AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

   Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης –Αμφικτύων

ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Στα Ομηρικά Έπη - ειδικά σε ότι αφορούν  τους θεούς-υπάρχουν ασαφείς αναφορές για ορισμένα μυστηριώδη και ανεξήγητα θέματα που αφήνουν πολλά ερωτηματικά και ακόμη δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς.   Κατόπιν τούτου εκρίθη  σκόπιμο να  εξετασθούν αυτές , αλλά και άλλες που αναφέρονται στην Ελληνική Αρχαιολογία (Μυθολογία)  Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στο μέτρο  του δυνατού  να δώσουμε  κάποιες  εξηγήσεις  στα ανεξήγητα αυτά φαινόμενα.. Διότι δεν είναι επιστημονικά ορθόν  να  υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος ήτο   μεγάλος «παραμυθάς» και έπλαθε παραμύθια για τους αφελείς Έλληνες, χωρίς  αυτά να έχουν κάποια πραγματική βάση. Όταν μάλιστα με βάση τα γραπτά του  ήλθαν στο φως  πόλεις της προϊστορίας και επαληθεύθηκαν πλήρως είναι καιρός να πάρουμε στα σοβαρά τον Όμηρο , όπως λέγει και ο . 
 Ανακύπτουν  λοιπόν πολλά  ανεξήγητα θέματα τα οποία αναμένουν κάποτε την    απάντηση  τους από τους επιστήμονες και  τους ειδικούς. Αν δεχθούμε ότι όλα είναι γραμμένα στην   μνήμη του «θεοτεχνείου» στον Συμπαντικό Όλυμπο- όπως   τα σχέδια στο συρτάρι  ενός αρχιτέκτονος-τότε μπορούμε να πούμε ότι ο Όμηρος είναι ο πρώτος «κλέφτης» της πνευματικής ιδιοκτησίας των θεών, εάν δεν τα πήρε από το Μουσείο που διατηρούσε αρχεία κάποιου προγενέστερου πολιτισμού. Διότι και με την φαντασία του  ακόμη να τα σκεφθεί  όσα έγραψε , θα χρειαζόταν κάποια γνώση, και ενυπάρχουσες παραστάσεις τις  οποίες πιστεύουμε ότι  από κάπου τις άντλησε.   Κι’ αν οι προγενέστερες γενιές θεωρούσαν σαν φανταστικά παραμύθια τα αναφερόμενα στους Θεούς του Ολύμπου,  σήμερον  με την επιτευχθείσα πρόοδον της επιστήμης-τεχνολογίας  μπορούν κάλλιστα   να εξηγηθούν, διότι έχουν γίνει πραγματικότης,    Επομένως προκύπτουν ορισμένα  ερωτήματα :
-Μήπως προϋπήρξε κάποιος πανάρχαιος πολιτισμός ή και πολιτισμοί ανώτεροι από τον σημερινό,  που άφησαν τα ίχνη τους ως την εποχή μας ; Και αν ναι –όπως υποστηρίζουμε με ατράνταχτα  τεκμήρια- ποια η  υφή  εκείνου του ευεργετικού για τον Άνθρωπο και την Φύση πολιτισμού ;
-Μήπως ο πολιτισμός αυτός ητο περισσότερο πνευματικός και λιγότερο υλιστικός  από τον δικό μας, παρότι δεν υπελείπετο και σε θαυμαστά τεχνολογικά επιτεύγματα ;
- Μήπως σήμερα έχουμε   επιλέξει λάθος δρόμο προς την πρόοδο ;      
-Μήπως έχουμε       το μοντέλο  της άκρατης κατανάλωσης υλιστικών  Αγάθων  είναι σαθρό;
- Μήπως πρέπει να μεταπέσουμε στο μοντέλο της  κατανάλωσης περισσότερων πνευματικών  αγαθών και ολιγότερων υλικών  τοιούτων ;
-Μήπως  ωρίμασαν  οι καιροί  να  αναληφθεί από την επιστημονική μας κοινότητα  μια  Συνολική Μελέτη και Αξιολογική Εκτίμηση  του Ελληνικού Πολιτισμού σε σχέση με τον Παγκόσμιο  τοιούτο, όχι για να προβάλλουμε το εθνικό μας Εγώ, αλλά για να οδηγηθούμε στην αλήθεια  
 Γιατί σήμερον η τάση είναι να   διασπάσουμε τον παγκόσμιο πολιτισμό για λόγους ευνόητους και να   μοιράσουμε ισομερώς την «πίττα» του . Επιβάλλεται λοιπόν να    οδηγηθούμε  στις ρίζες του θαυμαστού εκείνου πολιτισμού που εξημέρωσε τον Άνθρωπο και τον έβγαλε από την κατάσταση του ζώου . Διότι μόνον από την πηγή  εκείνου θα αντλήσουμε διδάγματα για να διορθώσουμε την σημερινή εσφαλμένη πορεία του κόσμου, ώστε   να προχωρήσουμε σταθερά  στο μέλλον προς την πρόοδο.
- Από πού ήλθε αυτός ο Πολιτισμός; Είναι γηγενής, δηλαδή αναπτύχθηκε εδώ στην Γη, ή τα σπέρματα του, όπως τα σπέρματα της ζωής , ήλθαν από εξωγήινους κόσμους ;
- Μήπως  μετά την πλήρη ανάπτυξη του ο Πολιτισμός αυτός τράπηκε προς άλλες εξωγήινες κατευθύνσεις, ιδία μετά την μετατόπιση του άξονος της Γης και τις επελθούσες κοσμολογικές καταστροφές ;
- Υπάρχουν άραγε σπέρματα αυτού του πολιτισμού στο διάστημα , ή κάπου στην Γη που μπορεί να συμβάλλουν στην τεχνολογική πρόοδο ώστε να ξεπεράσουμε  τα σημερινά μας αδιέξοδα , εξ αιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτου , της ξηρασίας, των πλημμύρων  και των επιδράσεων στη ζωή   που θα προκύψουν λίαν συντόμως αν δεν αντιμετωπισθούν επαρκώς.
Δυστυχώς η καταστροφή της   Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο μέγιστο μέρος της, έχει αποστερήσει την ανθρωπότητα αυτών των απαραιτήτων πηγών πληροφοριών, που   θα μας ήσαν λίαν χρήσιμες σήμερον. Θεωρίες και πληροφορίες, αρχαίες και νεώτερες, χρήζουν διερεύνησεως και αποκωδικοποιήσεως , χωρίς δογματισμούς. Μόνον έτσι θα βρούμε το πραγματικό νόημα τους μέσα από τους συμβολισμούς , την αλληγορία , την ομιχλώδη  θολούρα και τις αντιφάσεις τους.

