AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ-ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΨΥΧΗ;

 ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ

(του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη)

            Γενικά
Υπάρχουν  ανεξήγητα φαινόμενα που ακόμη δεν έχουν γίνει αντικείμενο   επιστημονικής μελέτης ή δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς απ’ αυτήν ώστε να υπάρξει το πείραμα και η απόδειξη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επειδή δεν έχουν προς το παρόν ερευνηθεί και εξηγηθεί επαρκώς. Ενδέχεται στο μέλλον να γίνουν κτήμα της επιστήμης, όπως συνέβη με πάμπολλα θέματα, που μέχρι προ τινος ήσαν  άγνωστα, ενώ σήμερον είναι πλήρως γνωστά. Για παράδειγμα ποιος γνώριζε,- πέραν  της  γενικής ατομικής  θεωρίας του Δημοκρίτου-την διάσπαση του ατόμου, τα πυρηνικά όπλα και την πυρηνική ενέργεια  προ του 19ου αιώνα, ή τον ηλεκτρισμό προ του 1800,  ή την αεροπορική επιστήμη προ του 1904; Κι’ όμως σήμερα ο άνθρωπος έχει κάνει ραγδαία πρόοδο πάνω στα θέματα αυτά που άλλαξαν  ριζικά    τη ζωή μας. Πόσα ψυχικά φαινόμενα , όπως λ. χ η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση, η μεταβίβαση της σκέψεως, η ανθρώπινη αύρα , η νοητική αλληλοεπίδραση των ατόμων μέσω του πληροφοριακού αιθέρος , η συλλογική και συμπαντική  συνειδητότητα  κ. α δεν συμβαίνουν  χωρίς να μπορεί η επιστήμη να τα δεχθεί και να δώσει εξήγησεις,  διότι δεν έχουν επαρκώς ερευνηθεί ;
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με το θέμα της Ανθρώπινης Αύρας και των παραγόντων που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά.

Οι 4 Δυνάμεις του Σύμπαντος

Ο άνθρωπος  είναι ένα  συστατικό  του Σύμπαντος  και   επηρεάζεται-όπως όλα τα σώματα - από τις τέσσαρες συμπαντικές δυνάμεις, ήτοι:1/   Ηλεκτρομαγνητική, 2/   Βαρυτική, 3/   Πυρηνική και 4/   Ακτινοβολίες.  Στην μελέτη που ακολουθεί θα  ασχοληθούμε κυρίως με  :  
α/ την ηλεκτρομαγνητική και
β/ την βαρυτοηλεκτρική,
Οι δυνάμεις αυτές  αποτελούν τα  Λεπτά Ενεργειακά  Πεδία,   τα οποία   επηρεάζουν τον άνθρωπο .

Το Κυρήκιον του Ερμού

Υπάρχουν  επτά  κέντρα μεταδόσεως και διανομής της Λεπτής Ενέργειας στον άνθρωπο  , από τα οποία κέντρα  εκπηγάζει  η Ανθρώπινη Αύρα. Αυτά τα σημεία κείνται στα σημεία  τομής του Όφεως επί της ράβδου του Ερμή –το καλούμενο Κηρύκιον-το οποίον  αποτελεί  το έμβλημα της Ιατρικής. Ερμής ήτο θεός του Ελληνικού Πανθέου και εφεύρε τέσσαρα μεγάλα καλά για τους ανθρώπους ήτοι , τα Γράμματα, την Μουσικήν, την Παλαίστραν και την Γεωμετρίαν.  Ητο και αγγελειοφόρος των θεών του Ολύμπου και γι’ αυτό έφερε πίλον πτερωτόν(κυνέην) στην κεφαλήν,  πτερωτά πέδιλα εις τους πόδας, κηρύκιον εις την χείρα και την λύραν παρ’ αυτού κειμένην. Αναφέρονται πέντε επίσημοι με το όνομα Ερμής. Όμως ο επισημότερος είναι υιός του Διός και της Μαίας και εγεννήθη εις το όρος της Αρκαδίας Κυλλήνην,  ενώ κατ’ άλλους   εις την Βοιωτίαν,  στο όρος Κυρήκιον από όπου πήρε και την ιδιότητα του κήρυκος του Διός και το κυρήκιον( ράβδον)  Στο Κυρήκιον του Ερμού υπάρχουν οι  γαλαξιακές  σπείρες - που είναι ταυτοχρόνως και οι περιελίξεις του DNA- γεγονός που  μαρτυρεί ότι οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν εισέλθει τόσον βαθειά στα μυστικά του Σύμπαντος, όσον και στα μυστικά των μικροσκοπικών  μορίων της ύλης, στην κβαντική θεωρία]
Η Ινδική   «Raja Yoga»
Η Ινδική Raja Yoga  πιστεύει ότι υπάρχουν  7 Κέντρα ή  7 Κόμβοι(= 7 Chakras  στα Ινδικά)  στον άνθρωπο που δέχονται τα Λεπτά Ενεργειακά Πεδία και κάνουν  τον  ενεργειακό  μετασχηματισμό. Η Επιστήμη της Γνώσεως έχει  ερευνήσει πρακτικά επί  χιλιάδες χρόνια  το γνωστικό τούτο αντικείμενο  ,    μέσω δε των δασκάλων της το έχει  μεταδώσει  στους  μαθητές. Ωστόσο, και  η Επιστήμη της Γνώσεως του σώματος  δεν έχει  αποφύγει να γίνει μερικές φορές  αντικείμενο προκαταλήψεων και πολιτικής εκμεταλλεύσεως ,  υποτασσόμενη  στη λογική του «πολιτικώς ορθού» των καιρών μας .  Ιδιαίτερα οι Δυτικοί μελετητές που πρωτοέρχονται σε επαφή με την ινδική κουλτούρα, χωρίς προηγούμενη προπαιδεία στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία,  εντυπωσιάζονται  σε άκρατο βαθμό, ώστε   γίνονται φανατικοί υποστηρικτές της και   διαδίδουν αυτήν χωρίς να αντιλαμβάνονται τους απώτερους στόχους των διαφόρων γκουρού.
            Οι Επτά Κόμβοι  
Ο  Αμερικανός νευροψυχολόγος E. F. Block IV ισχυρίζεται ότι λόγω   ειδικότητος    είναι εις θέση να επιβεβαιώσει επιστημονικά την ύπαρξη των 7 κόμβων, διότι εκεί πράγματι καταλήγουν ορμονικοί αδένες του σώματος.  Οι 7 Κόμβοι ως   Ηλεκτρομαγνητική έκφραση φαίνεται να είναι σε  συμφωνία με τις συχνότητες του φωτός  και της ικανότητος οράσεως των χρωμάτων του ουρανίου τόξου από ένα άτομο ήτοι :  Ερυθρό , Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο (του ουρανού),   Κυανούν και  Ιώδες. Το Ερυθρό  σχετίζεται με την βάση της σπονδυλικής στήλης(ράχη) και το  Ιώδες με την κορυφή της κεφαλής . Όμως οι Λεπτές Ενέργειες που συλλαμβάνονται και  μετασχηματίζονται στα 7 Κέντρα  δεν είναι οι συχνότητες αυτών των χρωμάτων, αλλά οι αρμονικές τους. Τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά να αντιλαμβάνονται, πέραν των  πέντε αισθήσεων, και την έξτρα-αισθητή αντίληψη( 6 η  αίσθηση), δηλαδή την Αύρα.  
Τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
Κάθε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή ενέργεια είναι δυνατόν να αντηχεί ή να εκπέμπει σε πολλές συχνότητες,  όχι  μόνον στις βασικές, αλλά και στις αρμονικές τους . Αυτές  οι εκπομπές γίνονται αντιληπτές μόνο μέσω  συσκευών . Ωστόσο υπάρχουν  ευαίσθητοι  άνθρωποι που είναι ικανοί να ανιχνεύσουν  τις βασικές συχνότητες και τις αρμονικές των ζωικών και φυσικών πεδίων  ή ενεργειών. Για να μπορέσουν  όμως να τις αντιληφθούν χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Η  διαφορά έγκειται στον δονητή που ανιχνεύει τις διακυμάνσεις(συχνότητες) του Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
Ηλεκτρομαγνητισμός και   Βαρυτομαγνητισμός
Ο Ηλεκτρομαγνητισμός είναι πλήρως γνωστός από το 1800 με τις ανακαλύψεις του Ιταλού Βόλτα και έκτοτε μας δίνει τα  επιτεύγματα  των σύγχρονων επιστημονικών  και τεχνολογικών ανακαλύψεων . Αντίθετα ο Βαρυτομαγνητισμός είναι ακόμη ένα άγνωστο κεφάλαιο της επιστήμης, που  μόνον τελευταία γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την προώθηση του. [Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα  ευρήματα από τον Προϊστορικό ή και τον Προκατακλυσμιαίο Πολιτισμό, όπως οι μεγαλυθικές κατασκευές, τα κυκλώπεια τείχη κ. α , που μας κάνουν να διερωτώμεθα πως ήτο δυνατή η μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις ή επάνω σε απόκρημνα όρη  τεράστιων ογκολίθων χωρίς τα σημερινά μηχανικά μέσα ανύψωσης και μεταφοράς; Τα ερωτήματα επιτείνονται από  ορισμένες  αρχαιολογικές αναφορές  σχετικές με  το θέμα της ελλείψεως βαρύτητος. Ο Αμφίων εδιδάχθη υπο του Ερμού την μουσικήν και είχε τοιαύτην επίδοση ώστε «εχόρευον τα δένδρα, αι πέτραι και τα ζώα, ότε εκιθάριζεν» Και σε άλλο σημείον  αναφέρεται ότι όταν εκιθάριζεν ο Αμφίων «ήρχετο η ύλη εις τον προσήκοντα τόπον» Τούτο δηλοί , ότι «η πόλις εκτίσθη άνευ δαπάνης, επειδή οι άνθρωποι συναθρηζόμενοι, ίνα ακούσουν την μουσικήν, έκτιζαν το τείχος..» Ο Αμφίων όμως δεν εχρησιμοποίει κάποιο μαγικό ραβδί ταχυδακτυλουργού αλλά τις συχνότητες της μουσικής του και αφαιρούσε την βαρύτητα από τα υλικά. Μήπως λοιπόν είχαν ανακαλύψει τη μέθοδο   μεταβολής του  βαρύτητομαγνητικού πεδίου ;  (ΩΓΥΓΙΑ τομ.Δ! σελ 520-521, Αθαν. Σταγειρίτης, Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις)]
Τα σώματα  αλληλοεπηρεάζονται κατά  δύο τρόπους μεταξύ τους,  ήτοι μέσω του: 
α/ Ηλεκτρομαγητισμού  και
β/   Βαρυτομαγνητισμού.
Το κάθε σώμα επηρεάζει το άλλο δια της ανταλλαγής   φωτονίων και βαρυτονίων. Όσο υψηλότερες είναι οι συχνότητες –και κατά συνέπεια μικρότερο το μήκος κύματος-τόσο είναι ικανές να μεταδίδουν   μεγαλύτερο ποσό ενέργειας  κατά την ανταλλαγή.  Κατά τον ίδιο τρόπο τα σώματα ανταλλάσσουν και τα βαρυτόνια. Το μέγεθος της ανταλλαγής εξαρτάται από το συνολικό ποσό της μάζας εκάστου . Επομένως και οι δύο αυτές ανταλλαγές , δηλαδή των φωτονίων και βαρυτονίων, είναι αποτέλεσμα της δράσεως  των δύο εκ των τεσσάρων  συμπαντικών  δυνάμεων και των πεδίων τους ήτοι : της Ηλετρομαγνητικής και της Βαρυτομαγνητικής . Και οι δύο συνυπάρχουν και επηραάζουν την ίδια στιγμή ένα σώμα, δεν μπορούμε δε να μιλάμε για την μία χωρίς την άλλη.
Τα Τέσσερα Πεδία Λεπτής Ενέργειας 
Το ανθρώπινο Σώμα περιβάλλεται από  ‘4 ’  Πεδία Λεπτής Ενέργειας . Το εξωτερικό στρώμα(κέλυφος) είναι το πιο μεγάλο και ο πυρήνας του είναι ο ύψιστος [Να σημειωθεί ότι και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δώσει στον αριθμό τέσσαρα ιδιαίτερες ιδιότητες :1/ με τα πανάρχαια   σύμβολα  της σβάστικας  και  του σταυρού παριστούσαν τις 4 δυνάμεις του σύμπαντος 2/ τέσσαρα ήσαν τα συστατικά της ύλης, ήτοι υγρό, στερεό, αήρ και αιθήρ, 3/  τέσσαρες και οι βασικές   αρετές του ατόμου, ήτοι η Φρόνηση, Σωφροσύνη, Ανδρεία και Δικαιοσύνη κ.ο.κ ]
Η Ανθρώπινη Αύρα. Αυτή είναι το άθροισμα όλων των  μετασχηματιζομένων     ενεργειών  σε ένα άτομο. Είναι το φωτοστέφανο που βλέπουμε στις εικόνες των Αγίων.  Κάθε άνθρωπος διαθέτει τη δική του Αύρα και αυτή αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση της υγείας  , της ψυχολογίας  , του τόπου και του τρόπου  ζωής και των πράξεων του, και τέλος σύμφωνα με την γενετική κληρονομικότητα και την νευροφυσιολογική ανάπτυξη  του καθενός μας . [Αν μπορούσαμε να δούμε το φωτοστέφανο του κ. Μπους και των ανθρώπων που τον χειραγωγούν, η αύρα τους θα ήτο κατασκότεινη με διακοπτόμενες   γκρίζες,  κατακόκκινες  και  υπεριώδεις  ρίγες ] Ο Πυρήνας  είναι η καρδιά  και θεωρείται η Μονάς(το Θείον).  Η Μονάς(το ΟΝ)   έχει κατεύθυνση από το παρελθόν , στο παρόν   προς το μέλλον. Πρόκειται για την Αέναη Ροή των πάντων του Ηρακλείτου. Αυτή η νοητή γραμμή  αρχίζει από μια απόσταση πριν από την  Μονάδα, περνά από το παρόν και προβάλλεται μπροστά στην μονάδα,  στο μέλλον. Είναι το παρελθόν το παρόν και το μέλλον. Μέρος του θείο(μονάδος) είναι κατ το άτομο. Η Μονάδα διαιρείται σε 3 διαστάσεις του χώρου και  έχει  προσανατολισμό: 1/ Αριστερό Χέρι(-)  και  Δεξιό Χέρι (+),   2/ από εμπρός(-) προς τα πίσω(+) και 3/  από το Κεφάλι (-) προς τα Πόδια (+) Διαθέτει 7 κόμβους και   4 σφαιρικά  επίπεδα(κελύφη )  .
Ο Πυρήνας της Μονάδος  είναι Πράσινος και εκπέμπει στο πράσινο . 
Το  2ον  κέλυφος γεννάται  από  τους δύο κόμβους εξωτερικά του Πυρήνος,  εξωτερικός  κόμβος εκπέμπει στο Κίτρινο  και ο εσωτερικός  στο  Κυανούν του Ουρανού.
Το  3ον  κέλυφος  κείται στο ζεύγος των επομένων κέντρων και ο εξωτερικός κόμβος εκπέμπει στο Πορτοκαλί    και ο εσωτερικός στο Κυανούν.
Το  4ον   ( εξωτερικό)κέλυφος γεννάται από το εξωτερικό ζεύγος των Κόμβων  και το κάτω εκπέμπει στο  Ερυθρό και το άνω στο   Ιώδες.
Η Αύρα είναι η μείξη όλων των χρωμάτων. Όμως   1-2 χρώματα είναι τα  επικρατούντα στην   αύρα του καθενός.(Συνεχίζεται)
           


