AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

ΑΥΤΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Κωνσταντίνος Χ. Κωνσταντινίδης
Αμφικτύων

ΑΥΤΟΙ… δολοφονούν
τον Ελληνισμό !!


«Ο χειρότερος εχθρός του
Ελληνισμού είμαστε εμείς
οι ανελλήνιστοι και
Ιουδήλοι Έλληνες»
Αμφικτύων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΡΩΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ


ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κρίνεται σκόπιμο να αρχίσουμε με την Καταγωγή των Ελλήνων διότι αυτό είναι το λεπτότερο σημείο που θέλουν να μας χτυπήσουν οι ανθέλληνες και μισέλληνες ξένοι αλλά και οι αμαθείς ή προσκυνημένοι Έλληνες, ότι τάχα εμείς δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά επυλίδες . Αυτοί που αυθαίρετα και δογματικά πιστεύουν τούτο δεν δολοφονούν τον Ελληνισμό, αλλά την ίδια την Αλήθεια.
Και αρχίζουμε από την διδακτορική διατριβή του διακεκριμένου ανθρωπολόγου , τού Άρη Ν. Πουλιανού. Βάση αυτού του έργου που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, υπό την επίβλεψη του διάσημου καθηγητή της Ανθρωπολογίας Φ. Γ. Ντεμπέτς. H έρευνα στηρίχθηκε στη μελέτη 70 ανθρωπολογικών γνωρισμάτων 3000 περίπου Ελλήνων πολιτικών προσφύγων του 1949 στην τ. Σοβιετική Ένωση. Τα γνωρίσματα αυτά (π.χ. ύψος σώματος, πλάτος προσώπου, χρώμα δέρματος, σχήμα ματιών), αντανακλούν με τη σειρά τους τις δομές των γονιδίων και του DNA. Η στατιστική επεξεργασία σε συνδυασμό με την γεωγραφική τους κατανομή απέδειξε μαθηματικά την ακατάπαυστη βιολογική συνέχεια των Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής και προϊστορικής εποχής (λόγω της μικρής διασποράς των μετρήσεων), η οποία ανάγεται τουλάχιστο στη Μεσολιθική και Άνω Παλαιολιθική περίοδο (15-30.000 χρόνια). Επίσης, η ιστορική συνέχεια αποδεικνύεται από τη σύγκριση των μετρήσεων των σύγχρονων κατοίκων με αυτές των αρχαίων και προϊστορικών κρανίων της Ελλάδας, οι οποίες στατιστικά δεν παρουσιάζουν διαφορές. Έτσι, παρά τις κατά καιρούς επιδράσεις και περιορισμένες (ή εσωτερικές) μετακινήσεις πληθυσμών, με την ανθρωπολογική έρευνα έγινε φανερό ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας έμεινε βασικά αναλλοίωτος και ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι απόγονοι των αρχαίων φύλων που κατοικούσαν στην ελληνική χερσόνησο. Από την ίδια μελέτη έγινε επίσης γνωστό ότι οι Αλβανόφωνοι, οι Σλαβόφωνοι (μέχρι και το Μαυροβούνιο), καθώς και οι Βλάχοι της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας είναι στην πλειοψηφία τους αυτόχθονες και έτσι οι ξένες επιδράσεις σε αυτούς αφορούν κυρίως στη χρήση των νεότερων γλωσσών που μεταχειρίζονται σήμερα.

Το ενδιαφέρον που έδειξε εξ αρχής ο Τύπος για την "Προέλευση των Ελλήνων", παρατίθεται ενδεικτικά στα παρακάτω δημοσιεύματα.

ΑΥΓΗ, 6-1-1962: «Πάνω από 150 επιστήμονες του Παν/μίου και της Ακαδημίας της Μόσχας συμφώνησαν απόλυτα με τις επιστημονικές απόψεις του κ. Άρη Πουλιανού, υπογράμμισαν τη σοβαρότητα της εργασίας και χωρίς να τσιγκουνευτούν στις εκφράσεις τους, μίλησαν με πολύ εγκωμιαστικά λόγια γι' αυτόν. Ο δόκτωρ Σ. Α. Τόκαρεφ, καθηγητής της εθνογραφίας του Πανεπιστημίου της Μόσχας και διευθυντής του Τμήματος της Εθνογραφίας των λαών της Ευρώπης στο Ινστιτούτο Εθνογραφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μόσχας, δήλωσε τα εξής:

Η εργασία του Άρη Ν. Πουλιανού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Εθνογραφική Επιστήμη. Το συγκεντρωμένο και επεξεργασμένο στατιστικά τεράστιο υλικό ανθρωπολογικών ερευνών ανάμεσα στους Έλληνες πρώτη φορά εισάγει στην επιστήμη νέο είδος πηγών για τη μελέτη ενός προβλήματος βασικής σημασίας, όπως είναι η καταγωγή του ελληνικού λαού. Ως τώρα για το ζήτημα αυτό στην επιστήμη είχε γίνει γενικά δεκτή η άποψη ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ιστορικά έχουν πολύ λίγα κοινά με τους αρχαίους Έλληνες ιδρυτές του αρχαίου πολιτισμού, ότι οι σύγχρονοι Έλληνες στο μεγαλύτερο μέρος τους αντιπροσωπεύουν απογόνους Σλάβων, Αλβανών και άλλων λαών που μετώκησαν στην Ελλάδα και συγχωνεύτηκαν με τους Έλληνες της Βυζαντινής εποχής. Αντίθετα ο συγγραφέας της παρούσης εργασίας, πειστικά και στηριγμένος σε ανάλογο υλικό, δείχνει ότι όποια κι αν ήταν η επίδραση των Σλάβων και των άλλων λαών που ήρθαν σε επαφή με τους Έλληνες, ο λαός της σύγχρονης Ελλάδας είναι βασικά απόγονος του αρχαίου πληθυσμού της Βαλκανικής και των νήσων του Αιγαίου.

Ο παγκοσμίου φήμης ανθρωπολόγος του πανεπιστημίου της Μόσχας δόκτωρ Ι. Ι. Ρογκίνσκυ, σημειώνει ότι το νότιο τμήμα της Βαλκανικής βρίσκεται στην περιοχή της Ευρώπης, απ’ όπου διέρχεται η πλατειά συνοριακή ζώνη ανάμεσα στους χώρους της διναρικής και προσθιασιατικής φυλής. Έτσι σ' αυτή την περιοχή μπορεί να διαπιστωθούν μερικά από τα γενικά προβλήματα της ταξινόμησης των λαών της Ευρώπης και της πρόσθιας Ασίας. Επί πλέον πρέπει να σημειωθεί ότι σ’ αυτή την εργασία βρίσκει τη θέση της και η κριτική των ρατσιστικών κατασκευασμάτων σχετικώς με τη γένεση του αρχαίου πολιτισμού της Ελλάδας». (Σημ.: Εννοούνται οι ρατσιστικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν είναι απόγονοι των αρχαίων και ότι αυτός είναι ο λόγος που ο πολιτισμός τους σήμερα υπολείπεται των αναπτυγμένων χωρών. Αντίθετα, πέραν του ανεδαφικού συσχετισμού - αν για παράδειγμα συγκριθούν οι παραδόσεις - η επιστημονική διαπίστωση για τη βιολογική συνέχεια των Ελλήνων αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι είναι κυρίως οι γεωγραφικές και κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες που διαμορφώνουν το πολιτισμικό επίπεδο ενός λαού).

«Ο διευθυντής του ανθρωπολογικού τμήματος του Ινστιτούτου Εθνογραφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μόσχας δόκτωρ Μ. Γ. Λεβίν πρόσθεσε: ...Μπορεί να φαίνεται παράδοξη η διαπίστωση ότι πολλοί λαοί της Ευρώπης ανθρωπολογικά μελετήθηκαν χειρότερα απ' ότι οι λαοί της Αυστραλίας, Μελανησίας και άλλων μακρινών χωρών. Από τις χώρες της Ευρώπης η Ελλάς είναι μία από τις ολιγότερο μελετημένες... Η εργασία του Α. Ν. Πουλιανού συμπληρώνει αυτό το κενό. Ο συγγραφέας κατέχει πλήρως τη μεθοδικότητα των ανθρωπολογικών ερευνών, αυστηρά ετήρησε όλους τους αναγκαίους όρους και έδωσε την αρμόζουσα προσοχή.

Ο διευθυντής του Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου και Ανθρωπολογικού Μουσείου της Μόσχας δόκτωρ Β. Π. Γιακίμωφ δήλωσε: "Η δική μου άποψη είναι ότι η εργασία του Α. Ν. Πουλιανού αντιπροσωπεύει την πιο τέλεια συγκεφαλαίωση για την Ανθρωπολογία των Ελλήνων".

Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Η.Π.Α., ο διευθυντής του Ανθρωπολογικού Τμήματος του Smithsonian Institute Τζ. Λ. Έϊντζελ στο American Journal of Physical Anthropology (Αμερικανικό Περιοδικό Φυσικής Ανθρωπολογίας αρ. 22, τ. 5, 1964, σ. 343) σε βιβλιοκρισία της «Προέλευσης των Ελλήνων» γράφει: «Ο Άρης Πουλιανός... σωστά αποφαίνεται ότι υπάρχει πλήρης γενετική συνέχεια από τους αρχαίους ως τους σύγχρονους καιρούς…».

ΤΑ ΝΕΑ, 25-1-1962: «Η επιστημονική έρευνα του Α. Ν. Πουλιανού αντικρούει τη δογματική θεωρία του μισέλληνος Γερμανού ιστορικού Φαλμεράγιερ, που έζησε το 1790-1861, την εποχή του ελληνικού αγώνος της ανεξαρτησίας - και ο οποίος (Φαλμεράιερ) εντελώς δογματικά, χωρίς δηλαδή να προηγηθεί ανθρωπολογική έρευνα - και ως εκ τούτου αυταποδείκτως αντιεπιστημονικά - προσπάθησε να στηρίξει τη θεωρία του εκσλαβισμού της Ελλάδος. Ο ερευνητής καταλήγει ότι η ανθρωπολογική έρευνα με τα απαραίτητα ιστορικά και γλωσσολογικά στοιχεία είναι υποχρεωτική για τη λύση των εθνογενετικών προβλημάτων».

Το παρόν είναι αντανάκλαση όλου του παρελθόντος και σ' αυτό ακριβώς βρίσκεται η ιστορική του αξία. Αν το παρελθόν μάς βοηθάει να καταλάβουμε το παρόν, το παρόν μάς βοηθάει να διανοηθούμε το μέλλον.
Κρήτες- Αιγαίοι-Πελοποννήσιοι-Σαρακατσάνοι
Στη συνέχεια ο Άρης Πουλιανός μελέτησε άλλες 10.000 περίπου άτομα και εκατοντάδες σκελετούς από διάφορες περιοχές της Ευρασίας. Οι ομάδες των Ελλήνων που είχαν λιγότερο αντιπροσωπευθεί στη διδακτορική του διατριβή (Αιγαίου, Πελοποννήσου, Πίνδου) μελετήθηκαν μετά το 1965 με την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η Καταγωγή των Κρητών-Αιγαίων
Το βασικό συμπέρασμα (Α. Πουλιανός, 1971, 1999) είναι ότι ο σύγχρονος πληθυσμός της Κρήτης (σε ένα δείγμα 3000 ατόμων) και όλου του Αιγαίου μαζί με την ενδοχώρα της Θράκης και της Μ. Ασίας έμεινε αναλλοίωτος τουλάχιστον από τη μινωική εποχή και ανήκει στον αυτόχθονα αιγαιακό ανθρωπολογικό τύπο . Οι μεταναστεύσεις που έγιναν σε διάφορα χρονικά διαστήματα επέφεραν ελαφρές αλλαγές, αλλά δεν άλλαξαν την μορφολογία του αρχικού τύπου. Οι επιδράσεις δεν ξεπερνούν το 1-3 % και αυτή η ομοιογένεια προδίδει πάλι το γηγενές των κατοίκων γενικότερα της λεκάνης του Αιγαίου, τουλάχιστον από την Μεσολιθική εποχή, δηλ. πριν από 15.000 χρόνια.

Το 1987 ο Ιταλός καθηγητής ανθρωπολογίας Τζ. Φακίνι ανακοίνωσε στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Παλαιοανθρωπολογίας στο Τορίνο την ύπαρξη ανθρώπινου σκελετού από την Κρήτη 50.000 ετών, ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει τη μορφολογία του σύγχρονου (Homo sapiens sapiens) και όχι του νεαντερτάλειου ανθρώπου. Η είδηση ουδέποτε έφτασε στα ελληνικά ΜΜΕ, καθόσον το Υπουργείο Πολιτισμού επέδειξε μέχρι στιγμής τη συνηθισμένη του αδιαφορία.

Το 1999 στο ιατρικό περιοδικό Tissue Antigens (Αντιγόνα Ιστών τ. 53, Ιανουάριος) δημοσιεύεται ένα αιματολογικό άρθρο σχετικά με την καταγωγή των Κρητών. Βασικό συμπέρασμα ότι… οι Κρήτες συγγενεύουν περισσότερο με τους Βέρβερους, τους Σημίτες και τους Γιαπωνέζους παρά με τους υπόλοιπους Έλληνες (οι οποίοι έφτασαν από κάπου βόρεια πριν από 4000 χρόνια στην Ελλάδα) και ότι … έτσι είναι πιθανή η αφρικανική και μεσανατολική καταγωγή των Κρητών πριν από 10.000 χρόνια. Το άρθρο υπογράφουν 7 Ισπανοί μαζί με 3 Έλληνες καθηγητές ιατρικής και δυστυχώς καταλήγουν αβασάνιστα στα συμπεράσματά τους αφού αντιπροσωπεύονται μόνο 135 κάτοικοι τού νησιού και μελετάται μόνο το γονίδιο HLA. Επίσης, κινούνται αντιδεοντολογικά, χωρίς δηλαδή να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη και φυσικά πιο σίγουρη μεθοδολογικά ανθρωπολογική βιβλιογραφία (ο φαινότυπος, δηλ. τα εξωτερικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα αντιπροσωπεύουν χιλιάδες γονίδια). Έτσι, στη βιβλιογραφία τους δεν απαντάται και το έργο του Α. Μούραντ («Η κατανομή των ανθρώπινων ομάδων αίματος και άλλοι πολυμορφισμοί», εκδ. Οξφ., 1976, σελ. 1055 ) όπου αναφέρεται ότι δεν είναι αξιόπιστη η μελέτη του γονιδίου HLA, γιατί με βάση αυτό βγήκε το αβάσιμο συμπέρασμα ότι οι Βάσκοι, οι Ισλανδοί και οι Κονγκολέζοι συγγενεύουν μεταξύ τους περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους πληθυσμούς. Μπορεί να σημειωθεί πάντως ότι ήδη από το 1965 που δεν είχαν ακόμη καν ξεκινήσει οι βιο-μοριακές συγκριτικές μελέτες τού ανθρώπινου DNA είχαν ξεφυτρώσει ανάλογες απόψεις, τις οποίες ακολούθησαν κι άλλες, παραδόξως συντονισμένες στην ίδια κατεύθυνση (Π.χ. βλ. «Αθηναϊκή», 15/04/66, Οι Κρήτες… δεν κατάγονται από τους Φοίνικας και τους Σημίτας).

Από τις ιστορικές, γλωσσολογικές και αρχαιολογικές αναφορές τών πιο πάνω αιματολόγων αρθρογράφων γίνεται φανερό ότι δεν κατέχουν από αυτά τα ζητήματα και ότι ακροβατούν σε ένα ιδιότυπο συνοθύλευμα αναπόδεικτων υποθέσεων. Για παράδειγμα, αναφέρουν ότι: όταν αποξηράνθηκε η Σαχάρα προ 10.000 ετών, ίσως οι Βέρβεροι μετανάστευσαν στην Κρήτη και δημιούργησαν τον Μινωικό πολιτισμό. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν (οι Βέρβεροι) πώς θα επιβιώσουν, έφτιαξαν πλοία, όσοι πρόλαβαν, και μετανάστευσαν μαζικά;. Δεν προβληματίστηκαν καν οι αρθρογράφοι μήπως οι θαλασσοκράτορες Κρήτες ταξίδευαν αντίστροφα, όπως αναφέρουν πάμπολλες πηγές; Εξάλλου προ 10.000 ετών ήταν η εποχή των τελευταίων κατακλυσμών; η Σαχάρα αποξηράνθηκε προ 5.500 ετών (βλ Σάρα Σίμπσον, Scientific American Oct. 1999). Εάν δεν ήταν παροιμιώδες το συχνά ευφάνταστο όσων δεν έχουν την παιδεία να ασχολούνται σφαιρικά με ανάλογα θέματα, θα μπορούσε κανείς να εκλάβει τα πάρα πάνω ότι έχουν ανάλογες με της Κύπρου σκοπιμότητες, και όχι απλά σαν ένα κακόγουστο αστείο. Φέρνουμε όμως σαν παράδειγμα αυτό το άρθρο για να καταφανεί πόσο εύκολο είναι κάποιος άσχετος να λαθέψει. Μόνο που είναι λυπηρό στο κατώφλι της 3ης χιλιετίας να υπάρχουν επιστημονικά περιοδικά που δημοσιεύουν άκριτα τέτοια «πονήματα».

Ο Πληθυσμός της Πελοποννήσου
Προκαταρκτική ανακοίνωση έρευνας ("Ανθρωπος", 1977, τ. 4, σ. 5-36) του Θ. Πίτσιου, η οποία έγινε υπό την καθοδήγηση του Άρη Πουλιανού, επιβεβαίωσε τα βασικά συμπεράσματα της «Προέλευσης των Ελλήνων», αλλά και συμπλήρωσε τα σχετικά ανθρωπολογικά δεδομένα με τις ανθρωπομετρήσεις 1582 ατόμων. Το 1978 δημοσιεύθηκε και σε αυτοτελή έκδοση με την ένδειξη "Βιβλιοθήκη Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, αρ. 2", αφιερωμένο (με αγάπη) στο δάσκαλό του.

Σαρακατσάνοι – Ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης
Για τη μεγάλη επιστημονική σημασία της ανθρωπολογίας των Σαρακατσάνων, όσον αφορά την εμφάνιση (του πυρήνα) των Ελλήνων, αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων, αφιερώνεται ξεχωριστή ιστοσελίδα
(Πηγή: Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος ( www.eaa.gr )
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μας δεν υπήρξε ποτέ δημοκρατία. Αυτή υπήρξε άπαξ στην Κλασική Ελλάδα. Σήμερα οι πολίτες θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα , την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Εκείνο που όλοι αγνοούν είναι η αξία της Αρετής. Η Αρετή κατά τον Σωκράτη στον «Μέμνωνα» του Πλάτωνος είναι «ύψιστο αγαθόν που δεν διδάσκεται και ενυπάρχει σε αυτούς που την κατέχουν από θεϊκή εύνοια» Όμως κατά τον Αριστοτέλη «η Αρετή διδάσκεται και καλλιεργείται» Αλλά και ο Σωκράτης με την διδασκαλία του δεν κάνει άλλο από το να διδάσκει και να καλλιεργεί την αρετή. Τα κυριότερα συστατικά της Αρετής είναι
α/ Φρόνηση
β/ Σωφροσύνη
γ/ Δικαιοσύνη
δ/ Ανδρεία
Η Δημοκρατία λοιπόν πέραν των χρηστών νόμων προυποθέτει και Αρετήν εκ μέρους των πολιτών.

Παγκοσμιοποίηση : Ο Θάνατος της Δημοκρατίας

«Παγκοσμιοποίηση» είναι τό όραμα των κοσμοεξουσιαστών κέντρων. 'Εννοούν, μίαν ανθρωπότητα τυποποιημένη, πού κάθε μέλος της θα είναι αντίτυπο του ενός προτύπου. Αυτός ό αδιαφοροποίητος άνθρωποπολτός θά ελέγχεται, θά χειραγωγείται και θά κατευθύνεται πανεύκολα. Γι' αυτό θά πρέπει νά εξαλειφθούν όλες οι ιδιαίτερες ταυτότητες - προσωπικές και συλλογικές. Ισοπέδωση ατόμων, έθνών, γλωσσών, θρησκειών, τρόπων ζωής, δηλ. κατάργηση της ποιότητος και η αύξηση της ποσότητος της παγκόσμιας υποκουλτούρας . Μόνον ένα έθνος θα επιτρέπεται να έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και θα μπορεί να τις εξάγει μέσω της παγκόσμιας υποκουλτούρας, κι’ αυτή είναι το Εβραϊκό έθνος και το κράτος του Israhell .
Αυτή ή "ενοποιημένη" υδρόγειος, η ισοπεδωτικώς έξωμοτημένη άνθρωπότης, είναι ο «παράδεισος» των εξουσιαστών, ή «γη της επαγγελίας» = της παγκοσμιοποιήσεως τους. Η Οικουμένη της μιας οικονομίας, γλώσσας, θρησκείας, του ενός πολιτισμού, αλλά και του ενός ηγέτη». Πρέπει όλοι νά άντιδρούμε, νά συμπεριφερόμεθα, νά λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο - αυτόν πού διευκολύνει τους κοσμο-εξουσιαστές. Ετσι θά φθάσωμε στήν ενιαία πολυφυλετική ανθρωπότητα, στήν παν-γλώσσα, στήν παν-θρησκεία καί ώς επιστέγασμα, στήν παγκόσμια κυβέρνηση των πολυεθνικών εταιριών καί των ανεπισήμων άλλα μόνων ουσιαστικών πηγών κυριαρχίας πού είναι οι οικονομικοί κολοσσοί, οι οργανώσεις Μπίλντεμπεργκ, Τριμερής, , το CFR κλπ., τό Βατικανό, ό Τεκτονισμός, ό Σιωνισμός, Ιουδαισμός και Ισλαμισμός.
Οι έθνοκτόνοι - Ό δρόμος τής παγκοσμιοποιήσεως περνά άπα τήν έθνοκτονία. Οι κοσμοεξουσίαστές έχοντας αποβάλει τήν εθνική {όπως καί κάθε άλλην) συνείδηση. μισούν τά έθνη και τα αποδυναμώνουν μέχρι της τελικής καταργήσεως των . Εθνος συναποτελοΰν όσοι έχουν συνείδηση ότι απαρτίζουν μία κοινότητα καταγωγής («όμαιμον»), γλώσσας (-όμόγλωσσον»), θρησκείας ("όμοθρησκον") καί τρόπου ζωής ("όμότροπον»).Τότελευιαίον σημαίνει ότι οί συναποτελούντες τό έθνος, συμμερίζονται τις ίδιες 'Αξίες καί τά ίδια ήθη καί έθιμα, δημιουργήματα μίας κοινής ιστορικής διαδρομής. Τό έθνος θεμελιώνεται λοιπόν σέ ένα κοινό παρελθόν {Ιστορία), παρόν καί μέλλον.
Εναντίον του Έθνους Οι παγκοσμιοποιητές στρέφονται ευθέως εναντίον των στοιχείων επί των οποίων εδράζεται ή εθνική συνείδηση. Επιδιώκουν:
1/ τήν μετάλλαξι των φυλετικως ομοιογενών εθνικών κοινωνιών σέ πολυφυλετικές. Μέσον οί μεταναστεύσεις - λαθρομεταναστεύσεις -μετακινήσεις - αναμείξεις πληθυσμών από πάσης πλευράς ετερογενών.
2/ Τήν διάβρωσι,καταστροφή,περιθωριοποίηση, των εθνικών γλωσσών και τήν άνπκατάστασή τους άπό τό άγγλοειδές αμερικανικό ιδίωμα πού ήδη άναλαμβάνη ρόλον πανγλώσσας.
3/ Τήν υπονόμευση των θρησκειών μέ αιρέσεις, παραθρησκείες. νεοθρησκείες, τήν άνάμειξη τους καί τελικώς τήν αντικατάσταση τους από μία Παν-θρησκεία συγκρητισμού καί θεοκρατίας.
4/ Τήν έξάλειψι των Ιδιαιτέρων τρόπον ζωής γιά νά έλευθερωθη τό έδαφος στό οποίον έπελαύνει ο ένιαίος τρόπος ζωής πού υποβαθμίζει στά στοιχειώδη τήν ανθρώπινη ύπαρξη.
Ό ανθελληνισμός και Μισελληνισμός
Ό 'Ελληνισμός είναι από τους κύριους στόχους των "οικουμενιστών". Γιά δυο λόγους:
α) Έχει τις αρχαιότερες - βαθύτερες ρίζες και μπαίνει φραγμός στα σχέδια τους με τις πανανθρώπινες , οικολογικές και οικουμενικές αξίες του
β) Οι 'Αξίες του ορθώνουν τό μεγαλύτερο εμπόδιο στήν πορεία προς τήν ίσοπέδωσι: Ελευθερία, κριτική σκέψη, υπεύθυνο Πρόσωπο, αμφισβήτηση, Έρευνα, έλεγχος. Βιολόγος, διαφωνία, αδέσμευτη δημιουργία, δεν μπορούν νά συνυπάρξουν με την «πσγκοσμιοποίηση» του είδους πού επιδιώκουν οί κοσμοεξουσιαστές.
Εξ' ού καί ο εγγενής άνθελληνισμός τους.
Ή τακτική των οίκουμενιστών Οι "Οικουμενιστές" μας χτυπούν:
- Με τα ΜΜΕ , τους πράκτορες, τους προσκυνημένους και τους σιωνιστές
- Με διάφορες διχαστικές ενέργειες (Ιστορία, Γεωγραφία, Κοινωνία, Πολιτική κλπ)
- Μέ την λαθρομετανάστευσι άλλοιώνουν την πληθυσμιακή μας σύνθεσοι, ένω παραλλήλως αφήνουν σκοπίμως άλυτο τό δημογραφικό. ' Ακούγονται μάλιστα επιχειρήματα όπως ότι δεν χρειάζονται μέτρα γιά τήν άνημετώπισί του διότι τό πληθυσμιακό μας θα λυθη με τήν «ένταξι» Αλβανών και Πακιστανών στήν κοινωνία μας. Ήδη άρχισαν νά τήν περιγράφουν ώς "πολυφυλετική».
- Την καταστροφή της Γλώσσας . Ή γλώσσα μας υπέστη σειρά πληγμάτων: Κατάργησις της αρχαίας, δημοτικά, μονοτονικά, "απλοποιήσεις". Έπονται καί άλλες «απλοποιήσεις.., άτονικό, φωνητική καί έν συνεχεία λατινική γραφή, Τέλος.
- Τό «ομότροπόν» μας κατεδαφίζεται συστηματικως. Ήδη διάφοροι "προοδευτίκοΐ" θεωρούν τήν κοινωνία μας«πολυπολυπολιτισμική»
- Τό "ομόθρησκόν» Κατήργησαν την Πατρώα Θρησκεία και μας εμβολίασαν μια ξένη Εβραϊκή . Τώρα δε επιδιώκουν να κατεδαφίσουν και αυτήν προς χάριν της Παν-θρησκείας.

Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία.

Όλοι ομιλούν για δημοκρατία, αλλά στην ουσία έχουμε Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία και Οικογενειοκρατία τεσσάρων εξουσιαστικών οικογενειών και των εξ αίματος ή εξ αγχιστείας γόνων των εξ επαγγέλματος πολιτικών. Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί για το πολίτευμα της Δημοκρατίας, που χωρίς να είναι το τέλειον δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο καλύτερον να το αντικαταστήσει . Όμως είναι πραγματική δημοκρατία το σημερινό πολίτευμα της αυτοαποκαλούμενης «Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας» , δηλαδή της δι’ αιρετών αντιπροσώπων εκλεγομένων καθ’ εκάστην 4ετίαν ;
Όπως όλα οι ξένοι τα αντέγραψαν κακώς από τους Έλληνες, το ίδιο και τον θεσμό της δημοκρατίας τον διεστρέβλωσαν και τον έφεραν στα εξουσιαστικά τους μέτρα. Για δημοκρατία ομιλεί ο πρόεδρος Μπους στο Ιράκ και στη Σιέρα Λεόνε…. Αλλά μήπως υπάρχει δημοκρατία στην Αμερική; Η σύγχρονη μορφή Δημοκρατίας αναβίωσε στην Αγγλία. Αλλά αυτή βασίσθηκε στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία των βουλευτών ( Κοινοβουλευτική) και όχι στην Αθηναϊκή δημοκρατία της Εκκλησίας του Δήμου . Συν τω χρόνω η τάξη αυτή των αντιπροσώπων βουλευτών του λαού εξελίχθηκε σε επαγγελματική και εξουσιαστική τάξη που εκμεταλλεύεται και καταπιέζει το λαό , επ ωφελεία της άρχουσας τάξης και της πλουτοκρατίας.
Οι πρόγονοι μας που πρώτοι εφεύρον και έκαναν πράξη το Δημοκρατικό Πολίτευμα, είναι κάθετα αντίθετοι με τα σημερινά δημοκρατικά κακέκτυπα των δυτικών χωρών. Εκτιμάται ότι η αιτία του σημερινού χάους, της σύγχυσης , της διάλυσης και της παρακμής οφείλεται στην έλλειψη πραγματικής δημοκρατίας. Αν υπήρχε πραγματική δημοκρατία θα έκανε αυτόματα την κάθαρση και την ανανέωση του δημόσιου βίου της κοινωνίας και της χώρας.
Αρχοντες με Κλήρωση Ο Αριστοτέλης γράφει: “….το μεν ουν κληρωτάς είναι τας αρχάς δημοκρατικόν εστί , το δε αιρετάς ολιγαρχικόν…»(Αριστοτέλους Πολιτικά (1294.β.8) )
Είδατε πουθενά κλήρωση αρχόντων στο δικό μας ή στα ξένα δημοκρατικά πολιτεύματα ; Ακόμη και για πρόεδρο του τελευταίου σωματείου στήνονται οι κάλπες(=λέξη φορτισμένη με την απάτη), εκ των οποίων προκύπτει κάλπικο(νόθο) αποτέλεσμα. Διότι είναι γνωστόν ότι πάντα οι ισχυροί και οι πλούσιοι είχαν την δυνατότητα επηρεασμού και εκφοβισμού του λαού υπέρ αυτών και των συμφερόντων των. Κι’ αν αυτό συνέβαινε παλαιότερον που δεν υπήρχαν τεχνολογικά μέσα , σήμερον με τα άφθονα ΜΜΕ εις χείρας των πανίσχυρων πλουτοκρατών και ολιγαρχών, τούτο συμβαίνει ακόμη και πριν από το στήσιμο της κάλπης(με τις προγνωστικές σφυγμομετρήσεις) . Με τον έλεγχο των ΜΜΕ βγάζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της αρεσκείας των.

