AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΤΑ ΤΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Γράφει ο *Αμφικτύων

Η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από ένα κλίμα εξοβελισμού και παραμορφώσεως της παγκόσμιας Ιστορίας . Η ιστορία ξαναγράφεται όχι επί τη βάσει των αντικειμενικών δεδομένων, αλλά με βάση το «πολιτικώς ορθόν», δηλαδή την προπαγάνδα του κατεστημένου. Τα πάντα για τον κοινό σκοπό, την προώθηση της παγκοσμιοποίησης και του πολυπολιτισμικού μοντέλου. Όσο γρηγορότερα ισοπεδωθεί η εθνική ιστορία και η εθνική συνείδηση των εθνικών κρατών και ανθρώπων, τόσο ευκολότερα θα περάσει η παγκόσμια κυβέρνηση και η Νέα Τάξη πραγμάτων.
Στόχος η Ελληνική Προϊστορία
Ειδικά στην Προϊστορία, οι δυσκολίες είναι αφάνταστες στην εμβάθυνση και μελέτη της , καθώς και στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας. Ενας πέπλος συγκάλυψης , παραχάραξης, παραποίησης , παραχάραξης και μνησικακίας συνοδεύει εκείνον που θα αποτολμήσει να περάσει από το φράγμα που χωρίζει την Ιστορία από την Προϊστορία. Αυτή είναι η αιτία που εμποδίζει ως τώρα κάποια ολοκληρωμένη και συγκριτική μελέτη της παγκόσμιας Προϊστορίας . Διότι παρεμβάλλονται μύρια εμπόδια και δυσκολίες σε όποιον το αποτολμήσει , αλλά πέραν τούτου θα τον αναμένει η αμφισβήτηση, η άρνηση, η λοιδορία, και ακόμη η ρίψη του στον καιάδα σε όλο του το βίο.
Μια κατηγορία ιστοριογράφων υποστηρίζει ως αφετηρία της Ελληνικής φυλής το 800 π. Χ ή το 1200 π.Χ , ενώ δυσκόλως αποδέχονται την άποψη , την αδιάσειστον πλέον αλήθεια , που προκύπτει από αστρονομικές πλέον μεθόδους που δεν χωρούν αμφισβήτηση, οι οποίες εμπεριέχονται στα αρχαία Ελληνικά κείμενα(« ΟΡΦΙΚΑ» του Ιωάννη Πασσά , 1984).

Αμφισβητούν τις μεγάλες Αλήθειες
Αγανάκτηση προκαλεί στο διεθνές κατεστημένο και δημιουργεί επίμονες γενικές αντιδράσεις , ωσάν να επρόκειτο περί ιεροσυλίας η άποψη ότι :
- Ο Κολόμβος δεν ανακάλυψε την Αμερική, διότι πριν απ’ αυτόν την είχαν ανακαλύψει ο Αιγαίοι -Έλληνες Αργοναύτες προ χιλιάδων ετών.
- Οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἰνδοευρωπαῖοι, ἀλλά ἰαπετοί.
- Οι Ινδοευρωπαίοι είναι ανύπαρκτοι , ήλθαν από το πουθενά , ουδένα άφησαν πολιτισμό(και έτερος πνευματικό και ανθρωπιστικός πολιτισμός δεν υπάρχει πλην του Ελληνικού)
- Δέν ἔγινε ποτέ κάθοδος τῶν Δωριέων. Πρόκειται γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Ἡρακλειδῶν. Η κάθοδος των δεν είναι άλλη από την κάθοδο των ορεινών Ελληνικών Δωρικών φύλων στα πεδινά διαμερίσματα της χώρας.
- Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα δέν εἶναι ἰνδογερμανική οὔτε ἰνδοευρωπαϊκή, ἀλλά ἰαπετική.
-Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἦλθαν ἀπό πουθενά, εἶναι γηγενεῖς. -Τό ἑλληνικό ἀλφάβητο δέν εἶναι Φοινικικό, ἀλλά ἐξέλιξη τῆς Γραμμικῆς Β΄τῶν Μυκηναίων. Οι Έλληνες από τα πανάρχαια χρόνια –και πριν από τους Φοίνικες- είχαν αλφάβητα(Ιερογλυφικό, Γραμμική Α! & Β! Γραφή ,εξέλιξη της οποίας είναι η αρχαία και η νέα Ελληνική Γλώσσα ) .
- Οι Βαβυλώνιοι και Αιγύπτιοι δεν ήσαν οι πρώτοι που ανέπτυξαν τον Πολιτισμό , διότι είναι πλέον σε όλους γνωστόν ότι ο Πολιτισμός ξεκίνησε από το Αιγαίο και την Κρήτη.
- Πανάρχαιοι Κρήτες πήγαν στην Αίγυπτο και Ετεοκρήτες που διεπεραιώθηκαν στην έναντι Μικρά Ασία προχώρησαν ανατολικά προς Σουμερία και Βαβυλώνα. Αν συνέβαινε το πρώτο, τότε έπρεπε να έχουν βάλει την γλώσσα τους σ’ αυτόν . Όμως ο Πολιτισμός έχει Ελληνική γλώσσα και γραφή και μάλιστα στις αρχαιότατες επιστήμες ήτοι: Ιατρική και Αστρονομία.
- Οι Φοίνικες και Αιγύπτιοι δεν επεσκέφθηκαν σε προϊστορικούς χρόνους την Αμερική , διότι όλα στον νέο κόσμο μαρτυρούν ότι είναι Ελληνικά(έχουν τη σφραγίδα του Αιγαιατικού Πολιτισμού) , Όταν πήγαιναν στην Αμερική οι Αργοναύτες δεν υπήρχαν Φοίνικες.
- Οι δε Αιγύπτιοι δεν ήταν θαλασσινός λαός και πρώτοι οι Έλληνες διέπλευσαν τον πόντον προ 130 .000 ετών (νεώτερες έρευνες στην Κρήτη)
- Ἡ ἀρχική κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ δέν εἶναι ἡ Ἀφρική ἤ ἡ Ἰνδία, ἤ ἡ Σκυθία-όπως ψευδώς ενομίζετο- ἀλλά το Αἰγαίον και ο ἔνθεν καί ἔνθεν ηπειρωτικός χώρος αυτού.
- Ο άνθρωπος δεν ήλθε από την Αφρική προ 35.000 ετών στην Ευρώπη, όπως αντιεπιστημονικά υποστηρίζεται, διότι απλούστατα είναι αποδεδειγμένο από τον διακεκριμένο ανθρωπολόγο Αρη Πουλιανό -και έχει γίνει αποδεκτό και από την επιστημονική κοινότητα-ότι ο Ευρωπαίος Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων της Χαλκιδικής είναι 750.000 ετών, ενώ οι στάχτες του σπηλαίου ακόμη παλαιότερες .
- Ἡ Ἀθηνᾶ δέν ἦταν μαύρη, ὁ Σωκράτης δέν ἦταν κίτρινος, ἡ Κλεοπάτρα δέν ἦταν νέγρα, ἀλλά Ἕλληνες ἰαπετοί τοῦ Μεσογειακοῦ τύπου.
- Οἱ Ἕλληνες φυλετικῶς δέν εἶναι οὔτε Σλάβοι οὔτε Τοῦρκοι οὔτε Ἀλβανοί οὔτε Σαρακηνοί Ἄραβες, ἀλλά ὁ ἐαυτός τους.
- Με βάση του DNA οἱ πληθυσμοί της κυρίως Ελλάδος , της Μικράς Ασίας, Νότιας Ιταλίας ,Γαλίας, Ισπανίας κλπ όπου δημιούργησαν αποικίες στο παρελθόν, ανήκουμε σε μεγάλο ποσοστό φυλετικῶς στην ίδια ανθρωπολογική ομάδα . Παρά τίς τυχόν ἐπουσιώδεις ἐπιμειξίες, φυλετικῶς εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων , τῶν Βυζαντινῶν καί ἱστορικῶς οἱ κληρονόμοι καί συνεχιστές τους.
- Ἡ Μακεδονία είναι μία και αυτή δέν εἶναι σλαβική οὔτε βουλγαρική οὔτε ἀλβανική, ἀλλά Ελληνική.
- Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἐφεῦρε ἤ ἐπινόησε ἤ ξεκίνησε τά πάντα(Νίτσε), ἀλλά ὅσα ξένα δανείστηκε τά τελειοποίησε (Πλάτων, Ἐπινομίς* της οποίας ἡ γνησιότητά αμφισβητεῖται).
- Τόν Ὅμηρο δέν τόν σκότωσε κανείς, ἁπλῶς κάποιοι τόν κακοποιοῦν διδακτικῶς καί τόν μειώνουν συγγραφικῶς.