          Τα Γένη
         
          Ερωτήματα εγείρονται επίσης  σχετικά με τα Γένη του Οβιδίου.[ΩΓΥΓΙΑ, τομ. Α’ σελ. 38, Αθαν. Σταγειρίτης, Ελευθέρα Σκέψις]  σύμφωνα με τα οποία η  ηλικία του Κόσμου  διαιρείται εις τέσσαρες Αιώνας, ήτοι:
1/ Τον Χρυσούν
2/ Το Αργυρούν
3/ Τον Χαλκούν
4/ Τον Σιδηρούν
 Ερευνώντας τον «Χρυσούν Αιώνα» της βασιλείας του Κρόνου βλέπουμε ότι οι άνθρωποι τότε ήσαν απλοί, άκακοι και δίκαιοι. Δεν είχαν ούτε διοικητάς , ούτε κριτάς, ούτε νόμους, ούτε πολέμους, ούτε αρπαγάς, ούτε σύνορα, ούτε οίκους, ούτε πόλεις περιτειχισμένες, διά τον φόβο των εχθρών. Ούτε περιήρχοντο από του ενός τόπου εις άλλον δια το κέρδος, ή αρπαγήν , ή  χάριν περιηγήσεως, αλλά είχον τους καρπούς των φυτών κοινούς, και τα βλαστήματα της Γης ομοίως. Η Γη εκαρποφόρει σίτον άνευ καλλιέργειας, τα δένδρα είχον μέλι, και οι ποταμοί έρρεον νέκταρ και γάλα. Όθεν και δεν ήσαν ούτε φόβος, ούτε λύπη ούτε άλλο τι κακόν.

  Εκ των ανωτέρω  προκύπτουν τα εξής   :

1/ Η φύση της Γης τότε ήτο διαφορετική από την σημερινή και επιδρούσε διαφορετικά και στην φύση του ανθρώπου, της οποίας είναι αναπόσπαστο μέρος
2/ Τούτο προϋποθέτει ότι   ο άξονας της Γης τότε ήτο διαφορετικός από τον σημερινό, διότι έτσι μόνον μπορεί να εξηγηθεί αυτή η γενική καρποφορία και η διαρκής άνοιξη που επικρατούσε τότε.
3/ Για να επικρατεί ίση μέρα και ίση νύκτα και διαρκής άνοιξη και  για να μην  υπάρχει ούτε ψύχος ούτε ζέστη αλλά ευκρασία του κλίματος, σημαίνει ότι τα αστρονομικά δεδομένα ήσαν διαφορετικά από τα σημερινά.
4/  Ως γνωστόν , η μεταβολή   στην φύση της Γης      προκλήθηκε από κάποια μείζονα φυσική καταστροφή, όπως η συνάντηση της με κάποιο άλλο ουράνιο σώμα,(κομήτης ) ή η πρόσκρουση αυτού επί της Γης, εξ αιτίας της οποίας να προήλθε μια εκτεταμένη  Καταστροφή, ή Κατακλυσμός , όπως αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις μυθολογίες του αρχαίου κόσμου. Κατ’ εξαίρεση στην Ελληνική Αρχαιολογία (Μυθολογία) αναφέρονται τρεις τέτοιοι Κατακλυσμοί,
α/ του Ογύγου,
β/ του Δαρδάνου και
γ/ του Δευκαλίωνος .
Ο μύθος του Φαέθοντος που  οδήγησε  το άρμα του προς τον Ήλιο σημαίνει ότι κάποιο μεγάλο αστρονομικό φαινόμενο συνέβη τότε-όπως λ. χ κάποιος κομήτης πλησίασε τη Γη- με σοβαρές συνέπειες στη Γη.
5/ Μήπως   η λήξη της   βασιλείας του Κρόνου σηματοδοτεί κάποιον  άλλον πολιτισμό που κατεστράφη όταν συνέβη η καταστροφή της Ατλαντίδος και  της Αιγηίδος ;
Για την πληρεστέραν ενημέρωση των αναγνωστών  επί του βιβλίου τούτου θεωρείται επίσης σκόπιμον να παρατεθούν δύο θεωρίες, ήτοι :

  Η Θεωρία περί Εξωγήινων

Αυτή   έρχεται συχνά στο προσκήνιο με την εμφάνιση φωτεινών σκαφών υπό την επωνυμία ΑΤΙΑ (Άγνωστα Τροχιακά Ιπτάμενα Αντικείμενα) τα γνωστά μας UFO
 Μήπως όμως οι θεοί ήσαν όντα από κάποιον άλλο πλανήτη και είχαν διαφορετική οργανική σύσταση ;
Μήπως υπάρχουν και άνθρωποι που ήλθαν από άλλους κόσμους και κατοίκησαν στη Γη   ; Γιατί πως αλλιώς να εξηγηθεί η τόσο διαφορετική συμπεριφορά τους και ο διαφορετικός τρόπος σκέψεως ;
Μήπως λοιπόν το Νέκταρ και η Αμβροσία αλληγορούν διαφορετικά συστατικά των εξωγήινων θεών ;
Προσωπικά  θέλω να σκέπτομαι λογικά και όχι μεταφυσικά ή φανταστικά. Υπάρχουν όμως διάφορες  θεωρίες  και απόψεις που  πρέπει να μνημονευθούν για να μην θεωρηθούμε δογματικοί

 Ο Ψεύτικος Κόσμος

 Αν υποθέσουμε ότι όλο το Σύμπαν   δημιουργήθηκε από ένα Ασύλληπτο Πρόγραμμα ενός Υπερυπολογιστή που βρίσκεται στο «θεοτεχνείο του Διός και της Ηρας» τότε  φθάνουμε αναπόφευκτα στο εξής συμπέρασμα :
Κατά την διάρκεια των 13,7 δισεκατομμυρίων ετών  της ζωής του Σύμπαντος σίγουρα θα έχουν εμφανισθεί ατέλειες, ελαττώματα , ακόμη και ιοί που θα έθεταν σε κίνδυνο τη λειτουργία και την εξέλιξη του. Πιθανόν οι «προγραμματιστές» -ας πούμε οι θεοί- να διέγνωσαν εγκαίρως τα λάθη τους και να αναβάθμισαν το πρόγραμμα εξασφαλίζοντας την επιβίωση μας. Μάλιστα ορισμένοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι αυτά που θεωρούμε μεγάλα μυστήρια της επιστήμης δεν είναι παρά αναβαθμίσεις στο λογισμικό μας. Επομένως όλα στον Κόσμο εξελίσσονται και βαίνουν καθοδηγούμενα από την Ανάγκη και την Ειμαρμένη και σ’ αυτούς τους αμείλικτους Συμπαντικούς νόμους συμπεριλαμβάνονται όχι μόνον οι άνθρωποι , αλλά και οι θεοί. Εξ άλλου κατά τον Πλάτωνα όλα όσα γίνονται στο Σύμπαν –και φυσικά και στην Γη-είναι γραμμένα στο «θεοτεχνείο» του Διός και της Ήρας, δηλαδή στην Συμπαντική  Συνείδηση  στην Ιλιάδα

