AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΜΠΑΝ : ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΔΙΟΣ & ΗΡΑΣ:ΤΟ ΧΑΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗΣ


ΣΥΜΠΑΝ : ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΔΙΟΣ & ΗΡΑΣ

ΤΟ ΧΑΟΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ  ΖΩΗΣ


            Ο Ησίοδος στην Θεογονία του γράφει ότι :
«Πρώτον εγεννήθη το Χάος,
Έπειτα η Γη,
Ύστερον τα Τάρταρα και
Τέλος ο Έρως ο παλαιός λεγόμενος και όχι ο γιός της Αφροδίτης» Αυτές    τις τέσσαρες αρχές   αναφέρει ως αυτογεννήτους , και όχι ότι εγεννήθη η μία απο την άλλη. Αυτές δεν τις δημιούργησε κάποιος Γιαχβέ , όπως θέλει η Ιουδαϊκή Θεολογία. Το Χάος εννοεί το Σκότος (τον Αιθέρα), το οποίον εκάλυπτε το κενόν προ της διακοσμήσεως, δηλαδή της δημιουργίας του κόσμου. Το Χάος εγέννησε το Έρεβος και την Νύχτα., δηλαδή το καταχθόνιον σκότος των αρχαίων Ελλήνων.

            Ο Συμπαντικός  Έρως

Ο Έρως είναι εκείνος που συνεργεί στην φυσική συνένωση  των  ομοειδών μερών της ύλης και της δημιουργίας των διαφόρων σωμάτων.  Είναι δηλαδή η ελκτική και συνεκτική δύναμη που ενώνει τα αντίθετα και κρατεί τον κόσμο (σύμπαν ) ενωμένο. [Το αντίθετο του Έρωτος είναι η Έρις, η οποία χωρίζει. Ομοίως και το διώνυμο  Ζευς(εκ του ζευγνύω=ενώνω) και Δίας(εκ του διαιρώ) έχει διττή έννοια, διότι στο σύμπαν ότι  γεννιέται κάποια στιγμή θα καταστραφεί ] Δεδομένου δε ότι στο Χάος υπάρχουν υλικά και ενεργειακά σωμάτια είναι δυνατόν να δημιουργούνται στο διηνεκές νέα υλικά σώματα με την επενέργεια των ελκτικών δυνάμεων .

Η Έρις

Παράλληλα όμως υπάρχουν και  αντίθετες δυνάμεις που  συμβάλλουν στην συνεχή εντροπία και  στη διάλυση των πάντων με την επενέργεια της Έριδος, δηλαδή των διαλυτικών δυνάμεων του σύμπαντος. Τέσσαρες λοιπόν είναι οι αρχές που αναφέρει ο Ησίοδος ως αυτογεννήτους, ήτοι:
Χάος,  ΓαίαΤάρταρα και Έρως.

Η  Ιερά  Τετρακτίς

Ο αριθμός τέσσερα είναι μυστηριακός για τους Έλληνες διότι συνθέτει εις έν όλον τέσσερα διαφορετικά εις είδος, αλλά όμοια εις γένος, όντα, ιδέες, ιδιότητες, καταστάσεις ή γεγονότα, τα οποία αρμονικώς συντονισθέντα παραδίδουν την σφαιρικήν, φιλοσοφικήν αντίληψη του ορατού και του αοράτου κόσμου.  
Τέσσερα στοιχεία ήτοι Γη-Υδωρ-Αήρ-Πυρ,
 τέσσαρες κινήσιες ψυχής, ήτοι Αισθήσεις-Συναίσθημα-Νόησις-Γνώσις,
 τέσσαρες ιδιότητες αρετής ήτοι, Σωφροσύνη-Ανδρεία-Φρόνηση-Δικαιοσύνη κ.ο.κ
Δεν είναι δε τυχαίον ότι ο Όρκος των Πυθαγορείων εγένετο στην «Ιεράν Τετρακτύν» και έλεγεν:
 «Ου μα τον αμετέρα γενεά παραδόντα Τετρακτύν, παγάναενάου φύσεως ριζώματ’ έχουσαν»
Επομένως ο Όρκος είναι η βάση επι της οποίας θεμελιούται το Οικοδόμημα του Κόσμου(Σύμπαντοςκαι του Πολιτισμού.  Άνευ της γνώσεως των τεσσάρων στοιχείων δεν γίνεται κατανοητόν το θαύμα του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος. Σπάει η νοητική άλυσος και συνθλίβεται καθώς λιθοβολείται η αλήθεια από το σκότος της αγνοίας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε ν’ αντιληφθούμε την ρήση του μεγαλυτέρου πνεύματος όλων των εποχών , του Ηράκλειτου, που έλεγε «Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα »(Αυτόν εδώ τον κόσμον, που είναι ο ίδιος για όλα τα όντα , δεν τον έπλασε ούτε κανένας θεός ούτε κανένας άνθρωπος,  αλλά ήταν πάντα και είναι και θα είναι φωτιά αείζωη, που με μέτρο ανάβει και με μέτρο σβήνει )

Προέβλεψε και άλλα Σύμπαντα

Και είπε αυτόν εδώ διότι είχεν ακράδαντη πεποίθηση ότι υπάρχουν κι’ άλλοι κόσμοι(σύμπανταεκτός από  δικό μας, κάτι που αποδεικνύεται με τις πρόσφατες έρευνες . Την ίδια πεποίθηση είχεν εξ άλλου και ο Πυθαγόρας για την δωδεκαδική συγκρότηση του ηλιακού μας  συστήματος και μόλις  πρόσφατα δικαιώθηκε με την ανακάλυψη των δύο χαμένων πλανητών . Πόσο αλήθεια θα είχε προχωρήσει η ανθρώπινη σκέψη αν είχε  επικρατήσει η σκέψη του Ηρακλείτου, αντί αυτής του θεού-δημιουργού των πάντων,  εν ονόματι του οποίου σκοτώνονται ακόμη οι λαοί;
             Ο Ησίοδος δεν εννοεί Χάος μόνον  το Σκότος που κυριαρχεί στον κενό χώρο του σύμπαντος  , αλλά και τον  ενεργειακόν εκείνον χώρον που  ύλη και   ενέργεια βρίσκονται εν δυνάμει και σε αταξία(δεν έχουν πάρει μορφή)

            Οι Σύγχρονοι Φυσικοί για το Χάος

            Κατά τον   κορυφαίο φυσικό Πριγκοζίν το Χάος έχει την ικανότητα να αυτοοργανώνεται και να παράγει νέες ουσίες και νέες   καταστάσεις που ο άνθρωπος  δεν είναι σε θέση  να προβλέψει. Τούτο σημαίνει ότι το Χάος δεν είναι στατικό αλλά δυναμικό και δημιουργός των πάντων. Το Σύμπαν κινείται διαρκώς προς την αποσύνθεση(«τα πάντα ρει» του Ηράκλειτου)