Παρόμοια παραδείγματα παραχάραξης μπορούμε να αναφέρουμε πολυάριθμα αλλά για λόγους οικονομίας περιοριζόμαστε σ’ αυτά(καθηγητής φιλοσοφίας Ανδρέας Παναγόπουλος)

Το DNA των Ελλήνων
Λένε οι μερικοί αμαθείς ή κακόβουλοι ότι το DNA των σύγχρονων Ελλήνων δεν είναι το ίδιο με αυτό των αρχαίων προγόνων μας. Είναι αλήθεια;
Καίτοι μερικοί «φοινικίζοντες» και «εβραιόφρονες» το αμφισβητούν η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Καλό είναι να μελετήσουν το έργο του Luigi Luca Cavalli-Sforza με τίτλο «Genes, Peoples and Languages», εκδόσεις North Point Press. Σε αυτό θα βρουν την κατανομή της 4ης γενετικής παραμέτρου κατανεμημένης γεωγραφικώς. Θα παρατηρήσουν, όπως απεικονίζει στον παρατιθέμενο χάρτη ο μεγάλος γενετιστής, ότι η κατανομή της που προήλθε από την μελέτη των μυτοχόνδριου γονότυπου mtDNA δειγμάτων ιστού από ζώσες γυναίκες έξι διαφορετικών κρατών συμπίπτει απολύτως με τη γεωγραφική κατανομή των Ελλήνων γύρω στα 900 π.Χ. στη Νότιο Ιταλία, στις χώρες που είναι βορείως των σημερινών συνόρων της χώρας μας, καλύπτοντας το νότιο τμήμα τους (Αλβανία, Σερβία και Βουλγαρία) και βεβαίως και στη Δυτική Μικρά Ασία σε πλάτος προεκτεινόμενο μέχρι την Τραπεζούντα συμπεριλαμβανομένης. Αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα σημαίνει ότι το mtDNA των γυναικών αυτών, εκτός του ότι είναι το ίδιο παντού, προέρχεται από ένα παρελθόν 3.000 χρόνων πριν. Αυτή η γενετική παράμετρος δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη άλλων πληθυσμών, έχει όμως αντοχή στο χρόνο παρά τους φόνους, τη γενετική λεηλασία και την «αβρότητα» των κατακτητών όλων των περιόδων. Αυτή η σταθερότητα του γονοτύπου συνδέεται όλως τυχαίως με την επιβίωση των ηθών, των εθίμων, όπως των κύκλιων χορών που μπορεί να δουν οι επισκέπτες του αρχαιολογικού μουσείου του Ναυπλίου που είναι ίδιοι από την προϊστορική περίοδο λόγου χάριν, και της ελληνικής γλώσσας του ενδοχώριου πληθυσμού. Δυστυχώς οι εβραιόφρονες και οι φοινικίζοντες ισχυρίζονται ότι είμαστε κληρονόμοι και διάδοχοι όχι των αρχαίων Ελλήνων. Προτιμούν να είμαστε όλων των άλλων που πέρασαν από εδώ εκτός βεβαίως των Ελλήνων. Αυτό τους πειράζει , όπως και η εθνότητα μας, η γλώσσα μας , η ιστορία μας , η πατρώα μας θρησκεία , η φιλοσοφική μας αμφισβήτηση , το δημοκρατικό μας πνεύμα και οι ιδιαιτερότητες του Έλληνος(Δρ Σταύρος Παπαμαρινοπουλος - Καθηγητής. Πανεπιστημίου Πατρών)

Στόχος του Κατεστημένου όποιος το αμφισβητεί

Την εχθρότητα του κατεστημένου την έννοιωσε όσο κανένας άλλος η ηρωική Αμερικανίδα αρχαιολόγος –ερευνήτρια Ενριέτα Μερτζ διότι τόλμησε να αποκαλύψει τον πλού το Οδυσσέα και των Αργοναυτών στην Αμερική. Ο Οδυσσέας δεν πήγε στη Μαύρη Θάλασσα-όπως εθεωρείτο λανθασμένα ως τώρα- διότι απλούστατα τα μέρη , τα θαλάσσια ρεύματα , ο καιρός και προ παντός τα αστρονομικά δεδομένα δεν ταιριάζουν με τη Μαύρη Θάλασσα. Αντίθετα δένουν απόλυτα με τον Ατλαντικό . Και το εξοργιστικό είναι ότι η έχθρα δεν περιορίσθηκε μόνον στους ξένους , αλλά χολή και όξος έβγαλαν και ορισμένοι Ελληνόφωνοι κονδυλοφόροι και πολιτικοί. Στην πυρά την Μερτζ, στην πυρά της αφάνειας και τα πολύκροτα βιβλία της «The wine dark sea” και το “Atlantis”
Αυτόφωτο και γηγενές το Ελληνικό Πνεύμα
Το Ελληνικό Πνεύμα είναι αυτόφωτο ,αυτοδημιούργητο , γηγενές και δεν είναι δημιούργημα της επιδράσεως και της πνευματικής υπεροχής των Λαών της Μέσης Ανατολής και του Νότου (Ασσυροβαβυλωνίων και Αιγυπτίων) όπως υποστήριζαν αυτοί παλαιότερον, και δυστυχώς και οι δικοί μας πηθικίζοντες πνευματικοί νάνοι. Και ήλθε η Μερτζ και τους χάλασε τα σχέδια, και τους γκρέμισε τα ψέματα, και τους κατεδάφισε το σαθρό οικοδόμημα του πύργου της Νέας Βαβέλ.
Ασυγκίνητοι , αδυσώπητοι , κακόπιστοι , ανηλεείς και δογματικοί οι προασπιστές του σημερινού κατεστημένου δεν το βάζουν κάτω. Κάθε προσπάθεια διαλόγου και έκφασης διαφορετικής απόψεως συναντά την τσιμεντένια αντίθεση και εχθρότητα τους. Έχουν –όπως ο Πάπας – το αλάθητο των δήθεν «ειδικών» και «αργυρώνητων» . Ετσι από τους ανθρώπους αυτούς είναι δυνατόν να ακούσεις ακόμη και τα πιο απίθανα ψέματα, χωρίς να ερυθριούν για τα τερατώδη ψεύδη και παράλογα πράγματα. Δεν τους φθάνει ότι επινόησαν τους Ινδοευρωπαίους από το «πουθενά», αλλά επινοούν και τους Φοίνικες να έρχονται από την Μέση Ανατολή εκ του νότου στην Ελλάδα και να μας φέρνουν και το αλφάβητο, σε μας τους α-γράμματους Έλληνες, που η θρησκείες μας (Κρόνια και Ολυμπιακή) χάνονται στα βάθη της Προιστορίας. Σε μας που κρατάμε στην Γλώσσα και στην Ιστορία μας το Παγκόσμιο Ληξιαρχείο , που είμαστε οι μοναδικοί που καταγράψαμε τρεις και όχι ένα Κατακλυσμό.
Η επίδραση των Ασσυροβαβυλωνίων και Αιγυπτίων
Αλλά και πάλι επειδή υπήρξε αφλογιστία επενόησαν ότι εμείς οι Έλληνες ό,τι φτιάξαμε το οφείλουμε στην επίδραση των πλέον προηγμένων Ασσυροβαβυλωνίων, , Ινδών και Αιγυπτίων. Αν ήτο πιο κοντά η Κίνα δεν θα δίσταζαν να την εντάξουν στις χώρες που συνέβαλαν στην δημιουργία του πρώτου ανθρωπιστικού πολιτισμού στον κόσμο , που είναι ο Ελληνικός.
Όλα αυτά τα ψευδολογήματα δεν στηρίχθηκαν σε αντικειμενικά στοιχεία και μαρτυρίες , αλλά σε ορισμένους μύθους , διαδόσεις, διαστροφές της ιστορίας , ή ακόμη και ψευδείς αναφορές ιστορικών -μυθοπλαστών-όπως λ.χ ο Ηρόδοτος-, οι οποίοι έγραψαν διάφορες υπερβολές ή και φήμες σαν πράγματικά γεγονότα , χωρίς να τα διασταυρώσουν , διότι έτσι τους τα είπαν κάποιοι τρίτοι σε κάποιο ταξίδι, ή κάποιοι ιερείς. Σε τέτοιες φήμες εβάσισαν ολόκληρες θεωρίες περί του Κάδμου, που ήλθε στη Θήβα, ενώ όλα δείχνουν ότι ο Κάδμος ήτο Ελληνοφοίνικας . Επειδή όλοι σχεδόν οι σοφοί της εποχής ταξίδευαν στην Αίγυπτο, ισχυρίσθηκαν εντελώς αυθαίρετα και χωρίς να υπάρχει ούτε καν ένδειξη, ότι αυτοί εμαθήτευσαν στους Αιγυπτίους , είπαν ότι στην Αίγυπτο εμυήθησαν στον πολιτισμό που έφτιαξαν στην Ελλάδα. Ούτε καν άνοιξαν κάποια πανάρχαια βιβλία να ιδούν ότι στην Ελλάδα –και ειδικά στο Αιγαίο – υπήρχε από τα πανάρχαια χρόνια ο πρώτος παγκόσμιος πολιτισμός , που εξαπλώθηκε στην οικουμένη δια των Ελλήνων θαλασσοπόρων . Αν έριχναν μια ματιά στα «ΟΡΦΙΚΑ» θα έβλεπαν ότι οι Ελληνες κατείχαν τις βασικές αρχές και τα φιλοσοφικά συστήματα , όπως οι γνώσεις περί θεών, φύσεως , φυσικών φαινομένων, Γεωμετρίας, Μαθηματικών, Αστρονομίας, Ιατρικής κ.α.
