AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Γράφει ο *Αμφικτύων


"...Και εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού και Κύριος εσταί επ' αυτούς και εξελεύσεται ως αστραπή βολίς... και καταχώσουσιν αυτούς εν λίθους σφενδόνης και εκπίονται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστηρίων..."(=Και θα ξεσηκώσω τα τέκνα σου, ώ Σιών κατά των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως μάχαιραν πολεμιστού. Και ο Κύριος θα επέλθη κατά τούτων ως βολίδα αστραπή.. και θα καταστρέψουν αυτούς με λίθους σφενδόνης και πιούν το αίμα τους όπως πίνουν το κρασί και θα γεμίσουν με αυτό τις διάλες του θυσιαστηρίου-Ζαχαρίας, Κεφ. Θ' Παρ. 11-16 )(Ζήσας την εποχή του Δαρείου 550-485 π. Χ)

Ο Όμηρος για τους Αγώνες

Πολλά έχουν γραφεί για την προέλευση των αγώνων. Μερικοί τους θεωρούν ότι σχετίζονται με θρησκευτικές τελετές, ενώ άλλοι ότι σχετίζονται με επιτάφιες εκδηλώσεις που καθιερώθηκαν για να τιμηθεί κάποιος νεκρός. Ο Όμηρος αναφέρει στην Ιλιάδα τους αγώνες που οργάνωσε ο Αχιλλεύς για να τιμήσει τον νεκρό Πάτροκλο, ενώ στην Οδύσσεια γράφει για τους αγώνες των Φαιάκων για να διασκεδάσουν τη θλίψη του Οδυσσέα που ναυάγησε στο νησί τους. Πάντως όλοι οι αγώνες γίνονται κοντά σε ιερά και έχουν και θρησκευτική διάσταση. Με λίγα λόγια βρισκόμαστε μπροστά σε μια κοινωνία που , παράλληλα με τα ηρωικά της ιδανικά , χαρακτηρίζεται και από ένα γνήσιο αθλητικό πνεύμα.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες καθιερώθηκαν από τον Πέλοπα προς τιμή του Οινομάου, οι Πυθιακοί στους Δελφούς από τον Απόλλωνα μετά την εξόντωση του δράκοντα Πύθωνα, οι Ισθμικοί από το Θησέα προς τιμήν του ήρωα Μαλικέρτη-Παλαίμονα που πνίγηκε στη θάλασσα, τέλος δε οι Νεμεακοί ιδρύθησαν από τον Αδραστο προς τιμήν του ήρωα Ωφέλτη, γιού του βασιλιά της Νεμέας Λυκούργου, που πέθανε από δάγκωμα φιδιού. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας τιμούσαν τους νεκρούς που έπεφταν στο πεδίον της μάχης με αθλητικούς αγώνες. Ετσι τίμησαν τους πεσόντες στον Μαραθώνα, στις Πλαταιές κ. ο. κ . Αλλά και ο Μ. Αλέξανδρος με αθλητικούς αγώνες τιμούσε τους πεσόντες στις διάφορες μάχες της εκστρατείας του στους μακρυνούς τόπους της Ασίας. Να αναφέρουμε τους μεγαλοπρεπείς αγώνες με συμμετοχή 3.000 αθλητών που οργάνωσε στη Βαβυλώνα προς τιμήν του Ηφαιστίωνα. Σύμβολο της αδιάκοπης αναγεννήσεως που φέρουν οι αθλητικοί αγώνες ήτο και η ιερή φλόγα{άσβεστο πύρ) που έκαιγε στην Ολυμπία μέρα νύχτα στο Πρυτανείο. Τη χαριστική βολή κατά των αγώνων έδωσε μια ξένη θρησκεία που εισέβαλε στον Ελληνικό χώρο και αφού έκανε το παν να παρακμάσουν οι αγώνες στο τέλος τους κατήργησε ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος.