              Η Θεωρεία της Δημιουργίας των  Συμπάντων

 Αυτή ακολουθεί  τα εξής τέσσερα  στάδια:
ΠρώτονΕις ένα σημείον πεδίου  του  συμπαντικού χώρου   όταν  οι διακυμάνσεις  της γεωμετρίας του υποστούν  ασυνήθως βίαιες  δυναμικές αλλαγές από κάποια ακτινοβολία  τότε  μπαίνει σε φάση δημιουργίας .  Οι  έντονοι αυτοί  κυματισμοί  προκαλούν  την μαζική εμφάνιση εν δυνάμει σωματιδίων  έτοιμων  να μεταμορφωθούν σε σωμάτια ύλης. Σε εκείνο το σημείον το δυναμικόν προς δημιουργίαν φθάνει στο υψηλότατον σημείον. Τότε το ενεργειακό πεδίον φθάνει τα δημιουργικά επίπεδα(10 στην 12ην , 10 στην 13ην δύναμιν GeV)   και ακολουθεί μια μαζική μεταμόρφωση των  εν δυνάμει σωματιδίων σε πραγματικά σωματίδια  και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο που είναι η γέννηση  ενός  νέου Σύμπαντος.
Δεύτερον  . Εντός απειροελχίστου κλάματος του χρόνου δημιουργείται   «σούπα» πλάσματος αποτελουμένη από ηλεκτρόνια , κουάρκ, φωτόνια  και νετρίνα.  Εντός του πρώτου δευτερολέπτου εμφανίζονται έντονες βαρυτικές δυνάμεις , οι οποίες προκύπτουν συγχρόνως με την εμφάνιση της ύλης και οδηγούν στο τρίτο στάδιον
Τρίτον  . Κατ’ αυτό παρατηρείται η συμπύκωνση του νέφους με μια πύρινη μάζα(το αείζωον πυρ του Ηράκλειτου) η οποία στο κέντρο της έχει ένα στεραιό πυρήνα. σωματιδίων και ακτινοβολίας και μια τρομακτική θερμοκρασία(10 στην 20ην έως 10  στην 26ην  δύναμιν Κ)  Τότε οι θερμικές δυνάμεις υπερτερούν των βαρυτικών και το νέο σύμπαν εισέρχεται στο τέταρτον στάδιον
Τέταρτον.  Κατ’ αυτό έχουμε την τεραστία έκρηξη , την γνωστή ως BIG BANGΤο δημιουργηθέν σύμπαν θα συνεχίσει να επεκτείνεται  αν και με μια συνεχώς μειουμένη ταχύτητα επι μια περίοδο 17,5 δισεκατομμύρια χρόνια-τούτο τουλάχιστον ισχύει για το δικό μας σύμπαν- έως ότου καταλήξει  σε πλήρη στάση. Η  θερμοκρασία του θα έχει ελαττωθεί και τελικά θα φθάσει το απόλυτο μηδέν. Τότε η βαρύτης θα καταστεί κυρίαρχος  άνευ αντιπάλου δυνάμεως και θ’ αρχίσει η φάση της συρρικνώσεως του, η οποία θα είναι ακριβώς αντίστροφος . Το τέλος του σύμπαντος θα είναι  και πάλι η μεγάλη έκρηξη και  κ. ο.κ.  Συνεχής Ροή ή Ζωή και Θάνατος φαίνεται ότι είναι ο αδυσώπητος κύκλος του κόσμου.

Μια Μεγάλη Ανακάλυψη .

  Ενώ μερικοί ασχολούνται με τους ανόητους πολέμους κάτι άλλοι ημίθεοι κοιτάζουν υπερβολικά μπροστά ,  άνω των 10   δισεκατομμυρίων ετών φωτός,  και σχίζουν τα πέρατα του σύμπαντος για να το ιδούν τότε που το Σύμπαν μόλις είχε βγει από το πρωτόγονο αυγό του. [Πρώτοι οι Έλληνες με την Ορφική τους λατρεία  μίλησαν για το αγέννητο αυγό, που όταν έσπασε βγήκε από μέσα ο Φάνης, δηλαδή το Φως .  Ο Κρόνος =Χρόνος εγέννησε τον Αιθέρα και τον Έρωτα(συνένωση) διφυή (Φάνητα) κα΄τι που πρεσβεύουν και οι σύγχρονοι κοσμολόγοι]  Αυτοί οι ημίθεοι με το ραδιοτηλεσκόπιο HUBBLE της NASA έλαβαν φωτογραφίες των ορίων του Σύμπαντος ηλικίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων ετών. Ελήφθησαν από τις 18/12-28/12 1995 και θεωρούνται  ένα από τα θαύματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Θα λέγαμε ότι οι επιστήμονες είναι πίσω από τις εξελίξεις , όπως και η ανθρωπότης είναι πίσω από την νέα ηθική της Ειρήνης , που επιβάλλει η  ραγδαία Επιστημονική και  τεχνολογική   ΠρόοδοςΚαι το λέγω αυτό διότι οι φωτογραφίες αυτές  ακόμη δεν έχουν αναλυθεί  και μελετηθεί από τους επιστήμονες και δεν έχουν  δώσει απαντήσεις στα βασικά   ερωτήματα, ήτοι:
 1/ Επεκτείνεται(διαστέλλεται) το Σύμπαν;
 2/ Πότε παρουσιάσθηκαν οι πρώτοι Γαλαξίες; 
3/Ποια είναι έκτοτε η εξέλιξη των Γαλαξιών;  
 Βρισκόμαστε λοιπόν στα όρια του χρόνου και του χώρου κι’ αυτό είναι ένα μεγαλειώδες κατόρθωμα του ανθρώπου και της επιστήμης που γεννήθηκε σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο, χάρις  στη σοφία του Ηρακλείτου, στην λογική  και τους ορισμούς του Σωκράτους και των λοιπών Ελλήνων σοφών. 

            Το Νηπιακό Σύμπαν   

Ανακάλυψαν μια μικρή περιοχή του διαστήματος κοντά στην Μεγάλη Άρκτο που περιλαμβάνει 1500 Γαλαξίες συγκεντρωμένους όλους μαζί, όπως ήσαν το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια μετά την Μεγάλη Έκρηξη(Big Bang)  Είναι ορατός ο ορίζοντας του μικρότατου τότε  σύμπαντος, που ακόμη δεν είχε   ξεχειλώσει στα σημερινά του όρια. Κι' εμείς είμαστε  εκεί μέσα σ’ αυτήν την φωτογραφία με τις αχνές και ελάχιστα ορατές κουκίδες των γαλαξιών , που ακόμη δεν είχαν εξελιχθεί όπως είναι σήμερον.   Τα μόρια μας έχουν ασφαλώς καταγράψει την αγωνία και τον φόβο εκείνης της τρομακτικής εκρήξεως, αλλά και την αιωνιότητα της  αέναης ροής στο χρόνο-χώρο, σύμφωνα με την ρήση του Ηρακλείτου.  Ανακαλύψαμε λοιπόν το Σύμπαν στην βρεφική του ηλικία ! H φωτογραφία   που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα http://www.hubblesite.org/ δείχνει το Σύμπαν  στην αρχική του φάση.  Ψάχνοντας δηλαδή  στα ντουλάπια του Σύμπαντος βρήκαμε αυτή την ανεπανάληπτη παμπάλαια φωτογραφία  του. Είναι το ίδιο σαν να βρεις τη φωτογραφία του μακρυνού  σου προγόνου που έζησε στα προϊστορικά χρόνια.  Εσύ Άνθρωπε  της αιωνιότητας!