Ο Λαός στην Εξουσία Ο Αριστοτέλης γράφει :
«…δημοκρατία εστί….το αιρείσθαι τας αρχάς πάντας εκ πάντων, το άρχειν πάντας μεν εκάστου , έκαστον δ‘ εν μέρει πάντων, τό κληρωτάς είναι τας αρχάς ή πάσας , ή όσας μη εμπειρίας δέχονται και τέχνης, ….το μή δίς τόν αυτόν άρχειν μηδεμίαν αρχήν ή ολιγάκις ή ολίγας, έξω τών κατά πόλεμον» (Αριστοτέλους Πολιτικά: 1317.β17) Οι άρχοντες στην Αρχαία Ελλάδα εκληρώνοντο και η θητεία τους ήτο ετησία. Μόνον οι στρατηγοί εξαιρούντο της κληρώσεως, διότι γι’ αυτούς απαιτούντο ειδικά προσόντα και γνώσεις. Αυτοί εξελέγοντο μεταξύ των αρίστων από την Εκκλησία του Δήμου. Στην χώρα μας (αλλά και στις λοιπές αυτοαποκαλούμενες «δημοκρατίες») μπορούν όλοι να άρχουν επί ενός εκάστου ή και ο καθένας να άρχει για ορισμένο χρόνο όλων(λαϊκή κυριαρχία); Όχι βέβαια, αν δεν είσαι:
α/ Γόνος των τεσσάρων γνωστών ηγεμονικών οικογενειών,
β/ Δεν προέρχεσαι από τα τζάκια της πολιτικής ‘νομενκλατούρας’ ,
γ/ Δεν τυγχάνεις της ευνοίας του πλουτοκρατικού κέντρου εξουσίας.
ε/ Αν δεν ανήκεις στο Ιουδαιοσιωνιστικό και Εβραιομασωνικό σύστημα εξουσίας .
Και φυσικά οι πλείστοι των πολιτικών μας ούτε κατά διάνοιαν γνωρίζουν την αρχή της δια κληρώσεως αναδείξεως των αρχόντων. Θεωρούν ότι η ψηφοφορία είναι η πλέον δικαία και δημοκρατική μέθοδος . Να υποθέσουμε ότι αγνοούν ότι δεν είναι δημοκρατικό το ίδιο πρόσωπο να άρχει συνεχώς ; Θα ήτο βλακώδης μιά τέτοια υπόθεση. Το γνωρίζουν πολύ καλά αλλά δεν θέλουν να χάσουν το μοναδικό επάγγελμα που έμαθαν να ασκούν, χωρίς να εργάζονται και χωρίς να ιδρώνουν για να εξασφαλίζουν πλουσιοπάροχα τα προς το ζειν. Επομένως δικαίως τους αποκαλεί ο λαός «καρεκλοκένταυρους» «επαγγελματίες» πολιτικούς και «τρωκτικά της εξουσίας». Εντός δύο θητειών ο άρχοντας μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Γιατί λοιπόν προσκολλώνται σαν τα στρείδια στις καρέκλες της εξουσίας; Πρώτον η ηδονή της εξουσίας και
Δεύτερον το χρήμα που τους προσπορίζει αυτή.
Αυτοί στην Εξουσία, ο Λαός στην Γωνία Επομένως σήμερον έχουμε τύποις «δημοκρατία» και ουσία «ολιγαρχία» και ας σταματήσουν οι «πατέρες του έθνους» να εξαπατούν τον λαό . Ο λαός δεν συμμετέχει , ούτε στην διαμόρφωση , ούτε στην λήψη των αποφάσεων , ούτε πολύ περισσότερο στην διακυβέρνηση της χώρας. Έχουν τόσο πολύ αποστραγγίσει την δημοκρατία ακόμη και από τα τελευταία ερείσματα της διότι:
α/ Τα κόμματα δεν εφαρμόζουν στο εσωτερικό τους δημοκρατικές διαδικασίες
β/ Οι αρχηγοί των κομμάτων καθορίζουν την λίστα των υποψηφίων βουλευτών, στερούντες τους ψηφοφόρους απο το δικαίωμα της εκλογής των αρίστων.
γ/ Στερούν από το λαό τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα Δημοψηφίσματα πάνω στα σοβαρά θέματα.
δ/ Δεν ασκείται έλεγχος στους άρχοντες προ και μετά την ανάληψη των καθηκόντων των, με αποτέλεσμα να γίνεται καταλήστευση του δημόσιου πλούτου και οι επαγγελματίες βουλευτές να εξέρχονται πάμπλουτοι.
δ/ Εχθρεύονται την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, που τους παρέχουν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα . Και όμως θα μπορούσαν αν ήθελαν να αναβιώσουν την Άμεση Δημοκρατία.
Η Γνώση υπέρ του Ανθρώπου. Ο Πλάτων γράφει :
«Πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία , ού σοφία φαίνεται…»(Πλάτωνος: Μενέξενος 247.α.1) Αναλογισθείτε ότι το σύνολον των αξιωματούχων του Ελληνικού κράτους είναι ή θεωρούνται ‘επιστήμονες¨ . Και όμως αυτοί(με ορισμένες εξαιρέσεις ) θέτουν την μόρφωση τους στην διάθεση των ατομικών τους συμφερόντων και του κόμματος και προξενούν εσκεμμένη ζημία στο κοινωνικό σύνολο.
Βέβαια σήμερον η επιστήμη ταυτίζεται περισσότερο με την «εκπαίδευση» παρά με την πραγματική επιστήμη και την σοφία, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Ποιός σήμερα εφαρμόζει την δικαιοσύνη , την αρετή και την σωφροσύνη στην άσκηση των καθηκόντων του; Μετρημένοι στα δάχτυλα. Αντίθετα η πανουργία αντικαθιστά την ευρηματικότητα και ο «οικονομισμός» ,ο ωφελιμισμός , ο πλουτισμός και η η αρπαχτή , αντικαθιστά την εντιμότητα , την ανιδιοτέλεια και την δικαιοσύνη. Όσο για την αρετή αυτή στις μέρες μας ταυτίζεται με την βλακεία. Ιδού γιατί λέμε ότι με τον σημερινό (Ιουδαϊκό-φοινικικό ) τρόπο σκέψεως και τα ‘φοινίκια ψεύδη’ δεν είναι δυνατόν να αλλάξει ο κόσμος. Για να επιτύχουμε την αλλαγή θα πρέπει να υιοθετήσουμε τον Ελληνικό τρόπο σκέψεως, ο οποίος εμπεριέχεται στο αθάνατον Ελληνικό Πνεύμα.
Πως θα γίνει η Αλλαγή «Κακών ούν ού λήξειν τα ανθρώπινα γένη, πριν αν η το των φιλοσοφούντων ορθώς γε και αληθώς γένος, εις αρχάς έλθη τας πολιτικάς, ή το των δαναστεόντων εν ταίς πόλεσιν, έκ τινος μοίρας θείας, όντως φιλοσφήση…» Πλάτωνος Επιστολαί 326.α.7) Σε ελευθέρα μετάφραση (δεν θα λήξουν τα κακά από τα ανθρώπινα γένη , πριν το γένος των ορθώς και αληθώς φιλοσοφούντων αναλάβει την πολιτική εξουσία, ή το γένος των ηγετών της πόλεως, από κάποια θεία τύχη πραγματικά να φιλοσοφήσει)
Επομένως επανερχόμεθα πάλιν στην Παιδεία, την μοναδική που μπορεί να καλλιεργήσει τον άνθρωπο και την κοινωνία. Μόνον με την κατάλληλη Παιδεία μπορούμε να ξαναμπούμε στην λεωφόρο της Γνώσης , της Σοφίας , της Οικολογίας και της Επιστήμης. Αντίθετα με τα προπαγανδιστικά , θεοκρατικά , αποβλακωτικά , ανθελληνικά βιβλία παραπληροφόρησης (όπως αυτό της Ιστορίας της κ. Γιαννάκου και των Κουλουρορεπούσηδων και της παρέας τους) μπαίνουμε όλο και πιό βαθιά στην ατραπό που μας οδηγεί στον γκρεμό , στον αφελληνισμό και στην καταστροφή. Βέβαια δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε τους νοσηρούς εγκεφάλους των θολοκουλτουριάρηδων, που στηρίζουν από τ’ αριστερά την «παγκοσμιοποίηση » και τον «κατακερματισμό» των κοινωνιών . Ολοι αυτοί οι αργυρώνητοι κονδυλοφόροι , οι συνειδητοί πρακτόρες, οι δοσιλόγοι και 5φαλαγγιτες σήμερα έχουν σηκώσει κεφάλι και ανενόχλητοι ασχημονούν εναντίον των ιερών και οσίων της φυλής μας. Τώρα πλέον τον λόγο τον λόγο έχει η σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών που αποτελεί την λαϊκή κυριαρχία . Όσο αυτή μένει σιωπηλή και ανεκδήλωτη ο εχθρός καταλαμβάνει τα προπύργια μας το ένα μετά το άλλο . Στο τέρμα μας αναμένει η δουλεία. Ο λαός με την αντίσταση του μπορεί να αποτρέψει το εθνικό έγκλημα και την εξυφαινομένη προδοσία. Ο καλός μας πρόγονος Κλεισθένης παραγγέλλει στους Ελληνόφρονες και ελευθρόφρονες:
«αισχρόν σιγάν της Ελλάδος πάσης αδικουμένης…»(Μη μένετε βουβοί όταν όλη η Ελλάδα αδικείται)
Και όντως σήμερα αδικείται άπασα η Ελλάδα, διότι κατηγορούν και βιάζουν όχι μόνον την σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και τον διαχρονικό Ελληνισμό εν τω συνόλω του λοιδωρούν. Ιδιοποιούνται ή καταστρέφουν τα Ελληνικά Γράμματα και Έργα Τέχνης , παραχαράσσουν και εμποδίζουν τον Ελληνικό Λόγο , συρρικνώνουν την Δημοκρατία και επιχειρούν τον ακρωτηριασμό της Ελλάδος. Και όμως ακόμη δεν έχει φανεί σύσσωμη η αντίσταση του λαού , όπως το 1940 , στην Κατοχή και στο Κυπριακό.
«Ευδαίμον το ελεύθερον, το δ‘ ελεύθερον εύψυχον» γράφει ο Θουκυδίδης Για να γίνουμε όμως ευδαίμονες πρέπει να είμαστε ελεύθεροι , αλλά για να είμαστε ελεύθεροι πρέπει να είμαστε γενναίοι . Αν έχετε παρατηρήσει οι εξουσιαστές κάνουν το παν για να μας κόψουν την γεναιότητα. Οι ελεύθεροι άνθρωποι πρέπει να τολμούν: «Θαρσείν Χρη » έλεγαν οι σοφοί πρόγονοι μας .
Δεν είναι τυχαίο ότι με διάφορους αντιτρομοκρατικούς και καταπιεστικούς νόμους , αλλά και ειρηνιστικά συνθήματα προσπαθούν να μας κάνουν ηττοπαθείς και φοβισμένους , διότι αυτοί φοβούνται τους θαρραλέους και μάλιστα αυτούς που έχουν ηθικό θάρρος και μάχονται για ιδανικά και ηθικές αξίες και όχι για το χρήμα, τις θέσεις και την καλοπέραση . Διότι αυτούς δεν μπορούν ούτε να τους εκφοβίσουν, ούτε να τους φιμώσουν , ούτε και να τους εξαγοράσουν, όπως τους αργυρώνητους. Τώρα λοιπόν είναι καιρός να πάρουμε εμείς οι πολίτες την υπόθεση στα χέρια μας .
Θέλουμε Ελεύθερη Πατρίδα και Πανανθρώπινη τη Λευτεριά. Οι πρόγονοι μας με την αρετή τους , με τους αγώνες τους και με τις θυσίες τους μας παρέδωσαν ελεύθερη την πατρίδα. Εμείς τι είδους πατρίδα θα παραδώσουμε; Το σκεφθήκατε ποτέ; Θα κριθούμε από τους νεκρούς μας που τους χρωστάμε, από τα παιδιά μας που πρέπει να ζήσουν ελεύθερα , ακόμη και από τους αγέννητους που θα μας διαδεχτούν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους . Πως θα μας κρίνει ο κόσμος; «Η μήπως γίναμε, όπως είπε ο Κωστής Παλαμάς, τόσο δειλά και αναίσθητα γαϊδούρια που δεν μας ενδιαφέρει η κρίση του κόσμου;» Ας θυμηθούμε το ποίημα του Ανδρέα Κάλβου : «Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται , ζυγόν δουλείας ας έχωσι..θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία»

Δημοκρατία και όχι Φαυλοκρατία

Καταστρέφουν τον Ελληνισμό όσοι περιορίζουν, εκμαυλίζουν και στραγγαλίζουν την Δημοκρατία . Θα αναφερθούμε στα λόγια του Ισοκράτη που είπε:
«'Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.' Ισοκράτης (436 π.Χ-338 π.Χ.)
Η χειρότερη ασθένεια της Ελληνικής Πολιτείας σήμερον είναι η ασέβεια προς τους νόμους. Βέβαιοι για να γίνουν σεβαστοί οι νόμοι πρέπει να είναι δίκαιοι και να ευνοούν τους πολλούς και όχι τους ολίγους.
Οι περισσότεροι σήμερον τους παραβιάζουν εν γνώσει τους ότι δεν λειτουργεί πλέον ο νόμος και δεν θα έχουν κυρώσεις. Ο καθένας έχει γίνει νομοθέτης και νομοθετεί τον δικό του νόμο, σύμφωνα με τα ατομικά του κριτήρια και συμφέροντα. Το φωτεινότερο παράδειγμα τηρήσεως των νόμων της Πολιτείας είναι ο Σωκράτης , τον οποίον προέτρεψαν οι φίλοι του να διαφύγει και να γλυτώσει την θανατική του καταδίκη , αλλά αυτός αρνήθηκε, διότι εσεβάσθη την απόφαση του Αθηναϊκού δικαστηρίου . Αυτή όμως η απείθεια προς τους νόμους είναι βόμβα στα θεμέλια της Πολιτείας και καταστροφή της Δημοκρατίας. Η ανισοκατανομή του πλούτου έχει διασπάσει την συνοχή της κοινωνίας . Όταν γίνουν ορισμένοι πολίτες εξαιρετικά ισχυροί εντός της Πολιτείας τότε είναι δύσκολο έως αδύνατον να ελεγχθούν από την κυβέρνηση , διότι μπορούν να την επηρεάσουν με ποικίλους τρόπους: είτε δια της εξαγοράς, είτε διά της φυσικής εξόντωσης των αντιπάλων . είτε τέλος δια των ΜΜΕ, μπορούν να επηρεάζουν την κοινή γνώμη προς το συμφέρον τους. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο θεσμός του ‘εξωστρακισμού’ . Όταν ήτο κάποιος πολύ πλούσιος και πολύ ισχυρός τον εξόριζαν από την πόλη δια της ψήφου των πολιτών για να σώσουν την νεαρή τότε δημοκρατία τους. Εμείς τώρα είμαστε υποχείρια 100-200 πανίσχυρων οικογενειών(λ.χ Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ, Κίσινγκερ κ.α) οι οποίοι ελέγχουν το 80% του παγκόσμιου πλούτου και της ισχύος.

ΤΡΙΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΠΟΙΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΜΑΣ;;
Εδώ και 17 περίπου αιώνες ένα ξένο δόγμα εξ Ανατολής επεβλήθη δια της βίας στον Ελληνισμό και για να εδαιωθεί κατέστρεψε τον λαμπρότατο Ελληνικό Πολιτισμό , τον πρώτο πραγματικό πολιτισμό στον κόσμο που δημιουργήθηκε στην Ελληνική Πόλη. Ο Πολιτισμός αυτός χωρίς να είναι θεοκρατικός στηρίχθηκε φιλοσοφικά στην Ολυμπιακή μας θρησκεία.
Περί του Ολυμπίου Διός Όλα ξεκίνησαν από τότε που οι άνθρωποι σταμάτησαν να σέβωνται το Δία . Εχρημάτισαν 300 με το όνομα αυτό, αλλά ενταύθα θα απαριθμήσουμε τους κυριότερους τρεις:
α/ Τον υιό του Αιθέρος,
β/ Τον υιό του Ουρανού και
γ/ Τον υιό του Κρόνου.
Πολλαί χώραι οικειοποιήθησαν την γέννησιν του ήτοι: Αρκαδία , Μεσσηνία, Κρήτη, Βοιωτία, Αιτωλία, Αχαΐα, , Φρυγία κ.α…..Ητον δε και η ιερά κορυφή του όρους(Ολύμπου) του Διός, επειδή ανετράφη εκεί στον Όλυμπο, τούτον δε Νύμφαι επιμελούντο και έτρεφον αυτόν με το γάλα της Αιγός Αμαλθείας εξ ής και ονομάσθη η Ασπίς του Αιγίς. Αυτήν παρέδωσε στην Αθηνάν και το Κέρας της Αμαλθείας εις τας Νύμφας. Επολέμησε τους Τιτάνας και ηλευθέρωσε τον Κρόνον, αργότερον δε τον εξηνάγκασε να εξεμέσει πάλιν τα τέκνα όλα, όσα έφαγε.
Κύκλωπες οι Τεχνολόγοι του Διός. Οι Κύκλωπες κατεσκεύασαν τα όπλα, και τον Βωμόν , το θυτήριον λεγόμενον(απόδειξη της πανάρχαιας Ελληνικής Τεχνολογίας), εις το οποίον έβαλον τον Κεραυνόν, και έφερον αυτόν προς τον Δία σκεπασμένον. Και επειδή ήσαν τρία αδέλφια έβαλον κλήρον για τα τέσσερα βασίλεια και έλαβον: ο Ζευς το βασίλειον του Ουρανού, ο Ποσειδών της Θαλάσσης, ο Πλούτων του Άδου και ήτο κοινόν το βασίλειο της Γης. Έλαβε γυναίκα του την Ηραν αδελφή αυτού. [Ο Ζευς αλληγορεί τον Αιθέρα , ενώ η Ήρα τον Αέρα εξ ού και η συγγένεια και συνάφειαν μεταξύ τους, αλλά και η τάση για διχόνοια και διαχωρισμό] Και ευθύς ηγέρθησαν οι Γίγαντες κατ’ αυτού, έπειτα ο Τυφών, και τέλος οι Αλωείδαι κατετάραξαν τον Ουρανόν, απειλούντες να αρπάσουν ουχί μόνον το βασίλειο του στον Ουρανό, αλλά και την γυναίκα αυτού Ηραν . Προς την γυναίκα αυτού Ήραν εφέρετο καταφρονετικώς, καταδιώκων και μοιχεύων τας αλλοτρίας γυναίκας, ώστε εκείνη μη υποφέρουσα έφυγε εκ του Ουρανού(προφανώς ήλθε στη Γη, όπως δηλώνει το όνομα της ΗΡΑ=ΑΗΡ αναγραματισμένον) …Ο Ζευς δεν άλλαξε την γνώμην, αλλά μάλιστα εξέκλινεν εις τα χειρότερα, ώστε ενώ είχε τοσαύτας παλλακίδας, ήρπασε και τον Γανυμήδην και κατέστησεν αυτόν οινοχόον. Η Ήρα συγκρότησε συνωμοσία με τον Ποσειδώνα, Απόλλωνα , και Αθηνάν. Η Θέτις του εμαρτύρησε το μυστικό της εξυφαινομένης συνωμοσίας. Τότε τον Ποσειδώνα και Απόλλωνα εξόρισεν στην Γην, την Αθηνάν εσυγχώρησε, την Ηραν όμως έδεσεν χείρας και πόδας με αλύσους και την εκρέμασε εκ του Ουρανού από της κόμης της κεφαλής.
Αθηνά: το Συμπαντικό Πνεύμα. Πρώτην μεν γυναίκα έλαβεν την Μήτιν(= Σκέψιν) θυγατέρα του Ωκεανού την οποίαν κατέστησεν έγγυον. Μετά κατέπιεν αυτήν και ότε ήλθεν ο καιρός της γεννήσεως , εγέννησεν αυτός την Αθηνάν(θεά της Σοφίας) εκ της κεφαλής αυτού, και τον πολυτάλαντον Ερμήν. Έπειτα έλαβε την Θέμιν(θεά της Δικαιοσύνης) , εξ ής εγέννησε τας Ωρας(τον Χρόνο) και τας Μοίρας(το Χάος). Έπειτα την Ευρυνόμην(=την διάδοση των Νόμων), θυγατέρα του Ωκεανού, εξ ής εγέννησε τας Χάριτας. Έπειτα την Τιτανίδα Μνημοσύνη(για να μην ξεχνούν) εξ ής εγέννησε τας Μούσας(προστάτιδας των Γραμμάτων, Τεχνών, Μαθήσεων κλπ). Μερικοί λέγουν ότι και η Δήμητρα(ευρετής των δημητριακών) ήτο γυναίκα αυτού… Εκ της Ήρας εγέννησε τέσσερα τέκνα, την Ηβην, Ήφαιστο(θεό της Τεχνολογίας), Αρην( προστάτη του Πολέμου) και Ειλείθυαν(προστάτιδα των τοκετών και βρεφών) Εκ των Παλλακίδων αυτού εγέννησε άπειρα τέκνα , ως εκ της Λητούς την Αρτεμιν(θεά του κυνηγίου και των δασών) και Απόλλωνα(θεόν του Φωτός και της Μουσικής Λύρας), εκ της Δήμητρος την Περσεφόνην (πνεύμα του Αδη), εκ της Νιόβης του Φορμίωνος τον Αργον και τον Πελασγόν , εκ της Καλλιστούς τον Αρκάδα, εκ της Δανάης τον Περσέα, εκ της Ευρώπης τον Σαρπηδώνα και Ραδάμανθυν, εκ της Λήδας την Ελένη, εκ της Ταϋγέτης, θυγατρός του Άτλαντος, εγέννησε τον Λακεδαίμονα κ.ο.κ. Ετσι δημιουργήθηκαν τα διάφορα Ελληνικά γένη, οι Διογενείς πρόγονοι μας . Εβίασε μεν και κατήσχυνεν αδελφάς, ως είδομεν, θείας, θυγατέρας και την μητέρα αυτού Ρέαν(=Γαία). (αλληγορεί την δημιουργία απείρων κόσμων καθ’ όσον αυτός ήτο Μέγιστος Θεός και πατέρας Θεών και Ανθρώπων. Ως γνωστόν η δημιουργία των κόσμων γίνεται εκ της συνευρέσεως- κάτω από ορισμένες συνθήκες δονήσεων - της Ενέργειας(=σωματιδίων) και της Υλης (=σωματίων) οπότε δημιουργείται άπειρη πίεση και θερμοκρασία , απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσει η Μεγάλη Έκρηξη)
Ο Ζεύς διοικεί το Παν(Σύμπαν) κατά την θέληση αυτού , βρέχοντα, αστράπτοντα, βροντώντα, κεραυνοβολούντα , και όλας τας φυσικάς ενεργείας , και δυνάμεις εν τη χειρί αυτού διακρατούντα, υπέταξεν όμως αυτόν μόνον εις τας αποφάσεις της Ειμαρμένης.(Ωγυγία Α ! Αθαν. Σταγιρίτης, σελ. Α-307, Ελευθέρα Σκέψις)
Τι εστί Ειμαρμένη ; Γιατί ήτο ανώτερη και από τον Δία; Αυτή είναι η Πρώτη Ουσία, ο Συμπαντικός Νόμος, το Πύρ Αείζωον, το Εν και το Ον το οποίον δεν μπόρεσε ακόμη να προσεγγίσει ο ανθρώπινος νους.
Ο Ζευς κρατούσε τον Κεραυνόν αντί δόρατος και φορών την Αιγίδα αντί θώρακος γιγνώσκει τα παρελθόντα τα παρόντα και τα μέλλοντα. Η Ήρα δεν έζησε πατέ ειρηνικώς, φιλονεικούντες και διαφωνούντες εις όλα τα πράγματα.(Τούτο εξηγείται με τους νόμους της φυσικής . Πρόκειται για την αρχή της Εντροπίας που κυριαρχεί στον υλικό κόσμο) Η Ήρα ελούετο κατ’ έτος εις την Αργείαν πηγήν Κάναθον για να γίνεται παρθένος , αλλά ο Ζεύς δεν ικανοποιείτο , αλλά έτρεχεν , όπου ήκουεν ωραίαν γυναίκα. [Εδώ αλληγορείται η διαρκής δημιουργία στο Σύμπαν τη επενεργεία του Ερωτος, ο οποίος έλκεται από το ωραίο]
Αλληγορική και Ιδεοκρατική η Ελληνική Θρησκεία . Ο Ζεύς αλληγορείται κατά τον Ορφέα εις πολλά πράγματα και εις αυτό το ΠΑΝ(Σύμπαν), και εις τον Ήλιον(η πρώτη θρησκεία των πρωτο-Ελλλήνων ήτο Ηλιολιθική), και εις άλλα πολλά φυσικά , μεταφυσικά , και ηθικά πράγματα.
Αλληγορείται ακόμη εις τον Αιθέρα, εις την λεπτοτάτην και πυρώδη ουσίαν του αέρος, διά τούτο έλαβεν την αδελφήν αυτού ΗΡΑ(=ΑΗΡ) γυναίκα ήτοι τον κατώτερον του Αιθέρος ατμοσφαιρικόν αέρα, εξ ού και ο μύθος ότι εκρέμασε την Ηραν …κλπ και έδησε και δύο άκμονας εις τους πόδας αυτής(=εννοεί την Γην και την Θάλασσαν) τα οποία είναι μετέωρα στο χάος. Αυτός είναι ο πρώτος που εγέννησε αθάνατα και θνητά τέκνα(τα υλικά(=θνητά όντα) και πνευματικά (=αθάνατες ιδέες). Οι Αθηναίοι του είχαν προσευχήν: «ύσον ύσον , ώ! Φίλε Ζευ κατ’ αρούρης της των Αθηναίων» Σήμερα προσευχόμεθα στον Εβραίο Γιαχβέ. Οποίος ξεπεσμός και ευτελισμός του Ελληνα!
Ζεύς ο Συμπαντικός Νούς. Όταν αυτός θελήσει , ανασπά μετέωρους πάντας τους Θεούς, και την Γην αυτήν και την Θάλασσαν. Επίσης αλληγορεί την ηλιακή και συμπαντική ενέργεια . Μεταφυσικώς αλληγορείται εις την κοινήν δύναμιν των όντων, ήτις προνοεί περί γενέσεως , διατάξεως , διακοσμήσεως , και διατηρήσεως πάντων , την οποίαν λέγουσι Νουν άυλον του παντός. Οι φυσικοί το ονομάζουν Νόμους της Φύσεως, ήτοι το καθαρώτερον και τιμιώτερον μέρος του παντός και οι χριστιανοί το λέγουν «Θείαν Πρόνοιαν» . Ο ανθρώπινος νους συμμετέχει στον άυλον αυτόν Νου του Διός, δηλαδή στην παγκόσμια Συνείδηση. Ηθικώς αλληγορείται εις τον συνετόν, πολιτικόν, ηγεμονικόν, νουνεχή και δίκαιον βασιλέα. Εζωγράφιζαν αυτόν με τα άνω αυτού γυμνά, ως μεν αιθήρ και ψυχή του παντός τα δε κάτω κεκαλυμμένα για αυτούς που δεν μπορούν να ιδούν με τα μάτια της φαντασίας. Οι Αργείοι τον αποκαλούσαν Απιν, οι Αιγύπτιοι Σάραπιν . οι Λίβυες Αμμωνα , οι Ασσύριοι και οι Πέρσες Βήλον, άλλοι λαοί Βάαλ, οι Αιθίοπες Ασσαβίνον, οι Σκύθες Παππαίον και οι Βιθυνοί Πάππαν (εξ ού και ο πάπας της Ρώμης και ο παπάς των χριστιανών), οι Ρωμαίοι Jupiter, οι Γαλάτες Τάρανον κλπ Εκατοντάδες τα προσωνύμια του , όμως το επικρατέστερον είναι Ολύμπιος Ζεύς(=εκ του Ζαν) . Σεβαστή η χάρη του. Δολοφονεί τον Ελληνισμό αυτός που δεν τον σέβεται και ατιμάζει την μνήμη και τα ιερά τεμένη του .
* Ολύμπιος Ζευς , υπήρξε ο πρώτος φωτισμένος μονάρχης που αργότερα θεοποιήθηκε για την ευεργεσία του προς τους ανθρώπους. Όταν έγινε μονάρχης προ αμνημονεύτων χρόνων (περίπου 45.000 έτη Π. Ε) διέταξεν ισοτιμίαν και δημοκρατικόν πολίτευμα, εξολόθρευσε τους ληστές της Θεσσαλίας και των άλλων περιοχών που ελυμαίνοντο τον κόσμο και ετάρασσαν την κοινήν ησυχίαν. Επενόησε και άπειρα καλά για να εξημερώσει και να εκπολιτίσει τους ανθρώπους. Ένεκα τούτου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου δοξάζεται η μνήμη του ομοφώνως . Εάν επιχειρήσετε μια σύγκριση εκείνου με τους σημερινούς νάνους ηγέτες ασφαλώς, ασφαλώς θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι αυτοί θα έπρεπε να εγκλεισθούν στις φυλακές σαν επικίνδυνοι εγκληματίες και η εποχή μας να χαρακτηρισθεί σαν εποχή παρακμής και βαρβαρότητος. Όμως κατά τον λαό και ο ηγέτης. Επομένως οι κυρίως υπεύθυνοι είμαστε εμείς , ο λαός.
*Οι άλλοι λοιποί θεοί δεν ήσαν μόνο θεοί που τίμησαν οι Έλληνες, αλλά και μεγάλοι ευεργέτες .
- Ο Διόνυσος επενόησε την Οινοποιίαν,
-Η Δήμητρα τον σίτον,
- Ο Τριπτόλεμος την σπορά (Γεωργία),
- Ο Ερμής τις Τέχνες,
- Η Αθηνά την Ελαιουργίαν,
- Ο Ποσειδών την Ναυτικήν Τέχνην και την Ιππικήν,
- Ο Απόλλων την Μουσικήν και Ιατρικήν,
- Ο Αρης την Πολεμικήν Τέχνην,
- Ο Παν την Ποιμενικήν,
- Ο Ασκληπιός την Χειρουργικήν,
-Ο Χείρων ήτο κι’ αυτός γιατρός και ίδρυσε σχολείο των Ηρώων στο Πήλιον,
-Ο Μίνως εθέσπισε Νομοθεσίες καθοδηγούμενος υπό του Διός. Υπάρχουν βέβαια κι’ άλλοι πολλοί που ωφέλησαν το ανθρώπινο γένος σε μιά εποχή όπου οι λοιποί λαοί ζούσαν ακόμη εν αγρία καταστάσει.
Ασεβούμε οι Ελληνες που απομακρυνθήκαμε από τους πατρώους θεούς . Διότι αυτοί δημιούργησαν τον πρώτον πανανθρώπινον Πολιτισμό. Επομένως είναι εχθροί του Ελληνισμού οι ξενόφερτοι θεοί των Εβραίων, διότι αυτοί είναι οι αυτουργοί της καταστροφής του Ελληνικού Πολιτισμού.

Οι προαιώνιοι εχθροί του Ελληνισμού.

Αυτοί που καταργούν τώρα τον Όμηρο από την διδασκαλία των παιδιών της Δύσης και εισάγουν την ψυχοφθόρο Βίβλο σαν ηθικό βιβλίο διδασκαλίας για να διαιωνίζουν την δουλεία και την εκμετάλλευση των λαών, αυτοί δολοφονούν τις ψυχές των παιδιών και προετοιμάζουν την πρώτα την πνευματική δουλεία και μετά και την πολιτική τοιαύτη. Αυτό θα είναι το θέμα του παρόντος κεφαλαίου [«WHO KILLED THE HOMER?, Victor Davis Hanson, John Heath] «PAX AMERICANA» Στον αιώνα μας τα κακά-όπως και τα καλά-αρχίζουν από τις ΗΠΑ και ταχέως ξαπλώνονται σ’ ολόκληρο τον κόσμο, όπως τα κύματα που σχηματίζει ένα βότσαλο στην λίμνη. Και δυστυχώς εμείς οι Έλληνες-και όχι μόνον εμείς-έχουμε την τάση να υιοθετούμε τα κακά και να απορρίπτουμε τα καλά των ξένων.
*Από προσωπική εμπειρία από τις ΗΠΑ σας πληροφορώ ότι η χώρα αυτή δεν είναι μόνον πηγή μεγάλων κακών-όπως την παρουσιάζουν στα ΜΜΕ- , αλλά και πολλών καλών , τα οποία σκοπίμως ή από άγνοια αποσιωπούν. Ίσως διότι τα θετικά δεν συμφέρουν στο εξουσιαστικό κατεστημένο της πατρίδος μας αλλά και των ΗΠΑ να κοινοποιείται ευρέως. Θα μπορούσα να αναφέρω πάμπολλα θετικά σημεία όπως λ.χ την έλλειψη γραφειοκρατίας, τον σεβασμό του πολίτη, την εφαρμογή των νόμων, την οργάνωση και την τάξη, την υπευθυνότητα των πολιτών, την εργατικότητα, που φθάνει τα όρια της υπερβολής κ.α
*Έλλειψη Ψυχαγωγίας Θα μπορούσα ν’ αναφέρω και αρκετά αρνητικά σημεία της Αμερικανικής κοινωνίας όπως λ. χ την παντελή έλλειψη ψυχαγωγίας, την προτεσταντική αντίληψη για την εργασία , η οποία καταντά δουλεία, την έλλειψη επαρκούς και αντικειμενικής πληροφόρησης, την έλλειψη επικοινωνίας των ατόμων, την εκμετάλλευση του τεράστιου πλούτου της χώρας από μια μικρή κλίκα πλουτοκρατών κ.α Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να θίξω το θέμα της έλλειψης ψυχαγωγίας. Η ετυμηγορία της λέξεως «ψυχή + αγωγή=αγωγή της ψυχής» κι’ αυτή δηλώνει την μεγάλη σημασία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη για την τριπλή αγωγή: του σώματος , του πνεύματος και της ψυχής του. Όταν παραμελούμε και τις τρεις φροντίδες το άτομο μεταπίπτει στην θέση του ζώου. Αν πάλι αμελήσουμε κάποια από τις τρεις το άτομο νοσεί μερικώς. Δηλαδή μένει ακαλλιέργητο στο σώμα, ή στο πνεύμα ή στην ψυχή. Η εγκατάλειψη της ψυχής μας οδηγεί στην λύπη, στο άγχος, στην μελαγχολία, ή και σε βαρύτερες καταστάσεις όπως λ.χ στην σχιζοφρένεια , στην ψυχοπάθεια και στην αυτοκτονία. Όχι φυσικά ότι διαθέτουμε εμείς υψηλής ποιότητος ψυχαγωγία, Συχνά μάλιστα είναι και αρκετά βλαβερή και ψυχοφθόρος, διότι προσφέρει στο άτομο κατωτέρας μορφής τέχνη που απευθύνεται στα κατώτερα ένστικτα του ατόμου. Όμως ακόμη και η επικοινωνία του Έλληνα σε το τηλέφωνο, συναθροίσεις, συναντήσεις, ταβέρνες, θέατρα, πολιτικές συγκεντρώσεις, ταξίδια κ.α προσφέρουν ευκαιρίες για ψυχαγωγία και εκτόνωση.
* Ο Διόνυσος δεν πήγε στην Αμερική Η χώρα αυτή είναι ένα απέραντο ’εργοτάξιο’ . Μερικοί το λένε ‘στρατόπεδο εργασίας’
τα « σύγχρονα ‘σκλαβοπάζαρα Οι ξένοι λαθρομετανάστες αποτελούν τα « σύγχρονα ‘σκλαβοπάζαρα των μεταναστών’. Τούτο ισχύει για όλα τα κράτη του Δυτικού κόσμου που δέχονται λαθρομετανάστες. Είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας , η οποία προσφέρει φθηνά εργατικά χέρια. Φυσικά αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους γηγενείς διότι αυτοί επωμίζονται τα βάρη των μεταναστών(υγεία, παιδεία, εγκληματικότητα, ανεργία κ.α) ενώ η πλουτοκρατία των πολυεθνικών εισπράττει τεράστια κέρδη. Αν πράγματι ενδιαφέρετο η διεθνής κοινότητα για τους φτωχούς του Τρίτου Κόσμου θα έπρεπε να τους κρατήσει στις εστίες τους και εκεί να τους φτιάξει την υλικοτεχνική υποδομή για απασχόληση , ανάπτυξη και πρόοδο. Η Ψυχή του ξερριζωμένου μετανάστη πονάει διπλά από του γηγενή διότι βρίσκεται συχνά μακρυά από τους δικούς του , την πατρίδα του , τα ήθη και έθιμα του και από την οικογένεια του και το σπίτι του.
*Η ψυχή καταπιέζεται και πονάει , καθώς ο τεχνολογικός τρόπος ζωής βάζει τον άνθρωπο σε στερεότυπα και τυποποιημένα καλούπια και του στερεί ακόμη και την ευχαρίστηση του έργου του . Κι’ αυτό γιατί γίνεται τέτοιος καταμερισμός της παραγωγής ώστε το άτομο θεωρεί τον εαυτόν του ένα μικρό μόνον γραναζάκι στην γραμμή παραγωγής, η οποία όμως γραμμή τον κυνηγάει αδιάκοπα , διότι ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα κινούμενο ιμάντα που του ζητάει συνεχή και αέναη κίνηση με τον ρυθμό που άλλοι του καθόρισαν .
*Εκεί ο άνθρωπος απομακρύνεται από την φύση και την ανθρώπινη επικοινωνία. Η Ελληνική Κλασσική Παιδεία αγαλλιάζει την ψυχή του ανθρώπου και ευφραίνει την καρδία και το πνεύμα , διότι μας εισάγει σε ένα κόσμο φανταστικό και μυθικό, ο οποίος μας ξεκουράζει και μας δίνει λύσεις, ενθουσιασμό και ελπίδα για την ζωή. Αυτός μας τέρπει, μας διδάσκει, μας οξύνει την φαντασία και την ευρηματικότητα, ώστε να μπορέσουμε να αποδράσουμε από την πεζή και σκληρή καθημερινότητα και την μονοτονία και να βρεθούμε σε ωραιότερους και πιο ανθρωπιστικούς κόσμους..
Σήμερα οι Κλασσικές Σπουδές είναι παραμελημένες στις ΗΠΑ και οι λόγοι της κατάρρευσης των είναι οι εξής:
Ανελλήνιστοι «Ελληνιστές» Στο παρελθόν όσοι σπούδαζαν Κλασσικές Σπουδές έπρεπε να γνωρίζουν άριστα την αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Αντίθετα, σήμερον διδάσκονται τις Κλασσικές Σπουδές από μετάφραση στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το νόημα και το μεγαλείο που εμπεριέχεται στην Ελληνική Γλώσσα και στην Σκέψη.
*Για παράδειγμα, η λέξη «άγαλμα»( statue) σημαίνει αγαλλίαση, ψυχική ανάταση και μεγαλείο, ενώ το αγγλικό «statue» προερχόμενο από το “stand” ίσταμαι, σημαίνει αυτό που στέκεται και όχι αυτό που σε φωτίζει και σε κάνει να αγαλλιάζεις.
* Η λέξη ‘Πολιτική’ (Politics) για τον αγγλοσάξωνα σημαίνει τις δραστηριότητες των πολιτικών, που ασχολούνται με το αντικείμενο τούτο στο αντιπροσωπευτικό Κοινοβούλιο , ενώ για τον Ελληνα της κλασσικής εποχής , η πολτική είχε να κάνει με ό,τι αφορά στον συλλογικό ανθρώπινο βίο. Ακλομη και το πρωινό δρομολόγιο του ανθρώπου είναι θέμα πολιτικής σκέψης κάτι που δεν το καταννοεί ο Αγγλοσάξωνας ή ο ξένος.
* Η λέξη ‘Φιλοσοφία’(philosophy) για τους δυτικούς αλλά και τους λοιπούς λαούς έχει να κάνει με την εκμάθηση εις βάθος ενός αντικειμένου. Ακόμη και για την λειτουργία ενός μηχανήματος λένε τη φιλοσοφία του μηχανήματος. Για μας η λέξη φιλοσοφία έχει ευρύτερο νόημα και αφορά το νόημα της ζωής και του σύμπαντος.
Οι Παραχαράκτες του Ελληνικού Πνεύματος Πέραν της γλώσσης, στα μεταφρασμένα κείμενα εμφιλοχωρούν εσκεμμένες παραχαράξεις, παραποιήσεις και το συνηθέστερον μεταφραστικά σφάλματα, τα οποία αλλοιώνουν το νόημα. Αυτή η απομάκρυνση από την Κλασσική Παιδεία δεν περιορίζεται μόνον στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά και στην ίδια την γενέτειρα των φιλοσόφων, στην Ελλάδα. Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα του Δυτικού πολιτισμού και εξ αυτής προήλθαν οι λοιπές γλώσσες, σαν διάλεκτοι ή ιδιώματα. Παρ’ όλα αυτά ορισμένοι «Γραικύλοι» έκαναν το έγκλημα να αποστερήσουν τα Ελληνόπουλα από την πατρογονική τους γλώσσα. Διότι η Ελληνική γλώσσα-η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου-είναι ένα άριστο «εργαλείο» έκφρασης, και φορέας και κώδικας αρχέτυπων πληροφοριών , που δύσκολα δύνανται να διαβιβασθούν μέσω άλλων γλωσσών. Όποια λέξη κι’ αν εξετάσουμε στις Ευρωπαϊκές γλώσσες θα δούμε ότι η ρίζα τους προέρχεται από κάποια Ομηρική λέξη ή είναι παράφραση ταύτης.