Επ’ αυτού οι κοσμολόγοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια τους να περιγράψουν το Σύμπαν. Ερωτήματα όπως γιατί το Σύμπαν έχει την ίδια θερμοκρασία παντού ή γιατί η ύλη είναι τόσο ομοιόμορφα κατανεμημένη δεν εξηγούνταν εύκολα από την Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. Οι κοσμολόγοι πάντως έχουν διαπιστώσει απώλεια θερμότητος, προς τον εξωκοσμικό μας χώρο. Το πρόβλημα της  Δημιουργίας του Σύμπαντος φάνταζε δυσεπίλυτο και ημιτελές. Πριν από περίπου είκοσι χρόνια μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Αμερικανό φυσικό Αλαν Γκουθ διετύπωσε μια νέα θεωρία η οποία σε μεγάλο βαθμό παρείχε τις κατάλληλες απαντήσεις. Αυτό που πρότεινε ο Γκούθ ήταν ένα πληθωρικό Σύμπαν που προήλθε από μια υπερταχεία διαστολή τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση του. Συγκεκριμένα ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη το νεαρό Σύμπαν επεκτάθηκε απότομα Από το αρχικό μέγεθος  που είχε-ένα δισεκατομμυριοστό του πρωτονίου- έφθασε στο μέγεθος ενός μικρού νομίσματος. Έτσι μόνον εξηγείται  η ομοιόμορφη κατανομή της ύλης.  Το περίεργο είναι η χρονική διάρκεια της διαστολής. Αν είχε διαρκέσει λίγο περισσότερο  ή λίγο λιγότερο δεν θα σχηματιζόταν η ύλη, η βαρύτητα , συνεπώς και η ζωή. Αυτή η σύμπτωση προβληματίζει πολλούς στοχαστές οι οποίοι πιστεύουν ότι ίσως είναι μια εσκεμμένη παρέμβαση με  στόχο την επιτυχία του πειράματος της Ζωής. Ένας απ’ αυτούς, ο διακεκριμένος Βρετανός μαθηματικός στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ Τζον Μπάροου, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για αναβάθμιση στο υποθετικό πρόγραμμα προσομοίωσης του Κόσμου. Πρώτος που υποστήριξε ότι το Σύμπαν έχει ηλεκτρονική δομή είναι ο Τζον Αρμστρογκ Γουίλερ, φυσικός στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον και νονός της «Μαύρης Τρύπας»   Η σύσταση όλων των πραγμάτων πηγάζει από δυαδικές επιλογές, δηλαδή από μπιτ. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για σωματίδια είτε για δυνάμεις είτε για τον ίδιο το χωροχρόνο. Ο Κόσμος μας είναι δημιούργημα του σωμάτιου (ωάριου ) της Συμπαντικής Ήρας και του ενέργειου(σπερματοζωάριου) του Συμπαντικού Διός. Σε τελική ανάλυση ακόμη και η ίδια η πραγματικότητα είναι είτε καταφατική είτε αρνητική, και το Μηδέν είναι το  ΤΙΠΟΤΑ  είτε το  ΟΛΟΝ.     Με βάση τα ανωτέρω μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Κοσμικοί θεοί του Ολύμπου δεν ήσαν άλλοι παρά οι σοφοί που  αναβάθμισαν  το λογισμικό   πρόγραμμα  στη γη προ αμνημονεύτων χρόνων. Με βάση αυτό το πρόγραμμα οι άνθρωποι προικίσθηκαν με το χάρισμα του Λόγου και το προνόμιο να δημιουργούν πολιτισμό.

2/  Η  Θεωρία των Ελευθερομασσόνων

Αυτή  προβλέπει την ύπαρξη εξωγήινων  θεών  οι οποίοι ανεμείχθησαν με τους ιθαγενείς γήινους και σχημάτισαν τον «πολιτισμό του φιδιού» [του  διακεκριμένου Καναδού  καθηγητή Timothy Watson  του πανεπιστημίου της Σεούλ   ] Η θεωρία αυτή έχει σε   μετάφραση ως εξής:
α/ Οι   μυστικές ρατσιστικές σχολές
«Μυστηριώδεις σχολές δημιουργήθηκαν στον αρχαίο κόσμο για την προστασία της καταγωγής αυτών που  είχαν  αριστοκρατικό αίμα. Αυτές οι σχολές είχαν μυητικούς βαθμούς ή επίπεδα , όπως ακριβώς ισχύει  στο πανεπιστημιακό σύστημα βαθμών  και το σύστημα βαθμών στην στρατιωτική και πολιτική ιεραρχία.. Το μυητικό σύστημα εξυπηρετεί δύο σκοπούς:
Πρώτον τον εσωτερικό έλεγχο και,
Δεύτερον   τον έλεγχο του κόσμου  από τη εκλεκτή ομάδα.
 Το μυητικό σύστημα πρωταρχικά προστάτευε την   αριστοκρατική καταγωγή των γαλαζοαίματων.    Εντός του ανθρωπίνου γένους επίστευαν ότι  υπάρχουν μερικές εκλεκτές οικογένειες εξ αίματος στις οποίες το αίμα είναι περισσότερο καθαρό.  Πρόκειται για τους Γαλαζοαίματους.  Αυτοί φοιτούν  σε  μυστηριώδεις  ιεραρχικές σχολές που είναι ακόμη εν λειτουργία .

Η Παγκόσμια Τάξη και η Νέα Εποχή

Έργο  αυτής της επικίνδυνης πλουτοκρατικής, ιερατικής και καμπαλιστικής  μαφίας είναι  η εγκαθίδρυση της   Παγκόσμιας Δικτατορίας. Μια τέτοια συγκρότηση του κόσμου έρχεται σε αντίθεση-κατά τον αρχαίο Ελληνικό Λόγο – με την πολύπλοκη  οργάνωση της ύλης και ενέργειας του σύμπαντος. Οι  Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν -όπως και οι σημερινοί επιστήμονες- ότι: « Το Σύμπαν είναι μια πραγματική μουσική συμφωνία  της οποίας οι νότες  είναι άτομα σε συνδυασμούς απίστευτα πολύπλοκους και απείρους, τους  οποίους διέπει ο  Παγκόσμιος Φυσικός  Νόμος. Μια τέτοια μουσική  αρμονία  είναι και τα Έπη του Ομήρου. Όλα όσα συνέβησαν πάνω στη Γη θα μπορούσαν  να είχαν  συμβεί αμέτρητες φορές  στο παρελθόν και να επαναληφθούν  στο μέλλον μέσα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος» Οι Έλληνες πίστευαν στις τέσσαρες ιδιότητες της Αρετής , ήτοι  στην   Σωφροσύνη,   Ανδρεία,   Φρόνηση και   Δικαιοσύνη και όχι στην εξ αίματος ανωτερότητα κάποιας «εκλεκτής» φυλής.  Επιβεβαιώνεται  λοιπόν ο Ηράκλειτος σήμερον όσο ποτέ στο παρελθόν με την μνημειώδη ρήση του «Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα »
 Η ρατσιστική θεωρία των Ελευθερομασσόνων για την διατήρηση της καθαρότητος του αίματος των ευγενών φαντάζει όχι μόνον ανόητη αλλά και λίαν επικίνδυνη σήμερον. Το Ελληνικό Πάνθεον (το ένδοξο γένος του Διός/ Ζηνός και της Ηρας ) φροντίζει για την διατήρηση των νόμων και θεσμών και την διάδοση της Γνώσεως. Ο Ησίοδος αοράτως και αρρήτως συνδέει δια της Αρετής τον θείον  διάκοσμον της Ζωής/Νου/ Διός και των  νομίμων συζύγων του και τέκνων του μετά των θνητών. Διά την ανθρωπίνην διάνοιαν τεκνοποίησις σημαίνει γένεσις νέων ιδιοτήτων, ως περιγράφονται υπό των ονομάτων των  27 τέκνων του Διός/Ζηνός, των εκ των θείων γάμων με τις 9 συζύγους προελθόντων , με σκοπόν την ιδιότητα δημιουργίας νέων ορθών «συλλογισμών» [ΑΡΡΗΤΟΙ  ΛΟΓΟΙ, ΑΛΤΑΝΗ Εκδ. Γεωργιάδη]
Στην μελέτη αυτή γίνεται  προσέγγιση όλων των σημείων της προϊστορίας και της ιστορίας  που φαντάζουν παράδοξα και μυστηριώδη. Τούτο θα πραγματοποιηθεί μακρυά από δογματισμούς, προκαταλήψεις  και αγκυλώσεις  που βάζει το Κατεστημένο και  υπό το πρίσμα της  τεχνολογικής προόδου της σύγχρονης εποχής . .