Το Πνεύμα

Κατά τους Έλληνες το «πνεύμα» είναι  δυναμική οντότης, χάρη στην συνεχή κίνηση του. Τούτο μπορεί να κινείται σε χρόνο μηδέν στα πέρατα του σύμπαντος και να υπερνικά και τον τελειότερο υπολογιστή.  Είναι δηλαδή μια δύναμη ή ενέργεια παρά ένα υλικό αντικείμενο και οι Στωικοί τόνισαν την αραιότητα και την λεπτότητα της δομής του. Τούτο ευρίσκεται στον πανταχού παρόντα αιθέρα  των αρχαίων τον οποίον επανανακάλυψαν οι σύγχρονοι επιστήμονες για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα του Ελληνικού ΠνεύματοςΑλλά φαίνεται ότι υπάρχει και  πληροφοριακός αιθέρας ο οποίος ευκολύνει την μετάδοση των πληροφοριών, χωρίς φυσικά  τα συμβατικά μέσα. Το πνεύμα παρομοιάζεται με Φως. Αλλά το Φως έχει διαβαθμίσεις.
Εκ του Σκότους
εις το Ημίφως
και προοδευτικώς εις το Φως .
Οι Έλληνες αλληγορούσαν το Σκότος με την μητέρα Λητώ (Ληθώ/Λήθη/ σκότος).
Το Ημίφως και το Φως το αλληγορούσαν αντίστοιχα  με τα δίδυμα τέκνα Αρτεμιν(ημίφως ) και Απόλλωνα(ΦωςΣυμβολισμός του φωτός είναι ο Ήλιος του Απόλλωνα και του σκότους η Σελήνη της Λητούς. 

Ο Υπέρτατος Νους

Υπέρτατος Νους  και  ο  πατέρας απάντων  είναι ο Δίας(Νους/ Αιτία του Παντός/  Δίας των Λογισμών των Συλλογισμών και του μη δύοντος Φωτός)  Το  σκότος σημαίνει άγνοια , αμάθεια, δοκησισοφία και δογματισμός, ενώ αντίθετα το Φως σημαίνει Γνώση, Νοημοσύνη, Κατανόηση, διαλεκτική σκέψη μετά λόγου.

            Ανεξιχνίαστες Ενεργειακές Δυνάμεις

            Από τότε που χώρισε η Επιστήμη από την Θεολογία έγιναν και οι δύο δογματικές , διότι η μεν επιστήμη δεν δέχεται τίποτα το μεταφυσικό , ενώ η θεολογία τίποτα το επιστημονικό. Η πρώτη περιορίζεται στην χώρα των αισθήσεων , ενώ η δεύτερη στη χώρα του μεταφυσικού χωρίς να έχουν μεταξύ τους επικάλυψη. Παρ’ όλα ταύτα υπάρχει ένας χώρος σκοτεινός μεταξύ των δύο που ακόμη μένει ανεξερεύνητος , διότι η μεν Φυσική Επιστήμηεπειδή δεν μπορεί να τον συλλάβει με τις αισθήσειςτον αγνοεί και συχνά   λοιδωρεί τα φαινόμενα αυτά , ενώ η θεολογία τον αγνοεί λόγω  της  αγνωσίας του ιερατείου ή   τον   καπηλεύεται για δήθεν θαύματα  .  Παρά ταύτα υπάρχουν φαινόμενα που ενώ δεν τα βλέπουμε-όπως άλλωστε δεν βλέπουμε και τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης ή τα μικρόβια –έτσι κι’ αυτά ενώ υπάρχουν τα αγνοούμε και δεν τα έχουμε προς εξέταση στις Φυσικές Επιστήμες. Ωστόσο    αρχαία κείμενα   κάνουν λόγο για παρόμοιες υπερφυσικές δυνάμεις  που μας αφήνουν άναυδους για το πώς αυτοί τις γνώριζαν και εμείς όχι. Διότι αν δεν τις γνώριζαν τότε  ασφαλώς δεν θα  τις διατύπωναν .ΤΟ  ΧΑΟΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
(του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη 14/10/04)
                        Στις μέρες μας  επιβεβαιώνεται και επιστημονικά  η Θεογονία του Ησιόδουπου λέγει «Εν αρχή ην το Χάος» Τούτο αποτελεί το τρίτο βασικό αξίωμα. Το πρώτο βασικό αξίωμα λέγει ότι το Σύμπαν είναι αίδιο  και άπειρο, μηδέποτε κατασκευασθέν και ουδέποτε νεκρωθέν, ενώ το δεύτερο είναι η αυθυπαρξία , το άπειρο και η αιωνιότητα του Σύμπαντος ]  Το χάος όμως σημαίνει μεταξύ των άλλων , αταξία.  Και πράγματι η σύγχρονη επιστήμη πρεσβεύει ότι η αταξία είναι θερμοδυναμική. Για να υπάρχει όμως θερμοδυναμική αταξία  πρέπει να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων και ουσιών. Κατά την  σύγχρονη Κοσμολογία υπάρχουν δύο αιώνιες Ουσίες που απαρτίζουν το Σύμπαν, αλλά  και δημιουργούν την αταξία του.
            Η Αγία Τριάδα του Σύμπαντος. Αυτή αποτελείται από:
1/  Τα άμορφα και αυθύπαρκτα πρωτόγονα σωμάτιαΑυτά δεν έχουν δική τους  ενέργεια και φόρτιση και γι’ αυτό αλληλοεξουδετερώνονται. Τα σωμάτια αυτά συνοδεύονται πάντοτε από τα αντισωμάτια σε πλήρη και ακριβή αντιστοιχία, ώστε καθένα εξ αυτών να έχει το αντίθετο του. Αυτά βρίσκονται στο όριο της ανυπαρξίας ή του κενού και ας τα ονομάσουμε «Πρωτόγονος» δηλαδή το πρώτο γονίδιο, το οποίον είναι στην κατάσταση του μηδέν. [ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ Η ΟΛΕΘΡΟΣ, Τρύφων Ολύμπιος Εκδ. Φιλοσοφική Σχολή Ολυμπου, Λιτόχωρο]
2/  Την  θέουσα Ενέργεια , μια άπειρη ενέργεια άπειρης ισχύος και υπερβολικών και ασύλληπτων ταχυτήτων, η οποία διαχέεται ανάμεσα στα σωμάτια  και έιναι πανταχού παρούσα, χωρίς όμως να αναμιγνύεται με τα σωμάτια, δηλαδή τον Πρωτόγονο. Αυτή η θέουσα ενέργεια είναι άμορφη και διάσπαρτη , σε ασύλληπτη κατάσταση  από τον Κόσμο μας και σε άπειρη ισχύ και ταχύτητα.  Είναι θέουσα , δηλαδή υπερβολικά ταχύτατη, αλλά άτεμνη. Είναι το αντίθετο των σωματίων  που αποτελούν χωριστά στοιχεία.
3/  Τον  «Χωροχρόνο», που κι’ αυτός είναι αυθύπαρκτος και όμοιος του εαυτού του και αποτελεί  το τρίτο στοιχείο της συμπαντικής συνθέσεως. Χώρος και Χρόνος ενώνονται σε ένα σημείο  αιώνιας παρουσία και συνθέτουν μια διάσταση. (Είναι αυτό που εκφράζουμε στην κοσμολογία ως «έτη φωτός» για να ορίσουμε την απόσταση) Επομένως η Αγία Τριάδα του Σύμπαντος είναι ομοούσιος του εαυτού της, αυθύπαρκτη, άπειρη  και αιώνια. Μην ψάξετε λοιπόν να βρείτε κάποιο θεό με γένια και μουστάκια να την προσκυνήσετε γιατί ματαιοπονείτε. Οι Αρχαίοι Έλληνες την αναπαράστησαν με τον Δία,(θέουσα Ενέργεια), την Ηρα(πρωτόγονα σωμάτιακαι τον Κρόνο(Χωροχρόνο που τρώει τα παιδιά του. Αυτό το αυθύπαρκτο Σύμπαν  είναι το Συμπαντικό Ονόμοιο πάντοτε των συστατικών του και ουδέποτε αυξάνει ούτε ελαττώνεται. Είναι πάντοτε το ίδιο και αιώνιο.  Αυτό είναι το ‘Όντως Ον’ ,  από το οποίο κάθε άλλο προκύπτει. Λόγω της μη μίξεως τους οι συμπαντικές ουσίες είναι καθαρές, συνθέτοντας το πλήρες και απόλυτο , αφού ουδέν βρίσκεται έξω και τίποτα δεν αφήνεται στην άκρη. Το Σύμπαν δεν κάνει σκόντο στις αρχές του , όπως εμείς οι άνθρωποι. Η μη ύπαρξη ροπής στο Σύμπαν είναι και το αίτιο της πλήρους αταξίας. Γι’ αυτό και το Σύμπαν δεν είναι διακοσμημένο , δεν έχει μορφή  και δεν νοείται έξω από κάτι άλλο ή έξω από τον εαυτόν του. (Στα επόμενα η δημιουργία των κόσμων )


