματ’ έχουσαν » δηλαδή η αναγνώριση των τεσσάρων στοιχείων, των οποίων Πηγή είναι η αιωνία Φύσις, και αφ’ ετέρου η εσωτερική εναρμόνισις των εις μίαν και μοναδικήν ψυχικην Ουσίαν και Ενότητα . Μέσα σ’ αυτές τις δώδεδα λέξεις περιλαμβάνεται το σύνολον της Δημιουργίας. Του μικροκοσμικού Είναι και του μακροκοσμικού Υπάρχειν. Δηλαδή ενώ τα τέσσερα στοιχεία είναι διαφορετικά εις είδος , όμως είναι όμοια εις γένος, όντα , ιδέες , ιδιότητες, καταστάσεις ή γεγονότα, τα οποία αρμονικώς συντονισθέντα παραδίδουν την σφαιρικήν, φιλοσοφικήν αντίληψιν του ορατού και αοράτου κόσμου. Ο Όρκος είναι η βάσις επί της οποίας θεμελιούται το Οικοδόμημα του Κόσμου και του Πολιτισμού.] Αυτό το νόημα της Ενότητας των Πάντων ΔΕΝ το αντελήφθησαν οι θεμελιωτές των τριών Εβραιογενών Θρησκειών(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός) και έφτιαξαν τον Θεό(Γιαχβέ) «υπερβατικό» «εξωσυμπαντικό»και «υπερφυσικό» δημιουργό του κόσμου εκ του μη όντος (εκ του μηδενός) και έκτοτε τον εποπτεύει έξω από την Φύση με την ρομφαία του, έτοιμος να τιμωρήσει του Κακούς στην Κόλαση και να αμείψει τους Καλούς στον Παράδεισο κ.ο.κ. Τέτοιες όμως απλοϊκές και δογματικές αντιλήψεις δεν ήτο δυνατόν να γίνουν αποδεκτές από την αδογμάτιστη Επιστήμη. Η Φυσική Επιστήμη σαν υποκατάστατο του «υπερβατικού» των θρησκειών εδημιούργησε το «Κβαντικό Κενό» , δηλαδή μια συμβατική έννοια, πέρα από την εμπειρία και την «κοινή λογική» η οποία διέπει τον κόσμο της Ύλης και των Αισθήσεων. Οι Έλληνες είχαν ονομάσει τούτο ως «Αιθέρα» και αλληγορείτο με τον Δία , τον υπέρτατο Θεό και Νου του Σύμπαντος . Η έννοια του Αιθέρα επανέρχεται όμως και πάλιν στις μέρες μας. Οι δογματικές Θρησκείες ήσαν , είναι και θα είναι πάντοτε σε συνεχή διάσταση με την Επιστήμη, εκτός κι’ αν αλλάξουν ριζικά κι’ ασπασθούν τα επιστημονικά δεδομένα. Αλλά τότε θα έχουν αναιρέσει την Εβραϊκή τους ρίζα και θα έχουν ασπασθεί την Ελληνική ταυτότητα.
Το Σύμπαν λοιπόν δεχόμεθα ότι είναι δομημένο από άπειρα σε αριθμό και πολλαπλότητα Συστήματα –Υποσυστήματα κ.ο.κ , τα οποία κολυμπάνε στον Αιθέρα (όπως τα ψάρια στον ωκεανό) και κάθε Σύστημα- Υποσύστημα κ.ο.κ διαθέτει τη δική του «Συνειδητότητα» , όλα δε μαζί διαμορφώνουν την «Συμπαντική ή Αιθερική Συνειδητότητα». Επομένως, εμείς σαν μέρος του Σύμπαντος, φτιαγμένοι από την ίδια ύλη και ενέργεια του, με προηγμένο εγκέφαλο και λογική σε σχέση με το λοιπό ζωικό και υλικό βασίλειο, αλλά ελλιπή αισθητήρια όργανα, μπορούμε μόνον νοητικά να συλλάβουμε μέρος της Συμπαντικής Ενότητος και Συνειδητότητας . Στην πορεία μας αυτή θα μας φέρει πιο κοντά στο Δελφικό μικροκοσμικό Είναι και στο Ηρακλείτιο μακροκοσμικό Υπάρχειν η εμβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη.
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

Η Ελλάδα κυριολεκτικά κολυμπάει σε όλες τις μορφές ενέργειας που υπάρχουν στον κόσμο και παρ’ όλα αυτά είναι και η πιο εξαρτημένη από το εξωτερικό χώρα σε ενέργεια.
Η χώρα μας είναι από τις πιό εξηρτημένες και τις πιο σπάταλες σε πετρέλαιο χώρες στην Ε.Ε. Μολονότι εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό απο την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων , διαθέτει την πιό χαμηλή σε εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτρισμού απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (η ενεργειακή αυτοδυναμία μας σε πετρέλαιο είναι 70,7% , έναντι μέσου όρου στην Ε.Ε. 50,2%.) Εάν δεν αλλάξει η ισχύουσα κατάσταση μέχρι το 2030, η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων θα οξυνθεί.
- Η Greenpeace εκτιμά ότι τα αποθέματα πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση επαρκούν για 8 χρόνια, τα αντίστοιχα του φυσικού αερίου για τα επόμενα 20 χρόνια και τα αποθέματα ουρανίου επαρκούν για 40 έτη.
-Παρότι είμαστε πλουσιοπάροχα προικισμένοι απο την φύση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πλούσια κοιτάσματα ουρανίου το σαθρό και διεφραρμένο πολιτικό μας σύστημα δεν τις αξιοποίησε για να μην χάσουν την πελατεία οι εγχώριες και ξένες Πετρελαικές Εταιρείας .
- Το 52% των καυσίμων καταναλώνεται για ψύξη και θέρμανση διότι έχουμε τα πλέον ενεργοβόρα σπίτια (τεράστια γυάλινα κτίρια, κακές μονώσεις, πιλοτές, ενεργοβόρα κλιματιστικά που πολλές φορές λειτουργούν άσκοπα), και η κακή χρήση του αυτοκινήτου επιβαρύνουν το περιβάλλον, κυρίως με διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και την τσέπη των πολιτών. Το 29% του διοξειδίου εκπέμπεται από τα σπίτια. Γιατί ;
- Η Ελλάς είναι από τις τελευταίες στην αξιοποίηση του ήλιου , ενώ μόλις τώρα αρχίζει η επέκταση χρήσης φυσικού αερίου. Και τούτο παρά το γεγονός ότι διαθέτει την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Γιατί;
- Η χώρα μας είναι 8η σε Αιολική ενέργεια στην Ε.Ε ( 1η η Γερμανία με 12.001 GW (γιγαβάτ), ενώ η Ελλάς παράγει μόνον 287 GW) παρότι η χώρα μας διαθέτει την συχνότερη πνοή ανέμων . Και παρότι κατασπατάλησαν τεράστια ποσά για αιολικά πάρκα ποτέ δεν λειτούργησαν πολλά εξ αυτών. Γιατί;
- Η εγκατεστημένη ισχύς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά) στη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλή αν αναλογιστεί κανείς την εξαιρετική ηλιοφάνεια και το πολύ καλό αιολικό δυναμικό της χώρας. Γιατί ;
-Και ενώ επικρατεί αυτή η εξάρτηση από εξωτερικές πηγές ενέργειας δεν θα έπρεπε το Πολυτεχνείο μας και τα λοιπά ΑΕΙ να επικεντρώσουν τα ερευνητικά τους προγράμματα στις εγχώριες εναλλακτικές πηγές ενέργειας αντί να συμμετέχουν μεταπρατικά σε ξένα άσχετα με την εθνική μας οικονομία ερευνητικά προγράμματα; Γιατί;
- Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, η οποία προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας και μειώνει συγχρόνως την εξάρτηση από εισαγόμενα και ρυπογόνα καύσιμα, εμείς συμπεριφερόμεθα σαν πετρελαιοπαραγωγός χώρα και καταναλώνουμε χωρίς μέτρο και αυτοσυγκράτηση. Γιατί;
- Ιδιαίτερα ενεργοβόρα χαρακτηρίζονται τα γυάλινα κτίρια, όπου μόνον τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα μόνωσης, ενώ παραμένουν οι αρνητικές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της γύρω περιοχής, λόγω της αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Γιατί δεν λαμβάνει μέτρα η Πολιτεία να απαγορεύσει στους ανεγκέφαλους κατασκευαστές τέτοιων κτιρίων στην χώρα του Ηλίου;
- Με κατάλληλες παρεμβάσεις -εγκατάσταση κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης, καλύτερη μόνωση, φύτευση στις ταράτσες, οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων- ακόμα και τα παλιά κτίρια μπορούν να ανανεωθούν αισθητικά, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, εξοικονομώντας συνάμα έως και 700 ευρώ τον χρόνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ψυχολογικά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της ποιότητας διαμονής. Γιατί δεν δίδονται κίνητρα απο την Πολιτεία;
- Ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο καταναλώνει έως και 15 % επι πλέον καύσιμα . Χρειάζεται λοιπόν φειδώς στην χρήση του, που πρέπει να γίνεται μονον σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Η οικονομική οδήγηση(οικονομικές ταχύτητες , χαμηλές στροφές κινητήρα , σωστός αέρας ελαστικών, καλή κατάσταση κινητήρα, αποφυγή απότομων επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων, όχι άσκοπα βάρη στο αυτοκίνητο σας, οχι μπαγκαζιέρες-εσχάρες, όχι άσκοπη λειτουργία του κινητήρα εν στάσει κ. α) μειώνει την κατανάλωση των καυσίμων κατά πολύ. Την γνωρίζουν όμως οι νέοι οδηγοί που είναι συνεχώς με το πόδι στο γκάζι και στο φρένο ; Γιατί δεν ενημερώνουν τα ΜΜΕ;
- Στην χώρα μας γίνεται εκτεταμένη νοθεία καυσίμων με μαζούτ πλοίων κατά 95-100% και οι νοθεύουσες εταιρείες ή τα πρατήρια συνεχίζουν το ρυπογόνο και κερδοσκοπικό τους όργιο με κάποιο μικρό πρόστιμον αν συλληφθούν. Γιατί;
- Η καλύτερη οικονομία στα καύσιμα και η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται με την αποφυγή χρήσεως του ΙΧ, τη χρήση του απο περισσότερα άτομα και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
- Η κρίση του πετρελαίου θα έχει και την θετική της επίπτωση για το περιβάλλον , διότι θα δημιουργήσει ευνοικό κλίμα για την αντικατάσταση των υδρογοναθράκων με νέες μορφές ενέργειας.
- Στη χώρα μας το φυσικό αέριο είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στους καυστήρες, δηλαδή για θέρμανση. [Από τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τις εταιρείες φυσικού αερίου προβλέπεται τιμή φθηνότερη τουλάχιστον κατά 20% από την αντίστοιχη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης].
- Σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace, το 40% του φυσικού αερίου εισάγεται από τη Ρωσία, ισοδυναμώντας με το 20% της κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αντίστοιχα, το 45% των εισαγωγών πετρελαίου των κρατών-μελών προέρχεται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
- Οι ΗΠΑ με τον ασφυκτικό έλεγχο των παγκοσμίων πετρελαικών κοιτασμάτων ουσιασιτκά ελέγχουν την ροή και τις τιμές του “μαύρου χρυσού” στον κόσμο.
- Η Κίνα και η Ινδία με το ήμισυ περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού διψούν για περισσότερη ενέργεια και θα επιτείνουν μακροπρόθεσμα το ενεργειακό πρόβλημα . Ωστόσο βραχυπρόθεσμα η απότομη αύξηση των τιμών οφείλεται στην διεθνή κερδοσκοπία.
- Τέλος οι εμπειρογνώμονες και οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν θα πέσουν, αλλά θα ανεβαίνουν, διότι αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση από τις χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή την Κίνα και την Ινδία .
Ανάγκη λοιπόν να προσαρμοσθούμε οικολογικά και να χτυπήσουμε την κερδοσκοπία πολιτικά.
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(του Υποστρατήγου ε.α K. Χ. Κωνσταντινίδη
Ο Καναδός καθηγητής της φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Σεούλ κ. Timothy Watson συνεχίζει τη θεωρία του ως εξής :
«Ο πόλεμος αυτός θα είναι καταστρεπτικός αλλά θα διαρκέσει μόνον 3 ημέρες. Μια μυστηριώδης αρρώστια αγνώστου αιτίας θα ξεκινήσει από την Κορέα και θα ξαπλωθεί στον κόσμο που θα διαρκέσει τρία χρόνια. Η αιτία της ασθένειας θα προέλθει από την ελάττωση του γήινου μαγνητικού πεδίου, που θα μας εκθέσει σε καταστρεπτική κοσμική ακτινοβολία από την Ζώνη του Φωτονίων. Η πτώση του μαγνητικού πεδίου της Γης θα συνεπιφέρει και αλλαγή των Πόλων. Κατά την χρονική διάρκεια της αλλαγής των Πόλων θα πεθάνουν πολλοί με τα κεφάλια τους γυρισμένα προς τα πίσω πάνω στις φτέρνες τους, ωσάν ένα τεντωμένο τόξο. Τούτο οφείλεται στην δηλητηριώδη κοσμική ακτινοβολία , η οποία στέλνει τόση πολλή ενέργεια(kundalini energy up the sushumna) στο κεντρικό δίαυλο της σπονδυλικής στήλης, πιθανόν σαν αποτέλεσμα της εισερχομένης κοσμικής ενέργειας.
Η αλλαγή των Πόλων θα έχει επίσης σαν επακόλουθο την εμφάνιση ενός νέου ουρανού και μιας νέας Γης ενώπιον μας. Σήμερον η ελλειπτική τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι 30,4º . Αυτή θα αλλάξει σε τέλειο κύκλο με 30 º κλίση. Το ηλιακό έτος θα είναι ακριβώς 360 ημέρες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της ιερής γεωμετρίας των Μεγάλων Γεωμετρών. Ο αριθμός των ημερών θα ανταποκρίνεται με τον αριθμό των μοιρών του τέλειου κύκλου! Η ελλειπτική τροχιά της Σελήνης πέριξ της Γης που σήμερον είναι 29,5 º θα αλλάξει επίσης σε γωνία κλίσης 30 º . Ο αριθμός των ημερών ενός σεληνιακού έτους θα είναι επίσης 360 ημέρες. Ήλιος και Σελήνη καθώς και το Yin και Yang θα είναι σε τέλεια ισορροπία και αρμονία. Καθώς γνωρίζετε αυτό σημαίνει ότι η ίδια ισορροπία θα επικρατήσει και στο σώμα μας, η ενέργεια του Ηλίου και της Σελήνης του Ιδα και Πινγάλα θα βρεθεί σε τέλεια αρμονία και ισορροπία. Αυτό θα είναι ένας παράδεισος για 50.000 χρόνια, με τους ανθρώπους και τα πνεύματα ζώντας σαν ένα στο ίδιο ηλιακό βασίλειο καθώς η Γη ανεβαίνει στο θρόνο του ουρανού, όταν μια υψηλότερη συχνότητα δονήσεων είναι η αιτία να δονηθούμε στην Τετάρτη Διάσταση.[σ. σ. Η εποχή αυτή μοιάζει απαράλλαχτα με την Χρυσή Εποχή του Ησιόδου]
Η φυλή του φιδιού γνωρίζει ότι τούτο επέρχεται και θέλει να κυριαρχήσει επι της ανθρωπότητος στην 4η διάσταση, γι’ αυτό προσπαθεί να επιτύχει το σκοπό της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, δια της επιβολής μιάς παγκόσμιας φασιστικής δικτατορίας, αλλά αυτοί θα αποτύχουν. Εκείνοι των οποίων η αρχαία καταγωγή έχει προξενήσει πολέμους, δυστυχία, γενοκτονίες και καταστροφές είναι πιθανόν να καταστραφούν.
Η εισερχόμενη κοσμική ακτινοβολία θα προξενήσει κάποια μυστηριώδη ασθένεια η οποία θα φέρνει πολύ πιθανόν ακόμη και θάνατο σε κάθε σπίτι και οικογένεια. Εν όσω θα υφιστάμεθα αυτές τις συμφορές , μια σθεναρή αντίσταση φαίνεται αναγκαία σαν η μοναδική λύση για να αποκλείσουμε την σατανική επίδραση των Ελευθερομασσόνων, οι οποίοι έχουν κατορθώσει να επεκτείνουν την αισχρά θεσμική τους επίδραση σε κάθε σφαίρα και σε κάθε τόπο» Επειδή ουδείς προφήτης πέραν της επιστήμης, ας ελπίσουμε ότι θα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν και διαφορετικά . Πάντως πρέπει να συμφωνήσουμε σε γενικές γραμμές με τις διαπιστώσεις του καθηγητού κ. Timothy Watson και ν’ αντισταθούμε στην επερχόμενη καταστροφή του πλανήτη μας.
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ “VRILL”

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)
Σε προηγούμενα άρθρα αναλύσαμε τα «Ασθενή Ενεργειακά Πεδία», την «Ανθρώπινη Αύρα» και τα ανεξήγητα φαινόμενα στην Μάχη του Μαραθώνος και στους Δελφούς. Στην παρούσα ανάλυση θ’ ασχοληθούμε με τα ανεξήγητα φαινόμενα της ναυμαχίας της Σαλαμίνος, με τους άθλους του Θησέως και τον Μινώταυρο. Επίσης θα προσεγγίσουμε ακροθιγώς το ενεργειακό πεδίο «Vrill». Το περίεργο είναι ότι η λέξη αυτή που χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς , δεν υπάρχει στο Γερμανικό Λεξικό. Επομένως είναι ξένη. Οι Γερμανοί επιστήμονες και την δανείσθηκαν, όπως συμβαίνει με σχεδόν κάθε καινούργιο επιστημονικό όρο . Όμως αν εξετάσουμε καλύτερα τη μυστηριώδη αυτή λέξη εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η Ελληνική λέξη «Αύρα» παραφθαρμένη. Αλλά και εννοιολογικά δεν διαφέρει από την «Αύρα» που εξετάσαμε στα προηγούμενα . Μετά από αυτήν την παρέκβαση ας μπούμε στο θέμα μας

Τα Ανεξήγητα Φαινόμενα της Αρχαίας Ελλάδος

Δεν είναι όμως μόνον η Ελληνική Αρχαιολογία(Προϊστορία) που μας παραπέμπει σε ανεξήγητα φαινόμενα , αλλά και η Ελληνική Ιστορία των Κλασσικών Χρόνων, η οποία δεν έχει σχέση με την –κακώς λεγομένη-. Μυθολογία. Και το ερώτημα που προβάλλει είναι το εξής:

Είχαν οι Αρχαίοι Έλληνες Μυστικά Όπλα ; Και αν ναι τι όπλα ήσαν αυτά;


1/ Ο παράδοξος « Κονιορτός» της Ναυμαχίας της Σαλαμίνος

Στα βιβλία του Ηροδότου και του Πλουτάρχου γίνεται περιγραφή περίεργων φαινομένων που συνέβησαν στην ναυμαχία της Σαλαμίνος στην οποία συγκρούσθηκαν ο Αθηναϊκός και ο Περσικός στόλος. Η ναυμαχία θα ελάμβανε τελικά χώρα –μετά την επιμονή του Θεμιστοκλέους – στο Στενό μεταξύ της Σαλαμίνος και Αττικής , αντίκρυ της Ελευσίνος, όπου ήτο και το περίφημο Ιερό της πανάρχαιας Θεάς Δήμητρος. Άλλοι στρατηγοί προτιμούσαν να διεξαχθεί η ναυμαχία παρά τον πορθμό της Κορίνθου, αντίκρυ στο Ηραίον. Να πρυτάνευσαν μόνον στρατηγικοί οι λόγοι για την επιλογή του Στενού της Σαλαμίνος ή και έτεροι λόγοι που τους αγνοούμε, παρότι μας τους αποκαλύπτει εναργέστατα ο Ηρόδοτος; Μήπως υπελόγιζε ο Θεμιστοκλής στην βοήθεια των μυστικών όπλων της Δήμητρος, αυτών που κρύβονταν με αυστηρότητα και επί ποινή θανάτου από την δημοσιότητα στα Ελευσίνια Μυστήρια ; Ιδού πως περιγράφει Ο Ηρόδοτος[Ηρόδ. 65] τα γεγονότα που διεδραματίσθησαν προ της ναυμαχίας. Ο Ξέρξης με τους επιτελείς του είναι ανεβασμένος στο παρατηρητήριο , στο όρος Αιγάλεω για να παρακολουθήσει την ναυμαχία :
« Στο Θριάσιο Πεδίο είδαν κονιορτό που ερχόταν από την Ελευσίνα, σαν να βάδιζαν 30.000 άνθρωποι. Ενώ αυτοί εθαύμαζαν για τον κονιορτό , άκουσαν μια φωνή , που έμοιαζε με εκείνη του μυστικού Ιάκχου. Ο Δημάρατος, ανίδεος των Ελευσινίων Μυστηρίων, ρώτησε τον Δικαίο(μύστη των Ελευσινίων) τι να είναι αυτό που φωνάζει κι’ εκείνος του είπε : Δημάρατε είναι αδύνατον να μην ακολουθήσει κάποια μεγάλη βλάβη στο στράτευμα του Ξέρξη, διότι, αφού η Αττική είναι έρημη, δεν μένει αμφιβολία, ότι αυτό που φωνάζει είναι κάτι θείο . Και αν ο κονιορτός πέσει στη Σαλαμίνα , τότε θα κινδυνεύσει ο στόλος του βασιλέως » Την ίδια πληροφορία όμως δίδει και ο Πλούταρχος,[Πλούταρχ. Παράλλ. Βίοι, Θεμιστοκλής 15] του οποίου η μαρτυρία περί του Ιερού των Δελφών είναι αξιόπιστος..