Το «Απολλώνιο» και «Διονυσιακό» Πνεύμα

Ο Ελληνισμός δεν είναι μια απλή κουλτούρα κάποιας φυλής, ή ενός έστω αρχαίου λαού, αλλά μια οικουμενική και διαχρονική ιδεολογία και τρόπος ελεύθερης και πολιτισμένης ζωής. Ήταν οι Έλληνες , λοιπόν, οι πρώτοι που πήραν τον άνθρωπο σε πανάρχαιους χρόνους , τον γονατισμένο στα Ασιατικά καθεστώτα του φόβου, του θρησκευτικού και δεσποτικού εξευτελισμού , και τον ανόρθωσαν , με την Φιλοσοφία και την Τέχνη τους στους Ουρανούς . Με τον όρο ‘πολιτισμένης’ εννοούμε ότι πήρε τον άνθρωπο συλλέκτη και κτηνοτρόφο , τον έκανε γεωργό και μετά πολίτη, κάτοικο του άστεως, δίνοντας σ’ αυτόν θεσμούς, δημοκρατικό πολίτευμα, δικαιοσύνη, ανθρωπισμό, άνεση ζωής και παιδεία. Ο Ελληνισμός είναι μια στάση ζωής που φωτίζει την Ψυχή και το Νου του ανθρώπου, με πνευματικό και πολιτιστικό φως. Τούτο αλληγορείται με τον ωραίο συμβολισμό του Διονύσου και του Απόλλωνος. Ο μεν Διόνυσος αλληγορεί την Ψυχή, ενώ ο Απόλλων το Πνεύμα του ανθρώπου. Ως γνωστόν, ο Ελληνισμός έβγαλε τον άνθρωπο από την πρωτόγονη κατάσταση και του έδωσε τον πολιτισμό. Αυτό επιφορτίζει εμάς τους Έλληνες με ορισμένες υποχρεώσεις.
Χρειαζόμαστε Αυτογνωσία. Πρώτιστα να μάθουμε την Ιστορία και την γλώσσα μας. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα-ήτοι την κατανόηση για το ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Χωρίς αυτήν απεμπολούμε την πανάρχαια Ελληνική μας κληρονομιά, κληρονομιά ομορφιάς και χρησιμότητας, την οποία ουσιαστικά χαρίζουμε σε ξένους «θεματοφύλακες», ή και σε σφετεριστές και καταστροφείς , οι οποίοι επιδιώκουν να απαλλαγούν άπαξ δια παντός από το εμπόδιο που θέτει πάντα η Ελληνική Σκέψη στον επίδοξο για την παγκόσμια κυριαρχία. Αν εμείς απεμπολήσουμε με έργα και πράξεις τους αρχαίους προγόνους μας και έλθουν οι γειτονικοί μας λαοί και τους υιοθετήσουν λ.χ οι Τούρκοι της Ιωνίας , οι Σκοπιανοί της «Μακεδονίας» , οι Αλβανοί Ιλλυριοί , τότε εμείς χάνουμε την πολυτιμότατη αυτή κληρονομιά και του λοιπού δεν θα έχουμε δικαίωμα να είμαστε οι μοναδικοί θεματοφύλακες των ένδοξων προγόνων μας.
Όταν οι Θεματοφύλακες γίνονται Καταστροφείς. Για να είμαστε οι πραγματικοί θεματοφύλακες δεν πρέπει να τους εμπορευόμαστε κατά τρόπον χυδαίο, όπως κάνουν οι ελλαδέμποροι και ο τουρισμός . Πρέπει να τους μελετήσουμε εις βάθος , να τους ξεπεράσουμε και να γίνουμε καλύτεροι εκείνων στις σύγχρονες επιστήμες , στα γράμματα , στις τέχνες, στην οικονομία και στην πρακτική του βίου . Μόνον αν γίνουμε το παράδειγμα της παγκόσμιας κοινωνίας σαν κράτος δικαίου , με άρτια οργάνωση, σεβασμό στους νόμους, αγάπη προς το φυσικό περιβάλλον , με υπευθύνους πολίτες που βάζουν πάνω από όλα τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, τότε θα μπορούμε να καυχηθούμε ότι είμαστε αντάξιοι εκείνων.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΠΟΙΟΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ;

Όμηρος: Καρφί στα μάτια των Σκοταδιστών Ο Όμηρος είναι ο πρώτος και ο αυθεντικότερος εκφραστής του Ελληνικού Πνεύματος και συνακόλουθα του παγκόσμιου πνεύματος και της παγκόσμιας συνείδησης. Όποιος δεν έχει διαβάσει τον Όμηρο αυτός δεν έχει μπει στα μυστικά της ζωής και του σύμπαντος. Τόνοι μελάνης και πολλά εκατομμύρια βιβλία της Ιλιάδος και Οδύσσειας έχουν πουληθεί . Και ακόμη δεν έχει κοπάσει το «Ομηρικό Ζήτημα» που έχει τις ρίζες του στον μέγα πλούτο των γνώσεων και των διαχρονικών ιδεών που εισάγουν αυτά τα πανάρχαια βιβλία , αλλά και η προσπάθεια των πολεμίων να τα μειώσουν και αντικρούσουν για τους γνωστούς λόγους. Παρατηρείται λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια όλων περίπου των ξένων ερευνητών και συγγραφέων να παραποιήσουν, παραμορφώσουν και διαστρεβλώσουν την Αρχαία Ελληνική Ιστορία και ιδιαιτέρως την Προϊστορία . Στον βαθμό όμως που η Ελληνική Ιστορία και Προϊστορία επεκτείνεται στους δύο ωκεανούς, ήτοι : στον Ατλαντικό και Ειρηνικό και στις χώρες που βρέχονται από αυτούς και φυσικά και στην Μεσόγειο, η παραποίηση αυτή αφορά την παγκόσμια ιστορία και προϊστορία, της οποίας αρχειοφύλαξ είναι ο Ελληνισμός. Έτσι καθόρισαν τα όρια της Ελληνικής φυλής στον 7ον -8ον αιώνα και με τα βιβλία του Ομήρου στα χέρια ήλθαν οι ερευνητές στην Τροία, στις Μυκήνες, στην Πύλο, στην Πελλάνα , στην Κνωσό και Φαιστό. Από τα διασωθέντα κείμενα που περιέχονται εις την έκδοσιν TAUCHNITIZ της Λειψίας του 1829 , αποδεικνύεται , μετά την ερμηνεία των «Ορφικών Ύμνων» από τον αστρονόμο Κ. Χασάπην, ότι τα κείμενα παρέχουν αποδείξεις και πληροφορίες , οι οποίες δια πρώτην φοράν επιβεβαιώθησαν και έχουν εξακριβωθεί αστρονομικών , τελευταίως δε και δια αρχαιολογικών διαπιστώσεων, όπως αναφέρουν «ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ, του Ιωάννη Πασά, εκδ. Ηλιος» και «ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ, του Ιωάννη Πασσά, εκδ. Ηλιος» Οι πανάρχαιοι κάτοικοι της χώρας αυτής που ησχολήθησαν με την έρευνα και εξήγηση των Φυσικών φαινομένων έφθασαν στις απίστευτες αστρονομικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που φθάνουν και προ του 10.000 π.Χ όπως έχει εξακριβωθεί από τα κείμενα των Ύμνων. Και ότι πρώτοι οι Ορφικοί και όχι οι Ιουδαίοι , όπως ισχυρίζονται διάφοροι κατά καιρούς Σιωνιστές, Εβραίοι συγγραφείς.
Θα παραθέσουμε ελάχιστα από τα ψευδολογήματα που κατά καιρούς ανάβουν σαν πυροτεχνήματα για να κάψουν τον Όμηρο , αλλά σβήνουν μετά την λάμψη και μετά επακολουθεί σκότος βαθύ εν μέσω του εκτυφλωτικού φωτός που καταυγάζουν τα έργα του Ομήρου και των άλλων Ελλήνων προϊστορικών συγγραφέων. Είπαν προσφάτως ότι τάχα ο Όμορος γεννήθηκε στην Κιλικία. Αν δεχθούμε τούτο η Κιλικία θα είναι η ογδόη πατρίδα του ποιητού. Ο αυστριακός μεταφραστής της «Ιλιάδας» Ραούλ Σροτ(προφανώς Εβραίος) λέγει τα πιο απίθανα ψεύδη. Δείχνει τα Άδανα ως τόπο καταγωγής του και ισχυρίζεται ότι ήταν όμηρος στην αυλή των Ασσυρίων .
*Ενας νέος Φαλμεράιερ γεννήθηκε και ονομάζεται Ραούλ Σρότ (Raoul Schrott) O Christoph Ulf, κάτοχος της έδρας της Αρχαίας Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Innsbruck δήλωσε στην "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ότι: Η σύνδεση με την Κιλικία επιτρέπει την αναθεώρηση όχι μόνον της καταγωγής του επικού ποιήματος, αλλά την ελληνική εν γένει κουλτούρα και ιστορία»
Η Ελλάδα έχει άραγε Υπουργείο Πολιτισμού για να απαντήσει; 'Η ασχολούνται όλοι με το επικερδές άθλημα των αποχαρακτηρισμών αρχαίων μνημείων και ροζ σκανδάλων ; Τα , ΑΕΙ και η Ακαδημία Αθηνών πρέπει να απαντήσουν στην νέα ύβρι πριν στεριώσει και γίνει με την πάροδο του χρόνου μια νέα «Δημοκρατία της Μακεδονίας»Αν μπορούσαν κι’ αυτοί να βγάλουν έναν Όμηρο , τότε θα τον άφηναν στην μεγαλοπρεπή του γαλήνη.

ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ

Με την ευκαιρία της πρόσφατης επισκέψεως του Προέδρου του Ισραήλ κ. MOSHE KATSAV στην χώρα μας και του προσκυνήματος, ομού μετά του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, στο μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αναφέρονται τα εξής: Κανείς δεν διαφωνεί στην διενέργεια μνημοσύνου υπέρ της μνήμης των νεκρών του Ολοκαυτώματος , ούτε υπέρ της συσφίγξεως των διμερών σχέσεων .
Είναι όμως απορίας άξιον πως δεν γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις και για τα θύματα Γενοκτονιών των Ελλήνων ήτοι :
1/ Για την Γενοκτονία του 1.000.000 περίπου Ελλήνων που θυσιάσθηκαν άπό τις Ναζιστικές και Φασιστικές Δυνάμεις (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο πατέρας του γράφοντος)
2/ Για την Γενοκτονία των 3.000.000 περίπου (φονευθέντες και εκπατρισθέντες) Ελλήνων της Μικρασιατικής Καταστροφής (Ιωνίας, Πόντου, Κωνσταντινουπόλεως, Ιμβρου, Τενέδου κ.α ) από τους Τούρκους .
3/ Για την Καταστροφή της Κύπρου το 1974 από τους Τούρκους και τους 1650 αγνοουμένους -ακόμη και σήμερον-αδελφούς Κυπρίους .
4/ Ομως η χειρότερη Γενοκτονία όλων των εποχών είναι αυτή που έκαναν στο Ελληνικό Εθνος με την επιβολή της Ιουδαιοχριστιανικής θρησκείας και την Καταστροφή του Ελληνισμού και του Ελληνικού Πνεύματος.
Μήπως ξεχάσαμε ότι ηθικός αυτουργός ήτο κάποιος συμπατριώτης των ;
Γιατί δεν γίνονται παρόμοιες δοξολογίες στην Ελλάδα για τα θύματα του Ελληνισμού, με την παρουσία επισήμων κλπ; Οι δικοί μας νεκροί δεν είχαν ψυχή;
Γιατί το Ισραήλ δεν τιμά τους δικούς μας νεκρούς, όπως τιμούμε εμείς τους ομοεθνείς του; Δεν πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότης στην μνήμη των κοινών νεκρών, που έπεσαν για τα ίδια ιδανικά;
Γιατί δεν υπάρχει έστω και ένα φτωχό μνημείο για τα θύματα της ηρωικής Εποποιείας του 1940-45, ενώ υπάρχει περικαλές μνημείο για τους κατά τα λοιπά συμπαθείς Εβραίους της Θεσσαλονίκης; Οι επόμενες γενιές αργότερα θα νομίζουν ότι στον πόλεμο αυτό πολέμησαν μόνον οι Εβραίοι και όχι οι Ελληνες.
Μήπως όμως μας ανταπέδωσε το Ισραήλ και οι απανταχού Εβραικές Οργανώσεις την ευγνωμοσύνη που σώσαμε αρκετούς ομοεθνείς τους με κίνδυνο της ζωής μας; Οχι βέβαια! Οι Εβραικές Οργανώσεις των ΗΠΑ ήσαν-και είναι- σφόδρα ανθελληνικές και λίαν φιλοτουρκικές.

Μήπως οι αξιωματούχοι Εβραιοαμερικανοί του Λευκού Οίκου και State Department, έδειξαν κάποια έστω αντικειμενικότητα στα εθνικά μας θέματα; Οχι βέβαια!
1/ Η στάση τους είναι άκρως ανθελληνική και σφόδρα φιλοτουρκική και φιλοσκοπιανή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Στο Κεφάλαιο τούτο πραγματεύονται θέματα που αφορούν την Ελληνική πολιτιστική μας κληρονομιά, εκ της οποίας βγαίνει αβιάστως το συμπέρασμα της ποιοτικής ανωτερότητος του Ελληνικού Πολιτισμού. Επίσης δίδονται απαντήσεις γιατί τα «πνευματικά τέκνα» του Ελληνισμού, ενώ απολαμβάνουν τα αγαθά που τους δώρισε ο «πατήρ» (Ελληνισμός), του συμπεριφέρονται με τόση κακεντρέχεια, εκδικητικότητα και αγνωμοσύνη.
Πόθεν το Βέλος κατά Ελληνισμού;
O μύθος του Αισώπου λέγει ότι «ένας αετός πετώντας ψηλά δέχθηκε φονικό βέλος. Σαν το κοίταξε ανεγνώρισε την βολή του πατέρα του». Στην περίπτωση του Ελληνισμού συμβαίνει το αντίστροφο. Τον υπερήφανο αετό τραυματίζει κάθε φορά ένα από τα παιδιά του, αγνωμονώντας για την πολιτιστική κληρονομιά που τους προσέφερε. Πρώτα οι Ρωμαίοι, μετά οι Δυτικοί(Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Γερμανοί), όλοι τους ξέχασαν τα παλαιά και τα νεώτερα χρέη τους στους Έλληνες και αντί καλού προσέφεραν-και προσφέρουν ακόμη-ολέθρια χτυπήματα, με αποκορύφωμα:
α/ την εισβολή των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη
β/ την έλλειψη συμπαράστασης στο Βυζάντιο όταν ο Μωάμεθ Β! το πολιορκούσε
γ/ την συμπαράσταση τους στον Μουσταφά Κεμάλ κατά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 για το ξερρίζωμα του Ελληνισμού από τις προγονικές τους εστίες.
Δ/ Στην προδοσία της Κύπρου με την πρόσκληση της Τουρκίας στην διανομή.
Έκτοτε το βέλος είναι μονίμως καρφωμένο στα πλευρά του Γέρο-Αετού, που ακούει στο όνομα Ελληνισμός, ώστε να υποκύπτη στους εκβιασμούς των άπληστων «παιδιών» του και να πετά στα χαμηλά. Όμως ο αετός πάντα δυνατός, πάντα ανανεωμένος συνεχίζει να υψιπετή, εξακτινίζοντας στην οικουμένη τις Ελληνικές Πνευματικές και Ηθικές Αξίες: Του Κάλλους, του Μέτρου, της Αλήθειας και του Ανθρωπισμού . Βέλη ρίχνουν και μερικά παιδιά του, τα οποία είτε από αμάθεια ή χάριν προβολής, υλικών αμοιβών και άλλων κινήτρων, συμπορεύονται με τους εχθρούς του σε υποτέλεια, διαφθορά και εχθρότητα προς τον υπερήφανο αυτό λαό.

Η Παθολογία Πλούτου και Φτώχειας

Κατά τον Αριστοτέλη, η καλύτερη πολιτεία σχηματίζεται από την «Μεσαία Τάξη». Ο πλούτος και η φτώχεια έχουν μια κοινή παθολογία. Αμφότεροι ρέπουν προς την έκλυση των ηθών. Μόνον η Μεσαία Τάξη είναι στερεά προσκολλημένη στην παράδοση, στην τάξη και την ηθική. Επίσης, δείχνει μεγαλύτερη αντίσταση απέναντι στην ανηθικότητα και ευνοεί την εξίσωση(ισότητα)των πολιτών. Οι μεν πλούσιοι υπερβάλλουν σε «ομορφιά», αλαζονεία, γένος και πλούτο, οι δε φτωχοί είναι αμόρφωτοι, απαίδευτοι, επιρρεπείς σε πιέσεις και συχνά επονείδιστοι. Έτσι είναι δύσκολο να ακολουθήσουν λογικές αρχές. Ένα μέρος των φτωχών αποκλίνει στην βία και στο έγκλημα, των δε πλουσίων στην απάτη και στην ατιμία. Τα οκτώ θανάσιμα αμαρτήματα είναι:
1/ Ο εύκολος Πλουτισμός
2/ Η Απληστία
3/ Ο Ευδαιμονισμός-Υπερκατανάλωση
4/ Η Φιλοχρηματία
5/ Η Φιλιειδωνία –Σαρκολατρεία
6/ Οι Εκτρώσεις χωρίς αποχρώντα λόγο
7/ Τα κοινά εγκλήματα
8/ Η Προδοσία της Πατρίδος

Η Μεσαία Τάξη Στήριγμα της Δημοκρατίας

Κατά τον Ευριπίδη, η Μεσαία Τάξη σώζει την δημοκρατία. Οι πλούσιοι ζητούν περισσότερα από το κράτος και τους λοιπούς πολίτες λόγω απληστίας, ενώ οι φτωχοί ζητούν ψιχία λόγω ενδείας. Έτσι, η Μεσαία Τάξη καλείται να πληρώση το βαρύ φορτίο των φόρων. Όσο λοιπόν περισσότεροι είναι οι πλούσιοι και οι φτωχοί, τόσο επαχθές είναι το φορτίο για την Μεσαία Τάξη, και άρα τόσο ασταθής γίνεται η δημοκρατία, κάτι που συμβαίνει σήμερον. Σε μια δημοκρατική πολιτεία όλοι οι πολίτες πρέπει να μοιράζονται την ίδια μοίρα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες ευκαιρίες. Οι Έλληνες πίστευαν ότι: «ο πολιτισμός και όχι η φύση μας σώζει, και ότι η κοινωνία μας δεν είναι κοινωνία ζώων ή αρπακτικών-όπως την καταντήσαμε σήμερον-αλλά κοινωνία πολιτισμένων ανθρώπων». Τούτο προϋποθέτει να συμβιβάσουμε την υλική και την πνευματική πρόοδο, και το προσωπικό και συλλογικό συμφέρον, μεγέθη που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αντίθετα και ασύμβατα από την φύση τους. Σήμερα στις δυτικές δημοκρατίες γίνεται επίθεση κατά της μεσαίας τάξεως, από την έκβαση δε αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθή η τελική αντοχή του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ισόρροπη Πνευματική και Σωματική Ανάπτυξη

Οι Έλληνες έδιναν την ίδια σημασία στην φυσική ρώμη, όπως στην διανοητική και ψυχική τοιαύτη . Και ο λόγος είναι απλός. Το άτομο πρέπει να διαθέτη φυσική ρώμη για να μπορή να μετατρέπη τα λόγια, τα οράματα και τις ιδέες του σε κατορθώματα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αντιστραφή. Η κοινωνία μας έχει γεμίσει από προβληματικούς και γενικώς από άτομα χρήζοντα βοηθείας. Δεν εννοούμε την τρίτη ηλικία, ούτε αυτούς που από την φύση τους είναι ανίκανοι. Αναφερόμαστε στις κατηγορίες προβληματικών ατόμων, όπως λ.χ. τους ανώμαλους, αγύμναστους, πλαδαρούς, μαλθακούς, υπέρβαρους, υπερκαταναλωτές, καπνιστές, ναρκομανείς, οκνηρούς, αγχωτικούς, ψυχοπαθείς κλπ, που ζουν εις βάρος της κοινωνίας χωρίς οι ίδιοι να προσφέρουν κάτι σ’ αυτήν. Αυτά τα άτομα με κατάλληλη αλλαγή του συστήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κοινωνία. Η σημερινή κοινωνία συμπεριφέρεται στο σύνολο της σαν «προβληματική» και ανισόρροπη, αφού τα πραγματικώς ή ψευδώς προβληματικά άτομα-για να καρπούνται τις συντάξεις- και οι μετριότητες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερα προνόμια έναντι των ευφυών, υγιών και γυμνασμένων ατόμων.

Η Ανωτερότης του Ελληνικού Πολιτισμού.

Όλα τα έργα των Ελλήνων χαρακτηρίζονται από ανώτερη πολιτιστική αξία, που δεν έχει σχέση με την φυλή, το φύλο, το χρώμα ή το θρήσκευμα. Οι Ανατολικοί λαοί δεν έχουν να επιδείξουν έργα από πλευράς πολιτισμού και ελευθέρων θεσμών. Αντίθετα, διαθέτουν πάμπολλα αρνητικά. [Η αφαίρεση λ.χ. της κλειτορίδος των γυναικών και η περιτομή των ανδρών από τους Εβραίους είναι βάρβαρη και ταπεινωτική πράξη, που συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Και δυστυχώς προπαγανδίζονται από «σεξολόγους» σαν υγιεινές πράξεις, όπως προπαγανδίζονται και τα Εβραϊκά φαγητά «κόσνερ», διότι τα ευλόγησε.... ο Ραββίνος. Εσχάτως γίνεται συστηματική προσπάθεια να διαδώσουν την Εβραϊκή τους ταυτότητα, τα ήθη και τα έθιμα τους, ώστε να γίνουν συμπαθείς στην διεθνή κοινή γνώμη, αλλά κυρίως για λόγους συμφέροντος. Όμως η υπερβολή και η χονδροκομμένη προπαγάνδα τους κάνει κακό αντί για καλό]. Το δεύτερο γνώρισμα της Ανατολής είναι η δουλικότης των υφισταμένων προς τους ιεραρχικά ανωτέρους, και ο αυταρχισμός των τελευταίων προς τους υπηκόους των. Εδώ δεν πρόκειται για διαφορετικά ήθη και έθιμα, διαφορετικών εθνών, αλλά για διαφορετική κοσμοθεώρηση για τον άνθρωπο και την μοίρα του, κοινή σε όλους τους Ανατολικούς λαούς. Ο γιος του ηγεμόνα, ακόμη και άχρηστος να είναι, θα αναρριχηθή στην εξουσία, ενώ ο παρίας ουδεμία πιθανότητα έχει να ξεπεράση την μοίρα του. Διότι αυτή τον όρισε να ανήκη στην τάξη των φτωχών, των άστεγων και των αμόρφωτων. Η ελευθερία του ατόμου συναντάται μόνον στην Δύση, της δε δουλείας στην Ανατολή, με διάφορες διακυμάνσεις στις άλλες περιοχές του πλανήτου μας. Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και κατά την αρχαιότητα. [Οι Έλληνες ήσαν ελεύθεροι, ενώ οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν στο στάδιο της μετάλλαξης. Στον εξωτερικό κύκλο βρίσκονταν οι Λαιστρυγόνες, οι Τύραννοι, οι Αμαζόνες, οι πολύγαμοι, οι δυνάστες, οι κανίβαλοι, οι γαλακτοφάγοι, οι νομάδες, οι θρησκευόμενοι Δρυίδες, και τέλος οι ημίγυμνοι και άγριοι στις ζούγκλες και στα σπήλαια. Αυτοί μπήκαν πολύ αργότερα στο στάδιο του πολιτισμού και ποτέ δεν ανέπτυξαν την «πόλη» και την συνείδηση πολίτου]. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν μπορούν να προσαρμοσθούν ακόμη και σήμερον στις ανώτερες βαθμίδες του πολιτισμού των συντεταγμένων κοινωνιών. Και επειδή αδυνατούν να προσαρμοσθούν στον πολιτισμό, είναι ευκολότερο να τον πολεμούν και να τον καταστρέφουν.

Ο Πολιτισμός μας Χωρίζει

Στην Αμερική ομιλούν περί «πολυπολιτισμικής» κοινωνίας, ενώ κατ’ ουσίαν πρόκειται για «πολυφυλετική», δομημένη πάνω στα Ελληνικά ιδεώδη. Διότι οι Έλληνες δίδαξαν πρώτοι ότι δεν είναι η φυλή που χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά ο πολιτισμός. Από την φύση μας είμαστε όλοι πλασμένοι το ίδιο, είτε βάρβαροι, είτε πολιτισμένοι[Βέβαια η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει ότι όλα είναι γραμμένα στο DNA του ανθρώπου. Ακόμη και το όριο ζωής του, με ελάχιστες ανοχές λόγω εξωτερικών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το άτομο] Γι’ αυτό οι πατέρες του Αμερικανικού Έθνους δόμησαν το Σύνταγμα των ΗΠΑ πάνω στις Ελληνικές Αξίες. [Για μια ψήφο δεν καθιέρωσαν τότε την Ελληνική γλώσσα σαν επίσημη γλώσσα της Συμπολιτείας].

Δεν είναι όλες οι Κουλτούρες ίδιες.

Τον τελευταίο καιρό είναι του συρμού νέοι ασαφείς και αφηρημένοι όροι όπως αυτός του «πολυπολιτισμού». Κατ’ αυτόν ο παγκόσμιος πολιτισμός είναι μείγμα όλων των πολιτισμών της γης. Σύμφωνα με την λογική αυτή, την ίδια συμμετοχή στην διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού είχαν η Ελλάς και η Νέα Γουϊνέα-Παπούα. Μεταξύ δε των Μεσογειακών πολιτισμών, υπερτονίζουν την αξία των Ανατολικών (Αιγυπτιακού, Βαβυλωνιακού, Εβραϊκού, Φοινικικού κλπ) έναντι του Ελληνικού. Αυτόν τον ελαχιστοποιούν και τον κατηγορούν ότι τάχα έκλεψε τα στοιχεία του από την Ανατολή. Φθάνουν μάλιστα να λένε ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι θετικοί εκτός από τον Δυτικό (Ελληνο-Ρωμαϊκό). Αυτόν τον αφορίζουν σαν ιμπεριαλιστικό, ηγεμονικό, εθνικιστικό ανδροκρατικό και πατριαρχικό. Τον φέρουν παράδειγμα προς αποφυγήν και όχι προς μίμηση. Τον αποστρέφονται τόσο ώστε σε μερικά μουσεία τον έχουν καταχωνιασμένο σε κάποια γωνιά. Γι’ αυτό προτιμούν την σπουδή άλλων πολιτισμών αντί του Ελληνικού. Έτσι δικαιολογούν το κλείσιμο των εδρών των Κλασσικών Σπουδών στα δυτικά πανεπιστήμια. Και τα ολέθρια αποτελέσματα τα ζούμε όλοι σήμερον. Παρά την ρητορεία των, όλοι αυτοί οι καλοβολεμένοι στην Δύση, αμφισβητούν εκείνους που τους έδωσαν το δικαίωμα της αμφισβήτησης και τους έσπασαν τις αλυσίδες της δουλείας.

Γιατί Προτιμούν την Δύση από την Ανατολή;

Αποσιωπούν το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε ο Ελληνικός πολιτισμός θα ήτο ακόμη απηγορευμένη η έρευνα, η αμφισβήτηση, η διαφορετικότης και η κριτική της θρησκείας, της πολιτικής εξουσίας και της εθνικιστικής ιδεολογίας. Άρα αδύνατη και η μελέτη και διάδοση των άλλων πολιτισμών. Έτσι όμως θα ήσαν ίσως ακόμη δούλοι ή υπήκοοι και πιστοί. Όσον αφορά ορισμένους θεσμούς της Δύσεως, όπως λ.χ. της αποικιοκρατίας, δουλείας, οικονομικής εκμετάλλευσης κ. α, αυτοί είτε δεν είναι γνησίως Ελληνικοί, είτε έγινε εσφαλμένη εφαρμογή των. Γιατί οι Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν ιμπεριαλιστές, αποικιοκράτες, εθνικιστές, σωβινιστές, ρατσιστές, θρησκόληπτοι και σκληροί θιασώτες της βίας και δουλείας, όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν σήμερα. Είναι γεγονός ότι η δημοκρατική πολιτεία είναι δυναμική από την φύση της και περικλείει τα πάντα. Και τα καλά και τα κακά. Οι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι δέχθηκαν την επίδραση των Ανατολικών πολιτισμών. Πήραν τα θετικά τους στοιχεία και τα ενέταξαν στο δικό τους αυτόνομο και πρωτότυπο πολιτισμό. Θα τον ονομάσουμε πολιτισμό της ελευθερίας της δημοκρατίας(συλλογικότητος και ατομικότητος) και της έρευνας. Όμως το σύστημα αξιών των Ελλήνων δεν συναντάται ουδαμού στον αρχαίο κόσμο. Ακόμη δε και σήμερον δύσκολα θα τα συναντήσεις στον χώρο Ανατολής και Νότου, εκτός του Δυτικού κόσμου. Με την Παλαιά Διαθήκη θα ήτο αδύνατη η δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού της Δύσης. Διότι η Βίβλος οδηγεί εξελικτικά στα θεοκρατικά καθεστώτα της Ανατολής, στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό και στις γενοκτονίες. Ακόμη και στην τέχνη οι Έλληνες έφτιαξαν πρώτοι είδη οικιακής χρήσεως για τον απλό άνθρωπο και όχι μόνον για τους άρχοντες και το ιερατείο, όπως λ.χ. αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα κ.α. Ενδιεφέρθηκαν επίσης για το κάλλος και την γυναικεία ομορφιά, διότι θαύμαζαν το ωραίον. Αν όμως ρωτήσετε τους οπαδούς της «πολυπολισμικότητος» που θα ήθελαν να ζήσουν; Στην Δύση ή στην Ανατολή; Παρά την φθηνή ρητορική των θα σας απαντήσουν εμπράκτως στην Δύση. Όλοι ασκούν κριτική, αμφισβήτηση και διάλογο εκ του ασφαλούς, κάπου βολεμένοι στον Δυτικό κόσμο. Γιατί στην Ανατολή πέφτουν τα κεφάλια από τον τράχηλο με την σπάθη του εκτελεστή, αν τολμήσουν να αμφισβητήσουν το ιερατείο και την πολιτική εξουσία. Ποιός λ. χ θα ήθελε να ζήση στην προ-Κολομβιανή Αμερική, στην Μέση Ανατολή (με τον κώδικα που ισχύει για τις γυναίκες), στην μίζερη Αφρική των ταμ-ταμ, κάτω από το Κινεζικό αυστηρό σύστημα του «κανόνος», στα Ιαπωνικά ιδεώδη, στην Ινδία των εξουσιαστικών τάξεων (κάστες), στο θεοκρατικό και στρατοκρατικό Ισραήλ, ή τέλος στην στρατοκρατική Τουρκία; Όμως όλοι θα μπορούσαν να ζήσουν άνετα στην παλιά Αθήνα και στην Ελληνική «Πόλη», γιατί λίγο διαφέρει από τα σημερινά δυτικά πρότυπα. Και η καλύτερη απόδειξη είναι η μαζική μετανάστευση από την ανατολή και τον τρίτο κόσμο στην Ελλάδα και στον Δυτικό κόσμο. Όχι μόνον προς εξεύρεση εργασίας, αλλά και προς απόκτηση ελευθερίας, ανέσεων, ιατρικής περίθαλψης, θρησκευτικής απελευθέρωσης, εκμεταλλεύσεων ευκαιριών και δημιουργίας κεφαλαίου. Όλα όμως αυτά ξεκινούν από την Ελληνική «Πόλη» και την κοσμοθέαση των Ελλήνων. Οι κακόβουλοι επικριτές ομιλούν πάντα για τα αρνητικά του Ελληνικού κόσμου. Πόσα όμως είναι τα θετικά που συστηματικά και υποκριτικά αποσιωπούν; Ακόμη και οι έγχρωμοι, αν δεν είχε προηγηθή ο Ελληνισμός, σήμερα θα ζούσαν ακόμη στη ζούγκλα, ή θα ήσαν σκλάβοι.

Διαχρονικό το Ελληνικό Πρότυπο

Το Ελληνικό μοντέλο διοικήσεως κρατών και κοινωνιών και οι αξίες που αυτό ενσαρκώνει επέζησε επί 2. 500 χρόνια ως σήμερον και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίση και στην επόμενη χιλιετία σαν παγκόσμιο σύστημα. Από την εποχή του Περικλέους μικρή πρόοδος σημειώθηκε στους θεσμούς, παρά τις πρόσφατες προόδους της επιστήμης και τεχνολογίας. Αν γίνη δε εμβάθυνση στο Ελληνικό σύστημα αξιών, τούτο μπορεί και πάλι να κάνη το θαύμα του. Να δώση νέα δυναμική και να οδηγήση τον κόσμο σε νέες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές για τον επόμενο αιώνα. Κατ’ αρχήν πρέπει να επανακαθορίσουν τον ρόλο του καπιταλισμού και της δημοκρατίας σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ψυχο-πνευματική ανάπτυξη της ανθρωπότητος μέσα σ' ένα υγιεινό φυσικό περιβάλλον. Χωρίς αυτήν την ψυχοπνευματική αλλαγή δεν θα μπορέσουμε να αναλάβουμε τις διαστημικές περιπέτειες του μέλλοντος, προς εξεύρεση νέων βιοτόπων για το ανθρώπινο γένος. Τίποτα δεν πρέπει να γίνη δια της βίας και υπό την πίεση κάποιου θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ψυχολογικής καταπίεσης, ή θρησκευτικής τρομοκρατίας. Ούτε με τοπικούς ή γενικούς, πυρηνικούς ή
συμβατικούς πολέμους, αλλά με ειρηνικά μέσα και κατά τρόπο εξελικτικό. Υπό την επίδραση του Ανθρωπισμού, της Επιστήμης-Τεχνολογίας και της Λογικής, καθώς επίσης και με σκεπτικισμό, ευρηματικότητα, διάλογο, κριτική και αυτοκριτική, χωρίς όμως να λείπη η σάτιρα, η παρωδία και ο κυνισμός, όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες.