Ο Κ. Χασάπης ξεσκεπάζει το Ψέμα μέσω της Αστρονομίας
Ετσι στα πρώτα ψέματα συσσωρεύθηκαν τα επόμενα και ύστερα κι’ άλλα, κι’ άλλα . Υστερα από 17 αιώνες όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται σε ένα πελώριο ψέμα , που αν αποκαλυφθεί κάποια ημέρα , το κατεστημένο θα σωριασθεί με πάταγο σε σωρούς ερειπίων. Και μάλλον έμελλε στην γενιά μας να ζήσει αυτή την φοβερή πτώση του ψευδεπίγραφου και κλεψιγενούς σιωνιστικού κατεστημένου. Ενας και μόνον επιστήμων αστρονόμος -ο αείμνηστος Κ. Χασάπης –που μελέτησε τους «ΟΡΦΙΚΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ» , τα Ομηρικά Έπη , τα «Αργοναυτικά» κ.α - από μια αστονομική πληροφορία διαπίστωσε ότι, αυτά ανάγονται σε δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Σλίμαν, Καλοκαιρινός, Εβανς, Μερτζ, Σαρλ Μπέρλιτζ, Σ.Β Σέραμ κ.α) Βέβαια ή σωρεία αποδείξεων και μαρτυριών των αρχαιολογικών , ανθρωπολογικών, ιστορικών-αρχαίων και νεωτέρων-που διαπιστώνουν ότι η Ελληνική Αρχαιολογία χάνεται στα βάθη της Προιστορίας(Φράχθι Ερμιονίδος, Πετράλωνα Χαλκιδικής κ.ο.κ) είναι μεγάλη.
Η Φιλοσοφία και η Επιστήμη αναμφίβολα είναι Ελληνικής εμπνεύσεως και καταγωγής-όπως το δηλώνουν με το όνομα τους- για να προσθέσουμε και την Τεχνολογία, Θεολογία, Δημοκρατία, Ολυμπιακούς Αγώνες, Θέατρο, Δικαιοσύνη, Ναυσιπλοΐα, Αρχιτεκτονική, Μουσική, Γλυπτική, Χρηματιστική , Πολεμική Τέχνη(ελιγμός) κ.α. Όμως πρέπει να τονίσουμε και ένα θλιβερό όσο και οικτρό και εγκληματικό φαινόμενο . Έλληνες διανοούμενοι της παρακμής να γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί του Ελληνικού Πνεύματος και να συνασπίζονται με τους ξένους στον αφανισμό κάθε τι Ελληνικού.
Οι Σύγχρονοι Καταστροφείς του Ελληνισμού
Ακόμη και στις μέρες μας Ελληνόφωνοι γραικύλοι που υπακούουν στις προσταγές της Νέας Τάξεως, πρωταγωνιστούν στην καταστροφή της Ελληνικής Ιστορίας, όχι μόνον της Αρχαίας, αλλά και της Σύγχρονης Ιστορίας των αγωνιστών του 1821.
Αν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η υποταγμένη στον Εβραιοχριστιανισμό , κατέστρεψε τα μνημεία και τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων και κατήργησε δια της βίας τη θρησκεία, άφησε τότε την Ελληνική γλώσσα –προς το συμφέρον της βέβαια, για την επιβολή μέσω της γλώσσης , της Ρωμαϊκής κυριαρχίας και της νέας κοσμοπολιτικής θρησκείας και του Ιουδαιοχριστιανισμού. Από την γλώσσα που του απέμεινε ο Ελληνισμός κατόρθωσε σαν τον μυθικό φοίνικα να αναγεννηθεί. Τώρα οι άνθρωποι της Νέας Τάξεως βλέπουν τα Ελληνικά Γράμματα, το Ελληνικό Πνεύμα, τη Δημοκρατία , τη Φιλοσοφία και προ παντός την Ελληνική Γλώσσα σαν εμπόδιο στα επεκτατικά σχέδια τους και θέλουν να την κατεδαφίσουν. Όμως βιάσθηκαν να ξεκινήσουν αυτήν την κατεδάφιση , ενόσω ακόμη ζούν οι ηλικιωμένοι , οι αγωνιστές , αυτοί που έχουν τα αντισώματα κατά της Νέας Τάξεως, διαθέτουν τεράστια εμπειρία, που έμαθαν πολλά μέσα από τα παθήματα τους ,που εβίωσαν τρείς μεγάλες εποχές ήτοι:
1/ Την Γεωργική , όπως την έζησαν οι πρόγονοι μας στην Ελληνική ύπαιθρο, στο βουνό και στο λόγγο
2/ Την Βιομηχανική που ήλθε καθηστερημένα ,λίγο πρό και μετά τον Β! ΠΠ .
3/ Την Πληροφορική που έστω και λίγοι, μπήκαν σαν πειρατές στο Διαδίκτυο , παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους και στέλνουν τόνους μηνύματα στον παγκόσμιο ιστό, για το καλό της ανθρωπότητος. Για να την προειδοποιήσουν να αλλάξει πορεία , διότι η σημερινή πορεία οδηγεί προς την καταστροφή.
Αυτή όμως η γενιά που δεν υπολόγισαν οι άνθρωποι της Νέας Τάξεως, έχει επίσης την εμπειρία:
α/ Τριών Παγκόσμιων Πολέμων(Β! ΠΠ , Ψυχρού Πολέμου και Τρομοκρατίας)
β/ του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου και της Γερμανικής , Ιταλικής και Βουλγαρικής Κατοχής
γ/ Της Αμερικανοκίνητης Δικτατορίας
δ/ Της Τουρκικής Επιθετικότητας και Αρπακτικότητας στην Κύπρο , Αιγαίο και Θράκη.
ε/ Και τώρα της Μεγάλης- τεχνητής - Κρίσεως της Νέας Τάξεως(ΝΤΠ) για την Παγκόσμια κυριαρχία. Αυτή είχε σαν πρώτο θύμα και πειραματόζωο τη χώρα μας . Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε μια συνδυασμένη φασιστική επίθεση των σιωνιστικών δυνάμεων, αλλά και των ανδρεικέλων τους ομόρων κρατών και της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην επιβολή με την βοήθεια των εντόπιων κουίσλιγκς , πρακτόρών και 5φαλαγγιτών της ξενοκίνης οικονομικής δουλείας και υποταγής του λαού μας στους όρους του Μνημονίου από την Τρόικα του ΔΝΤ , της Ε.Ε, και της ΕΚΤ
Αυτή τη μοναδική γενιά- που άλλη σαν αυτή θα αργήσει να βγει- δεν υπολόγισαν οι άνθρωποι της ΝΤΠ . Και τώρα τα αντισώματα που έριξε αυτή η γενιά τα βρίσκουν μπροστά τους ,διότι έχουν ήδη οργανωθεί ολόκληροι αντιφασιστικοί στρατοί σε παγκόσμιο επίπεδο, που μάχονται στο μέτωπο του διαδικτύου , στις πόλεις και στα χωριά, στους δρόμους και στην εργασία τους για την Αλλαγή , Ελευθερία, Αλήθεια , Αξιοπρέπεια , Δικαιοσύνη, Ανεξιθρησκεία, Θεσμούς, για Δημοκρατία και για καλύτερη ζωή και Αξίες .
Επιστήμη &Τεχνολογία δεν συμβιβάζονται με το Ψέμα
Σε μια εποχή που η Επιστήμη και Τεχνολογία απαιτούν κρυστάλλινη διαφάνεια, αλήθεια , ορθολογισμό , ορθολογισμο και λογική , εκείνοι επιστράτευσαν και πάλι τα παλιά δοκιμασμένα και φθαρμένα «εργαλεία»: τις Θρησκείες , τη Διχόνοια(διαίρει και βασίλευε) το Ψέμα, την Παραπληροφόρηση στα ΜΜΕ, τις απατεωνίες και κλοπές στο οικονομικό σύστημα, τους Πολέμους κ.α . Χωρίς να αντιλαμβάνονται οι αμαθείς ότι με τις σημερινές γιγάντιες δυνάμεις που έχει βάλει στο χέρι ο άνθρωπος , αυτά τα εργαλεία όχι μόνον δεν είναι αποτελεσματικά , αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα στην εποχή των Πυρηνικών Όπλων και των λοιπών όπλων μαζικής καταστροφής, για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.
Αντί οι θλιβεροί και αμαθείς να αγκαλιάσουν το Ελληνικό Πνεύμα και τον Ελληνικό τρόπο Σκέψεως για να τους βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα , αυτοί έχουν αποδυθεί σε αγώνα καταστροφής του κλαδιού, που ακόμη τους κρατάει από την πτώση και τον αφανισμό τους στο χάος.
Επομένως , σήμερον επιβάλλεται να εντείνουμε τον αγώνα σε παγκόσμιο επίπεδο και να δράσουμε ενωτικά και συντονισμένα για να αποφύγουμε την νέα υποδούλωση , η οποία αυτή τη φορά δεν θα είναι σαν αυτή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας , που οδήγησε στο σκοτεινό Μεσαίωνα, αλλά θα μας οδηγήσει σε μια νέα μορφή δουλοπαροικίας, στην οπισθοδρόμηση μας στην κοινωνία του Big Brother, σε πρωτόγονες μορφές ενός κατώτερου πολιτισμού , και πολύ πιθανόν και στην καταστροφή.