Οι Ολυμπιακοί αγώνες έλκουν την προέλευση τους από το Δία

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έλκουν την καταγωγή τους από την Ελληνική θρησκεία του Δωδεκάθεου. Κάθε θρησκεία πρέπει να απαντά στα εξής τρία ερωτήματα.
-Τι είναι ο Κόσμος;
-Τι είναι ο άνθρωπος ;
-Ποιές πρέπει να είναι οι αξίες της ζωής ;
Η Ελληνική Φιλοσοφία δια της Ορφικής λατρείας έδωσε την δημιουργία και το νόημα του σύμπαντος κόσμου με το Ορφικό Αυγό. Επίσης καθόρισε επακριβώς και οριοθέτησε τις πανανθρώπινες αξίες , τις οποίες έκανε πράξη του βίου του στην Πόλη(Αστυ) με την Δημοκρατία . Στο δεύτερο ερώτημα τι εστί άνθρωπος , απαντά ότι αυτός αποτελείται από σώμα , ψυχή και πνεύμα, τα οποία έχουν ανάγκη από φροντίδα, για να βελτιωθεί και να γίνει ο άνθρωπος καλός κ’ αγαθός(ενάρετος). Όπως το πνεύμα και η ψυχή έχουν ανάγκη ψυχοπνευματικής αγωγής , έτσι και το σώμα έχει ανάγκη αθλητικής αγωγής και ψυχαγωγίας.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η γενική δοκιμασία στην πράξη όλων των Ελληνικών αρετών και αξιών. Υπάρχουν δύο ειδών θρησκείες:
Πρώτον οι αρχαίες παραδοσιακές θρησκείες που φέρουν όλη τη σοφία της Χρυσής Εποχής για την οποία μας ομιλούν οι Κλασσικοί.. Αυτές είναι πνευματικές θρησκείες και δίνουν απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα, είναι δε θεμελιωμένες στην ανώτερη επιστήμη του προκατακλυσμιαίου πολιτισμού. Η αυθεντικότερη εκ τούτων και η πιο παλιά είναι η Ελληνική Θρησκεία του Δωδεκάθεου. Αυτή είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες , αφού οι θεοί της ήσαν οι πρώτοι Ολυμπιονίκες και το πρότυπο των ανθρώπων εκείνης της εποχής .
Δεύτερον . Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες που ανεπτύχθησαν στο μεγαπολιτικό περιβάλλον της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας και στην πραγματικότητα δεν είναι τρόποι προσεγγίσεως του Ιερού και της Φύσεως, αλλά εξουσιαστικά συστήματα, για να κρατούν τους ανθρώπους κάτω από τον έλεγχο τους με την βοήθεια ενός πανίσχυρου ιερατείου(ταλεμπάν, καλογήρων, αγιατολάχ κλπ) και των φανατικών πιστών , με συνεπίκουρο τον αστυνόμο και την κρατική βία. Αυτές δημιουργούν στον άνθρωπο μέσα από τα αφύσικα δόγματα το Φόβο Θεού και την ενοχή στο προπατορικό αμάρτημα και επιβάλλουν στους πιστούς τους τα ανήκουστα μεσαιωνικού τύπου βασανιστήρια, απαγορεύσεις και τρόπους ζωής(τσαντόρ, νηστείες, σατανισμούς, γονυκλισίες, ‘θαύματα’ , ιερά λείψανα κ. λ. π) Ετσι η μεν Ελληνική