Πόσο Σκλάβα ήτο η Ελληνίδα;

Λέγονται πολλά για την θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα. Ότι δηλαδή δεν είχε δικαίωμα ψήφου, δεν τις επέτρεπον να λαμβάνη μέρος στους αγώνες κ. α. Αν και οι Ελληνίδες δεν είχαν επιτύχει ακόμη δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής στην πολιτική ζωή της πόλεως, ούτε ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, δεν ήσαν σκλάβες. Η Αθηναϊκή κοινωνία ήτο μεν φαλλοκρατική, όπως ακόμη παραμένει η Δύση, αλλά εσέβετο τις γυναίκες. Ωστόσο, οι Έλληνες συζητούσαν το θέμα των ίσων δικαιωμάτων των δύο φύλων, αν και οι συνθήκες τότε δεν ήσαν ώριμες. Κατά τον Πυθαγόρα «οι γυναίκες στα μάτια του θεού είναι ίδιες με τους άνδρες, διότι δεν υπάρχει γένος στις ψυχές». Παντού στα έργα, στην λογοτεχνία, στην τέχνη ενσωμάτωναν γυναικείους χαρακτήρας. Δεν είναι άσχετος ο μύθος των Αμαζόνων, ούτε η θεοποίηση των γυναικών στο πρόσωπο της Δήμητρας, Αθηνάς, Αφροδίτης, Αρτέμιδος, Ήρας κ. α. Τις έκαναν και Μούσες, προστάτιδες των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών [Όπως λ..χ. οι γυναίκες μαθηματικοί ΑΙΘΡΑ (9ος αιών π. χ), ΑΡΕΤΗ, ΤΙΜΙΧΑ(6οςαιών π.Χ.), (ΠΥΘΥΙΣ), η μαθηματικός-φιλόσοφος ΑΡΗΓΝΩΤΗ (6ος αιών π.Χ.), η μαθηματικός-φυσικός ΔΑΜΩ (6ος αιών π.Χ.), και η μεγαλύτερη φιλόσοφος των όλων των αιώνων ΥΠΑΤΙΑ (4ος αιών μ..Χ) κ.α.]. Σκάλιζαν τις μορφές των γυναικών στο μάρμαρο και τις έφτιαχναν πανέμορφα αγάλματα, όπως αυτά της Αφροδίτης της Μήλου, της Προμάχου Αθηνάς, της Νίκης της Σαμοθράκης κ.α. Τους έδωσαν και αθάνατους ρόλους στις τραγωδίες σαν Ιφιγένεια, Αντιγόνη, Κλυταιμνήστρα, Άλκηστις, Μήδεια κ.α. Τις επέτρεπαν να φοιτούν στα πανεπιστήμια της εποχής εκείνης. Ο Πυθαγόρας είχε Πυθαγορίδες μαθήτριες, ενώ ο Ιπποκράτης έκανε την Αγνοδίκη, πρώτη γυναίκα ιατρό-γυναικολόγο Οι Έλληνες τιμούσαν τον ρόλο της γυναίκας σαν μητέρα, σύζυγο , αδελφή, θυγατέρα, της οποίας η κυριωτέρα αποστολή ήτο η γέννηση και ανατροφή των παιδιών και η ευτυχία των μελών του οίκου της. [Η Αντιγόνη θυσιάζει την ζωή της προς χάριν του αδελφού της, η Άλκηστις εθελοντικά πεθαίνει για τον σύζυγο της, η Κλυταιμνήστρα περιμένει υπομονετικά την επιστροφή του Οδυσσέα]. Συμμετείχαν και στην θρησκευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλεως. Γίνονταν ιέρειες, που ακόμη και σήμερα δεν το έχουν επιτύχει οι σύγχρονες γυναίκες. [Η Ιουδαϊκή θρησκεία, δέχεται τον άνδρα σαν ενδιάμεσο μεταξύ θεού και ανθρώπων, την δε γυναίκα την θεωρεί ακάθαρτη, αμαρτωλή και δευτέρας κλάσεως ον].
Στην Σπάρτη οι γυναίκες είχαν προσωπική περιουσία και ατομικά δικαιώματα, πιο φιλελεύθερα από τα σημερινά σε αρκετές περιοχές της Γης. Όμως τα δικαιώματα είναι στενά συνδεδεμένα με τις υποχρεώσεις, και οι Έλληνες δεν ήθελαν να τις βγάλουν στις εξωτερικές εργασίες, όπως λ. χ ξωμάχες, σε βάναυσα επαγγέλματα και βεβαίως στον πόλεμο, που αποτελεί παράγοντα προβληματικότητος ακόμη και σήμερον. Οι Στωικοί φιλόσοφοι δέχονταν ότι «οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες», ενώ ο Πλάτων πίστευε ότι «οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση και να έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα επαγγέλματα και τις δημόσιες θέσεις , περιλαμβανομένων και του φιλοσόφου-κυβερνήτη». Επίσης συζητούσε με τον μαθητή του Αριστοτέλη και το θέμα «των ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των δύο φύλων, και ιδιαίτερα στην μάθηση». Παρά τις επικρίσεις, η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα απολάμβανε περισσότερα δικαιώματα από τις σημερινές, παρότι μεσολάβησαν έκτοτε 2.500 χρόνια.

Οι Προλήψεις στην Αρχαία Ελλάδα.

Οι Έλληνες είχαν αρκετές προλήψεις και τούτο είναι αποτέλεσμα του έντονου ψυχισμού και της φαντασίας τους. Η Ελλάδα της δημοκρατίας, του ορθολογισμού και του πολιτισμού είναι ταυτοχρόνως και μια δυσοίωνη και ομιχλώδης κοινωνία, γεμάτη καταλυτικά πάθη, άγχος, μίσος και αγωνία που φλογίζεται από τον πυρετό του ειδέναι και του μυστηρίου. Όσοι δεν μπορούν να εκφρασθούν μέσω της πολιτικής και της λογικής, εκφράζονται μέσα από τον λαβύρινθο ακαθόριστων στοιχείων, αμφίβολων αισθήσεων και απόκρυφων συμπεριφορών, από το μυστηριακό και αβυσσαλέο κάποτε ασυνείδητο. Είναι το μονοπάτι του «θυμού», των παθών και των αισθημάτων, δηλαδή όλων εκείνων που ο Όμηρος αποκαλεί «φρένες». Οι λιγοστοί πάπυροι που γλύτωσαν από την χριστιανική καταστροφική μανία, αναφέρονται σε μαγγανείες, μαγικές ρήσεις, ύμνους και τελετουργίες. Σε χρυσές πινακίδες έχουν χαραχθή τα πανάρχαια «Ορφικά» κείμενα, που περιγράφουν το ταξίδι του Ορφέα στον Άδη, προς αναζήτηση της γυναίκας του Ευρυδίκης.
Η Ελληνική Μυθολογία περιγράφει περιστατικά μαγείας, όπως λ.χ. της Κίρκης, Καλυψούς και Μήδειας. Το στερεότυπο της ανελέητης γυναίκας -τιμωρού-εκπροσώπου των πανάρχαιων γήινων δυνάμεων- συνέχισε επί αιώνες να στοιχειώνη τα όνειρα των ανδρών. Ακόμη και σήμερα η κοινωνία μας δίνει στις δράστιδες παρόμοιων εγκλημάτων τον τίτλο της «μάγισσας» . Ποτέ όμως δεν έκαναν ανθρωποθυσίες. Τις αρχέτυπες Ελληνικές προλήψεις οι γνωστοί «Φοινικιστές» τις ιδιοποιούνται, ισχυριζόμενοι ότι τάχα έχουν τις ρίζες τους στην Αιγυπτιακή και Ασσυρο-Βαβυλωνιακή κουλτούρα. Η διάψευση έρχεται μόνη της. Αν οι προλήψεις των Ελλήνων ήσαν εισαγόμενες, τότε πρέπει και στην Μυθολογία (ενιαλίων και καταχθονίων θεοτήτων, γυναικών-μαγισσών κ.λπ.) να είχαν επικρατήσει οι Αιγύπτιοι θεοί και όχι οι Έλληνες.

Η Ανατροφή των Παίδων τότε και τώρα.

Τότε μπορεί νομικά η γυναίκα να μην ήτο κατοχυρωμένη, αλλά ηθικά έχαιρε πλήρους αποδοχής και σεβασμού από τον άνδρα. Σήμερα που περηφανεύομεθα για την προστασία της γυναίκας, η παντρεμένη και η διαζευγμένη γυναίκα αντιμετωπίζει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, ενώ έχει αυξηθή η ανευθυνότητα των ανδρών. Διότι μετά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους έβγαλαν την γυναίκα στην παραγωγική διαδικασία, με ολέθρια αποτελέσματα για την ανατροφή των παιδιών. Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα έπρεπε να γεννά συνεχώς, λόγω της υψηλής θνησιμότητος του πληθυσμού. Όλες οι εργασίες του σπιτιού γίνονταν από την γυναίκα. Κι αυτές ήσαν πάρα πολλές. Το σπίτι τότε ήτο μια μικρή βιομηχανία (πλύσιμο, καθάρισμα, ένδυση, μαγείρεμα, παρασκευή ψωμιού, οικιακή πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, γαλακτοκομική κ.ο.κ.). Επομένως, δεν είχε χρόνο για να κάνη και εξωτερικές εργασίες. Οι πολίτες τότε είχαν τρεις ευθύνες:
α/ Την παραγωγή και συνολική τροφοδοσία της οικογένειας
β/ την ασφάλεια και
γ/ την απόκρουση εξωτερικών κινδύνων.
Έχουν δώσει σήμερα ίδια δικαιώματα στα δύο φύλα;
Όχι βέβαια. Η γυναίκα είναι και στις εργασίες που κάνει ο άνδρας και επί πλέον :
α/ στην γέννηση και ανατροφή των παιδιών
β/ στην διεύθυνση και περιποίηση του σπιτιού
γ/ στο μαγείρεμα-διατροφή.
Αδυνατεί λοιπόν να τα προλάβη όλα. Αποτέλεσμα η υπογεννητικότης, διαζύγια, εγκαταλελειμμένα παιδιά, ομοφυλοφιλία, έγκλημα, βία, ναρκωτικά, άστεγοι και βιασμοί γεμίζουν καθημερινά τα δελτία ειδήσεων.
Οι Έλληνες το απέδειξαν στην πράξη ότι το σύστημα τους έβγαλε «καλούς κ’ αγαθούς « πολίτες η δε κοινωνία τους δεν είχε την σημερινή παθολογία της βίας και του εγκλήματος. Ήτο κοντολογίς μια υγιής κοινωνία, χωρίς να είναι παράδεισος.

Δεν ήτο Σκλαβοπάζαρο η Αθήνα

Κατηγορούν τους Έλληνες ότι είχαν δούλους, όπως μέχρι πρότινος είχαν και οι Νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ. Kατά τον Αριστοτέλη, οι δούλοι των Αθηνών ήσαν όπως οι σύγχρονες μηχανές-«εργαλεία δηλαδή»-για την παραγωγή. Χωρίς την εργασία των δούλων στα ορυχεία, τριήρεις και αγρούς, όπως λ. χ ο Ξανθίας, Καρίων, Μάνης κ. α, δεν θα πραγματοποιείτο ο «Χρυσούς Αιών» του Περικλέους. Ως ένα σημείο ορθά. Σήμερα οι σύγχρονες δημοκρατίες χρησιμοποιούν τους μετανάστες, για την αύξηση της παραγωγής, που λίγο διαφέρουν από τους δούλους των Αθηνών. Αριστοτέλης και Πλάτων συζητώντας περί της δουλείας είπαν: «ορισμένοι άνθρωποι από την φύση τους γεννιούνται ανιαροί και ατάλαντοι». Ωστόσο η διάκριση μεταξύ ελεύθερου και δούλου στην Αθήνα είναι πολύ μικρή. Συχνά είχαν καλύτερη μεταχείρηση οι δούλοι από αυτήν των ελευθέρων. Η μοναδική διάκριση είναι ότι οι δούλοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε εγένετο κριτική της δουλείας, αλλά δεν είχαν ακόμη ωριμάσει οι συνθήκες για την κατάργηση της. Μερικοί δούλοι ήσαν πλουσιότεροι και από τους ελεύθερους πολίτες. Στην Ελλάδα υπήρχε η δυνατότης να απελευθερωθή κάποιος δούλος εάν:
α/ έδειχνε ηρωισμό στην μάχη
β/ αποκτούσε χρήματα
γ/ αν διεκρίνετο σε πνευματικά ή καλλιτεχνικά έργα. Οι συμπεριφορά των Αθηναίων προς τους δούλους ήτο ανθρωπιστική και δίκαιη, και δεν μπορεί να συγκριθή με την συμπεριφορά των Περσών στους υπηκόους της αυτοκρατορίας τους, πολύ περισσότερο με την σημερινή συμπεριφορά των κοινωνιών έναντι αρκετών κατηγοριών ατόμων. Ας αναφέρουμε την αδιαφορία προς τους περιθωριακούς, τα θύματα των τροχών, τους ναρκομανείς, τους φορείς του AIDS, αστέγους, ανέργους, μοναχικές μητέρες, λαθρομετανάστες κλπ. Στην Περσία δεν υπήρχε ο όρος «ελεύθερος πολίτης». Από τον Αριστοφάνη πληροφορούμεθα ότι στην Αθήνα υπήρχε τόση οικειότητα μεταξύ αφέντη και δούλου, ώστε συχνά δεν γνώριζε κανείς ποιος ήτο αφέντης και ποιος δούλος. Εξ άλλου η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα δεν ήτο ζήτημα φυλής, φυσικής κατωτερότητος, ή χρώματος, αλλά μάλλον επακόλουθο κάποιου ατυχήματος ή κακής τύχης. Τέλος τα αισθήματα των Ελλήνων κατά της δουλείας είναι χαραγμένα στους Δελφούς με τον νόμο της Σεισαχθείας, δηλαδή της καταργήσεως της δουλείας, τον οποίο είχε εισαγάγει για πρώτη φορά στον κόσμο ο Κλεισθένης.
Ο Πλούταρχος γράφει για την Σπαρτιατική κοινωνία «Οι ελεύθεροι δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν οικονομικές συναλλαγές για να είναι εντελώς και πέρα για πέρα ελεύθεροι, αλλά η διαχείρηση των χρημάτων είχε ανατεθεί στους δούλους και στους είλωτες , όπως η φροντίδα για το δείπνο και το φαγητό»[Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Λυκούργος-Νουμάς, σελ. 369, εκδοση,. ΤΟ ΒΗΜΑ, εκδότης Ζήτρος]

Οι Έλληνες υπέρ της Αξιοκρατίας

Οι παραδοσιακοί Μαρξιστές κατηγορούν τους Έλληνες σαν «ελιτίστες» Ναι, οι Έλληνες ήσαν υπέρ της αξιοκρατίας του πνεύματος και της αρετής. Δεν ήσαν λαϊκιστές και δημαγωγοί και δεν έκαναν υποχωρήσεις και συμβιβασμούς στις αρχές τους για να γίνουν αρεστοί, όπως συμβαίνει σήμερον. Ο Πλάτων δεν δίσταζε να καυτηριάζη τις κατώτερες τάξεις που αναδύθηκαν στην δημοκρατική Αθήνα μετά τους Περσικούς πολέμους. Διότι ιστορικά στην Αθήνα άρχισε για πρώτη φορά η αντιπαράθεση μεταξύ Ολιγαρχίας και της ανερχομένης τότε μεσαίας τάξεως, που συνεχίζεται ως σήμερα. Οι Έλληνες γνώριζαν ότι η Δημοκρατία στο τέλος καταντά φαυλοκρατία και η Ολιγαρχία τυραννία. Γι’ αυτό ήσαν υπέρ της «χρυσής μεσότητος». Ο Σοφοκλής στον Αίαντα δείχνει την πτώση της αριστοκρατίας και την άνοδο της δημοκρατικής κοινωνίας. Τελικά ο Αίας αυτοκτονεί, όπως θα αυτοκτονήση και η σημερινή παγκόσμια ολιγαρχία του πλούτου, μπρος στην παγκόσμια λαϊκή πίεση. Η δημοκρατική «πόλις-κράτος» έδειξε μια απαράμιλλη δυναμική στον πόλεμο, κάτι που συνεχίζεται και σήμερον στις Δυτικές Δημοκρατίες. Προ παντός όμως στην δημοκρατική πόλη άνθισε η Λογική(ανάλυση, πείραμα, έρευνα, απόδειξη) πάνω στην προκατάληψη, την άγνοια και τον μυστικισμό, έτσι ώστε να βλέπουμε Δυτικές κοινωνίες έστω σαν κακό κακέκτυπο της κοινωνίας των Ελλήνων. Επειδή η ζωή κινείται ανερχόμενη σπειροειδώς, σε διαφορετικά όμως επίπεδα, αναμένεται στον 21ον αιώνα μια νέα άνθηση του Ελληνικού πνεύματος, πάνω στον Ανατολικό δεσποτισμό, σκοταδισμό και στην θεοκρατία των κάθε λογής ιερατείων, καθώς και πάνω στον φόβο και την ανασφάλεια. Και ο σπουδαίτοτερος λόγος είναι η Ανάγκη που επιβάλλει η αλλαγή του κλίματος και η οικολογική ανισορροπία. Η ειρωνεία είναι ότι τα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι εχθροί του Ελληνισμού για να τον πλήξουν είναι γνησίως Ελληνικά. Έχει αποδειχθή ότι δεν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος για την καταπολέμηση του ανθρώπου «κτήνους» (του πρωτόγονου) που κρύβουμε μέσα μας. Αν λοιπόν αρνηθούμε τον Ελληνισμό είναι σαν να αρνούμεθα την οδό και τις αξίες που μας οδήγησαν στον Πολιτισμό και στην νίκη επί του ανθρώπου «κτήνους» μέσα μας.

Γιατί έκαναν ανιαρά τα Ελληνικά;

Σ’ αυτό φταίνε οι καθηγητές των κλασσικών σπουδών και γενικά οι αμαθείς φιλόλογοι, οι οποίοι δεν προβάλλουν την ουσία του Ελληνικού πνεύματος, αλλά αρκούνται σε μια επιπόλαια και επιδερμική θεώρηση ή και απόρριψη του. Αν μπορούσαν να κάνουν ερμηνεία και αποκωδικοποίηση των αρχαίων Ελληνικών κειμένων και πρωταρχικά των βασικών και μοναδικών ωραιότητα και σπουδαιότητα Επών του Ομήρου , τότε τα παιδιά μας θα είχαν επιτύχει σωστή μόρφωση, οξύνοια, φαντασία, ευρηματικότητα, καλλιέργεια πνεύματος , ψυχής Ξθ σώματος, ηθικό θάρρος , ανδρεία, ανθρωπιά και γενικά θα ήσαν καλοί και αγαθοί πολίτες. Δεν είναι τυχαίο δε το γεγονός ότι απλοί ερασιτέχνες μελετητές των κλασσικών γραμμάτων, συγκινηθέντες από την κακοποίηση που υφίσταται ο Ελληνισμός, γράφουν εξαίρετες κλασσικές μελέτες-έρευνες για την διάδοση του. Δυστυχώς η μακρά απόρριψη της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας από την εκπαίδευση έφερε ολέθρια αποτελέσματα, διότι του λοιπού είναι δύσκολη έως αδύνατη η εκ του πρωτοτύπου μελέτη των Ελληνικών κειμένων. Επομένως, το πρώτιστο μέλημα σαν Έλληνες είναι να εκμάθουμε την αρχαία μας γλώσσα, ώστε να ξαναδιαβάσουμε τον Όμηρο από το πρωτότυπο του. [Η «Ιλιάς» πραγματεύεται για ανθρώπινα πράγματα, για την οικογένεια, για την εκδίκηση, για την θεία δικαιοσύνη για την αλήθεια και το ψέμα, για τον λαό και τις ιδέες, για τον θάνατο, τον πόλεμο και την ειρήνη, δίνοντας ένα ευχάριστο τέλος].
Ποιος λοιπόν σκότωσε τον Όμηρο ; Εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες που σταματήσαμε να τον διαβάζουμε είναι η απάντηση. Και πρώτιστα οι κλασσικιστές, που δεν έκαναν τα λόγια πράξη ζωής. Η Ελληνική γλώσσα είναι ανεκτίμητο «εργαλείο» μάθησης και πνευματικής προόδου. Γιατί έχει μέσα της τον κώδικα της γνώσης, της φιλοσοφίας, του ανθρωπισμού και του πολιτισμού. Γι’ αυτό την καταπολεμούν οι σκοταδιστές, οι εξουσιαστές και οι άνθρωποι της σημερινής Κλεπτοκρατίας.

Η Ορθοδοξία Κιβωτός του Ελληνισμού

Τα αρχαία μοναστήρια μας, η μοναστική πολιτεία του Άθω, τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και παροικίες του εξωτερικού είναι οι κιβωτοί της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης και φιλοσοφίας. Αν μορφωθούν οι ιερείς και προοδευτικά αποσπασθούν από τις Εβραϊκές δοξασίες και προσεγγίσουν την Αρχαία Ελληνική Σκέψη και Σοφία , μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν την γλώσσα και την σοφία των προγόνων μας στους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς και στους ξένους, δεδομένου ότι τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Αυτός πρέπει να είναι ο νέος οικουμενικός προσανατολισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την διάδοση της Αγάπης και του Ορθού Λόγου. Όμως ενώ οι Εβραίοι παλινόρθωσαν την αρχαία Εβραϊκή γλώσσα, η Ορθόδοξη Εκκλησία απομακρύνεται από την αρχαία Ελληνική γλώσσα, παιδεία και αξίες της. Περιττόν να αναφέρουμε ότι στις ΗΠΑ η λειτουργία γίνεται η μισή στα Αγγλικά και η μισή στα Ελληνικά , τα οποία όμως είναι ακατανόητα στα παιδιά της τρίτης και τετάρτης γενιάς.

Tα Σχολεία ο Καθρέφτης της Κοινωνίας

Η Ελλάδα δυστυχώς κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις στον τομέα της Παιδείας. Η κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος στον δυτικό κόσμο -και στην Ελλάδα ειδικότερα- είναι αποτέλεσμα της βαθμιαίας απομακρύνσεως από την Κλασσική Παιδεία. Εχει αποδειχθεί ότι οι κλασσικές σπουδές οξύνουν την νοημοσύνη όχι μόνον σε αυτούς που προορίζονται για την φιλολογία , αλλά και σε αυτούς που ακολουθούν πρακτικές επιστήμες. Οι Έλληνες γνώριζαν ότι τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας, δια της συνεχούς ενισχύσεως από την οικογένεια και της υποστηρίξεως από τους εκπαιδευτικούς, εκκλησιαστικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς της κοινότητος. Γνώριζαν επίσης ότι πρέπει να είναι δημιουργικοί μάλλον παρά μόνον ευτυχισμένοι πολίτες. Η νέα Κλασσική παιδεία -και η παραδοσιακή πολλαπλή προσέγγιση της ιστορίας, φιλολογίας, φιλοσοφίας, θρησκείας, πολιτικής επιστήμης- πρέπει σήμερον να συνδυασθή με το επαγγελματικό ήθος που εκπηγάζει από την Ελληνική σοφία. Για παράδειγμα δεν μπορεί να είσαι ο προστάτης του νόμου και συνάμα μέλος της μαφίας. Επίσης η πολιτική πρέπει να συνδυασθή με την ηθική, αν θέλουμε την έξοδο από τα αδιέξοδα. Κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει την κουλτούρα των άλλων αν δεν κατανοήσει πρώτα την δική του. Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες, που πρέπει να καταννοήσουμε την Δυτική κουλτούρα, η οποία έχει την ρίζα της στην αρχαία Ελλάδα, είναι ανάγκη να εμβαθύνουμε στην αρχαία Ελληνική Σκέψη. Η πολυδιαφημιζομένη «πολυφυλετικότης» και «πολυπολιτισμικότης», στην πραγματικότητα δεν οδήγησε τις κοινωνίες στην ενοποίηση, όπως θα έπρεπε, αλλά στην πολυδιάσπαση και διαίρεση (διαίρει και βασίλευε), και τώρα θερίζουμε τα πιό πικρά αισθήματα εκδίκησης, διαχωρισμού, τρομοκρατίας και ρεβανσισμού. Τα ήθη πρέπει να επανέλθουν στην προσωπική συμπεριφορά των ατόμων. Προς τούτο πρέπει πρώτα να μορφωθούν Ελληνικά οι δάσκαλοι μας και να αλλάξη η κατεύθυνση της Παιδείας. Κι αν δεν φθάνουν τα χρήματα που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί ας θυμηθούν το απόσπασμα του Δημόκριτου: «Τυχερός όποιος είναι ευχαριστημένος με τα μέτρια και άτυχος εκείνος που απελπίζεται εν μέσω της αφθονίας» Δυστυχώς στις μέρες μας ανήλθαν στην πολιτική οι ευημερούντες φαύλοι και διαφθείρουν και τους ηθικούς, οι οποίοι παραδειγματίζονται από την ακολασία των φαύλων και τους ακολουθούν . Επομένως, ο ηθικός βίος πρέπει να συνδεθή με τον πολιτικό βίο, αν θέλουμε να βγούμε από το σημερινό τέλμα και τα αδιέξοδα. Το μαζικό κράτος της «Κλεπτοκρατορίας» πρέπει να δώση την θέση του στα πολυφυλετικά και πολυπολιτισμικά κράτη των ενεργών πολιτών, το θεμέλιο των οποίων είναι ο δυτικός-και συνακόλουθα ο Ελληνικός-πολιτισμός. Αυτή η προσέγγιση δεν πρέπει να γίνει δια της βίας , αλλά μέσα από μια βαθμιαία δημοκρταική , εξελικτική και εκπαιδευτική πορεία.

Η Ελληνική Πόλη πρότυπο του 21ου αιώνα
Η Ελληνική «Πόλη» διατηρούσε την ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων, των υλικών πόρων και του περιβάλλοντος. Οι Έλληνες γνώριζαν ότι η ανατροπή αυτής της ισορροπίας είχε μοιραίες και καταστρεπτικές συνέπειες στους πολιτισμούς του παρελθόντος. Ο Πλάτων έλεγε ότι δεν μπορεί να διοικηθή η πόλη αν υπερβαίνη τις 10.000 άτομα. Δημιούργημα της Ελληνικής «Πόλεως» ήσαν οι σημερινοί θεσμοί (δημοκρατία, ατομική ευθύνη, συμμετοχή, ζωντάνια, ομορφιά και ευχαρίστηση) τους οποίους παραβιάζει ο σημερινός κόσμος. Το πρόβλημα των σημερινών πόλεων δεν είναι αποτέλεσμα της καλπάζουσας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά μάλλον της καλπάζουσας κακής εφαρμογής της. Σήμερα οι πόλεις κινδυνεύουν από ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται την τεχνολογική ανάπτυξη για καθαρό κέρδος, ενώ στην Ελληνική πόλη πρυτάνευε η βιωσιμότης του περιβάλλοντος και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Επομένως, η τεχνολογία πρέπει να κατευθύνεται από τον πολίτη προς όφελος του πολίτη, δηλαδή να εξασφαλίζη στον πολίτη τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, υποφερτή στέγη, καθαρό νερό, υγιεινή τροφή, υγεία, εκπαίδευση, ελευθερία και προοπτική σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και οικονομικής καταστάσεως. [Στην αυγή του 21ου αιώνα η κατάσταση των πόλεων είναι τραγική. Ρύπανση, καταστροφή των δασών, πληγές της βιομηχανοποίησης, άναρχη επέκταση των πόλεων, συγκοινωνιακό άλυτο και μύρια άλλα φανερώνουν, ότι επιζητώντες τον πλούτο, καταστρέφουμε συστηματικά και αλόγιστα το οικοσύστημα που μας κρατά στην ζωή. Στην αρχαία Αθήνα ακόμη και οι σκλάβοι είχαν τα στοιχειώδη προς το ζην. Αντίθετα σήμερα οι πόλεις μας είναι ο κυριώτερος καταστροφέας του οικοσυστήματος για την επιβίωση των ανθρώπων του πλανήτη. Οι Ελληνικές πόλεις όχι μόνον δεν έθεσαν σε κίνδυνο τις μελλοντικές γενιές, αλλά άφησαν μνημεία πολιτισμού αθάνατα, που και σήμερα είναι πηγή ζωής, ομορφιάς και ελευθερίας για τους ανθρώπους. Αλλά τότε υπήρξε ένας Σόλων, γόνος βασιλικής οικογένειας, που είχε το θάρρος να προχωρήση σε ανακατανομή του πλούτου υπέρ των φτωχών. Σήμερα, παρ’ ότι η αύξηση του πλούτου παγκοσμίως ξεπερνά την αύξηση του πληθυσμού, οι φτωχοί αυξάνονται ποσοτικά και ποιοτικά, υπό την έννοια ότι γίνονται περισσότερο φτωχοί , περισσότερο ανασφαλείς, περισσότερο απαισιόδοξοι για το μέλλον και κανείς δεν αντιδρά. Αν ζούσαν οι αρχαίοι σήμερα θα έκαναν ανακατανομή του πλούτου υπέρ των φτωχών, όχι μόνον του υλικού πλούτου, αλλά κι άλλων αγαθών, τα οποία απολαμβάνουν μόνον οι πλούσιοι, όπως λ. χ του φυσικού περιβάλλοντος, του καθαρού αέρα, των καθαρών θαλασσών, των γόνιμων εδαφών, με βάση την αρχή της βιωσιμότητος, της πληροφορικής και τέλος των πολιτιστικών αγαθών και της Γνώσης. Και πρώτα απ’ όλα θ' άλλαζαν τα πρότυπα της κοινωνικής συμπεριφοράς (καταναλωτικό ευδαιμονιστικό μοντέλο), τα οποία αναπαράγουν το κακό. Γιατί όλοι είμαστε μάρτυρες ότι και με το καπιταλιστικό και με το σοσιαλιστικό , αλλά και με το κομμουνιστικό σύστημα οι κοινωνίες δεν έγιναν ευτυχέστερες. [τις σύγχρονες πόλεις η κατάσταση των φτωχών έχει παραμεληθή ιδιαίτερα. Αποβάλλονται από τις καταναλωτικές κοινωνίες και απομονώνονται στα γκέτο, στις φτωχογειτονιές των πόλεων. Εκεί ενδημεί και η βία, το έγκλημα, τα ναρκωτικά, η αποξένωση, ο φόβος, το κυκλοφοριακό χάος και η μόλυνση του περιβάλλοντος] Οι Ελληνικές πόλεις ήσαν τα πρότυπα της ομορφιάς, της αρμονίας και της δημιουργικότητος, ενώ οι σύγχρονες πόλεις αντικατοπτρίζουν την σήψη και κοινωνική παρακμή. Η συνήθεια των πλουσίων να ζουν στο δικό τους γκέτο, της χλιδής, και οι φτωχοί στο γκέτο της μιζέριας και της αθλιότητος, είναι κοντόφθαλμη. Οι Ελληνικές πόλεις είχαν έντονα τα στοιχεία της «πολυλειτουργικότητος» (αγορές, ναούς, γυμναστήρια, σχολεία κλπ) για την συλλογική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών . Αντίθετα, οι σημερινές πόλεις εξυπηρετούν την «μονολειτουργικότητα» (σπίτια, εμπορικά κέντρα, αυτοκίνητα ΙΧ κλπ) δηλαδή την εξυπηρέτηση του ατόμου. Οι Έλληνες ανεγνώρισαν τη σημασία της πόλης τους και τον ρόλο που έπαιξε στην πολιτική, ηθική και πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς και της δημοκρατίας. Σήμερα το μόνο που έχει αξία είναι το χρηματιστήριο , οι τράπεζες η Τηλεόραση , το ΙΧ και το κινητό μας τηλέφωνο. Η σχέση μεταξύ της πόλης και της αρμονίας των πολιτών δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. Θαρρείς δηλαδή ότι η πόλη δεν έγινε για τους πολίτες, αλλά οι πολίτες για να προσαρμοσθούν στα μέτρα της «τερατούπολης». Σήμερα δίδεται έμφαση στον ατομισμό και στην διάσπαση και όχι στην επαφή και στην συνένωση της κοινότητος. Τούτο όμως συμβάλει στη πόλωση της κοινωνίας και στην δημιουργία κοινωνιών δύο ταχυτήτων. Για την φύλαξη όμως των πλουσίων και την καταστολή των φτωχών χρειάζονται περισσότερες δυνάμεις ασφαλείας, οπότε οι πόλεις βαθμηδόν στρατοκρατούνται και μεταβάλλονται σε πραγματικά φρούρια. Πως όμως να γίνουν ενεργοί οι πολίτες σε μια τέτοια πόλη; Και πως να συμμετάσχουν στα κοινά οι πολίτες δύο ταχυτήτων; Επομένως η Ελληνική κλασική πόλη μπορεί να δώση και πάλιν το παράδειγμα για την οργάνωση των πόλεων του μέλλοντος Πριν όμως πρέπει να φτιάξουμε «καλούς κ’ αγαθούς» πολίτες για να τις κατοικήσουν. Κι’ αυτό θα γίνει με την αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της αλλαγής του τρόπου σκέψεως .

Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος ή Παράρτημα του State Department και του Ιδρύματος CDRSEE του George Soros;

Το Υπουργεείο Εξωτερικών της πατρίδας μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει παράρτημα του State Department και προωθεί την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των Αμερικανικών συμφερόντων . Τα συμφέροντα αυτά είναι κατά κανόνα αντίθετα προς τα Ελληνικά συμφέροντα(Ελληνο-Τουρκικές σχέσεις , καθεστώς του Αιγαίου, Κυπριακό, ενεργειακοί αγωγοί με την Ρωσία, σχέσεις μας με την Μόσχα και προ παντός το όνομα των Σκοπίων ως Μακεδονία κ.α
Η τάση αυτή της υποτέλειας μας έφερε στη θέση της συνεχούς υποτέλειας και της υποχώρησης απέναντι στις ιταμές και ανιστόρητες απαιτήσεις και προκλήσεις των γειτονικών μας λαών , επειδή αυτό εξυπηρετεί την ιθύνουσα κλίκα της Ουάσιγκτον .