ΘΕΟΣ: Η ΠΡΩΤΗ ΟΥΣΙΑ
                  (του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη)
Αν όμως ο θεός δεν έχει καμιά απολύτως συγγένεια με τον Κόσμο και έχει ξεχωριστή ποσότητα και ξεχωριστό βασίλειο, τότε ο Κόσμος δεν έχει ανάγκη τον θεό. Δεν μας χρειάζεται ένας θεός,  που είναι ξένος προς τον Κόσμο μας. Κατά την Ελληνική Θεογονία  ο Κόσμος περιέχει μέρος του θείου ή της Θείας Ουσίας  και  ο Λόγος του Κόσμου είναι ταυτοχρόνως και Λόγος των θεών. Ως εκ τούτου ο Λόγος ενυπάρχει στην Φύση και ταυτοχρόνως είναι μέρος του θείου Νοός. Επομένως, ο θεός δεν μπορεί παρά να βρίσκεται  εντός του Κόσμου μας, άρα και μέσα μας. Γι’ αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι «Έλληνας», σε διάκριση προς τους Εβραίους που τον θέλουν ξένο.
Τον τελευταίο καιρό  η Κοσμολογία εισέρχεται όλο και περισσότερο στον χώρο της Θεολογίας.  Και ίσως έρθει η ημέρα που αυτές θα ενωθούν, όπως συνέβαινε στους αρχαίους Έλληνες, που αναζητούσαν χωρίς δογματισμούς την Πρώτη  ΑρχήΕπί τη βάση αυτής της αναζήτησης οι πρόγονοι μας έβαλαν πρώτοι θα θεμέλια της επιστήμης(φυσικής , αστρονομίας, ιατρικής κ. ααλλά και  της τέχνης(τραγωδίας, αρχιτεκτονικής, γλυπτικής κ. α) των Ολυμπιακών Αγώνων κ.ο.κ   Έτσι στο μέλλον θρησκεία και επιστήμη θα ενωθούν σε ένα και θα κλείσει η σημερινή διάσταση μεταξύ της σκοταδιστικής και δογματικής θρησκείας της ερήμου και της στέπας αφ’ ενός και της επιστήμης αφ’ ετέρου.  Στις μέρες μας η εκρηκτική παραγωγή Γνώσεως δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε, ότι οι δογματικές και  σκοταδιστικές  Εβραιογενείς θρησκείες(Ιουδαϊσμός-Χριστιανισμός-Ισλαμισμόςθα υποχωρήσουν και θα δώσουν την θέση τους στην νέα θρησκεία,  που θα στηρίζεται  στην «Επιστήμη-Τεχνολογία», αλλά και στον Ανθρωπισμό και την Οικολογία. Η γνώση της Φύσεως, η καλλιέργεια της νοημοσύνης, η απαλλαγή από τις δεισιδαιμονίες, προκαταλήψεις και προφητείες θα  βοηθήσουν  τον άνθρωπο να μπει  στην Εποχή της Γνώσεως. Τότε δεν θα μπορεί να προβάλλεται ο εξ αποκαλύψεως θεός από τους  αγύρτες του ιερατείου, αλλά μόνον από τους μορφωμένους κατόπιν ενδελεχούς και  επισταμένης μελέτης. Βέβαια ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να συλλάβει ή να ταυτισθεί εξ ολοκλήρου με την έννοια του θείου, διότι τότε θα  γίνει και ο ίδιος ισάξιος και ισοδύναμος του θεού. Μπορεί όμως να κατανοήσει τον ενυπάρχοντα θεό σ’ αυτόν τον Κόσμο-και φυσικά και μέσα του-διότι ο θεός ή οι θεοί  κάνουν την εμφάνιση τους μέσω των κοσμικών Νόμων και Αρχών. Που βρίσκεται λοιπόν ο Θεός αν δεν βρίσκεται εκτός του Κόσμου; Ο θεός ή οι θεοί βρίσκονται παντού στη Φύση και φυσικά και μέσα μας , ενώ είμαστε μικροσκοπικό μόριο της φύσεως. Όσον αφορά το διεφθαρμένο και δόλιο  ιερατείο  είναι καιρός  να το αποστρατεύσουμε από την υπηρεσία του εξωσυμπαντικού θεού και  του    σάπιου  εξουσιαστικού κατεστημένου. Αλλιώς ο κόσμος δεν θα  πάει μπροστά. Οι νέοι πρέπει να μπουν πρωτοπόροι στην εξυγιαντική αυτή εκστρατεία. Κι’ αυτό θα γίνει με την Παιδεία και τον Αγώνα. Με την θεωρία και τη  πράξη, με την Πέννα και  τον Λόγο.