Θρησκεία μέσα από την έρευνα της αλήθειας ανέπτυξε τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα, τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά , τη λογική, το θέατρο, τους θεσμούς, τον αθλητισμό, τη γλυπτική, την αστρονομία κ. α ,ενώ οι εβραιογενείς κοσμοπολιτικές θρησκείες έκαψαν τις βιβλιοθήκες, διέλυσαν τη δημοκρατία, έκλεισαν τις φιλοσοφικές σχολές, απηγόρευσαν τα θέατρα, κατήργησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις εορτές , κατήργησαν την ανεξιθρησκεία και εδίωξαν κάθε διαφορετική θρησκεία ή ιδέα . Κοντολογίς οι κοσμοπολιτικές θρησκείες έκαναν τον άνθρωπο πρόβατο, την κοινωνία ποίμνιο, τις εκκλησίες στάνη προβάτων και τους ιερείς της ποιμενάρχες. Αυτές ευθύνονται
α/ για τις τρομερές Γενοκτονίες των γηγενών λαών(Αφρικής, Αμερικής, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης, Αυστραλίας κ. α), με πρώτιστο θύμα τον Ελληνισμό,
β/ έρριξε τον κόσμο την αμάθεια και το μεσαιωνικό σκοτάδι για να μπορούν ευκολότερα να τον εξουσιάζουν , να τον εκμεταλλεύονται και να τον στέλνουν στα πολεμικά μέτωπα,
γ/ ευθύνονται τέλος για τις σταυροφορίες , για την διαίρεση του κόσμου(διαίρει και βασίλευε)για τους δύο παγκοσμίους πολέμους, για πολυάριθμους τοπικούς πολέμους, καθώς και για πάμπολλες μικρότερες κρίσεις και συγκρούσεις. Δεν είναι τυχαίον ότι ακόμη και στις μέρες μας οι Ιουδαιοχριστιανικές χώρες της Δύσεως ευθύνονται για τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος, όπως:
α/ Για τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Νακγκασάκι με ατομικές βόμβες χωρίς να ειδοποιήσουν τον άμαχο πληθυσμό περί του νέου αυτού όπλου της αποκαλύψεως και ενώ ήτο επικείμενη η παράδοση της Ιαπωνίας
β/ Για τον βομβαρδισμό της Δρέσδης και Λειψίας, δύο ανοχύρωτων πόλεων της Γερμανίας πραγματικών μουσείων και βιβλιοθηκών που αποτελούσαν κιβωτούς του πανανθρώπινου πνεύματος. Και παρότι δεν ήσαν στρατιωτικοί στόχοι τις ισοπέδωσαν στο τέλος μάλιστα του πολέμου . Αν η καταστροφή της Χιροσίμα και Ναγκασάκι έγινε για να ενσπείρουν τον φόβο και τον τρόμο και να εισπράξουν την λεία του νικητή οι Αμερικανοί ιμπεριλιστές , το έγκλημα της καταστροφής των πνευματικών μνημείων της Δρέσδης και Λειψίας δεν έχει ακόμη εξηγηθεί . Τούτο θα πρέπει να το παρομοιάσουμε με το έγκλημα της καταστροφής της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας και των άλλων Ελληνικών πόλεων από τις ίδιες εξουσιαστικές και ιδεολογικές δυνάμεις .