Τα καυτά ερωτήματα που ανακύπτουν είναι:

-Τι είναι ο κόσμος;
- Πως ταξίδευαν οι Θεοί του Ολύμπου;
 Λόγου χάριν θα αναλυθούν όλα τα μυστηριώδη γεγονότα που ως τώρα εθεωρούντο ως   παραμύθια της Μυθολογίας, ήτοι : 
-Πως ταξίδευσε ο Ζευς με την κουστωδία του στην χώρα των Αιθιόπων (Ινδίες)   επι 12ήμερον από τον Ωκεανό, όπως γράφει Όμηρος στην Ιλιάδα  ; Γιατί ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα μπορούσε να το κάνει με πλοίο, και πολύ περισσότερο   πεζός,  ή  με άμαξα.
- Τι ήτο το φτερωτό άρμα του Ποσειδώνα που έδωσε στο Λίγκα για να μεταφέρει την Μάρπισσα από την Στερεά Ελλάδα στη Μεσσηνία ;
          - Πως ο Λυγκεύς έβλεπε και τα μακρά , και τα εν τη Γη και τα εν τη θαλάσση πράγματα   ;
- Μήπως εχρησιμοποίει κάποια συσκευή τελειότερη και του σημερινού ραντάρ   ;
-Η μήπως είχε αναπτύξει σε υπέρτατο βαθμό άλλες αισθήσεις, όπως η διαίσθηση ή η ενόραση ώστε να βλέπει και μακρυά ;
          - Πως έκαναν το 250 π.X οι Έλληνες γιατροί   εγχειρήσεις εγκεφάλου! [Οπή δύο εκατ. με τρυπάνι  βρέθηκε  σε κρανίο του ασθενούς σε εγχείρηση που εικάζεται πως πραγματοποιήθηκε το 250 π.X., σύμφωνα με το εύρημα που ήρθε στο φως σε τάφο της Χίου, όπως εμφαίνεται   στην Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 03/04/03]
Πως  έκαναν  εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς. Με τι τεχνολογικά μέσα τις επραγματοποίουν ;
          -  Πως γνώριζε    ο Μελάμπους τη γλώσσα των πτηνών; Τι όργανα ή αισθητήρια χρησιμοποιούσε;
- Πως κατασκευάσθηκαν τα μεγαλιθικά έργα των Πελασγών, οι Πυραμίδες των Αιγυπτίων, τα τεχνολογικά έργα των Μινύων, τα αυτόματα(Τάλος) των Μινωιτών, ο  Υπολογιστής των Αντικηθύρων, το Ευπαλίνειον Όρυγμα κ.ο.κ
-Τι ήτο το μνημείο  Στόουνχεντζ της Αγγλίας ;
-Γιατί  κρύβουν ότι ήτο ναός του Απόλλωνος , όπως λέγει ο Διόδωρος Σικελιώτης;
Τι συμβαίνει λοιπόν ; Ποιόν φοβούνται ; Μήπως αυτούς που θεωρούμε πρωτόγονους πολιτισμούς , όπως  οι Προκατακλυσμιαίοι Αιγαίοι και Ατλάντιοι,  οι  Πελασγοί, οι Μινύες,  οι Μινωίτες,  οι Μυκηναΐοι κλπ, αντιλαμβάνονταν και κατανοούσαν τα μυστικά του ουρανού, της ψυχής  του ανθρώπου και της ζωής καλύτερα από μας τους  δήθεν πολιτισμένους και τεχνολογικά προοδευμένους ανθρώπους ; Άραγε τι θα έχει απομείνει από τα δικά μας σημερινά κτίσματα ύστερα από 3.500 χρόνια ; Γιατί   παντού και πάντοτε προβάλλουν την Βίβλο; Ποια συνωμοσία  προωθούν αυτές οι εγκληματικές και αντιανθρώπινες μεθοδεύσεις και τα ψεύδη τους ;  Η θεωρία των Ελευθερομασσόνων ενδέχεται να μας δώσει απαντήσεις .

Ποιος δημιούργησε τον πρώτον Πολιτισμό;

Τούτο έχει περίτρανα αποδειχθεί από όλες τις επί μέρους μελέτες που έγιναν ως τώρα   από την αρχαιότητα ως σήμερον . Όλες μα όλες μας παραπέμπουν στο λαό της θάλασσας που κατοικούσε στην περιοχή του Αιγαίου και πέριξ αυτού, δηλαδή στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Ιωνία, την Κάτω Ιταλία(Μεγάλη Ελλάδα) και  την Μακεδονία ως την νότια Βαλκανική.  Λόγω της φύσεως των Πελασγών  που  είχαν  αγάπη προς τα ταξίδια και τη θάλασσα η περιοχή αυτή επεκτείνεται ως την  Εγγύς Ανατολή , την Αίγυπτο και  τις ακτές της Βορείου Αφρικής . Αυτή είναι το λίκνο  του πανανθρώπινου πολιτισμού  και όποια πέτρα κι’ αν σηκώσετε κάτω θα βρείτε τα ίχνη του μεγαλειώδους αυτού πολιτισμού και μαζί και τις σφραγίδες του , δηλαδή τα αρχέτυπα σύμβολα του όπως λ.χ Σβάστικες, Σπείρες, Αετώματα, Κίονες , Ρυθμοί, Γοργόνια, Αμφιθέατρα, Θαλάσσια σύμβολα κ.α που διεσπάρησαν σε όλο τον κόσμο , όταν σε πανάρχαια χρόνια εξακοντίσθηκε ο πολιτισμός αυτός στα πέρατα της οικουμένης.
Παρ’ όλα αυτά ένα θεοκρατικό και μαφιόζικο κατεστημένο  έχει ρίξει πέπλο σιωπής , παραπληροφόρησης , παραπλάνησης , διαστρέβλωσης, παραχάραξης και καταστροφής των ιστορικών, αρχαιολογικών, προϊστορικών , ανθρωπολογικών και άλλων ευρημάτων για τους εξής  λόγους:
1/.  Γιατί δεν θέλει να υπάρχει τίποτα παλαιότερον της δικής του Βίβλου. Και επειδή η Βίβλος ομιλεί ότι ο θεός του Ισραήλ έφτιαξε τον κόσμο   περί το 4.000 π. Χ  δεν θέλει η ιστορία να εκπορεύεται ενωρίτερον εκείνης της χρονολογίας, όσο γελοίο κι’ αν φαίνεται τούτο σε μια επιστημονική εποχή όπου «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».
2/ Διότι το Ελληνικό σύστημα Αξιών  στηρίζεται στην Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Αλήθεια(επιστημονική και φιλοσοφική), την αξιοπρέπεια του ατόμου, την αμφισβήτηση -ακόμη και των Θεών- τα ανθρώπινα δικαιώματα, του «Γνώθι σ’αυτόν», την Ενότητα, την Ειρήνη κλπ  Αντίθετα,  το Ιουδαϊκό σύστημα «Αξιών» ,   στηρίζεται στον υλισμό,   αυταρχισμό,   δογματισμό , θεοκρατία , το ψεύδος, το «διαίρει και βασίλευε»  κλπ. Αυτή η εξουσιαστική συμμορία που  ποδηγετεί  με το χρήμα  εδώ και 17 αιώνες τον κόσμο απαγορεύει την αποκάλυψη αυτής της αλήθειας. Προκειμένου να μάθουμε από πού ξεκίνησε ο παγκόσμιος πολιτισμός και γιατί σταμάτησε η προσπάθεια αυτή του ανθρώπου στο μέσον;  Κι ‘αυτό όχι για να καυχηθούμε για τον πολιτισμό που ξεκίνησαν  οι πρόγονοι μας, αλλά για να πληροφορηθούμε με ποιες αξίες  και ποια ψυχοπνευματικά εργαλεία   μπόρεσαν να ξεφύγουν από την πρωτόγονη ζωή και να φθάσουν στο  πολιτιστικό επίπεδο των κλασικών χρόνων , που ακόμη και σήμερον θα το ζηλεύαμε. Και ποιος ξεκίνησε την πνευματική και πολιτιστική αντεπανάσταση κατά του νεοσύστατου Ελληνικού πολιτισμού;