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δέχεται να κυκλοφορούν χάρτες που δείχνουν τις χώρες των Βαλκανίων και στη θέση της Ελλάδας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, να γράφει ‘περιοχή της Μακεδονίας υπό ελληνική ΚΑΤΟΧΗ’ και δεν αντιδρά γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δέχεται Τουρκικούς χάρτες του Αιγαίου που χωρίζουν τούτο στον 25 παράλληλο και δεν αντιδρά.. Καταθέτουν στέφανο στο μνημείο του σφαγέα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας Κεμάλ Ατατούρκ. Αφήνουν το Τουρκικό Προξενείο Κομητηνής να αλωνίζει τη Θράκη και να φέρεται σαν Τουρκικό Κυβερνείο στην περιοχή.
Δεν λαμβάνει μέτρα σφραγίσεως των συνόρων από τους λαθρομετανάστες και δεν τους απελαύνει διότι είναι ευαίσθητη στις πιέσεις των ξένων , των μη κυβερντητικών οργανώσεων και των ξένων ΜΜΕ και αδιαφορεί για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στον γηγενή πληθυσμό (πληθυσμιακή αλοίωση , πολιτισμική επιβίωση, ασφαλεία, υγεία, περιβάλλον κ.α )

Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας, έκανε δριμύτατη επίθεση σε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, επειδή πήγε στην Κομοτηνή και χαιρέτισε εκδήλωση Ποντιακών οργανώσεων με θέμα ‘τρεις γενοκτονίες μια στρατηγική’ και στον χαιρετισμό του καυτηρίασε τις προκλήσεις του Τουρκικού Προξενείου;
Είναι δυνατόν να του αποδίδει κατηγορίες, πως με αυτά που είπε στην ομιλία του, προκαλεί τους Τούρκους; Είναι αυτό Ελληνικό Υπουργείο ανεξάρτητης και ελεύθερης χώρας ή προτεκτοράτου της Τουρκίας.

Υπουργός Εξωτερικών άλλου κόμματος εξουσίας είχε ως σύμβουλο γνωστόν ανθέλληνα , ο οποίος συνέβαλε στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και της Γεωργίας και καταβαράθρωσε τα Ελληνικά συμφέροντα με την στήριξη του καταστροφικού σχεδίου Αννάν. Είναι αυτό Ελληνικό Υπουργείο ή προέκταση του State Department ;

Η Ελλάδα δέχθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία για τα Σκόπια με την ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και τώρα παζαρεύουν με τον πρακτορίσκο των Σκοπίων Μάθιου Νίμιτς το οριστικό όνομα της «Βόρειας Μακεδονίας» . Ομως τούτο έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση των ιστορικών πολιτικών αρχηγών που είχαν ρητά αποκλείσει την παράδοση του ονόματος Μακεδονίας ή παράγωγου της στα Σκόπια. Και σαν να μην έφθανε αυτό ο κ. Νίμιτς ναρκωθετεί και την λύση αυτή με την παράδοση της ανύπαρκτης εθνότητος και της γλώσσας στους Σκοπιανούς και από σλαυοθς τους μετατρέπει σε Μακεδόνες. Τους δίνει και επισήμως την εθνότητα του Μακεδόνα. Ομως με το όχημα τούτο θα συνεχίσουν τις μελλοντικές διεκδικήσεις και απολυτρωτικούς πόθους. Για την ενσωμάτωση στο κρατίδιο της Ελληνικής Μακεδονίας.
Είναι αυτό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ή παράρτημα του ιδρύματος CDRSEE του George Soros;
Είναι δυνατόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να στέλνει συλληπυτήρια τηλεγράφημα προς το ΥΠΕΞ της Τουρκίας και να εκφράζει τη λύπη της για τον θάνατο Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση του PKK, χωρίς να λαμβάνεις υπ‘ όψιν ότι τα στρατεύματα αυτά ασκούν νομιμοφανή κατοχή στο Κουρδιστάν, όπως ασκούν και παράνομη κατοχή της Βορείου Κύπρου ;
Είναι δυνατόν το ΥΠΕΞ, μετά τις τελευταίες προτάσεις ΝΙΜΙΤΣ για τα Σκόπια, να δηλώνει ότι οι προτάσεις είναι εποικοδομητικές και προς τη σωστή κατεύθυνση; Και νομίζει το ΥΠΕΞ ότι τα Σκόπια θα σταματήσουν να λέγοται Μακεδονία μετά την υιοθέτηση της ονομασίας «Βόρεια Μακεδονία» και ασφαλώς θα λέγονται Μακεδόνες αφού τους το χάρισε ο κ. Νίμιτς και το δέχεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πως θα λέγονται οι Ελληνες της Μακεδονίας; Πως δέχεται το Ελληνικό ΥΠΕΞ την απαγόρευση χρησιμοποιήσεως του Ελληνικού ονόματος Μακεδονία για να μην στενοχωρηθούν τα Σκόπια; Αυτό δεν είναι προδοσία και παράδοση μαζί με το όνομα και του Ελληνικού Μακεδονικού Πολιτισμού που εκτείνεται ως τα πέρατα της οικουμένης .
Είδε πουθενά το ΥΠΕΞ να ακυρώνονται οι επεκτατικές βλέψεις των ναζιστών του Γκρουέφσκι; Είδε πουθενά ότι τα Σκόπια θα πάψουν να βιάζουν την ιστορία;
Είδε πουθενά ότι οι Σκοπιανοί, θα πάψουν να μας καταπιέζουν και να μας απαγορεύουν να αυτοαποκαλούμαστε Μακεδόνες, επειδή οι ίδιοι πάσχουν από μόνιμο Σύνδρομο Φυλετικής Διαταραχής;
Εμείς οι Ελληνες Πατριώτες δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξαναζήσουμε ακόμα ένα εθνικό εξευτελισμό σαν κι εκείνον των Ιμίων και του Οτσαλάν!
ΒΙΑ , ΑΝΑΡΧΙΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Οι Έλληνες από αρχαιοτάτης εποχής εφεύραν την Δημοκρατία, ένα πολίτευμα αυτοπροαιρέτου συμβολαίου των πολιτών με την Πολιτεία, ώστε να αυτοδιοικούνται και να μην έχουν κληρονομικούς ή μόνιμους άρχοντες. Το πολίτευμα της δημοκρατίας-που όπως λέγει η ίδια η λέξη άρχουν οι πολλοί και όχι οι ολίγοι ή ο ένας -τους εξησφάλιζε εκτός από την διοίκηση , την ασφάλεια, τον πολιτισμό και την μέγιστη μορφή δικαιοσύνης και ένα κράτος δικαίου, και κράτος ισονομίας, ισηγορίας και ισοπολιτείας των πολιτών. Ασφαλώς για να επιτευχθεί η κοινή συμβίωση ο κάθε πολίτης εκχώρησε αυτοπροαιρέτως ένα μέρος της φυσικής του ελευθερίας στην Πολιτεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες τα αγαθά της κοινωνίας τους, και σαν τέτοια είναι :
α/ Η συμμετοχή στην διοίκηση της Πολιτείας και στην λήψη των αποφάσεων(Εκκλησία του Δήμου, εκλογή με Κλήρωση, Υποχρεώσεις-Δικαιώμτα των πολιτών κλπ)
β/ Η παροχή κοινής ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους(στρατός-αστυνομία )
γ/ Η απονομή δικαιοσύνης από ανεξάρτητα και αδιάβλητα δικαστήρια
δ/ Η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη από υπηρεσίες του κράτους (παιδεία, υγεία, περίθαλψη, κοινοτικά έργα κ. α) και τέλος
ε/ Η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή επιτυγχάνεται από το κράτος δικαίου με την φορολόγηση των πολιτών επί τη βάσει των εισοδημάτων εκάστου.
Το πολίτευμα της δημοκρατίας βασίσθηκε στην Ελληνική Παιδεία και είχε σαν βάση τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Πατρώα Θρησκεία . Τούτο λειτούργησε ικανοποιητικά χωρίς μεγάλους κλυδωνισμούς αρκετούς αιώνες ως τον 4ον μ. χ αιώνα οπότε μια ξένη θρησκεία κατέστρεψε τον Ελληνικό Πολιτισμό , την Ελληνική Θρησκεία και όλους τους θεσμούς που ανέπτυξε αυτός ο περίλαμπρος πολιτισμός(δημοκρατία, ολυμπιακοί αγώνες, μέτρον , επιστήμες, γράμματα , τέχνες κλπ) Την θέση τους πήρε η δογματική θεοκρατία, η φεουδαρχία και το σκοτάδι του Μεσαίωνα.
Μετά την Αναγέννηση με την μεταφορά των Ελληνικών Γραμμάτων από το Ισλάμ και την μετάβαση των Ελλήνων διανοουμένων της Κωνστ/πόλεως μετά την Αλωση , άρχισαν να ωριμάζουν ορισμένες μορφές αντιπροσωπευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης στη Βρετανία. Αυτή η μορφή δημοκρατίας ονομάσθηκε Parlamentarian Democracy η οποία πόρρω διαφέρει από την Ελληνική Δημοκρατία που είναι Άμεση Δημοκρατία και όχι δι’ αντιπροσώπων. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία της Βρετανίας έχει μέσα της την αδικία, τον αυταρχισμό και την βία διότι η φωνή του λαού ακούγεται μια φορά στα τέσσερα χρόνια . Το πολίτευμα αυτό είναι προβληματικό διότι οι ψηφοφορίες δεν είναι διαφανείς. Με τις μεθόδους της βίας, της εξαγοράς και της χειραγώγησης της κοινής γνώμης που εφήρμόζουν οι αντιπρόσωποι- εξουσιαστές του λαού νοθεύουν το λαϊκό φρόνημα. Έτσι ουσιαστικά νομιμοποιούν μια μορφή βίας στο σύστημα που για την επιβολή του χρησιμοποιεί αυταρχισμό και βίαιο προς τους πολίτες. Προ παντός όμως το σύστημα αυτό ενέχει μέσα του την αδικία , γεγονός που αξαγριώνει και εξαχριώνει τους πολίτες και τους κάνει εχθρούς του συστήματος και όχι συμβαλλομένους αυτοπροαιρέτως σ΄ αυτό. Έτσι οι πολίτες θεωρούν το κοινοβούλιο, το κράτος, το στρατό, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την εφορία, την αστυνομία σαν νομιμοποιημένη βία. Ενάντια δε στην κρατική βία αντιτάσσουν την δική τους κοινωνική βία, η οποία εκδηλώνεται με διάφορες εκρήξεις βίας και αναρχίας ώστε να ακούσουν οι φρουροί που έχουν σφραγισμένες τις πόρτες του κατεστημένου και δεν επιτρέπουν στο λαό την πρόσβαση σ’ αυτό. Το κατεστημένο που δεν επιθυμεί αλλαγές και ανατροπές απαντά με μεγαλύτερη δόση βίας , συχνά με σφαίρες, ασφυξιογόνα, με ναρκωτικά, με θέαμα (ποδόσφαιρο, σαπουνόπερες, πορνό, υποκουλτούτα κλπ) ώστε να κρατά το λαό αμόρφωτο , ναρκωμένο και αδρανή. Το Κατεστημένου συχνά επιθυμεί ή και προκαλεί τα ξεσπάσματα της λαϊκής οργής , για να ενισχύσει τους καταπιεστικούς μηχανισμούς του . Τούτο συμβαίνει σε περιόδους υφέσεων και κρίσεων, οπότε προβαίνει στην ανακατανομή του πλούτου υπέρ των πλουσίων και εις βάρος των πολλών. Μια τέτοια μορφή βίας επέβαλε το κατεστημένο το 1944 με τα Δεκεμβριανά για τον εκφοβισμό και την εν συνεχεία διάλυση του ΕΑΜικού κινήματος , το 1965 με τα Ιουλιανά για να μεθοδεύσει την ανωμαλία και την επιβολή της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου και το 2008 με τα Δεκεμβριανά επεισόδια που κάηκε η Αθήνα για να καταστείλει την λαϊκή αγανάκτηση από την κρίση της οικονομίας . Αυτή αποσκοπεί στην νέα ανακατανομή της παγκόσμιας πίττας υπέρ μιάς μικρής ολιγαρχίας των πολυεθνικών και μεγαλοτραπεζιτών σιωνιστών και στην επιβολή της Παγκόσμιας Δικτατορίας. Επειδή υπάρχουν κέντρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που υποκινούν τα επεισόδια και την βία , εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να υπακούμε σ΄ αυτά . Για μας σκοπός είναι η αλλαγή αυτού του κατεστημένου με αγώνες δημοκρατικούς και ειρηνικούς για να επαναφέρουμε την Άμεση Δημοκρατία . Δεν είναι λοιπόν περίεργο που σχεδόν όλα τα αστικά κόμματα(με ελάχιστες εξαιρέσεις) θωπεύουν τους κουκουλοφόρους των Εξαρχείων , ενώ συγχρόνως χύνουν δάκρυα για τον άτυχο Αλέξη . Τα δάκρυα όμως για το παιδί είναι κροκοδείλια και έγιναν τόνοι από πετρέλαιο που έκαψε με βόμβες Μολότωφ την Αθήνα και τις άλλες πόλεις. Όταν όμως κάποιοι καίνε , σπάνε και ρημάζουν το βιός των φιλήσυχων και ανυποψίαστων πολιτών χωρίς να τιμωρούνται , είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα χέρια των κουκουλοφόρων τα οπλίζει το κατεστημένο και οι δικές μας ή και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες .
Κάθε μορφή βίας είναι φασισμός και δεν βοηθά στις δημοκρατικές εξελίξεις , αντίθετα εκτρέπει την κατάσταση προς την ανωμαλία.

ΑΥΤΟΙ… δολοφονούν
τον Ελληνισμό !!