Το Ατομικό Φωτοστέφανο
Κάθε άτομο εκπέμπει το δικό του φάσμα συχνοτήτων και επομένως σχηματίζει την δική του Αύρα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα ουράνιο τόξο που διαθέτει όλα τα χρώματα της ίριδος, με προεξάρχοντα 1-2 .   Αυτά τα χρώματα  καθορίζουν την Αύρα του ατόμου, που για καθένα μας είναι ξεχωριστή, όπως και τα χρώματα του ματιού της ίριδος ή τα δακτυλικά μας αποτυπώματα . Το μεν  ερυθρό χρώμα που βρίσκεται στο ένα άκρον   είναι το βασικό και εκπέμπει το μακρότερο μήκος κύματος,  το  δε  ιώδες , που είναι στο άλλο άκρον  εκπέμπει το βραχύτερο μήκος κύματος. Στον κανόνα αυτόν  ανταποκρίνονται και οι αντίστοιχοι  Κόμβοι ,  ο καθένας εκ των οποίων επεξεργάζεται ορισμένο φάσμα συχνοτήτων.  Τοιουτοτρόπως ,εκπέμπουμε χαμηλή ενεργειακή θερμότητα ( ερυθρό)  από την σπονδυλική στήλη για να θερμαινόμαστε και την υψηλή ( υπεριώδη)  ενέργεια στο επάνω μέρος της κεφαλής μας για να  επικοινωνούμε με τον  κόσμο των ιδεών.  
Ο Άνθρωπος είναι μια Οριζόντια Κεραία
Ο άνθρωπος λειτουργεί όπως μια οριζόντια κεραία εκπομπής .   Αυτή  διαθέτει το  θετικό (+) και το  αρνητικό (-), έτσι ώστε οι ενεργειακές συχνότητες  να κινούνται η μία στο πλευρό της άλλης σε μια ημιτονοειδή καμπύλη, δημιουργώντας το σχήμα των περιελίξεων της ράβδου του Ερμή με  μια μόνον  διαφορά. Επειδή το σύμπαν είναι τρισδιάστατο η κίνηση της ενέργειας γίνεται κι’ αυτή σε τρεις διαστάσεις(βάθος –ύψος και πλάτος) εν είδη σπειροειδούς έλικος. Ούτω, η ενέργεια εισέρχεται από την κορυφή της κεφαλής  προς την αριστερή πλευρά και σπειροειδώς κατέρχεται μέσω των 7 κόμβων, όπου αλλάζει πολικότητα,  και εξέρχεται από τον δεξιό πόδα. Επίσης  άλλη ενέργεια κατέρχεται από την κεφαλή προς τη δεξιά πλευρά και εκείθεν εξέρχεται στον αριστερό πόδα. Το ίδιο συμβαίνει και με  τις ροές ενέργειας από τους δύο πόδας  προς την κεφαλή. Οι ροές ενέργειας είναι δυναμικές, έτσι ώστε όταν   επιτυγχάνεται εξίσωση (ισορροπία) αυτό  καταλήγει  στο βέλτιστο της  υγείας του ατόμου. Αντίθετα, οποιαδήποτε ανισορροπία της δυναμικής ροής   των ενεργειακών πεδίων καταλήγει αναπόφευκτα σε κάποια μορφή ασθένειας, εξαρτώμενη από την γενετική προδιάθεση του ατόμου. Επομένως είχε δίκιο ο πατέρας της Ιατρικής  ο μέγας Ιπποκράτης , που λέγει ότι «Δεν υπάρχουν αρρώστιες αλλά άρρωστοι»
Ως τώρα περιγράψαμε τις 4  ροές  ενέργειας, ήτοι : δύο από την κεφαλή προς τους πόδας και δύο από τους πόδας προς την κεφαλή. Όμως υπάρχουν άλλες δύο ροές ενέργειας από εμπρός προς τα πίσω και τανάπαλιν , ήτοι συνολικά  6 .  
Οι 6 Ροές της Αυτρας
 Αυτές   διασκορπιζόμενες μέσω των κόμβων   στα κύτταρα του σώματος  σχηματίζουν  την Ανθρώπινη Αύρα, σύμφωνα με την γενετική κληρονομικότητα και την νευροφυσιολογική ανάπτυξη. Τα χρώματα της Αύρας  κάθε ατόμου μπορεί να καθορισθούν με διάφορα μέσα , αλλά το ευκολότερο είναι με την δημιουργία  του Γενέθλιου Χάρτη χρησιμοποιώντας την Αστρολογική ανάλυση. Μα θα μου πείτε θα πέσουμε στους αστρολόγους ;  Τούτο συμβαίνει διότι το εν λόγω αντικείμενο   δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί από την επιστήμη και επομένως βρίσκεται ακόμη στην σφαίρα της εμπειρίας.
Η Αύρα  θα γίνει Γενική Ακτινογραφία ;
  Κι’ αν  σήμερα δεν είναι ορατή η Αύρα, δεν σημαίνει ότι   δεν υπάρχει.   Και τα ηλεκτρόνια δεν είναι ορατά , αλλά τα αποτελέσματα τους δίνουν  ζωή στον σύγχρονο κόσμο με την ροή της ηλεκτρικής  ενέργειας.  Ίσως κάποτε να μπορέσει η επιστήμη να   αποκαλύψει και να παρουσιάσει την ανθρώπινη Αύρα φασματοσκοπικά σε οθόνη . Και τότε  πιθανόν  να μπορεί να διαπιστώσει την καλή ή κακή κατάσταση της υγείας μας (  αν είμαστε υγιείς ή ασθενείς, καλοί ή κακοί , χαρούμενοι  ή λυπημένοι ,  ανήσυχοι  ή    ήρεμοι και πλήθος άλλων στοιχείων) με μια απλή εξέταση  της Αύρας. Τότε   ίσως  υπάρξουν και οι δόλιοι , οι οποίοι θα θελήσουν να  εκμεταλλευθούν τα επιτεύγματα της επιστήμης προς ίδιον όφελος και να προχωρήσουν στον  επηρεασμό   της συνείδησης του ατόμου μέσω ενεργειακών συχνοτήτων  με την τροποποίηση  της αύρας, και  την αλλαγή της ψυχοδιανοητικής και  φυσικής  καταστάσεως του ατόμου  . Τα πειράματα έχουν  ήδη αρχίσει.
ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ  & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ ( 3ον)
(του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη)
Κάθε άτομο εκπέμπει το δικό του φάσμα συχνοτήτων και επομένως σχηματίζει την δική του Αύρα. Τα επικρατέστερα χρώματα  είναι 1-2 που καθορίζουν την Αύρα του ατόμου. Το μεν  ερυθρό χρώμα στο ένα άκρον   είναι το βασικό και εκπέμπει το μακρότερο μήκος κύματος,  το  δε  υπεριώδες , που είναι το υψηλοτερον  εκπέμπει το βραχύτερο μήκος κύματος. Στον κανόνα αυτόν  ανταποκρίνονται και οι αντίστοιχοι  Κόμβοι ,  ο καθένας εκ των οποίων επεξεργάζεται ορισμένο φάσμα συχνοτήτων.  Τοιουτοτρόπως ,εκπέμπουμε χαμηλή ενεργειακή θερμότητα ( ερυθρό)  από την σπονδυλική στήλη για να θερμαινόμαστε και την υψηλή ( υπεριώδες)  ενέργεια στο επάνω μέρος της κεφαλής μας για να  επικοινωνούμε με τον  κόσμο των ιδεών.   Επομένως,  ο άνθρωπος λειτουργεί όπως μια οριζόντια κεραία εκπομπής .  Η κεραία του διαθέτει το  θετικό (+) και το  αρνητικό (-), έτσι ώστε οι ενεργειακές συχνότητες  να κινούνται η μία στο πλευρό της άλλης σε μια ημιτονοειδή καμπύλη, δημιουργώντας το σχήμα των περιελίξεων της ράβδου του Ερμή με  μια μόνον  διαφορά. Επειδή το σύμπαν είναι τρισδιάστατο η κίνηση της ενέργειας γίνεται κι’ αυτή σε τρεις διαστάσεις(βάθος –ύψος και πλάτος) εν είδη σπειροειδούς έλικος. Ούτω, η ενέργεια εισέρχεται από την κορυφή της κεφαλής  προς την αριστερή πλευρά και σπειροειδώς κατέρχεται μέσω των 7 κόμβων, όπου αλλάζει πολικότητα,  και εξέρχεται από το δεξιό πόδα. Επίσης  από την κεφαλή κατέρχεται προς τη δεξιά πλευρά και εκείθεν εξέρχεται στον αριστερό πόδα. Το ίδιο συμβαίνει και με  τις ροές ενέργειας από τους δύο πόδας  προς την κεφαλή. Οι ροές ενέργειας είναι δυναμικές, έτσι ώστε όταν   επιτυγχάνεται εξίσωση (ισορροπία) αυτό  καταλήγει  στο βέλτιστο της  υγείας. Αντίθετα, οποιαδήποτε ανισορροπία της δυναμικής ροής   καταλήγει αναπόφευκτα σε κάποια μορφή ασθένειας, εξαρτώμενη από την γενετική προδιάθεση του ατόμου.
Ως τώρα περιγράψαμε τις 4  ροές  ενέργειας, ήτοι : δύο από την κεφαλή προς τους πόδας και δύο από τους πόδας προς την κεφαλή Όμως υπάρχουν άλλες δύο ροές ενέργειας από εμπρός προς τα πίσω και τανάπαλιν , ήτοι συνολικά  6 .    Αυτές   διασκορπιζόμενες μέσω των κόμβων   στα κύτταρα του σώματος  σχηματίζουν  την Αύρα, σύμφωνα με την γενετική κληρονομικότητα και την νευροφυσιολογική ανάπτυξη. Τα χρώματα της Αύρας έκαστου ατόμου μπορεί να καθορισθούν με διάφορα μέσα , αλλά το ευκολότερο είναι με την δημιουργία  του Γενέθλιου Χάρτη χρησιμοποιώντας την Αστρολογική ανάλυση. Θα μου πείτε ότι δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη   μέθοδος. Συμφωνώ , αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι ορατή σήμερον η Αύρα δεν υπάρχει. Και τα ηλεκτρόνια δεν είναι ορατά , αλλά τα αποτελέσματα τους δίνουν   ζωή στον σύγχρονο κόσμο με την ροή της ηλεκτρικής  ενέργειας.  Ίσως κάποτε να μπορέσει η επιστήμη να   αποκαλύψει την ανθρώπινη Αύρα σε οθόνη . Και τότε  πιθανόν  να μπορεί να διαπιστώσει την καλή ή κακή λειτουργία του οργανισμού μας, αν είμαστε υγιείς ή ασθενείς, καλοί ή κακοί , χαρούμενοι  ή λυπημένοι ,  ανήσυχοι  ή    ήρεμοι    κ.ο.κ με μια απλή εξέταση  της Αύρας. Τότε όμως ίσως  υπάρξουν και δόλιοι , οι οποίοι θα θελήσουν να  προχωρήσουν στον  επηρεασμό  της συνείδησης του ατόμου μέσω ενεργειακών συχνοτήτων  για την αλλαγή της ψυχοδιανοητικής καταστάσεως του . Τα πειράματα έχουν  ήδη αρχίσει.


ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ &  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ(4ον)

Η γενετική κληρονομικότητα του ατόμου εν συνδυασμώ με την νευροφυσιολογική του  ανάπτυξη  τροποποιούν όλες τις λαμβανόμενες ενεργειακές συχνότητες  που εισέρχονται στο πεδίο του σώματος . Αυτές  δημιουργούν  την αιτία των «κραδασμών» που εκπέμπει το σώμα και  δέχονται οι άλλοι γύρω του και φυσικά και η αιτία του σχηματισμού της ιδιαίτερης  για κάθε άτομο Αύρας .
Πιθανή Πηγή των Λεπτών Ενεργειακών Πεδίων   και της Ανθρωπίνης Αύρας. Προσφάτως  εδόθη ώθηση στο θέμα του Βαρυτομαγνητισμού ,  που  συνδέεται με τις έρευνες για την υπεραγωγιμότητα.  Πολύ σύντομα  ίσως  ευρεθούν μέσα για την  μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε βαρυτομαγνητική και τανάπαλιν, κάτω από θερμοκρασίες υπεραγωγιμότητας, δηλαδή στο απόλυτο μηδέν.  [ Το περιοδικό : «The Journal of Bioelectromagnetic Medicine» του Ιουνίου 2000 με θέμα «Resonator Quality and Superconduction of Cellular Components" (Ποιότητα και Υπεραγωγιμότητα Πομπών και Ψηφιακών Συνθετικών), αναφέρει ότι «το βιολογικό  υλικό είναι υπεραγώγιμο σε θερμοκρασίες στις οποίες ζούμε στη Γη»]  
Ο Μετασχηματισμός της Ενέργειας στο Σώμα μας
Το γεγονός ότι  είμαστε προσγειωμένοι σημαίνει ότι είμαστε συνδεδεμένοι  με την Γη, δηλαδή είμαστε συντονισμένοι στις ενέργειες και στα πεδία της Γης. Ο Ερυθρός Κόμβος ή  Βασικός Κόμβος, είναι στη βάση της σπονδυλικής στήλης  και  παίζει το ρόλο πομπού συντονισμένου στα ενεργειακά πεδία της Γης. Επομένως αυτός ο Κόμβος είναι ικανός να μετατρέπει επαρκώς   τα βαρυτομαγνητικά κύματα της καταλλήλου συχνότητας σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια  και τανάπαλιν, που χρειάζεται από τον οργανισμό για την διατήρηση του καλύτερου δυναμικού συντονισμού. Καθώς ο Βασικός(ερυθρός) κόμβος είναι συντονισμένος στη Γη, ο  Ιώδης Κόμβος της κεφαλής είναι συντονισμένος στο μήκος κύματος των αστέρων και μπορεί να  μετασχηματίζει αποτελεσματικά  τις συλλαμβανόμενες   συχνότητες σε βαρυτομαγνητικές ενέργειες .
Οι Κύριες Πύλες της Ενέργειας
Στην πραγματικότητα όλοι οι Κόμβοι είναι ικανοί να κάνουν την ίδια μετατροπή  όχι μόνον στις συχνότητες που συντονίζονται αλλά και στις αρμονικές τους , με την διαφορά ότι ο Βασικός κόμβος και αυτός της Κεφαλής είναι οι κύριες πύλες για τις συχνότητες συντονισμού με τους άλλους Κόμβους.  Σε περίπτωση ανησυχητικής  δυσλειτουργίας  των μετασχηματιζομένων ενεργειών, αυτό μπορεί να σημάνει   υπερβολική ή ανεπαρκή ροή της μετασχηματιζόμενης ενέργειας , γεγονός που σηματοδοτεί συμπτώματα  κάποιας  αρρώστιας σαν βιοχημική ανωμαλία. Το γεγονός ότι είμαστε ζωντανοί σημαίνει ότι είμαστε ικανοί να μετασχηματίζουμε την Βαρυτομαγνητική ενέργεια σε Ηλεκτρομαγνητική  και τανάπαλιν κατά βούληση όπως απαιτείται ώστε να υπάρχει δυναμικό  ισοζύγιο των ενεργειών του σώματος με αυτές στο περιβάλλον.   Η οργανική εξέλιξη πάνω στη Γη επέτρεψε στους ζώντες οργανισμούς  μέσω  αυτής της λειτουργίας   να επιβιώσουν σαν οργανικά όντα. Αυτό είναι η βάση της χρησιμοποιήσεως της κλιμακωτής ενέργειας από τους ζώντες οργανισμούς και αυτό   τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους πεθαμένους.  Ο θάνατος  συμβαίνει όταν η «οριζόντια κεραία-άνθρωπος »  παυει να εκπέμπει και να λαμβάνει ενέργεια και να την μετασχηματίζει. Παύει  να πάλλεται σαν πομποδέκτης  και μετασχηματιστής των πεδίων, Ηλεκτρομαγνητικού και Βαρυτοηλεκτρικού. Δεν έχει πιά την δυνατότητα  εκπομπής  και λήψεως ενέργειας και μετασχηματισμού της  σε  ζωή.   
     ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΚΑΙ ΤΟ «VRILL»(3ον )

(του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη)


Στα δύο προηγούμενα άρθρα αναλύσαμε τα «Ασθενή Ενεργειακά Πεδία» και την «Ανθρώπινη Αύρα». Στην παρούσα ανάλυση θ’ ασχοληθούμε με ένα θέμα-που σχετίζεται με τα προαναφερθέντα. Αυτό είναι το ενεργειακό πεδίο «Vrill».  Το περίεργο είναι ότι η  λέξη αυτή  που χρησιμοποιήθηκε από τους  Γερμανούς , δεν υπάρχει στο Γερμανικό Λεξικό. Επομένως είναι ξένη και την δανείσθηκαν οι Γερμανοί επιστήμονες.  Όμως   αν εξετάσουμε καλύτερα τη μυστηριώδη αυτή λέξη μας παραπέμπει στην Ελληνική λέξη «Αύρα». Αλλά και εννοιολογικά δεν διαφέρει από την «Αύρα» που εξετάσαμε στα προηγούμενα . Μετά από αυτήν την παρέκβαση ας μπούμε στο θέμα μας

Τα Ανεξήγητα Φαινόμενα της Αρχαίας Ελλάδος

Σχεδόν σε κάθε σελίδα της Ελληνικής Προϊστορίας συναντώμε φοβερά παράδοξα που ακόμη και με τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους δεν είμαστε σε θέση να τα εξηγήσουμε. Να υποθέσουμε ότι δεν γνώριζαν τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι; Η φιλοσοφική και  ορθολογιστική  τους συγκρότηση   ήτο  τόσο ευρεία ώστε δεν μπορούμε να τους αμφισβητήσουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με ευφάνταστους και τυφλωμένους από την θεολογική πίστη ανθρώπους ώστε να  πιστεύουν σε θαύματα. Και τότε η Μυθολογία τι είναι ; Έργον της Μυθολογίας είναι η απόκρυψη των εννοιών , ώστε να υποχρεώσει τον ερευνητικό άνθρωπον να διεισδύσει  στο βάθος των σημαινομένων και με διαφορετικές μεθόδους να φθάσει στην σοφίαν των μη αποκαλυπτομένων  στην πρώτην αναζήτηση εννοιών.  Δεν είναι όμως μόνον η Ελληνική Αρχαιολογία(Προϊστορία) που μας παραπέμπει σε ανεξήγητα φαινόμενα , αλλά και η Ελληνική Ιστορία  των Κλασσικών Χρόνων, η οποία δεν έχει σχέση με την –κακώς λεγομένη-. Μυθολογία. Και το ερώτημα που προβάλλει είναι το εξής:  

Είχαν οι  Αρχαίοι Έλληνες Μυστικά Όπλα ; Και  αν ναι τι όπλα   ήσαν αυτά;