Ο Ίακχος-Διόνυσος

Η Δήμητρα είναι αυτή που ίδρυσε τα Ελευσίνια Μυστήρια και προΐσταται της δημιουργίας των μη μονογενών όντων, των εστερημένων λογικού, όπως ζώων και των φυτών. Αντίθετα η Κόρη είναι επιφορτισμένη με την δημιουργίαν των λογικών όντων, δηλαδή των ανθρωπίνων ψυχών. Ποιος όμως ήτο ο Ιακχος; Ητο ο ίδιος ο Διόνυσος και ελατρεύετο στην Ελευσίνα στις εορτές των Ελευσινίων Μυστηρίων προς τιμήν της Δήμητρος, κατά την οποίαν εγίνετο η μυστική πομπή του.. Η πρώτη ημέρα της εορτής ονομάζετο Αγυρμός=συνάθροιση. Την δευτέρα ημέρα πήγαιναν οι μύστες στη θάλασσα προς καθαρμόν. Την τρίτη ημέρα εθυσίαζον μίαν τρίγλαν(μπαρμπούνι) και προσέφεραν και άρτον εκ του Ραρίου πεδίου. Την τετάρτη ημέρα εγένετο η μεγαλοπρεπής πομπή του Ιερού Καλάθου, με ύμνους όπως Χαίρε Δημήτερ κλπ και ακολουθούσαν οι γυναίκες οι λεγόμενες Κεστοφόροι και οι Κανηστροφόροι βαστάζουσαι κίστεις και κανά(κάνιστρα) Τι περιείχαν αυτά τα κάνιστρα; Σουσάμι, μαλλιά προβάτου, αλάτι, φίδια, ρόδια, καλάμια , κισσόν Μηκώνας και πόππανα(πλακούντες). Πάντα ταύτα ήσαν σύμβολα ευφορίας. Η πέμπτη ημέρα ήτο η ημέρα των λαμπάδων και αμιλλώντο ποίος θα προσφέρει τη μεγαλύτερη λαμπάδα. Η λαμπάδα συμβολίζει την αναζήτηση της Περσεφόνης από την Δήμητρα με την βοήθεια λαμπάδας. Η έκτη ημέρα ωνομάζετο Ιακχος, επεδή εγένετο η πομπή του μυστικού Ιάκχου- Διονύσου. Μετέφερον λοιπόν το άγαλμα του εστεμμένον με μύρτον από τον Κεραμεικό(ένθα το νεκροταφείο των επιφανών ανδρών των Αθηνών) εις την Ελευσίνα. Οι μεταφέροντες αυτό ήσαν όλοι στεφανωμένοι και εκαλούντο Ιακχαγωγοί, έψαλλον δε ύμνους και εχόρευον και αστεείζοντο, ώστε εγένετο πολύς θόρυβος που ακούετο πολύ μακριά, ωσάν να ήσαν πολλές χιλιάδες ανθρώπων, όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος. Στην πομπή αυτή παρευρίσκοντο 30.000 άνθρωποι και ακολουθούσαν την Ιεράν Οδόν –όπως απεκαλείτο και τότε και σήμερον. Στο δρόμο αυτό ήτο και η Ιερά Ελαία και η Ιερά Συκή όπου η πομπή έκανε σύντομη στάση. Σύντομη στάση έκανε και στη γέφυρα στον Κηφισό ποταμό . Την εβδόμην ημέραν εγένοντο οι Ελευσίνιοι Αγώνες, στον οποίον οι αθλητές ελάμβανον βραβείον μέδιμνον κριθής προς τιμήν της θεάς Δήμητρος προστάτιδος του σίτου. Οι Αθλητικοί Αγώνες είναι πανάρχαιος θεσμός και συνδέονται άρρηκτα με την Ελληνική Θρησκεία πριν τους καταργήσει δια πυρός και σιδήρου το Ανατολικό δόγμα. Αθλητικοί Αγώνες λαμβάνουν χώρα σε κάθε μεγάλη εκδήλωση των Ελλήνων απο αρχαιοτάτων χρόνων. Η ογδόη ημέρα ωνομάζετο Επιδαυρίων ημέρα, ή Επιδαύρια και εόρταζαν πάλι τα μικρά μυστήρια προς μύηση των ξένων, τα οποία εγένοντο προς χάριν του Ασκληπιού. Η εννάτη ημέρα ωνομάζετο Πλημοχόαι, επειδή έβαλλον δύο χόας (κανάτες) , ή κοτυλίσκους( ποτήρια) πλήρεις οίνου , τον μεν προς ανατολάς, τον δε προς δυσμάς. Έπειτα , αφού έλεγον μερικές μυστικές λέξεις, έσπαζαν τις κανάτες ή τα ποτήρια και εχύνετο στο έδαφος ο οίνος σπονδή προς τον Διόνυσον, όπως λέγει ο Πρόκλος.(ΩΓΥΓΙΑ, τομ. Γ’, σελ. 396, Αθαν. Σταγειρίτης, Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις) Ο θεσμός των Ελευσινίων Αγώνων χάνονται στα βάθη της Ελληνικής Προϊστορίας και συνδέονται με την λατρεία της Δήμητρος και των Ελευσινίων Μυστηρίων , δηλαδή προ αρκετών δεκάδων χιλιάδων ετών προ εποχής μας, στην Προκατακλυσμιαία εποχή, ακόμη και προ του Κατακλυσμού του Ωγύγου. Επίσης απο το ανωτέρω απόσπασμα βλέπουμε ότι πλείστα Χριστιανικά και Εβραϊκά έθιμα έχουν κλαπεί από τις θρησκείες αυτές , όπως λ. χ ο καθαρμός, η προσφορά λαμπάδων, το χανούκα των Ιουδαίων, η προσφορά άρτου, τα ρόδια στα κόλλυβα, οι ψαλμοί, οι πομπές, ο αγιασμός των υδάτων, ο μυστικισμός , ο στολισμός των επιταφίων, τα μύρτα ,ο οίνος , το τσούγκρισμα των ποτηριών και πολλά άλλα. Οι μυστικές λέξεις ήσαν «υιέ και τοκυιέ», δηλαδή υιέ και πάτερ, που ήτο ο Διόνυσος. Ο Πλούταρχος περιγράφει πως ένας εκκωφαντικός θόρυβος ξεκινούσε απο την Ελευσίνα και έφθανε ως το παρατηρητήριο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω και στην Σαλαμίνα. Παράλληλα ένα περίεργο νέφος ανυψώθηκε και έπεσε στις Περσικές τριήρεις δημιουργώντας σύγχυση και ταραχή , ώστε το ένα πλοίο συγκρούετο με το άλλο . Τότε οι Ελληνικές τριήρεις ώρμησαν και αποδεκάτισαν τον Περσικό στόλο.

Το παράξενο «ενεργειακό νέφος» της Ελευσίνος

Τι όμως ήτο αυτός ο κονιορτός ; Μήπως ήτο ένα πυρηνικό νέφος; Η επρόκειτο για ένα αόρατο τείχος , δηλαδή μίας τεχνητής ασπίδας ραδιοκυμάτων με κάποια συγκεκριμένη συχνότητα που παρέλυσε τα Περσικά πληρώματα; Αυτό το τείχος εκινείτο με μεγάλη ταχύτητα και ήτο αδιαπέραστο. Όμως το ίδιο τριπλούν κύμα (ωστικό, θερμικό και πυρηνικό) δεν δημιουργεί και η πυρηνική ή ατομική έκρηξη; Ασφαλώς αν θα μας μιλούσαν προ του 1945 για ένα τέτοιο φαινόμενο θα το θεωρούσαμε φανταστικό και εξωφρενικό, όχι όμως σήμερον . Ίσως μάλιστα σε λίγα χρόνια να μπορέσουμε να εξηγήσουμε όχι μόνον τα μυστήρια που περιγράφουμε στο παρόν , αλλά και άλλα πολλά που μένουν ακόμη στη σφαίρα της φαντασίας και του μύθου. Όπως γνωρίζουμε ότι τα διάφορα Μυστήρια ήσαν άκρως μυστικά και ουδείς ποτέ ετόλμησε να τα αποκαλύψει επι ποινή θανάτου. Ελάχιστοι δε και μόνον οι εκλεκτοί ήσαν τότε οι μύστες που ελάμβαναν γνώση τούτων. Ας τους ονομάσουμε λοιπόν « Ομάς Ε» , η οποία κρατούσε τα μυστικά όπλα του Ελληνισμού. Και δεν είναι απαραίτητο αυτά να είναι υλικά όπλα, αλλά μπορεί να είναι και γνώσεις απόρρητες και μυστικές που δεν έπρεπε να πέσουν σε μη εξουσιοδοτημένους ανθρώπους, διότι αν έπεφταν θα συνέβαινε αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας . Δηλαδή « στρατοκρατούμενοι» και ελεγχόμενοι «επιστήμονες» και εγκληματίες πολιτικοί , έβαλαν στο χέρι ανώτερες από το πνευματικό και ηθικό τους ανάστημα όπλα και δυνάμεις , που μπορούν να καταστρέψουν πολλές φορές τον πλανήτη και την ίδια τη ζωή. Δεν αποκλείεται λοιπόν οι «Ε» να είχαν αυτή την τεχνογνωσία και να δημιουργούσαν το ωστικό κύμα , χωρίς να προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.

2/ Το σεισμικό φαινόμενο των Δελφών

Παρόμοια μυστικά όπλα παρουσιάζονται και στους Δελφούς και αναφέρονται από αρχαίους συγγραφείς. Είναι γνωστή η μέχρις εσχάτων ηρωική άμυνα των Σπαρτιατών και Θεσπιαίων στην στενή διάβαση των Θερμοπυλών. Μετά την διάρρηξη της αμυντικής τοποθεσίας των Θερμοπυλών τα Περσικά στρατεύματα δια της ατραπού που τους εφανέρωσε ο Εφιάλτης ωδηγήθηκαν στους Δελφούς . Σκοπός τους ήτο η καταλήστευση των αμυθήτων θησαυρών του Μαντείου. Στο Μαντείο ευρίσκοντο μόνον οι ιερείς . Οι κάτοικοι πριν εκκενώσουν την πόλη απευθύνθησαν στους ιερείς και προσφέρθηκαν να υπερασπισθούν το Ιερό. Όμως ο ιερείς τους είπαν ότι οι θεοί έχουν ταγμένα τα δικά τους όπλα και είναι σε θέση να το προστατεύσουν μόνοι τους . Όταν επλησίασαν οι Πέρσες με περίπου 4.000 οπλίτες για να συλήσουν το ναό του Απόλλωνος , ωσάν να επρόκειτο για καταιγίδα με κεραυνούς και βροντές άρχισαν παράξενα φαινόμενα που έτρεψαν σε άτακτη φυγή όσους γλύτωσαν το θάνατο. Παράλληλα δύο τεράστιοι οπλίτες εμφανίσθηκαν και έριχναν υπερμεγέθεις βράχους εκ των ορέων στους πλησιάζοντες Πέρσες. Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο οι Πέρσες υποχώρησαν ατάκτως όσοι εγλύτωσαν τον θάνατον. Να πως περιγράφει ο Ιουστίνος «ολόκληρη αυτή η δύναμη χάθηκε από καταιγίδα και κεραυνούς, για ν’ αντιληφθεί ο Ξέρξης ότι είναι μηδαμινές οι δυνάμεις των ανθρώπων ενώπιον των θεών» Κατά τις μαρτυρίες των κατοίκων στα πρόσωπα των δύο μεγαλόσωμων ανδρών ανεγνωρίσθησαν οι δύο τοπικοί ήρωες των Δελφών, ο Φύλακος και Αντίνοος [Ηρόδ. Ιστορία, Ουρανία,8, 35, 37].
Να πως περιγράφει ο μεγάλος ιστορικός μας Κ. Παπαρρηγόπουλος [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Εκδ. Σεφερλής] το γεγονός :
«Μία δε του στρατού μοίρα απεστάλη υπό του Ξέρξου εις τους Δελφούς, επί τη ελπίδι του να συλήση τους μεγάλους αυτών θησαυρούς. Αλλ’ ο προστάτης του πολυθρηλύτου τούτου ιερού, ο Απόλλων, έσωσε αυτό διά θαυμάτων, των οποίων δεν υπήρξαν βεβαίως αμέτοχοι οι επιτήδιοι του μαντείου επιμεληταί . Διότι άμα οι Πέρσαι , αναβαίνοντες δια της ατραπού του Παρνασσού ήτις έφερεν εις Δελφούς, έφθασαν εις τον ναόν της Προναίας Αθηνάς, ηκούσθησαν αίφνης φοβεραί βρονταί, από δε του όρους απορραγείσαι δύο κορυφαί ενέσκηψαν , διά πολλού πατάγου, επί τους επερχομένους, συντρίψασαι πλείστους όσους αυτών, εν δε τω ναώ της Προναίας βοή και αλαλαγμός εγένετο , ώστε οι πολέμιοι, καταληφθέντες υπό πανικού φόβου, ετράπησαν εις φυγήν . Κατεδιώχθησαν δε ου μόνον υπό των Δελφών , αλλά, ως έλεγον , και υπό δύο οπλιτών εχόντων φύσιν μείζοντα της ανθρωπίνης, οίτινες , ως εβεβαίουν έπειτα οι Δελφοί , δεν ήσαν άλλοι, ειμή δύο ήρωες , Φύλακος και Αυτόνοος, ών τα τεμένη προέκειντο παρά το της Αθηνάς ιερόν. Ούτω λοιπόν εσώθη τότε το μαντείον , το οποίον και έμεινεν έκτοτε επί πολύν χρόνον άσυλον, μέχρις ου μετά 130 περίπου έτη ελεηλάτησεν αυτό κατά πρώτον η βέβηλος του Φωκέως Φιλομήλου χειρ» Την μεγαλύτερη όμως καταστροφή και λεηλασία υπέστη από τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Β’ με την εισβολή του Ιουδαιχριστιανισμού και την καταστροφή και ισοπέδωση των πάντων από τα στίφη των φανατικών καλογήρων του Αλαρίχου .

Χειροποίητοι Σεισμοί

Παρότι το θέμα των χειροποίητων σεισμών είναι επτασφράγιστο μυστικό και μόνον στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας του Χόλλυγουντ εμφανίζεται , έχει ανακαλυφθεί η τεχνολογία για την δημιουργία τέτοιων σεισμών. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι ο πρόσφατος σεισμός και το παλιρροϊκό κύμα στον Ινδικό είναι έργον ανθρώπων .

Η Τεχνολογία «TESLA»

Ο Σέρβος Νίκολα Τέσλα υπήρξε ο μεγαλύτερος επιστήμων-τεχνολόγος του περασμένου αιώνος. Δεν έγινε πολύ γνωστός διότι τα πειράματα του φάνηκαν «ευαίσθητα» στο Κατεστημένο και τις εταιρείες και αυτά είτε εκλάπησαν ή κατεστράφησαν. Ο Τέσλα είναι ο πρώτος που με τροφοδότηση μιας ορισμένης συχνότητος δημιούργησε στο εργαστήριο του στο Μανχάταν των ΗΠΑ κραδασμούς οι οποίοι προξένησαν «τεχνητό σεισμό» Αυτός προσήρμωσε ένα μικρό αλλά ισχυρό δονητή σε μια μεταλλική κολώνα και σε λίγη ώρα άρχισε να σείεται όλο το κτίριο και τα μηχανήματα να έχουν ξεκολλήσει από τις βάσεις τους. Η εξήγηση που δίδεται είναι ότι ο Τέσλα συντόνισε τον δονητή στην συχνότητα δονήσεως των πετρωμάτων που βρίσκοταν κάτω από το κτίριο. Το ίδιο πείραμα επανέλαβε με ένα μικρό δονητή με μπαταρία , τον οποίο προσήρμωσε σε μια σιδηροδοκό σε κάποιο υπό κατασκευή κτίριο και σε λίγο άρχισε να σείεται το κτίριο. Μάλιστα έλεγε ότι, «με ένα ισχυρό δονητή θα μπορούσε να σχίσει τη γη στα δύο» Ο Τέσλα λοιπόν είναι ο πατέρας της σύγχρονης Τηλεδυναμικής. Σε άρθρο του έγραφε «Οι ρυθμικές δονήσεις εισχωρούν μέσα στη Γη χωρίς σχεδόν απώλεια ενεργείας. Είναι δυνατόν να μεταφέρεις μηχανικά αποτελέσματα σε μέγιστες αποστάσεις στη Γη και να παράγεις όλων των ειδών τα μοναδικά φαινόμενα » Αυτά τα φαινόμενα μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν και για πολεμικούς σκοπούς, και υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι πράγματι έχουν μπει σε πολεμικές εφαρμογές. Αρκετοί σεισμοί, έχουν διασυνδεθεί με την διενέργεια τέτοιων πειραμάτων, αλλά και μυστηριώδη φώτα στο διάστημα (UFO) συνδέονται με πιεζοηλεκτρικά φαινόμενα που δημιουργούνται από σεισμούς. Ο Τέσλα εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τα αποτελέσματα της τεχνολογίας διότι –όπως είπε -είναι δυνατόν αυτή να ξεφύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου και να καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις ή και ολόκληρη τη Γη. Και σήμερον υπάρχουν άπειρες ανθρώπινες πηγές(δονητές) που μπορούν να θέσουν τη Γη σε ένα αυτοτροφοδοτούμενο συντονισμό. Μήπως λοιπόν ο πολλαπλασιασμός των καταστροφών (σεισμών, τυφώνων, ακραίων καιρικών φαινομένων, παλιρροϊκών κυμάτων , καυσώνων κ. α ) οφείλεται σε ανεξέλεγκτες πηγές αυτοτροφοδοτούμενης δονήσεως της γης με στατικά κύματα ; Μήπως ο τελευταίος «σεισμός» και το τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού οφείλεται σε ανθρώπινες ενέργειες; Λίγο ευφάνταστη άποψη αλλά όχι αδύνατη , αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η τεχνολογία υπάρχει και τα σχετικά μυστικά πειράματα όπως το HAARP βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Και πράγματι έχει αρχίσει να κυκλοφορεί η άποψη αυτή στο διαδίκτυο, ότι δηλαδή το τσουνάμι είναι έργο ανθρώπινο, για να αποσπασθεί η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης από την οικτρά κατάσταση των Αμερικανών στο Ιράκ.