Έχει ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος;
Δεν είναι τυχαίον ότι ο αντίπαλος προ της τελικής του εφόδου για την παγκόσμια επικράτηση του επενέβη στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό –σαν ιδέα-για να εξουδετερώσει τον κύριο ιδεολογικό του αντίπαλο (Έλληνες , Φιλέλληνες και Ελληνικό Πνεύμα). Διότι αυτή η χώρα εκτός από την ύψιστη στρατηγική της αξία , κρύβει το «παγκόσμιο πνεύμα» και ακόμη ένα πανάρχαιο πλούτο στο έδαφος και υπέδαφος της. Και δεν είναι τυχαίον ότι όλοι οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι ξεκίνησαν από την Ελλάδα.
Και κορδακίζονται οι εξουσιαστές ότι δήθεν διαθέτουν Δημοκρατία , ενώ στην πραγματικότητα το πολίτευμα τους είναι κοινοβουλευτική Ολιγαρχία . Τον τελευταίο καιρό έχει κι’ αυτή μεταλλαχθεί σε Ολιγαρχική Φεουδαρχία και ρέπει στο Φασισμό, καθώς η πραγματική εξουσία εκπηγάζει από τους Τραπεζίτες και στους Πλουτοκράτες των Χρηματιστηρίων και μεταβιβάζεται να την υλοποιήσουν οι «υπάλληλοι» τους , της εντόπιας ‘πολιτικής εξουσίας’. Επομένως δεν τους φταίει η Δημοκρατία και οι θεσμοί , αλλά ο τρόπος της σκέψεως-ή μάλλον της απερισκεψίας τους. Γιατί οι άνθρωποι της εξουσίας είναι παντελώς αμαθείς , τους λείπει η Αρετή και το μόνον τους κίνητρο και θεός τους είναι το κέρδος και η απόκτηση περισσότερης ύλης.
Η Νέα Διεθνιστική Θρησκεία του Μάρξ
Βέβαια φταίει και η διάβρωση των λαϊκών μαζών από τις έντεχνες εξαγγελίες μιάς νέας θρησκείας που έχει σαν θεό τον Μαρξ, εκκλησία το Κομμουνιστικό Κόμμα, γη της Επαγγελίας το Σοσιαλιστικό Παράδεισο κ.ο.κ Και μολονότι δοκίμασαν το καθεστώς αυτό με ποταμούς αίματος , πόνους και στερήσεις επί δεκαετίες , ακόμη βαυκαλίζουν τους λαούς με το σοσιαλιστικό οράματα , της ελευθερίας, ισότητος , αδελφότητος , τα οποία στην πράξη οδηγούν τους λαούς στη σκλαβιά , στο άνοιγμα της οικονομικής ψαλίδας υπέρ των πλουσίων , στη διχόνοια , στην έχθρα και στον πόλεμο.
Ότι όμως και να κάνουν η ιερή τούτη γη εκπέμπει πνεύμα και ενέργεια. Στα σπήλαια της κατά την παράδοση μαζί με τον Δία γεννήθηκε και ο πολιτισμός . Ο Λαβύρινθος είναι προφανώς η ανάμνηση της ζωής εκείνης, που ξεπετάχθηκε από τα σπήλαια όταν ακόμη έπεφτε ασταμάτητα η Καβειρώ βροχή και οι Κεραυνοί αυλάκωναν συνεχώς τον ουρανό προ εκατομμυρίων ετών.
Στην ιστορία της ανθρωπότητος παρατηρείται κάποτε ένα παράδοξο φαινόμενο. Τυχαία γεγονότα ή απροσδόκητα και πολλάκις ανέλπιστα έρχονται να μεταβάλουν το ρου της ιστορίας και την μορφή του κόσμου. Και ενώ σήμερον οι εξουσιαστές κάνουν το παν για να περάσουν τις παλαιές τους ιδέες, έστω και αναπαλαιομένες, αίφνης ξεπηδά από το πουθενά το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα και η Πατρώα θρησκεία , που εδώ και χρόνια, ενώ βρισκόταν μέσα μας και μας ζέσταινε , ακόμη και στην αφάνεια , διότι δεν του επέτρεπαν οι συνθήκες να εκδηλωθεί ελεύθερα.
Το Ελληνικό Πνεύμα ο Παγκόσμιος Καταλύτης
Τώρα με το Διαδίκτυο ξεχύθηκε σαν λάβα από ηφαίστειο και ανατρέπει τον μεσαίωνα, που ακόμη δεν τελείωσε και οι λαοί ατενίζοντες σ’ αυτό (Ελευθερία, Δημοκρατία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Δικαιοσύνη) αναμένουν να ανατείλει ένα καλύτερο αύριο. Το Ελληνικό Πνεύμα και οι Αξίες του είναι φορέας ενός νέου τρόπου σκέψεως , εντελώς διαφορετικού από τον ιουδαιοχριστιανικό και ισλαμικό , από τον «σοσιαλιστικό» των υλιστικών θεωριών και από τα ασυνάρτητα σύγχρονα ιδεολογήματα για να φέρει την ανθρωπότητα στο κατώφλι του 21 αιώνα στον νέο Πολιτισμό της Γνώσεως. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στο μεταίχμιο δύο εποχών :
-Εγκαταλείπουμε την εποχή των θρησκειών και της θεοποιήσεως της ύλης και μπαίνουμε στην Εποχή της Νομοκρατίας.
-Στην εποχή μας τίποτα δεν μένει στο σκότος. Δεν υπάρχει μυστικό. Όλα είναι στο φως και στην κοινή θέα.Επομένως υπόκειται σε κριτική και αργά ή γρήγορα θα συμμορφωθεί με τις θελήσεις της πλειοψηφίας.
-Ότι γνωρίζει ο ένας το γνωρίζουν όλοι μέσω του διαδικτύου και του λοιπού η «τράπουλα» δεν θα είναι σημαδεμένη για πολύ καιρό
-Την εμπειρία από καιρό έχει αντικαταστήσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής , επομένως όλοι για να σταδιοδρομήσουν θα πρέπει να μορφωθούν , ανεξαρτήτως του επαγγέλματος που θα κάνουν.
- Βάζουμε στο περιθώριο την Ολιγαρχία της Κομματοκρατίας και εισερχόμαστε στην Άμεση Δημοκρατία
- Αντιπαρερχόμαστε το Ψέμα και βλέπουμε κατάματα την Αλήθεια.
-Σήμερα κάνουμε τα όνειρα πράξη.
-Φεύγουμε από την εποχή των Πολέμων και μπαίνουμε στην εποχή της μαχητικής, ειρηνικής Συνεργασίας , που θα χρειάζεται θάρρος, μόρφωση, αρετή, ευρηματικότητα, ευελιξία και το πολυμήχανο του Οδυσσέως. Αυτά όλα βρίσκονται στο Ελληνικό Πνεύμα , γιαυτό τα Ελληνόπουλα που βγαίνουν έξω από την πατρίδα προοδεύουν. Μέσα στην πατρίδα μας βρίσκονται υπό σκληρή κατοχή(πολιτικόοικονομικό σύστημα, βυζαντινό ιερατείο) και αδυνατούν να προχωρήσουν.
-Στο εξής δεν γυρνάμε την παριά μας να μας ραπίσει ο ισχυρότερος , διότι ξέρουμε τα δικαιώματα μας .
- Πέραν από την ενασχόληση μας με την Υλη για τα προς το ζειν , φροντίζουμε και για την καλλιέργεια του Πνεύματος.
- Και βέβαια υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί , αλλά δεν είναι όλοι της ίδιας ποιοτικής αξίας.
-Ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε οικουμενικοί πολίτες , ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να χάσουμε την πατρίδα μας και την ταυτότητα μας , που είναι ο επίγειος παράδεισος, η πηγή του φωτός ,και ο τόπος που μας χαρίζει τέρψη και ζωή.
-Ενώ πρέπει να μπορούμε να κινούμεθα –όπως τότε οι Αργοναύτες – σε όλη την υδρόγειο και στο διάστημα και να επικοινωνούμε και συνεννοούμεθα με όλους τους λαούς , εν τούτοις δεν πρέπει να χάσουμε την γλώσσα μας διότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος μας πλούτος. Μάλιστα θα πρέπει να αγωνιζόμαστε μέχρι να κάνουμε την Αρχαία Ελληνική παγκόσμια γλώσσα.
- Ενώ θα είμαστε διεθνείς πολίτες δεν θα πρέπει να απωλέσουμε την Ελληνική ταυτότητα μας.
- Ενώ θα πρέπει να διαβάζουμε την παγκόσμια βιβλιοθήκη , ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε από τα χέρια μας την Ιλιάδα και Οδύσσεια του Ομήρου και την Ελληνική Γραμματεία διότι εκεί υπάρχει η πηγή του πνευματικού φωτός.
Στην κρίσιμη τούτη εποχή της παγκόσμιας επανάστασης- δεν έχει σημασία αν είναι ένοπλη ή αναίμακτη- οφείλουμε οι Έλληνες και Φιλέλληνες να μπούμε πρωτοπόροι στον αγώνα για να διαμορφώσουμε το νέο κόσμο με τα Ελληνικά πρότυπα και τη Ελληνική σκέψη. Ακόμη και ένας άνθρωπος μπορεί σε δεδομένη συγκυρία να ανατρέψει και διαμορφώσει το ρου του κόσμου, όπως απέδειξε ο Μέγας Αλέξανδρος , οι Μαραθωνομάχοι και Σαλαμινομάχοι κ.α στο ρου της Ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.