1/  Το παράδοξο φαινόμενο της Ναυμαχίας  της  Σαλαμίνος

Στα βιβλία του Ηροδότου και του Πλουτάρχου γίνεται περιγραφή περίεργων  φαινομένων   που συνέβησαν στην ναυμαχία της Σαλαμίνος στην οποία συγκρούσθηκαν  ο Αθηναϊκός  και ο  Περσικός στόλος. Η ναυμαχία θα ελάμβανε τελικά χώρα –μετά την επιμονή του Θεμιστοκλέους – στο Στενό μεταξύ της Σαλαμίνος και   Αττικής , αντίκρυ της  Ελευσίνος,  όπου ήτο και το περίφημο Ιερό της πανάρχαιας Θεάς Δήμητρος.  Άλλοι στρατηγοί προτιμούσαν  να διεξαχθεί η ναυμαχία παρά τον πορθμό της Κορίνθου,  αντίκρυ στο Ηραίον.  Να  πρυτάνευσαν  μόνον στρατηγικοί οι λόγοι  για την  επιλογή του Στενού της Σαλαμίνος ή και έτεροι λόγοι που τους αγνοούμε, παρότι μας τους αποκαλύπτει εναργέστατα ο Ηρόδοτος; Μήπως υπελόγιζε ο Θεμιστοκλής στην βοήθεια των μυστικών όπλων της Δήμητρος, αυτών που κρύβονταν με αυστηρότητα και επί ποινή θανάτου από την δημοσιότητα στα Ελευσίνια Μυστήρια ; Ιδού πως περιγράφει Ο Ηρόδοτος[Ηρόδ. 65] τα γεγονότα που διεδραματίσθησαν προ της ναυμαχίας. Ο Ξέρξης με τους επιτελείς του είναι ανεβασμένος στο παρατηρητήριο , στο όρος Αιγάλεω για να παρακολουθήσει την ναυμαχία :
«  Στο Θριάσιο Πεδίο είδαν κονιορτό που ερχόταν από την Ελευσίνα, σαν να βάδιζαν 30.000 άνθρωποι. Ενώ αυτοί εθαύμαζαν για τον κονιορτό , άκουσαν μια  φωνή , που έμοιαζε με εκείνη του μυστικού Ιάκχου. Ο Δημάρατος, ανίδεος  των Ελευσινίων Μυστηρίων, ρώτησε τον Δικαίο(μύστη των Ελευσινίων) τι να είναι αυτό που φωνάζει κι’ εκείνος του είπε : Δημάρατε είναι αδύνατον να μην ακολουθήσει κάποια μεγάλη βλάβη στο στράτευμα του Ξέρξη, διότι, αφού η Αττική είναι έρημη, δεν μένει αμφιβολία, ότι αυτό που φωνάζει είναι κάτι θείο . Και αν ο κονιορτός  πέσει στη Σαλαμίνα , τότε θα κινδυνεύσει ο στόλος του βασιλέως » Την ίδια πληροφορία όμως δίδει και ο Πλούταρχος,[Πλούταρχ. Παράλλ. Βίοι, Θεμιστοκλής 15] του οποίου η μαρτυρία περί του Ιερού των Δελφών είναι αξιόπιστος..

Ο Ίακχος-Διόνυσος

Η Δήμητρα είναι αυτή που   ίδρυσε  τα Ελευσίνια Μυστήρια και  προΐσταται της δημιουργίας των μη μονογενών όντων, των εστερημένων λογικού, όπως ζώων και των φυτών. Αντίθετα η Κόρη είναι επιφορτισμένη με την δημιουργίαν των λογικών όντων, δηλαδή των ανθρωπίνων ψυχών. Ποιος όμως ήτο ο Ιακχος; Ητο ο ίδιος ο Διόνυσος και ελατρεύετο στην Ελευσίνα  στις εορτές των  Ελευσινίων  Μυστηρίων προς τιμήν της Δήμητρος, κατά την οποίαν εγίνετο η μυστική πομπή του.. Η πρώτη ημέρα της εορτής ονομάζετο Αγυρμός=συνάθροιση. Την δευτέρα ημέρα πήγαιναν οι μύστες στη θάλασσα προς καθαρμόν. Την τρίτη ημέρα εθυσίαζον μίαν τρίγλαν(μπαρμπούνι) και προσέφεραν και άρτον εκ του Ραρίου πεδίου. Την τετάρτη ημέρα εγένετο η μεγαλοπρεπής πομπή του Ιερού Καλάθου, με ύμνους όπως Χαίρε Δημήτερ κλπ και ακολουθούσαν οι γυναίκες οι λεγόμενες Κεστοφόροι και οι Κανηστροφόροι βαστάζουσαι κίστεις και κανά(κάνιστρα) Τι περιείχαν αυτά τα κάνιστρα; Σουσάμι, μαλλιά προβάτου, αλάτι, φίδια, ρόδια, καλάμια , κισσόν Μηκώνας και πόππανα(πλακούντες). Πάντα ταύτα ήσαν σύμβολα ευφορίας.  Η πέμπτη ημέρα ήτο η ημέρα των λαμπάδων και αμιλλώντο ποίος θα προσφέρει τη μεγαλύτερη λαμπάδα. Η  λαμπάδα  συμβολίζει την αναζήτηση της Περσεφόνης από την Δήμητρα με την βοήθεια   λαμπάδας. Η έκτη ημέρα ωνομάζετο Ιακχος, επεδή εγένετο η πομπή  του μυστικού Ιάκχου- Διονύσου.   Μετέφερον λοιπόν το άγαλμα του  εστεμμένον με μύρτον από τον Κεραμεικό(ένθα το νεκροταφείο των επιφανών ανδρών των Αθηνών) εις την Ελευσίνα. Οι μεταφέροντες αυτό ήσαν όλοι στεφανωμένοι  και εκαλούντο Ιακχαγωγοί, έψαλλον δε ύμνους και εχόρευον και αστεείζοντο, ώστε εγένετο πολύς θόρυβος που ακούετο πολύ μακριά, ωσάν να ήσαν πολλές χιλιάδες ανθρώπων, όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος. Στην πομπή αυτή παρευρίσκοντο 30.000 άνθρωποι και ακολουθούσαν την Ιεράν Οδόν –όπως   απεκαλείτο και τότε και σήμερον. Στο δρόμο αυτό ήτο και η  Ιερά Ελαία και η Ιερά Συκή όπου η πομπή έκανε σύντομη στάση. Σύντομη στάση έκανε   και στη γέφυρα στον Κηφισό ποταμό . Την εβδόμην ημέραν εγένοντο οι Ελευσίνιοι Αγώνες, στον οποίον οι αθλητές ελάμβανον βραβείον μέδιμνον κριθής προς τιμήν της θεάς Δήμητρος προστάτιδος του σίτου.  Οι Αθλητικοί Αγώνες είναι  πανάρχαιος θεσμός και  συνδέονται άρρηκτα με την Ελληνική Θρησκεία πριν τους καταργήσει δια πυρός και σιδήρου το Ανατολικό δόγμα. Αθλητικοί Αγώνες λαμβάνουν χώρα   σε κάθε μεγάλη εκδήλωση των Ελλήνων απο αρχαιοτάτων χρόνων.   Η  ογδόη ημέρα ωνομάζετο Επιδαυρίων ημέρα, ή Επιδαύρια και εόρταζαν πάλι τα μικρά μυστήρια προς μύηση των ξένων, τα οποία εγένοντο προς χάριν του Ασκληπιού. Η εννάτη ημέρα ωνομάζετο Πλημοχόαι, επειδή έβαλλον δύο χόας (κανάτες) , ή κοτυλίσκους( ποτήρια)  πλήρεις οίνου , τον μεν προς ανατολάς, τον δε προς δυσμάς. Έπειτα , αφού έλεγον μερικές μυστικές λέξεις, έσπαζαν τις κανάτες ή τα  ποτήρια  και εχύνετο στο έδαφος ο οίνος  σπονδή προς τον Διόνυσον, όπως λέγει ο Πρόκλος.(ΩΓΥΓΙΑ, τομ. Γ’, σελ. 396, Αθαν. Σταγειρίτης, Εκδ. Ελευθέρα Σκέψις)   Ο θεσμός των Ελευσινίων  Αγώνων χάνονται στα βάθη της Ελληνικής Προϊστορίας και συνδέονται με την λατρεία της Δήμητρος και των Ελευσινίων Μυστηρίων  , δηλαδή προ αρκετών δεκάδων χιλιάδων ετών προ εποχής μας,  στην Προκατακλυσμιαία εποχή, ακόμη και  προ  του Κατακλυσμού του Ωγύγου. Επίσης απο το ανωτέρω απόσπασμα βλέπουμε ότι πλείστα Χριστιανικά και Εβραϊκά έθιμα έχουν κλαπεί από τις θρησκείες αυτές , όπως λ. χ ο καθαρμός, η προσφορά λαμπάδων, το χανούκα των Ιουδαίων, η προσφορά άρτου, τα ρόδια  στα  κόλλυβα, οι ψαλμοί, οι πομπές, ο αγιασμός των υδάτων, ο μυστικισμός , ο στολισμός των επιταφίων, τα μύρτα ,ο οίνος , το τσούγκρισμα των ποτηριών και πολλά άλλα. Οι μυστικές λέξεις ήσαν «υιέ και τοκυιέ», δηλαδή υιέ και πάτερ, που ήτο ο Διόνυσος.

Ο Πλούταρχος περιγράφει πως ένας εκκωφαντικός θόρυβος ξεκινούσε απο την Ελευσίνα  και έφθανε  ως το παρατηρητήριο του Ξέρξη στο όρος Αιγάλεω και στην Σαλαμίνα. Παράλληλα ένα περίεργο νέφος ανυψώθηκε και έπεσε στις Περσικές τριήρεις δημιουργώντας σύγχυση και ταραχή , ώστε το ένα πλοίο συγκρούετο με το άλλο . Τότε οι Ελληνικές τριήρεις ώρμησαν και αποδεκάτισαν τον Περσικό στόλο.

Το παράξενο «ενεργειακό νέφος» της Ελευσίνος

Τι όμως ήτο αυτός ο κονιορτός ; Μήπως ήτο ένα πυρηνικό νέφος; Η επρόκειτο για  ένα αόρατο τείχος , δηλαδή  μίας τεχνητής ασπίδας ραδιοκυμάτων με κάποια συγκεκριμένη συχνότητα που παρέλυσε τα Περσικά πληρώματα; Αυτό το τείχος κεινείτο με μεγάλη ταχύτητα και ήτο αδιαπέραστο. Όμως το ίδιο τριπλούν κύμα (ωστικό, θερμικό και πυρηνικό) δεν δημιουργεί και η πυρηνική ή ατομική έκρηξη; Ασφαλώς αν θα μας μιλούσαν προ του 1945 για ένα τέτοιο φαινόμενο θα το θεωρούσαμε φανταστικό και εξωφρενικό, όχι όμως σήμερον . Ίσως μάλιστα σε λίγα χρόνια να μπορέσουμε να εξηγήσουμε  όχι μόνον τα μυστήρια που περιγράφουμε στο παρόν , αλλά και άλλα πολλά που μένουν ακόμη στη σφαίρα της φαντασίας και του μύθου. Όπως γνωρίζουμε ότι τα διάφορα Μυστήρια ήσαν άκρως μυστικά και ουδείς ποτέ ετόλμησε να τα αποκαλύψει επι ποινή θανάτου. Ελάχιστοι δε και μόνον οι εκλεκτοί ήσαν τότε οι μύστες  που ελάμβαναν γνώση τούτων. Ας τους ονομάσουμε λοιπόν    «Τάξη Ε» ,  η οποία κρατούσε τα μυστικά όπλα του Ελληνισμού. Και δεν είναι απαραίτητο αυτά να είναι υλικά όπλα, αλλά μπορεί να είναι και γνώσεις απόρρητες και μυστικές που δεν  έπρεπε να πέσουν σε μη εξουσιοδοτημένους ανθρώπους, διότι αν έπεφταν θα συνέβαινε  αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας . Δηλαδή  « στρατοκρατούμενοι» και  ελεγχόμενοι  «επιστήμονες»  και εγκληματίες πολιτικοί , έβαλαν στο χέρι  ανώτερες από  το πνευματικό και ηθικό τους ανάστημα όπλα και  δυνάμεις , που μπορούν να καταστρέψουν πολλές φορές τον πλανήτη και την ίδια τη ζωή. Δεν αποκλείεται λοιπόν οι «Ε» να είχαν αυτή την τεχνογνωσία  και  να δημιουργούσαν το ωστικό κύμα , χωρίς να προκαλέσουν πυρηνική έκρηξη.