Ομηρικά Έπη και Δημιουργική Φαντασία

Αν υπάρχει ένα βιβλίο που να εξάπτει και να φλογίζει τη δημιουργική φαντασία και να βοηθά τον άνθρωπο στην ανάπτυξη της δημιουργικής του σκέψεως  και ολοκληρωμένης προσωπικότητος αυτό είναι η Ιλιάδα και Οδύσσεια. Παράλληλα,  αναπτύσσει την ηθική συνείδηση του ανθρώπου .  Οι ανά τους αιώνες σοφοί  δάσκαλοι της ανθρωπότητος δίδαξαν γενεές  νέων  με τα διδάγματα του ωραιότατου και θελκτικότατου ποιήματος του Ομήρου , διότι αγαπούσαν τους νέους και ήθελαν να τους κάνουν καλύτερους. Η λεγόμενη Ελληνική Μυθολογία που στην πραγματικότητα είναι η πανάρχαια Ελληνική Αρχαιολογία είναι πλούσια σε φαντασία , φιλοσοφία , γνώσεις και συνιστάται ως το καλύτερο βιβλίο για την ανάπτυξη της  κριτικής σκέψεως και δημιουργικής φαντασίας . Δεν είναι τυχαίον ότι ι καλύτεροι επιχειρηματίες, καλλιτέχνες  και  πολιτικοί είναι γνώστες της Ελληνική Αρχαιολογίας.
 Όμως το τελευταίο ήμισυ του περασμένου αιώνος  οι δήθεν «εκσυγχρονιστές» -στην ουσία όμως σκοταδιστές - αντί των Ομηρικών Επών δίδαξαν στους νέους τη δογματική Βίβλο και έκλεισαν λόγω δήθεν «οικονομιών» τις Σχολές Κλασικών Σπουδών σε αρκετά Πανεπιστήμια , με αποτέλεσμα να φθάσει ο κόσμος στα σημερινά αδιέξοδα  . Ο Όμηρος εκδικείται όποιον τον περιφρονεί , ή αμείβει αυτόν που τον μελετάει . (όρα Μέγα Αλέξανδρο που τον είχε στο προσκεφάλι του) .

 Παραθέτουμε  άρθρο του κ. Mike, Demian  από το τελευταίο τεύχος(Jun 04, 2004) του περιοδικού Archaeology για να ενισχύσουμε την άποψη ότι και Ομηρος υπήρξε και Τρωικός Πόλεμος έγινε.
Παρά τις υποθέσεις που ισχυρίζονται το αντίθετο, η αρχαιολογική έρευνα που γίνεται στα πλαίσια του νέου προγράμματος για την Τροία, δεν έχει ως σκοπό την κατανόηση της Ιλιάδος του Ομήρου ή τον Τρωικό Πόλεμο.
Τα τελευταία 16 έτη, περισσότεροι από 350 μελετητές, επιστήμονες, και τεχνικοί από σχεδόν 20 χώρες έχουν συνεργαστεί στις ανασκαφές του χώρου στη βορειοδυτική Τουρκία, που ξεκίνησε ως ακρόπολη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην τρίτη χιλιετία πΧ. και κατέληξε ως Βυζαντινός οικισμός πρίν εγκαταλειφθεί στο 1350πΧ. Εντούτοις, ως διευθυντής των πρόσφατων ανασκαφών, μου τίθεται συνεχώς το ερώτημα εάν ο τρωικός πόλεμος του Ομήρου συνέβη πραγματικά.

Το μέγεθος της Τροίας

Η Τροία φαίνεται ότι καταστράφηκε περίπου το 1180 πΧ. (αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στο τέλος της ανασκαφής επιπέδων της Τροίας VIi ή VIIa), πιθανώς από έναν πόλεμο. Υπάρχουν στοιχεία μιας πυρκαγιάς, μερικών σκελετών, και ενός σωρού σφαιρών σφεντονών. Αν οι κάτοικοι είχαν υπερασπίσει επιτυχώς την πόλη τους θα είχαν συλλέξει τις σφαίρες σφεντονών τους και θα τις είχαν αποθηκεύσει για ένα επόμενο γεγονός, αλλά ένας νικηφόρος κατακτητής δεν θα είχε κάνει τίποτα με αυτές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σύγκρουση ήταν ο γνωστός πόλεμος -- παρόλο που η αρχαία παράδοση τον τοποθετεί χρονικά γύρω σε αυτήν την περίοδο. Μετά από μια μεταβατική περίοδο μερικών δεκαετιών, ένας νέος πληθυσμός από τα ανατολικά Βαλκάνια ή τη βορειοδυτική περιοχή της Μαύρης Θάλασσας εγκαταστάθηκε προφανώς στα ερείπια, μίας πιθανώς πολύ αποδυναμωμένης πόλης. Το κύριο επιχείρημα κατά της συσχέτισης αυτών των ερειπίων με τη μεγάλη πόλη που περιγράφεται στην Ιλιάδα, ήταν ότι η Τροία της 'Υστερης Εποχής του Χαλκού, ήταν μια πλήρως ασήμαντη πόλη και όχι μία πόλη που αξίζει να κάνεις πόλεμο γι αυτήν. Οι νέες όμως ανασκαφές μας και η πρόοδος της έρευνας στη νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν αλλάξει αρκετά αυτή την εικόνα της Τροίας.
Φαίνεται ότι αυτή η πόλη ήταν, με τα πρότυπα της συγκεκριμένης περιοχής εκείνης της περιόδου, πολύ μεγάλη πράγματι, και σίγουρα η θέση της ήταν σημαντική ως προς τον έλεγχο της πρόσβασης από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα και από την Μικρά Ασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη και αντίστροφα. Η ακρόπολή της ήταν ασύγκριτη στην ευρύτερη περιοχή και, όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης η Τροία προφανώς δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις και χρειάστηκε να υπερασπιστεί επανειλημμένως τον χώρο της, όπως υποδεικνύεται από τις επισκευές των οχυρώσεων της ακρόπολης και τις προσπάθειες να διευρυνθούν και να ενισχυθούν

.

