AMPHIKTYONBOOKS

TRANSLATION IN MANY LANGUAGES

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΦΩΣ
ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΦΩΣ

Γράφει ο *Αμφικτύων
Η πορεία προς την παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από ένα κλίμα εξοβελισμού και παραμορφώσεως της παγκόσμιας Ιστορίας . Η ιστορία ξαναγράφεται όχι επί τη βάσει των αντικειμενικών δεδομένων, αλλά με βάση το «πολιτικώς ορθόν», δηλαδή την προπαγάνδα του κατεστημένου. Τα πάντα για τον κοινό σκοπό, την προώθηση της παγκοσμιοποίησης και του πολυπολιτισμικού μοντέλου. Όσο γρηγορότερα ισοπεδωθεί η εθνική ιστορία και η εθνική συνείδηση των εθνικών κρατών και ανθρώπων, τόσο ευκολότερα θα περάσει η παγκόσμια κυβέρνηση και η Νέα Τάξη πραγμάτων.

Στόχος η Ελληνική Προϊστορία

Ειδικά στην Προϊστορία, οι δυσκολίες είναι αφάνταστες στην εμβάθυνση και μελέτη της , καθώς και στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας. Ενας πέπλος συγκάλυψης , παραχάραξης, παραποίησης , παραχάραξης και μνησικακίας συνοδεύει εκείνον που θα αποτολμήσει να περάσει από το φράγμα που χωρίζει την Ιστορία από την Προϊστορία. Αυτή είναι η αιτία που εμποδίζει ως τώρα κάποια ολοκληρωμένη και συγκριτική μελέτη της παγκόσμιας Προϊστορίας . Διότι παρεμβάλλονται μύρια εμπόδια και δυσκολίες σε όποιον το αποτολμήσει , αλλά πέραν τούτου θα τον αναμένει η αμφισβήτηση, η άρνηση, η λοιδορία, και ακόμη η ρίψη του στον καιάδα σε όλο του το βίο.

Μια κατηγορία ιστοριογράφων υποστηρίζει ως αφετηρία της Ελληνικής φυλής το 800 π. Χ ή το 1200 π.Χ , ενώ δυσκόλως αποδέχονται την άποψη , την αδιάσειστον πλέον αλήθεια , που προκύπτει από αστρονομικές πλέον μεθόδους που δεν χωρούν αμφισβήτηση, οι οποίες εμπεριέχονται στα αρχαία Ελληνικά κείμενα(« ΟΡΦΙΚΑ» του Ιωάννη Πασσά , 1984).Αμφισβητούν τις μεγάλες Αλήθειες

Αγανάκτηση προκαλεί στο διεθνές κατεστημένο και δημιουργεί επίμονες γενικές αντιδράσεις , ωσάν να επρόκειτο περί ιεροσυλίας η άποψη ότι :

- Ο Κολόμβος δεν ανακάλυψε την Αμερική, διότι πριν απ’ αυτόν την είχαν ανακαλύψει ο Αιγαίοι -Έλληνες Αργοναύτες προ χιλιάδων ετών.

- Οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἰνδοευρωπαῖοι, ἀλλά ἰαπετοί.

- Οι Ινδοευρωπαίοι είναι ανύπαρκτοι , ήλθαν από το πουθενά , ουδένα άφησαν πολιτισμό(και έτερος πνευματικό και ανθρωπιστικός πολιτισμός δεν υπάρχει πλην του Ελληνικού)

- Δέν ἔγινε ποτέ κάθοδος τῶν Δωριέων. Πρόκειται γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Ἡρακλειδῶν. Η κάθοδος των δεν είναι άλλη από την κάθοδο των ορεινών Ελληνικών Δωρικών φύλων στα πεδινά διαμερίσματα της χώρας.

- Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα δέν εἶναι ἰνδογερμανική οὔτε ἰνδοευρωπαϊκή, ἀλλά ἰαπετική.

-Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἦλθαν ἀπό πουθενά, εἶναι γηγενεῖς. -Τό ἑλληνικό ἀλφάβητο δέν εἶναι Φοινικικό, ἀλλά ἐξέλιξη τῆς Γραμμικῆς Β΄τῶν Μυκηναίων. Οι Έλληνες από τα πανάρχαια χρόνια –και πριν από τους Φοίνικες- είχαν αλφάβητα(Ιερογλυφικό, Γραμμική Α! & Β! Γραφή ,εξέλιξη της οποίας είναι η αρχαία και η νέα Ελληνική Γλώσσα ) .

- Οι Βαβυλώνιοι και Αιγύπτιοι δεν ήσαν οι πρώτοι που ανέπτυξαν τον Πολιτισμό , διότι είναι πλέον σε όλους γνωστόν ότι ο Πολιτισμός ξεκίνησε από το Αιγαίο και την Κρήτη.

- Πανάρχαιοι Κρήτες πήγαν στην Αίγυπτο και Ετεοκρήτες που διεπεραιώθηκαν στην έναντι Μικρά Ασία προχώρησαν ανατολικά προς Σουμερία και Βαβυλώνα. Αν συνέβαινε το πρώτο, τότε έπρεπε να έχουν βάλει την γλώσσα τους σ’ αυτόν . Όμως ο Πολιτισμός έχει Ελληνική γλώσσα και γραφή και μάλιστα στις αρχαιότατες επιστήμες ήτοι: Ιατρική και Αστρονομία.