2/ Το παράδοξο φαινόμενο των Δελφών

                              Παρόμοια μυστικά όπλα παρουσιάζονται και στους Δελφούς και αναφέρονται από αρχαίους συγγραφείς. Είναι γνωστή η μέχρις εσχάτων ηρωική άμυνα των Σπαρτιατών και Θεσπιαίων στην στενή διάβαση των Θερμοπυλών. Μετά την διάρρηξη της αμυντικής τοποθεσίας των Θερμοπυλών   τα Περσικά στρατεύματα  δια της ατραπού που τους εφανέρωσε ο Εφιάλτης ωδηγήθηκαν στους Δελφούς .  Σκοπός    τους ήτο η καταλήστευση των αμυθήτων θησαυρών του Μαντείου.  Στο Μαντείο  ευρίσκοντο μόνον οι ιερείς . Οι κάτοικοι πριν εκκενώσουν την πόλη απευθύνθησαν στους ιερείς και προσφέρθηκαν να υπερασπισθούν το  Ιερό. Όμως ο ιερείς τους είπαν ότι οι θεοί έχουν  ταγμένα τα δικά τους όπλα και είναι  σε    θέση     να το προστατεύσουν μόνοι τους . Όταν επλησίασαν οι Πέρσες με περίπου 4.000 οπλίτες για να συλήσουν το ναό του Απόλλωνος , ωσάν να επρόκειτο για καταιγίδα με κεραυνούς και βροντές άρχισαν παράξενα φαινόμενα που έτρεψαν σε άτακτη φυγή όσους γλύτωσαν το θάνατο.  Παράλληλα δύο τεράστιοι οπλίτες εμφανίσθηκαν και έριχναν υπερμεγέθεις βράχους εκ των ορέων στους  πλησιάζοντες Πέρσες.  Μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο   οι Πέρσες   υποχώρησαν ατάκτως όσοι εγλύτωσαν τον θάνατον.  Να πως περιγράφει ο Ιουστίνος «ολόκληρη αυτή η δύναμη χάθηκε από καταιγίδα και κεραυνούς, για ν’ αντιληφθεί  ο Ξέρξης ότι είναι μηδαμινές οι δυνάμεις των ανθρώπων ενώπιον των θεών» Κατά τις μαρτυρίες των κατοίκων στα πρόσωπα των δύο μεγαλόσωμων ανδρών ανεγνωρίσθησαν οι δύο τοπικοί ήρωες των Δελφών, ο Φύλακος[Ηρόδ. Ιστορία, Ουρανία,8, 35, 37] και Αντίνοος.
                           Να πως περιγράφει ο μεγάλος  ιστορικός μας Κ. Παπαρρηγόπουλος [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Εκδ. Σεφερλής]  το γεγονός :
«Μία δε του στρατού μοίρα  απεστάλη υπό του Ξέρξου εις τους Δελφούς, επί τη ελπίδι του να συλήση  τους μεγάλους αυτών θησαυρούς. Αλλ’ ο προστάτης  του πολυθρηλύτου  τούτου ιερού, ο Απόλλων, έσωσε αυτό  διά θαυμάτων, των οποίων δεν υπήρξαν  βεβαίως αμέτοχοι οι επιτήδιοι του μαντείου επιμεληταί . Διότι άμα οι Πέρσαι , αναβαίνοντες δια της ατραπού του Παρνασσού ήτις έφερεν εις Δελφούς, έφθασαν εις τον ναόν της Προναίας Αθηνάς, ηκούσθησαν  αίφνης φοβεραί βρονταί, από  δε του όρους  απορραγείσαι δύο κορυφαί ενέσκηψαν , διά πολλού πατάγου, επί τους επερχομένους, συντρίψασαι πλείστους όσους  αυτών,  εν δε τω ναώ της Προναίας  βοή και αλαλαγμός εγένετο , ώστε οι πολέμιοι, καταληφθέντες υπό πανικού φόβου, ετράπησαν εις φυγήν . Κατεδιώχθησαν  δε ου μόνον  υπό των Δελφών , αλλά, ως έλεγον , και υπό δύο οπλιτών εχόντων φύσιν μείζοντα της ανθρωπίνης, οίτινες , ως εβεβαίουν έπειτα  οι Δελφοί , δεν ήσαν άλλοι, ειμή δύο ήρωες , Φύλακος και Αυτόνοος, ών τα τεμένη προέκειντο παρά το της Αθηνάς ιερόν. Ούτω λοιπόν εσώθη τότε το μαντείον , το οποίον και έμεινεν έκτοτε επί πολύν χρόνον άσυλον, μέχρις ου μετά 130 περίπου έτη ελεηλάτησεν αυτό κατά πρώτον η βέβηλος του Φωκέως Φιλομήλου χειρ» Την μεγαλύτερη όμως καταστροφή και λεηλασία υπέστη από τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Β’ με την εισβολή του Ιουδαιχριστιανισμού και την καταστροφή και ισοπέδωση των πάντων από τα στίφη των φανατικών καλογήρων του Αλαρίχου

                              3/ Το  ιερόν «άρωτρον» της Μάχης του Μαραθώνα

   Στην μάχη αυτή των Αθηναίων κατά των   Περσών  ο στρατός των Αθηναίων και Πλαταιέων δεν υπερέβαινε τις 10-11.000 , ενώ ο Περσικός στρατός κατά τους μετριότερους υπολογισμούς ανήρχετο σε 110.000 , ενώ άλλοι τον αναβιβάζουν σε 300.000 και μερικοί     ακόμη και σε  500-600.000 άνδρες.  Οι Πέρσες διέθεταν και στόλο από 600 πλοία. Κατά το θρησκευτικό έθος των Ελλήνων , ο   πολέμαρχος προσήνεγκε προ πάντων θυσίαν ευλαβή εις τους θεούς του πολέμου, τα δε ιερά  απέβησαν αίσια. Ο Μιλτιάδης ωμίλησε στο στράτευμα και τους είπε να εφορμήσουν δρομέως κατά του εχθρού και συγχρόνως αντήχησε ο παιάν. Τότε έπεσε σαν  πραγματικός κεραυνός   εναντίον  των Περσών. Και μέσα στο πεδίον της μάχης  φάνηκε η οπτασία του προστάτη της Αθήνας, Θησέα, να μάχεται δίπλα στον Μιλτιάδη, ντυμένος με την χρυσή του πανοπλία που ετύφλωνε τους Πέρσες[Ιλιάς, 12, 8]

     
   Τότε ενεφανίσθη ένας γιγαντιαίος  οπλίτης με μακριά γένια που σκέπαζαν σχεδόν την ασπίδα του μέσα σ’ ένα εκτυφλωτικό  νέφος σκορπούσε κι’ αυτός θανατικό στον εχθρό!. Κατά τον Ηρόδοτο ένας οπλίτης ονόματι Επίζηλος του Κουφαγόρου εξ αιτίας της λάμψεως έχασε την όραση του[Ηρόδ. VI, 11] Τότε ακούσθηκε από το βουνό ένας εκκωφαντικός θόρυβος σαν να κυλούν πέτρες και βράχους, που τα δρασκέλιζε με άνεση ένας αγρότης, που   έσπευσε να πολεμήσει εναντίον των Περσών, με το βαρύτατο για τα ανθρώπινα μέτρα εργαλείο του, καλούμενο «έχετλον»( αλέτρι  ). Το ανάστημα και αυτού ήτο γιγάντιο, όπως και των προηγουμένων.! Με το αλέτρι του αυτό ή «έχετλον» άρχισε να σπέρνει το θάνατο στις Περσικές γραμμές. Μετά την μάχη το  μυστηριώδες αυτό άτομο   εξαφανίσθηκε και κανείς δεν το ξαναείδε. Ητο ο ήρωας που ωνομάσθηκε Εχετλαίος[Παυσαν. 1, 32, 5] , ο οποίος από τότε έγινε προστάτης των Αθηνών.

      Ποια ήσαν τα «Σημεία» του Θησέως;