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ
Η Ισορροπία του Τρόμου. Μετά τον Β! Παγκόσμιο Πόλεμο και επί 45 χρόνια κυριάρχησε η ισορροπία του τρόμου, μια ανταγωνιστική και εξουθενωτική ισορροπία με μόνιμη απειλή τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως στο τέλος της δεκαετίας του 90’ άρχισε να διαμορφώνεται ένας φαινομενικά μονοπολικός Κόσμος υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ. Η Νέα Τάξη υποσχόταν ένα κόσμο ειρήνης , το τέλος των πολέμων και της ταξικής πάλης , το οποίο ονόμασαν «τέλος της ιστορίας» Όμως όλα διεψεύσθησαν παταγωδώς και δεν άργησαν να γίνουν νέες συγκρούσεις , νέοι πόλεμοι και νέες επεμβάσεις σε διάφορα μέρη.. Η πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως συμπίπτει με την ένταση της ‘παγκοσμιοποίησης’ του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής . Τούτο όξυνε τις αντιθέσεις κεφαλαίου-εργασίας όχι μόνον στην περιφέρεια αλλά και μέσα στις ίδιες τις μητροπόλεις της Δύσης .
Η Ηθική Ευθύνη των Επιστημόνων –Ερευνητών. Οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν χρησιμοποιήθησαν για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών , αλλά για την παραγωγή υπερσύγχρονων όπλων μαζικής καταστροφής . Αλλά και όπου χρησιμοποιήθησαν για την παραγωγή πλουτοπαραγωγικών αγαθών , το κέρδος ήτο του κεφαλαίου και όχι της εργασίας και των λαών, οι οποίοι εισέπραξαν την ραγδαία καταστροφή του περιβάλλοντος. Σήμερα βρισκόμαστε στην φάση μιας πρωτόγνωρης κρίσης υπερσυσσώρευσης αγαθών, κεφαλαίων, πληθυσμών-εργασίας, υλικοτεχνικής βάσεως Παράλληλα υπήρξε μια πρωτοφανής συσσώρευση του παγκοσμίου πλούτου σε ελάχιστα θησαυροφυλάκια. Η μείωση των φυσικών και ιδία των ενεργειακών αποθεμάτων ωθούσε το κεφάλαιο, και ειδικά το Αμερικανικό στο σχεδιασμό νέων μεθόδων για την αρπαγή πρώτων υλών και των ενεργειακών πόρων (πετρελαίου -αερίων)
Η Πολλαπλή Κρίση Έτσι σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη κρίση , κρίση οικονομική, κρίση θεσμών, κρίση κοινωνική, κρίση περιβαλλοντική , κρίση ηθική . Και ενώ θα ανέμενε κάθε εχέφρων άνθρωπος οι ηγέτες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι καλή τη πίστη για να αναζητήσουν τρόπους εκτόνωσης και υπέρβασης αυτής , ακούγονται φωνές για νέο πυρηνικό πόλεμο , πρώτο πυρηνικό πλήγμα και τα παρόμοια, ενώ λαμβάνονται μέτρα για μια νέα κούρσα εξειδικευμένων πυρηνικών όπλων .Το χτύπημα της 11ης Σεπτ 2001 προσέφερε το πρόσχημα για την πολεμική περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία. Ο πόλεμος για την Νέα Τάξη είναι εκ των ών ούκ άνευ για την επιβίωση του εξουσιαστικού και ιμπεριαλιστικού συστήματος. Γίνεται και θα γίνεται όσο υπάρχουν εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι. Εκατοντάδες περιφερειακοί και τοπικοί πόλεμοι συνέβησαν τα τελευταία 50 χρόνια προς τέρψιν του στρατιωτικο-βιομηχανικού κατεστημένου. Ποτέ όμως κανένας δεν ομολόγησε ότι έγινε για το κέρδος. Κάθε πόλεμος ντύνεται με ένα καλά ραμμένο ιδεολογικό χιτώνα ώστε να περάσει στην συνείδηση των λαών ως αναγκαίος. Μετά τα ψεύδη του προέδρου Μπους για όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ , που απεδείχθησαν « φοινίκια ψεύδη» τώρα προετοιμάζεται ένα νέο επεισόδιο στον Κόλπο ώστε να προετοιμασθεί ψυχολογικά ο Αμερικανικός λαός και να ενδώσει για ένα νέο πόλεμο στο Ιράν , έστω κι’ αν έχει βαλτώσει ο Αμερικανικός στρατός και η Αμερικανική οικονομία εξ αιτίας των αδιέξοδων πολέμων στην Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία. Και αντί εμείς οι Έλληνες να ασχολούμεθα με τα μεγάλα προβλήματα που μας πλήττουν άμεσα με την άνοδο της ενέργειας , των εξοπλισμών , των πρώτων υλών, της ακρίβειας , των περιβαλλοντικών αλλαγών , εμείς εδώ πολιτικοί, ΜΜΕ και λαός ασχολούμεθα με το «κουτσομπολιό της γειτονιάς» τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος και βυθιζόμεθα στην διαφθορά που διαπερνά το δημόσιο βίο . .
Ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας Πρόκειται για ένα αόριστο πόλεμο χωρίς ημερομηνία λήξεως εναντίον ενός αόρατου εχθρού που στην ουσία είναι ο ίδιος ο λαός τον οποίον φοβάται και αντιμάχεται η παγκόσμια πλουτοκρατία των πολυεθνικών και των εξουσιαστών. Η κρίση, τα αδιέξοδα και οι νέες πλανητικές αντινομίες χαρακτηρίζουν τη σημερινή φάση. Οι πόλεμοι είναι ένα από τα μέσα για υπέρβαση του αδιεξόδου, μέσον όμως που εντείνει τα κρισιακά φαινόμενα και το σημερινό αδιέξοδο. Θα λέγαμε ότι «σήμερα αποσπούν τεράστιες εκτάσεις από την καλλιέργεια -όσες δεν έχουν ακόμη ερημοποιηθεί- και τους πολίτες τους στέλνουν στις πόλεις για να γίνουν προλετάριοι και άνεργοι ή παρασιτοζωούντες » Η τάση για παγκοσμιοποίηση είναι εγγενής στο κεφάλαιο για την επέκταση των αγορών. Όμως η παγκοσμιοποίηση είναι ο ‘οδοστρωτήρας’ της δημοκρατίας , του εθνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Ο ιμπεριαλισμός τον οποίον τώρα βιώνουμε στην πιο ακραία του μορφή είναι το ανώτερο και τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού. Αυτός του λοιπού γίνεται ο εχθρός του καπιταλισμού, διότι καταπίνει , όπως το θηρίο της ζούγκλας , ό,τι βρεθεί μπροστά του . Η αρπαγή των ενεργειακών αποθεμάτων του Κόλπου , κυρίως από τις ΗΠΑ, είναι μια περίπτωση της ετεροβαρούς συμμαχίας των σημερινών επιδρομέων (ΗΠΑ και Ε.Ε) Η μη αναστρέψιμη τάση του πολυεθνικού κεφαλαίου για επέκταση , έχει ως όριο την κατάκτηση ολοκλήρου του πλανήτη. Με την τάση δηλαδή αυτή κάποια ημέρα (έστω θεωρητικά) θα μείνει ένας που θα κατέχει όλο τον πλούτο της Γης. Μήπως φθάσαμε ήδη στο όριο αυτό και ακόμη δεν το γνωρίζουμε;
Δομική η Κρίση του Νεοφιλελεύθερου Καπιταλισμού Η σημερινή κρίση είναι δομική και τροφοδοτείται από την βασική αντίθεση του καπιταλισμού : ήτοι από «τον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και της κατανάλωσης και από την ιδιωτική ιδιοποίηση του προϊόντος της εργασίας και των μηχανών». Η γενικευμένη φτώχεια και ανασφάλεια που δεσπόζουν ακόμη και στις μητροπόλεις του καπιταλισμού δεν οφείλονται στην έλλειψη φυσικών πόρων και μέσων για την αξιοποίηση τούτων, αλλά στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής , που έχει ως συνέπεια αφ’ ενός την καταστροφή των φυσικών αποθεμάτων και αφ’ ετέρου στη φτώχεια , την ανεργία και την διάλυση των κοινωνικών σχέσεων. Η ανθρωπότητα είναι βυθισμένη κατά τα τελευταία 30 χρόνια σε μια δομική κρίση υπερσυσσώρευσης (φτώχεια μέσα στον συσσωρευμένο πλούτο) Μετά τον Β! Π.Π με την Κεϋνσιανή πολιτική (με το κράτος πρόνοιας) υπήρξε μια σταθερότητα στον κόσμο και επέκταση της οικονομίας στον Τρίτο Κόσμο. Σήμερα με το Νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης το εκκρεμές πήγε στο άλλο άκρο. Όσον αφορά την διαφημιζομένη ανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου αυτή είναι ουτοπία. Οι ιμπεριαλιστικές χώρες εκμεταλλεύονται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Τρίτου Κόσμου(μεταλλεύματα, ενεργειακές πηγές, γεωργικά προϊόντα, περιβάλλον , φθηνή εργασία) και τις αγορές τους . Ο Τρίτος Κόσμος πουλάει φθηνά και αγοράζει ακριβά, τροφοδοτώντας τον πλούσιο βορρά, εξ ού και η φτώχεια , ερήμωση , εμφύλιοι πόλεμοι και επεμβάσεις από τους πρώην αποικιοκράτες. Οι νέες τεχνολογίες αντί να εργασθούν υπέρ του ανθρώπου υπήρξαν «θεομηνία» για τον απλό άνθρωπο, διότι του χειροτέρευσαν τη ζωή. Ουσιαστικά αποξένωσε τον άτομο από την παραγωγή και το έκανε απλό καταναλωτή. Αϋλη εργασία, άϋλο σύμπαν , πέρασμα από τον πολιτισμό του μόχθου στον πολιτισμό της γνώσης των πολλών υπέρ των ολίγων. Όπως ο «περιούσιος λαός είναι ιδιοκτησία του Γιαχβέ, το ίδιο και ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ιδιοκτησία των πολυεθνικών»
Είναι πολύ αργά για την Αμερική
Είναι πολύ αργά για να σωθεί η Αμερική από την κατάρρευση και την χρεωκοπία. Ο άκρατος και αχαλίνωτος νεοφιλελευθερισμός και ο οικονομικός του βραχίονας ο μονεταρισμός πήραν τέλος. Η Αμερική , όπως είπε και ο Πούτιν, δεν θα είναι πλέον η μοναδική υπερδύναμη , ούτε η Γουόλ Στρίτ το οικονομικό κέντρο του κόσμου. Ο νέος κόσμος θα είναι πολυπολικός. Η Αμερική έγινε φτωχότερη και αναξιόπιστη. Παράλληλα το πάρτι της διεθνούς πλουτοκρατίας πάει να τελειώσει. Ο καπιταλισμός του λοιπού θα έχει κοινωνικό κράτος. Η κατάρρευση ήτο αναμενόμενη. Άρχισε από τότε που οι Εβραίοι μεγαλοτραπεζίτες έπεισαν τον πρόεδρο Ουίλσον το 1914 να αναλάβουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα(FED) των ΗΠΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκτοτε τους παραχωρήθηκε το δικαίωμα να δανείζουν την Αμερικανική Κυβέρνηση με τα επιτόκια της αρεσκείας των και να ασκούν κατά το δοκούν την νομισματική πολιτική της Αμερικής και συνακόλουθα του κόσμου ολοκλήρου με το δολάριο.
Χρέος $53 τρισ : Θηλιά στο Λαιμό της Αμερικής
Με τον τρόπο αυτό χρέωσαν το Αμερικανικό κράτος με το αστρονομικό ποσόν των $ 53 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα άλλο μέτρο που επέβαλαν για να πιούν το αίμα του Αμερικανικού λαού είναι και η φορολογία. Ως τότε ο Αμερικανός πολίτης δεν πλήρωνε φόρους και ο προϋπολογισμός τους ήτο ισοσκελισμένος. Αφ’ ότου όμως άρχισε ο τοκογλυφικός δανεισμός από την FED συνεχώς ανέβαινε το χρέος του Αμερικανικού Δημοσίου και για την εξυπηρέτηση του θα έπρεπε να φορολογηθούν οι πολίτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι Εβραίοι μεγαλοτραπεζίτες εξάλειψαν την μεσαία τάξη και σήμερα η χώρα αποτελείται από λίγους πολύ πλουσίους , ενώ το σύνολον είναι φτωχοί με τα Αμερικανικά μέτρα .
Η Αμερική χρεωκόπησε.
Η μέχρι τούδε πολιτική της, δηλαδή να δανείζεται όλο και περισσότερο χρήμα για να χρηματοδοτήσει τους πολέμους, εξοπλισμούς , την ανάπτυξη και την αποπληρωμή του χρέους ετίναξε στον αέρα το συναλλαγματικό της σύστημα και αυτό με την σειρά του
φέρνει στην οικονομία την ύφεση και όλα τα κακά που συνεπάγεται αυτή. Τούτο αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο το χρέος και εκτινάσσει στα ύψη τον Πληθωρισμό. Η προσφυγή σε σοσιαλιστικές μεθόδους κρατικού παρεμβατισμού στις ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη χρεωκοπία του νεοφιλελεύθερου συστήματος.
Η Ύφεση που βυθίζεται ο κόσμος σήμερον με την έλλειψη ρευστότητος και την πτώση των τραπεζών ξεχύνεται σ’ ολόκληρο τον κόσμο σαν ένα τεράστιο τσουνάμι που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα του. Οι πλουτοκράτες για να σωθούν φόρτωσαν στους φορολογουμένους το τεράστιο φορτίο για την σωτηρία του συστήματος.
Ως γνωστόν η καπιταλιστική οικονομία μοιάζει με το ποδήλατο που όσο κινείται ο αναβάτης είναι επάνω, όταν όμως σταματήσει η κίνηση αυτός ανατρέπεται. Μετά την χρεωκοπία των εταιρειών Ginnie Mae και Freddie Mac ήλθε η σειρά της Lehman Brothers', η οποία είναι η . τετάρτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ. Ο χορός των πτωχεύσεων άρχισε πριν ένα χρόνο και δεν φαίνεται να κοπάζει το τσουνάμι , που πυροδοτήθηκε από την κατάρρευση των ομολόγων των στεγαστικών δανείων . Οι διεθνείς αναλυτές παραδέχονται ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά το 1929. Σήμερα η αγορά ακινήτων έχει πέσει κατά 28% και κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει. Την ίδια κάθετη πτώση ακολουθούν και τα Χρηματιστήρια μετά την πτώση της Lehman Brothers', διότι φοβούνται ότι θα συμβεί το φαινόμενο του «ντόμινο» και θα παρασύρει και άλλες τράπεζες και εταιρείες. Ένδειξη του κλίματος της αναμενομένης υφέσεως είναι η κάθετη πτώση του Πετρελαίου , η τιμή του οποίου από $ 138 δολ. το βαρέλι πριν τρεις μήνες πουλήθηκε στα $ 87 (16/9/2008) Αυτές τις ημέρες χάνονται στα χρηματιστήρια τρισεκατομμύρια δολάρια και οι λαοί πληρώνουν τα σπασμένα. Όλα όμως δείχνουν ότι οι Εβραίοι μεγαλοτραπεζίτες ίσως πυροδότησαν σκοπίμως την κρίση για να επιβάλλουν ευκολότερα τη Νέα Τάξη . Με τα λεφτά της Αμερικής και των άλλων καπιταλιστικών χωρών οι μεγαλοτραπεζίτες συνενώνονται σε μιά γιγάντια παγκόσμια οικονομική εξόρμηση προκειμένου να επιβάλουν τους νόμους τους στις παγκόσμιες αγορές.
Υπάρχουν υγιείς λύσεις αλλά οι Εβραίοι μεγιστάνες είναι άπληστοι και άφρονες και θέλουν να καταβροχθίσουν όλο τον παγκόσμιο πλούτο. Το σημερινό σύστημα είναι κλεπτοκρατικό και ευνοεί την πλουτοκρατία. Ενώ ομιλούν για ελεύθερη οικονομία , όταν πτωχεύουν καλούν το κράτος –δηλαδή εμάς τους φορολογούμενους – να τους χρηματοδοτήσουμε . Δηλαδή τα κέρδη δικά τους και οι ζημίες των λαών. Τώρα που έμαθαν το ‘κόλπο’ της καταληστεύσεως κρατικού χρήματος, μια νέα κρίση δεν θα αργήσει. Όμως η βασιλεία τους είναι λίγη και «η πτώση εγγύς γαρ» Κι’ αυτό εκπηγάζει από την πεποίθηση ότι η Ανάγκη των λαών θα τους γκρεμίσει. Η Νέα Γενιά που γαλουχήθηκε με τον Εβραϊκό τρόπο σκέψεως –είτε μέσω της Βίβλου , είτε μέσω του Αμερικανικού τρόπου ζωής- καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Θα καταλάβουν ότι οι Εβραίοι μεγαλοτραπεζίτες τους έβαλαν στο χέρι όχι μόνον τα λεφτά τους αλλά και την ελευθερία και την δημοκρατία τους. Και τώρα κινδυνεύουν να τους οδηγήσουν ακόμη και σε ένα πυρηνικό πόλεμο εναντίον του Ιράν.
Οι Παγκόσμιοι Πλουτοκράτες -Εξουσιαστές:
Ιδρυτής της Lehman Brothers' είναι ο Εβραίος Henry Lehman . Είναι ο πρώτος Εβραίος που ίδρυσε τράπεζα στην Αμερική το 1850 Είναι μια από τις τέσσερες επενδυτικές τράπεζες της Νέας Υόρκης με 26.000 προσωπικό σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν είναι η μοναδική Εβραϊκή τράπεζα που κινδυνεύει στις ΗΠΑ . Θα υπάρξουν πολλές καταρρεύσεις τραπεζών λένε οι αναλυτές. Μετά την Lehman Brothers' ιδρύθησαν κι’ άλλες Εβραϊκές τράπεζες : Goldman Sachs ιδρύθηκε το 1869 , η τράπεζα Merrill Lynch(που κινδυνεύει τώρα με κατάρρευση) ιδρύθηκε το 1914. Η Morgan Stanley απεσπάσθη από την J P Morgan το 1935. Αν προσέξετε τις εποχές ίδρυσης των συμπίπτουν-όχι φυσικά τυχαίως-με την έναρξη πολέμων(Εμφύλιος Πόλεμος ΗΠΑ, 1ος Π.Π, 2ος Π.Π ) , Ως γνωστόν οι πόλεμοι απαιτούν γενναία χρηματοδότηση και προσφέρουν αστρονομικά κέρδη. Στο Λονδίνο εδρεύει επίσης ο παλαιός εβραικός τραπεζικός οίκος Rothschild's. Αυτός έχει σημαδεύσει όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα των δύο τελευταίων αιώνων. Αν εγράφετο η πραγματική ιστορία των δύο Παγκόσμιων Πολέμων , του Ψυχρού Πολέμου και των τοπικών πολέμων και κρίσεων , ασφαλώς στα παρασκήνια θα βλέπαμε τους Εβραίους μεγαλοτραπεζίτες συνωμότες να κινούν τα νήματα της πολιτικής και τις μαριονέτες- πολιτικούς σαν κούκλες κουκλοθεάτρου.
Οι Παγκόσμιοι Εξουσιαστές-Συνωμότες ;
Η Lehman Brothers και η Goldman Sachs είναι αρχαιότατες εβραϊκές τράπεζες . Αυτές μετανάστευσαν στις ΗΠΑ τον 19ον αιώνα με τους μεγιστάνες μεγαλοτραπεζίτες που οι απόγονοι τους σήμερα εξουσιάζουν την Αμερικανική Διοίκηση , την Γουόλ Στρήτ και τον κόσμο ολόκληρο: Σημειώστε τα ονόματα: Loebs, Guggenheims, Kahns, Kuhns, Schiffs, Seligmans, Strauses, Warburgs Lehmans , Rockfeller , Melon , Rotchild και Kissinger. Αυτοί αποτελούν την σκιώδη παγκόσμια κυβέρνηση και κινούν τα διάφορα της διεθνούς εξουσίας. Οι περισσότεροι επλούτισαν από την τοκογλυφία το παρεμπόριο , την παραοικονομία και τους πολέμους . Όπου μυρισθούν χρήμα δεν διατάζουν να το εκμεταλλευθούν , ανεξαρτήτως της βλάβης στην κοινωνία. Γι’ αυτούς δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες και φραγμοί. Ως γνωστόν στον Μεσαίωνα μόνον οι Εβραίοι επιτρέπετο να κάνουν τοκογλυφία, δεδομένου ότι ο Πάπας απηγόρευε ρητώς την τοκογλυφία στους Χριστιανούς . Όσον αφορά την παρούσα κρίση αυτή είναι τεχνητή . Τώρα τρώνε για μια ακόμη φορά τα λεφτά των φορολογουμένων για την σωτηρία των Χρηματιστηρίων , των Τραπεζών και των Ασφαλειών . Όμως τα λεφτά αυτά πέφτουν στην μαύρη τρύπα . Τελικός τους σκοπός είναι η Παγκόσμια Δικτατορία και ο εμβολιασμός όλων μας με το μικροτσίπ που θα μας μετατρέψει σε σκλάβους. Και ενώ για την Ολυμπιακή Αεροπορία θεωρείται ως έγκλημα καθοσιώσεως η παραμονή της υπό κρατικό έλεγχο, για τα τεράστια μαμούθ(τράπεζες , ασφάλειες) που πέφτουν το ένα μετά το άλλο γιατί τις χρηματοδοτούν; Δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Τα συμπεράσματα από την κρίση των τραπεζών :
1/ Αν δεν διαλυθεί το Εβραϊκό Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Τέρας ο κόσμος δεν πρόκειται να απαλλαγεί από την τοκογλυφία , καταλήστευση , εκμετάλλευση και τους πολέμους.
2/ Το νεοφιλελεύθερο «μονεταριστικό » μοντέλο κατέπεσε και κάποιο άλλο δημοκρατικό θα πρέπει να το διαδεχθεί. Επίσης κατεδείχθη η αξία της ρυθμιστικής κρατικής Αρχής .
3/ Το παγκοσμιοποιημένο τραπεζικό σύστημα , καθώς και αυτό των πολυεθνικών κολοσσών ευνοεί την πλουτοκρατία και κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Ο γιγαντισμός τους πρέπει να ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία προς την διάσπαση τους. Τούτο πρέπει να εκσυγχρονισθεί με γνώμονα το συμφέρον των λαών και όχι αυτό των πολυεθνικών κολοσσών.
4/ Η έλλειψη ρευστότητος είναι αποτέλεσμα της απομυζήσεως των εισοδημάτων των εργαζομένων , οι οποίοι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των αγόραζαν με δανεικά , με μεγάλη επισφάλεια για τους δανειστές. Όλα αυτά βέβαια είναι στα σχέδια του μεγάλου Εβραϊκού κεφαλαίου για να ελέγξουν τον κόσμο μέσω και της οικονομίας.
5/ Του λοιπού το χρήμα θα γίνει ακριβότερο και τα εχέγγυα της λήψεως των δανείων αυστηρότερα. Άρα μπαίνουμε σε περίοδο υφέσεως και αυστηρότερου ελέγχου των οικονομιών των κρατών.
6/ Οι διευθυντές των τραπεζών για να παρουσιάσουν αύξηση των εργασιών και να πάρουν τα δυσθεώρητα μπόνους, προσέφεραν δελεαστικά χρηματοπιστωτικά πακέτα και έδιναν ‘θαλασσοδάνεια’ , δανεικά και αγύριστα, τις περισσότερες φορές.
7/ Το κράτος οφείλει να λάβει μέτρα διαφάνειας των συναλλαγών και καταργήσεως των Παράκτιων Εταιρειών που ουσιαστικά είναι φορολογικοί παράδεισοι για τους φοροφυγάδες.
8/ Να πληρώνουν φόρους όχι μόνον οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι αναλογικά δια της φορολογήσεως των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών
9/ Να δημιουργηθεί Ταμείο για την αποζημίωση των πελατών των ιδρυμάτων που χρεωκοπούν.
10/ Να δοθεί βαρύτητα στην Οικονομία και στην παραγωγή και όχι στην Χρηματιστική
11/ Τέλος να ληφθούν να καταργηθούν τα μονοπώλια και ολιγοπώλια , κάτι που ανεβάζει τις τιμές διαβίωσης στην χώρα μας(τράπεζες , καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα κλπ)
Οι Εβραίοι μεγαλοτραπεζίτες υποκινούν τους πολέμους των τελευταίων δύο αιώνων. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε δεν θα βάλουμε ποτέ φραγμό στον πόλεμο. Κατά μία εκδοχή ο Ψυχρός Πόλεμος έληξε την 11ην Σεπτ. και στην συνέχεια εγκαινιάσθηκε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Άγγλος ιστορικός H.G. Wells γράφει ότι : «Η πνευματική και ηθική πρόοδος της ανθρωπότητος σταμάτησε το 1770 . Όταν ο διαβόητος Meyer Rothschild κατέκτησε την παγκόσμια οικονομία με τα πλούτη που απέκτησε από τον Πόλεμο της Αμερικανικής Επαναστάσεως.» Τότε αυτός είχε βοηθήσει και τις δύο παρατάξεις , συνταγή που έκτοτε χρησιμοποιεί ως σήμερα το εξουσιαστικό σύστημα για να ελέγχει απόλυτα τις διεθνείς εξελίξεις . Από τότε λοιπόν εγκαθιδρύθηκε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των λαών και εργάζεται μόνον για την αύξηση του πλούτου των Εβραίων και των Σιωνιστών Μεγαλοκροίσων και Τραπεζιτών. Αυτό συμβαίνει και σήμερον με την γιγάντωση των Τραπεζών, των Χρηματιστηρίων, των Ταμείων, των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Funds) με τα οποία λυμαίνονται τον παγκόσμιο πλούτο και ελέγχουν τον κόσμο. Οι πόλεμοι στους οποίους η Αμερική έχασε πολλά από τα παιδιά της, μηχανεύθηκαν από Εβραίους αχυρανθρώπους που άσκησαν απόλυτη επιρροή πάνω στους προέδρους των ΗΠΑ: Mandel House (Wilson Α! Π.Π), Bernard Baruch (Franklin Roosevelt Β!Π.Π), Henry Kissinger (Nixon - Βιετνάμ), and Richard Perle/Paul Wolfowitz (the Bushes-Πόλεμος Ιράκ και Αφγανιστάν)
Pax Judaica Να γιατί θεωρούν τις ΗΠΑ σαν Εβραϊκή χώρα χωρίς εντιμότητα , χωρίς αισθήματα και χωρίς ηθική. Αλλά όμως κανείς δεν μπορεί να ομιλήσει ανοιχτά εναντίον του εξουσιαστικού τους συστήματος , γιατί έχουν προνοήσει «αντισημιτικούς » νόμους που περιορίζουν , οποιαδήποτε αμφισβήτηση, την ιστορική έρευνα αναφορικά με το Ολοκαύτωμα με βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες ακόμη και για τους συνηγόρους τούτων.
Τα φοβερά Εγκλήματα
Η πρόοδος της ανθρωπότητος σταμάτησε στον 3ον αι. μ.Χ, τότε που οι τρεις Εβραιογενείς κοσμοπολιτικές θρησκείες ( Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός ) επεβλήθησαν στον κόσμο. Εκτοτε πάμπολλα εγκλήματα συνέβησαν στον κόσμο.
1/ Ο Βομβαρδισμός της Χιροσίμα και Ναγκασάκι με Πυρηνικά Όπλα. Τούτο χρησιμοποιήθηκε πρωτίστως εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και δευτερευόντως κατά των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Το τίμημα ήτο βαρύτατο. 300.000 οι νεκροί και 330.000 οι σημαδεμένοι από την ραδιενέργεια.. Αβάστακτο το μερίδιο της ευθύνης που βαρύνει τους επιστήμονες της εποχής εκείνης, οι οποίοι αν και γνώριζαν τις επιπτώσεις βοήθησαν με την γνώση τους στην διάπραξη του ειδεχθούς εγκλήματος, ήτοι της εξολόθρευσης δύο πόλεων και τον φόνο αμάχων.
*Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο πυρηνικός φυσικός Ζόζεφ Ρότμπλατ , ο οποίος από το 1944 διαχώρισε τη θέση του και αποχώρησε από το Λος Άλαμος , από το Κέντρο του Πυρηνικού Προγράμματος «Μανχάταν»
* Ήδη 40 περίπου χώρες κατέχουν το πυρηνικό όπλο, ή την πυρηνική τεχνογνωσία. Δύο τόνοι ΤΝΤ κρέμονται πάνω στο κεφάλι κάθε ανθρώπου του πλανήτη μας. Πότε θα εκραγούν; Αγνωστον ! Πάντως πυρηνικός αφοπλισμός δεν πραγματοποιήθηκε παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις των ισχυρών.
2/ Η Γενοκτονία των Παλαιστινίων
Αυτό είναι το στυγερότερο έγκλημα εναντίον ενός μικρού λαού που του στέρησαν την πατρίδα και τον εξοντώνουν ανελέητα εδώ και 60 χρόνια το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με τα πιο σύγχρονα μέσα . Επειδή δεν μπόρεσαν να τον υποδουλώσουν ηθικά , τώρα μετέρχονται τα πιο αδυσώπητα μέσα ήτοι : την πείνα, την στέρηση του νερού, φαρμάκων , της κατεδάφισης της πενιχρής υλικοτεχνικής υποδομής , της καταστροφής των οικισμών, τον μαζικό θάνατο(συλλογικά αντίποινα) την διακοπή της παιδείας, υγείας κλπ Ο μαρτυρικός Παλαιστινιακός λαός ζει σε απερίγραπτη εξαθλίωση. Και ενώ οι Ναζί ν εφήρμοζαν την αναλογία : ένα Γερμανό στρατιώτη σκοτωμένο προς δέκα πολίτες , οι Ισραηλινοί εκτελούν ένα προς 140. Και επειδή και αυτά τα κτηνώδη μέσα δεν μπορούν να κάμψουν το ηθικό των αδούλωτων πολιορκημένων στην λωρίδα της Γάζας Παλαιστινίων τώρα τους απειλούν με «Ολοκαύτωμα» , δηλαδή με την χρήση πυρηνικών ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής . Το έγκλημα τούτο θα καταγραφεί ως το στυγερότερο σε βάρος της διεθνούς κοινότητος στο βαθμό που αυτή είναι και θύτης, διότι αποσιωπά ένοχα τα Ισραηλινά και Αμερικανοσιωνιστικά εγκλήματα .
2/ Το Έγκλημα κατά της Γιουγκοσλαβίας Αυτή υπήρξε το πρώτο θύμα των πολέμων της Νέας Τάξης . Ο πρώτος πόλεμος έγινε για την «ελευθερία» των Κροατών και Σλοβένων, ενώ ο δεύτερος για την «ανεξαρτησία» των Αλβανών(UCKάδων) του Κοσσυφοπεδίου. Πρωταγωνιστής σ’ αυτούς ήτο οι ΗΠΑ του Κλίντον (και η κ. Κλίντον έχει μούτρα να βάζει για πρόεδρος!!!) Η Ε.Ε όπως πάντα έπαιξε ρόλο ουραγού των ΗΠΑ. Τελικά έγιναν δύο πόλεμοι που το μόλυναν με ραδιενέργεια για να διαλυθεί ένα κυρίαρχο κράτος που δεν απειλούσε κανένα γείτονα , ούτε φυσικά τους ισχυρούς εξουσιαστές ,. Εκτοτε τα κρούσματα λευχαιμίας και καρκίνων κάνουν θραύση. Τα αποτελέσματα της ανεξαρτοποίησης του Κοσσόβου, τα γεύεται τώρα ολόκληρη η διεθνής κοινότητα-και ιδιαίτερα η χώρα μας- με το άνοιγμα των ασκών του Αιόλου των αποσχιστικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο..
3/ Από την « Αυτοκρατορία του Κακού» στον «Άξονα του Κακού» Ποιος όμως πλήττεται πίσω από αυτά τα ‘ψευτοφαντάσματα’; Η δημοκρατία, η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ειρήνη και ο ίδιος ο λαός που απειλείται από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Η σύγκρουση των ΗΠΑ δεν είναι ιδεολογική αλλά γίνεται : α/ για την αρπαγή του πετρελαίου και β/ για την στήριξη του Ισραήλ.
Παράλληλα ενισχύει την πιο αντιδραστική και σκοταδιστική Εβραιογενή μονοθεϊστική θρησκεία, το Ισλάμ . Η Αμερική δεν πηγαίνει στο εξωτερικό για να εξοντώσει τέρατα ή για λόγους φιλανθρωπίας. Πηγαίνει για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.. Σ’ αυτήν την δεκαπενταετία αλλάζει το ιδεολογικό τοπίο του πολέμου. Αυτός γίνεται ολοκληρωτικός και ανελέητος. Η κυριαρχία πλέον δεν είναι προϋπόθεση, αφού η καταστροφή εκ του μακρόθεν επιφέρει το επιθυμητόν αποτέλεσμα, δηλαδή την ισοπέδωση και πρόσκληση των πολυεθνικών εταιρειών για να ανορθώσουν το κατεστραμμένο έθνος. Εξ άλλου η άλλη όψη του δόγματος του «προληπτικού πολέμου» είναι η επιβολή νομοθεσιών έκτακτης ανάγκης και συρρίκνωσης των πολιτικών ελευθεριών . Αυτό συμβαδίζει με την αποδυνάμωση του εθνικού κράτους και των διαχρονικών αξιών κάθε κοινωνίας, καθώς και την προβολή νέας ασαφούς και θολής «ηθικής». Σήμερον οι νέες επεμβάσεις γίνονται για την προστασία δήθεν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παροχή διεθνούς ασφαλείας και την αποτροπή ανθρωπιστικών καταστροφών, που οι ίδιοι συχνά μεθοδεύουν .
Η Παγκοσμιοποίημένη Ενιαία Αγορά . Αυτή επιβάλλει ενιαία οικονομία, ενιαία παραγωγή, ενιαία ηθική και πολιτιστική τυποποίηση . Ο σύγχρονος ιμπεριαλισμός συναρτά την εσωτερική και διεθνή κυριαρχία του ( των μεγάλων ομίλων του μονοπωλιακού κεφαλαίου) με την συγχώνευση του βιομηχανικού και τραπεζιτικού κεφαλαίου σε χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Αν ένα κράτος αρνηθεί στην συγχώνευση του κεφαλαίου του στην εξωτερική χρηματιστηριακή υποταγή, τούτο είναι αιτία επεμβάσεως για την επαναφορά του «άτακτου κράτους»(rogue state) στην διεθνή τάξη. Η τρομοκρατία είναι η πιο αμφίσημη έννοια και είναι δύσκολη η νομική οριοθέτηση της. Τόσο το καλύτερο όμως γι’ αυτούς. Οι ΗΠΑ δεν έχουν δυσκολία να την χρησιμοποιούν όπως το λάστιχο της σφενδόνας κατά το δοκούν. Αλλαγή υπήρξε και στην συγκρότηση , εξοπλισμό και τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων , οι οποίες από εθνικές έχουν καταστεί πολυεθνικές , μισθοφορικές και τείνουν να αντικατασταθούν από τους ιδιωτικούς στρατούς των πολυεθνικών εταιρειών παροχής ασφάλειας. Όμως αλλιώς τα προγραμματίζουν οι σχεδιαστές των πολέμων και πολεμικών παιγνίων στα εργαστήρια τους και αλλιώς βγαίνουν στα πεδία των μαχών.
Οι ΗΠΑ σε φοβερά Αδιέξοδο Να τι γράφει ένας ανώνυμος πράκτωρ της CIA για τον πόλεμο στο Ιράκ και Αφγανιστάν: «Αυτή η ύβρις στοιχίζει πλέον στις ΗΠΑ όλο και μεγαλύτερες θυσίες σε αίμα και χρήμα και θα συνεχίσει να το κάνει στο ορατό μέλλον, επειδή έχει εγκλωβίσει την Αμερική σε μια κλασικά αδιέξοδη κατάσταση. Εάν η Αμερική αποχωρήσει από το Αφγανιστάν , οι Ταλεμπάν και η Αλ Κάιντα –με υποστήριξη του Πακιστάν – θα ανακτήσουν τον έλεγχο του μεγαλυτέρου τμήματος της χώρας, ξεκινώντας με τον τρόπο αυτό νέο γύρο εμφύλιου πολέμου…Εάν η Αμερική παραμείνει σστο Αφγανιστάν , το ισλαμικό αντάρτικο θα ενισχυθεί και θα προκαλεί όλο και μεγαλύτερες απώλειες στην Αμερική και τελικά θα θριαμβεύσει, ανεξάρτητα από το εάν αποφασίσουν οι ΗΠΑ να αυξήσουν μαζικά τις δυνάμεις κατοχής και να επιτεθούν στον εχθρό, όπως έκαναν οι Ρώσοι…»
Υπάρχει Ελπίδα Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους στο ΝΑΤΟ άνοιξαν τις πύλες της κολάσεως. Και οι πύλες οδηγούν σε ένα κόσμο χωρίς ελπίδα,. Όμως η παγκόσμια Ιστορία δεν τελείωσε. Αν υπάρχει ελπίδα αυτή βρίσκεται:
α/ Στην αφύπνιση των λαών. β/ Στην ευρεία ενημέρωση μέσω του Διαδικτύου και
γ/ Στην υιοθέτηση του Ελληνικού Πνεύματος για μια ριζική αλλαγή σκέψεως και δράσεως.
Ο ψυχρός πόλεμος έχει αρχίσει. Τον άρχισαν και τον συνεχίζουν μεθοδικά οι Αμερικανοί οι οποίοι, το ίδιο μεθοδικά επιδιώκουν να τον χρεώσουν σε άλλους. Ο Καύκασος, με τη μεθοδευμένη εισβολή του φερέφωνου τους, Σαακασβίλι είναι μια ακόμα φάση αυτού του πολέμου. Είχαν προηγηθεί ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία και ενδιάμεσα η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου. Μια αναγνώριση μονομερής, αντίθετη με τις αρχές του ΟΗΕ, μια αναγνώριση στην οποία συνέπραξαν και χώρες της Ε.Ε σαν ουραγοί των ΗΠΑ, οι οποίες τώρα κόπτονται κατά της επίσης εκτός διεθνών κανόνων αναγνώρισης της Ν. Οσετίας και Αμπχαζίας από την Ρωσία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτά συμβαίνουν, όταν δεν γίνεται σεβαστό σε κάθε περίπτωση και από όλους το διεθνές δίκαιο. Και αυτό το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε πρώτα από την Δύση. Οι Αμερικανοί, για να διευρύνουν το « την καταρρέουσα κοσμοκρατορία τους», μεθοδεύουν τις κινήσεις τους στην ευρωασιατική σκακιέρα. Μετακινούν τα πιόνια χονδροειδώς. Στόχος τους, η ανερχόμενη Ρωσία, ως μια ακόμα παγκόσμια δύναμη στον οικονομικοστρατιωτικό και γεωστρατηγικό τομέα, χάρις κυρίως στα τεράστια ενεργειακά της αποθέματα τα οποία αξιοποιεί με όρους αμοιβαιότητας, πρωτίστως με την Ε.Ε., μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μέσα από τις αντινομίες της επιδιώκει την οικονομικοστρατιωτική και γεωπολιτική της ανάπτυξη, την ενιαία της έκφραση και την ανάδειξή της σε μια ακόμα δύναμη στην παγκόσμια ισορροπία. Αυτό όμως δεν συμφέρει την καταρρέουσα κοσμοκράτειρα, τις ΗΠΑ. Θέλουν και την Ρωσία σε αποδυνάμωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμμαχο μεν, αλλά σε υποτελή σχέση. Θέλουν την τελευταία μία ελεύθερη αγορά και τίποτε περισσότερο. Θέλουν ακόμη την Κίνα το παγκόσμιο εργοστάσιο χωρίς δική του έκφραση , αλλά εξαρτημένο από το δικό τους κεφάλαιο, έστω κι’ αν η Κίνα σήμερον διαθέτει επαρκές συνάλλαγμα σε δολλάρια ώστε να τινάξει στον αέρα τις ΗΠΑ. Ο πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία στον οποίο ενέπλεξαν και την Ε.Ε. στρεφόταν και εναντίον της Ευρώπης, γιατί αφ’ ενός μεν την αποδυνάμωνε, αφ’ετέρου δε επιβράδυνε την προέκτασή της. Ενεργούν λοιπόν και πράττουν οι ΗΠΑ, ώστε να αποδυναμωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη και των δύο αυτών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Άλλωστε, η μακρόπνοη και οξυδερκής εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία χαράσσεται ύστερα από βαθιές και μακράς πνοής αναλύσεις των παγκόσμιων δεδομένων, οδήγησε εγκαίρως στη μετατροπή της δομής του ΝΑΤΟ και του αμυντικού του δόγματος ώστε να καταστεί παγκόσμιος μοχλός βίαιης επιβολής της Υπερδύναμης. Και αυτό έγινε με τη νέα συνθήκη στην περίφημη Διάσκεψη Κορυφής στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 1999, κάτω από την οποία, άκριτα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έβαλαν την υπογραφή τους. Δηλαδή έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό τους και τον χειρισμό του σχοινιού έδωσαν στην ηγεσία των ΗΠΑ. Η επόμενη φάση του ψυχρού πολέμου περνάει και πάλι μέσα από τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ που είναι, αφ’ ενός μεν η υπογραφείσα αντιπυραυλική ομπρέλα στην Πολωνία καθώς και η προέκτασή του με την ένταξη στις δομές του, της Γεωργίας και της Ουκρανίας.
Τα πάντα είναι υποταγμένα στο δόγμα της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ η οποία δεν άλλαξε ποτέ την εποχή του απελευθερωτικού της αγώνα, από τότε δηλαδή που οι πρώτοι ηγέτες της επεξέτειναν την κυριαρχία τους με την απόσπαση από τη ναπολεόντεια κυριαρχία της γαλλικής Λουϊζιάνας, μια επεκτατική πολιτική η οποία είναι στο DNA της υπερδύναμης και την οποία φαίνεται δεν έχει αναλύσει κανείς. Το δόγμα των ΗΠΑ είναι η συνεχής επέκταση και ο διαρκής πόλεμος, ένας πόλεμος διαρπαγής και ανοίγματος αγορών δια των όπλων. Όμως η Ρωσία έχει υποστεί αρκετές επιθέσεις στο έδαφος της από την Δύση και δεν επιθυμεί να ξαναγίνει στόχος μια νέας επιθέσεως, ούτε και να απομονωθεί με ένα νέο ψυχρό πόλεμο.
Την βλέπει όμως η Ρωσία αυτή την επαναστατική πολιτική με τη θηλιά που θέλει να περισφίξει η υπερδύναμη ακόμα πιο πολύ στο λαιμό της, τόσο με την επέκταση του ΝΑΤΟ στις δύο όμορες με αυτή χώρες, όσο και με την αντιπυραυλική βάση στην Πολωνία και την Τσεχία. Δεν αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι αυτό αποτελεί λόγο φυσικού θανάτου για τη Ρωσία και ως εκ τούτου, και μόνο με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης θα αντιδράσει; Πιστεύουμε ότι όχι μόνο το αντιλαμβάνονται, αλλά και το επιδιώκουν.
Την κλιμάκωση του ψυχρού πολέμου, για γεωστρατηγικούς λόγους, τη θέλουν τώρα. Όμως, αυτό δεν το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι υποτελείς σύμμαχοί τους ώστε να τους αποτρέψουν; Τι συμφέρον έχουν οι Ευρωπαίοι να αφήσουν τα Βαλκάνια στην στρατιωτική ομπρέλα των ΗΠΑ; Αν δεν πρυτανεύσει η λογική, να μην εκπλαγούμε αν δούμε, όχι πολύ αργά, άνω-κάτω τον κόσμο. Και τη λογική την περιμένουμε από την Ε.Ε., η οποία θα πληγεί καίρια. Αγωνισθήκαμε την δεκαετία του 80’ να μην γίνει η Ευρώπη η «Πυρηνική Βληματοδόχη» των ΗΠΑ. Τώρα πως επιτρέπουν την εγκατάσταση των Αμερικανικών Πυραυλικών συστημάτων στο έδαφος τους;
Εν όψει όλων αυτών των διαφαινόμενων εξελίξεων, επισημαίνουμε τη δυσχερή θέση της χώρας μας η οποία, πρέπει να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της στη βάση της εθνικής συνεννόησης λαμβάνοντας υπόψη και την εξίσου δυσχερή, αν όχι δυσχερέστερη, θέση της Τουρκίας, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας επωφελώς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε τις πενιχρές μας δυνάμεις σε εσωτερικές παλαιοκομματικές κοκορομαχίες. Να συνέλθουμε όσο είναι καιρός και ενωμένοι να δούμε το εθνικό μας συμφέρον .
ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Ο ΣΙΩΝΟΦΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΤΑΞΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
Αυτά τα δύο ρεύματα στις μέρες μας παρουσιάζουν μια σύγκλιση. Βέβαια όλοι γνώριζαν ότι και τα δύο ήσαν διεθνιστικά και επομένως κάπου συναντώντο. Αυτό που υποψιάζοντο ορισμένοι στο παρελθόν σήμερον έχει επαληθευθεί. Ο Σιωνοφασισμός και ο Νεοταξικός Αριστερισμός έχουν πλήρως συναντηθεί και συμπορεύονται αρμονικά προς την Νέα Τάξη .
«Ουχ’ η αυτή ορθότης της πολιτικής και της ποιητικής», λέει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του. Η αντίθεση σε αυτή την άποψη είναι εκείνο που ενώνει τον Σιωνοφασισμό και τον Νεοταξικό Αριστερισμό της εποχής μας. Η προσθήκη του κοσμοπολιτισμού στον Αριστερισμό , όπως τον μετεμόρφωσε ο Τόνις Μπλαίρ και τον έκανε εξουσία είναι η διεύρυνση της πολιτικής πλατφόρμας του με στοιχεία που δεν υπήρχαν ή που ήταν άδηλα προηγουμένως. Ετσι η κατεστημένη έννοια του λαού, την υπόθεση του οποίου οφείλει να υπηρετεί το αριστερό κίνημα , τώρα ποικίλλεται, μετονομαζόμενη σε ετερότητα, για να περιλάβει κάθε καταπιεσμένη μειονότητα (φυλής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικής κατεύθυνσης κ.τ.λ.). Ο περιορισμός του λαϊκού στοιχείου είναι η ταυτόχρονη συρρίκνωση αυτής της πλατφόρμας: ο γηγενής λαός μιας χώρας (πλην των καταπιεσμένων μειονοτικών της κοινοτήτων) εκβάλλεται από αυτήν ως φορέας εθνικών αισθημάτων, τα οποία θεωρούνται εξ ορισμού εχθρικά προς την έννοια της ετερότητας, και η έννοια της ιθαγένειας, συνακόλουθα, καταφρονείται ως πηγή αυτών των αισθημάτων. Ετσι, ενώ στην αριστερή πολιτική του παρελθόντος κυριαρχούσε ο έπαινος του εθνικού ως λαϊκού και η απόρριψη του κοσμοπολιτισμού ως αριστοκρατικού και εχθρικού προς το εγχώριο λαϊκό στοιχείο, στη σημερινή, μεταμοντέρνα, ορθοπολιτική κριτική, όπου η αρετή του σεβασμού προς τον Άλλο έχει οδηγηθεί σε έναν φετιχισμό της ετερότητας, κάθε αναφορά στο ιθαγενές και στο εθνικό έχει φτάσει να θεωρείται εθνικισμός - δηλαδή συντηρητικότητα και έλλειψη προοδευτικότητας - και ο κοσμοπολιτισμός χαιρετίζεται ως υπέρβασή του, όπως γράφει ο κ. Ν. Βαγενάς . Το κυριότερο όμως χαρακτηριστικό του είναι η κραυγαλέα ανακολουθία λόγων και έργων
Απαξιώνουν τον Σεφέρη. Τίποτε δεν δείχνει καθαρότερα τη μεταμορφωτική ικανότητα του Σιωνοφασισμού και του Νεοταξικού Αριστερισμού από τις σημερινές σε σύγκριση με τις θέσεις της παλιάς περιόδου . Αδιάψευστο επιχείρημα η κριτική του ποιητικού έργου του Σεφέρη. Σύμπασα η ορθοπολιτική κριτική στις μέρες μας βασίζει την αξιολογική της κρίση για το έργο αυτό όχι στην καλλιτεχνική του ποιότητα αλλά στον εθνικιστικό, όπως τον προσδιορίζει, χαρακτήρα του. Η αξία της ποίησης του Σεφέρη αμφισβητείται, γιατί το έργο του θεωρείται ότι διαπνέεται από το «δόγμα της ελληνικότητας» Τούτο θεωρείται «ασύμφωνο με τις ιδέες του κοσμοπολιτισμού και της πολυπολιτισμικότητας», ότι «απέτρεπε από την εισαγωγή ξένων προτύπων και τη συνακόλουθη μόλυνση των ναμάτων του γηγενούς λαϊκού πολιτισμού». Ο εθνοκεντρισμός αυτού του έργου θεωρείται «ιδεαλιστικός», γιατί «αναζητά διδάγματα από το ανόθευτο πνεύμα του λαού» (Θεόφιλος, Μακρυγιάννης), «που μεταφέρει αναλλοίωτες τις πανάρχαιες αξίες του ελληνισμού». Κρίνεται μάλιστα και ότι το έργο αυτό «εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους», γιατί ως εθνολαϊκιστικό και ιδεαλιστικό βρίσκεται στη «σκοτεινή πλευρά» (δηλαδή τη φασίζουσα) «του αντιδραστικού μοντερνισμού».
* Μισόν αιώνα πριν η ορθοπολιτική κριτική μας έλεγε άλλα και απαξίωνε τη σεφερική ποίηση με εντελώς αντίθετα επιχειρήματα. Η σημερινή της ελληνοφοβία ήταν τότε ξενοφοβία. «Ο Σεφέρης», έγραφε ο Γ. Σαραντής, «είναι ένα κλασικό παράδειγμα λογοτέχνη που έμεινε ξένος και μακρυνός για την ψυχή του έθνους του, γιατί από το έργο του λείπει η Εθνική, η Ελλαδίτικη φυσιογνωμία του. Θέλησε να γίνει ένας κοσμοπολίτης ποιητής, χάνοντας έτσι και τον κόσμο και την Ελλάδα», απομακρυνόμενος από τον λαό και από τη «λυτρωτική καθοδήγηση του κοινωνικού αισθήματος» (περ. Νέος Νουμάς, 1951). Και ο Γ. Κοτζιούλας: Η ποίηση του Σεφέρη και των ποιητών της τεχνοτροπίας του είναι προϊόν «φιλολογικής ξενομανίας», ποίηση «χωρίς εθνικότητα», που «αντιμάχεται την ελληνική αρετή», «θέλει να κρατήσει την τέχνη μακριά απ' το λαό» και «υπηρετεί την πνευματική αντίδραση» (ό.π., 1950).
Το πρόβλημα με την πολιτικώς ορθή κριτική είναι ότι όχι μόνο αυτό που θεωρεί βασικό κριτήριο δεν είναι βασικό, αλλά και ότι το κριτήριο αυτό προκαλεί συχνά μια ιδιάζουσα οφθαλμική διαταραχή, που κάνει τον κριτικό (παράδειγμα η ανάγνωσή του της ποίησης του Σεφέρη) να βλέπει στα λογοτεχνικά κείμενα πράγματα που δεν υπάρχουν και να μη βλέπει πράγματα που υπάρχουν. Για την ανεύρεση των αιτίων αυτής της διαταραχής δεν αρκεί βεβαίως μόνο ο οφθαλμολόγος. Είναι και η επιταγή των καιρών μας για το «πολιτικώς ορθόν» όπως συνέβαινε την εποχή του Στάλιν. Όμως αυτοί που βάζουν στην κριτική και στις ιδέες το «πολιτικώς ορθον» και όχι τις διαχρονικές αξίες που αντιπροσωπεύουν αυτοί δολοφονούν τον Ελληνισμό .