Ο  ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
(του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη)
Κατά τους Έλληνες ο θεός είναι μέσα στον Κόσμο και όχι έξω από αυτόν . Άρα είναι και μέσα μας.  Αντίθετα,  το Ιουδαιοχριστιανικό δόγμα θέλει το θεό έξω από το Σύμπαν και το Ιερατείο του να εκπροσωπεί το θεό στη Γη. Τούτο θα ισοδυναμούσε με την δημιουργία του Κόσμου στο θεοτεχνείο του θεού που θα ήτο εκτός του Κόσμου.  Κατά τους Έλληνες ο Κόσμος και οι Νόμοι του είναι αχώριστα και ταυτόσημα πράγματα.   Αν ήτο διαφορετικά  τούτο θα ήτο παράλογο. Πως  είναι  δυνατόν ο άνθρωπος σαν δημιούργημα του θεού να είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση του, και ταυτοχρόνως   ο ένας να ζει  στον Κόσμο και ο άλλος έξω απ’ αυτόν  Όμως αυτό είναι άτοπο, όπως θα δούμε πιο κάτω.
Μήπως λοιπόν ο άνθρωπος είναι το είδωλο του θεούΌμως  κι’ αυτό είναι άτοπο, διότι τότε ο θεός δεν θα ήτο τέλειος , όπως δεν είναι τέλειος και ο άνθρωπος,  και θα ήτο θνητός  , όπως  θνητός είναι και ο άνθρωπος. Αλλά  αν δεχθούμε ότι ο Θεός είναι εκτός του Σύμπαντος τότε , ο Λόγος του δεν εκφράζει τον Κόσμο , αλλά το χώρο έξω του Σύμπαντος. Όμως σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Σύμπαν(ΣΥΝ-ΠΑΝ=ΟΛΑδεν υπάρχει άλλος χώρος εκτός αυτού, διότι τούτο είναι άπειρο και αιώνιο και   περιλαμβάνει  τα ΠΑΝΤΑ και τίποτα δεν μένει απ έξω, άρα και ο θεός .  Επομένως, είναι άτοπο   να  λέγει το Ιουδαιοχριστιανικό Ιερατείο ότι  ο θεός βρίσκεται εκτός του Σύμπαντος . Αν συμβαίνει αυτό τότε ο Λόγος του Κόσμου δεν εκφράζεται από τον Λόγο του Θεού. [Εδώ να κάνουμε μια διευκρίνιση μεταξύ του Κόσμου και του Σύμπαντος. Ο Κόσμος είναι  το  σχηματισμένο και διακοσμημένο μέρος του χαώδους , άπειρου και αιώνιου Σύμπαντος. Επομένως το Σύμπαν περιλαμβάνει τον Κόσμο,  ίσως και άλλους κόσμους. Όμως ο Κόσμος δεν χωράει μέσα του  το Σύμπαν, ούτε υπάρχουν πολλά Σύμπαντα,  όπως  εσφαλμένα λένε ορισμένοι Αμερικανοί επιστήμονες που δεν γνωρίζουν την πραγματική ετυμολογία της λέξεως Σύμπαν =ΣΥΝ + ΠΑΝ  ]
Ο Κόσμος δεν δηλώνει  κανένα μέγεθος, αλλά μια αρμονική διακόσμηση, δηλαδή κάτι που υπάρχει  σε πλήρη τάξη και κάλλος. Το Σύμπαν λοιπόν δεν είναι Κόσμος, αν και ο Κόσμος περιέχεται στο Σύμπαν. Αξίωμα Πρώτο: Το Σύμπαν κατά τους Έλληνες φιλοσόφους είναι αίδιο και άπειρο, μηδέποτε κατασκευασθέν και ουδέποτε νεκρωμένο, ουδείς το έχει φτιάσει και ουδείς δύναται να το καταστρέψει. (Τον‘Κόσμο’ του Ηράκλειτου (δηλαδή το Σύμπαν) ούτε θεοί τον έφτιασαν ούτε άνθρωποι…) 
Αξίωμα Δεύτερον:   Το Σύμπαν είναι αυθύπαρκτο, αιώνιο και μοναδικό, περικλείον τα πάντα . Είναι δε πλήρως όμοιο του εαυτού του , άνευ ορίου και αιχμής, άνευ αρχής και τέλους. Τούτο μόνον υπάρχει και θα υπάρχει στον αιώνα τον άπαντα. Τότε ποια θέση έχει ένας δημιουργός του ;  διερωτήθηκε   ο διακεκριμένος φυσικός-κοσμολόγος Dr. HawkingsΤο Σύμπαν δεν έχει δημιουργό και περιέχει τα πάντα . Πού είναι τότε ο εξωσυμπαντικός θεός των  Ιουδαιοχριστιανών Δεν θα τον βρείτε πουθενά , εκτός από την φαντασία  του σκοταδιστικού  και δογματικού Ιερατείου και του σάπιου Κατεστημένου, που τον χρησιμοποιούν σαν σκιάχτρο(μπαμπούλαγια τον εκφοβισμό, εξουσιασμό και εκμετάλλευση του κόσμου.
Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
(του Υποστρατήγου ε. α  K.  Χ. Κωνσταντινίδη)
    Ζούμε στην εποχή των πιο ραγδαίων μεταβολών , κι’ όμως το σάπιο εξουσιαστικό μας σύστημα αδιαφορεί για τα σπουδαία και  κυλιέται στον βόρβορο της διαφθοράς. Και ποιά είναι τα σπουδαία ;  α/ η Παιδεία , β/ η ψυχοπνευματική καλλιέργεια  του ατόμου και η ανάδειξη «Καλών κ’ αγαθών » πολιτών. Αντί γι’ αυτό με τα ελεγχόμενα ΜΜΕ ταΐζουν τον κόσμο με  «κουτσομπολιά» της γειτονιάς  και δηλητηριώδες  «κουτόχορτο». Έτσι διαιωνίζουν την διεφθαρμένη εξουσία τους!
Προϋπόθεση για να περάσει η ανθρωπότητα στην νέα εποχή της Γνώσης , είναι αναγκαία η συνειδητοποίηση και αναθεώρηση της  σχέσης ανθρώπου και τεχνολογίας, όπου ο άνθρωπος είναι το κυρίαρχο στοιχείο και η τεχνολογία  το μέσον για την εξυπηρέτηση του. Έτσι μόνον θα αποκατασταθεί η φυσική τάξη  .  Αυτό γίνεται κατ’ ανάγκην με την αλλαγή  των σχέσεων εξουσίας και την ανάδειξη του ανθρώπου σαν  βασικό πολιτικό Ον, και όχι σαν υπήκοος και «δούλος» του θεού που επικρατούν σήμερον.  Το δικαίωμα αυτό έχει απαλλοτριωθεί  για εκατοντάδες χρόνια από μοναρχικές και ολιγαρχικές  και θεοκρατικές εξουσίες με το πρόσχημα της ασφάλειας και  του κρατισμού.  Ο σφετερισμός αυτός των καταχραστών της πολιτικής εξουσίας έχει πιά καταστεί όχι μόνον ανώφελος και ανήθικος, αλλά και ανήμπορος να διατηρηθεί, καθόσον και οι ιδιοκτησιακές σχέσεις , όπως είναι γνωστόν, βρίσκονται σε ρευστότητα και αμφισβητούνται στην ουσία του περιεχομένου τους. Από την αρχαιότητα ο Πυθαγόρας  έλεγε «Πάντες Πάντα αδιανέμητα νέμονται» Αν τούτο ίσχυε τότε τώρα με την γιγάντωση του πλούτου σε λίγα χέρια, αυτός έχασε την αξία του, διότι κατέστησε τους πολλούς προλεταρίους  και αναρχικούς προς το σύστημα.. Μπορεί κανείς να αναλογισθεί τι αναταραχή και τι ανακατατάξεις θα προκαλέσει  στο διεθνές  σύστημα-που μέχρι σήμερον  ελέγχει και εκμεταλλεύεται τον κόσμο με κεντρικό  μοχλό την ενέργεια- αν αύριο εφαρμοσθεί  μια καινούργια καινοτομία , όπως η χρήση του υδρογόνου ή του ήλιου ως νέα μορφή ενέργειας;  Αν όλοι οι λαοί  έχουν πρόσβαση σε μια καινούργια μορφή άφθονης , φθηνότερης και ελάχιστα ρυπογόνας ενέργειας , που θα  κινεί τις οικονομίες σε μια  ισόρροπη ανάπτυξη ; Τότε όλα θα αλλάξουν . Κι’ αυτό  διότι το υδρογόνο και ο ήλιος είναι ισομερώς κατανεμημένα  σε όλο τον πλανήτη.
Κι’ αν η τεχνολογική τους εφαρμογή  καθυστερεί τούτο δεν οφείλεται στην   έλλειψη τεχνολογίας , αλλά στην πλεονεξία και απληστία του κεφαλαίου να  αξιοποιήσει πλήρως τα επενδεδυμένα κεφάλαια στις παλιές μορφές ενέργειες,  πριν περάσει στις νέες . Όταν τούτο συμβεί  το σύστημα θα τιναχθεί στον αέρα  και θα  συμβούν επαναστάσεις. Τότε θα γευθεί ο κόσμος  περισσότερη  Ελευθερία, καλύτερη Δημοκρατία  και πιο γλυκιά ζωή.  Γι’ αυτό οι λαοί πρέπει να ετοιμάζονται . Τα νέα «ξύλινα τείχη» όλων  μας είναι η ΓνώσηΣτη χώρα μας παρά τις επανειλημμένες  απόπειρες για μεταβολή , όλα στο τέλος ματαιώθηκαν από το τρικέφαλο τέρας ήτοι : 1/   Πολιτική εξουσίαβ/   Γραφειοκρατία   γ/   Αμαρτωλό ΙερατείοΑυτό το τέρας κατέστρεψε όλες τις προσπάθειες για την μεταρρύθμιση του σκουριασμένου εκπαιδευτικού μας συστήματος. Καιρός λοιπόν να σπάσουμε τα δεσμά και να πάμε-με έργα και όχι με λόγια-στην Κοινωνία της Γνώσης.
 