Ο Θησεύς ήτο υιός του Αιγαίως και της Αίθρας και εγεννήθη κατά τον εξής τρόπο. Ο Πιτθεύς εκήρυξε ότ εγεννήθη εκ του Ποσειδώνος για να μην ντροπιασθεί η Αίθρα. Τον ανέθρεψαν με επιμε΄λεια με παιδαγωγόν του τον Κοννίδαν, άνθρωπον ενάρετον, που τον  εόρταζαν μίαν ημέραν προ των Θησείων. Όταν ήτο ο Θησεύς επταετής ήλθεν ο Ηρακλής προς τον Πιτθέα , και αφήκεν την λεοντήν κατά γης, όταν εκάθησαν για δείπνον. Ησαν αρκετά παιδιά εκεί και όταν την είδαν ετρόμαξαν και ετράπησεν σε φυγή, διότι την εθεώρησαν λέοντα. Ο Θησεύς αρπάσας πέλεκυν παρά των δούλων, ώρμησε να φονεύσει τον λέοντα. Η Αίθρα έκρυβε τον Θησέα μέχρι που έφθασε δέκα έξη ετών.  Όταν έγινε έφηβος ήλθεν στους Δελφούς και αφιέρωσε την θρεπτήριον κόμην. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν δύο είδη αφιερώσεως της κόμης. Η μία ήτο η θρεπτήριος και η άλλη δε η πένθιμος. Όμως ο Θησεύς έκοψε και αφιέρωσε  μόνον τα μπροστινά του μαλλιά και αυτό το είδος κουρέματος ωνομάσθη Θησηίς. Και το μέρος εκείνο που εκουρεύθη ο Θησεύς στους Δελφούς  το ωνόμασαν Θησείον.
    Όταν μεγάλωσε η Αίθρα του έδειξε τα σημεία του πατρός του που ήσαν κρυμμένα κάτω από μια μεγάλη πέτρα. Όταν έλαβε αυτά  ο Θησεύς αποφάσισε να έλθει στην Αθήνα διά ξηράς,  λίαν  διότι η οδός αυτή ήτο επικίνδυνος ως  αδιάβατος   την εποχή εκείνην, λόγω των ληστών και κακούργων, που ελυμαίνοντο το δρομολόγιον. Ο Πιτθεύς και η Αίθρα τον συμβούλευαν να έλθει δια θαλάσσης. Να σημειωθεί ότι ο Ηρακλής την εποχήν εκείνην ήτο στην Ασίαν, δούλος της Ομφάλης. Αυτός όμως ήθελεν να μιμηθεί τον Ηρακλήν και ξεκίνησε από την Τροιζήνα να έλθει δια ξηράς στην Αθήνα. Καθ οδόν εσκότωσε στην Επιδαύρία  τον Κορυνήτην, στον Ισθμό  τον Σίννιν, στην Κορινθία  την Κρομυωνίαν Συν, στα Μέγαρα τον Σκίρωνα, στην Ελευσινίαν τον Κερκύονα και στον Κηφισό τον Προκρούστην. Ετσι εκκαθάρισε την οδόν από τους ληστές. Όταν έφθασε στην Αθήνα αγνώριστος την ογδόη ημέραν του Κρονίου μηνός(Σεπτ/Οκτ) βρήκε την βασιλεία των Αθηνών σε αταξία, επειδή την βασιλεία κατετάρασσαν οι Παλλαντίδες και τον οίκο του πατρός του η Μήδεια, την οποία είχε τότε γυναίκα ο Αιγεύς. Μπήκε στον πατρικό του σπίτι  χωρίς να αναγνωρισθεί  και υποπτευόμενος τα πάντα, διότι η Μήδεια στο μεταξύ είχε πείσει τον Αιγαία να τον φαρμακώσει. Κάθισε στο τραπέζι και έβγαλε το ξίφος να κόψει το κρέας . Τότε ο Αιγαίες εγνώρισε το ξίφος και πείσθηκε ότι ήτο γιός του, οπότε πέταξε κατά γης το δηλητήριον, το οποίον εχύθη στον περίβολο του Δελφινίου Απόλλωνος, διότι εκεί ήτο ο οίκος του Αιγαίως.. Τότε τον αγκάλιασε και τον έκανε  διάδοχο του θρόνου  και τον έβγαλε να τον ιδούν οι πολίτες των Αθηνών. Όμως οι Παλλαντίδες τον επιβουλεύοντο προφασιζόμενοι ότι ο Αιγεύς δεν ήτο νόμιμος βασιλιάς, διότι ήτο θετός υιός του Πανδίωνος. Επαναστατήσαντες οι συνωμότες διηρέθησαν σε δύο μέρη έτοιμοι να πλήξουν τον Αιγαία . Τότε εξήλθεν ο Θησεύς και εφόνευσε   τους κρυμμένους  συνωμότες, ενώ οι άλλοι διεσκορπίσθησαν πριν φθάσει εκεί ο Θησεύς. Επειτα δε εφόνευσε και τον Μαραθώνιον Ταύρον και τότε τον εφιλοξένησε η Εκάλη. Μετ’ ολίγον ήλθαν και οι πρέσβεις του Μίνωος και ζητούσαν τον τρίτον δασμόν, δηλαδή τους νέους που θα έτρωγε ο Μινώταυρος. Η επιλογή θα γινόταν με κλήρο , θεσμό που  ίσχυε παντού στην Ελλάδα για λόγους δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Ταύτα δε ακούσας ο Θησεύς συγκινήθηκε και παρουσιάσθηκε στο Πρυτανείον προσφερθείς ο ίδιος ακλήρωτος να μεταβεί στην Κρήτη για να σκοτώσει τον Μινώταυρον και να ελευθερώσει δια παντός την Αθήνα από τον φόρον του αίματος.  Τότε ο Αιγαίευς έδωσε στον κυβερνήτη του πλοίου λευκά και πορφυρά ιστία να βάλει όταν θα έλθει, λευκά μεν αν νικήσει και πορφυρά αν φονευθεί από τον Μινώταυρον. Ο Σκίρων εκ της Σαλαμίνος έδωσε σ’ αυτόν κυβερνήτην τον Ναυσίθοον και πρωρέα τον Φαίακα, έμπειροι και οι δύο της ναυτικής τέχνης. Λαβών τους παίδας από το Πρυτανείον ήλθεν πρώτον  στο Δελφίνιον και αφιέρωσε στον Απόλλωνα την ικετηρίαν , δηλαδή κλάδον από την Ιεράν Ελαίαν, με λευκόν μαλλίον εστεμμένος. Έπειτα προσευχηθείς εσάλπαρε την έκτη του Μουνυχιώνος(Απρ/Μάιος) στην Κρήτην. Μερικοί λέγουν ότι η Αριάδν, η κόρη του Μίνωος, τον αγάπησε και του έδωσε άτρακτον διδάξασα τον τρόπον πώς να  εξέλθει δια του νήματος εκ του Λαβυρίνθου όταν θα σκοτώσει τον Μινώταυρον . [Τι ήτο όμως η άτρακτος και  το νήμα της Αριάδνης; Μήπως ήτο κάποιο όργανο για να μπορέσει να βγει από τον λαβύρινθο;  Μήπως ήτο κάποιο μέσον επικοινωνίας με τους συντρόφους του , ή κάποιο μέσον συλλογής πληροφοριών; Προςτο παρόν δεν είμαστε εις θέσιν να καθορίσουμε το είδος της τεχνολογίας της ατράκτου της Αριάδνης. Μια άτρακτος όμως μπορεί να είναι και ένα πηνίον παραγωγής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ή και μια συσκευή παραγωγής ακτίνων λέιζερ.  Τούτο λύνει. Διότι με τις ατκίνες λέιζερ θα μπορούσε να τρυπήσει τα πλοία των Κρητών για να μην τον καταδιώξουν] Όταν εξήλθε νικητής  ετρύπησε τα πλοία των Κρητών  και λαβών την Αριάδνη και τους παίδες των Αθηνών  μετ’ αυτού απέπλευσε για την Αθήνα. Ο Μίνωας εχάρη για τον φόνον του Μινωταύρου διότι εμοίχευε την Πασιφάην, και λέγεται ότι απέπεμψε τον Θησέα εντίμως.[ Τι ήτο όμως ο Μινώτ-αυρος ; Από την Ελληνική Αρχαιολογίαν (ΩΓΥΓΙΑ τ. Δ’, σελ. 382, Αθ. Σταγειρίτης ) πληροφορούμεθα ότι: « επειδή έλεγεν ,  ότι οι θεοί έδωκαν αυτώ την βασιλείαν, εζήτησαν  σημείον εις πίστωσιν τούτου . Όθεν προσευχήθη , και έπεμψεν ο Ζευς τον ρηθέντα ταύρον εκ της θαλάσσης» Τι σημείον είναι αυτό που ζήτησαν οι θεοί ; Και τι ήτο στην πραγματικότητα ο ταύρος που του έστειλεν ο Ζευς εκ της θαλάσσης,   ο οποίος έτρωγε  τους νέους  ως  θυσία και   εμοίχευε την Πασιφάην την σύζυγο του Μίνωα; Μήπως ήτο η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης που  κατέστρεφε  με τους σεισμούς του την γειτονική Κρήτη πριν γίνει η μεγάλη γεωλογική καταστροφή     με την καταβύθιση της Θήρας,  και  την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού ; Έχει πλέον γίνει αποδεκτόν από τους επιστήμονες ότι ο  Μινωικός Πολιτισμός κατεστράφη από το τεράστιο παλιρροικό κύμα(τσουνάμι) που σάρωσε μέσα σε λίγα λεπτά μετά την μεγάλη καταστροφή λόγω της εκρήξεως του ηφαιστείου της Θήρας την Ανατολική ακτή της Κρήτης. Την ολοκλητωτική καταστροφή ήλθε να συμπληρώσει η τέφρα που εκάλυψε τα πάντα σαν νεκρικό σάβανο.  Και ο ρόλος του Θησέως ποιος ήτο σ’ αυτήν την ιστορία; Πιθανόν λοιπόν ο Θησεύς να μετέβη στην Κρήτη προς βοήθεια του Μίνωος και να επεκράτησε η άποψη ότι  αυτός  με την βοήθεια του νήματος της Αριάδνης εφόνευσε τον Μινώταυρον.  Ετσι εξηγείται α/ ο έρωτας προς αυτόν της Αριάδνης. β/ ότι ο Μίνως τον κατευόδωσε με τιμές , γ/ ότι ο Μινώταυρος μοίχευε την σύζυγο του Μίνωος Πασιφάη(την Ειρήνη του βασιλείου του) δ/ η δύσκολη αποστολή που ανελάμβανε εθελοντικά ο Θησεύς να απαλλάξει την Κρήτη από το θηρίο  κ.ο.κ . Και να σημειωθεί ότι  η  Πασιφάη τελικά   εφαρμάκωσεν τον Μίνωα διότι έκανε παιδιά και με άλλες γυναίκες,   αλλά   τελικά τον εθεράπευσεν  η Πρόκρις(Πρώτη κρίση ή Πρωτο-Κρής). Όλα ταύτα κάτι σοβαρό δείχνουν . Κάποιο σοβαρό όπλο ήτο ο Μινώταυρος που του είχε στείλει ο Ζευς για να τον ελέγχει, ή συνέβη και τότε αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας . Δηλαδή τα δημιουργήματα να γίνουν οι δυνάστες των ανθρώπων. Μήπως ο Μινώταυρος ήτο ένα σούπερ κομπιούτερ, ή κάποια θανατηφόρος ακτινοβολία; Μήπως ο Τ-ΑΥΡΟΣ  σημαίνει την  «Αύραν» με ότι μπορεί να σημάνει η ανακάλυψη ταύτης ;  Όμως την εποχή που έζησε περίπου ο Θησεύς συνέβη  και ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος. Σύμφωνα με τον Νόννο άσμα , s, στ 229-230 «Ο Ζευς κατέκλυσε όλη τη γη  όταν ο Ήλιος έλαμπε στα νώτα του Λέοντος(…) και η Αφροδίτη κατείχε το εαρινό σημείο στον άνευ χειμώνα Ταύρον» Κατά τους αστρονόμους αυτά σημειώνονται από το 10.950-8.800 π. Χ  ] Το τέλος της ιστορίας είναι γνωστόν . Ο καπετάνιος παρέλειψε να υψώσει  τα λευκά ιστία και μπήκε στο Φάληρο με τα μέλανα. Τότε  ο Αιγεύς καταληφθείς  εκ λύπης έπεσε εκ βράχου στην θάλασσα και επνίγη .[ΩΓΥΓΙΑ, τ. Δ’ σελ.241-] Όμως το μεγαλύτερος άθλος  του Θησέως ήτο η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην  Αττική,  με την  συνένωση των 12 πόλεων και την δημιουργία κοινού Πρυτανείου και το σταμάτημα των συγκρούσεων μεταξύ τους. Το θείον κήρυγμα του ήτο «Δεύρ ίτε πάντες λεώς επί ισομοιρίαν» Στο κάλεσμα του οι φτωχοί προσήλθαν ασμένως, ενώ οι πλούσιοι αντέδρασαν. Τέλος κατόρθωσε να πείσει και τους πλουσίους   ότι ήτο προς το συμφέρον τους. Τότε   πρόσφερε στους πολίτες της Αττικής αβασίλευτη  και δημοκρατικήν πολιτεία   , αυτός δε παρέμεινε ο φύλαξ των νόμων και στρατηγός της δημοκρατίας.[ Αυτά να τα βλέπουν οι αμαθείς που γράφουν ότι η δημοκρατία στην Αττική  εθεσπίσθη επί Σόλωνος. Όμως τα γεγονότα βοούν ότι η δημοκρατία είναι ηλικίας 12.000 έως 8400 χρόνια Προ Εποχής. Όπερ σημαίνει ότι πιθανόν να είχαν δημοκρατία   οι Έλληνες ακόμη και προ του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνος που συνέβη το περίπου  μεταξύ 9.000 και  10.000 π. Χ ] Τότε ονόμασε την πόλιν Αθήνας(πληθυντικώς), δια το άθροισμα των πολλών πόλεων και  κατέστησε και τον Ισθμιακόν Αγώνα. Ο θάνατος του λέγεται ότι επήλθε στην Σκύρο , όπου γκρεμίσηκε εξ αγνοίας, ή τον γκρέμισε ο Λυκομήδης στον γκρεμό, λόγω φθόνου, και έκτοτε κανείς δεν τον ανεζήτησεν. « Ύστερον όμως εφάνησαν σημεία προς τιμήν του που  συνεκλόνισαν  τους Αθηναίους και μάλιστα στην μάχη του Μαραθώνος. Τότε είδον πολλοί το φάσμα αυτού ένοπλο  έμπροσθεν του Ελληνικού στρατού» [Πρ. Χρ.476]
               Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι δύο:
Πρώτον, τι ήσαν αυτά τα σημεία που παρέδωσε η Αίθρα στον γιό της  για να  τον καταστήσει  ικανό να νικήσει τόσο φοβερούς κακούργους μόνος του;  Ασφαλώς θα πρόκειται για κάποιο φοβερό όπλο που μπορούσε να εξουδετερώνει την δύναμη των ληστών και των τρομερών θηρίων, όπως λ. χ την Κρομυονίαν Συν και τον Ταύρον του Μαραθώνος.
Δεύτερον. Τι ήτο το περίφημο νήμα της Αριάδνης που μπορούσε να προσανατολίζει τον Θησέα μέσα στο σκότος του Λαβυρίνθου;     