Το παγκόσμιο κατεστημένο εχει επιβάλλει περιορισμούς στην προϊστορία , διότι είναι δέσμιον εις την υπηρεσίαν σκοτεινών και αφανών δυνάμεων που κατευθύνουν τις τύχες του κόσμου. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που έχουν επιβάλλει-με τον μανδύα του ΔΝΤ- κατοχή στην χώρα μας . Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την διαστρέβλωση της αλήθειας και της πραγματικότητος, αρκεί να είναι «πολιτικώς ορθόν» δηλαδή να εξυπηρετεί τους επεκτατικούς τους στόχους για παγκόσμια επικράτηση. Τα εδώ δουλικά τους είναι πρόθυμα να εκτελέσουν κάθε ανίαρη και αντιεπιστημονική εκτροπή αρκεί να κρατήσουν τη «θεσούλα» τους και τα προνόμια τους.΄
Γηγενής ο Ελληνικός Πολιτισμός
Έτσι ψευδολογούν εν ψυχρώ ότι προ των Ελλήνων ήσαν οι Αιγύπτιοι , οι Βαβυλώνιοι κ.α ενώ είναι φαεινότερων του ηλίου ότι ουδεμία φυλή μας είναι αρχαιοτέρα της Ελληνικής και όλος ο χώρος από του Ατλαντικού και μέχρι του Ειρηνικού και των πέριξ αυτών περιοχών καλύπτεται από την αδιάκοπον δράση των Πανάρχαιων και Προϊστορικών κατοίκων της Ελλάδος, του Ελληνικού χώρου και κυρίως των Ελλήνων της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου . Απόδειξη ότι και η Μεγάλη Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια , η οποία παλαιότερον έφερε τους Σουμερίους, Ασσυροβαβυλωνίους και Αιγυπτίους ως αρχαιότερους των , Ελλήνων ήδη από την νέα έκδοση 1974, και εις το άρθρον Ευρώπη αναφέρει τους Έλληνες ως τον αρχαιότερο λαό εις τον χώρο της Μεσογείου .Μέσα σ’ αυτόν το χώρο έδωσε αγώνες η Ελληνική φυλή για την εξημέρωση και εκπολιτισμό των λαών , όχι δια της βίας και της αρπαγής-όπως έκαναν οι αποικιοκράτες ιμπεριαλιστές- αλλά με το πνεύμα και τον πολιτισμό.(γλώσσα, δημοκρατία, αξιοπρέπεια του ατόμου, ανθρωπισμό, δικαιοσύνη, ολυμπιακούς αγώνες, θέατρο, επιστήμες-τεχνολογία κ. α) Και ο Ελληνικός πολιτισμός δεν είναι ξενόφερτος από τις στέπες της Ασίας, ούτε από τις ερήμους της Αφρικής και από τις πέραν των ωκεανών χώρες. Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι γηγενής , όπως γηγενής είναι και η Ελληνική φυλή. Είναι γέννημα και θρέμμα αυτής της ιερής γης , την οποίαν μερικοί σύγχρονοι παρέδωσαν στις μέρες μας στους βαρβάρους για μια χούφτα δολάρια . Όχι ότι και οι άλλοι λαοί δεν είχαν πολιτισμούς , αλλά αυτοί ήσαν υλικοί , πρωτόγονοι και καθυστερημένοι. Ως εκ τούτου δεν ηδυνήθησαν να προχωρήσουν πέραν της θεοσοφίας και ήσαν εντελώς ξένοι προς τα φιλοσοφικό , ή κοινωνικά συστήματα, τα οποία δύνανται να προέλθουν μόνον από την ελευθερία των ατόμων, τον διάλογο, την αμφισβήτηση και την έρευνα.
Που οφείλεται ο Ελληνικός Πολιτισμός ;
Το υπέροχο κλίμα, η θάλασσα που έκανε τον Έλληνα θαλασσοπόρο και η φτώχεια που ενεργοποίησε το άτομο –όπως λέγει ο Αριστοφάνης- έκαναν τον Έλληνα να δημιουργήσει τον πολιτισμό και να επεκτείνει τη δράση του στον κόσμο. Η Ελληνική άνθιση είναι κατ’ άλλους προϊόν της σκληρής ζωής του λαού που τους επέβαλαν οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, το βραχώδες και ορεινό έδαφος και τα δεινοπαθήματα τους. Όμως θα πρέπει να αναφερθεί και η κεντρική γεωπολιτική θέση της Ελλάδος στο σημείο ραφής των τριών ηπείρων(Ευρώπης, Ασίας , Αφρικής) και στο σημείο διασταυρώσεως των κυριοτέρων οδών ναυσιπλοίας δια της Μεσογείου , ο πραγματικός κλειδοκράτορας των δύο Στενών (Δαρδανελίων και Σουέζ) , καθώς και της Αδριατικής Θάλασσας (Στενά Οτράντο) Επίσης η Ελλάδα ελέγχει και τις χερσαίες οδούς διελεύσεως εκ της Μικράς Ασίας προς Ευρώπην και τανάπαλιν.
Αναφορικά με τις φυσικές καταστροφές πρέπει να ερευνηθεί και η καταβύθιση της Αιγηίδος, και η απομόνωση των ανθρώπων στα νησιά του Αιγαίου ,η οποία δημιούργησε τις συνθήκες για την πρώτη προσπάθεια ναυσιπλοΐας για να επικοινωνήσουν με τους γείτονες τους. Έτσι δημιουργήθηκε ο Αιγαίος πολιτισμός( Κούρτιος «Ελληνική Ιστορία» Γκλότζ «Ο Αιγαίος Πολιτισμός» Τάιν «Ιστορία της Τέχνης εν Ελλάδι» κ.α)

Η Ελλάδα διαψεύδει τους ανιστόρητους
Ανθρωπολόγοι, Εθνολόγοι, Αρχαιολόγοι, Γεωλόγοι, Φιλόσοφοι, Φιλόλογοι και πλείστοι άλλοι ερευνητές και επιστήμονες κυριολεκτικά ματαιοπονούν και παραπαίουν , αφού τα όσα υποστήριζαν κάθε φορά , ανατρέπονται σαν τραπουλόχαρτα την επομένη , ή αργότερα διότι η Γη αποκαλύπτει κάτι νέο που έχει την ανεξίτηλη Ελληνική σφραγίδα, την χρονολογία , τα γράμματα , την τέχνη και το πνεύμα μέσα του. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι του κατεστημένου κάθε φορά επανέρχονται με μια νέα ψευτο-θεωρία και με ένα νέο παραλογισμό, εντελώς αβάσιμο, εντελώς αντιεπιστημονικό και αβάσιμο και εντελώς ατεκμηρίωτο και αίολο, βασισμένο πάνω σε με διάφορες σύγχρονες τερατώδεις θεωρίες αργυρώνητων «ειδικών» . Λ.χ καθόρισαν τα όρια εμφανίσεως της Ελληνικής φυλής , μεταξύ των ετών 750-250 π.Χ ολίγον προ της ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων το 774 π.Χ διότι όπως αναφέρει και ο Αδαμάντιος Κοραής (Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης , Παρίσι 1804) ήσαν αμαθέστατοι και δεν ήσαν σε θέση να συλλάβουν την βαθύτερη έννοια και να κατανοήσουν την ευρύτερη σημασία και το περιεχόμενο των αρχαίων κειμένων, και άλλων σχετικών Ελληνικών παραδόσεων μεταξύ των κατοίκων της κυρίως Ελλάδος και αυτών της διασποράς. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι εστί Ελληνισμός; Είναι η φυλή; Είναι η γλώσσα; Είναι η χώρα και τα βουνά της; Είναι ο τρόπος ζωής; Είναι το μαγευτικό κλίμα; Είναι το αναβλύζον πνεύμα; Είναι ο Ήλιος και η θάλασσα; Είναι οι θρύλοι και οι μύθοι; Είναι τα τραγούδια και οι χοροί; Είναι η λεβεντιά και το φιλότιμο; Είναι η δημοκρατία και ο διάλογος; Είναι η Ιστορία και η παλιά δόξα; Είναι η νοσταλγία για την Ιθάκη; Είναι τέλος η απόλυτη Ελευθερία , που προσεγγίζει την αναρχία;
Τι τέλος πάντων είναι αυτό που μας κάνει –όχι μόνον εμάς τους Έλληνες -αλλά και τους Φιλέλληνες να λατρεύουμε αυτή τη χώρα;
Οι Πρώτοι στον Κόσμο Διανοητές και τα Έργα τους
Να σημειωθεί ότι προ του Ομήρου υπήρξαν και άλλοι ποιητές , ραψωδοί και ανεπτυγμένοι άνθρωποι που , όπως οι προορφικοί: ο Ολήν, ο Ορφεύς και οι Ορφικοί που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και την μελέτη των κοινωνιών και των πολιτειών των ανθρώπων.(Καλλίμαχος «Υμνον εις Δήλον» στίχος 305 και περί «Υπερβορείων» στίχος 294 και περί Ελήν ) Επίσης βλέπε και Α. Σταγειρίτου «Ωγυγία»τομ. Δ’ σελ.116, έκδοση πέντε τόμων εν Βιέννη 1804 κ.α
Αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί από τους αρχαίους συγγραφείς και τα έργα τους , τα οποία αποδίδονται από μερικούς στον Ορφέα. Μεταξύ αυτών του Ιωνος Τραγικού «Τριαγμοί» και «Ιεραποστολικά», Θεογνήτου Θεσσαλού «Νεωτευτικά», Κέρκωνος Πυθαγορείου «Ιεροί Λόγοι», Τιμοκλέους Συρακουσίου, ή Περσίνου Μιλησίου «Κρατήρες» και «Πέπλου Δίκτυον», Ζωπήρου Ηρακλεώτου «Θρονισμοί και Μητρώα» Νικίου του Ελεάτου «Βακχικά», Ηροδίκου Περινθίου «Αδου κατάβασιν», Φαινοδήμου «Αρχαιολογία Αθηναίων», Βροντίνου «Φυσικά», «Υμνοι», «Κορυβαντικά», «Ωτοθυτικά», «Θυπολικόν», «Αμμοσκοπίαν ή Αμνοσκοπίαν, «Αστρονομίαν», «Καταζωστικόν, «Επη», «Θεογονίαν» , και Ονομακρίτου «Χρησμοί και Τελεταί». Ο Ονοματόκριτος είναι ο κυρίως ασχοληθείς κατ’ εντολήν του Πεισιστράτου προ του 520 π.Χ να συλλέξει τας αρχαίας Ραψωδίας του Ομήρου και τα κείμενα του Ησιόδου και κατόπιν του Ιππάρχου μετά το 520 π.Χ κατέγραψε τα «ΟΡΦΙΚΑ»
Επίσης να αναφέρουμε τον Ομηρο «Ιλιάς» «Οδύσσεια» , τον Ησίοδο «Εργα και Ημέραι» και «Θεογονία», οι οποίοι είχαν κατακλέψει τους Ορφικούς, όπως αποδεικνύεται από τα «ΟΡΦΙΚΑ»,τον Ηρόδοτο «Ιστορίαι», τον Πίνδαρο, Φερεκύδη , Ελάνικο, Δαμάστη, Ηράκλειτο, Πυθαγόρα, Εμπεδοκλή, , Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Ισοκράτη , Δημοσθένη, Πλάτων «Συμπόσιον» , «Κρατύλος», «Ευθύδημος», «Τίμαιος», «Επινομίς», Αριστοτέλης «Μεταφυσικά», Θεόφραστος , Χρύσιππος , Αρχιμήδης, «Ψαμμίτης» , Πλούταρχος «Συμ»πόσιον» και «Περί αρεσκόντων εις τους Φιλοσόφος» , Αιλιανός «Ποικίλη Ιστορία» , Δαμασκηνός , Παλαίφατος «Περί απίστων Ιστορία», ιστορικός Τίμαιος, ο χρονογράφος Τιμόθεος, Διογένης Λαέρτιος «Βίοι Φιλοσόφων», Διόδωρος Σικελιώτης «Ιστορική Βιβλιοθήκη», Στράβων «Γεωγραφικά Α’ Τόμος», Στοβαίος «Ανθολόγιον» και «Φυσικά» Πρόκλος «Πλατωνική Θεολογία» Σχόλια εις «Τίμαιον Πλάτωνος και Παρμενίδην» Τζέντζης «Κασσάνδρα» και «Λυκόφρων», Ευσέβιος, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς «Στρωαμτείς», Σουίδας ή Σούδας , Πλίνιος «Φυσική Ιστορία», «Οι Αρχαίοι Ελληνες Γεωγράφοι» εκδ. Βιέννης 1804-1812, δύο τόμοι. Οι προαναφερθέντες και άλλοι συγγραφείς αναφέρουν στα έργα τους τα περί Ορφέως και Ορφικών και των κινήσεων των πανάρχαιων Ελληνικών φύλων στον χώρο της κυρίως Ελλάδος και της Μεσογείου και προ του 800 και του 1500 π.Χ ,όπως και περί των απόψεων αυτών περί Θεογονίας, Κοσμογονίας, περί μυστηριακών τελετών κ.λ.π.
Αυτά καταχωρούνται μέσω του διαδικτύου για να σωθούν από την τυχόν καταστροφή των βιβλίων , με την ελπίδα και την ευχή ότι και το διαδίκτυο δεν θα ξεπερασθεί κάποτε από κάποια νέα τεχνολογία μη συμβατή στην παλαιά. Κακόν δεν είναι οι σύγχρονοι να αντιγράφουν τους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς , όπως το ABREVIATION DICTIONARY του Ralph Desola , της Οξφόρδης και Νέας Υόρκης με τα ονόματα όλων των αρχαίων θεών από την «Ωγυγία» του Α. Σταγειρίτου και την «Βιβλιοθήκην» του Απολλωδόρου, αλλά καλόν είναι να βάζουν και την πηγή εκ της οποίας ερανίσθησαν τις πληροφορίες.
Πανάρχαιες Ινδικές Πηγές για τους Αιγαίους
Εκτός από τα ανωτέρω βιβλία υπάρχουν και άλλες πηγές που αναφέρονται στο λαό του Αιγαίου. Από τις Ινδικές Βέδες (Μαχαμπαράτα , Πουράνα κ.α) περιέχουν στοιχεία που ομοιάζουν καταπληκτικά με ορισμένα κείμενα των Ορφικών . Και επειδή οι Ινδικές αυτές παραδόσεις θεωρούνται πανάρχαιες , λογικόν είναι και οι Ελληνικές να είναι πανάρχαιες, και τα κείμενα των Ορφικών να θεωρούνται πολύ παλαιότερα των γνωστών χρονολογικών προσδιορισμών που θέτουν αυθαίρετα την καταγωγή της Ελληνικής φυλής , της γραφής και των εκδηλώσεων του Ελληνικού πνεύματος μετά το 900 π.Χ («Τα Ινδικά» έκδοση του πανεπιστημίου Αθηνών το 1854) Όμως αποδεικνύεται από πολλές αναφορές και κυρίως από την αχρονολόγητη Ελληνική Αρχαιολογία την οποίαν σκοπίμως ή από άγνοια ονόμασαν «Μυθολογία» καθώς και από άλλες πηγές(Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Γεωλογία κλπ) ότι τα Ορφικά και η Ελληνική Προϊστορία είναι αρχαιότερη πάσης άλλης , ήτοι των Ασσυροβαβυλωνίων, και Αιγυπτίων, διότι υπήρξαν επιδράσεις στη μακρινή Ινδία, ακόμη και προ της ελεύσεως εκεί του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Και δεν είναι άσκοπον να λεχθεί ότι και στην Ιαπωνία υπήρχεν επί μακρούς αιώνες πολύνθρωπος φυλή λευκών Αινού, αλλά και στις Φιλιππίνες κατά μαρτυρία και του πλοιάρχου του εμπορικού ναυτικού Γερ. Κ. Κολαίτη ο οποίος διέπλευσε τρεις φορές το γύρο της υδρογείου με το πλοίο του. Όμως καθώς ουδείς ανθρωπολόγος ενδιαφέρθηκε για την ανθρωπολογική μελέτη αυτών των ομάδων συν τω χρόνω τα ίχνη των χάνονται με την επιβολή της παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας, που θέλει να μεταβάλει τους λαούς σε μαζοπολτό.(Βλέπε «Έλληνες Γεωγράφοι» έκδ. Βιέννης 180-1812) εις άρθρα Μαρκιανός Ηρακλειώτης που είχε περιπλεύσει 2.350 στάδια των ακτών της Κίνας και «Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης» και άρθρα «Ευήμερος», «Νέαρχος» και τα ανάλογα άρθρα της Εγκυκλοπαίδειας «ΗΛΙΟΣ»
Αστρονομικά Φαινόμενα στα Ορφικά
Μια άλλη τρανή απόδειξη της μεγάλης αρχαιότητος των Ορφικών είναι και το γεγονός ότι αυτά αναφέρονται σε αστρονομικά φαινόμενα τα οποία συνέβησαν το 3680 και το 11.860 π.Χ , τα οποία έχει επιβεβαιώσει και εξακριβώσει ο διακεκριμένος αστρονόμος Κ . Χασάπης . Και βεβαίως οι Ορφικοί δεν θα επληροφορήθηκαν αυτά τα φαινόμενα εκείνη την περίοδο , αλλά προφανώς θα ήσαν αποτέλεσμα ερευνών και παρατηρήσεων χιλιετηρήδων προ της εποχής που διετυπώθησαν αυτές οι παρατηρήσεις . Να σημειωθεί ότι, αν η Ολυμπιακή θρησκεία του 12θεου είναι πανάρχαια και χάνεται στα βάθη της Προϊστορίας , η Ορφική λατρεία του Διονύσου ανάγεται προ της Ολυμπιακής . Είναι μια διαμορφωμένη , μονοθεϊστική θρησκεία και μάλιστα πολύ διάφορη της παλαιάς Ελληνικής Θρησκείας , που θεωρείται η αρχαιοτέρα Ελληνική και Ευρωπαϊκή θρησκεία και ασφαλώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιείχετο και εδιδάσκετο στα Ελευσίνια Μυστήρια μέχρι των ιστορικών χρόνων, αλλά δεν ξέρουμε αν η μύηση ήτο πλήρης και αρτία για όλους τους μύστες(Βλέπε «Ωγυγία» Α. Σταγειρίτου , τόμ. Γ, σελ.346)
Εξ ίσου πανάρχαιοι με τους Ορφικούς είναι και οι ‘Ιδαίοι Δάκτυλοι’,(Κουρίτες, Κορύβαντες, Κάβειροι, Τελχίνες, Λέλεγες, Λάπιθοι κλπ) οι οποίοι κατά την παράδοση ήσαν δάσκαλοι των Ορφικών. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες , φιλόσοφοι, συγγραφείς, ηγέτες, στρατηγοί ήσαν μυημένοι στον Ορφισμό. Παρόμοια πνευματική άνθιση 10.000 π.Χ χρόνια(Ορφεύς, Εύμολπος , Μουσαίος, Λίνος κ.α) δεν συναντάται σε κανένα λαό , διότι απλούστατα τότε ουδείς υπήρχε στο προσκήνιο της ιστορίας . Και οι θεωρίες των Ορφικών περιέχονται εν σπέρματι στα γραπτά των Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων και ιδιαίτερα των προσωκατικών τοιούτων. Και όμως εμείς δεχθήκαμε την άποψη των ξένων ότι προ του 800π. Χ την Ελλάδα κατοικούσαν βάρβαρα φύλα και όχι Έλληνες, διότι η ιστορία μας είχε χαρακτηρισθεί ως «μυθολογία» από τους ξένους. Οφείλομεν πολλά στον Αδαμάντιον Κοραή , Αθαν. Σταγειρίτη κ.α λογίους Έλληνες , οι οποίοι προ της Ελληνικής Επαναστάσεως ανέστησαν με τα έργα τους το σβησμένο Ελληνικό Πνεύμα και πυρπόλησαν τις ψυχές των Ελλήνων για την Εθνική Παλιγγενεσία.