Ένα θεαματικό αποτέλεσμα των νέων ανασκαφών είναι η επαλήθευση της ύπαρξης ενός παλιότερου οικισμού από το 1700 μέχρι τις αρχές του 1200 πΧ. (επίπεδα VI/VIIa) απ έξω, νότια και ανατολικά της ακρόπολης. Όπως δείχνουν οι έρευνες των μαγνητομέτρων και οι επτά ανασκαφές που έλαβαν χώρα από το 1993, αυτή η χαμηλότερη πόλη περιβλήθηκε τουλάχιστον κατά τον 13ο αιώνα από μια εντυπωσιακή σε σχήμα U τάφρο οχύρωσης, περίπου 11.5 πόδια ευρεία και 6.5 βαθιά, κομμένη στον ασβεστολιθικό στρώμα του βράχου. Τα συμπεράσματα για την ύπαρξη και την ποιότητα των κτηρίων μέσα στα όρια της τάφρου έχουν συναχθεί βάσει διάφορων δοκιμαστικών τάφρων και ανασκαφών, μερικές από τις οποίες καλύπτουν μια πολύ μεγάλη περιοχή επιφάνειας. Το σχεδιάγραμμα της πόλης επιβεβαιώθηκε από μια εντατική και συστηματική έρευνα της αγγειοπλαστικής το 2003. Έχουμε ανακαλύψει επίσης ένα νεκροταφείο έξω από την τάφρο στο νότο. Οι πιό πρόσφατες ανασκαφές έχουν καθορίσει ότι η Τροία, που καλύπτει τώρα περίπου εβδομήντα πέντε στρέμματα, είναι περίπου δεκαπέντε φορές μεγαλύτερη από ότι πιστεύαμε παλιότερα.

Η σκηνική τοποθέτηση της Ιλιάδος

Ο Όμηρος είχε ως δεδομένο ότι το ακροατήριό του γνώριζε ότι ένας πόλεμος είχε διεξαχθεί στην πόλη που ονομαζόταν Ιλιος/ν ή Τροία.
 Και ασφαλώς στα έπη του αφηγείτο αυτόν τον γνωστό σε όλους πόλεμε , όπως διηγούμεθα εμείς τώρα τον πόλεμο του 1940 στα Βορειοηπηρωτικά βουνά

Ο βάρδος ενδιαφέρθηκε κυρίως για την περιγραφή της οργής του Αχιλλέα και των συνεπειών της. Χρησιμοποίησε την Τροία και τον πόλεμο ως ποιητικό "σκηνικό" για μια σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων και
ο Θεών.  Ο  Όμηρος  όλα δείχνουν ότι υπήρξε  αυτόπτης μάρτυρας του πολέμου της Τροίας και του τοπίου της Τροίας . Οσον αφορά την γραφή των επών τον  8ο αιώνα πΧ, την περίοδο που οι μελετητές γενικά συμφωνούν ότι έγραψε το έπος ο Ομηρος , ασφαλώς πρόκειται για την αντιγραφή από τα ιδεογράμματα των περασμένων χρόνων στην αλφαβιτική γραφή της εποχής εκείνης, ή και την συγκέντρωση και καταγραφή των επών που ως τότε ελέγοντο από στήθους.. .
Η Τροία είχε ερειπωθεί την εποχή του Ομήρου, αλλά τα υπολείμματα της Τροίας VI/VIIa, και η ακρόπολη μαζί με την χαμηλότερη πόλη, ήταν ακόμα εντυπωσιακά. Οι σύγχρονοι ακροατές του και οι μεταγενέστεροι από την περιοχή, υποτίθεται ότι ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τις γενικές περιλήψεις των θέσεων όπου συνέβει η δράση από τις
περιγραφικές αναφορές στην Ιλιάδα. Θα μπορούσαν να φέρουν στο μυαλό τους την εικόνα, παραδείγματος χάριν, του ανεβάσματος στον λόφο προς το άβατον στο "Ιερο Ιλιον". Το "Ιερό Ιλιον" είναι το πιό συχνά επαναλαμβανόμενο επίθετο στην Ιλιάδα και κάποιος θα ανέμενε να δει ένα ιερό κτήριο σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να δώσουμε πειστικά επιχειρήματα για την ύπαρξη ενός ιερού (ή και ιερών), ίσως υπό την μορφή ξύλινου κτηρίου, από τις αρχές του 7ου αιώνα πΧ. το αργότερο -- κατά προσέγγιση σύγχρονο του Ομήρου -- σε αυτήν την θέση, το οποίο εχρησίμευσε στη συνέχεια ως κέντρο λατρείας προς το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει τίποτα στο αρχαιολογικό αρχείο
που να αντιτίθεται στο ισχυρισμό ότι η Τροία και η περιβάλλουσα της περιοχή, διαμόρφωσε το "σκηνικό" της Ιλιάδος γύρω στο 700 πΧ.

Η σύνδεση με τους Χιττίτες

Αν και η Τροία είναι στην Ανατολία, ο Carl Blegen, o οποίος διηύθυνε τις ανασκαφές στον χώρο κατά τη δεκαετία του '30, θεωρούσε την Τροία VI/VIIa ως ελληνικό οικισμό. Η ιδέα της ελληνικής Τροίας, στην οποία συμφωνούσε και ο Schliemann, καθιερώθηκε εκείνη την εποχή. Αυτοί οι αρχαιολόγοι ήρθαν στην Τροία από την Ελλάδα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και επέστρεψαν αργότερα στην Ελλάδα, και ήταν προκατειλημμένοι, πιθανότατα ασυναίσθητα, σε αυτή τη θέση τους. Εντούτοις, μέχρι τη δεκαετία του '30 υπήρξε πολύ ελάχιστα αρχαιολογικά
ευρήματα στην Ανατολία που να μπορούσαν να συγκριθούν με την Τροία και σίγουρα όχι στη δυτική Ανατολία.
 Σύμφωνα με τα Χιττιτικά αρχεία, στο "βασίλειο της Wilusa=Ιλίου υπήρξαν πολιτικές και στρατιωτικές εντάσεις γύρω από την Τροία ακριβώς κατά την διάρκεια του 13ου και στις αρχές του 12ου αιώνα πΧ - την ίδια εποχή που υποτίθεται ότι έχουμε τον Τρωικό Πόλεμο που περιγράφει ο Όμηρος.