HAARP: Το Υπερόπλο του Πενταγώνου

Στον Αρκτικό Κύκλο , 450 χιλμ. Ανατολικά του Ανκορέιτζ στην Αλάσκα το Πεντάγωνο έχει εγκαταστήσει ένα μετασχηματιστή –μαμούθ ικανό να παράγει ενέργεια πολλών gigawatt και με αυτή να βομβαρδίζει τα ανώτερα στρώματα της ατμοσφαίρας(Ιονόσφαιρα). Το σχέδιο τούτο είναι γνωστόν ως HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) χρηματοδοτήθηκε με $30 εκατ. δολάρια και περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο στον κόσμο «Ιονοσφαιρικό θερμαντήρα» Με το πρόγραμμα αυτό οι Αμερικανοί είναι σε θέση να παράγουν ενέργεια, να δημιουργούν σεισμούς, να επηρεάζουν τις επικοινωνίες μέχρι αποκοπής των, να επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες και το κλίμα, κ. α. Αλλά για τα νέα όπλα θα γράψουμε σε άλλο άρθρο.


Συμπέρασμα

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι τίποτα δεν πρέπει να απορρίπτουμε σαν επιστημονική φαντασία όταν μελετούμε την Ελληνική Αρχαιολογία που ανάγεται σε προκατακλυσμιαίες εποχές. Αλλά και σήμερον που όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά πειράματα γίνονται εν κρυπτώ και παραβύστω με την δημιουργία Ψυχοτρονικών , Τηλεδυναμικών, Ηλεκτρομαγνητικών , ή Αντιβαρυτικών πεδίων που τυφλώνουν και παραλύουν την δύναμη του αντιπάλου, ή σείουν τη Γη και το Ύδωρ , όπως ο νεφεληγερέτης Ζευς, ο Ποσειδών και ο Εγκέλαδος, δεν πρέπει να τα απορρίπτουμε ασυζητητί. Ο καινούργιος Πόλεμος θα γίνει με νέα όπλα , ασύλληπτης δύναμης και τεχνολογίας που ακόμη δεν έχουν βγει από το εργαστήριο. Μήπως αυτό το όπλο που χρησιμοποιεί στο διάβα της μακραίωνης ιστορίας του ο Ελληνισμός έχει να κάνει με την δημιουργία «ηθικού ενεργειακού πεδίου» που επηρεάζει αρνητικά και μέχρι παραλύσεως το «συνειδησιακό πεδίο» του αντιπάλου ; Αυτό το ίδιο όπλο πρέπει να είχε σχέση με την κραυγή «Αέρααα» του 1940 στα Βορειοηπειρωτικά βουνά των στρατιωτών μας που πάγωνε το αίμα των Ιταλών και έφερνε μαζί με την λόγχη την νίκη στο Στρατό μας. Η ενίσχυση της ατομικής αύρας των χιλιάδων ανδρών σε συλλογικό επίπεδο , αποτελεί ένα τρομακτικό «πολλαπλασιαστή δυνάμεως» που εξουθενώνει την δύναμη θελήσεως και αντιδράσεως ακόμη και ενός υπέρτερου αντιπάλου . Αυτή την δύναμη που ονόμαζαν “VRILL”(αύρα) ήθελαν να βρουν και να τελειοποιήσουν οι Γερμανοί κατά τον Β! Π .Π. Ο διάσημος πολιτικο-οικονομικός αναλυτής Αντονι Σάττεν που αρθρογραφεί στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου , ισχυρίζεται πως έχει τις αποδείξεις ότι στις ΗΠΑ η «Αδελφότης του Κρανίου και των Οστών» εξακολουθεί να χρηματοδοτεί μέχρι σήμερα τους Ναζί, ως συνεχιστής του βαυαρικού Τάγματος των Ιλλουμινάτι(μασόνων) Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αριστοτέλης λέγει ότι «ουδείς αντίπαλος –έστω και πολυαριθμότερος-είναι σε θέση να κατανικήσει τους Έλληνες όταν είναι ενωμένοι».
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com

ΦΩΤΟΝΙΟ:Νέο ρεκόρ απόστασης 16 χλμ. στην κβαντική τηλεμεταφορά !!!
Σάββατο, 19 Ιούνιος 2010 10:00

Οι κοσμολόγοι πρεσβεύουν ότι εκ της συγκρούσεως δύο φωτονίων προήλθε το Σύμπαν. Κινέζοι επιστήμονες πέτυχαν να μεταφέρουν κβαντικές πληροφορίες μεταξύ φωτονίων σε απόσταση μεγαλύτερη από ποτέ, συγκεκριμένα άνω των 16 χιλιομέτρων. Το επίτευγμα φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την μετάδοση πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης συμβατικού τηλεπικοινωνιακού σήματος μετάδοσης, χάρη στην αξιοποίηση των παράξενων ιδιοτήτων... της κβαντομηχανικής.

Η κβαντική τηλεμεταφορά δεν έχει σχέση (όχι άμεση τουλάχιστον) με την τηλεμεταφορά που οι περισσότεροι γνωρίζουμε από την επιστημονική φαντασία, όπου ένα άτομο ή ένα αντικείμενο «διακτινίζεται» και επανεμφανίζεται σε ένα άλλο μέρος.

Στην πραγματική κβαντική τηλεμεταφορά, που έχει καταστεί εφικτή μέχρι σήμερα μέσω του
μυστηριώδους φαινομένου του «κβαντικού εναγκαλισμού», δύο φωτόνια ή ιόντα «εμπλέκονται» (αλληλοεπηρεάζονται) με τέτοιο τρόπο, που η κβαντική κατάσταση του ενός αλλάζει επίσης ταυτόχρονα και την κατάσταση του άλλου, σαν τα δύο να ήσαν συνδεδεμένα μεταξύ τους, παρόλο που βρίσκονται σε απόσταση το ένα από το άλλο, ακόμα και πολλών χιλιομέτρων, όπως έδειξε και το κινεζικό πείραμα.

Η ιδιότητα της κβαντικής τηλεμεταφοράς επιτρέπει στην κβαντική πληροφορία να «τηλεμεταφέρεται», καθώς το φωτόνιο ή το ιόν «στέλνεται» σε μια απόσταση-προορισμό. Στην ουσία όμως, η πληροφορία δεν «μεταδίδεται», αλλά, με κάποιο τρόπο, αυτομάτως το φωτόνιο «υποδοχής» αλλάζει τις ιδιότητές του σε συγχρονισμό με το φωτόνιο «αποστολής». Η πρώτη πειραματική απόδειξη του φαινομένου είχε γίνει το 1997 από επιστήμονες στην Αυστρία και την Ιταλία.

Στα προηγούμενα πειράματα τα φωτόνια είχαν μεταφερθεί σε «κανάλια» λίγων μόνο εκατοντάδων μέτρων, για να διασφαλιστεί ότι η κατάστασή τους θα έμενε αναλλοίωτη κατά την τηλεμεταφορά τους, όμως στο νέο πείραμα τα ζεύγη φωτονίων «ενεπλάκησαν» κβαντικά σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων για πρώτη φορά. Το επίτευγμα, που παρουσιάστηκε στο περιοδικό "Nature Photonics", κατέστη εφικτό από ερευνητές του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας και του Πανεπιστημίου Τσινγκούα του Πεκίνου.

Η μέση αξιοπιστία που επιτεύχθηκε κατά την «τηλεμεταφορά» φωτονίων υψηλής ενέργειας, ήταν αρκετά υψηλή, γύρω στο 89%.

Η κινεζική επιτυχία ανοίγει το δρόμο για ανάλογα πειράματα μεταξύ ενός επίγειου σταθμού βάσης και ενός δορυφόρου ή μεταξύ δύο επίγειων σταθμών μέσω ενός δορυφόρου-αναμεταδότη. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον μπορεί να καταστούν εφικτές διάφορες πρακτικές εφαρμογές σε ένα νέο τομέα, των κβαντικών επικοινωνιών.Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)
Αφορμή έλαβα από την Ιλιάδα και συγκεκριμένα από την θυσία του Αγαμέμνονος προς τιμήν του Διός. Κατά την θυσία αυτή θυσιάσθηκε ταύρος ηλικίας πέντε ετών , προς ευόδωση των επιχειρήσεων των Ελλήνων εναντίον της Τροίας. Γιατί λοιπόν να είναι ο ταύρος ηλικίας πέντε ετών ; Ψάχνοντας βρήκα ότι αυτό σχετίζεται με τις πέντε αισθήσεις(Αφή , Γεύσις, Όσφρησις, Ακοή και Όρασις) Επειδή οι Θεοί των Ελλήνων ήσαν κατ’ εικόνα και ομοίωση προς τους ανθρώπους, ασφαλώς κι’ αυτοί έχουν πέντε αισθήσεις και απολαμβάνουν καλύτερα τη θυσία του 5χρονου ταύρου. Αλλά και στο συμπόσιο που ακολουθεί τη θυσία, μέσω των πέντε αισθήσεων θα ολοκληρωθεί η απόλαυση των συνδαιτημόνων.
Οι θεοί και οι εξουσιαστές όλων των εποχών ζητούν αίμα και θυσίες για να κορέσουν τις πέντε αισθήσεις των. Ο Αγαμέμνων πριν από την θυσία έκανε την ακόλουθη προσευχή προς τον Δία: «Ζευ, τρισένδοξε, μεγάλε, μαυρονέφελε, που κατοικείς στον αιθέρα, ας μη δύση ο ήλιος και μην έρθη το σκοτάδι πριν γκρεμίσω το ανάκτορο του Πριάμου και κάψω με τρομερή φωτιά τις πύλες του και ξεσχίσω με το ξίφος μου επάνω στα στήθη του Έκτορος τον χιτώνα του , κουρελιασμένον από το χαλκό και γύρω του πολλοί σύντροφοί του σκοτωμένοι, να δαγκώνουν μπρούμυτα με τα δόντια τους το χώμα» [Ύστερα από 3.400(και κατ’ άλλους 5.150) χρόνια και παρά την εκπληκτική τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας, την ίδια περίπου προσευχή έκανε και ο Μπους προς τον Γιαχβέ πριν εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράκ. Ως τώρα δε έχει θυσιάσει περισσότερους από 1000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και άνω των 50.000 Ιρακινούς πολίτες. Πολλαπλάσιοι είναι εκατέρωθεν οι τραυματίες και ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Οι προηγούμενοι πρόεδροι (πατήρ Μπους και Κλίντον) θυσίασαν 1.500.000 Ιρακινούς-τα περισσότερα παιδιά- εξ αιτίας του εμπάργκο και των βάρβαρων βομβαρδισμών. Οι Τούρκοι στρατοκράτες θυσίασαν 1,5 εκατομ. Αρμενίους και περισσότερους ακόμη Έλληνες(Μικρασιάτες ,Ποντίους και Ελληνοκυπρίους), όσοι δε διέφυγαν αυτοεξορίσθηκαν στα πέντε σημεία του ορίζοντος. Ο Χίτλερ στον Β!ΠΠ θυσίασε- μαζί με τους συμμάχους-50.000.000 ψυχές, ο Πούτιν 150.000 Τσετσένους στο Γκρόζνυ προς χάριν της Ρωσσίας, ο Μπιν Λάντεν 3.000 Αμερικανούς στην Νέα Υόρκη, ενώ ο ομογάλακτος του πολέμαρχος Μπασάγιεφ θυσίασε προσφάτως 500 αθώα θύματα στο Μπεσλάν, και περισσότερα σε άλλα μέρη.. Ο Αριέλ Σαρόν αντί για νερό πίνει αίμα Παλαιστινίων…Αλλά δεν έχει τέλος ο αριθμός των εγκληματιών εξουσιαστών. Όλοι τους δε επικαλούνται το Θεό, όπως ακριβώς ο Αγαμέμνων ]
Κατά τον Πλάτωνα ο ψυχικός διάκοσμος του ανθρωπίνου όντος εξαρτάται από τις κινήσεις, οι οποίες προέρχονται από εξωτερικά αίτια, τα οποία κάθε φορά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ερχόμενος σε επαφή με τις κινήσεις ενός άλλου ανθρώπου, ή και της φύσεως . Αυτές τις κινήσεις ο Πλάτων ονομάζει ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ.
Αισθήσεις και κινήσεις λοιπόν εξομειούνται , κατά τον Πλάτωνα διότι έχουν κοινό χαρακτηριστικό την έλλειψη σταθερότητος. Έτσι εξηγείται γιατί στις μέρες μας τα πάντα είναι τόσο ευμετάβλητα και όλοι έχουν κυριευθεί από την αυτοκρατορία των αισθήσεων. Έχει υποχωρήσει το πνεύμα που ελέγχει τις αισθήσεις και οι άνθρωποι παρασύρονται από τις αισθήσεις όπως παρασύρεται το πλοίο χωρίς πηδάλιο και πυξίδα από τους ανέμους. Τα πάντα σήμερα έχουν υποταχθεί στην απόλαυση των αισθήσεων. Γι’ αυτό υπάρχει τόση διάδοση στον υπερκαταναλωτισμό-πολυφαγία (γεύση-όσφρηση) στο υπέρθέαμα(ακοή-όραση) και στο σέξ(αφή).(συνεχίζεται)
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ

Ο Πλάτων δίδαξε ότι στη ζωή υπάρχει νόημα. Επίσης είπε ότι το Σύμπαν είναι οργανωμένο και έχει σκοπό, και ο σκοπός του είναι ηθικώς καλός. Τούτο δείχνει την διαφορά της Ελληνικής κομοθέασης, σε αντίθεση με τις κοσμικές θρησκείες που φοβίζουν τους ανθρώπους με έναν μοχθηρό και εκδικητικό θεό . Η ανθρώπινη ψυχή ήταν, άλλοτε πιο στενά και άλλοτε πιό χαλαρά συνδεδεμένη, με ομφάλιο λώρο με το Σύμπαν. Ο άνθρωπος πάντα αισθανόταν ότι ήτο μέρος του Σύμπαντος, ένας απειροελάχιστος κόκκος του, σε σχέση με την παρούσα εποχή όπου καίτοι αυτός έφθασε στο εξωγήινο διάστημα, δεν μπόρεσε να αποβάλλει την γεωκεντρική του αντίληψη.
Οπως δεν μπορείς να βρεις με τις αισθήσεις σου τα πέρατα της ψυχής, έτσι δεν μπορείς να βρεις και τα πέρατα του σύμπαντος. Η ψυχή με άγκυρα την λογική κινήθηκε αμφίδρομα προς εξευρένηση τόσον προς το εσω κόσμο, όσον και προς τον έξω κόσμο που την περιβάλλει, για να βρει την παλίδρομον αρμονίαν.
Η Απομάκρυνση απο το Σύμπαν
Η διαταραχή της εποχής μας οφείλεται ακριβώς στην αναστολή της κινήσεως αυτής, κατά την οποία, όπως είπε ο Ηράκλειτος , η οδός άνω-κάτω είναι μία και η αυτή. Η εκτροπή αυτή ωδήγησε τον κόσμο προς το αδιέξοδον της άτης και της ύβρεως, όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι Ελληνες, εκτροπής δηλαδή απο την συμπαντική αρμονία και κατ επέκταση και απο την φυσική αρμονία. Η σημερινή Οδύσσεια δεν έχει Σκύλλες και Χαρύβδεις αλλά δεν έχει και Ιθάκες για να ξαναγυρίσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Εχει μόνον Υλη και Κέρδος . Τα πάντα δε ρυθμίζονται απο τον θεό εξουσιαστή και τους επι της γης εκπροσώπους της εξ-ουσίας του.
Το Σύμπαν είναι Δημιουργικόν
Ο Κόσμος των αρχαίων Ελλήνων περιέχει πολλά σύμπαντα, έκαστον εκ των οποίων έχει την δική του διακόσμηση και ευρίσκεται εις διαφορετικό στάδιο αναπτύξεως. Κάθε σύμπαν περιέχει ύλην και ενέργεια, όλα ομως καθοδηγούνται απο τους ίδιους φυσικούς νόμους. Αυτά γεννώνται, αναπτύσσονται και πεθαίνουν, όπως και οι άνθρωποι, αφού εκτελέσουν τον κύκλο ζωής τους. Το δικό μας σύμπαν έχει κύκλο ζωής 89 δισεκατομμύρια περίπου έτη φωτός, και τώρα βρίσκεται στα 15 δισεκατομμύρια περίπου έτη φωτός. Τούτο σημαίνει ότι απο την αρχική του γένεση διένυσε απόσταση ίση με 15 δισεκατομμύρια έτη, τρέχοντας με την ιλιγγιώδη ταχύτητα του φωτός.
Η Γέννηση ενός Σύμπαντος
Τα διάφορα σύμπαντα είναι κλειστά συστήματα και δεν μπορούν να επηρεάσουν άλληλα. Το κενόν μεταξύ των συμπάντων έχει τις ίδιες ιδιότητες με το κενόν εντός εκάστου σύμπαντος. Το στατικό πεδίο του κενού είναι αυτό που γεννά τα σωματίδια, δηλαδή τα φωτόνια, τα ηλετρόνια-ποζιτρόνια, τα κουάρκ και αντικουάρκ. Εμφανίζονται εις εξαιρετικά βραχύβιες διακυμάνσεις του πεδίου(10 εις την μείον 10 sec) και εξαφανίζονται άνευ ίχνους, μοιάζουν δε ως να δανείζονται ενέργεια απο το κενόν και εξαφανιζόμενα την αποδίδουν εκ νέου εις αυτό, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος όταν αποβιώνει. Ετσι υπακούουν πιστά στον νόμο της διατηρήσεως της ενεργείας. Εάν στο πεδίον αυτό επενεργήσει στιγμιαία μιά εξωτερική πηγή ενός άλλου ενεργειακού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλής συγκεντρώσεως υπο μορφήν ακτίνων (γ) ,το οποίον να είναι τουλάχιστον ίσον με την μάζα ηρεμίας του ζεύγους ηλεκτρονίων, τότε το ζεύγος των εν δυνάμει σωματίων καθίσταται πραγματικόν. Λαμβάνει χώραν μια στιγμιαία μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ύλη κατά την γνωστήν εξίσωση m= E/c² . Κατά την κβαντομηχανική η μάζα του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου του κενού είναι τεραστία και ικανή να δημιουργήσει ένα καινούργιο σύμπαν, μετατρέποντας την ενέργεια του σε ύλη.
Το Σπέρμα της Δημιουργίας
Η διαδικασία της δημιουργίας αρχίζει όταν το ήρεμο στατικό πεδίου του διασυμπαντικού κενού διαταράσσεται απο έναν εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Αυτή η στιγμιαία διακύμανση του στατικού πεδίου απο τον εξωτερικό παλμό θέτει το πεδίο σε παλμική κίνηση απο την μιά άκρη ως την άλλη του κενού χώρου. Επομένως δικαιώνεται ο μέγας Ελλην φιλόσοφος Ηράκλειτος που έλεγε ότι: τα πάντα είναι και θα είναι φωτιά αείζωη, που με μέτρο ανάβει και με μέτρο σβήνει, εννοώντας φυσικά την ταλάντωση των πάντων και την εξ αυτής μεταμόρφωση της ύλης σε ενέργεια και τανάπαλιν. Μαθηματικοί τύποι δίδονται διεξοδικώς στο βιβλίο “ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ”, Π. Μαρίνη, Νέα Θέσις.
Αρα η μήτρα της δημιουργίας των συμπάντων είναι το στατικό πεδίο του κενού χώρου και τα σπέρματα για την δημιουργία αυτών είναι οι εξωτερικοί ενεργειακοί παλμοί, οι οποίοι γονιμοποιούν τα αχανή στατικά ενδοσυμπαντικά ή εξωσυμπαντικά πεδία. Δηλαδή και εδώ ισχύει ότι συμβαίνει και στην γη για την δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνδρας με την στιγμιαία έκχυση του σπέρματος παίζει τον ρόλο του στιγμιαίου παλμού και η γυναικεία μήτρα τον ρόλο του στατικού πεδίου. Οι παράγοντες αυτοί υπο καταλλήλους συνθήκας (θερμοκρασίας, χημικών και φυσικών συνθηκών, επιπέδου ενεργείας) θέτουν σε κίνηση την διαδικασία της δημιουργίας της νέας ζωής ή και νέου σύμπαντος . Ο κύκλος βέβαια της ζωής ποικίλει σε κάθε είδος. Για να αναπτυχθεί η ζωή επι της γης χρειάσθηκαν 10 δισεκατομμύρια έτη. Στον ενδοσυμπαντικό χώρο δεν υπάρχει πλέον πρωταρχική ακτινοβολία, αλλά μόνον τα υπολείμματα της, όσα απέμειναν απο την Πρώτη Εκρηξη, τουτέστιν σαν να λέμε τα αποκαίδια μιάς φωτιάς.
Τα Στάδια της Δημιουργίας ενός Σύμπαντος
1. Πρώτον. Σε κάποιο σημείο του κενού πεδίου δημιουργείται η πρώτη διακύμανσις της γεωμετρίας του και αρχίζουν οι ταλαντώσεις. Ολα μοιάζουν σαν να ρίχνουμε ένα βότσαλο στην λίμνη. Τότε συμβαίνει μαζική εμφάνιση εν δυνάμει ενεργειακών σωματιδίων, ετοίμων να μεταμορφωθούν σε σωμάτια ύλης. Τότε το ενεργειακό επίπεδο φθάνει σε “δημιουργικά επίπεδα” και γεννάται το μείγμα(σούπα) της ύλης-ενέργειας του νέου σύμπαντος.
2. Δεύτερον. Η “σούπα” του πλάσματος των ηλεκτρονίων, κουράρκ, φωτονίων και νετρίνων αρχίζει να εμφανίζει έντονες βαρυτιές δυνάμεις, ταυτόχρόνως με την εμφάνιση της ύλης.
3. Τρίτον. Το συμπυκνούμενο νέφος γίνεται μιά πυρίνη σφαίρα(fireball ή σφαίρα του Velan) Αυτή μοιάζει με την γνωστή μας πυρίνη σφαίρα της εκρήξεως ενός πυρηνικού όπλου. Τότε η θερμοκρασία αυξάνει απείρως και υπερτερεί των βαρυτικών δυνάμεων.
4. Τέταρτον. Αρχίζει η γιγαντιαία έκρηξη της πυρίνης σφαίρας και επέκταση για την δημιουργία του νέου σύμπαντος.
Πόσο θα διαρκέσει η φάση της επεκτάσεως ;
Αυτό θα επεκτείνται με μιά συνεχώς μειούμενη ταχύτητα σε μιά περίοδο 17,5 δισεκατομμυρίων ετών, μέχρις ότου καταλήξει σε πλήρη στάση, τούτο δε θα συμβεί όταν θα ελαττωθεί η θερμοκρασία του υποβάθρου. Η θερμοκρασία αυτή θα φθάσει τελικώς στο απόλυτο μηδέν. Τότε η βαρύτης θα καταστεί η μοναδική κυρίαρχος δύναμις και θα αρχίσει η αντίστροφη διαδικασία της συρρικνώσεως. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, όταν όλα επανέλθουν στο ίδιο σημείο, θα δημιουργηθεί και πάλιν η πυρίνη σφαίρα, η οποία και πάλιν θα εκπυρωθεί κ.ο.κ
Επομένως ζωή και θάνατος φαίνεται ότι είναι ο αδυσώπητος κύκλος του Κόσμου, όχι μόνον στο ζωικό και φυτικό βασίλειο, αλλά σε κάθε τι υπαρκτόν. Η διαφοροποίηση υπάρχει μόνον στον χρόνο(κύκλο ζωής). Κατά τον Πλάτωνα μόνον οι Ιδέες μένουν αθάνατες διότι δεν ειναι υλικά δημιουργήματα αλλά πνευματικά.
Ο Ρόλος του Πνεύματος
Τούτο είναι περισσότερο “δύναμη” ή “ενέργεια”, παρά υλικό αντικείμενο. Οπως έλεγαν οι Στωικοί είναι κάτι “λεπτό και αραιό”, που αποκλείεται να είναι ύλη. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με την έννοια του δυναμικού παλμού, που ενεργοποιεί την ύλη. Κατά τους Ελληνες, προ της διαμορφώεως του σύμπαντος το κάθε τι προυπήρχε σε ανεκδήλωτη κατάσταση εντός του χάους(νου). Στην Ελληνική θρησκεία η ψυχογονία συνδέεται με την θεογονία. Ο άνθρωπος αποκτών την ανωτέρα συνείδηση καθίσταται Φως(Φάνης) και εισέρχεται σε Ανωτέρους Κόσμους ως θεία ατομικότης. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας πίστευαν στον Ορφικό Ερωτα(ένωση και δημιουργία), στην Μήτιν ή Λόγον και στον Νόμο ή Αδράστεια, ως κινητήριες δυνάμεις του σύμπαντος. Κατά τους αρχαίους η σωτηρία αποκτάται δια της Γνώσεως, εν αντιθέσει με τις σημερινές κοινωνίες όπου η γνώσις χρειάζεται μόνον για την μεγέθυνση της παραγωγής. Σήμερον επικρατεί η εξουσιαστική και στατική αντίληψη περί του σύμπαντος σαν αποτέλεσμα της εξουσιαστικής αντίληψης. Ενα ρέον και δημιουργικό Σύμπαν, εκτός του ότι είναι αντίθετον προς τις θεοκρατικές και δογματικές τους αντιλήψεις(άπαξ πλάσθηκε ο κόσμος ), δεν εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της διεθνούς εξουσίας, η οποία θέλει το σύστημα αλογο, στατικό και ακίνητο, αλλά και κάθε φαινομενική κίνηση να τελεί υπο τον απόλυτο έλεγχο της. Αυτός είναι ο λόγος που εναντιώνονται στην επαναφορά του κόσμου στην φυσική του κοίτη, δηλαδή προς την Ελληνική κοσμοθέαση και τον Λόγο. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι περισσότερο υλιστής παρά πνευματικός και ιδεαλιστικός. Ως εκ τούτου χάνει το σπουδαιότερο όργανο, δηλαδή την Λογική και την Φαντασία με την οποία εξερευνοέσε ο παλαιός άνθρωπος τα βάθη της ψυχής του και του σύμπαντος. Οπως λέγει και ο Κινέζος κορυφαίος καθηγητής Μιν Χούα Τσεν:“η Ελληνική γλώσσα ακόνισε την Λογική μου” και συνεχίζει “ στην αρχαιοτητα το ορθολογικό και το παράδοξο μπορούσαν να συνυπάρξουν. Τώρα έχει χαθεί αυτή η ισορροπία καιτο ορθολογικό στοιχείο υποχωρεί και κατακτά έδαφος το παράλογο”
Συμβολισμός του Σύμπαντος
Το σύμπαν συμβολίζεται απο τους προκατακλυσμιαίους λαούς με την Σβάστικα, την σπείρα ή και τον κυματισμό. Την Σβάστικα-σύμβολον της Κοσμικής Τάξεως- θα την συναντήσουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Συμβολίζει επίσης και την καλή τύχη, την συνεχή κίνηση ή την αδιάκοπο γένεση, η οποία καλείται Ζωή. Είναι έμβλημα του ανωτέρου θεού των Αρείων Διός-ή Δυάους κατά τους Ινδούς-και το Ελληνικό γράμμα Ζ εφευρέθη για την καλυτέρα έκφραση του αρχικού φθόγου της λέξεως Ζευς. Επομένως είναι σύμβολο Κοσμογονικόν(του επαναγεννητικού τροχού) , Ανθρωπογονικόν, Αλχημικόν και περιέχει την κλείδα των επτά μεγάλων Μυστηρίων του Κόσμου. Το φιλοσοφικό της νόημα είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτόν δια του μύθου του Προμηθέως, τον οποίον οι Ινδοί ονομάζουν Πραμάνθα. Αλλα πανάρχαια σύμβολα της Χρυσής Εποχής είναι το Ωρφικόν Ωόν, ο μικρός φτερωτός θεός του Ερωτα, ο Κεραυνός του Διός, ο Οφις , ο οποίος είναι το παγκόσμιο σύμβολο των ανωτέων ηλιακών κοσμικών δυνάμεων. Η σπείρα είναι κι’αυτή σύμβολο της συνεχούς ουσίας, ενώ το κυμάτιον της “μεριστής ουσίας”, δηλαδή της γεννητικής ουσίας του κόσμου. Τέλος δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν υπάρχει καμμιά ανασκαφή αρχαίου πολιτισμού στον κόσμο που να μην έδωσε την παρουσία της η Σβάστικα. Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι τα σύμβολα των αρχαίων λαών δεν είναι τυχαία. Ταύτα ευρίσκονται στην ψυχή του ανθρώπου ως μία των “Αρχετύπων” ιδεών.


Ενέργεια από τον χώρο
Δημοσιεύθηκε από lykofron στο 10/29/2009
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΛΥΚΟΦΡΩΝΑ: Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙΚΙΝΗΤΗ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ. ΑΠΛΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ Ή ΣΥΝΕΧΗ ΟΥΣΙΑ Ή ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣ. Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
Αυστραλοι ερευνητες ισχυριζονται οτι ανακαλυψαν μηχανη που κινειται με μαγνητες και μπορει να δουλευει ασταματητα 24 ωρες, 365 μερες τον χρονο πρακτικα επ απειρον χωρις ιχνος καυσιμου. ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΦΕΥΡΕΙ Ο ΤΕΣΛΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ. Η καινουργια αυτη ενεργεια ονομαζεται zero point energy, ειναι δοκιμασμενη απο ανεξαρτητους καθηγητες πανεπιστημιου οτι κανει αυτο που ισχυριζονται οι εφευρετες της οτι κανει και αναμενεται αμεσα η μαζικη παραγωγη της.Υπολογιζεται οτι μια μηχανη του ενος kw θα στοιχιζει 5.000 δολαρια αν και αυτη η τιμη αναμενεται να πεσει κατα πολυ οταν βγει στην μαζικη παραγωγη.Υπαρχουν πληροφοριες στο ιντερνετ αναλυτικες πως μπορειτα να κατασκευασετε μονοι σας την μηχανη στο piratebay αρκει να χτυπησετε energy from the vacuum. Ειναι ενα ντοκυμαντερ 4 ωρων με αναλυτικοτατες πληροφοριες. Η κατασκευη ειναι σχετικα απλη για ολους και δεν θα σας στοιχισει πανω απο 1000 ευρω σε υλικα.
ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)

Γενικά
Υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα που ακόμη δεν έχουν γίνει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης ή δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς απ’ αυτήν ώστε να υπάρξει το πείραμα και η απόδειξη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επειδή δεν έχουν προς το παρόν ερευνηθεί και εξηγηθεί επαρκώς. Ενδέχεται στο μέλλον να γίνουν κτήμα της επιστήμης, όπως συνέβη με πάμπολλα θέματα, που μέχρι προ τινος ήσαν άγνωστα, ενώ σήμερον είναι πλήρως γνωστά. Για παράδειγμα ποιος γνώριζε,- πέραν της γενικής ατομικής θεωρίας του Δημοκρίτου-την διάσπαση του ατόμου, τα πυρηνικά όπλα και την πυρηνική ενέργεια προ του 19ου αιώνα, ή τον ηλεκτρισμό προ του 1800, ή την αεροπορική επιστήμη προ του 1904; Κι’ όμως σήμερα ο άνθρωπος έχει κάνει ραγδαία πρόοδο πάνω στα θέματα αυτά που άλλαξαν ριζικά τη ζωή μας. Πόσα ψυχικά φαινόμενα , όπως λ. χ η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση, η μεταβίβαση της σκέψεως, η ανθρώπινη αύρα , η νοητική αλληλοεπίδραση των ατόμων μέσω του πληροφοριακού αιθέρος , η συλλογική και συμπαντική συνειδητότητα κ. α δεν συμβαίνουν χωρίς να μπορεί η επιστήμη να τα δεχθεί και να δώσει εξήγησεις, διότι δεν έχουν επαρκώς ερευνηθεί ;
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με το θέμα της Ανθρώπινης Αύρας και των παραγόντων που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά.

Οι 4 Δυνάμεις του Σύμπαντος

Ο άνθρωπος είναι ένα συστατικό του Σύμπαντος και επηρεάζεται-όπως όλα τα σώματα - από τις τέσσαρες συμπαντικές δυνάμεις, ήτοι:1/ Ηλεκτρομαγνητική, 2/ Βαρυτική, 3/ Πυρηνική και 4/ Ακτινοβολίες. Στην μελέτη που ακολουθεί θα ασχοληθούμε κυρίως με :
α/ την ηλεκτρομαγνητική και
β/ την βαρυτοηλεκτρική,
Οι δυνάμεις αυτές αποτελούν τα Λεπτά Ενεργειακά Πεδία, τα οποία επηρεάζουν τον άνθρωπο .