Μεγάλοι σύγχρονοι Έλληνες Διανοητές
Ωστόσο υπήρξαν και σύγχρονοι αξιόλογοι μελετητές και ερευνητές της Ελληνικής ιστορίας που αξίζει τον κόπο να τους αναφέρουμε , διότι τα έργα ορισμένων έχουν γίνει κλασικά. Ο Δημ. Βερναρδάκης με ολόκληρον το έργο του, ο Νικ. Κοτζιάς με την αναλυτικήν «Ιστορία της Φιλοσοφίας», ο Κ. Παπαρηγόπουλος , που αντέκρουσε επιτυχώς τις κακοηθέστατες θεωρίες του Φαλμεράυερ περί καταγωγής της Ελληνίκής φυλής, ο Παν. Καββαδίας με τα αποκαλυπτικά και προφητικά έργα του «Προιστορική Αρχαιολογία», (εκδ, 1909) και «Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης» (1916), ο Χρήστος Τσούντας με το κλασικό έργο του «Αι Προιστορικαί Ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου » ο Παύλος Καρολίδης με την διαφωτιστικήν «Παγκόσμιον ή Διαφωτιστικήν Ιστορία » του, ο Δημήτρης Αιγινίτης με τις παρατηρήσεις του επί των εσφαλμένων πληροφοριών των ξένων περί των Αρχαίων Λαών της Ανατολής, Ευγένιος Αντωνιάδης , ο οποίος απεκάλυψε τας κλοπάς του Κοπερνίκου για το Ηλιοκεντρικό σύστημα, το οποίον αντέγραψε από τον Αρίσταρχον (επειδή και αυτός αγνοούσε τις διαπιστώσεις των Ορφικών) ο Ιωάννης Κούμαρης, ο οποίος από το 1948 πρώτος αμφισβήτησε τις ανθρωπολογικές μελέτες και τις θεωρίες των ξένων περί Αρίων και Ινδοευρωπαίων και διεκήρυξε από των στηλών της Εγκυκλοπαίδειας του «ΗΛΙΟΣ» ότι οι θεωρίες αυτές ήσαν μύθοι(βλέπε «Φυσική Ανθρωπολογία» , ο Αρης Πουλιανός , ο οποίος ανεκάλυψε τον Ευρωπαίοι Αρχάνθρωπο του σπηλαίου των Πετραλώνων ηλικίας 750.000 ετών, ο Κωνστ. Γιωργούλης ο οποίος με τις συγκριτικές του μελέτες επι των διδασκαλιών των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και των δήθεν διαπιστώσεων των νεωτέρων διανοητών «Το Αρχαίον Ελληνικό Πνεύμα» της Εγκυκλ. «ΗΛΙΟΣ» απεκάλυψε την λεηλασίαν υπό των ξένων των αρχαίων φιλοσόφων, ο Βας. Αιγινίτης ο οποίος πρώτος απέδειξεν το τρωτόν , το διαβλητόν και το ασθενές σημείον των θεωριών του Αινστάιν «Περί Χωροχρόνου» Οι περισσότεροι όμως αντέγραψαν τους ξένους ωσάν πίθηκοι και στράβωσαν τα Ελληνόπουλα.
Στηρίζονται σε μύθους και ψέματα και όχι στους αρχαίους
Και ενώ στηρίζονται σε θεωρίες σύγχρονων «ειδικών» αγνοούν παντελώς τις γραπτές μαρτυρίες των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών και συχνά και άλλων πηγών όπως λ.χ της Βίβλου και άλλων αρχαίων λαών της Ανατολής. Η ανάγνωση όμως της Γραμμικής Γραφής Β! και του Δίσκου της Φαιστού τους διέψευσε πανηγυρικά. Επομένως δεν πρέπει να εκπλαγεί ο αναγνώστης αν τα κείμενα αυτά διαφέρουν όσων έχει μέχρι τούδε μάθει , διότι αυτά ήσαν προϊόν παραχαράξεως και παραπληροφορήσεως . Πρέπει λοιπόν ο αναγνώστης για να μάθει την αλήθεια να ερευνήσει ο ίδιος όλες τις πηγές και ιδίως εκείνες που έρχονται σε αντίθεση προς το κατεστημένο . Και δυστυχώς επειδή δεν τις έχει εγκρίνει το γνωστό ξένο κατεστημένο τις Ελληνικές αντικειμενικές θέσεις , δεν τις δέχεται και το δικό μας κατεστημένο της «ψωρο ελίτ»(καθηγητές , ακαδημαικοί, λογοτέχνες, συγγραφείς) του μη πνεύματος(του οινοπνεύματος και του βολέματος)
Φταίνε και αρχαίοι μυθοπλάστες ιστορικοί
Φταίνε βέβαια και ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί που παρεσύρθηκαν από τις Εβραϊκές ψευδολογίες κ, οι οποίοι χωρίς να μελετήσουν εις βάθος την Ελληνική Προϊστορία όπως λ.χ τα «ΟΡΦΙΚΑ» κ.α έγραψαν ανακρίβεις πάνω στις οποίες επάτησαν οι σημερινοί αμαθείς ή και κακόβουλοι για να μειώσουν τον Ελληνισμό. Με διάφορα μυθεύματα του Ηροδότου, περί του Αιγυπτιακού πολιτισμού , του αλφαβήτου (ιερά και δημοτικά γράμματα) , αλλά και των Φοινικικών γραμμάτων που μετέφερε ο Κάδμος στην Ελλάδα , δημιούργησαν σύγχυση αναφορικά με την γηγενή προέλευση ή μη του Ελληνικού πολιτισμού. Ο Διόδωρος επίσης αναφέρει 14 κορυφαίους Έλληνες σοφούς οι οποίοι δήθεν εξεπαιδεύθηκαν στην Αίγυπτο, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών πήγαν για λόγους περιηγήσεως . Και όλα αυτά διότι δεν είχαν μελετήσει τα «Αργοναυτικά» του Ορφέως , (στίχος 42-44 και 102) όπου σαφέστατα και κατηγορηματικά αναφέρεται ότι « ο Ορφεύς μεταβάς στην Αίγυπτον εδίδαξε τον ιερόν λόγον στους Αιγυπτίους, όπως και στην Λιβύην. Συνεπώς δεν εδιδάχθη αλλά εδίδαξεν τα ιερά θέσφατα. Και φυσικά στις διαστροφές αυτές και παραποιήσεις της ιστορικής αλήθειας δεν υπήρξαν ανεύθυνοι τόσον ο Κτησίας , όσον και ο Βήρωσσος και ο Μανέθων κ.α Παρεσύρθησαν δε αυτοί διότι αγνοούσαν τα προιστορικά ύβιγράμματα όπως λ.χ τα «Αργοναυτικά», τα «ΟΡΦΙΚΑ» κ.α. Ακολούθως ο Φλάβιος Ιώσηπος, Φίλων ο Αλεξανδρεύς, ο Αριστόβουλος και ορισμένοι άλλοι εζημίωσαν σοβαρώς τον Ελληνισμόν. Ιδιαίτερα όμως ο Φλάβιος Ιώσηπος με τα έργα του «Λόγοι κατ’ Απίωνος» (Α’& Β) και «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» , με τα οποία όχι μόνον υπονομεύουν και αρνούνται την συμβολή των Ελλήνων εις την δημιουργία του πολιτισμού , αλλά και με ψευδολογήματα αναίσχυντα διαστρέφουν οικτρώς την αλήθεια και την πραγματικότητα του Ελληνισμού.(βλέπε «Λόγοι κατ’ Απίωνος» Βας. Βέλλα εκδ. Πάπυρος 1934, Αθήναι) Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στράβων –όπως και άλλοι – επικρίνουν τον Ηρόδοτον , τον Εκαταίον και τον Ελλάνικον , διότι τους θεωρεί ως μυθογράφους. Αλλά και τον Πυθέαν , τον Τίμαιον και τον Θεόπομπον που έγραψαν περί των Ινδών ως μυθολόγους, ενώ αντιθέτως εξαίρει και θαυμάζει τον Θουκυδίδην , Πολύβιον ,Αναξίμανδρον, Δημόκριτον, Εύδοξον κλπ(Εκδόσεις ‘Στράβων’, Παρίσι 1819, 4 τόμοι Αδαμάντιος Κοραής και Παπυρος Αθήνα 1937)
Υπάρχουν πολλοί ανθέλληνες που θάβουν την Ελλάδα
Συνεπώς οι Ρωμαίοι και βραδύτερον κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση , Γάλλοι, Άγγλοι, Δανοί, Ιταλοί, Σουηδοί παρασυρόμενοι από τις ψευδολογίες των ανωτέρω Εβραίων Ελληνιστών της Αλεξανδρινής εποχής έγραψαν περί της σοφίας των Αιγυπτίων και της γενέσεως εξ αυτών του πολιτισμού , περιοριζόμενοι στα ιερογλυφικά γράμματα των Αιγυπτίων και τη σφηνοειδή γραφή των Ασσυροβαβυλωνίων , αλλά αγνοούντες ή αποσιωπούντες την πανάρχαια Κρητική ιερογλυφική Γραφή καθώς και την Γραμμική Α’ & Β’, που δεν είχαν ως τότε διαβασθεί . Ενας άλλος αντίπαλος του Ελληνισμού υπήρξε το Ιουδαιοχριστιανικό Ιερατείον και η Βίβλος , η οποία γράφει περί της κτίσεως του κόσμου το 4004 π. Χ. Οπότε κάθε προσπάθεια επεκτάσεως του Ελληνισμού στις αληθινές του διαστάσεις προσκρούει στο εμπόδιο της Βίβλου , προκειμένου να μην διαψευσθεί το θεόπνευστο ιερό βιβλίο.