;
ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: Ο ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΕΧΡΘΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Η σύγχρονη Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί από το όραμα αναβιώσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προς τούτο ενεργεί με τρεις βραχίονες , τους οποίους χειρίζεται είτε κεχωρισμένα , είτε και συχνά και τους τρεις ταυτοχρόνως, ήτοι: α /Τον Παντουρκισμό , β/ Τον Παντουρανισμό και γ/ Τον Πανισλαμισμό.
Όχημα των δύο πρώτων βραχιόνων είναι το Στρατιωτικό Κατεστημένο, ενώ του τρίτου (Πανισλαμισμού ) το ισλαμικό κόμμα της Δικαιοσύνης. Ο Παντουρκισμός αποσκοπεί στην επέκταση του τουρκικού κράτους προς δυσμάς , στα εδάφη της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας , για τα οποία διατηρεί απολυτρωτικά οράματα. Ο Βραχίονας του Παντουρανισμού εκτείνεται προς Ανατολάς, προς τα εδάφη και τους λαούς της Κεντρικής Ασίας (Τουκμενιστάν κ.α ) από την οποία κατάγονται οι προπάτορες του Τούρκικού Έθνους. Ο Πανισλαμισμός εκτείνεται προς το χώρο της Μέσης Ανατολής , τον οποίον κατείχε ως το 1914 , και τον έχασε συνεπεία του Α! Π.Π . Το γενικό όραμα της Τουρκίας είναι η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Πότε θα γίνει Σύμμαχος η Τουρκία ;
Το Ελληνικό Έθνος καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχείς προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας , εις βάρος του Ελληνισμού. Η γείτων θα πρέπει να κατανοήσει ότι εάν επιθυμεί να αποτελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας – ανεξαρτήτως αν θα μπεί στο προσεχές ή απώτερο μέλλον στην Ε.Ε- θα πρέπει:
1/ Να αποσύρει το casus beli , έναντι της Ελλάδος, το οοοποίο σχετίζεται με την επέκταση της αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδος. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
2/Να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3/ Να παύση την προκλητική συμπεριφορά στο Αιγαίο πέλαγος , με τις συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και τις παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας , αναγνωρίζοντας το νομικό καθεστώς του.
4/ Να σεβασθεί το νομικό καθεστώς του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και να αποδώσει τα περιουσιακά του στοιχεία καθώς και αυτά της Ελληνικής Ομογένειας.
5/ Να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Ιωνίας και της Πόλης
6/ Να σεβασθεί το καθεστώς αυτονομίας της Ίμβρου και Τενέδου
7/ Να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Θράκη και να σταματήσει την επεκτατική πολιτική της εναντίον των γειτονικών της κρατών.
8/ Να σεβασθεί τα ανθρώπινα , πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα των εθνοτήτων και μειονοτήτων της.
Έτσι και μόνον θα οικοδομηθεί η βάση για μια Ελληνο-Τουρκική φιλία, ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των.
Οι διαμάχες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή , εντάσσονται στα πλαίσια ενός ενεργειακού πολέμου και η Τουρκία επιθυμεί να ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση σε ρόλο πρωταγωνιστή και «καναλάρχη» των αγωγών του παγκόσμιου πετρελαίου και αερίου. Η Τουρκία μετά και την πτώση του Πακιστάν εξ αιτίας της ισλαμικής επανάστασης στην χώρα αυτή , προβάλλει ως εναλλακτική δύναμη και ως κομβικό σημείο για την μεταφορά της ενέργειας του πλανήτου μας έναντι της Ρωσίας και του Ιράν για τα επόμενα 30-40 έτη. Η Ελλάς και η Κύπρος θα πρέπει να επαγρυπνούν και να είναι με το όπλο παρά πόδας , έτσι ώστε να μην βρεθούν σε κατάσταση ομηρίας εκ μέρους της Τουρκίας και να μην γίνουν προτεκτοράτο της Άγκυρας. Κι’ αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν εκμεταλλευθούν το εναλλασσόμενο τοπίο και εξεύρουν καινούργια ερείσματα στις αναδυόμενες δυνάμεις της περιοχής, όπως η Ρωσία και πέραν αυτής όπως η Κίνα .
Οι Τούρκοι σέβονται μόνον την Δύναμη και τη Βία Οι Τούρκοι ουδεμία συγγένεια έχουν με του Χετταίους και με τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας . Οι λαοί που βρέθηκαν κάτω από τον τουρκικό ζυγό στέναξαν και μαρτύρησαν τα πάνδεινα Ο Άγγλος καθηγητής Γλάδστον αναφέρει ότι : «από την πρώτη ημέρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην Ευρώπη το μόνο δείγμα της ανθρωπότητος που έδειξαν ήταν η μεγαλύτερη έλλειψη ανθρωπισμού» Οι Τούρκοι στο διάβα της ιστορίας τους δεν άφησαν πολιτισμό , ειμή μόνον καταστροφές, σφαγές, βασανιστήρια, παιδομαζώματα, δηώσεις, αρπαγές, δουλεία, χαρέμια, εξουσιασμό,, δεσποτισμό , βαρβαρότητα και υποβάθμιση του πολιτισμού. Επομένως σοφά πράττει η Ε.Ε που προσφάτως εδήλωσε από επίσημα χείλη ότι «η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη και επομένος δεν θα γίνει ποτέ μέλος της». Το όνομα Οθωμανός δεν είναι ούτε θρησκευτικό, ούτε εθνικό, αλλά δυναστικό της οικογένειας του Οσμάν. Το όνομα ‘Τούρκος’ το πήραν από τον πρώτο πυρήνα του κράτους των Ογιούζων καθώς και του Οσμάν που ήσαν Τούρκοι . Επομένως δεν είναι σωστό να αποκαλούνται Τούρκοι οι Μουσουλμάνοι της Θράκης. Σύμφωνα με την λογική αυτή θα μπορούσαμε να αποκαλούμε Τούρκους και τους Μουσουλμάνους της Αιγύπτου, του Μαρόκου ή του Πακιστάν. Εξ άλλου η Συνθήκη της Λωζάνης είναι σαφής και τους αποκαλεί Μουσουλμάνους.
Ο Lushon μετά από σοβαρές εθνογραφικές μελέτες στην Μικρά Ασία γράφει: «Οι λεγόμενοι Τούρκοι είναι ελάχιστοι , ο μεγαλύτερος όγκος χαρακτηριζόμενος ως τουρκικός ή οθωμανικός αποτελεί λαό Ανατολικό -Μικρασιατικό κάτοικο εξισλαμισμού των γηγενών» Οι Τούρκοι την πατρίδα τους πρέπει να αναζητήσουν στο Τουρκμενιστάν και πέρα απ’ αυτό . Στην Μικρά Ασία είναι ξένοι κατακτητές και κάποια ημέρα θα παραδώσουν την εξουσία στους κατακτηθέντες λαούς .
Ο έγγονος του Αλή Πασά των Ιωαννίνων ο Ργαγκήπ Βέης το 1910 γράφει στην εφημερίδα “Revue de Paris» μακροσκελέστατο υπόμνημα με τίτλο «Πολιτική Διαθήκη» «… Η ποικιλία των συμφερόντων των διαφόρων φυλών θα προκαλέσει αργά ή γρήγορα το διαμελισμό … » Γι’ αυτό οι Τούρκοι κάνουν εθνολογική και θρησκευτική κάθαρση του πληθυσμού , διώχνοντας τους χριστιανούς(Έλληνες , Αρμενίους) και καταπιέζουν τις λοιπές εθνότητες ώστε να διατηρήσουν την παντοκρατορία τους στο Στρατό και στην κυβέρνηση Με την γενοκτονία αυτών των λαών άρπαξαν και τα πλούτη τους , τώρα δε προετοιμάζονται για νέες κατακτήσεις στην Ανατόλια (Κουρδιστάν, Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη κλπ).
Η Τουρκία στο «Κρεββάτι του Προκρούστη» Βέβαια στα απώτερα σχέδια τους περιλαμβάνουν τον ακρωτηριασμό τόσον της Ελλάδος , όσον και της Τουρκίας. Η Τουρκία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε ένα διαρκή πόλεμο στα ανατολικά της σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της από το Κουρδικό Κίνημα Αντίστασης (PKK) . Τούτο διεκδικεί την αυτονομία των Κουρδικών περιοχών της Ανατόλιας και υποστηρίζεται ανοιχτά και ιδιαιτέρως μυστικά από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Τουρκία στην φάση αυτή αντί να συμφιλιωθεί με την Ελλάδα προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν την έξωθεν Αμερικανοσιωνιστική επιβουλή , επιδεικνύει αδιαλλαξία στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών με βάση το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις υφιστάμενες συνθήκες . Έτσι καθημερινά δημιουργεί ένταση με εναέριες παραβιάσεις και παραβάσεις του Ελληνικού εναερίου χώρου και του FIRΑθηνών και την διατήρηση της κατοχής στην Βόρεια Κύπρο.
Από την Ενωση στην Τουρκική Κατοχή. Όλα άρχισαν με τον μεθοδευμένο άγριο διωγμό των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως το 1955 από τους Τούρκους εθνικιστές που ενεργούσαν κάτω από τις εντολές της Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας (ΜΙΤ) και του Τουρκικού Στρατου, Τα γεγονότα αυτά επανελήφθησαν σε μικρότερη έκταση και στη Σμύρνη σε βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών-και των οικογενειών τους - του εκεί Νατοϊκού Στρατηγείου(τότε βιάσθηκε και σύζυγος ανωτέρου αξιωματικού ). Η Αμερικανική κυβέρνηση με τις ίσες αποστάσεις από το θύμα και τον θύτη, ουσιασιτκά ενθάρρυνε το θύτη να συνεχίσει την ίδια αδιάλλακτη και επιθετική πολιτική στην Κύπρο και στο Αιγαίο . Αυτή ενισχύθηκε με την διχοτομική πολιτική της Βρετανίας και την εμπλοκή της Τουρκίας στο Κυπριακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που ξεκίνησε σαν Αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού από τον Βρετανικό αποικιακό ζυγό και κατέληξε με τις δολοπλοκίες της Βρετανίας σαν Ελληνο-Τουρκική διένεξη. Τότε το 98% του Κυπριακού λαού είχε εκφράσει σε δημοψήφισμα την θέληση του για Ένωση με την Ελλάδα
Χ. Κίσινγκερ ο Αρχιτέκτων της Κυπριακής Τραγωδίας. Με τις μεθοδεύσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ το Κυπριακό από πρόβλημα Αυτοδιάθεσης και Ένωσης με την Ελλάδα, εξελίχθηκε σε Ελληνο-Τουρκική διαφορά με το γνωστό άφρον πραξικόπημα της χούντας των Συνταγματαρχών το 1974 και την εν συνεχεία εισβολή και κατοχή του 36% της Βορείου Κύπρου από τον Τουρκικό Αττίλα, με τα γνωστά αποτελέσματα ήτοι :5.000 νεκροί, , 1650 αγνοούμενοι (η Τουρκία ποτέ δεν έδωσε στοιχεία για την τύχη τους). Επίσης 200.000 πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο, εκδιωχθέντες βιαίως από τα Τουρκικά στρατεύματα. Όμως το «πράσινο φως» για την εισβολή είναι πλέον αποδεδειγμένο ιστορικά έδωσε ο τότε αρχηγός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ , Αμερινο-Εβραίος Χένρυ Κίσσινγκερ , ο δικαίως επονομαζόμενος «σφαγεύς» του Κυπριακού λαού.
Τουρκία: Το «χαϊδεμένο» παιδί των ΗΠΑ. Την ίδια εποχή, με την ενθάρρυνση των ΗΠΑ η Τουρκία έθεσε για πρώτη φορά θέμα status quo στο Αιγαίο, κατά παράβαση της συνθήκης της Λωζάνης . Παράλληλα το Αμερικανοσιωνιστικό λόγμπι των ΗΠΑ εκκόλαπτε όλα εκείνα τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου το θέμα της Βαρδάσκας(Σκοπίων) με το κλεψεπίγραφον όνομα «Μακεδονία», που τις είχε χαρίσει ο δικτάτωρ της Γιουγκοσλαβίας Τίτο στα χρόνια του Β! Π.Π , το 1943.
Όσον καιρό η Ελλάδα εναντιωνόταν στην εισδοχή της Τουρκίας στην Ε.Ε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας εχρέωναν στην χώρα μας την άρνηση της Ευρώπης. Μετά την αλλαγή της πολιτικής μας έναντι της Τουρκίας, ενώ δεν μπορέσαμε να μειώσουμε ούτε κατά ένα πόντο την αδιαλλαξία της Αγκύρας , κατορθώσαμε να αποκαλύψουμε την υποκρισία και την διπλωματία των εταίρων μας που τώρα σκέπτονται εκ νέου το αρχικό τους ολίσθημα να δεχθούν –έστω και σε βάθος χρόνου – την Τουρκία στην Ε.Ε .
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να «πωλήση ακόμη και το σχοινί», που θα κρεμασθεί από την Τουρκία; Οι «κουτόφραγγοι» δεν αντελήφθησαν ακόμη ότι η Τουρκία είναι φασιστικό κράτος με στρατοκρατική δομή, που δεν έχει σχέση με Δημοκρατία διότι διαθέτει δύο κέντρα εξουσίας;
α/ Το Στρατό , που εκπροσωπεί το Κεμαλικό κατεστημένο που αποτελεί το ουσιαστικό κέντρο εξουσία, ο οποίος ενεργεί κατά περίπτωση είτε στο παρασκήνιο, είτε στο προσκήνιο και
β/ Την πολιτική εξουσία (που εκπροσωπείται κυρίως από το ισλαμικό κόμμα) σαν προμετωπίδα για την εξαπάτηση της διεθνούς εξουσίας. Καθ’ όσον η πολιτική εξουσία τυγχάνει δοτή από τον Στρατό. Λόγω γεωγραφικής θέσεως στους αγωγούς των πετρελαίων και της δομής της διεκπεραιώνει πολλαπλές ιμπεριαλιστικές αποστολές των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα εξάγει τα οξύτατα εσωτερικά προβλήματα της στους γείτονες, δημιουργώντας έτσι αστάθεια και απειλή για την ειρήνη. Ως τώρα έχει εισβάλει στην Βόρ. Κύπρο, Ιράκ (Ιρακινό Κουρδιστάν), παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, κατακρατεί τα ύδατα του Τίγρη και Ευφράτη από Συρία και Ιράκ κ.α. Ο στρατιωτικός άξων Τουρκίας-Ισραήλ και η μεροληπτική στάση των ΗΠΑ υπέρ αυτού κάνουν προκλητικότερη την στάση της Άγκυρας. Οι επεκτατικές της βλέψεις στα Βαλκάνια, Καύκασο, Κόλπο κ.λπ., αναβιώνουν το όραμα της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τον «Παντουρκισμό» και «Παντουρανισμό».
Η Τουρκία Μωσαϊκό Εθνοτήτων. Τ’ ανθρώπινα δικαιώματα είναι «παστουρμάς» για την Τουρκία, ενώ το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί χαρτί τουαλέτας. Η πληθυσμιακή της έκρηξη σε συνδυασμό με την ανατολίτικη κουλτούρα και την κτηνώδη βία του Τουρκικού κατεστημένου την καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη, όταν εισέλθη στην Ε.Ε. Θα πλημμυρίση την Ευρώπη με ναρκωτικά και μετανάστες. Όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό της, είναι ουτοπία προς εξαπάτηση αφελών. Εάν η Τουρκία προχωρήση ποτέ σε εκδημοκρατισμό, τότε ασφαλώς θα διασπασθή τουλάχιστον σε «4» κρατίδια:
α/ Κουρδιστάν [ ήδη εκκολάπτεται]
β/ Πόντου ,
γ/ Ιωνίας ,
δ/ Άγκυρας,
Η Αλεξανδρέττα θα επιστραφεί στην Συρία και η επαρχία Αρμενίας στην Αρμενία. Πέραν τούτου οι 47 εθνότητες που την απαρτίζουν θα ζητήσουν περισσότερη αυτονομία. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΘΗ αν θέλουμε να υπάρξη διαρκής ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Είναι γνωστόν ότι η γείτων εξοπλίζεται μέχρις οδόντων σε βάρος του βιοτικού επιπέδου των λαών της. Γιατί άραγε; Όθεν βραχυπρόθεσμα δέον να βάλουμε φραγμό στην Τουρκική επιθετικότητα και επεκτατικότητα με: α/ την πολιτική προσέγγιση και συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Συρίας-Ιράκ-Ιράν και Αραβικού κόσμου. β/ την συνεργασία της Ε.Ε, Ρωσσίας, Ουκρανίας, Βαλκανικών χωρών, Αρμενίας, Γεωργίας κ.λπ. γ/ την ενίσχυση του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος του Κουρδιστάν δ/ την διάλυση του άξονα Τουρκίας-Ισραήλ. Η Τουρκία παίζει με την φωτιά. Οι Ευρωπαίοι και οι γείτονες της πρέπει να την συγκρατήσουν τώρα. Αύριο θα είναι αργά. Προς τούτο επιβάλλεται να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες στην περιοχή. Οι ΗΠΑ πρέπει να το αντιληφθούν επί τέλους ότι ποντάρουν σε «κουτσό άλογο». Η Τουρκία είναι ο πλέον θανάσιμος εχθρός του Ελληνισμού και μάλιστα όταν χειραγωγείται όπως σήμερον από τις σιωνσιτικές δυνάμεις της υπερταλαντικής χώρας. Αυτοί λοιπόν που ενιχρύουν τηε Τουρκίας κατά τον άλφα ή βήτα τρόπον είναι εχθροί του Ελληνισμού και πρέπει να τοςυ στιγματίζουμε.
Τουρκία: Ο Δούριεος Ιππος της Αμερικής Οι Ευρωπαίοι φαίνεται ότι κάπως αργά αντελήφθησαν αυτό που τους λέγαμε εδώ και δεκαετίες, ότι δηλαδή η Τουρκία των 70 εκατ τώρα και των 100 εκατ. σε λίγες δεκαετίες θα είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο κράτος της Ευρώπης με τον ισχυρότερο στρατό . Τότε ουδείς θα μπορεί να σταμητήσει την «ειρηνική με τους μετανάστες » κατάκτηση της Ευρπώπης από την Τουρκία , όπως έχουν την παρρησία να ομολογούν οι Τούρκοι αξιωματαούχοι και διανοούμενοι (δηλώσεις Τουργκούτ Οζάλ για ειρηνική κατάκτηση της Ευρώπης) Με μια επαναστατική και έξαλλη θρησκεία του Ισλάμ, που μπορεί να αφομοιώνει αλλά να μην αφομοιώνεται, σε λίγο σχετικά χρόνο θα επικρατήσει στην Χριστιανική Ευρώπη. Η πολιτική της εισδοχής της Τουρκίας στην Ε.Ε είναι πολιτική made in USA και αποσκοπεί να κάνει την διάλυση της Ευρώπης. Είναι ελπιδοφόρο ότι έστω και αργά ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες αντελήφθησαν ότι η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη όχι μόνον γεωγραφικά και οικονομικά αλλά κυρίως πολιτιστικά.
Τί άλλο θα πρέπει να προσφέρει ο Έλληνας για να μην κατηγορηθεί ;
Τολμούν να χαρακτηρίζουν τους 'Έλληνες εθνικιστές και αντισημίτες, όταν υμνολογούμε, επισήμως ως κράτος, τούς "ήρωες" τής παλαιάς διαθήκης (μυθιστορία των Εβραίων) κάθε ημέρα, όταν μία εβραία παρθένα ενσαρκώνει την "θεότητα" για τον νεοέλληνα ενώ κατηγορούμε συλλήβδην τούς λαμπρούς μας προγόνους ως ειδωλολάτρες και ομοφυλοφίλους, όταν θεωρούμε ως ιερό μας τόπο την αγία Ιερουσαλήμ (!) και όχι την Ολυμπία, Δήλο, Σαμοθράκη, Δωδώνη, Δίον, τούς Δελφούς, ...
*Σπεύδουμε ως νεοέλληνες στην Ιουδαία καί επιστρέφοντες αλλάζουμε και τά ονόματά μας ( Αθανασίου – Χατζη-Αθανασίου, Γεωργίου – Χατζη-Γεωργίου, -όλα τά "Χατζη..." -) Όταν σε κάθε τελετή βαπτίσεως, γάμου, κηδείας, αναφερόμεθα μέ δέος, σεβασμό και κατάνυξη στους προπάτορες των εβραίων (Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ... Σάρα..), όταν μεταβαίνουμε με κατάνυξη στο Ισραήλ και προσκυνούμε τον ασήμαντο και κατάξερο και άνυδρο λόφο τού Σινά, αντί να στραφούμε προς τον πνευματικό Όλυμπο. Όταν έχουμε εκδώσει εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών (πολιτική ιστορία των Εβραίων ) και το Ολοκαύτωμα των Εβραίων , ενώ αγνοούμε και περιφρονούμε τις πολυάριθμες Ελληνικές Γενοκτονίες που μας έφθασαν στο χείλος της εξαφανίσεως. Όταν σέ κάθε σχεδόν πόλη έχουμε μνημείο του "ολοκαυτώματος" των εβραίων, αλλά όχι και τού πραγματικού ολοκαυτώματος των Ελλήνων (η Ελλάς είχε κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο αναλογικώς τούς περισσοτέρους νεκρούς, ενώ οι εβραίοι χάριν τού β' Π.Π., ίσως, απέκτησαν κράτος !!!, )
Έχουν οι Εβραίοι στό Ισραήλ μνημεία υπέρ των εκτελεσθέντων υπό των γερμανών κατακτητών Ελλήνων πολιτών ; Μήπως είναι ανθέλληνες; Γιατί αυτή η μονόπλευρη Εβραιοδουλεία και Εβραιολαγνεία; Μήπως είμαστε κάτω από Εβραϊκή Μυστική Κατοχή και δεν το γνωρίζουμε;
Εδώ ισχύει η παροιμία : "Μάθαν πώς πουλιόμαστε και πλακώσαν κι οι γύφτοι", ή "Δώσε θάρρος στόν χωριάτη, νά σ' ανέβη στό κρεββάτι" .
Μήπως ετοιμάζεται κάτι άλλο καί εντείνουν τίς πιέσεις;;
Μήπως πρέπει κάποιοι πολιτικοί μας ταγοί (όχι πάντως οι σημερινοί) νά ... αλλάξουν πολιτική;
Και τέλος: Διαβάσατε την Αγ(ρ)ία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη (ιερό βιβλίο Εβραίων και χριστιανών ! ), όπου επαναλαμβάνεται πολλές φορές η επεκτατική πολιτική των Εβραίων; Τό "όλα τά έθνη θέλουσι δουλεύει δι εσέ (Ισραήλ)", δεν το γράφουν (και ελπίζω να μην το πιστεύουν πραγματικά) οι Έλληνες. Υπάρχει στο ιερό βιβλίο των Εβραίων. Ο Θεός τους Γιαχβέ έδωσε στο Ισραήλ- επειδή είναι ο «περιούσιος λαός» του- όλα τα εδάφη από την διώρυγα του Σουέζ ως την Μεσοποταμία και γι’ αυτό σήμερον τα Αμερικανάκια πολεμούν στην Μέση Ανατολή. Όχι μόνον για το πετρέλαιο που μπορούν να το προμηθευθούν και από αλλού, αλλά για το μεγάλωμα του κράτους του Ισραήλ, για το «Μεγάλο Ισραήλ» Ένα άλλο τυχαίο παράδειγμα θα βρείτε στο Δευτερονόμιο, Κ' 10-20. [Ορα: Παλαιά Διαθήκη, "ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ" τού Μιχ. Καλόπουλου , (http://www.greatlie.com/) «ΕΡΩΤΕΣ ΑΓΙΩΝ» του Δημήτρη Χαλιβελάκη κ.α]
Η Ανθελληνική συστηματική Εκστρατεία συνεχίζεται χωρίς ποτέ ν' αντιδρούμε- Το παράκαναν: "Αντισημίτες" θεωρούνται αρκετοί πολιτικοί, πνευματικοί άνθρωποι και ΜΜΕ Το "Κέντρο για Δημόσιες Υποθέσεις της Ιερουσαλήμ", αναρωτιέται αν η Ελλάδα είναι η πλέον "αντισημιτική" χώρα στην Δυτική Ευρώπη!. Ο αντισημιτισμός σαν ιδεολογία είναι το όπλο για την εξουδετέρωση κάθε αντίστασης και την επιβολή του διεθνούς σιωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα . Ενώ ο εχθρός μπορεί να επιτίθεται με όλα τα μέσα , το θύμα δεν μπορεί να αμυνθεί διότι φοβάται μην κατηγορηθεί ως αντισιωνιστής. Και δεν φθάνει αυτό , αλλά πρέπει ακόμη να υποχωρεί στις ορέξεις των σιωνιστών διότι μπορεί και πάλι Ο παραλογισμός, η κουτοπονηριά και ο δόλος ποτέ δεν είχαν τόση επιτυχία.

ΕΙΔΟΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΟΞΟ
Η Σύγκρουση των Πολιτισμών Στις μέρες μας υλοποιούνται τα σχέδια του Αμερικανο-Εβραίου καθηγητού Σάμουελ Χάντιγκτον , ο οποίος προέβλεψε την «Συγκρούση των Πολιτισμών» Αμφιβάλλουμε βέβαιοι ότι πρόκειται περί απλής προβλέψεως και όχι σχεδιάσεως της συγκρούσεως που τώρα λαμβάνει χώραν. Θεωρούμε ότι αυτοί οι δήθεν «προφήτες» είναι οι αρχιτέκτονες των επερχόμενων κακών. Πριν ακόμη εκλείψει ο ‘κόκκινος εχθρός’ , η κοσμοκράτειρα τότε Αμερική φρόντισε να ανακαλύψει τον νέο εχθρό, που θα αντικαθιστούσε την εξασθενημένη πλέον Ρωσική «αρκούδα». Και ιδού το ριζοσπαστικό και φονταμενταλιστικό Ισλάμ ήτο έτοιμο , δημιούργημα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τούτο έγινε για την προσβολή του «μαλακού υπογαστρίου» της Σοβιετικής Ενώσεως , στις Ασιατικές Ισλαμικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και στο Αφγανιστάν. Έτσι από την ταξική σύγκρουση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ του «ελευθέρου κόσμου » και του «κομμουνιστικού» , οδηγηθήκαμε στην σύγκρουση των θρησκειών. Ο Ιουδαιοχριστιανικός Σιωνισμός ενάντια στον Αβραμικό Ισλαμισμό. Στον πυρήνα αυτής της σύγκρουσης βρίσκεται το αυγό του «σιωνιστικού Οφεως» και είναι η σύγκρουση του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους. Η εκδίωξη τους από τις πατρογονικές τους εστίες εδώ και πλέον του ημίσεως αιώνος συναντάει την σθεναρή αντίσταση των επαναστατημένων Παλαιστινίων. Αυτός είναι ο καρκίνος της Μέσης Ανατολής που ξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο με την μορφή της Τρομοκρατίας , της βίας και του περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών. Κύριος υπεύθυνος λοιπόν της σημερινής παγκόσμιας αναταραχής είναι το επιθετικό και επεκτατικό Ισραήλ. Ωστόσο ο πόλεμος αυτός χρειαζόταν και άλλους παίχτες για να δέσει. Έτσι ξεφύτρωσαν οι παλαιοί ανταγωνισμοί μεταξύ της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μετά την πτώση και διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως η Καθολική Εκκλησία προσπάθησε να εκμεταλλευθεί το κενό με μια προσπάθεια επεκτάσεως της στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας , ένα χώρο εκ παραδόσεως ανήκοντα στην Ορθοδοξία.
Στόχος το Ορθόδοξο Τόξο. Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ενώ όλοι ανέμεναν την τήξη των πάγων και το σταμάτημα της Αμερικανικής διείσδυσης προς ανατολάς , οι ΗΠΑ ανέλαβαν μια νέα εκστρατεία κατά του Ορθόδοξου Τόξου που εκτείνεται από την Βαλτική και μέσω της Ανατολικής Ευρώπης καταλήγει ως τα Βαλκάνια , την Ελλάδα και την Κύπρο. Κύριος στόχος τους ήτο η διάλυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ρωσίας , η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας , με τελικό στόχο τον διαμελισμό της Ελλάδος . Απώτερος στόχος του Αμερικάνικου Σιωνσιμού είναι η διάλυση της Κίνας, η οποία έχει καταστεί ανταγωνιστής των ΗΠΑ και κυρίαρχος της Ασίας. Τώρα αδιαφορώντας για το διεθνές δίκαιον και για τον χάρτη του ΟΗΕ επενέβησαν μονομερώς στην Βαλκανική με την ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου ,. Παράλληλα ασκούν αφόρητη πίεσσση προοος την Ελλάδα για την αποδοχή του της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» και την ένταξη τους ομού με την Βοσνία και Αλβανία στις δομές της Ατλαντικής Συμμαχίας. Όμως το ψευδεπίγραφο όνομα της FYROM δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα διότι αυτό αποτελεί μεγάλη υπεξαίρεση του Ελληνικού Αλεξανδρινού Πολιτισμού και απειλή της Ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας
ΕΙΚΟΣΟΤΟΝ ΕΚΤΟΝ ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
Η Συνωμοσία κατά της Μακεδονίας Η 60χρονη συνωμοσία κατά της Μακεδονίας έστω και αργά απεκαλύφθη. Ο Σιωνιστικός όφις έβγαλε έξω από την τρύπα την κεφαλή του. Κι’ αυτή δεν είναι η αμαθέστατη, ανιστόρητη , αξιοθρήνητη και εγκληματική άρχουσα τάξη των Σκοπίων, αλλά ο Αμερικανοσιωνισμός και η Ευρωμασωνία. Οι Σκοπιανοί -όπως και οι Κοσσοβάροι- είναι απλώς οι «μαριονέτες» που παριστάνουν τους σκληρούς και τους αδιάλλακτους, διότι έτσι τους έχουν διατάξει τα «μεγάλα αφεντικά» της διεθνούς «Μαφίας». Ας μην λησμονούμε ότι ο δικτάτορας Τίτο(Ζόζεφ Μπροζ) ο οποίος ονόμασε τα Σκόπια ως «Μακεδονία». Ο δικτάτωρ Τίτο ήτο Εβραιοκροάτης που εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία του Διεθνούς Σιωνισμού [Κατά μίαν σερβικήν πηγήν ήτο Πολωνοεβραίος Σοβιετικός μυστικός πράκτωρ Josif Walter Weiss που δολίως αντεκατέστησε επίσης πλαστογραφόντας ονομαστικά τον αποθανόντα σε μάχη Κροάτη Ζόζεφ Μπρόζοβιτς! http://compuserb.com/tito.htm …κυκλοφορεί και το Josef Brostein ως πιό εβραιοπρεπές, διαλέχτε και πάρτε… ώρε πλαστογραφία που πέφτει – εδώ “χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα…”]. Μετά την αποκάλυψη της φρικτής συνωμοσίας είναι φανερόν ότι όλο το μένος των Νατοϊκών δυνάμενων και της 5ης φάλαγγος τους θα επιπέσει κατά της Βαλκανικής - και ιδιαιτέρως κατά της Ελλάδος - για να κάνει δια της βίας τον διαμελισμό της. Είναι το δεύτερο χτύπημα μετά το εγκληματικό σχέδιο Αννάν που εκπορεύθηκε από τα ίδια ανθελληνικά κέντρα για την καταστροφή της Κύπρου. Αυτά τα σχέδια δεν είναι νέα. Έχουν χαλκευθεί από τον αρχισφαγέα του Κυπριακού Ελληνισμού –και όχι μόνον- τον διαβόητο Αμερικανοεβραίο Χένρι Κίσινγκερ , μισό αιώνα πριν. Βέβαια δεν είμαστε εμείς το μοναδικό θύμα. Πολυάριθμοι λαοί πλήρωσαν – και πληρώνουν -βαρύτατο φόρο αίματος στην Αμερικανική βία. Ο Αμερικανικός λαός ειναι κι’ αυτός θύτης και θύμα διότι τελεί κάτω από την πιο σκληρή και ανελέητη κατοχή. Ο μαρτυρικός Παλαιστινιακός σφαγιάζεται ανηλεώς. Καταδικάσουμε έντονα την Γενοκτονία που υφίσταται εδώ και 50 χρόνια, και ιδιαίτερα αυτό τον καιρό, διότι απειλείται με αφανισμό. Τώρα οι Αμερικανοσιωνιστές θεωρούν ότι έφθασε η ώρα για την τελική φάση του σχεδίου τους για Παγκόσμια Κυριαρχία. Όμως λησμονούν ότι όλοι οι μεγάλοι πόλεμοι άρχισαν από τα Βαλκάνια (Α & Β! Π.Π, Ψυχρός Πόλεμος και τώρα ο 3ος Π.Π) και όλους τους ιμπεριαλιστές εισβολείς η Ελλάδα τους εκδικήθηκε. Σαν άλλη δράκαινα τους έχυσε το δηλητήριο και τους ενίκησε ηθικά πριν αρχίσουν τον πόλεμο. Το ίδιο κάνει και τώρα όταν βροντοφωνάζει :
ΟΧΙ στο ιταμό τελεσίγραφο των Αμερικανοσιωνιστών και των Σκοπιανών «αχυρανθρώπων» τους.
ΟΧΙ στα θλιβερά και αργυρώνητα «παπαγαλάκια» ορισμένων ΜΜΕ και σε άλλους ημεδαπούς 5ο φαλαγγίτες της διεθνούς εξουσίας.
ΟΧΙ στον Νεοταξικό Φασισμό. Ο φασισμός δεν θα περάσει.
ΟΧΙ στην αποστολή στρατευμάτων στο Αφγανιστάν και στην αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου
ΝΑΙ στο βέτο στο ΝΑΤΟ για το σχέδιο ΝΙΜΙΤΣ!
ΝΑΙ στον σεβασμό των συνόρων και στην Ειρήνη στα Βαλκάνια!
ΝΑΙ στην φιλία των Βαλκανικών λαών!
ΝΑΙ στην πολιτιστική εκστρατεία για την κατάρριψη της Αμερικανοσιωνιστικής προπαγάνδας!
Τρέφουμε τα καλύτερα αισθήματα προς όλους τους Βαλκανικούς λαούς και τους λέμε ότι:
α) Οι ηγεσίες ορισμένων χωρών υπηρετούν ξένα, ολέθρια για τους λαούς συμφέροντα!
β) Τους καλούμε για κοινό αντιιμπεριαλιστικό αγώνα!
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΚΑΙ ΙΤΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑ «ΝΙΜΙΤΣ» ΚΑΙ «ΑΝΝΑΝ» ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ!
ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ!
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ!
ΓΙΑΤΙ Ο,ΤΙ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΜΑΧΗΤΙ (ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ.
ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΝΑΝ ΜΕΝΤΕΡΕΣ!
Ιστορικές Μαρτυρίες για την Ελληνικότηρα της Μακεδενίας
1. Ο γεωγραφικός όρος «Μακεδονία» καλύπτει μία περιοχή η οποία, κατά 75% ανήκει στην Ελλάδα, κατά 22% στο ανώνυμο νεοπαγές κράτος των Σκοπίων, το οποίο 22% συνιστά το 50% του όλου εδάφους του και το υπόλοιπο 3% στην Βουλγαρία, υπό το όνομα «Μακεδονία του Πιρίν».
2. Το αρχαίο Βασίλειο της Μακεδονίας είχε δύο πρωτεύουσες, μία πολιτική, την Πέλλα και μία θρησκευτική το Δίον. Και οι δύο αυτές πρωτεύουσες ευρίσκονται επί Ελληνικού εδάφους. Ο σπουδαιότερος Γεωγράφος της αρχαιότητος , ο Στράβων(67π.Χ-23μ. Χ) γράφει «Εστι μεν ούν Ελλάς και η Μακεδονία»
3. Οι τάφοι των βασιλέων, του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, ευρίσκονται και αυτοί επί Ελληνικού εδάφους.
4. Η γλώσσα των κατοίκων του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, όπως τούτο προκύπτει, και από τις επιγραφές επί των τάφων των βασιλέων, είναι Ελληνική και όχι η ανύπαρκτη γλωσσική εκφορά "Makedonski".
5. Η θρησκεία των κατοίκων του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας ήτο οι Θεοί του Ολύμπου, δηλαδή η Ελληνική.
6. Οι κάτοικοι του αρχαίου Βασιλείου της Μακεδονίας, οι Μακεδόνες, επί Αλεξάνδρου Α΄, κατόπιν αποφάσεως των Ελλανοδικών, εγένοντο δεκτοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισθείσης έτσι της Ελληνικής αυτών καταγωγής. Πολλοί συγγραφείς, βασιζόμενοι στον ορισμό του Ισοκράτη, υποστηρίζουν πως η ελληνικότητα δεν έχει φυλετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες η συμμετοχή βασιζόταν σαφώς στην Ελληνικότητα, η οποία
είχε ως βάση την καταγωγή, όπως αποδεικνύει ο τρόπος με τον οποίο έλαβε μέρος σε αυτούς ο Αλέξανδρος Α' ο Μακεδών (Ηρόδοτος, 5, 22): «Αλέξανδρος δε επειδή απέδειξε ως είη Άργείος, εκρίθη τε είναι Έλλην και αγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τώ πρώτω». Μετάφραση: «Ο Αλέξανδρος επειδή απέδειξε πως είναι Αργείος, κρίθηκε πως είναι Έλληνας και αγωνιζόμενος στο δρόμο του σταδίου ήρθε πρώτος» αφού κατά την μαρτυρία του Ηρόδοτου, το Μακεδονικό έθνος ήταν Ελληνικό φύλο και μάλιστα Δωρικό, που μετακινούμενο από τη Εστιαιώτιδα της Θεσσαλίας (αρχικά) κατοίκησε στις παρυφές της Πίνδου. Σε πλήρη αρμονία με τα υπό του Ηροδότου υποστηριζόμενα βρίσκονται και οι
παραδόσεις ότι:
1. Μακεδών (Γενάρχης), υιός του Αίολου. (Διόδωρος Ι. 18, 20), ή Μακεδών ή Μάκεδνος (Γενάρχης), υιός του Βασιλέως της Αρκαδίας Λυκάονος (υιού του Πελασγού) (Απολλόδωρος ΙΙΙ 8, 1), ή Μακεδών (γενάρχης), υιός του Διός και της Θυίας, κόρης του Δευκαλίωνα (Στεφ. Βυζάντιος στο λήμμα Μακεδονία). Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας ήτο Αργείος, Ηρακλείδης στη καταγωγή.
2. Κάρανος (8ος π.Χ. αιών), Γενάρχης, ιδρυτής της βασιλικής Μακεδονικής δυναστείας του πρώτου κράτους με πρωτεύουσα τις Αιγές (σημερινή πόλη Έδεσσα), [πάντα κατά τον Θεόπομπο], απόγονος του Ηρακλείδη Τημένου, Βασιλέως της Αργολίδας, που εκστράτευσε από το Άργος και καταλαμβάνοντας τη περιοχή ΒΑ της Πίνδου θεμελίωσε πρώτος τη δυναστεία. Σ΄ αυτή, τη κατά παράδοση καταγωγή από τον Ηρακλή πάντες οι μετά ταύτα Βασιλείς στήριξαν τη προέλευσή τους. Διάδοχοι του Κάρανου ήταν ο Κοίνος και ο Θουρίμας. Η δυναστεία του
Κάρανου βασίλευσε 72 έτη.
3. Κατ΄ άλλους, γενάρχης και θεμελιωτής του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας ήτο ο Αργεάδας (εξ ου και καλούνταν Αργεάδες τα μέλη της μακεδονικής δυναστείας) που φθάνοντας από το Άργος παρά τις πηγές του Αλιάκμονα εγκαταστάθηκε στην Ημαθία.
4. Τέλος θεμελιωτής του Μακεδονικού κράτους κατά την παράδοση του Ηρόδοτου (Η' 137 κ επ.) (που είναι και η πλέον επικρατούσα) ήτο ο εξ Άργους Ηρακλείδης Περδίκκας απόγονος του Τημένου. Σαφής και η περί αυτού μαρτυρία του Θουκυδίδη (ΙΙ 99 και V 80). Όθεν, τούτων δοθέντων, σε περίπτωση που στο μέλλον ήθελε τεθεί θέμα
ενοποιήσεως της Μακεδονίας, εμείς δεν θα διεκδικήσουμε το όνομα της Μακεδονίας γιατί αυτό είναι δικό μας είτε το θέλετε είτε όχι.
*Εμείς θα ΔΙΕΚΔΙΚΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του 22% του εδάφους των Σκοπίων και του 3% του εδάφους της Βουλγαρίας διότι αυτά τα υπό πρόσκαιρη παράνομη κατοχή εδαφικά ΤΜΗΜΑΤΑ της Μακεδονικής γής πρέπει ιστορικά να προσαρτηθούν στο 75% της από τα πανάρχαια χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ και μόνο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι ΟΥΤΕ εσείς ΟΥΤΕ οι όπισθεν υμών κρυπτόμενοι διάφοροι κομισάριοι, εφαρμοστές των κελευσμάτων της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ Πραγμάτων και της εκχυδαϊσμένης παγκοσμιοποίησης που επιχειρεί να επιβάλλει την ατλαντική υπερδύναμη ως Pax Americana της νέας εποχής, και οι διάφοροι καταχθόνιοι μηχανορράφοι που δυστυχώς αφήνουν ξεδιάντροπα τα αποτυπώματά τους στο κορμί του Ελληνισμού επιχειρώντας όχι μόνο να καταστρέψουν ένα καίριο δεδομένο της
διαχρονικής ελληνικής ταυτότητας αλλά και να παραχαράξουν κατάφωρα την ιστορική αλήθεια, ΔΕΝ θα τολμήσετε ποτέ να κάμετε χρήση του ονόματος της Μακεδονίας για το μόρφωμα αυτό κράτους. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, εμείς οι Έλληνες, ΕΜΕΙΣ, που πιστεύουμε στην «αντιστασιακή» ψυχοσύνθεση του Έλληνα, ΕΜΕΙΣ που ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, θα
θέσουμε αμέσως επί τάπητος το θέμα της προσχωρήσεως στην Ελλάδα του τμήματος του κράτους των Σκοπίων από των Ελληνικών συνόρων με αυτό μέχρι του Εριγώνος, παραποτάμου του Αξιού και φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας: «Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ». Αυτά προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και προς σεβασμό των θεσμών παιδείας.