Το Κυρήκιον του Ερμού

Υπάρχουν επτά κέντρα μεταδόσεως και διανομής της Λεπτής Ενέργειας στον άνθρωπο , από τα οποία κέντρα εκπηγάζει η Ανθρώπινη Αύρα. Αυτά τα σημεία κείνται στα σημεία τομής του Όφεως επί της ράβδου του Ερμή –το καλούμενο Κηρύκιον-το οποίον αποτελεί το έμβλημα της Ιατρικής. [Ο Ερμής ήτο θεός του Ελληνικού Πανθέου και εφεύρε τέσσαρα μεγάλα καλά για τους ανθρώπους ήτοι , τα Γράμματα, την Μουσικήν, την Παλαίστραν και την Γεωμετρίαν. Ητο και αγγελειοφόρος των θεών του Ολύμπου και γι’ αυτό έφερε πίλον πτερωτόν(κυνέην) στην κεφαλήν, πτερωτά πέδιλα εις τους πόδας, κηρύκιον εις την χείρα και την λύραν παρ’ αυτού κειμένην. Αναφέρονται πέντε επίσημοι με το όνομα Ερμής. Όμως ο επισημότερος είναι υιός του Διός και της Μαίας και εγεννήθη εις το όρος της Αρκαδίας Κυλλήνην, ενώ κατ’ άλλους εις την Βοιωτίαν, στο όρος Κυρήκιον από όπου πήρε και την ιδιότητα του κήρυκος του Διός και το κυρήκιον( ράβδον) Στο Κυρήκιον του Ερμού υπάρχουν οι γαλαξιακές σπείρες - που είναι ταυτοχρόνως και οι περιελίξεις του DNA- γεγονός που μαρτυρεί ότι οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν εισέλθει τόσον βαθειά στα μυστικά του Σύμπαντος, όσον και στα μυστικά των μικροσκοπικών μορίων της ύλης, στην κβαντική θεωρία]
Η Ινδική «Raja Yoga»
Η Ινδική Raja Yoga πιστεύει ότι υπάρχουν 7 Κέντρα ή 7 Κόμβοι(= 7 Chakras στα Ινδικά) στον άνθρωπο που δέχονται τα Λεπτά Ενεργειακά Πεδία και κάνουν τον ενεργειακό μετασχηματισμό. Η Επιστήμη της Γνώσεως έχει ερευνήσει πρακτικά επί χιλιάδες χρόνια το γνωστικό τούτο αντικείμενο , μέσω δε των δασκάλων της το έχει μεταδώσει στους μαθητές. Ωστόσο, και η Επιστήμη της Γνώσεως του σώματος δεν έχει αποφύγει να γίνει μερικές φορές αντικείμενο προκαταλήψεων και πολιτικής εκμεταλλεύσεως , υποτασσόμενη στη λογική του «πολιτικώς ορθού» των καιρών μας . Ιδιαίτερα οι Δυτικοί μελετητές που πρωτοέρχονται σε επαφή με την ινδική κουλτούρα, χωρίς προηγούμενη προπαιδεία στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, εντυπωσιάζονται σε άκρατο βαθμό, ώστε γίνονται φανατικοί υποστηρικτές της και διαδίδουν αυτήν χωρίς να αντιλαμβάνονται τους απώτερους στόχους των διαφόρων γκουρού.
Οι Επτά Κόμβοι
Ο Αμερικανός νευροψυχολόγος E. F. Block IV ισχυρίζεται ότι λόγω ειδικότητος είναι εις θέση να επιβεβαιώσει επιστημονικά την ύπαρξη των 7 κόμβων, διότι εκεί πράγματι καταλήγουν ορμονικοί αδένες του σώματος. Οι 7 Κόμβοι ως Ηλεκτρομαγνητική έκφραση φαίνεται να είναι σε συμφωνία με τις συχνότητες του φωτός και της ικανότητος οράσεως των χρωμάτων του ουρανίου τόξου από ένα άτομο ήτοι : Ερυθρό , Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο (του ουρανού), Κυανούν και Ιώδες. Το Ερυθρό σχετίζεται με την βάση της σπονδυλικής στήλης(ράχη) και το Ιώδες με την κορυφή της κεφαλής . Όμως οι Λεπτές Ενέργειες που συλλαμβάνονται και μετασχηματίζονται στα 7 Κέντρα δεν είναι οι συχνότητες αυτών των χρωμάτων, αλλά οι αρμονικές τους. Τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά να αντιλαμβάνονται, πέραν των πέντε αισθήσεων, και την έξτρα-αισθητή αντίληψη( 6 η αίσθηση), δηλαδή την Αύρα.
Τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Κάθε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή ενέργεια είναι δυνατόν να αντηχεί ή να εκπέμπει σε πολλές συχνότητες, όχι μόνον στις βασικές, αλλά και στις αρμονικές τους . Αυτές οι εκπομπές γίνονται αντιληπτές μόνο μέσω συσκευών . Ωστόσο υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι που είναι ικανοί να ανιχνεύσουν τις βασικές συχνότητες και τις αρμονικές των ζωικών και φυσικών πεδίων ή ενεργειών. Για να μπορέσουν όμως να τις αντιληφθούν χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Η διαφορά έγκειται στον δονητή που ανιχνεύει τις διακυμάνσεις(συχνότητες) του Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
Ηλεκτρομαγνητισμός και Βαρυτομαγνητισμός
Ο Ηλεκτρομαγνητισμός είναι πλήρως γνωστός από το 1800 με τις ανακαλύψεις του Ιταλού Βόλτα και έκτοτε μας δίνει τα επιτεύγματα των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων . Αντίθετα ο Βαρυτομαγνητισμός είναι ακόμη ένα άγνωστο κεφάλαιο της επιστήμης, που μόνον τελευταία γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την προώθηση του. [Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα ευρήματα από τον Προϊστορικό ή και τον Προκατακλυσμιαίο Πολιτισμό, όπως οι μεγαλυθικές κατασκευές, τα κυκλώπεια τείχη κ. α , που μας κάνουν να διερωτώμεθα πως ήτο δυνατή η μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή επάνω σε απόκρημνα όρη τεράστιων ογκολίθων χωρίς τα σημερινά μηχανικά μέσα ανύψωσης και μεταφοράς; Τα ερωτήματα επιτείνονται από ορισμένες αρχαιολογικές αναφορές σχετικές με το θέμα της ελλείψεως βαρύτητος. Ο Αμφίων εδιδάχθη υπο του Ερμού την μουσικήν και είχε τοιαύτην επίδοση ώστε «εχόρευον τα δένδρα, αι πέτραι και τα ζώα, ότε εκιθάριζεν» Και σε άλλο σημείον αναφέρεται ότι όταν εκιθάριζεν ο Αμφίων «ήρχετο η ύλη εις τον προσήκοντα τόπον» Τούτο δηλοί , ότι «η πόλις εκτίσθη άνευ δαπάνης, επειδή οι άνθρωποι συναθρηζόμενοι, ίνα ακούσουν την μουσικήν, έκτιζαν το τείχος..» Ο Αμφίων όμως δεν εχρησιμοποίει κάποιο μαγικό ραβδί ταχυδακτυλουργού αλλά τις συχνότητες της μουσικής του και αφαιρούσε την βαρύτητα από τα υλικά. Μήπως λοιπόν είχαν ανακαλύψει τη μέθοδο μεταβολής του βαρύτητομαγνητικού πεδίου ; (ΩΓΥΓΙΑ τομ.Δ! σελ 520-521, Αθαν. Σταγειρίτης, Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις)]
Τα σώματα αλληλοεπηρεάζονται κατά δύο τρόπους μεταξύ τους, ήτοι μέσω του:
α/ Ηλεκτρομαγητισμού και
β/ Βαρυτομαγνητισμού.
Το κάθε σώμα επηρεάζει το άλλο δια της ανταλλαγής φωτονίων και βαρυτονίων. Όσο υψηλότερες είναι οι συχνότητες –και κατά συνέπεια μικρότερο το μήκος κύματος-τόσο είναι ικανές να μεταδίδουν μεγαλύτερο ποσό ενέργειας κατά την ανταλλαγή. Κατά τον ίδιο τρόπο τα σώματα ανταλλάσσουν και τα βαρυτόνια. Το μέγεθος της ανταλλαγής εξαρτάται από το συνολικό ποσό της μάζας εκάστου . Επομένως και οι δύο αυτές ανταλλαγές , δηλαδή των φωτονίων και βαρυτονίων, είναι αποτέλεσμα της δράσεως των δύο εκ των τεσσάρων συμπαντικών δυνάμεων και των πεδίων τους ήτοι : της Ηλετρομαγνητικής και της Βαρυτομαγνητικής . Και οι δύο συνυπάρχουν και επηραάζουν την ίδια στιγμή ένα σώμα, δεν μπορούμε δε να μιλάμε για την μία χωρίς την άλλη.
Τα Τέσσερα Πεδία Λεπτής Ενέργειας
Το ανθρώπινο Σώμα περιβάλλεται από ‘4 ’ Πεδία Λεπτής Ενέργειας . Το εξωτερικό στρώμα(κέλυφος) είναι το πιο μεγάλο και ο πυρήνας του είναι ο ύψιστος [Να σημειωθεί ότι και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δώσει στον αριθμό τέσσαρα ιδιαίτερες ιδιότητες :1/ με τα πανάρχαια σύμβολα της σβάστικας και του σταυρού παριστούσαν τις 4 δυνάμεις του σύμπαντος 2/ τέσσαρα ήσαν τα συστατικά της ύλης, ήτοι υγρό, στερεό, αήρ και αιθήρ, 3/ τέσσαρες και οι βασικές αρετές του ατόμου, ήτοι η Φρόνηση, Σωφροσύνη, Ανδρεία και Δικαιοσύνη κ.ο.κ ]
Η Ανθρώπινη Αύρα. Αυτή είναι το άθροισμα όλων των μετασχηματιζομένων ενεργειών σε ένα άτομο. Είναι το φωτοστέφανο που βλέπουμε στις εικόνες των Αγίων. Κάθε άνθρωπος διαθέτει τη δική του Αύρα και αυτή αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της υγείας , της ψυχολογίας , του τόπου και του τρόπου ζωής και των πράξεων του, και τέλος σύμφωνα με την γενετική κληρονομικότητα και την νευροφυσιολογική ανάπτυξη του καθενός μας . [Αν μπορούσαμε να δούμε το φωτοστέφανο του κ. Μπους και των ανθρώπων που τον χειραγωγούν, η αύρα τους θα ήτο κατασκότεινη με διακοπτόμενες γκρίζες, κατακόκκινες και υπεριώδεις ρίγες ] Ο Πυρήνας είναι η καρδιά και θεωρείται η Μονάς(το Θείον). Η Μονάς(το ΟΝ) έχει κατεύθυνση από το παρελθόν , στο παρόν προς το μέλλον. Πρόκειται για την Αέναη Ροή των πάντων του Ηρακλείτου. Αυτή η νοητή γραμμή αρχίζει από μια απόσταση πριν από την Μονάδα, περνά από το παρόν και προβάλλεται μπροστά στην μονάδα, στο μέλλον. Είναι το παρελθόν το παρόν και το μέλλον. Μέρος του θείο(μονάδος) είναι κατ το άτομο. Η Μονάδα διαιρείται σε 3 διαστάσεις του χώρου και έχει προσανατολισμό: 1/ Αριστερό Χέρι(-) και Δεξιό Χέρι (+), 2/ από εμπρός(-) προς τα πίσω(+) και 3/ από το Κεφάλι (-) προς τα Πόδια (+) Διαθέτει 7 κόμβους και 4 σφαιρικά επίπεδα(κελύφη ) .
Ο Πυρήνας της Μονάδος είναι Πράσινος και εκπέμπει στο πράσινο .
Το 2ον κέλυφος γεννάται από τους δύο κόμβους εξωτερικά του Πυρήνος, εξωτερικός κόμβος εκπέμπει στο Κίτρινο και ο εσωτερικός στο Κυανούν του Ουρανού.
Το 3ον κέλυφος κείται στο ζεύγος των επομένων κέντρων και ο εξωτερικός κόμβος εκπέμπει στο Πορτοκαλί και ο εσωτερικός στο Κυανούν.
Το 4ον ( εξωτερικό)κέλυφος γεννάται από το εξωτερικό ζεύγος των Κόμβων και το κάτω εκπέμπει στο Ερυθρό και το άνω στο Ιώδες.
Η Αύρα είναι η μείξη όλων των χρωμάτων. Όμως 1-2 χρώματα είναι τα επικρατούντα στην αύρα του καθενός.(Συνεχίζεται)

.


ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ

(του Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)

Το Ατομικό Φωτοστέφανο

Κάθε άτομο εκπέμπει το δικό του φάσμα συχνοτήτων και επομένως σχηματίζει την δική του Αύρα, το λεγόμενο «Κάρμα». Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ουράνιο τόξο που διαθέτει όλα τα χρώματα της ίριδος, με προεξάρχοντα 1-2 χρώματα . Αυτά τα χρώματα καθορίζουν την Αύρα του ατόμου, που για καθένα μας είναι ξεχωριστή, όπως και τα χρώματα του ματιού της ίριδος, ή τα δακτυλικά αποτυπώματα . Το μεν ερυθρό χρώμα που βρίσκεται στο ένα άκρον είναι το βασικό και εκπέμπει το μακρότερο μήκος κύματος. Το ιώδες , που είναι στο άλλο άκρον, εκπέμπει το βραχύτερο μήκος κύματος. Στον κανόνα αυτόν ανταποκρίνονται και οι αντίστοιχοι Κόμβοι , ο καθένας εκ των οποίων επεξεργάζεται ορισμένο φάσμα συχνοτήτων. Τοιουτοτρόπως , εκπέμπουμε χαμηλή ενεργειακή θερμότητα ( ερυθρό) από την σπονδυλική στήλη για να θερμαινόμαστε και την υψηλή ( υπεριώδη) ενέργεια στο επάνω μέρος της κεφαλής μας για να επικοινωνούμε με τον κόσμο των ιδεών. Μέσω της Αύρας είναι δυνατόν να δώσουμε λύση στα πάμπολλα ψυχικά φαινόμενα που ακόμη μένουν άλυτα και ανεξιχνίαστα.
Ο Άνθρωπος είναι μια Οριζόντια Κεραία
Ο άνθρωπος λειτουργεί όπως μια οριζόντια κεραία εκπομπής και λήψεως. Αυτή διαθέτει το θετικό (+) και το αρνητικό (-), έτσι ώστε οι ενεργειακές συχνότητες να κινούνται η μία στο πλευρό της άλλης σε μια ημιτονοειδή καμπύλη, δημιουργώντας το σχήμα των περιελίξεων της ράβδου του Ερμή με μια μόνον διαφορά. Επειδή το σύμπαν είναι τρισδιάστατο η κίνηση της ενέργειας γίνεται κι’ αυτή σε τρεις διαστάσεις(βάθος –ύψος και πλάτος) εν είδη σπειροειδούς έλικος. Τοιουτοτρόπως, η ενέργεια εισέρχεται από την κορυφή της κεφαλής προς την αριστερή πλευρά και σπειροειδώς κατέρχεται μέσω των 7 κόμβων, όπου αλλάζει πολικότητα, και εξέρχεται από τον δεξιό πόδα. Επίσης άλλη ενέργεια κατέρχεται από την κεφαλή προς τη δεξιά πλευρά και εκείθεν κατά τον προαναφερθέντα τρόπο εξέρχεται στον αριστερό πόδα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ατνίστροφη ροή ενέργειας από τους δύο πόδας προς την κεφαλή. Οι ροές ενέργειας είναι δυναμικές, έτσι ώστε όταν επιτυγχάνεται εξίσωση (ισορροπία) αυτό καταλήγει στο βέλτιστο αποτέλεσμα της υγείας του ατόμου. Αντίθετα, οποιαδήποτε ανισορροπία της δυναμικής ροής των ενεργειακών πεδίων καταλήγει αναπόφευκτα σε κάποια μορφή ασθένειας, εξαρτώμενη από την γενετική προδιάθεση του ατόμου. Επομένως είχε δίκιο ο πατέρας της Ιατρικής ο μέγας Ιπποκράτης , που λέγει ότι «Δεν υπάρχουν αρρώστιες αλλά άρρωστοι» [Από την άποψη αυτή η Αμερικανική πολιτική ηγεσία με την επιμονή της να μην υπογράφει την Συνθήκη του Κιότο για το Περιβάλλον είναι υπεύθυνη για την υπονόμευση της υγείας όχι μόνον των Αμερικανών αλλά και όλου του κόσμου]
Οι 6 Ροές της Αύρας
Ως τώρα περιγράψαμε τις 4 ροές ενέργειας, ήτοι : δύο από την κεφαλή προς τους πόδας και δύο από τους πόδας προς την κεφαλή. Όμως υπάρχουν άλλες δύο ροές ενέργειας από εμπρός προς τα πίσω και τανάπαλιν , ήτοι συνολικά 6 .
Αυτές διασκορπιζόμενες μέσω των κόμβων στα κύτταρα του σώματος σχηματίζουν την Ανθρώπινη Αύρα, σύμφωνα με την γενετική κληρονομικότητα και την νευροφυσιολογική ανάπτυξη. Τα χρώματα της Αύρας κάθε ατόμου μπορεί να καθορισθούν με διάφορα μέσα , αλλά το ευκολότερο είναι με την δημιουργία του Γενέθλιου Χάρτη χρησιμοποιώντας την Αστρολογική ανάλυση. Μα θα μου πείτε θα καταφύγουμε στους αστρολόγους ; Τούτο συμβαίνει διότι το εν λόγω αντικείμενο δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί από την επιστήμη και επομένως βρίσκεται ακόμη στην σφαίρα της εμπειρίας. Ας μην ξεχνούμε ότι και η επιστήμη της Αστρονομίας ξεκίνησε από την Αστρολογία.
Η Αύρα και η Ακτινογραφία της
Έστω κι’ αν σήμερα δεν είναι ορατή η Αύρα, τούτο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και τα ηλεκτρόνια δεν είναι ορατά , αλλά τα αποτελέσματα τους δίνουν ζωή στον σύγχρονο κόσμο με την ροή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ίσως κάποτε να μπορέσει η επιστήμη να αποκαλύψει και να παρουσιάσει την ανθρώπινη Αύρα φασματοσκοπικά σε οθόνη . Και τότε πιθανόν να μπορεί να διαπιστώνει την καλή ή κακή κατάσταση της υγείας μας (αν είμαστε υγιείς ή ασθενείς, καλοί ή κακοί , χαρούμενοι ή λυπημένοι , ανήσυχοι ή ήρεμοι και πλήθος άλλων στοιχείων) με μια απλή εξέταση της Αύρας. Τότε ίσως υπάρξουν και οι δόλιοι , οι οποίοι θα θελήσουν να εκμεταλλευθούν τα επιτεύγματα της επιστήμης προς ίδιον όφελος και να προχωρήσουν στον επηρεασμό της αύρας και συνακόλουθα της συνείδησης του ατόμου μέσω ενεργειακών συχνοτήτων με την τροποποίηση της αύρας, και την αλλαγή της ψυχοδιανοητικής και φυσικής καταστάσεως του ατόμου . Τα πειράματα έχουν ήδη αρχίσει.
Γενετική Κληρονομικότητα και Νευροφυσιολογική Ανάπτυξη
Η γενετική κληρονομικότητα του ατόμου εν συνδυασμώ με την νευροφυσιολογική του ανάπτυξη τροποποιούν όλες τις λαμβανόμενες ενεργειακές συχνότητες που εισέρχονται στο πεδίο του σώματος . Αυτές δημιουργούν την αιτία των «κραδασμών» που εκπέμπει το σώμα και δέχονται οι άλλοι γύρω του και φυσικά και η αιτία του σχηματισμού της ιδιαίτερης για κάθε άτομο Αύρας .
Πιθανή Πηγή των Λεπτών Ενεργειακών Πεδίων
Προσφάτως εδόθη ώθηση στο θέμα του Βαρυτομαγνητισμού , που συνδέεται με τις έρευνες για την υπεραγωγιμότητα. Πολύ σύντομα ίσως ευρεθούν μέσα για την μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε βαρυτομαγνητική και τανάπαλιν, κάτω από θερμοκρασίες υπεραγωγιμότητας, δηλαδή στο απόλυτο μηδέν. [ Το περιοδικό : «The Journal of Bioelectromagnetic Medicine» του Ιουνίου 2000 με θέμα «Resonator Quality and Superconduction of Cellular Components" (Ποιότητα και Υπεραγωγιμότητα Πομπών και Ψηφιακών Συνθετικών), αναφέρει ότι «το βιολογικό υλικό είναι υπεραγώγιμο σε θερμοκρασίες στις οποίες ζούμε στη Γη»]
Ο Μετασχηματισμός της Ενέργειας στο Σώμα μας
Το γεγονός ότι είμαστε προσγειωμένοι σημαίνει ότι είμαστε συνδεδεμένοι με την Γη, δηλαδή είμαστε συντονισμένοι στις ενέργειες και στα πεδία της Γης. [Αυτός είναι ο λόγος που ο άνθρωπος για να διατηρεί καλή ενεργειακή(ηλεκτρομαγνητική και βαρυτομαγνητική) ισορροπία να βρίσκεται σε επαφή με το περιβάλλον, να πατάει ξυπόλυτος στο έδαφος και στην άμμο το καλοκαίρι ώστε να αποβάλλει τυχόν αρνητικά για την υγεία του ενεργειακά φορτία ] Ο Ερυθρός Κόμβος ή Βασικός Κόμβος, είναι στη βάση της σπονδυλικής στήλης και παίζει το ρόλο πομπού συντονισμένου στα ενεργειακά πεδία της Γης. Επομένως αυτός ο Κόμβος είναι ικανός να μετατρέπει επαρκώς τα βαρυτομαγνητικά κύματα της καταλλήλου συχνότητας σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και τανάπαλιν, που χρειάζεται από τον οργανισμό για την διατήρηση του καλύτερου δυναμικού συντονισμού. Καθώς ο Βασικός(ερυθρός) κόμβος είναι συντονισμένος στη Γη, ο Ιώδης Κόμβος της κεφαλής είναι συντονισμένος στο μήκος κύματος των αστέρων και μπορεί να μετασχηματίζει αποτελεσματικά τις συλλαμβανόμενες συχνότητες σε βαρυτομαγνητικές ενέργειες .
Οι Κύριες Πύλες της Ενέργειας
Στην πραγματικότητα όλοι οι Κόμβοι είναι ικανοί να κάνουν την ίδια μετατροπή όχι μόνον στις συχνότητες που συντονίζονται αλλά και στις αρμονικές τους , με την διαφορά ότι ο Βασικός κόμβος και αυτός της Κεφαλής είναι οι κύριες πύλες για τις συχνότητες συντονισμού με τους άλλους Κόμβους. Σε περίπτωση ανησυχητικής δυσλειτουργίας των μετασχηματιζομένων ενεργειών, αυτό μπορεί να σημάνει υπερβολική ή ανεπαρκή ροή της μετασχηματιζόμενης ενέργειας , γεγονός που σηματοδοτεί συμπτώματα κάποιας αρρώστιας σαν βιοχημική ανωμαλία. Το γεγονός ότι είμαστε ζωντανοί σημαίνει ότι είμαστε ικανοί να μετασχηματίζουμε την Βαρυτομαγνητική ενέργεια σε Ηλεκτρομαγνητική και τανάπαλιν κατά βούληση όπως απαιτείται ώστε να υπάρχει δυναμικό ισοζύγιο των ενεργειών του σώματος με αυτές στο περιβάλλον. Η οργανική εξέλιξη πάνω στη Γη επέτρεψε στους ζώντες οργανισμούς μέσω αυτής της λειτουργίας,της ανταλλαγής ενέργειας, να επιβιώσουν σαν οργανικά όντα. Αυτό είναι η βάση της χρησιμοποιήσεως της κλιμακωτής ενέργειας από τους ζώντες οργανισμούς και αυτό τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους πεθαμένους. Ο θάνατος συμβαίνει όταν η «οριζόντια κεραία-άνθρωπος » παύει να εκπέμπει και να λαμβάνει ενέργεια και προ παντός να την μετασχηματίζει. Το νεκρό σώμα παύει να πάλλεται σαν πομποδέκτης και μετασχηματιστής των πεδίων, Ηλεκτρομαγνητικού και Βαρυτοηλεκτρικού. Δεν έχει πιά την δυνατότητα εκπομπής και λήψεως ενέργειας και μετασχηματισμού της σε ζωή.ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ


Βλαπτικοί Παράγοντες διαταραχής των Πεδίων
Όταν εμείς αντί να διευκολύνουμε αυτόν τον μετασχηματισμό ενέργειας και την ανταλλαγή της στην Φύση την εμποδίζουμε με τεχνολογικά μέσα και βλαπτικές δράσεις ( μολυσμένο περιβάλλον, κακές συνήθειες, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά , πολυφαγία, ελλιπής διατροφή, κακή στέγαση, κ. α) με το άγχος , το φόβο , την ανασφάλεια, την υπερκόπωση , τη στενοχώρια, την κατάθλιψη, την πολυφαρμακία , τις μεταλλαγμένες τροφές κ. α , τότε διαταράσσουμε την ανταλλαγή της ενέργειας στον οργανισμό μας και κονταίνουμε το νήμα της ζωής μας.
Ευνοϊκοί και Δυσμενείς Παράγοντες για την Ανθρώπινη Αύρα
Ο Ήλιος, η Θάλασσα ο καθαρός αέρας, οι φυσικές τροφές είναι ευνοϊκοί παράγοντες για τον καλό μετασχηματισμό της ενέργειας στους κόμβους του σώματος μας , ώστε να είμαστε σωματικά, ψυχικά , συναισθηματικά και διανοητικά υγιείς. Επίσης η άσκηση στην ύπαιθρο , η κολύμβηση , τα διάφορα αθλήματα, τα ψυχαγωγικά παιχνίδια , η ψυχαγωγία γενικά, αλλά και η λελογισμένη και παραγωγική εργασία συμβάλλουν ευνοϊκά στην διατήρηση της ενεργειακής μας ισορροπίας και της καλής υγείας. Στο τέλος αφήνω τον Έρωτα και την Γνώση διότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε την συναισθηματική και διανοητική μας υγεία. Αντίθετα, η στενοχώρια , η μόνωση και η λύπη επηρεάζουν λίαν αρνητικά την υγεία. Ο σημερινός άνθρωπος ξέφυγε από το μέτρο και δημιούργησε άλλα πρότυπα ζωής, με την αποθέωση της υλιστικής υπερκατανάλωσης και την ηδονή του κέρδους . Τονίζουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει άλλη πιο βασική ηθική υπόθεση από την διατήρηση της υγείας και της ζωής. Γι’ αυτό οι Έλληνες έλεγαν το «μέτρον πάντων άνθρωπος». [Δυστυχώς στις μέρες μας οι αιμοβόροι και διαταραγμένοι ψυχικά και συναισθηματικά ισχυροί της Γης μαζί με τους «θωρακισμένους» ειδικούς έχουν στρέψει τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία προς την κατεύθυνση της εξοντώσεως του ανθρώπου, της ζωής και της Φύσεως γενικότερα. Τούτο οφείλεται στην πολυδιάσπαση της επιστήμης και την στενή εξειδίκευση των σημερινών «επιστημόνων» (ειδικών) που τους στερεί την συνολική θεώρηση της επιστήμης και της ζωής.]
Η Απομάκρυνση από τη Φύση Αιτία Κακών
Στην προσπάθεια του ο άνθρωπος να επικρατήσει στη Γη απομακρύνθηκε από την μητέρα-Φύση και συν τω χρόνω στερήθηκε των φυσικών του ικανοτήτων που είχε κάποτε στο απώτατο παρελθόν. Παλιά μπορούσε να επικοινωνεί μέσω της αύρας- όπως τα ζώα- να προσανατολίζεται με τον μαγνητισμό όπως τα πουλιά, να αντιμετωπίζει τη ζωή λειτουργικά και όχι τεχνολογικά όπως ο πρωτόγονος αδελφός του κ. α Τώρα είναι αντιμέτωπος με μια τραγελαφική κατάσταση. Μπήκε σ’ ένα σκοτεινό τούνελ που τον οδηγεί σε αδιέξοδα που ακόμη και οι πιο εφευρετικοί επιστήμονες στο μέλλον θα είναι ανίκανοι να αντιστρέψουν την κατάσταση υπέρ του ανθρώπου και της ζωής. Επομένως το πρόβλημα που σήμερα προβάλει είναι πως θα χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη σοφία για την σωτηρία του ανθρώπου, και πως θ’ αποφύγουμε την καταστροφή που μας ζυγώνει. Ήδη οι συνθήκες που δημιουργήσαμε στη Γη έχουν εξαφανίσει χιλιάδες είδη ζώων και φυτών , που σημαίνει ότι πολύ σύντομα στο μέλλον θα έρθει και η σειρά μας. Τι να σημαίνει άραγε ότι χρειαζόμαστε όλο και πιο πολλά νοσοκομεία και φάρμακα για να επιβιώσουμε ; Τι να σημαίνει ότι σχεδόν όλοι πάσχουν από άγχος και χρόνια κατάθλιψη και χρειαζόμαστε ψυχιάτρους και ψυχολόγους ; Γιατί έγιναν τόσοι πολλοί υπέρβαροι και παχύσαρκοι ; Απλούστατα τούτο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε κραυγαλέα ανισορροπία και δυσαρμονία με τη Φύση. Με τις υπερβολές μας ξεφύγαμε από το μέτρο και κάναμε ανατροπή των πάντων-και φυσικά και της αύρας μας. Θέλουμε να παραστήσουμε τους Υπεράνθρωπους και τους Θεούς , χωρίς να είμαστε. Κι τώρα τελευταία αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι το «Μέτρον Άριστον» των αρχαίων προγόνων μας είναι νόμος της Φύσεως και θα μας βγάλει από την πορεία της αυτοκαταστροφής . Το πώς φθάσαμε ως εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ξεφεύγει της παρούσης μελέτης. Οι άφρονες εξουσιαστές μας συνεχώς ομιλούν για υλιστική ανάπτυξη , χωρίς να συναισθάνονται ότι ο πλανήτης μας έχει εξαντλήσει τα όρια και τις ανοχές του για ανεξέλεγκτη ανάπτυξη.
Πορεία χωρίς Πυξίδα και χωρίς Φωτοστέφανο
Συμπερασματικά, χάσαμε την επαφή με την βιολογική και οικολογική μας βάση περισσότερο από κάθε άλλο πολιτισμό του παρελθόντος. Βρίσκεται σε κραυγαλέα διάσταση η διανοητική μας ανάπτυξη , η επιστημονική μας γνώση και η τεχνολογική μας εμπειρία αφ’ ενός και η πνευματικότητα και ηθική μας σοφία και σωφροσύνη , από την άλλη. Η ρίζα του κακού δεν έγκειται στον κακό πλανήτη μας αλλά στην απροσεξία με την οποία τον χρησιμοποιούμε. Με την επέκταση της αυξήσεως του πληθυσμού, την ενθάρρυνση της καθοδηγούμενης λαθρομετανάστευσης, την επέκταση της ανθρώπινης φτώχειας, την πλεονεξία των πλουσίων που καταλήγει στην καταλήστευση των φτωχών, την διαρπαγή και καταστροφή της φύσεως, στους άσκοπους πολέμους, την αλόγιστη αύξηση της ενέργειας και συνακόλουθα και της ρυπάνσεως και υπερθερμάνσεως του πλανήτου μας(φαινόμενο θερμοκηπίου) φθάσαμε στο αδιέξοδο. Μέσα σ’ αυτήν την χαοτική κατάσταση ο σύγχρονος άνθρωπος έχασε την ικανότητα του να μετασχηματίζει τις βαρυτομαγνητικές ενέργειες σε ηλεκτρομαγνητικές και τανάπαλιν, όπως χρειάζεται για να κρατεί την ισορροπία του με την Φύση και να βρίσκεται σε αρμονία με την κοινωνία και με το Σύμπαν .
Αυτό είναι άραγε το Αίτιο ή το Αιτιατόν της γενικής καταστροφής ;
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/
http://www.achilleous.com


ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΑΥΡΑτου Υποστρατήγου ε. α K. Χ. Κωνσταντινίδη)

Ορισμένοι άνθρωποι είναι αγαπητοί , καλόκαρδοι, ευχάριστοι , ευπροσήγοροι. Διακρίνονται με την εμφάνιση και τους τρόπους τους και λάμπουν σαν φωτεινοί ήλιοι στο σκοτάδι και με την πρώτη τους εμφάνιση σου δείχνουν ότι χαίρουν άκρας υγείας. Γι’ αυτό οι γιατροί παλιά έγραφαν το «όψη θρέψη καλή». Αντίθετα, υπάρχουν άνθρωποι κακότροποι, κακόκαρδοι, επιθετικοί, δυσάρεστοι –κατσούφηδες τους αποκαλεί ο λαός-που σου δημιουργούν δυσάρεστη γεύση, άγχος και στενοχώρια όταν τους έχεις κοντά σου , χωρίς να μπορείς να το δικαιολογήσεις γιατί συμβαίνει αυτό. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που με την πρώτη ματιά σε προδιαθέτουν από την όψη τους ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία τους . Μυρίζουν αρρώστια , θάνατο και χώμα.
Η αιτία είναι η αύρα –το «ουράνιο τόξο»- που σχηματίζουν τα χρώματα των συχνοτήτων του καθενός . Των μεν πρώτων είναι θετική και σε έλκει με τον καλό τους χαρακτήρα, την ομορφιά και την υγεία τους , ενώ των άλλων είναι αρνητική και σε απωθεί με τον κακό τους χαρακτήρα, ή και την κακή τους υγεία. Αυτών η αύρα εκπέμπει δυσάρεστα χρώματα που σε προδιαθέτουν αρνητικά. Για παράδειγμα το ιώδες χρώμα μας προδιαθέτει στον θάνατο, διότι έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στον επιτάφιο στις κηδείες κ.α . Αυτό φυσικά δεν έχει γίνει κατά συνθήκη . Το ιώδες και υπεριώδες χρώμα είναι το χρώμα των θανατηφόρων υπεριωδών ακτινοβολιών των ακτίνων Χ που εκπέμπονται από τον Ήλιο και το κοσμικό σύμπαν . Αντίθετα το πράσινο είναι χρώμα της ελπίδας, της φυσικής βλάστησης που χαρίζει ζωή με το οξυγόνο και το δεχόμαστε με ευχαρίστηση. Το αυτό συμβαίνει με το πορτοκαλί που είναι το χρώμα του ήλιου, διότι ο ήλιος μας χαρίζει την απαραίτητη ενέργεια και ζεστασιά στη ζωή. Ευχάριστο είναι και το ανοιχτό κυανούν του ουρανού και της θάλασσας, μέσα δε στη θάλασσα προ αμνημονεύτων χρόνων γεννήθηκε η ζωή.
Πως όμως θα διατηρήσουμε την αύρα μας θετική ;
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργήσουμε ισορροπία και αρμονία μέσα μας, αλλά και σε σχέση με την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Χωρίς αυτό θα είμαστε σε μια διαρκή δυσαρμονία. Η Επιστήμη της Ζωής είναι η «ισορροπία». Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε ισόρροπη την φυσική, ψυχολογική, διανοητική και συναισθηματική μας ανάπτυξη.
Θετική προσωπικότητα είναι εκείνη που διαθέτει τις ακόλουθες αρετές :
Εμπιστοσύνη, Θάρρος, Ανδρεία, Υπομονή, Καλοσύνη, Πίστη, σεβασμό στους Νόμους, Διακριτικότητα, Αμοιβαία Κατανόηση και Αγώνας.
Το άτομο για να απολαύσει το «Ευ ζειν» και να επιτύχει πρέπει να είναι :
Ενθουσιώδες, Αισιόδοξον, Ευχάριστο, Ήρεμο, Πειθαρχικό(όχι όμως δουλοπρεπές), Καλόκαρδο, Υπομονετικό, Ανδρείο , Νομοταγές, αγωνιζόμενον. και Δίκαιον
Αν ακολουθήσει το σωστό δρόμο ο άνθρωπος κερδίζει :
Υγεία, Επιτυχία, Σεβασμό, Έλλειψη Στενοχώριας , Εσωτερική Ειρήνη, Φυσιολογική Ανάπτυξη και Τόλμη.
Οι ασχολούμενοι με τον διαλογισμό συμβουλεύουν ότι ορισμένοι παράγοντες είναι φορείς θετικής ενέργειας που βελτιώνουν την ανθρώπινη αύρα, κι’ άλλοι φορείς αρνητικής ενέργειας που ασχημαίνουν την αύρα.
Όταν ζούμε σε ένα άθλιο και μολυσμένο φυσικό περιβάλλον, σαν αυτό των σύγχρονων μεγαλουπόλεων , η ανάπτυξη μας είναι προβληματική και αυτό επηρεάζει και τους λοιπούς παράγοντες της ανάπτυξης μας(ψυχολογική, διανοητική και συναισθηματική) . Πώς να είσαι ευτυχισμένος σε ένα άθλιο περιβάλλον ; Και πώς να επιδοθείς σε επιστημονική έρευνα, σε φιλοσοφικό διαλογισμό και σε παραγωγικό έργο, με μεράκι όπως οι τεχνίτες του παλιού καιρού, όταν ο εγκέφαλος σου είναι μολυσμένος με κάθε είδους φυσικές , διανοητικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές τοξίνες; Μέσα σε τέτοιο άθλιο περιβάλλον είναι επόμενο να επηρεασθεί αρνητικά η εν γένει αύρα του ατόμου. Και το διαπιστώνουμε αυτό με την αλματώδη αύξηση των νοσοκομείων , της καταναλώσεως φαρμάκων , της αλματώδους αυξήσεως των ατόμων που έχουν ανάγκη ψυχολογικής και ψυχικής υποστηρίξεως και περιθάλψεως, των φτωχών, των άνεργων, των περιθωριοποιημένων , των άστεγων , των μοναχικών κ.α .
Όταν το άτομο δηλητηριάζεται καθημερινά με το θανατηφόρο δηλητήριο της νικοτίνης με το κάπνισμα του τσιγάρου, με την εισπνοή των βλαβερών καυσαερίων των πόλεων, και την μόλυνση των παραγομένων γεωργικών και ζωικών προϊόντων με βλαβερές για την υγεία χημικές ενώσεις , από τα βιομηχανικά λύματα στον αέρα, στην ξηρά και στην θάλασσα, είναι επόμενο να επηρεάζεται αρνητικά η υγεία και η λειτουργία του οργανισμού του και να παραμορφώνεται η εκπεμπόμενη αύρα του, όπως συμβαίνει με την φυσική, ψυχολογική , συναισθηματική και διανοητική του κατάσταση.
Η πίεση και το άγχος στην εργασία , το σπάσιμο των νεύρων μέσα στο αυτοκίνητο στους δρόμους βαρείας κυκλοφορίας των μεγαλουπόλεων, η ανασφάλεια στην εργασία, η εφιαλτική ανεργία, η επαχθής προοπτική για το αύριο, ασκούν στο άτομο μια αρνητική ψυχολογική πίεση που διαστρεβλώνει την αύρα και υπονομεύει την ψυχική και σωματική μας υγεία . Η κατάθλιψη και το άγχος είναι παράγοντες που υπονομεύουν σοβαρά την υγεία μας και είναι πρόξενοι ασθενειών , όπως οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος κ. α Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι χρειάζονται όλοι τον ψυχίατρο τους, δηλαδή είναι όλοι ψυχικά και ψυχολογικά άρρωστοι.
Σε ένα περιβάλλον (φυσικό, ψυχολογικό, διανοητικό και συναισθηματικό ) ασταθές, δυσάρεστο, πιεστικό και καταθλιπτικό, στο οποίο όλοι οι παράγοντες είναι αρνητικοί για την προώθηση της ευτυχίας , του «Ευ Ζειν» και της γνώσεως, το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι χαμηλής ποιότητος. Κι’ αυτό το βλέπουμε στις σύγχρονες θεωρίες αλλά και στις τεχνολογικές εφαρμογές, που είναι όλες ανώριμες και ανατρέπονται την επαύριον, διότι στερούνται διαχρονικού βάθους, ανθρωπισμού και προοπτικής για το μέλλον.
Όμως η ατομική αύρα εκτός από τους ατομικούς παράγοντες , επηρεάζεται και από την συλλογική αύρα. Στην εποχή μας όπου πραγματοποιούνται στον πλανήτη μας ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα, όχι από κάποιους κοινούς εγκληματίες, αλλά από τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, αυτά τα εγκλήματα δηλητηριάζουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Κι’ αυτό γιατί ό,τι συμβαίνει σήμερον σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μας , γίνεται γνωστό σε χρόνο μηδέν και επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την παγκόσμια συλλογική ψυχή . Σήμερα όλοι οι άνθρωποι θεωρούμεθα λιγότερο ή περισσότερο ένοχοι για τα συμβαίνοντα στον πλανήτη μας , είτε διότι βοηθήσαμε θετικά στην εκτέλεση τους, ή δεν πράξαμε το καθήκον μας για να τα αποτρέψουμε.

Το σύγχρονο δόγμα η υπέρβαση.


Όλα γίνονται με γνώμονα την υπέρβαση, αφήνοντας πίσω τους περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθούν να επιλύσουν. Εν αντιθέσει με τους αρχαίους φιλοσόφους που σκοπός τους ήτο να εισδύσουν εις βάθος στα μυστικά του κόσμου και της ζωής, οι σύγχρονοι άνθρωποι ζουν το σήμερα μέσα σε ένα υλιστικό κόσμο, μακρυά από αξίες και πνευματική ζωή. Ζουν μόνον το σήμερα και αδιαφορούν για το μέλλον , υποθηκεύοντας τούτο με πράξεις και παραλείψεις τους , που θα βαρύνουν την ζωή των παιδιών τους και των επερχομένων γενεών. Έτσι θα δικαιωθεί το «αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα»
Όταν ο έρωτας έχει ενοχοποιηθεί σαν προπατορικό αμάρτημα , ή και το αντίθετο, η ερωτική συνεύρεση έχει αποστερηθεί του μεγαλείου της εσωτερικής ψυχικής συνένωσης και έχει μεταβληθεί σε κτηνώδη σεξουαλική πράξη, τότε είναι επόμενο η συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων να είναι καθυστερημένη και ανολοκλήρωτη και το άτομο να νοιώθει δυστυχισμένο.
Παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν ευεργετικά στο άτομο είναι η επιστροφή του ατόμου κοντά στη Φύση, στην Θάλασσα, στον καθαρό αέρα , στην φυσική άσκηση και στο παιχνίδι. Να μπορέσει και πάλι να γίνει το άτομο από χειριστής των μηχανών και ρομπότ, ο ίδιος δημιουργός. Να δώσει πνοή και ζωή στα σχέδια και στα όνειρα του. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη του αμοιβαίου έρωτα και της αγάπης από τον συνάνθρωπο του και την κοινωνία, γιατί η αποξένωση τον έχει ρίξει σε βαθιά κατάθλιψη. Είναι τραγική η μοίρα του σύγχρονου ανθρώπου να ζει στην Πληροφορική εποχή, που χαρακτηρίζεται η πλουσιότερη σε μέσα επικοινωνίας, και ταυτοχρόνως να πάσχει από μοναξιά και έλλειψη επικοινωνίας, διότι η φωνή του δεν ακούγεται ούτε στη διπλανή του πόρτα. Νοιώθει μόνος και απομονωμένος όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.
]Εάν τολμήσει το άτομο σήμερα να εφαρμόσει τους θετικούς παράγοντες για την φυσιολογική ανάπτυξη του χαρακτήρος του και επιλέξει το «Ευ Ζειν» αντί του σημερινού στρεβλού και παρανοϊκού προτύπου που του έχουν επιβάλλει , τότε είναι βέβαιον ότι θα βρεθεί περιθωριοποιημένος από το Εξουσιαστικό Σύστημα. Αυτή είναι μια δεύτερη τραγωδία του σύγχρονου ανθρώπου , να μην του αφήνουν άλλη διέξοδο και να το οδηγούν στον υποχρεωτικό μονόδρομο ενός φασιστικού και δογματικού κόσμου. Η γνώμη του γράφοντος χωρίς να την θεωρώ και σαν θέσφατο είναι ο δρόμος του «Μέτρου» και του «Μηδέν Άγαν » των αρχαίων προγόνων μας.


ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ

Η γενετική κληρονομικότητα του ατόμου εν συνδυασμώ με την νευροφυσιολογική του ανάπτυξη τροποποιούν όλες τις λαμβανόμενες ενεργειακές συχνότητες που εισέρχονται στο πεδίο του σώματος . Αυτές δημιουργούν την αιτία των «κραδασμών» που εκπέμπει το σώμα και δέχονται οι άλλοι γύρω του και φυσικά και η αιτία του σχηματισμού της ιδιαίτερης για κάθε άτομο Αύρας .
Πιθανή Πηγή των Λεπτών Ενεργειακών Πεδίων και της Ανθρωπίνης Αύρας. Προσφάτως εδόθη ώθηση στο θέμα του Βαρυτομαγνητισμού , που συνδέεται με τις έρευνες για την υπεραγωγιμότητα. Πολύ σύντομα ίσως ευρεθούν μέσα για την μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε βαρυτομαγνητική και τανάπαλιν, κάτω από θερμοκρασίες υπεραγωγιμότητας, δηλαδή στο απόλυτο μηδέν. [ Το περιοδικό : «The Journal of Bioelectromagnetic Medicine» του Ιουνίου 2000 με θέμα «Resonator Quality and Superconduction of Cellular Components" (Ποιότητα και Υπεραγωγιμότητα Πομπών και Ψηφιακών Συνθετικών), αναφέρει ότι «το βιολογικό υλικό είναι υπεραγώγιμο σε θερμοκρασίες στις οποίες ζούμε στη Γη»]
Ο Μετασχηματισμός της Ενέργειας στο Σώμα μας
Το γεγονός ότι είμαστε προσγειωμένοι σημαίνει ότι είμαστε συνδεδεμένοι με την Γη, δηλαδή είμαστε συντονισμένοι στις ενέργειες και στα πεδία της Γης. Ο Ερυθρός Κόμβος ή Βασικός Κόμβος, είναι στη βάση της σπονδυλικής στήλης και παίζει το ρόλο πομπού συντονισμένου στα ενεργειακά πεδία της Γης. Επομένως αυτός ο Κόμβος είναι ικανός να μετατρέπει επαρκώς τα βαρυτομαγνητικά κύματα της καταλλήλου συχνότητας σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και τανάπαλιν, που χρειάζεται από τον οργανισμό για την διατήρηση του καλύτερου δυναμικού συντονισμού. Καθώς ο Βασικός(ερυθρός) κόμβος είναι συντονισμένος στη Γη, ο Ιώδης Κόμβος της κεφαλής είναι συντονισμένος στο μήκος κύματος των αστέρων και μπορεί να μετασχηματίζει αποτελεσματικά τις συλλαμβανόμενες συχνότητες σε βαρυτομαγνητικές ενέργειες .
Οι Κύριες Πύλες της Ενέργειας
Στην πραγματικότητα όλοι οι Κόμβοι είναι ικανοί να κάνουν την ίδια μετατροπή όχι μόνον στις συχνότητες που συντονίζονται αλλά και στις αρμονικές τους , με την διαφορά ότι ο Βασικός κόμβος και αυτός της Κεφαλής είναι οι κύριες πύλες για τις συχνότητες συντονισμού με τους άλλους Κόμβους. Σε περίπτωση ανησυχητικής δυσλειτουργίας των μετασχηματιζομένων ενεργειών, αυτό μπορεί να σημάνει υπερβολική ή ανεπαρκή ροή της μετασχηματιζόμενης ενέργειας , γεγονός που σηματοδοτεί συμπτώματα κάποιας αρρώστιας σαν βιοχημική ανωμαλία. Το γεγονός ότι είμαστε ζωντανοί σημαίνει ότι είμαστε ικανοί να μετασχηματίζουμε την Βαρυτομαγνητική ενέργεια σε Ηλεκτρομαγνητική και τανάπαλιν κατά βούληση όπως απαιτείται ώστε να υπάρχει δυναμικό ισοζύγιο των ενεργειών του σώματος με αυτές στο περιβάλλον. Η οργανική εξέλιξη πάνω στη Γη επέτρεψε στους ζώντες οργανισμούς μέσω αυτής της λειτουργίας να επιβιώσουν σαν οργανικά όντα. Αυτό είναι η βάση της χρησιμοποιήσεως της κλιμακωτής ενέργειας από τους ζώντες οργανισμούς και αυτό τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους πεθαμένους. Ο θάνατος συμβαίνει όταν η «οριζόντια κεραία-άνθρωπος » παυει να εκπέμπει και να λαμβάνει ενέργεια και να την μετασχηματίζει. Παύει να πάλλεται σαν πομποδέκτης και μετασχηματιστής των πεδίων, Ηλεκτρομαγνητικού και Βαρυτοηλεκτρικού. Δεν έχει πιά την δυνατότητα εκπομπής και λήψεως ενέργειας και μετασχηματισμού της σε ζωή.

ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Σε Τι συνίσταται η προετοιμασία; στην αναγνώριση της Ηλιακής προελεύσεως της ψυχής, όπως με τόση βεβαιότητα και σαφήνεια αναπτύσσει την ηλιακή μας προέλευση ο Πλάτων εις τό τέλος του διαλόγου του "Τίμαιος".

Εξ άλλου εάν δεν υπήρχε η εκ προοιμίου γνώσις του Ιερατείου του Ηλιοκεντρισμού, η προετοιμασία δεν θα είχε αποτέλεσμα. Διότι η φλόγα της Ολυμπίας είναι η ορατή έκφρασις της πύρινης μάζας του σταθερού Ηλίου, όπως επισημαίνει η Ηλιοκεντρική φυσική πραγματικότης.

Όσο η ψυχή έχει την πεποίθηση ότι είναι περιωρισμένη στον στενό κύκλο του ενος βίου επάνω στην γη, έχει την ματαιότητα της ζωής χαραγμένη στην συνείδησή της και το χέρι του θανάτου καρφωμένο στα σπλάχνα της. Η ψυχή χρειάζεται ένα διαχρονικο πρότυπο για να καταλάβη την σύνδεση της με την ιερή φλόγα και να αφομοιώση την έννοια της αθανασίας. Πρέπει με τα φυσικά του μάτια ο αθλητής να δή την φλόγα. Αυτό μόνο με ένα ορατό, ζωντανό πρότυπο μπορεί να του το προσφέρη. Η αντικειμενική, ορατή πραγματικότης βρίσκεται στον Ηλιοκεντρισμό.

Ήταν ο Ηλιοκεντρισμός γνωστός στην αρχαιότητα; Μάλιστα, διότι η Θόλος της Επιδαύρου έχει αποτυπωμένο στο δάπεδο το Ηλιοκεντρικό Σύστημα. Συνεπώς το Ιερατείο ήτο γνώστης της Ηλιοκεντρικής Ιδέας από αναρίθμητους αιώνες προ της ανεγέρσεως της Θόλου. Και το σημαντικώτερο ο Ηλιοκεντρισμός έρχεται από τον Ιερό χώρο της ιάσεως των ψυχών και των σωμάτων. Είναι συνεπώς αναγκαία η σταθερή σύνδεσις της Ολυμπιακής φλόγας με την σταθερότητα της φλόγας του Ηλίου.

Η Επίδαυρος, με το σύμβολο του Ηλίου στο δάπεδο της Θόλου και τους ανά τετραετία Αγώνες των Ασκληπείων, συνδέει την δάδα της Ολυμπίας με την έννοια της αθανασίας της ψυχής. Εάν δεν υπάρξη σταθερό φώς στην ψυχή ο αθλητής δεν θα συλλάβη την σημασία του ανάμματος της φλόγας της Ολυμπίας.

Ο σταθερός ψυχικός φωτισμός απαιτεί ένα ορατό πρότυπο για να λειτουργήση όμοια με αυτό. Μοναδικό πρότυπο είναι η αναγνώριση της Ηλιοκεντρικής Ιδέας.

Η Επίδαυρος είναι ο πρώτος σταθμός από τον οποίον θα κάνη την εκκίνηση της η ψυχή. Πρώτα θα την θεραπεύση σωματικώς, ψυχικώς και νοητικώς ο Ασκληπιός, υιός του Απόλλωνος, και μετά θα γίνη η έναρξις των Άλλων Αγώνων με κατάληξη τους Ολυμπιακούς Αγώνες.


ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΟΝΗ Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;

Σάββατο, 22 Μάιος 2010 10:00

Οργόνη: μια μελέτη του Αιθέρα

Αντίθετα με τον Ισαάκ Νεύτων, ο Ράιχ δεν ήταν πρόθυμος να πατήσει
πάνω στους ώμους γιγάντων. Πάτησε τόσο ψηλά όσο του επέτρεπε η δική
του εμπειρία, και από αυτό το μικρό ύψος φανταζόταν τον εαυτό του να
είναι ένας μοναχικός αετός που πέταγε ψηλότερα απ' όσο είχε φτάσει ποτέ
άνθρωπος. -- Roger M. Wilcox

Η οργόνη είναι ένας υποτιθέμενος τύπος "αρχέγονης κοσμικής ενέργειας" που ανακαλύφθηκε από τον Δρ. Wilhelm Reich (1897-1957) [Βίχελμ Ράιχ] στα τέλη του '30. Ο Ράιχ ήταν ένας Αυστιακός μετανάστης στην Αμερική, που είχε εκπαιδευτεί ως ιατρός, ψυχίατρος και Φροϋδικός ψυχαναλυτής.

Ο Ράιχ ισχυρίστηκε πως η οργόνη είναι πανταχού παρούσα και εξηγεί πράγματα όπως το χρώμα του ουρανού, τη βαρύτητα, τους γαλαξίες, την αποτυχία των περισσοτέρων πολιτκών επαναστάσεων και ένα καλό οργασμό. Στα έμβια όντα, η οργόνη ονομάζεται και βιο-ενέργεια ή Ζωτική Ενέργεια. Ο Ράιχ πίστευε πως η οργόνη είναι "καταδείξιμη οπτικά, θερμικά, ηλεκτροσκοπικά και με τη χρήση μετρητών Geiger-Mueller"*. Όμως, μόνο πραγματικοί πιστοί στην οργόνη (δηλαδή οργονομιστές που εξασκούν την επιστήμη της οργονομίας) έχουν καταφέρει να την καταδείξουν επιτυχώς.
Ο Ράιχ ισχυρίστηκε ότι δημιούργησε μια καινούργια επιστήμη (οργονομία) και ότι ανακάλυψε άλλες οντότητες, όπως τα βιόντα, τα οποία μέχρι σήμερα μόνο οι οργονομιστές έχουν καταφέρει ν' ανιχνεύσουν. Τα βιόντα είναι υποτιθέμενα κυστίδια οργόνης, που δεν είναι ούτε ζωντανά ούτε μη-ζωντανα, αλλά μεταβατικά όντα.

Ο Ράιχ πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του 1957, στις Ομοσπονδιακές Φυλακές του Lewisburg στην Pennsylvania, όπου είχε σταλθεί για προσβολή δικαστηρίου. Ο Ράιχ καταδικάστηκε επειδή αρνήθηκε να υπακούσει μια εντολή ασφαλιστικών μέτρων για την πώληση κομπογιαννίτικων ιατρικών συσκευών όπως ο Συσσωρευτής Οργόνης και οι "εκτοξευτές" οργόνης, οι οποίες υποτίθεται ότι μπορούσαν να μαζεύουν και να διανέμουν την οργόνη, καθιστώντας έτσι δυνατή τη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας, εκτός ίσως από τη μεγαλομανία και την αυταπάτη.

ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής όχι μόνο διακύρηξε ότι δεν υπάρχει η οργόνη, αλλά έκαψε και μερικά βιβλία του Ράιχ--μια σίγουρη μέθοδος για να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον κάποιου.

Παρά το γεγονός ότι έχουν μικρό κύρος στην επιστημονική κοινότητα, οι ιδέες του Ράιχ μεταλαμπαδεύτηκαν από έναν αριθμό αφοσιωμένων οπαδών, των οποίων ηγείτο ο ιατρός Elsworth F. Baker, ιδρυτής του Αμερικανικού Κολεγίου Οργονομίας ( The American College of Orgonomy ), και ο Δρ. James DeMeo του Βιοφυσικού Ερευνητικού Εργαστηρίου Οργόνης ( The Orgone Biophysical Research Laboratory, Inc ., ) στο Ashland του Oregon. Οι διάδοχοι του Baker (πέθανε το 1985) και ο DeMeo συνεχίζουν να υπερασπίζονται τόσο τον Ράιχ, σαν επιστήμονα, οσο και την οργονομία. Ο Ράιχ έβλεπε τον εαυτό του σαν μια ιδιοφυία υπο διωγμόν και θεωρούσε τους επικριτές του που τον γελοιοποίησαν, αδαείς ηλιθίους.

Οἱ 700 Θεσπιεῖς.Ἀπὸ τὸν/τὴν Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου
i3 Votes

Ὅταν ἢμουν παιδάκι, στὸ σχολεῖο, πρωτοδιάβαζα γιὰ τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν. Ἀπὸ τότε μοῦ «ἔμεινε» ἡ μεγάλη θυσία. Μοναδική, ἐὰν ἀναλογιστῇ κάποιος τὰ δεδομένα.

Ὅλοι ἔφυγαν πλὴν Θεσπιέων καὶ Λακεδαιμονίων. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ὅμως δὲν μποροῦσαν νὰ φύγουν. Οἱ Θεσπιεῖς;

Δὲν μειώνω τὴν ἀξία τῆς θυσίας. Ἀλλὰ εἶναι ντροπή μας νὰ «μειώνουμε» τὴν ἄλλην θυσία. Ποὺ ἴσως εἶναι μεγαλυτέρα.

Φιλονόη.Οι 700 Θεσπιείς

Πριν 2487 χρόνια, το έτος 480 π.Χ, οι Έλληνες αντιστάθηκαν στους Πέρσες του Ξέρξη. Στη μάχη στα στενά των Θερμοπυλών αντιτάχτηκαν ηρωϊκά και θυσιάστηκαν 700 παλικάρια από τις Αρχαίες Θεσπιές μαζί με 300 παλικάρια από τη Λακεδαίμονα και 200 Θηβαίοι.
Η Ελληνική πολιτεία, η παγκόσμια κοινότητα, οι ιστορικοί που με πρώτο τον Σιμωνίδη που έγραψε στο επίγραμμα, «Ω ξείν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»,… οι σύγχρονοι (2007) εκπρόσωποι της τέχνης, όπως ο Zack Snyder με το νέο του έργο «300», προβάλλουν μόνο τους Λακεδαιμονίους και αγνοούν ή αποσιωπούν την εθελοθυσία των 700 Θεσπιέων. Ακόμη και το μνημείο που ανήγειραν στο τόπο της μάχης είναι αφιερωμένο στους Λακεδαιμόνιους και τον αρχηγό τους Λεωνίδα. Για τους 700 Θεσπιείς του Δημόφιλου (Demophilus), χάραξαν μόνο ένα απλό επίγραμμα. Σχετικά με την αποσιώπηση της θυσίας των Θεσπιέων, χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω λόγια του πρώην (1997) Σπαρτιάτη δημάρχου κ. Δ.Π. Ματάλα κατά τη τελετή (5 Απριλίου, 1997) των αποκαλυπτηρίων του μνημείου των Θεσπιέων, παρουσία του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου.
«Ήμουν μαθητής του Δημοτικού σχολείου, όταν για πρώτη φορά άκουσα το δάσκαλο μου, τον καλό μου δάσκαλο, αναφερόμενο στη μάχη των Θερμοπυλών, να κάνει λόγο για το Δημόφιλο και τους 700 Θεσπιείς. Και ομολογώ πως η έκπληξη μου υπήρξε μεγάλη.
Μέχρι τότε πίστευα πως το 480 π.Χ. στις Θερμοπύλες έπεσαν υπερασπιζόμενοι τα αιώνια ιδανικά τούτου του τόπου ο Λεωνίδας και οι 300 Αρχαίοι συμπολίτες μου. Αργότερα διαπίστωσα ότι ένα σημαντικό μέρος των Ελλήνων αλλά και των ξένων συνέδεαν κάθε αναφορά τους στις Θερμοπύλες με τον ηρωικό θάνατο των Λακεδαιμονίων και μόνο. Είναι προφανές ότι η ιστορική πρακτική στο θέμα αυτό έχει διαμορφώσει στη λαϊκή αντίληψη ένα τεράστιο κενό, παραβλέποντας τον ηρωισμό και τη θυσία των 700 ανδρών από τις Θεσπιές.»
Την άνοιξη του 1997, μετά από 2477 χρόνια από τη μάχη στις Θερμοπύλες, με την ανέγερση του απλού συμβολικού αγάλματος του φτερωτού νεανία, δίπλα στο άγαλμα του Σπαρτιάτη Λεωνίδα και των συντρόφων του στις Θερμοπύλες, έγινε το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση τις μνήμης των 700 παλικαριών από τις Θεσπιές. Το ανεγερθέν μνημείο χαρακτηρίζεται από τον παρακάτω συμβολισμό:
• Ακέφαλη ανδρική κεφαλή: Ανώνυμη εθελουσία εισφορά των 700 Θεσπιεών για την ελευθερία.
• Προτεταμένα στήθη: Αγώνα, ανδρεία, δύναμη, γενναιότητα θάρρος.