   Όλα   δείχνουν ότι οι Έλληνες θεοί και Ημίθεοι(Ήρωες) διέθεταν υπερφυσικές δυνάμεις που τις χρησιμοποιούσαν επιλεκτικά  και   επεμβαίνοντας  σε δεδομένες κρίσιμες στιγμές  μπορούσαν  να  αλλάξουν  το ρου των πραγμάτων. Αυτές τις ικανότητες δεν τις είχαν όλοι , αλλά μερικοί  - εκλεκτοί που ήσαν μυημένοι στα μυστικά των Μυστηρίων . Σήμερον αυτούς τους   ονομάζουν «Ομάδα  Ε». Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις διαπιστώνουμε την δημιουργία ενός ψυχοτρονικού πεδίου που τυφλώνει και παραλύει την δύναμη  του αντιπάλου στον πιο κρίσιμο χρόνο και έτσι επιτυγχάνεται η νίκη εναντίον πολλαπλασίως υπερτέρων δυνάμεων. Μήπως αυτό το όπλο που χρησιμοποιεί σε όλο το διάβα της ιστορίας του ο Ελληνισμός έχει να κάνει με την δημιουργία «ηθικού ενεργειακού πεδίου» που επηρεάζει αρνητικά και μέχρι παραλύσεως τον αντίπαλο; Αυτό το ίδιο όπλο  πρέπει να  ήτο και η κραυγή «Αέρααα» το 1940 στα Βορειοηπειρωτικά βουνά των στρατιωτών μας που πάγωνε το αίμα των Ιταλών. Η ενίσχυση της ατομικής αύρας των χιλιάδων ανδρών σε συλλογικό επίπεδο , αποτελεί ένα τρομακτικό «πολλαπλασιαστή δυνάμεως» που εξουθενώνει την δύναμη αντιδράσεως ακόμη και ενός  υπέρτερου αντιπάλου . Αυτή την δύναμη που ονόμαζαν  “VRILL”(αύρα) ήθελαν να βρουν και να τελειοποιήσουν οι Γερμανοί κατά τον Β! Π .Π. Ο διάσημος πολιτικο-οικονομικός αναλυτής Αντονι Σάττεν που αρθρογραφεί στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου , ισχυρίζεται πως έχει τις αποδείξεις ότι στις ΗΠΑ  η «Αδελφότης του Κρανίου και των Οστών» εξακολουθεί να χρηματοδοτεί μέχρη σήμερα τους Ναζί, ως συνεχιστής του βαυαρικού Τάγματος των Ιλλουμινάτι(μασόνων) Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αριστοτέλης  λέγει ότι «ουδείς αντίπαλος –έστω και πολυαριθμότερος-είναι σε θέση να κατανικήσει τους Έλληνες όταν είναι ενωμένοι».ΛΕΠΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ &  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΥΡΑ(5ον)

Βλαπτικοί Παράγοντες διαταραχής των Πεδίων
Όταν εμείς αντί να διευκολύνουμε αυτόν τον μετασχηματισμό ενέργειας και την ανταλλαγή της στην Φύση την εμποδίζουμε με το μολυσμένο περιβάλλον, με τις κακές συνήθειες (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά , πολυφαγία, πείνα  στον τρίτο κόσμο καή στέγαση, κ. α) με το άγχος , το φόβο , την ανασφάλεια, την υπερκόπωση , τη νστεοχώρεια κ. α , τότε διαταράσσουμε την ανταλλαγή της ενέργειας στον οργανισμό μας και κονταίνουμε το νήμα της ζωής μας. 
Ευνοϊκοί και Δυσμενείς Παράγοντες για την Ανθρώπινη Αύρα
Ο Ήλιος, η Θάλασσα ο καθαρός αέρας, οι φυσικές τροφές είναι ευνοϊκοί παράγοντες για τον καλό μετασχηματισμό της ενέργειας στους κόμβους του σώματος μας , ώστε να είμαστε σωματικά, ψυχικά και διανοητικά υγιείς.  Επίσης η άσκηση στην ύπαιθρο , η κολύμβηση , τα διάφορα αθλήματα, τα ψυχαγωγικά παιχνίδια  ,  η ψυχαγωγία γενικά,  αλλά και η λελογισμένη και παραγωγική εργασία  συμβάλλουν ευνοϊκά  στην διατήρηση της ενεργειακής μας ισορροπίας και της καλής υγείας. Στο τέλος αφήνω τον Έρωτα  και την Γνώση διότι χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε την συναισθηματική και διανοητική μας υγεία. Αντίθετα, η στενοχώρια , η μόνωση και η  λύπη επηρεάζουν λίαν αρνητικά την υγεία. Δεν υπάρχει άλλη πιο βασική ηθική υπόθεση από την διατήρηση της ζωής. Γι’ αυτό οι Έλληνες έλεγαν το «μέτρον πάντων άνθρωπος». Δυστυχώς στις μέρες μας οι αμαθέστατοι και  στρεβλόψυχοι  ισχυροί της γης μαζί με τους «θωρακισμένους» επιστήμονες έχουν στρέψει τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία   προς την κατεύθυνση    της εξοντώσεως του ανθρώπου,  της ζωής και της Φύσεως γενικότερα.
Η Απομάκρυνση από τη Φύση Αιτία Κακών
Στην προσπάθεια του ο άνθρωπος να επιβιώσει απομακρύνθηκε από την μητέρα-Φύση και συν τω χρόνω  στερήθηκε των φυσικών του  ικανοτήτων που είχε κάποτε στο απώτατο παρελθόν,  να επικοινωνεί μέσω της αύρας όπως τα ζώα,  να προσανατολίζεται όπως τα πουλιά,  να αντιμετωπίζει τη ζωή λειτουργικά και όχι τεχνολογικά κ. α  Τώρα  είναι αντιμέτωπος με μια τραγελαφική κατάσταση. Μπήκε σ’ ένα σκοτεινό τούνελ που τον οδηγεί σε αδιέξοδα.  Ακόμη και οι πιο εφευρετικοί επιστήμονες στο μέλλον θα είναι ανίκανοι να αντιστρέψουν την κατάσταση υπέρ του ανθρώπου και της ζωής.  Επομένως το πρόβλημα που σήμερα προβάλει είναι πως θα χρησιμοποιήσουμε  την ανθρώπινη σοφία για την σωτηρία του ανθρώπου, και ν’ αποφύγουμε την καταστροφή που μας πλησιάζει με γοργό ρυθμό. Ήδη οι συνθήκες που δημιουργήσαμε στη Γη θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες είδη ζώων και φυτών να  εξαφανισθούν , που σημαίνει ότι πολύ σύντομα στο μέλλον θα έρθει και η σειρά μας. Τι να σημαίνει άραγε ότι χρειαζόμαστε όλο και πιο πολλά νοσοκομεία και φάρμακα για να επιβιώσουμε ; Τι να σημαίνει ότι σχεδόν όλοι πάσχουν από άγχος και χρόνια κατάθλιψη ; Γιατί έγιναν όλοι υπέρβαροι και  παχύσαρκοι ;Απλούστατα σημαίνει ότι    βρισκόμαστε σε ανισορροπία  και δυσαρμονία με τη Φύση. Με τις υπερβολές μας ξεφύγαμε από το μέτρο και κάναμε ανατροπή των πάντων-και φυσικά και της αύρας μας. Θέλουμε να παραστήσουμε τους  Υπεράνθρωπους και τους Θεούς ,  χωρίς να είμαστε.  Κι  τώρα τελευταία αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι το «Μέτρον Άριστον» των αρχαίων προγόνων μας  είναι νόμος της Φύσεως και  θα  μας βγάλει από  την  πορεία της αυτοκαταστροφής . Το πώς φθάσαμε ως εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ξεφεύγει της παρούσης μελέτης. Οι άφρονες  εξουσιαστές μας συνεχώς   ομιλούν για υλιστική ανάπτυξη , χωρίς να συναισθάνονται ότι ο πλανήτης μας έχει εξαντλήσει το όριο και τις ανοχές του για ανεξέλεγκτη ανάπτυξη.
Πορεία χωρίς Πυξίδα και χωρίς Φωτοστέφανο
Συμπερασματικά,  χάσαμε την επαφή με την βιολογική και οικολογική μας βάση περισσότερο από  κάθε άλλο πολιτισμό του παρελθόντος. Κι’ αυτό φαίνεται από την κραυγαλέα διάσταση μεταξύ της διανοητικής μας  αναπτύξεως, της επιστημονικής γνώσεως και της τεχνολογικής μας εμπειρίας αφ’ ενός και της πνευματικότητος και ηθικής μας σοφίας και σωφροσύνης , από την άλλη. Η ρίζα του κακού δεν έγκειται στον κακό πλανήτη μας αλλά στην απροσεξία με την οποία τον χρησιμοποιούμε.  Με την επέκταση της αυξήσεως του πληθυσμού, την ενθάρρυνση της καθοδηγούμενης λαθρομετανάστευσης, την επέκταση  της ανθρώπινης φτώχειας, την πλεονεξία των πλουσίων που καταλήγει στην καταλήστευση των φτωχών,  την διαρπαγή  και καταστροφή της φύσεως,  την αλόγιστη αύξηση της ενέργειας και συνακόλουθα   και της ρυπάνσεως και υπερθερμάνσεως του πλανήτου μας(φαινόμενο θερμοκηπίου). Μέσα σ’ αυτήν την χαοτική κατάσταση ο σύγχρονος άνθρωπος έχασε την ικανότητα του να μετασχηματίζει τις βαρυτομαγνητικές ενέργειες σε ηλεκτρομαγνητικές και τανάπαλιν,  όπως χρειάζεται για να κρατεί  την  ισορροπία του με την Φύση και να βρίσκεται σε αρμονία με το Σύμπαν .
Αυτό είναι άραγε το αίτιο ή το αιτιατόν της γενικής καταστροφής ;   
http://www.e-e-e.gr/_amfiktyon/


 Η απόδειξη ότι η ψυχή περνά σε άλλο σύμπαν μετά ω της Κβαντικής θεωρίας!