Τελικά έγινε ο Τρωικός Πόλεμος;

Βάσει των ετών μου εμπειρίας και γνώσης της Τροίας, αισθάνομαι ότι η ερώτηση οφείλει να είναι: "
Και βεβαίως έγινε ο Τρωικός Πόλεμος διότι η Ελληνική Μυθολογία είναι η Ελληνική Αρχαιολογία;"
Λαμβάνοντας υπόψιν τις σημαντικές ανακαλύψεις
που έχουν γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια, το βάρος της υπεράσπισης της θέσης  αυτών που αμφισβητούν τα γεγονότα του πολέμου της Τροίας, θα πρέπει να πέσει σε αυτούς που θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως ιστορικός συσχετισμός ανάμεσα σε ό,τι έγινε στην Τροία  και της Υστερης Εποχής του Χαλκού , που ενδέχεται να άλλαξε και το τοπίο και οι κάτοικοι της Τροίας..
  Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά και ιστορικά ευρήματα ειδικά της τελευταίας δεκαετίας, θεωρείται πιθανότερο να υπήρξαν διάφορες ένοπλες συμπλοκές μέσα και γύρω από την Τροία κατά το τέλος της Υστερης Εποχής του Χαλκού.  Όμως εδώ δεν πρόκειται για μικροσυμπλοκές τοπικού χαρακτήρος
αλλά ενός γενικοτέρου πολέμου ευρυτάτης κλίμακος για την εποχή εκείνη , ακόμη δε και για την παρούσα εποχή.
 Οι πρόσφατες ανακαλύψεις μας οδηγούν να πάρουμε στα σοβαρά τον Όμηρο και την ιστορία του, -αυτή μιάς ένοπλης σύρραξης ευρυτάτης εκτάσεως μεταξύ Ελλήνων και των κατοίκων της Τροίας. Διότι αυτή βασίζεται σε ιστορικές μνήμες, όποιες.  Αν κάποιος ερχόταν μια μέρα στις ανασκαφές και εξέφραζε την γνώμη του ότι ο Τρωικός Πόλεμος έγινε πραγματικά εδώ πέρα, η απάντηση μου, ως ένας αρχαιολόγος που εργάζεται στον χώρο της Τροίας, θα ήταν:
Γιατί όχι; "
Όταν τα πάντα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου γιατί να μην έχει υποστεί αλλαγές και το τοπίο; Εδώ πηγαίνουμε στον τόπο καταγωγής μας μισό αιώνα μετά και τον βλέπουμε αγνώριστο και αναρωτιόμαστε αν είναι όντως ο ίδιος. (Ο Manfred Korfmann είναι διευθυντής των ανασκαφών στην Τροία και καθηγητής της αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Tubingen)

Εν κατακλείδι στο βιβλίο « ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» στα πλαίσια της δημιουργικής φαντασίας θίγονται αρκετά παράδοξα φαινόμενα και δίδονται εξηγήσεις , με γνώμονα την Ποιος ανακάλυψε τελικά τη θεωρία της σχετικότητα 

Translate this page
Αποσπάσματα από τον Αριστοτέλη – «Της των δε ενόντων ρευστήν δύναμιν, εις κραταιάν θέσιν ισοκλίνουσα παν εν τη δομή των σμικρών μορίων πλέγμα ουσίας μέγεθος έστι τάδε: η της μάζης πολλαπλότητα εν διαδοχή, δις, μετά μεγέθους τριών μυρίων μυριάδων τριπλών ποδών προς την μονάδα του χρόνου».
Πράγμα που σημαίνει: Το μέγεθος της περικλειόμενης ενέργειας που συγκρατεί τα μόρια στο πλέγμα της δομής τους είναι: Ο πολλαπλασιασμός της μάζας διαδοχικά δύο φορές, με το μέγεθος τριάντα χιλιάδες φορές το δέκα χιλιάδες (μετρούμενο σε) τρία πόδια προς τη μονάδα του χρόνου.
Δηλαδή: Ε= m: (3: 10.000:10.000) : (3: 10.000:10.000)= m: (3: 10.000:10.000)2 = m; (3: 100.000.000)2=m: (300.000.000)2= m : c2
Όπου 300.000.000 m/sec = c η ταχύτητα του φωτός.
Σχόλια: τριών μυρίων μυριάδων 3 (χ) 10.000 (χ) 10.000 άρα 300.000.000 m/sec.
Η μονάδα μήκους 3 πόδια (=1 μέτρο) = l m.
Η μονάδα του χρόνου είναι το 1 sec. Άρα η ταχύτητα του φωτός c= 300.000.000 m/sec = 300.000 Km/sec, αφού 1 Km (χιλιόμετρο) = 1000 m.
Εδώ έχουμε να κάνουμε πολλά σχόλια με πρώτο το ότι βασιζόμαστε στην έρευνα των Άγγλων και των Αμερικανών για την αυθεντικότητα του αραβικού κειμένου. Το βασικότερο όμως των σχολίων είναι το «πώς γνώριζε ο Αριστοτέλης ή οι Άραβες τις σύγχρονες μονάδες μέτρησης; Δηλαδή το μέτρο και το δευτερόλεπτο. Μήπως και τις μονάδες μέτρησης τις πήραν οι «πολύμαθοι κλέφτες της αρχαίας ελ­ληνικής γνώσης» από τους αρχαίους μας προγόνους;
Το μεν δευτερόλεπτο έχει κάποια λογική, αφού είναι το 1/60 του λεπτού (min) που είναι το 1/60 της ώρας (h) που είναι το 1/24 της περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της.
Το μέτρο όμως ή τα τρία πόδια; Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο.
Nα δώσουμε όμως και άλλα χωρία από το κείμενο του Αριστοτέλη για την ταχύτητα του φωτός. «Την προς άκραν αύξησιν λόγου μεταβολής χώρου, προς χρόνον, ουκ εά η φύσις εις μη μετρήσιμον προσάγειν: προσάγει γαρ οσονούπω της μάζης το μέγεθος εις το μη μετρήσιμον».
Πράγμα που σημαίνει: « Την αύξηση του λόγου του μήκους προς το χρόνο (ταχύτητα) προς ακραία τιμή (όριο της ταχύτητας του φωτός) δεν την επιτρέπει η φύση να φθάσει σε μη μετρήσιμη τιμή (άπειρο). Διότι κάνει και το μέγεθος της μάζας να είναι μη μετρήσιμο (άπειρο)».
Ακριβώς, δηλαδή, ότι λέει και η ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein (;) που του την εξήγησε και πλήρως διατύπωσε ο Καραθεοδωρή(ς).
Πάμε παρακάτω στο κείμενο του Αριστοτέλη:
«Την δε χρόνου ροήν πάλιν αίφνης εις βραδύτερον προσάγει». Που σημαίνει: «Τη δε ροή του χρόνου την επιβραδύνει άμεσα».
Μιλάμε δηλαδή για τη διαστολή του χρόνου. Όσον αφορά το όριο της ταχύτητας του φωτός ο Αριστοτέλης, όπως τον αντέγρα­ψαν οι Άραβες και όπως πριν δεκαπέντε περίπου χρόνια απεκάλυψαν οι Άγγλοι, μας λέει- «Την δε μεταβολήν των θεών νόμος τοιαύτη επιβολή φέρει το μέγεθος μηδέ των τριών μυρίων μυριάδων τριπλών ποδών προς την του χρόνου μονάδα υπερέχειν, μηδέ Ήλιος άλλος αστήρ αντιβαίνειν».
Εδώ έχουμε ένδειξη για το ότι ο Αριστοτέλης έχει διατυπώσει και τη «γενική θε­ωρία της σχετικότητας».
Η μετάφραση είναι: Στη δε μεταβολή (του χώρου προς τον χρόνο, άρα στην ταχύ­τητα), ο νόμος των θεών επιβάλλει να είναι μικρότερη από τριάντα χιλιάδες επί δέκα χιλιάδες επί τρία πόδια (ένα μέτρο) προς τη μονάδα του χρόνου (ένα δευτερόλεπτο) και ούτε ο Ήλιος ούτε άλλο άστρο μπορεί να την κάνει να παραβεί (το νόμο).
Η τελευταία φράση δείχνει ότι:
1) Γνώριζε ο Αριστοτέλης ότι ο Ήλιος ήταν απλά ένα άστρο όπως όλα.
2) Γνώριζε ότι τις συνθήκες κίνησης τις ορίζουν τα «βαρυτικά πηγάδια» (gravity wells) των άστρων, και ακόμη και ένα μαύρο άστρο (μελανή οπή) με την τεράστια έλξη του δε μπορεί να εξασφαλίσει ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν του φωτός.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι:
1) Οι υποψίες μας για το ότι ο Einstein κάτι έτοιμο πρέπει να βρήκε όταν διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας επαληθεύονται.
2) Ο Einstein με ειλικρίνεια και εντιμότητα ζήτησε τη βοήθεια του Καραθεοδωρή(ς) που του τα εξήγησε όλα.
3) Στον Αριστοτέλη πλέον μπορούν να αποδοθούν.
α) Ο τύπος E=m:c2 για τη μετατροπή της μάζας σε ενέργεια και αντιστρόφως.
β) Η διαστολή του χρόνου και η συστολή του μήκους.
γ) Το όριο της ταχύτητας του φωτός.
6) Η μέτρηση της ταχύτητας του φωτός.
ε) Η «βαρυτική» θεωρία της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.
στ) Η σχέση μάζας – ταχύτητας (όταν απειρίζεται η μία, απειρίζεται και η άλλη).
Τέλος να τονίσουμε ότι ακόμη και αν δεν τα έβγαλε αυτά ο Αριστοτέλης, τότε τα πήρε από κάποια άλλη αρχαιότερη Ελληνική πηγή σαν μύστης που ήταν.
Ακόμη και αν οι Άραβες είπαν ψέματα και δεν τα βρήκαν όλα αυτά από τον Αρι­στοτέλη, ας αναρωτηθούμε που τα βρήκανε πριν από εκατοντάδες χρόνια;
Εξάλλου γιατί να μην πάρουν αυτοί τη δόξα; Το πιθανότερο είναι ότι οι Άραβες απλά αντέγραφαν για να σώσουν τη γνώση, χωρίς καν να την κατανοούν.
Αυτούς τους Άραβες αλλά και τους Άγγλους του Imperial College of London τους ευχαριστούμε για τη γνώση που μας έδωσαν και για την αλήθεια που την απεκατέστησαν.
λογική, τις σημερινές γνώσεις , χωρίς φόβο  και χωρίς προκαταλήψεις. 