17:45
07/11/2015
112
 

28
 

7
Google +

1
 


του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου
Σήμερα ξεκινάει στο CERN ένα από τα κρισιμότερα-από άποψη επιστημονικής διερεύνησης της ίδιας της ζωής-πειράματα με βάση το οποίο οι επιστήμονες θα επιχειρήσουν να αποκαλύψουν τις κρυμμένες στα μάτια τα δικά μας διαστάσεις της πραγματικότητας που με βάση την θεωρία της υπερσυμμετρίας (SUSY) και των υπερχορδών πρέπει πέραν των γωνστών τεσσάρων (μήκος,πλάτος,ύψος,χρόνος) των οποίων αντιλαμβανόμαστε με τις περιορισμένες μας αισθήσεις, να υπάρχουν άλλες έξι ή επτά.
 
Εν ολίγοις το όλο ζήτημα έγκειται την ανακάλυψη της παράλληλης ζωής και στο πόσα σύμπαντα πρέπει να υπάρχουν για να την καλύπτουν σε όλες της τις εκδοχές.
 
Πρόκειται για την απόδειξη του Πολυσύμπαντος ή αλλιώς Multiverse.
 
Τι είναι όμως το Multiverse; Η Θεωρία λέει ότι κάθε φορά που ένα άτομο κάνει μια επιλογή τότε το αποτέλεσμα συμβαίνει σε όλες του τις εκδοχές. Δηλαδή, εάν κάποιος επιλέξει σε ένα σταυροδρόμι την κατεύθυνση Α, δημιουργείται ταυτόχρονα ένα σύμπαν όπου το ίδιο μέχρι εκείνη την στιγμή άτομο επέλεξε την κατεύθυνση Β, ακολουθώντας από εκείνη την στιγμή διαφορετική πορεία από τον "δίδυμο" αδελφό του που επέλεξε την Α.  
 
Εν ολίγοις κάθε στιγμή δημιουργούνται απειρα "αντίτυπα" των εαυτών μας που άλλα μοιάζουν περισσότερο άλλα λιγότερο με εμάς αναλόγως την στιγμή του "διαχωρισμού".   Έτσι το Πολυσύμπαν εκφράζει όλα τα πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα και δεν έλαβαν στο δικό μας σύμπαν.
 
Υπάρχουν δηλαδή σύμπαντα στα οποία, τον Β' ΠΠ τον κέρδισε η Γερμανία, ο Τ.Κένεντι δεν δολοφονήθηκε ποτέ, ο Μεσαίωνας δεν υπήρξε, η Αυτοκρατορία του Μ.Αλέξανδρου δεν διαλύθηκε με τον θάνατό του, η Ανθρωπότητα έχει βγει στο Διάστημα,ή η Ανθρωπότητα δεν κυριάρχησε ποτέ στον πλανήτη και άπειρες άλλες πιθανές εκδοχές της Ιστορίας.
 