Γυμνικοί Αθλητικοί Αγώνες

Οι γυμνικοί αγώνες έλκουν την καταγωγή τους από την Κοσμογονία των Ελλήνων . Στο Αργοναυτικό ποίημα του Ορφέως και εις τους Υμνους ο Φάνης ονομάζετο Πρωτόγονος, Πρίαπος και πατήρ θεών τε και θνητών . Τούτον δε τον Φάνητα εις άλλο μέρος ονομάζει Ηρικαπαίον, Ηλιον και Διώνυσον και Δία. Σύμβολον δε του Φάνητος(εκ του φάω= φαίνομαι) ήτο ο φαλλός τον οποίον εφανέρωναν στους γυμνικούς αγώνες οι αθλητές. Ο φαλλός ήτο και σύμβολον των οργίων του Διονύσου.[Κατά την αρχαιότητα είχαν Θεούς εφόρους των αγώνων, τους λεγόμενους Αγωνίους Θεούς. Αυτούς επεκαλούντο συνεργούς όταν επιχειρούσαν να εκτελέσουν κάποιο αξιόλογο έργο. Ενόμιζον δε τον πτερωτόν Ερμή προστάτη μόνον των γυμνικών αγώνων.]

Η ενότητα(φιλότητα) σύμβολο των Αγώνων

Ο συμβολισμός των συνενωμένων κύκλων του Ολυμπισμού είναι ένα καθαρά Ελληνικό σύμβολο που συμβολίζει την ενότητα του Ελληνικού κόσμου που πραγματοποιείται με την φιλία(φιλότης), εν αντιδιαστολή προς την διάλυση που επιφέρει η διχόνοια και φιλονικία(ο νείκος) των Ανατολικών βαρβάρων. Η έκφραση αυτής της ενωτικής δυνάμεως ήτο για τους Ελληνες ο Ερωτας , ήτοι η φυσική εκείνη δύναμις, η οποία ενώσασα τα ομοειδή της ύλης μέρη , εσχημάτισε τα διάφορα σώματα , και συγκρατεί αυτά εις ένωσιν προς διατήρησιν του παντός(σύμ-παντός). Η σύγχρονη Φυσική έχει βρει τις δυνάμεις εκείνες που διατηρούν τον ελκτικό δεσμό μεταξύ των σωματιδίων της ύλης όσο μακριά κι' αν βρίσκονται αυτά.

Τα Φοινίκεια Ψεύδη

Η θεά Ερις , εκπρόσωπος της διαιρέσεως, ήτο απεχθές πρόσωπο για τους Ελληνες, γιατί αυτή συχνά πυκνά τους ανακάτωνε και τους έρριχνε σε πολέμους και έριδες. Το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε» ήτο ξένο και απεχθές προς τους Ελληνες, εν αντιθέσει προς τους Ανατολικούς λαούς οι οποίοι κατέφευγαν σε ποταπές πράξεις, με αποτέλεσμα το «φοινικίζειν» να θεωρείται ύβρις για τους Ελληνες(γνωστά τα φοινίκεια ψεύδη)[Στις ημέρες μας υπάρχουν πολλοί θιασώτες των Φοινίκων, οι οποίοι προπαγανδίζουν ένθερμα την ανωτερότητα τούτων και του δήθεν πολιτισμού τους. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και «Έλληνες φοινικίζοντες» που προσβλέπουν σε αξιώματα, χρηματικά κέρδη και διασυνδέσεις με ξένα κέντρα ανατολικής προελεύσεως, κατά προτίμηση με τη φυλή του Αβραάμ για να ανέλθουν.] Οι Ολυμπιακοί αγώνες εξέφραζαν πρωταρχικά αυτό το υψηλόν πνεύμα της συνενώσεως και φιλίας του Ελληνικού κόσμου, όχι επί τη βάσει καταναγκαστικών νόμων –όπως γίνεται σήμερον- αλλά αυτοπροαιρέτως και ενσυνειδήτως, επι τη βάσει των φιλοσοφικό-θρησκευτικών πεποιθήσεων των Ελλήνων. Να σημειωθεί δε ότι και η Θεογονία των Αμερικανών έχει παρόμοιους συμβολισμούς με τους Ελληνικούς, ήτοι ελάτρευον τον Ηλιον, εσέβοντο τους νόμους, αγαπούσαν τα δάση, είχον μυστήρια και όργια, εδόξαζον την αθανασίαν της ψυχής και τέλος εφύλαττον το άσβεστον πυρ, έχοντες παρθένους Εστιάδες προς φύλαξιν αυτού. Είχαν δε και είδωλα συμβολικά ως ο Πρίαπος. Νεώτερες μελέτες δείχνουν ότι Ελληνες πήγαν στην Αμερική προ αμνημονεύτων χρόνων.

Αγώνες για την γονιμότητα της γης

Οι αγώνες συνδέοντο και με θρησκευτικές αγροτικές εορτές για την ευφορία της γης , ή με νεκρικές λατρείες. Τέτοιοι αγώνες διεσώθησαν στα Κάρνεια της Σπάρτης, όπου οι νέοι της πόλεως , οι Σταφυλοδρόμοι, έτρεχαν φορτωμένοι με βαριά τσαμπιά σταφύλια και αν αυτοί που τους κυνηγούσαν κατόρθωναν να τους πιάσουν ήτο ένδειξη ότι θα πήγαινε καλά η παραγωγή της χρονιάς.
Στα Οσχοφόρια της Αθήνας οι νέοι έτρεχαν κρατώντας μια κληματόβεργα
Στα Δαφνηφόρια των Θηβών εκράτουν ένα κλαδί δάφνης.
Ενδεικτικό της σχέσεως των αγώνων με τη φύση και την αγροτική παραγωγή είναι: το κλαδί της αγριελιάς που στεφανώνουν το νικητή των Ολυμπιακών αγώνων, του πεύκου για τους νικητές στα Ισθμια, της δάφνης για τα Πύθια και του σέλινου για τα Νέμεα..