·          

·          571το θάνατο μέσω της Κβαντικής θεωρίας!πόδειξη ότι η ψυχή περνά σε άλλο σύμπαν μετά το θάνατο μέσ

·          10
·          18
Translate this page
·       EN
·       FR
·       DE
·       ES
·       RU
·       AR
571

10

10
Google +
18

Ένα βιβλίο με τίτλο «Βιοκεντρισμός: Πώς η ζωή και η συνείδηση είναι τα κλειδιά για την κατανόηση της φύσης του Σύμπαντος» έχει γίνει δημοφιλές στο Διαδίκτυο, επειδή περιέχει την αντίληψη ότι η ζωή δεν τελειώνει με τον θάνατο του σώματος, αλλά μπορεί να διαρκέσει για πάντα με την μετανάστευση της ψυχής.
Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο επιστήμονας Δρ Robert Lanza, που ψηφίστηκε από τους τους NY Times ως ο 3ος πιο σημαντικός εν ζωή επιστήμονας , δεν έχει καμία αμφιβολία ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πιθανό.
Εδώ και καιρό ο Lanza είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα για τις προηγμένες μεθόδους που χρησιμοποιεί και είναι ειδικός στην αναγεννητική ιατρική και επιστημονικός διευθυντής της Advanced Cell Technology Company.
Είχε κάνει εκτεταμένες έρευνες στο παρελθόν πάνω στα βλαστικά κύτταρα και πολλά επιτυχημένα πειράματα σχετικά με την κλωνοποίηση απειλούμενων ζωικών ειδών.
Πριν λίγα χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη Φυσική, την Κβαντομηχανική και την Αστροφυσική. Από αυτό το εκρηκτικό μείγμα επιστημών προέκυψε η νέα θεωρία του Βιοκεντρισμού, που ο καθηγητής επικαλείται από τότε. Ο Βιοκεντρισμός διδάσκει ότι η ζωή και η συνείδηση είναι θεμελιώδεις στο σύμπαν. Πιστεύει πως η συνείδηση δημιουργεί το υλικό σύμπαν και όχι κάτι άλλο πέρα απο αυτή.
Ο Lanza επικεντρώνει την αιτιολόγηση της θεωρίας του στην ίδια τη δομή του σύμπαντος, τους νόμους της φυσικής και τις δυνάμεις και τις σταθερές που διέπουν το σύμπαν, που φαίνεται να προάγουν και να έχουν τελειοποιηθεί για τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι η νοημοσύνη υπήρχε πριν την ύλη.
Ισχυρίζεται επίσης ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι αντικείμενα ή πράγματα, αλλά μάλλον εργαλεία της νόησης των όντων.
Ο Lanza υποστηρίζει ότι κουβαλάμε και μεταφέρουμε τον χώρο και το χρόνο γύρω με μας, όπως η χελώνα μεταφέρει το καβούκι της. Αυτό σημαίνει ότι όταν το κέλυφος αποκολληθεί από πάνω μας (ο χώρος και ο χρόνος), εμείς εξακολουθούμε να υπάρχουμε.
Η θεωρία υπονοεί ότι δεν υπάρχει θάνατος της συνείδησης.
Υπάρχει μόνο η σκέψη του συνειδησιακού θανάτου, επειδή οι άνθρωποι ταυτίζονται με το υλικό τους σώμα. Πιστεύουν ότι αφού το σώμα πρόκειται να χαθεί, αργά ή γρήγορα, το ίδιο θα γίνει και με τη συνείδησή. Εάν το σώμα δημιουργεί τη συνείδηση, τότε η συνείδηση θα εξαφανιστεί μαζί με το θάνατο του σώματος.
Αλλά, αν το σώμα λαμβάνει τη συνείδηση με τον ίδιο τρόπο που η καλωδιακή τηλεόραση λαμβάνει τα δορυφορικά σήματα, τότε, φυσικά, η συνείδηση δεν τελειώνει με το θάνατο του υλικού περιβλήματος.
Στην πραγματικότητα, η συνείδηση υπάρχει έξω από τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου. Είναι σε θέση να είναι οπουδήποτε: στο ανθρώπινο σώμα και έξω από αυτό. Με άλλα λόγια, είναι μη εντοπισμένη κατά τον ίδιο τρόπο που τα κβαντικά αντικείμενα είναι μη εντοπισμένα.
Ο Lanza πιστεύει, επίσης, ότι υπάρχουν ταυτόχρονα πολλαπλά σύμπαντα. Σε ένα από αυτά, το σώμα μπορεί να είναι νεκρό, ενώ σε κάποιο άλλο να συνεχίζει να υφίσταται απορροφώντας τη συνείδηση, που μεταπήδησε σε αυτό το σύμπαν.
Αυτό σημαίνει ότι η συνείδηση κάποιου που πεθαίνει ταξιδεύει μέσω ενός τούνελ και καταλήγει όχι στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά σε έναν παρόμοιο κόσμο με αυτόν που κάποτε κατοικούσε, αλλά αυτή τη φορά ζωντανή. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς και απείρως.
Πολλαπλοί κόσμοι
Αυτή η ελπιδοφόρα, αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενη θεωρία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, έχει πολλούς αυθόρμητους υποστηρικτές, όχι μόνο ανθρώπους που αναζητούν μια ελπίδα, αλλά και ορισμένους γνωστούς επιστήμονες. Είναι οι φυσικοί και οι αστροφυσικοί που συμφωνούν με την ύπαρξη παράλληλων κόσμων και που προτείνουν τις θεωρίες για τα πολλαπλά σύμπαντα. Υπερασπίζονται αυτές τις θεωρίες και πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν φυσικοί νόμοι που απαγορεύουν την ύπαρξη παράλληλων κόσμων.
Ο πρώτος που αναφέρθηκε σε παράλληλους κόσμους ήταν ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας H.G. Wells, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτούς το 1895 στην ιστορία του «Η πόρτα στον τοίχο».
Μετά από 62 χρόνια, η ιδέα αυτή εξελίχθηκε από τον Δρ Hugh Everett στη μεταπτυχιακή του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Η βασική του διατύπωση είναι ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή, ο κόσμος χωρίζεται σε αναρίθμητα παρόμοια αντίγραφα, τα οποία την αμέσως επόμενη στιγμή εξελίσσονται διαφορετικά και χωρίζονται με τη σειρά τους σε άλλα.
Σε ορισμένους από αυτούς τους κόσμους που μπορεί να είστε παρών, μπορεί να διαβάζετε αυτό το άρθρο σε ένα σύμπαν και σε άλλο να βλέπετε τηλεόραση.
Ο κινητήριος μοχλός για αυτές τις εκδοχές είναι οι πράξεις μας, εξήγησε ο Everett. Αναλόγως με τις επιλογές που έχουμε για να κάνουμε κάτι, το σύμπαν χωρίζεται σε όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις.
Στη δεκαετία του 1980, ο Andrei Linde, επιστήμονας από το Ινστιτούτο Φυσικής του Lebedev, ανέπτυξε τη θεωρία των πολλαπλών συμπάντων. Σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο Linde εξήγησε:
"Το Διάστημα αποτελείται από πολλές διαστελλόμενες σφαίρες, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν παρόμοιες σφαίρες και ούτω καθεξής έως το άπειρο. Απέχουν μεταξύ τους εντός του σύμπαντος και η κάθε μια δεν γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης, αλλά αποτελούν μέρη του ίδιου φυσικού σύμπαντος".
Το γεγονός ότι το σύμπαν μας δεν είναι μοναδικό υποστηρίζεται από τα δεδομένα που έλαβε το διαστημικό τηλεσκόπιο Planck. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, οι επιστήμονες κατάφεραν να συνθέσουν τον πιο ακριβή χάρτη του κοσμικού μικροκυματικού φόντου, που λέγεται επίσης κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, που οφείλεται στο Big Bang και υπάρχει μέχρι σήμερα.
Από αυτόν τον χάρτη διαπιστώθηκε επίσης ότι το σύμπαν έχει πολλές σκοτεινές εσοχές που αντιπροσωπεύονται από μερικές τρύπες και εκτεταμένα κενά.
Η θεωρητικός φυσικός Laura Mersini-Houghton του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας με τους συνεργάτες της υποστηρίζει πως οι ανωμαλίες του μικροκυματικού κοσμικού υποβάθρου υφίστανται λόγω του γεγονότος ότι το σύμπαν μας επηρεάζεται από άλλα γειτονικά σύμπαντα.
Οι τρύπες και τα κενά στον χάρτη είναι άμεσο αποτέλεσμα των επιδράσεων των γειτονικών συμπάντων στο δικό μας.
Πριν αναπτύξαμε τις θεωρίες που δείχνουν πως υπάρχουν πολλές επιλογές που θα μπορούσε να έχει η ψυχή ώστε να μεταναστεύσει μετά το θάνατο, αλλά μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη της ψυχής;
Υπάρχει κάποια επιστημονική θεωρία που να επικυρώνει μια τέτοια αξίωση; Σύμφωνα με τον Δρ Stuart Hameroff, οι επιθανάτιες εμπειρίες συμβαίνουν όταν οι κβαντικές πληροφορίες, που βρίσκονται στο νευρικό σύστημα, εγκαταλείπουν το σώμα και διαλύονται μέσα στο σύμπαν. Σε αντίθεση με την υλιστική προσέγγιση της συνείδησης, ο Δρ Hameroff προσφέρει μια εναλλακτική εξήγηση, που μπορεί ίσως να βασίζεται τόσο στην ορθολογική επιστημονική προσέγγιση, όσο και στην προσωπική διαίσθηση και εμπειρία.
Η Συνείδηση κατοικεί, σύμφωνα με τον Stuart και τον Βρετανό φυσικό Sir Roger Penrose, στους μικροσωληνίσκους των κυττάρων του εγκεφάλου, οι οποίοι είναι η αρχική τοποθεσία της κβαντικής επεξεργασίας.
Μετά το θάνατο, η κβαντική πληροφορία απελευθερώνεται από το σώμα, πράγμα που σημαίνει ότι η συνείδησή την ακολουθεί. Υποστηρίζουν ότι η αίσθηση της συνείδησής είναι το αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κβαντικής βαρύτητας σε αυτούς τους μικροσωληνίσκους, μια θεωρία που ονομάστηκε ενορχηστρωμένη αντικειμενική μετατροπή (Orch-OR).
Η Συνείδηση ή τουλάχιστον η ανεπεξέργαστη πρώιμη μορφή της θεωρείται πως είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα του σύμπαντος, σύμφωνα με τους παραπάνω επιστήμονες, που υπάρχει από την πρώτη στιγμή του σύμπαντος κατά τη διάρκεια του Big Bang. «Σε ένα τέτοιο σύστημα, η πρωτο-συνειδησιακή εμπειρία είναι μια από τις βασικές ιδιότητες της φυσικής πραγματικότητας προσπελάσιμη από τις κβαντικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.
Οι ψυχές μας, στην πραγματικότητα, αποτελούνται από το ίδιο υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένο το σύμπαν και μπορεί να υπάρχουν από την αρχή του χρόνου. Οι εγκέφαλοί μας είναι απλώς δέκτες της πρωτο-συνείδησης την οποία ενισχύουν, πράγμα που είναι ενύπαρκτο στη δομή του χωροχρόνου. Έτσι, πράγματι, ένα μέρος της συνείδησής, το άυλο, θα ζήσει μετά το θάνατο του φυσικού σώματος.
Ο Δρ Hameroff δήλωσε στο ντοκιμαντερ Through the Wormhole του Science Channel: «Αν η καρδιά σταματήσει να χτυπά, το αίμα σταματά να ρέει στις φλέβες, έτσι οι μικροσωληνίσκοι χάνουν την κβαντική κατάσταση τους. Η κβαντική πληροφορία εντός των μικροσωληνίσκων δεν καταστρέφεται, δεν μπορεί να καταστραφεί, απλώς διανέμεται και διασκορπίζεται στο σύμπαν«. Ο Robert Lanza προσθέτει εδώ ότι όχι μόνο θα υπάρχει στο υφιστάμενο σύμπαν, αλλά ίσως υπάρχει και σε ένα άλλο σύμπαν.
Εάν ο ασθενής αναβιώσει, συνέλθει και η καρδιά του αρχίσει να χτυπά ξανά, αυτή η κβαντική πληροφορία επανέρχεται πίσω στα μικροσωληνίσκους και ο ασθενής περιγράφει την εμπειρία του.
Και προσθέτει: «Αν ο ασθενής δεν αναβιώσει, και πεθάνει, είναι πιθανό αυτή η κβαντική πληροφορία να μπορεί να υπάρξει έξω από το σώμα, ίσως επ ‘αόριστον, ως ψυχή.«

Η σύνδεση της συνείδησης με την κβαντική θεωρία εξηγεί πράγματα όπως τις επιθανάτιες εμπειρίες, την αστρική προβολή, τις εξωσωματικές εμπειρίες, ακόμα και τη μετενσάρκωση χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουμε σε θρησκευτικές ιδεολογίες. Η ενέργεια της συνειδητότητας μπορεί να ανακυκλώνεται εκ νέου σε διαφορετικά σώματα με κάποιον τρόπο ή να υπάρχει έξω από το φυσικό σώμα σε κάποιο άλλο επίπεδο της πραγματικότητας ή να μεταβαίνει σε ένα άλλο σύμπαν.