Η Διαθήκη του Ιωνα Δραγούμη
Ο Ευπατρίδης, Λόγιος, Μακεδονομάχος Αγωνιστής, δολίως δολοφονηθείς (προ 100νταετίας), 'Ιων Δραγούμης είπε μεταξύ άλλων :
«Οι Ελλαδίτες πολιτικοί κατάντησαν να συναντήσουν με το νου τους κράτος και έθνος ή καλλίτερα μη μπορώντας να φτάσουν στην γενικότητα του «έθνους» έκαμαν την ανικανότητά τους θεωρία»
«Ο καθένας πρέπει να φαντάζεται πως αυτός πρέπει να σώσει το έθνος του. Πρέπει να φαντάζομαι πως από μένα μόνον εξαρτάται η σωτηρία του έθνους. Να μην κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι και να φαντάζομαι πως εγώ έχω το μεγάλο χρέος της σωτηρίας».
«Δουλεύω για τον Ελληνισμό. Δουλεύοντας για τον Ελληνισμό δουλεύω για τον εαυτό μου. Γιατί μήπως είμαι εγώ διαφορετικός από τον ελληνισμό μου;»
Εκφράζοντας την απέχθεια για την γραικυλική κυβέρνηση είπε:
«Δεν δουλεύω για την κυβέρνηση, δουλεύω για τον Ελληνισμό. Σιχαίνομαι την κυβέρνηση, δεν σιχαίνομαι τον Ελληνισμό. ΄Αμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση πέφτω, σηκώνομαι όταν νοιώθω τον Ελληνισμό. Οι ενεργητικοί άνθρωποι δεν μπορεί παρά να είναι εθνικισταί»
«Φτάνουν πια οι Μάρτυρες. Χρειάζονται τώρα ήρωες. Γενείτε ήρωες. Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει».
Μία Εξομολόγηση του:
''Σιχαίνομαι τη φρονιμάδα σου. Αν μπορούσα να καταστρέψω μονος μου το κράτος το Ελληνικό θα το έκανα αμεσως. Τι χρησιμεύει ενα κράτος Ελληνικό που αντί κάθε άλλη εξωτερική πολιτική διορίζει προξένους στην Ανατολή και πρέσβεις στη Δυση και τους ξεπροβαδίζει με την μονάκριβη ευχή και οδηγία ''προσέχετε να μην γεννάτε ζητήματα'', Αν το κράτος δεν νοιώθει τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει, δεν αξίζει να ζει. Έχουμε δυνάμεις αμέτρητες και στην Μακεδονία και στην Θράκη και σε όλη την Ανατολή. Και αν το κράτος δεν τις ξέρει, δεν θα πει πως πρέπει να μην τις ξέρω και εγώ. Και αν το κράτος τις αφήνει κρυμμένες ή σκόρπιες και δεν θέλει να τις περιμαζέψει, δεν είναι λόγος να μην τις περιμαζέψω εγώ, ή τουλάχιστον να προσπαθήσω. Ναι εσύ θα σώσεις το ρωμέικο, ω φρόνιμε. Ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι σε αυτόν έλαχε να σώσει το έθνος του, έτσι θα προσπαθήσουν πολλοί και θα το σώσει όποιος μπορέσει. Και αλήθεια να ήταν πως ούτε έναν Έλληνα δεν βρίσκεις στην Μακεδονία, πρέπει να είναι Ελληνική η Μακεδονία. Άλλα κράτη αρπάζουν πολιτείες και χώρες και εμείς, και εκείνα που είναι δικά μας, και εκείνα δεν κρατούμε. Σκιαζόμαστε μην μας πουν οι Ευρωπαίοι πως δεν είναι δικά μας. Με ντροπή μας μεγάλη και δειλά-δειλά ξεστομίζουμε πως έχουμε κάποια επιρροή στην Μακεδονία , γιατί τι θα πει η κοινή γνώμη αν μας ακούσει; Αφού οι βουλγαροι την έχουν στο μάτι την Μακεδονία και φωνάζουν και την θέλουν δική τους, ταιριάζει να μην την θέλουμε εμείς; Δεν με μέλει αν βάλω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που δεν την σέβομαι, δεν είμαι καμωμένος για την κυβέρνηση η για το κράτος, έγινα για το έθνος, και το ξέρω επειδή γι' αυτό ίσα-ίσα πονώ. Για την κυβέρνηση μου έρχεται σιχαμός και καταφρόνια, άμα συλλογίζομαι την κυβέρνηση ξεπέφτω, μαργώνω και μαραίνομαι. Σηκώνομαι, ξανοίγω και ανθοβολώ άμα νοιώθω τον Ελληνισμό. Σε όποια γωνιά του Ελληνισμού και αν βρεθώ, θα πασχίζω πάντα να δυναμώνω, να ξυπνώ, να ζωντανεύω την ψυχή του, και ας γίνει οτι γίνει. Ξυπνώ καθε ύπνο, κεντρίζω καθε βαρεμό, συνδαυλίζω κάθε στάχτη, ξεσκεπάζω καθε σπίθα κρυμμένη και ανάβω κάθε φωτιά σβησμένη, βγάζω κάθε πνοή κουρασμένη και παίζω κάθε χορδή σιωπηλή. Ξυπνώ, ξυπνώ, ξυπνώ . '' - ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Τα λόγια του αυτά είναι σήμερον τόσο επίκαιρα όσο ποτέ.
Η Αδιαλλαξία των Σκοπίων Κατευθυνόμενη Ο πόθος των Εβραίων να καταστήσουν κάποια ημέρα την Θεσσαλονίκη Εβραϊκή πόλη , σε συνδυασμό με την αδιαλλαξία των Σκοπιών στο θέμα του ονόματος Μακεδονία δεν αφήνουν αμφιβολία ότι ενεργούν κατ’ εντολήν και με την καθοδήγηση κάποιων ισχυρότατων κέντρων της υπερδύναμης και του παγκόσμιου σιωνιστικού κέντρου εξουσίας . Η απόφαση του ΝΑΤΟ να εγκαταστήσει βάσεις ραντάρ και πυραυλικών εγκαταστάσεων στα εδάφη της Πολωνίας, Τσεχίας παρά την λυσσώδη αντίδραση της Μόσχας δεν αφήνει αμφιβολία για τις προθέσεις των ΗΠΑ να στραφεί προς την Ευρασία. Τούτο ενισχύεται και από την εγκατάσταση Αμερικανικών βάσεων στην Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία και Ρουμανία, δηλαδή στις χώρες του Ανατολικού Ορθόδοξου Τόξου. Για την περαιτέρω διάβρωση του Ορθόδοξου Τόξου ενίσχυσαν το Ισλαμικό Τόξο στην Βαλκανική με την άγρια διάλυση της Γιουγκοσλαβίας , μιάς χώρας που κανέναν δεν απειλούσε και κανέναν δεν έβλαπτε. Η διάλυση έγινε με δύο πολέμους , τον πρώτο για την «ανεξαρτησία της » της Ισλαμικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και ο δεύτερος για την ανεξαρτητοποίηση του μουσουλμανικού Κοσσυφοπεδίου. Ητο δε τόση η αγριότης και εκδικητικότης κατά της Σερβίας ώστε κατέστρεψαν όλες τις βασικές της υποδομές χωρίς να υπάρχει λόγος γι’ αυτό, διότι την είχαν κυριολεκτικά ακρωτηριάσει και γονατίσει με τον αποκλεισμό. Ασφαλώς θα είχαν διαλύσει και την Ρωσία αν δεν αντιστεκόταν σθεναρά ο Πρόεδρος Πούτιν , ο οποίος κατόρθωσε να αντιστρέψει την αδυναμία της Ρωσίας και να την μεταβάλει σε υπολογίσιμη στρατιωτική και κυρίως οικονομική δύναμη . Η ανάδειξη της Ρωσίας σε πρώτη εξαγωγική χώρα αερίου και η εξάρτηση της Ευρώπης από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσία και τις αγορές της Κίνας , άλλαξαν την γεωστρατηγική ισορροπία της Ευρασίας υπέρ της Ρωσίας και της Κίνας. Ωστόσο η Ε.Ε δεν μπόρεσε ακόμη να αρθρώσει μια δική της εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, αλλά παραμένει ουραγός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια πρέπει να ιδούμε και τις δυσκολίες της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τα ανοίγματα στο θέμα της ενέργειας προς την Ρωσία και των αγορών προς την Κίνα . Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ελλάς βρίσκεται σε κομβικό σημείο όπου συνάπτεται η Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική και ως εκ τούτου η στρατηγική της αξία είναι εκ των ων οικ άνευ για τον δυτικό κόσμο. Το πρόβλημα της Ελλάδος οφείλεται στην ανίκανη και διεφθαρμένη πολιτική μας ηγεσία. Αυτή δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτεί τα εθνικά δίκαια της χώρας , διότι εκβιάζεται από σκάνδαλα, διαφθορά αλλά και από τα υπέρογκα χρέη λόγω της ασκουμένης κακής οικονομικής διαχείρισης . Όταν ένα κράτος-όπως και μια οικογένεια- ζει με δανεικά είναι επόμενο να χρεωκοπήσει και να δέχεται κάθε είδους εκβιασμούς που αρχίζουν από τα πιο απλά(αγορά εξοπλισμών) και καταλήγουν στα πιο σοβαρά την υποχώρηση στα εθνικά μας θέματα και στα θέματα της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητος .
ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΝ: ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ;
Σχέδιο Σονενφέλντ: Ο Σόνενφελντ είναι Αμερικανός καθηγητής Εβραικής καταγωγής . Αυτός χρημάτισε βοηθός στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Κίσιγκερ για την αλλαγή της Αρχιτεκτονικής της Βαλκανικής και του Κόσμου στην δεκαετία του 60 και είναι ο αρχιτέκτων του ομωνύμου Σχεδίου Σονενφέλντ . Το σχέδιο τούτο έφερε εις φως της δημοσιότητος ο ευπατρίδης, συγραφέας και εκδότης της Εγκυκλοπαίδειας «ΗΛΙΟΣ» Ιωάννης Πασσάς στις αρχές της δεκαετίας του 70’. Σε κάποιο από τα επαγγελματικά του ταξίδια στην Ελβετία φίλος του Εβραίος , του εκμηστηριεύθηκε την πληροφορία περί υπάρξεως μυστικού σχεδίου σε βάρος της Ελλάδος . Τούτο προέβλεπε την αλλαγή των συνόρων της Βαλκανικής και τον ακρωτηριασμό χωρών, μεταξύ δε αυτών και της Ελλάδος. Ο Ιωάννης Πασσάς ταράχθηκε και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα παρουσιάσθηκε στον δικτάτορα Παπαδόπουλο και του ανέφερε το γεγονός. Ο τελευταίος εκάλεσε αμέσως τον διοικητή της ΚΥΠ Ρουφογάλη και τον ρώτησε αν γνωρίζει κάτι περί του εν λόγω σχεδίου, και αυτός του απήντησε αρνητικώς. Μετά παρέλευση 2-3 μηνών ο διοικητής την ΚΥΠ επιβεβαίωσε την πληροφορία και την μετεβίβασε στον δικτότορα. Η πληροφορία του Ιωάννη Πασσάς είχε διασταυρωθεί και ήτο αληθινή. Και όλα αυτά συνέβαιναν όταν ακόμη υπήρχε η διαίρεση των Βαλκανίων που είχε επιβληθεί επί τη βάσει του διπολικού συστήματος μετά τον Β! ΠΠ. Περί το τέλος της δεκαετίας του 70’ όταν πρωθυπουργός ήτο ο Κ. Καραμανλής το ΚΚΕ έφερε προς συζήτησιν στην Βουλή το θέμα του Σχεδίου Σονενφέλντ, το οποίον είχε γίνει αντικείμενο συζητήσεως όλα εκείνα τα χρόνια . Καίτοι το θέμα είχε εγγραφεί προς συζήτησιν στη Βουλή τούτο για άγνωστους λόγους ποτέ δεν συζητήθηκε. . Όλα αυτά τα χρόνια όσοι εξ ημών ανέφεραν το σχέδιο τούτο μας αποκαλούσαν συνωμότες, ουτοπιστές, αντισιωνιστές, υπερπατριώτες, κομμουνιστές , εθνικιστές κ.α Τα χρόνια πέρασαν και τώρα τα «αυγά του φιδιού» που καλείται Σχέδιο Σονενφέλντ γέννησαν φιδάκια που άρχισαν να μεγαλώνουν να έρπουν , να δαγκώνουν και να απειλούν τους γείτονες τους και την διεθνή ειρήνη. Μερικά από αυτά είναι το Κοσυφοπέδιο, η Βοσνία, τα Σκόπια, η Τσαμουριά, η Δυτική Θράκη, το Ψευδοκράτος της Κατεχομένης Κύπρου κ.α
Οι Εγκληματίες Πολέμου…
Η μονομερής ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου που έγινε στις 18 Φεβρ. 2008 ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου σε όλες τις μειονότητες όχι μόνον στα ταραγμένα Βαλκάνια αλλά και στον κόσμο ολόκληρο . Διότι στο εξής θα αποτελεί το παράδειγμα ότι μια εθνότης μπορεί με την χρήση των όπλων να διεκδικήσει και να επιτύχει την ανεξαρτησία της από την διεθνή κοινότητα. Το θέμα τούτο θα είναι στην επικαιρότητα όσο συνεχίζεται η κηδεμόνευση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου από τους Αγγλοαμερικανούς ιμπεριαλιστές . Ουσιαστικά το διπλωματικό πραξικόπημα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο ισοδυναμεί με ένα νέο «διαμελιστικό βομβαρδισμό» της Σερβίας και την υποβάθμιση της σε ένα κράτος δευτέρας κατηγορίας.
Το Σ.Α. του ΟΗΕ έπρεπε να προβεί σε εξέταση της κατάστασης και να λάβει «άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την επιστροφή στη διαδικασία πολιτικής διευθέτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ψηφίσματος 1244 του Σ.Α. του ΟΗΕ», θεωρώντας ότι οι ενέργειες της Πρίστινα παραβίασαν κατά σειρά «την κυριαρχία της Σερβικής Δημοκρατίας, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, το ψήφισμα 1244 του Σ.Α. του ΟΗΕ, τις Αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, τα συνταγματικά πλαίσια του Κοσόβου, τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου στην Ομάδα Επαφής». «Η Ρωσία υποστηρίζει πλήρως την αντίδραση της ηγεσίας της Σερβίας στα γεγονότα στο Κόσοβο, τις δίκαιες απαιτήσεις της να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας». Οι ΗΠΑ έχουν φτιάξει τρία προγεφυρώματα στην Ευρώπη για να την ελέγχουν και μέσω αυτών να ελέγχουν τους αγωγούς πετρελαίου από την Υπερκαυκασία προς Ευρώπη μέσω των Βαλκανίων, ήτοι : α/ Βοσνία-Ερζεγοβίνη, β/ Κοσσυφοπέδιο και γ/ Σκόπια. Πέραν τούτων μετά την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως το Αμερικανοκρατούμενο ΝΑΤΟ προώθησε την διάταξη του προς Ανατολάς και ελέγχει τις Βαλτικές χώρες καθώς και την Πολωνία, Τσεχία , Ουγγαρία . Επίσης ελέγχει τις Βαλκανικές χώρες, ήτοι : Ρουμανία , Βουλγαρία και Αλβανία στα εδάφη των οποίων έχει μεταφέρει τις βάσεις της Γερμανίας για να βρίσκεται πλησιέστερα στην Κεντρική Ασία και στα πετρέλαια του Καυκάσου. Η γεωστρατηγική αξία της Βαλκανικής από αρχαιοτάτης εποχής προσφέρεται για εισβολή είτε από την Ασία προς την Ευρώπη και τανάπαλιν. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εισβολή των Περσών, των Ρωμαίων, των Φράγγων, των Βυζαντινών, των Οθωμανών, των Γερμανών, των Άγγλο-Γάλλων και τώρα των Αμεριανών. Στην παρούσα εποχή είναι ο χώρος διελεύσεως των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία προς Ευρώπη και Αμερική. Επομένως τα περί εγκληματιών πολέμου και τρομοκρατίας είναι μυθεύματα για να ελέγχουν ανεξέλεγκτα την περιοχή συμφερόντων τους. Για παράδειγμα παλαιότερον ο Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης ήτο το «μαύρο πρόβατο » τώρα έγινε αυτομάτως καλός και άρχισαν τις δοσοληψίες μαζί του. Όλα θυσιάζονται στο βωμό του χρήματος. Με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η Ευρώπη απέκτησε δύο μόνιμες πληγές, ήτοι:
1/ Το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου και
2/ Το πρόβλημα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων.
Αυτές τις εστίες θα τις εκμεταλλεύονται προς όφελος της οι ΗΠΑ για να ελέγχουν την Ευρώπη, διότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι ικανοί να ασφαλίσουν τα του οίκου τους. Η ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου στην Βαλκανική . Η αλλαγή συνόρων στην Βαλκανική θα παρασύρει τις χώρες της περιοχής σε διενέξεις και συγκρούσεις, διότι η Βαλκανική είναι μωσαϊκό εθνοτήτων. Εφαρμόζουν για μια ακόμη φορά το πάγιο δόγμα του «διαίρει και βασίλευε » των μεγάλων δυνάμεων .
«Διαίρει και βασίλευε» στα Βαλκάνια Ιδιαίτερα όμως προβλήματα ενδέχεται να δημιουργήσει και στην χώρα μας η οποία απειλείται πανταχόθεν. Η Βουλγαρία αντιμετωπίζει κι’ αυτή απειλή από την Τουρκία διότι στο έδαφος της κατοικούν μουσουλμανικοί πληθυσμοί , τους οποίους χειραγωγεί η Τουρκία για την αυτονόμηση τους. Η προσεχής ανεξαρτοποίηση του Κοσσυφοπεδίου θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου στα Βαλκάνια και ενδέχεται να επεκταθεί και στην Ελληνική Θράκη όπου ζει μουσουλμανική μειονότητα . Πέραν τούτου με την ανεξαρτοποίηση του Κοσσυφοπεδίου και την τυχόν διάλυση του κρατιδίου των Σκοπίων ενδέχεται να δημιουργηθεί η Μεγάλη Αλβανία , με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για την σταθερότητα και ομαλότητα στον χώρο της Βαλκανικής. Αν όμως το υβριδικό τούτο κρατίδιο κατορθώσει να επιβιώσει τότε μελλοντικά ο κίνδυνος πνευματικής και εδαφικής απειλής κατά της Ελληνικής επικράτειας θα είναι μέγιστος. Τούτο έχει παραδεχθεί και η Ακαδημία Αθηνών. Ακόμη κι’ αν όλοι παραχωρήσουν το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγο αυτού στα Σκόπια εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τους δώσουμε τον τίτλο του Μακεδόνα διότι έτσι τους κάνουμε συνιδιοκτήτες της μεγάλης Ελληνικής Μακεδονικής κληρονομιάς. Μόνον σε μια περίπτωση θα ήτο δυνατόν να τους παραχωρήσουμε το όνομα «Μακεδονία» , κι’ αυτή είναι να δηλώσουν ότι είναι Έλληνες και επιθυμούν να ενωθούν με την Ελλάδα. Κόσοβο μπορεί να δημιουργηθεί και στην Ισπανία με τους Βάσκους και Καταλανούς, και στην Γαλλία με την Κορσική, και στην Βρετανία με την Σκωτία και Ουαλία και στην Βοσνία με τους Σερβοβόσνιους και στα Σκόπια με τους Αλβανούς του Τετόβου και σε πάμπολλες περιοχές του πλανήτη μας, όπου κάθε μικρή ή μεγάλη εθνότητα θα ζητήσει την ανεξαρτησία της. Η διεθνής κοινότητα ενώ είναι λίαν ευαίσθητη απέναντι στους Αλβανούς του Κοσυφοπεδίου παρουσιάζονται αναίσθητοι απέναντι στους Κούρδους και στους Παλαιστινίους στους οποίους αρνείται πεισμόνως η Τουρκία και το Ισραήλ να χορηγήσουν ανεξαρτησία για την δημιουργία ανεξάρτητου κράτους
Οι Σέρβοι από θύματα έγιναν θύτες Η CIA στήριξε τους Αλβανούς αντάρτες του Κοσσυπεδίου και με χρήματα του Αμερικανοαλβανικού λόμπι(ναρκοδολάρια) χρηματοδότησαν τον αποσχιστικό αγώνα από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Τα στρατεύματα κατοχής του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την ειρήνη όπως υπόσχονταν. Στην Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας ψάχνουν ακόμη για εγκληματίες του Βοσνιακού πολέμου. Οι εκδικητικές επιχειρήσεις για την σύλληψη υπόπτων, κατέληξαν σε φιάσκο. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με τον εγκλεισμό του Σέρβου ηγέτη Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.σε λευκό κελί χωρίς να του επιτρέπεται η θεραπεία του σε νοσοκομείο- σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών- εσκεμμένα τον εθανάτωσε για να τον εκδικηθεί για την απείθεια του στις εντολές της διεθνούς εξουσίας. Κι’ αυτό διότι δεν προέκυπταν επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος του και η καταδικαστική του απόφαση θα ήτο νομικά έωλη και αμφισβητήσιμη. Η εκδικητική και καθόλου αντικειμενική εισαγγελεύς Κάρλα Ντε Πόντε, ως άλλη Μαινάδα, ξεχύθηκε παντού να ανεύρει τον Σερβοβόσνιο ηγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς και τον στρατηγό Ράνκο Μπλάντιτς, προκειμένου να τους π΄ροσαγάγει ενώπιον του στημένου ειδικού δικαστηρίου(του επωνομαζόμενου και «καγκουροδικίου») της Χάγης, χωρίς ως τώρα να το κατορθώσει. Εξ άλλου το ίδιο δικαστήριο κατεδίκασε σε 20ετή κάθειρξη τον Σερβοβόσνιο Ντούσαν Τάντιτς. Και ασφαλώς θα συμφωνούσαμε αν όλοι οι εγκληματίες λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη. Όμως φαίνεται ότι η δικαιοσύνη της διεθνούς εξουσίας δεν είναι τυφλή, αλλά μονόφθαλμη. Βλέπει μόνον τους εχθρούς του Συστήματος και χαρίζεται επί χρόνια στους πραγματικούς εγκληματίες πολέμου:
α/ Οι Τούρκοι στην Βόρεια Κύπρο. Κανένας ΟΗΕ και καμιά διεθνής κοινότητα δεν ενοχλείται από τα εγκλήματα πολέμου του Ραούφ Ντενκτάς , των Τούρκων στρατηγών και του ηθικού αυτουργού της Κυπριακής Τραγωδίας , του διαβόητου «σφαγέα» κ. Χένρι Κίσσιγκερ που ευθύνονται:
1/ για τον θάνατο 5.000 Κυπρίων αμάχων ,
2/ την εν ψυχρώ δολοφονία 1.650 Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών αιχμαλώτων πολέμου και
3/ το ξερρίζωμα 200.000 προσφύγων από τις εστίες τους το 1974.
Το έγκλημα τούτο ομολόγησε ο ίδιος ο Ντενκτάς πριν χρόνια χωρίς να κινηθεί καμιά διαδικασία προσαγωγής του σε διεθνές δικαστήριο. Οι αιχμάλωτοι πέρασαν από «λεπίδι» στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο, δήλωσε κυνικά. Προφανώς κάποια ασυλία τους καλύπτει.
β/ Οι Τούρκοι σκοτώνουν στο Κουρδιστάν. Στραβά μάτια κάνουν στους Τούρκους στρατηγούς που σφάζουν, σκοτώνουν, βιάζουν τους Κουρδικούς πληθυσμό, βομβαρδίζουν και πυρπολούν τα Κουρδικά χωριά, ξερριζώνουν τους κατοίκους από τις εστίες τους, βασανίζουν αμάχους, σκοτώνουν και φυλακίζουν δημοσιογράφους κ.α. Μήπως κι αυτοί έχουν ασυλία επειδή ενεργούν με όπλα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ;
γ/ Το Ισραήλ σκοτώνει ανεξέλεγκτα Παλαιστινίους. Προσπαθούν ακόμη και σήμερα να πιάσουν τους εγκληματίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποιοι θα ρωτήσετε ; Αυτοί που σκοτώνουν και σακατεύουν αμάχους Παλαιστινίους (έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά που πετούν πέτρες). Επίσης πυρπολούν σπίτια, εκτελούν συλλογικά αντίποινα εναντίον του Παλαιστινιακού πληθυσμού, τους στερούν το νερό, την εργασία, την επικοινωνία με άλλες περιοχές, εξευτελίζουν κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζουν τις Ειρηνευτικές συνομιλίες και τα ψηφίσματα-αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως τώρα έχουν κάνει δύο εισβολές στο Λίβανο και δεν άφησαν τίποτα όρθιο , αλλά κανείς δεν μίλησε για τιμωρία των εγκληματιών πολέμου. Αυτοί έχουν πλήρη ασυλία-ασυδοσία θα λέγαμε- επειδή το πανίσχυρο Εβραϊκό λόμπυ στις ΗΠΑ είναι κράτος εν κράτει, και ελέγχει τα κέντρα της διεθνούς εξουσίας;
δ/ Αλλού είναι οι Εγκληματίες. Δεν ψάχνουν να βρουν τους εγκληματίες πολέμου του Ιρακινού λαού; Εκεί οι σύμμαχοι «έφαγαν» με τους βάρβαρους βομβαρδισμούς και το εγκληματικό εμπάργκο άνω του 1.500.000 ψυχές -κυρίως αμάχους γέροντες, αρρώστους και γυναικόπαιδα. Που να τους βρουν ; Μα στον Λευκό Οίκο, στον ΟΗΕ και στο ΝΑΤΟ. Αλλά και στην λοιπή Βοσνία (Ισλαμική και Κροατική) αν έψαχναν θα εύρισκαν, αν όχι περισσότερους, τουλάχιστον ισάριθμους εγκληματίες με τους Σερβοβόσνιους. Φθάνει λοιπόν η υποκρισία. Εκτός κι αν όλα γίνονται για την πρόκληση ανωμαλιών στην Βαλκανική (και άρα προβλημάτων στην Ε.Ε) γιατί αυτό εξυπηρετεί τα σχέδια τους. Όσοι όμως διαιρούν τους λαούς για να τους εκμεταλλεύονται είναι εχθροί του Ελληνισμού. Το Ελληνικό πνεύμα είναι υπέρ της συνενώσεως και της συνεργασίας των λαών και όχι υπέρ της διαιρέσεως και της εκμεταλλεύσεως των. Οι λαοί για να προκόψουν χρειάζονται Ειρήνη , Φιλία και Συνεργασία. Ο Πόλεμος εξυπηρετεί μόνον την διεθνή εξουσία και την ολιγαρχία του πλούτου.
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
54,3% των Ελλήνων δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο τους τελευταίους δώδεκα μήνες! Μόνον ένας στους πέντε Ελληνες διαβάζει εφημερίδα καθημερινά , ενώ το 30,5% ποτέ
80,9% δεν έχει πάει θέατρο ούτε μια φορά τον τελευταίο χρόνο (Τα ανωτέρω νούμερα είναι τα χειρότερα στην Ευρώπη)
91,3% των Ελλήνων δεν έχει επισκεφθεί μία βιβλιοθήκη τον τελευταίο χρόνο.
99,3% βλέπει τηλεόραση
41,8% των Ελληνικών σπιτιών έχει δύο τηλεοράσεις[Πηγή Μακεδονικό Πρακτορείο 8/5/2002]
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
35% ΑΕΠ που ξοδεύει η Ελλάδα για την Παιδεία είναι το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη Το ίδιο ισχύει και για το 2000 και πιθανόν και παλαιότερον (Βέβαια με την παραπαιδεία μπορεί να ξεπερνάει το μέσο όρο της Ευρώπης) [Πηγή: «Ελευροτυπία» 20/4/2003]

C 3 STOYS 10 ELLHNES PARAGWGIKHS HLIKIAS ( 20-64 ETWN ) KAI
PERIPOY 12 % TWN NEWN HLIKIAS 20-24 DEN EXOUN TELEIWSEI GYMNASIO, ENW
LIGOTEROI APO TOYS MISOYS ( 44% ) EXOYN APOLYTHRIO LYKEIOY 'H TEE !
PHGH : ORG OIKONOMIKHS SYNERGASIAS KAI ANAPTYKSHS 10
SEPTEMBRIOY 2003

D STIS 18 DEKEMBRIOY, 2002 EGKAINIASTHKE H KAINOURGIA DHMOTIKH
BIBLIO8HKH THS A8HNAS. STA8MOS LARISHS. H DIEY8YNSH EINAI DOMOKOY 2. TO
NOYMERO POU DW8HKE EINAI -TYPIKA MILONTAS PANTA- 80.000 TOMOI. TWRA :
TA BIBLIA FYSIKA DEN EIXAN FTASEI, TO KTIRIO EINAI ENA KOYTI POU EIXAN
FTIAKSEI OI NAZI GIA THN GESTAPO STHN KATOXH. TO KYRIOTERO : H EISODOS
DEN EXEI PEZODROMIO ME APOTELESMA OPOIOS 8ELEI NA MPEI STO KOYTI NA
PREPEI NA PHDA PARKARISMENA AYTOKINHTA 'H STH XEIROTERH PERIPTWSH NA
PHDA KA8WS KAI NA SERNETAI SYRIZA STON EKSOTERIKO TOIXO MEXRI NA FTASEI
STO ANOIGMA THS EISODOY. FANTASOY KAPOION NA 8ELEI NA EPISTREPSEI AS
POUME 4 BIBLIA...KAI NA BREXEI... PHGH : KA8HMERINH 19 DEK
, 2002

E 46 OI DHMOSIES 32 OI KINHTES BIBLIO8HKES STHN ELLADA

F TO 2007 ETOIMH H NEA E8NIKH BIBLIO8HKH STO PALIO STRATOPEDO
PLESSA PISW AP TO PENTAGWNO. OK ;

G MONO 7% TWN NEWN ( 15 - 25 ETWN ) EPI8YMOYN DOULEIA H OPOIA NA
SYSXETIZETAI ME THN EREYNA, 36 % 8ELOYN MIA DOULEIA POY DEN 8A TOYS
KANEI NA SKEFTONTAI POLY, 73 % DEN EPI8YMOYN XEIRONAKTIKH ERGASIA GIATI
THN 8EWROYN KATWTERH . 48 % TWN KORITSIWN EPI8YMOYN TO MODELING ! TV
PRESENTERS, TRAGOYDISTRIES 'H H8OPOIOI ! 56 % TWN AGORIWN THS ELLADAS
EPI8YMOYN KAPOIA DOYLEIA SE NYKTERINO KENTRO ! GIA TA PIO PANW : 30 %
EPHREASTHKAN GIA THN APOFASH TOYS AP' TA OIKONOMIKA TOYS, 65 % APO TA
BONUS KAI TIS PROAGWGES THS DOYLEIAS ENW 40 % AP TOYS GONEIS TOYS !!!!!!
PHGH :ELLHNIKOS ORGANISMOS KATANALOTWN ( EKATO ) SE DEIGMA 1230
NEWN SE 6 POLEIS 9 MARTIOY, 2001 MAKEDONIKO PRAKTOREIO

A NOTE ON STATISTICS : The statistics used here should be treated as
points of reference and/or clear indicators of tendencies, not as
numbers in absolute terms. Thank you.
54.3 % TWN ELLHNWN DEN EXOUN DIABASEI OYTE ENA BIBLIO TOYS
TELEYTAIOUS DWDEKA MHNES ! MONO ENAS STOYS PENTE ELLHNES DIABAZEI
EFHMERIDA KA8HMERINA ENW TO 30.5 % POTE ! 80.9 % DEN EXEI PAEI 8EATRO,
OYTE MIA FORA TON TELEYTAIO XRONO. TA PIO PANW NOUMERA EINAI TA
XEIROTERA STHN EYRWPH ! 91.3% TWN ELLHNWN DEN EXEI EPISKEF8EI MIA
BIBLIO8HKH TON TELEYTAIO XRONO ! 99.3% BLEPEI THLEORASH. 41.8% TWN
ELLHNIKWN SPITIWN EXEI DYO THLEORASEIS ! PHGH : MAKEDONIKO
PRAKTOREIO 8 MA'I'OY 2002


B TO 3.5 % TOU AEP POY KSODEYEI H ELLADA DAPANH GIA THN
EKPAIDEYSH EINAI TO XAMHLOTERO POSOSTO STHN EYRWPH. PHGH :
ELEY8EROTYPIA 20 APRILIOY 2003 ( TO IDIO ISXYE KAI TO 2000 PI8ANWS KAI
ALLA ETH POU DEN EXW NTOKOUMENTAREI

**************
New year...new news. Be the first to know what is making headlines. (http://www.aol.com/?ncid=emlcntaolcom00000026)