Το Ασβεστον Πυρ

Σύμβολο της αδιάκοπης αναγεννήσεως που φέρουν οι αθλητικοί αγώνες ήτο και η ιερή φλόγα{άσβεστο πύρ) που έκαιγε στην Ολυμπία μέρα νύχτα στο Πρυτανείο. Ο Χριστιανισμός αντιγράφοντας τον Ελληνισμό, κατά τρόπον κακέκτυπο, θέλησε να δημιουργήσει την δική του «ιερή φλόγα» , η οποία να ανάπτει στην Ιερουσαλήμ τη επενεργεία θαύματος. [ Ο φυσικός Μιχάλης Καλόπουλος ενώπιον τηλεθεατών στο δίαυλο EXTRA άναψε αυτομάτως κεριά εβαπτισμένα σε διάφορες χημικές ουσίες. Η συνταγή είναι απλή. «Σε χώρο χαμηλής θερμοκρασίας (κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου) αλείφουμε το φιτίλι ενός κεριού με λίγο μεταλλικό νάτριο (όπως θα θυμάστε από το σχολείο το νάτριο είναι μαλακό σα βούτυρο) και λίγο θειάφι. Μόλις το κερί βρεθεί σε θερμοκρασία θερμαινόμενου δωματίου, το νάτριο αυτοαναφλέγεται, προκαλεί ανάφλεξη και του θειαφιού με αποτέλεσμα (ώ του θαύματος) το κερί να ανάβει αυτόματα. Μπορούμε να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό, αν χρησιμοποιήσουμε πολλά κεριά μαζί.»
Όμως και το ιερό Φως αντέγραψαν οι Χριστιανοί από τους Ελληνες Το πυρ τούτο έκαιον ακαταπαύστως στο βωμό της Εστίας και την τέφραν εκείνου του πυρός έφερον εις τον ναόν του Διός. Οι Έλληνες είχον και το ιερόν Ύδωρ με το οποίον ερράντιζεν ο ιερεύς και έκανε καθαρμούς σε όσους ήθελον να εισέλθουν στο ναό.

Η χαριστική βολή κατά των αγώνων

Τη χαριστική βολή κατά των Ολυμπιακών Αγώνων έδωσε ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος το 385-395 μ.Χ. Ο Εβραιο-Ισπανός στην καταγωγή αυτοκράτωρ Θεοδόσιος έκανε τη Γενοκτονία των Ελλήνων. Μολονότι έχουν γίνει πάμπολλες γενοκτονίες από τους βαρβάρους αυτή είναι η μεγαλύτερη γενοκτονία που έγινε ποτέ στον κόσμο . Σ’ αυτήν σκοτώθηκαν τα 75 % των Ελλήνων , ή το 45 % του πληθυσμού της γης εκείνης της εποχής, από τους εγκληματίες δολοφόνους που κατηύθυνε ο «Μέγας» και Αγιος Θεοδόσιος και οι συν αυτώ. Διότι τότε «ειδωλολάτρες» ήσαν το 95 % του πληθυσμού της γης, αλλά η προτίμηση του εστρέφετο κυρίως κατά των Ελλήνων , γιατί έτσι ήσαν οι οδηγίες της «αγίας» και «ιεράς» Συνόδου της Καρθαγένης. Εξ αυτών αγόμαστε στο συμπέρασμα ότι Ιουδαιοχριστιανισμός και Ελληνισμός είναι δύο μεγέθη ασύμβατα που το ένα αναιρεί το άλλο και η πάλη είναι διαρκής μεταξύ του δόγματος και της ελευθερίας, του αυταρχισμού και της δημοκρατίας , της ύλης και του πνεύματος και της ωμής βίας και του ανθρωπισμού .

ΤΕΛΟΣ

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης-Συγγραφεύς-Ποιητής, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
http://amphiktyon.blogspot.com