Η Ελλάς παρά το γεγονός ότι διαθέτει ατράνταχτα στοιχεία για να κονιορτοποιήσει τους εχθρούς και διώκτες του Ελληνικού πνεύματος δεν το κάνει λόγω ξενοδουλείας και αφήνει την σκευωρία να ταπεινώνει την χώρα που χάρισε στον κόσμο τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αν δεν .υπήρχαν οι Σλίμαν και Εβανς η ιστορία μας θα άρχιζε το 776π.Χ, χρόνος επανενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Την κυρία ευθύνη φέρουν οι δικοί μας πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες που ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την ιστορία μας και τώρα εν έτει 2000-2011 θέλουν να την αλλάξουν και να μας εντάξουν στον παγκόσμιο πολυπολιτισμικό και αμνήμονα ‘μαζοπολτό’. Επομένως δεν μας φταίνε μόνον οι ξένοι. Το μεγαλύτερο φταίξιμο το έχουμε εμείς οι ίδιοι. Φταίει και η αμάθεια μας.
Σήψη και Παρακμή –Ανάγκη για Νέα Σκέψη
Δυστυχώς , πάντες έχουν λησμονήσει σήμερον , ότι οι λαοί που απεμακρύνθησαν και εγκατέλειψαν το Μέτρον Βίου , των Αρχαίων Ελλήνων τελικώς κατεστράφησαν χωρίς να αφήσουν ουδένα πολιτισμόν. Και τούτο διότι περιφρόνησαν τη σοφία και εμπειρία των αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι μολονότι είχαν ανακαλύψει θεωρητικώς τα πάντα , θεώρησαν επικίνδυνη την πρακτική εφαρμογή τούτων, διότι δεν ήθελαν να διαταράξουν την φυσική ισορροπία .
Και πράγματι η Φύση υπήρξε τιμωρός για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος άνοιξε-με την βοήθεια του Εβραϊκού τρόπου σκέψεως - τον ασκό του Αιόλου και έφυγαν όλα τα κακά του σύγχρονου κόσμου, τα οποία τιμωρούν σήμερον το ανθρώπινο γένος. Όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές και θεωρητικοί (Μαρξ, Λένιν κ.α) ξέχασαν αυτά που αναφέρουν τα πανάρχαια «ΟΡΦΙΚΑ» (Ύμνοι 10 της Φύσεως, 15 Διός, 34 Απόλλωνος κ.α) ότι «Η Φύση ( ο Θεός ), κυβερνά το Σύμπαν και ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν να αντιταχθεί εις την υπέρτατη δύναμη της δημιουργίας» Αλλά ξεχνούν αυτό που είπε ο Λατίνος Οράτιος ότι : «Η Φύση εκδικείται όταν αγνοείται»
Το Πολυπολιτισμικό μοντέλο «Τετέλεσθαι»
Αλλά προσφάτως τόσον η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ , όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Νταίβιντ Κάμερον δήλωσαν ότι απέτυχε το πολυπολιτισμικός μοντέλο της αναμείξεως των πληθυσμών. Η σημερινή τραγωδία της ανθρωπότητος βρίσκεται στην εγκαθίδρυση μιάς κοινοβουλευτικής Ολιγαρχίας και στην φαλκίδευση της αληθινής άμεσης δημοκρατίας .
Απασχολούν την κοινή γνώμη με ασημαντότητες, αποσιωπούν την υφέρπουσα βαθιά κρίσσση, παρουσιάζουν με απαξιωτικό και αποθαρρυντικό τρόπο τις αλήθειες , ενώ έντεχνα προβάλουν ένα πλήθος από άλλα κατευθυνόμενα ψέματα, με σκοπό την εκτόνωση της λαϊκής αγανάκτησης και την διαστροφή του εθνικού φρονήματος ακόμη και της εθνικής συνειδήσεως και ταυτότητος του λαού, με την προβολή διάφορων ασύνδετων και υποβολιμαίων ψεμάτων . Ταυτόχρονα, με μια οργανωμένη ψυχολογική επίθεση (psy-op) καλλιεργούνται έντεχνα στους πολίτες συναισθήματα ενοχής, συλλογικής απαξίωσης , αδυναμίας και ματαιότητας και προτείνεται ως λύση η πάση θυσία απασχόληση με το ατομικό συμφέρον ενώ σπέρνουν τη διχόνοια ανάμεσα σε μερίδες του πληθυσμού (πχ Εργαζόμενοι του Δημοσίου ενάντια σε Ιδιωτικούς υπαλλήλους, καλοπληρωτές ενάντια σε «τζαμπατζήδες» στα διόδια κα ). Να προσθέσουμε ακόμη την ύπουλη και από πολλών ετών μεθοδική αποδόμηση των πατριωτικών ιδανικών και των παραδοσιακών ηθικών αξιών που ενώνουν τους Έλληνες.
Οι Έλληνες για σώσουν τον πολιτισμό τους και αυτό το κομμάτι γης που κατοικούσαν δεν δίστασαν να θυσιάσουν στον βωμό της πατρίδας ότι πολυτιμότερο διέθεταν, την ίδια τους τη ζωή. Κάτι που επανέλαβαν στην ιστορική τους διαδρομή χιλιάδες φορές. Όσο η παιδεία μας μένει ζωντανή μπορούμε να ελπίζουμε. Είναι ένα οπλοστάσιο, του οποίου η δύναμη μπορεί να συγκριθεί με την πυρηνική ενέργεια. Ενεργοποιείται όμως, όχι για να καταστρέψει και να φθείρει αλλά για να φωτίσει πνευματικά και να καθοδηγήσει τον κόσμο και τους Έλληνες. Τώρα βλέπουμε ότι ο προαιώνιος αντίπαλος καταστρέφει την Παιδεία και ιδιαιτέρως τη Γλώσσα μας και την Ιστορία μας. Όμως δεν θα επιτύχει διότι στο μεταξύ οι προηγούμενες γενιές προλάβαμε και ρίξαμε ισχυρά αντισώματα της αμφισβήτησης και αντίστασης στα παρακμιακά νεοταξικά πρότυπα που θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Όλα αυτά βοηθούν στην αναγέννηση του ελληνισμού. Βοηθούν στη διασπορά του
"σπόρου" της γνώσης. Από το ίδιο Διαδίκτυο, που περνά το κακό, θα περάσει και η τέλεια Γνώση. Με το ίδιο πληκτρολόγιο, που στέλνονται τα ακατάληπτα μηνύματα και οι ανούσιες φωτογραφίες στους "φίλους" του διαδικτύου, θα σταλεί και η τέλεια Γνώση και το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα . Η Ελληνική Γνώση. Θέμα χρόνου στον χρεοκοπημένο μας πλέον κόσμο είναι να επιβληθεί η PAX HELLENICA. Η ανατολή ενός νέου κόσμου είναι προ των πυλών. Για να λυτρώσει τον κόσμο από τις πληγές που τις δημιούργησε ο άγριος αντιανθρώπινος και εξωσυμπαντικός Εβραίος Θεός και η «Ιερά του Βιβλος»
Ο ελληνικός Φοίνικας θα αναγεννηθεί μέσα από τη "φωτιά" της παγκόσμιας Επανάστασης την οποία ετοίμαζαν για να θυσιάσουν τους ανθρώπους στο βωμό του Μολώχ και του Μαμμωνά
ΤΕΛΟΣ
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης-Συγγραφεύς-Ποιητής, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
http://amphiktyon.blogspot.com/