Stonehenge: Τα ελληνικά ευρήματα που έμειναν «κρυφά» από τον κόσμο (βίντεο)

Stonehenge: Τα ελληνικά ευρήματα που έμειναν «κρυφά» από τον κόσμο (βίντεο)

Translate this page
Οι επιστήμονες και οι αρχαιολόγοι δε σταματούν ποτέ την έρευνα, ειδικά όταν πρόκειται για μηνμεία και ανακαλύψεις που δε μπορούν να εξηγήσουν.
Μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει την σχέση του μνημείου του Stonehedge με τους Μεσογειακούς ταξιδευτές, δηλαδή τους Μινωίτες, τους Μυκηναίους ή τους Μινύες.
Δύο σκελετοί που βρέθηκαν 3 χμ. από το μνημείο και εξετάσθηκαν από ειδικούς απεδείχθησαν Μεσογειακής προέλευσης, ενώ η ηλικία τους εκτιμήθηκε με την μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα στο 1.550 π.Χ..
Από την εξέταση των δοντιών τους με ισότοπα στροντίου και οξυγόνου, η κυρία Jane Evans του εργαστηρίου NIGL μας βεβαιώνει πως η περιοχή της ταφής τους διαφέρει από την περιοχή όπου πέρασαν την παιδική τους ηλικία, η οποία τοποθετείται στη Μεσόγειο.(ο ένας μάλιστα προκύπτει ότι ήταν 14χρονος γόνος πλούσιας οικογένειας και αυτό είναι μια σημαντική ένδειξη πως τέτοια μακρινά ταξίδια δεν περιορίζονταν σε ενήλικες και επαγγελματίες ταξιδευτές )
Είναι βεβαίως γνωστό ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πολλοί λαοί από την Μεσόγειο, με επαρκείς γνώσεις ναυσιπλοΐας ώστε να κάνουν μακρινά ταξίδια (οι Φοίνικες εμφανίζονται κυρίως μεταξύ 1200-800 π.Χ.) και βέβαια ούτε οι Έλληνες της εποχής εκείνης περιορίζονταν στα σημερινά στενά όρια του Ελλαδικού γεωγραφικού χώρου.
Έτσι δίδεται απάντηση σε κάποιους οι οποίοι υπεστήριζαν πως τυχόν Μυκηναϊκά ίχνη στο Stonehedge μπορεί να μεταφέρθηκαν ή να χαράκτηκαν αργότερα εκεί και ότι δήθεν δεν αποτελούν απόδειξη για την κατασκευή του μνημείου από τους Έλληνες.
Οι χάνδρες από ήλεκτρον που βρέθηκαν στο σκελετό του 14χρονου, σε σχέση με τα ελλαδικά ευρήματα της Γερμανίας του 1300 π.Χ. από την ομάδα του Hans Peter Duerr, επιβεβαιώνουν τη μεγάλη εξάπλωση των Ελλήνων στην Ευρώπη για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Έλληνες Μυκηναίοι έκαναν αποικίες στην Γερμανία, στην κοιλάδα του ποταμού Amper κοντά στο Μόναχο, τουλάχιστον από το 1560 π.Χ. –σύμφωνα με το ινστιτούτο Doemer- όπου βρέθηκαν επίσης χάνδρες από ήλεκτρο με χαραγμένη μάλιστα τη γραμμική γραφή Β ! (ανασκαφή από τον Manfred Moosauer, ερασιτέχνη αρχαιολόγο)
Σύμφωνα και με τον Βρετανό αρχαιολόγο Stanley Casson, οι Έλληνες είχαν εξερευνήσει τις Βρετανικές Νήσους από την 3η χιλιετηρίδα π.Χ, για την εξαγωγή κασσίτερου.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν από ευρήματα και επίσημες εκτιμήσεις ξένων μάλιστα επιστημόνων, ότι υπήρχαν Ελληνικές εμπορικές και πολιτισμικές δραστηριότητες σε χώρους πέραν του Αιγαίου, πολύ νωρίτερα από την εποχή που κάποιοι θέλησαν να μας κάνουν να πιστέψουμε, ότι οι Έλληνες ‘κατήλθαν΄από το Βορρά…