Ανασηκωμένο φτερό: Νίκη, δόξα, ψυχή, πνεύμα και την ελευθερία.
Φτερό τσακισμένο: Εκούσια θυσία και θάνατος.
• Γυμνό κορμί: Έρωτας, που ήταν Θεός των Θεσπιών, Θεός την δημιουργίας, της ομορφιάς και της ζωής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι Θεσπιείς παρέμειναν στις Θερμοπύλες γνωρίζοντας ότι θα θυσιαστούν για την ελευθερία της πατρίδος ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΘΕΣΠΙΩΝ. Η εθελοθυσία τους ήταν απλά ένδειξη αγάπης προς την πατρίδα τους.
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»
Για την εθελοθυσία των Θεσπιέων πληροφορούμαστε από τον πατέρα της ιστορίας Ηρόδοτο (484-430/20 π.Χ) από την Αλικαρνασσό της Μ. Ασίας. Συγκεκριμένα στο έργο του περί «ΙΣΤΟΡΙΩΝ» και ειδικά στο κεφάλαιο Η, παράγραφο 222 αναφέρει, «ΟΙ ΜΕΝ ΜΥΝ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΟΙ ΑΠΟΜΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΟΙΧΟΝΤΟ ΤΕ ΑΠΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΟΝΤΟ ΛΕΩΝΙΔΗ, ΘΕΣΠΙΕΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΟΙ ΚΑΤΕΜΕΙΝΑΝ ΜΟΥΝΟΙ ΠΑΡΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣΙ. ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΘΗΒΑΙΟΙ ΜΕΝ ΑΕΚΟΥΝΤΕΣ ΕΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΟΥ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ ( ΚΑΤΕΙΧΕ ΓΑΡ ΣΦΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΕΝ ΟΜΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΟΙΕΥΜΕΝΟΣ), ΘΕΣΠΙΕΕΣ ΣΕ ΕΚΟΝΤΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΟΙ ΟΥΚ ΕΦΑΣΑΝ ΑΠΟΛΙΠΟΝΤΕΣ ΛΕΩΝΙΔΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ ΑΠΑΛΑΞΕΣΘΑΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΣΥΝΑΠΕΘΑΝΟΝ. ΕΣΤΡΑΤΗΓΕΕ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΩ»
«Οι σύμμαχοι έφυγαν υπακούοντας στις διαταγές του Λεωνίδα αλλά παρέμειναν στο πλευρό των Λακεδαιμονίων μόνο οι Θεσπιείς και οι Θηβαίοι. Από αυτούς οι Θηβαίοι “ αεκούντες έμενον”. Οι Θεσπιείς δεν θέλησαν να αφήσουν τον Λεωνίδα και τους συντρόφους του μόνους. Παρέμειναν, με αρχηγό τον Δημόφιλο τον Διαδρομέα, και θυσιάστηκαν μαζί τους για την ελευθερία».
Το γεγονός της παραμονής των Θεσπιέων στη μάχη των Θερμοπυλών αναφέρεται επίσης και από τον γεωγράφο – περιηγητή Παυσανία στα Φωκικά, ως ακολούθως: «ΠΛΗΝ ΓΑΡ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΤΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΕΛΙΠΟΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ».
Ο Ηρόδοτος (Η,225,3) συνεχίζει για τον ηρωισμό και τους πρώτους ήρωες-μαχητές των Θεσπιέων και Λακεδαιμονίων.
«ΕΝ ΤΟΥΤΟ ΣΦΕΑΣ ΤΩ ΧΩΡΩ ΑΛΕΧΟΜΕΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΗΣΙ, ΤΟΙΣΙ ΑΥΤΩΝ ΑΤΥΓΧΑΝΟΝ ΑΤΙ ΠΕΡΙΟΥΣΑΙ, ΚΑΙ ΧΕΡΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΣΙ ΚΑΤΑΧΩΣΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΒΑΛΛΟΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΝ ΕΞ ΕΝΑΝΤΙΗΣ ΕΠΙΣΠΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΥΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΕΟΣ ΣΥΓΧΩΣΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΔΕ ΠΕΡΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΑΝΤΟΕΘΕΝ ΠΕΡΙΣΤΡΑΤΟΝ».
«Εκεί οι, ηρωικά αντιταχθέντες, Έλληνες με σπασμένα δόρατα και με χέρια και δόντια υπεράσπιζαν τον εαυτόν τους από τους βαρβάρους μέχρι που περικυκλώθηκαν ολοκληρωτικά και λόγω της αριθμητικής υπεροχής των αντιπάλων καταβληθήθηκαν και υποχώρησαν».
«ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΟΜΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΗΡ ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ……… ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΕ ΕΥΔΟΚΙΜΕΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩ ΟΥΝΟΜΑ ΗΝ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΑΡΜΑΤΙΔΕΩ»
«Οι Λακεδαιμόνιοι και οι Θεσπιείς πολέμησαν με ανδρεία. Ξεχώρισαν ο Σπαρτιάτης Διηνέκης …και ο Θεσπιεύς Διθύραμβος Αρματίδης»
Τέλος, ο Ηρόδοτος (Θ,25,2) γράφει για τη προσπάθεια των Περσών του Ξέρξη να καλύψουν το πραγματικό αριθμό των νεκρών τους,
«ΔΙΑΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΘΗΕΥΟΝΤΟ ΔΙΕΧΙΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ. ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΗΠΙΣΤΕΑΤΟ ΤΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΕΑΣ, ΟΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΛΩΤΑΣ. ΟΥ ΜΕΝ ΟΥΔ’ ΕΛΑΝΘΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΚΟΤΑΣ ΞΕΡΞΗΣ ΤΑΥΤΑ ΠΡΗΞΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΩΥΤΟ, ΚΑΙ ΓΑΡ ΔΗ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΗΝ, ΤΩΝ ΜΕΝ ΧΙΛΙΟΙ ΕΦΑΙΝΟΝΤΟ ΝΕΚΡΟΙ ΚΕΙΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΣΕ ΠΑΝΤΕΣ ΕΚΕΑΤΟ ΑΛΕΕΣ ΣΥΓΚΕΚΟΜΙΣΜΕΝΟΙ ΕΣ ΤΩΟΤΟ ΧΩΡΙΟΝ, ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ»
Μετά την μάχη στις Θερμοπύλες οι Πέρσες κατεβαίνοντας στην Νότια Ελλάδα, πριν από την μάχη των Πλαταιών, έκαψαν και την αρχαία πόλη των Θεσπιών αναγκάζοντας τους κατοίκους να καταφύγουν στην Πελοπόννησο, όπως ο Ηρόδοτος (Θ,50,2) περιγράφει, «Ο ΓΑΡ ΔΙΑ ΒΟΙΩΤΩΝ ΤΡΑΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΜΑ ΞΕΡΞΗ, ΕΜΠΡΗΣΑΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΛΕΛΟΙΠΟΝΤΩΝ ΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΩΣΑΥΤΩΣ, ΗΚΕ ΤΕ ΑΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙΝΑ ΕΔΗΙΟΥ. ΕΝΕΠΡΗΣΕ ΔΕ ΘΕΣΠΕΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΑΝ ΠΥΘΟΜΕΝΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΜΗΔΙΖΟΝ»
Σήμερα, 2487 χρόνια μετά την θυσία των 700 Θεσπιέων, η Ελληνική πολιτεία, και κατ’ επέκταση η διεθνής επιστημονική κοινότητα, θα έπρεπε να είχαν αποκαταστήσει και τους Θερμοπυλομάχους Θεσπιείς.
Κλείνω αυτή την σύντομη αναφορά, με τα λόγια του Σπαρτιάτη Δημάρχου και με τους λίγους στίχους που έγραψαν οι απόγονοι των πρώτο-ηρώων του Ελληνισμού: «Η Σπάρτη αποτίοντας οφειλόμενο φόρο τιμής, κλίνει ευλαβικά το γόνυ και υποκλίνεται με σεβασμό στον τόπο θυσίας των 700 ηρωικών παιδιών από τις Θεσπιές, που μαζί με τους 300 από την Λακεδαίμονα έστειλαν με το θάνατό τους ένα διαχρονικό και πάντοτε επίκαιρο μήνυμα που στέλνει ο Ελληνισμός, ένα μήνυμα που λέει ότι σε τούτο τον άγονο και κακοτράχαλο τόπο έζησαν και ζουν άνθρωποι που πριν από πάνω απ΄όλα, πάνω ακόμη και από τη ζωή τους τοποθετούν την πατρίδα, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παυσανίας, Ελλάδος Περιηγήσεις, «Φωκικά», Κάκτος, 1992.
Ηρόδοτος, «Ιστοριών»
«ΘΕΣΠΙΑΚΑ», Εφημερίδα των Θεσπιών, 14, Ιούνιος, 1995.
«ΘΕΣΠΙΕΣ», Πολιτιστική και ιστορική επιθεώρηση, 2, Ιούνιος, 1997.
«ΤΑ ΛΕΥΚΤΡΑ», Εφημερίδα των Λεύκτρων, 37, Απρίλιος, 1997.

Του Γιώργου Ε. Αντωνίου, PhD (Καθηγητής Πληροφορικής, Montclair State University, New Jersey, USA) (Ἡράκλειτος ὁ Σκοτεινός)Ανεπτυγμένο DNA 12 Αλυσίδων
Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2011 11:00 .12345( 3 Αξιολογήσεις )

Εμφανίσεις: 326


Το ανθρώπινο DNA είναι ένα βιολογικό διαδίκτυο και ανώτερο από πολλές πλευρές από το τεχνητό. Η τελευταία Ρωσική επιστημονική έρευνα, σχετικά με το ανθρώπινο DNA, εξηγεί άμεσα η έμμεσα φαινόμενα όπως η μαντική ικανότητα, η διαίσθηση, η εξ αποστάσεως θεραπεία, η αυτό-θεραπεία, οι ασυνήθιστες αύρες γύρω από ανθρώπους, η επήρεια του μυαλού στον καιρό και πολύ περισσότερα.

Επιπροσθέτως, υπάρχει απόδειξη για έναν τελείως νέο τύπο ιατρικής στην οποία το DNA μπορεί να επηρεασθεί και να αναπρογραμματιστεί με λέξεις και συχνότητες ΧΩΡΙΣ να κοπεί και να αντικατασταθούν μεμονωμένα γονίδια. Μόνον το 10% του DNA μας χρησιμοποιείται στο να κατασκευάζει πρωτεΐνες. Αυτό το κομμάτι το 10% είναι που ενδιαφέρει τους Δυτικούς ερευνητές και το οποίο εξετάζουν και κατηγοριοποιούν. Το άλλο 90% το ονομάζουν "σκουπιδό" DNA. Οι Ρώσοι ερευνητές, πάντως, έχουν πεισθεί ότι η φύση δεν είναι μουγκή. Για αυτό ένωσαν γλωσσολόγους και γενετιστές σε μία επιχείρηση να εξερευνήσουν το 90% του "σκουπιδό" DNA. Τα αποτελέσματα τους είναι επαναστατικά. Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, το DNA μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά επίσης εξυπηρετεί την αποθήκευση πληροφοριών και τις επικοινωνίες. Οι Ρώσοι γλωσσολόγοι βρήκαν ότι ο γενετικός κώδικας - ειδικά το "σκουπιδό" DNA του 90% - ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως όλες οι ανθρώπινες γλώσσες. Έτσι λοιπόν συνέκριναν τους κανόνες του συντακτικού, της σημασιολογίας και τους βασικούς κανόνες της γραμματικής. Βρήκαν ότι τα αλκάλια του DNA μας ακολουθούν την γραμματική και έχουν κανόνες όπως στις γλώσσες μας. Έτσι οι ανθρώπινες γλώσσες δεν παρουσιάστηκαν τυχαία αλλά είναι ανάκλαση του κληρονομικού DNA μας. !

Ο Ρώσος Βιοφυσικός και Μοριακός Βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνάδελφοί του εξέτασαν επίσης την δονητική συμπεριφορά του DNA. Το συμπέρασμα ήταν: "Τα ζωντανά χρωμοσώματα λειτουργούν σαν Ολογραφικός Υπολογιστής με ενδογενή ακτινοβολία λέιζερ". Αυτό σημαίνει ότι κατάφεραν, για παράδειγμα, να διαμορφώσουν ορισμένα δείγματα ήχου σε μία ακτίνα λέιζερ η οποία επηρέασε την συχνότητα του DNA και φυσικά τις πληροφορίες του !!!!! Καθώς η βασική δομή των αλκαλικών-ζευγών DNA και της γλώσσας όπως εξηγείται νωρίτερα ειναι της ίδιας δομής, δεν απαιτείται αποκωδικοποίηση του DNA. Αρκεί κανείς να χρησιμοποιήσει λέξεις και φράσεις της ανθρώπινης γλώσσας. Και αυτό αποδείχθηκε πειραματικά. Το ζωντανό DNA (στους ζωντανούς ιστούς και όχι in vitro) θα αντιδρά πάντοτε σε ακτίνες λέιζερ διαμορφωμένες με γλώσσα η ακόμη ραδιοκύματα. Εάν βέβαια χρησιμοποιηθούν οι σωστές συχνότητες ήχου. Αυτό τελικά και επιστημονικά εξηγεί ότι η ύπνωση και τα σχετικά, επέχουν τόσο δυνατό αποτέλεσμα πάνω στους ανθρώπους και τα σώματά τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό για το DNA μας να αντιδρά στην γλώσσα. Ενώ οι δυτικοί ερευνητές κόβουν μεμονωμένα γονίδια DNA και τα τοποθετούν αλλού, οι Ρώσοι με ενθουσιασμό δημιούργησαν συσκευές οι οποίες επηρεάζουν τον κυτταρικό μεταβολισμό μέσω διαμορφωμένων ραδιοφωνικών και φωτεινών συχνοτήτων, επισκευάζοντας έτσι τα γενετικά ελαττώματα. Ακόμη έπιασαν πληροφοριακές μορφοδιατάξεις συγκεκριμένου DNA και τις εξέπεμψαν σε ένα άλλο, αναπρογραμματίζοντας τα κύτταρα με άλλα γονίδια. Έτσι επιτυχώς μεταμόρφωσαν για παράδειγμα έμβρυα βατράχων σε έμβρυα σαλαμάνδρας εκπέμποντας τις μορφοδιατάξεις του DNA! Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρη η πληροφορία μεταδίδεται χωρίς παρενέργειες όπως όταν κόβουμε και ξανά προσθέτουμε μεμονωμένα γονίδια στο DNA. Αυτό το πείραμα δείχνει την τεράστια δύναμη της Κάματο-Γενετικής, η οποία έχει μεγαλύτερη επιρροή στον σχηματισμό των οργανισμών, από ότι η Βιοχημική διεργασία.
Οι πνευματικοί δάσκαλοι ξέρανε από χιλιάδες χρόνια ότι το σώμα μας είναι δυνατόν να προγραμματιστεί με την γλώσσα, τις λέξεις και την σκέψη. Τώρα αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά και εξηγηθεί.
Φυσικά η συχνότητα πρέπει να είναι σωστή. Για αυτό δεν είναι ο καθένας επιτυχής στον εσωτερισμό ή δεν μπορεί να κάνει πράγματα με την ίδια δύναμη.
Ο καθένας πρέπει να εργαστεί με τις εσωτερικές διεργασίες, για να αποκαταστήσει μια συνειδητή επικοινωνία με το DNA του.Και τώρα το Αποκορύφωμα !!! Οι Ρώσοι ερευνητές επίσης βρήκαν ότι το DNA μας, μπορεί να προκαλέσει κάποιες ενοχλητικές μορφοδιατάξεις σε κενό, προκαλώντας έτσι μαγνητισμένες σκουληκότρυπες !!! Σκουληκότρυπες είναι οι αποκαλούμενες γέφυρες Einstein-Rosen που βρίσκονται κοντά στις μαύρες τρύπες. Δηλαδή σούπερ-μίνι Stargates η αστροπύλες !!! Επαληθευεται ο Δρ. Garniet Malet " Η Διττότητα Του Χρόνου !" Αυτές είναι συνδέσεις μεταξύ τελείως διαφορετικών περιοχών του Σύμπαντος μέσω των οποίων μπορεί να μεταδοθεί πληροφορία έξω από τον Χώρο και τον Χρόνο. Το DNA έλκει αυτά τα bits των πληροφοριών και τα περνάει στο συνειδητό μας. Η διαδικασία της Υπέρ-Επικοινωνίας (τηλεπάθεια, channeling) είναι πιο αποτελεσματική σε κατάσταση χαλαρώσεως. Το στρες η στενοχώρια η ένα υπέρ δραστήριο νοητικό εμποδίζει τις επιτυχείς Υπέρ-Επικοινωνίες, η οι πληροφορίες θα είναι παραμορφωμένες και άχρηστες. Στην φύση η Υπέρ-Επικοινωνία χρησιμοποιείτε εκατομμύρια χρόνια. Η οργανωμένη ροή της ζωής των εντόμων το αποδεικνύει δραματικά. Ο μοντέρνος άνθρωπος το ξέρει μόνον σαν "διαίσθηση". Αλλά εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε ξανά την πλήρη χρήση. Σαν παράδειγμα από την φύση, όταν μια Βασίλισσα τερμιτών απομακρυνθεί από την αποικία τα μυρμήγκια εργάτες θα συνεχίσουν να χτίζουν σύμφωνα με το σχέδιο. Αν η Βασίλισσα σκοτωθεί. Όλη η δουλειά στην αποικία σταματά. Προφανώς η Βασίλισσα εκπέμπει τα αρχιτεκτονικά σχέδια ακόμη και από μακριά, μέσω του συλλογικού συνειδητού με τους υπηκόους της.Μπορεί να είναι οσοδήποτε μακριά, όσο καιρό είναι ζωντανή. Οι Ρώσοι επιστήμονες ακτινοβόλησαν δείγματα DNA με φως λέιζερ. Στην οθόνη σχηματίστηκε μια κυματομορφή. Όταν αφαίρεσαν τα δείγμα DNA , η κυματομορφή δεν εξαφανίστηκε, παρέμεινε. Πολλά ελεγχόμενα πειράματα έδειξαν ότι η κυματομορφή εξακολουθούσε να έρχεται από το δείγμα που είχε αφαιρεθεί, και το ενεργειακό του πεδίο του παρέμενε. Αυτό το αποτέλεσμα αποκαλείται τώρα "φασματικό αποτέλεσμα DNA. Έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι η ενέργεια έξω από τον χώρο και τον χρόνο εξακολουθεί να ρέει μέσω των ενεργοποιημένων σκουληκότρυπων, μετά την αφαίρεση του DNA. Οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν συνήθως στην Υπέρ-Επικοινωνία των ανθρώπων είναι ανεξήγητα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω τους. Οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα CD players και τα συναφή μπορεί να ερεθιστούν και να σταματήσουν να λειτουργούν για ώρες. Όταν το ηλεκτρομαγνητικό εξασθενίσει σιγά -σιγά, λειτουργούν ξανά. Πολλοί θεραπευτές γνωρίζουν το θέμα από την δουλειά τους. Όσο καλύτερη είναι η ατμόσφαιρα και η ενέργεια τόσο τα ηλεκτρονικά, υπολογιστές κλπ έχουν πρόβλημα, Συνήθως το επόμενο πρωί δουλεύουν κανονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα καταφέρνουν τεχνικά αλλά ότι είναι καλοί στην ΥπέρΕπικοινωνία Προφανώς το DNA είναι ένας οργανικός υπεραγωγός που μπορεί να εργάζεται στην συνήθη θερμοκρασία του σώματος. Σε αντίθεση με τους τεχνητούς υπεραγωγούς που απαιτούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για να λειτουργήσουν -200C ΚΑΙ -140C. Επιπροσθέτως όλοι οι υπεραγωγοί μπορούν να αποθηκεύσουν φως και έτσι πληροφορίες. Αυτό εξηγεί περαιτέρω πως το DNA μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες.
Περισσότερα: http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=44251:2011-10-17-110000&catid=52:episthmonika&Itemid=350#ixzz1b7qcHpmi