H Θεωρία του Πολυσύμπαντος εξηγεί και το γιατί δεν υπάρχει το περιβόητο παράδοξο του εγγονού που επιστρέφει πίσω στον χρόνο και σκοτώνει τον παππού του. Εάν το κάνει τότε αυτός δεν θα γεννηθεί, άρα δεν θα γυρίσει πίσω στον χρόνο για να τον σκοτώσει και έχουμε ένα loop χωροχρονικής Παραδοξότητας.
 
Με το Πολυσύμπαν όμως αυτό είναι εφικτό, ο εγγονός που γυρνάει πίσω στον χρόνο σκοτώνει έναν παππού από μια παράλληλη χρονική λωρίδα οπότε αυτός συνεχίζει να ζει κανονικά.
 
Η θεωρία όμως έχει και συνέχεια. Γιατί να υπάρχει ένα Πολυσύμπαν; Τι υπάρχει μετά το τέλος του ορίου του Σύμπαντός μας; Γιατί να μην υπάρχουν άπειρα Πολυσύμπαντα πέραν από το δικό μς Πολυσύμπαν; Σύμπαντα που διέπονται ακόμα και από διαφορετικούς φυσικούς νόμους.
 
Άλλωστε αυτό ταιρίαζει και στην Απειρία και την Παντοδυναμία του Θεού. Η Φύση δεν μπορεί να αφήνει κενά, τα γεμίζει, το να υπάρχει ένα Σύμπαν που επεκτέινεται μετά τo Big Bang δεν αρκεί γιατί όσο μεγάλο και αν είναι δεν παύει να είναι ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ, μετά από αυτό τι; Τέλος;Και τι σημαίνει αυτό το... τέλος; Είναι παράλογο όπως και αν το αντιληφθεί κανείς.
 
Κάποτε σε μια σειρά της Marvel Comics τους Micronauts (Μικροναύτες) είχε μια ακόμα πιο πρωτότυπη ιδέα. Ο ήρωας μίκραινε συνεχώς μέχρι που έφτασε στο υποατομικό επίπεδο των Quarks και από εκεί περνώντας την ενεργειακή μπαρίερα της υποατομικής πραγματικότητας συνέχισε να μικράινει μέχρι που "έπεσε" σε ένα άλλο Σύμπαν μικρότερο από τα Quarks! Και έπεται συνέχεια!
 
Η Πολυπραγματικότητα εν αρχή τρελαίνει λόγω του ότι είμαστε συνηθισμένοι στην ρουτίνα μας, όμως μόλις γίνει κατανοητή εξηγεί κάθε πτυχή παράδοξου που μπορεί να συμβεί.
 
Όπως γίνεται κατανοητό θα προκύψουν μεγάλες συνειδησιακές αλλαγές και στην ουσία θα φέρει τους ανθρώπους σε άμεση γνωριμία με την έννοια του Θεού, καθώς ο θεολογικός ορισμός του Μεγαλοδύναμου είναι "ο ων", δηλαδή η Ύπαρξη, τα Πάντα,ότιδήποτε αντλαμβανόμαστε και μη, ότιδήποτε θα μάθουμε ή όχι, όλα τα γεγονότα, όλες οι πράξεις, όλες οι εξισώσεις.   Στην πραγματικότητα το Πολυσύμπαν δεν είναι κάτι "τραβηγμένο" είναι κάτι που επιβάλλεται από την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Το ζήτημα έιναι πόσοι πέρα από τις ιδεοληψίες τους θα μπορέσουν να το αποδεχτούν; 
 
Σήμερα στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους επιστήμονες του CERN, θα πραγματοποιηθεί ένα πείραμα το οποίο θα αποφέρει νέες γνώσεις σχετικά με την ύπαρξη του Multiuniverse (πολυσύμπαν) και την ύπαρξη παράλληλων κόσμων αλλά και που μπορεί να δημιουργήσει απροσδόκητους κινδύνους σύμφωνα με κάποιους άλλους καθώς θα επιτρέψει τη δημιουργία "μαύρων τρυπών" οι οποίες θα μπορούσαν να "ρουφήξουν" τη Γη!


 
 Bέβαια, αυτό στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμβεί καθώς οι "μίνι" αυτές "μαύρες τρύπες" δεν ζουν παρά απειροελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου, τόσο μικρά που θεωρείται ότι δεν μπορούν να προλάβουν να μεγαλώσουν ώστε να "τραφούν" με γειτονική ύλη.   Και πάλι όμως μπαίνουμε στα άδυτα του Θεού και κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με το ανάλογο σέβας.
 
 Το συγκεκριμένο πείραμα, εάν πετύχει, θα δώσει ενδείξεις διαστάσεων πέρα από το μήκος, το πλάτος, το βάθος και τον χρόνο, δηλαδή θα αποκαλύψει την Πολυδιαστατική Πραγματικότητα (Μultidimensional Reality), που διέπει τον Πολυσύμπαν, στην θεωρητική του τουλάχιστον μορφή. 
 
Οι επιπτώσεις στην Φυσική,την Φιλοσοφία αλλά και την Μεταψυχική θα είναι κολοσσιαίες.   Οι επιστήμονες στη Γενεύη, όπου βρίσκεται ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) είναι έτοιμοι να ανεβάσουν τα επίπεδα ενέργειας σε συγκρούσεις υποατομικών σωματιδίων, έτσι ώστε να ανιχνεύσουν μαύρες τρύπες, σημάδι πολυσύμπαντος, αλλά κάποιοι θεωρούν ότι είναι πιθανό να υπάρξει διαρροή βαρύτητας του δικού μας σύμπαντος σε κάποιο παράλληλο σύμπαν.
 
 Οι επικριτές μάλιστα του LHC, προειδοποιούν πως ο επιταχυντής σωματιδίων υψηλής ενέργειας, μπορεί να σημάνει το τέλος του σύμπαντός μας με τη δημιουργία μιας αδηφάγας μαύρης τρύπας (ίσως υπέρμετρα υπερβολικό αλλά πρώτη φορά επιχειρέιται κάτι τέτοιο και είναι άγνωστοι οι κίνδυνοι)   Οι θεωρητικοί του Cern πιστεύουν πως μόνο η βαρύτητα μπορεί να περάσει από το ένα σύμπαν σε κάποιο άλλο.    Ο Αχμέντ Φαράγκ Άλι τονίζει πως αν ανιχνευθούν μαύρες τρύπες στο LHC με τα προβλεπόμενα επίπεδα ενέργειες, τότε θα μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη παράλληλων συμπάντων. 
 
Ας δούμε τι είπε ο διάσημος Έλληνας καθηγητής Δ.Νανόπουλος ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο πριν από λίγους μήνες ως προς το πείραμα του CERN και την Θεωρία τν Υπερχορδών. 
 
Εκτιμά με βάση μαθηματικές εξισώσεις, ότι είναι δυνατό να υπάρχουν δέκα εις την πεντακοσιοστή σύμπαντα, σύμφωνα με τη θεωρία της υπερσυμμετρίας (SUSY) και των υπερχορδών, η οποία προβλέπει ότι, εκτός από τις γνωστές τέσσερις «μεγάλες» διαστάσεις -τρεις του χώρου (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο χρόνος- υπάρχουν ακόμα έξι ή επτά, που βρίσκονται «διπλωμένες» σε τρομερά μικρό χώρο, ανεβάζοντας σε 10 ή 11 τον συνολικό αριθμό των διαστάσεων.
 
«Ζούμε σε δέκα διαστάσεις, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε», είπε χαρακτηριστικά. Η θεωρία του πολυσύμπαντος ή των πολλών παράλληλων συμπάντων έχει διάφορες εκδοχές, μια από τις οποίες προωθεί σθεναρά ο κ. Νανόπουλος, ο οποίος τόνισε όμως ότι μια τέτοια θεωρία έχει νόημα μόνο αν καταστεί δυνατό να αποδειχτεί πειραματικά και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN).
 
Όπως υποστηρίζει ο Έλληνας φυσικός, κάθε επιμέρους σύμπαν (μεταξύ αυτών το δικό μας) μέσα σε αυτό το πολυσύμπαν μπορεί να έχει τους δικούς του ξεχωριστούς φυσικούς νόμους, που ισχύουν μόνο σε αυτό, ενώ στα άλλα σύμπαντα οι νόμοι που τα διέπουν, μπορεί να είναι αφάνταστα διαφορετικοί ή και σχετικά παρόμοιοι, έχουν όμως οπωσδήποτε ως κοινό παρονομαστή τη βαρύτητα.
 
Το ένα σύμπαν «γεννάει» το άλλο, μέσα σε μια αέναη διαδικασία παραγωγής συμπάντων, η οποία, όπως είπε, καταργεί την έννοια της αρχής και του τέλους του χρόνου. Τα άλλα σύμπαντα, τα οποία χαρακτήρισε φυσαλίδες της πραγματικότητας» που απαρτίζουν το πολυσύμπαν, είναι δυνατό να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δεν απέκλεισε όμως ότι είναι πιθανώς δυνατό να γίνει μετάβαση από το ένα σύμπαν στο άλλο.
 
Όλα τα σύμπαντα με τους ιδιαίτερους νόμους τους προκύπτουν κατά βάση από μόνα τους, σαν μια «τοπική μετάλλαξη» του χώρου σε ένα προϋπάρχον σύμπαν.
Ο κ. Νανόπουλος δεν απέκλεισε μάλιστα ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας τολμηρές υποθέσεις ότι κάποια σύμπαντα θα μπορούσαν π.χ. να αποτελούν δημιούργημα ενός «χάκερ» σε κάποιο άλλο σύμπαν. Επεσήμανε ότι, αν τελικά αποδειχτεί η θεωρία του πολυσύμπαντος, τότε «θα καταλαβαίνουμε τον μηχανισμό παραγωγής συμπάντων», οπότε, όσο κι αν ακούγεται εξωφρενικό, «είναι πιθανό στο μέλλον να δημιουργηθεί ένα σύμπαν στο εργαστήριο».
 
Ακόμα, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται το σύμπαν που ζούμε τώρα, να δημιουργηθεί ξανά ακριβώς το ίδιο στο μέλλον, ενώ το τωρινό σύμπαν μας θα μπορούσε να είναι το νιοστό από το παρελθόν, να έχει δηλαδή ήδη προϋπάρξει πολλές φορές. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι είναι νωρίς ακόμα για να επιβεβαιωθούν τέτοιες υποθέσεις, πρόσθεσε όμως ότι τελικά αποτελούν λογικές συνέπειες της ευρύτερης θεωρίας του πολυσύμπαντος, που θα έπρεπε κανείς να ακολουθήσει και να διερευνήσει.
 
Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύμπαν που βλέπουμε (της ορατής ύλης) και το οποίο έχει ηλικία 13,7 δισεκατομμυρίων ετών, δεν είναι παρά το 4%, καθώς το υπόλοιπο είναι αόρατο, αποτελούμενο κατά 23% από «σκοτεινή ύλη» και 73% από «σκοτεινή ενέργεια». Υπολογίζεται ότι μόνο στο δικό μας σύμπαν υπάρχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε ένας από αυτούς έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια ήλιους, γύρω από τους οποίους περιφέρεται ένας τεράστιος αριθμός πλανητών.
 
Ο κ. Νανόπουλος είπε ακόμα ότι ο ήλιος κάποτε θα «σβήσει», όμως το σύμπαν μας, που συνεχώς διαστέλλεται, είναι «ανοιχτό», συνεπώς ποτέ δεν θα «πεθάνει», ενώ είναι πιθανό να κάνει «μετάβαση» σε ένα άλλο σύμπαν-φυσαλίδα. Απαντώντας σχετικά με τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της θεωρίας του πολυσύμπαντος, είπε ότι παραπέμπει σε «ένα νέο Διαφωτισμό» που ανοίγει νέους δρόμους για την ανθρωπότητα, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχουν φραγμοί και όρια στις δυνατότητες του ανθρώπινου νου να συλλάβει την πραγματικότητα του σύμπαντος, εκτός από τα αναπόφευκτα ποσοτικά όρια στη συσσώρευση γνώσης στο μυαλό του ανθρώπου.
 
Όμως γι” αυτό, όπως είπε, υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως συμπαραστάτες μας, ενώ στο μέλλον η σχέση τους με τους ανθρώπους θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο στενή. Αρνήθηκε επίσης ότι συσσωρεύοντας ολοένα περισσότερες γνώσεις, οι άνθρωποι χάνουν τη σοφία τους.
 
Παράλληλα, συμφώνησε με τις εκτιμήσεις άλλων επιστημόνων ότι η Γη αργά ή γρήγορα «δύσκολα θα αντέξει» στα προβλήματά της, γι” αυτό είναι ανάγκη να προετοιμαστεί η μετοίκηση της ανθρωπότητας σε άλλους πλανήτες.
 
Αυτό το είχε πει και ο μεγάλος Άλμπερτ Άινστάιν (που στηρίχθηκε άνω στον μέγιστο Έλληνα μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή) "η Ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη να πεθάνει εάν δεν εξαπλωθεί στα άστρα".
 
Αυτή είναι η Μοίρα της, το Πεπρωμένο της, η Επέκταση.
 
Οι κίνδυνοι όμως είναι μεγάλοι. "if you stare into the abyss, the abyss stares back at you" έλεγε ο Φρίντριχ Νίτσε, και ο Θεός δεν θέλει να πλησιάζουν τόσο πολύ στις υποθέσεις Του.
 - See more at: http://www.defencenet.gr/defence/20151107/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/cern-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-multiverse-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CF%82-vid#sthash.eXBjZCVG.dpuf