- Οι Φοίνικες και Αιγύπτιοι δεν επεσκέφθηκαν σε προϊστορικούς χρόνους την Αμερική , διότι όλα στον νέο κόσμο μαρτυρούν ότι είναι Ελληνικά(έχουν τη σφραγίδα του Αιγαιατικού Πολιτισμού) , Όταν πήγαιναν στην Αμερική οι Αργοναύτες δεν υπήρχαν Φοίνικες.

- Οι δε Αιγύπτιοι δεν ήταν θαλασσινός λαός και πρώτοι οι Έλληνες διέπλευσαν τον πόντον προ 130 .000 ετών (νεώτερες έρευνες στην Κρήτη)

- Ἡ ἀρχική κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ δέν εἶναι ἡ Ἀφρική ἤ ἡ Ἰνδία, ἤ ἡ Σκυθία-όπως ψευδώς ενομίζετο- ἀλλά το Αἰγαίον και ο ἔνθεν καί ἔνθεν ηπειρωτικός χώρος αυτού.

- Ο άνθρωπος δεν ήλθε από την Αφρική προ 35.000 ετών στην Ευρώπη, όπως αντιεπιστημονικά υποστηρίζεται, διότι απλούστατα είναι αποδεδειγμένο από τον διακεκριμένο ανθρωπολόγο Αρη Πουλιανό -και έχει γίνει αποδεκτό και από την επιστημονική κοινότητα-ότι ο Ευρωπαίος Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων της Χαλκιδικής είναι 750.000 ετών, ενώ οι στάχτες του σπηλαίου ακόμη παλαιότερες .

- Ἡ Ἀθηνᾶ δέν ἦταν μαύρη, ὁ Σωκράτης δέν ἦταν κίτρινος, ἡ Κλεοπάτρα δέν ἦταν νέγρα, ἀλλά Ἕλληνες ἰαπετοί τοῦ Μεσογειακοῦ τύπου.

- Οἱ Ἕλληνες φυλετικῶς δέν εἶναι οὔτε Σλάβοι οὔτε Τοῦρκοι οὔτε Ἀλβανοί οὔτε Σαρακηνοί Ἄραβες, ἀλλά ὁ ἐαυτός τους.

- Με βάση του DNA οἱ πληθυσμοί της κυρίως Ελλάδος , της Μικράς Ασίας, Νότιας Ιταλίας ,Γαλίας, Ισπανίας κλπ όπου δημιούργησαν αποικίες στο παρελθόν, ανήκουμε σε μεγάλο ποσοστό φυλετικῶς στην ίδια ανθρωπολογική ομάδα . Παρά τίς τυχόν ἐπουσιώδεις ἐπιμειξίες, φυλετικῶς εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων , τῶν Βυζαντινῶν καί ἱστορικῶς οἱ κληρονόμοι καί συνεχιστές τους.

- Ἡ Μακεδονία είναι μία και αυτή δέν εἶναι σλαβική οὔτε βουλγαρική οὔτε ἀλβανική, ἀλλά Ελληνική.

- Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἐφεῦρε ἤ ἐπινόησε ἤ ξεκίνησε τά πάντα(Νίτσε), ἀλλά ὅσα ξένα δανείστηκε τά τελειοποίησε (Πλάτων, Ἐπινομίς* της οποίας ἡ γνησιότητά αμφισβητεῖται).

- Τόν Ὅμηρο δέν τόν σκότωσε κανείς, ἁπλῶς κάποιοι τόν κακοποιοῦν διδακτικῶς καί τόν μειώνουν συγγραφικῶς.

Παρόμοια παραδείγματα παραχάραξης μπορούμε να αναφέρουμε πολυάριθμα αλλά για λόγους οικονομίας περιοριζόμαστε σ’ αυτά(καθηγητής φιλοσοφίας Ανδρέας Παναγόπουλος)Το DNA των Ελλήνων

Λένε οι μερικοί αμαθείς ή κακόβουλοι ότι το DNA των σύγχρονων Ελλήνων δεν είναι το ίδιο με αυτό των αρχαίων προγόνων μας. Είναι αλήθεια;

Καίτοι μερικοί «φοινικίζοντες» και «εβραιόφρονες» το αμφισβητούν η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Καλό είναι να μελετήσουν το έργο του Luigi Luca Cavalli-Sforza με τίτλο «Genes, Peoples and Languages», εκδόσεις North Point Press. Σε αυτό θα βρουν την κατανομή της 4ης γενετικής παραμέτρου κατανεμημένης γεωγραφικώς. Θα παρατηρήσουν, όπως απεικονίζει στον παρατιθέμενο χάρτη ο μεγάλος γενετιστής, ότι η κατανομή της που προήλθε από την μελέτη των μυτοχόνδριου γονότυπου mtDNA δειγμάτων ιστού από ζώσες γυναίκες έξι διαφορετικών κρατών συμπίπτει απολύτως με τη γεωγραφική κατανομή των Ελλήνων γύρω στα 900 π.Χ. στη Νότιο Ιταλία, στις χώρες που είναι βορείως των σημερινών συνόρων της χώρας μας, καλύπτοντας το νότιο τμήμα τους (Αλβανία, Σερβία και Βουλγαρία) και βεβαίως και στη Δυτική Μικρά Ασία σε πλάτος προεκτεινόμενο μέχρι την Τραπεζούντα συμπεριλαμβανομένης. Αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα σημαίνει ότι το mtDNA των γυναικών αυτών, εκτός του ότι είναι το ίδιο παντού, προέρχεται από ένα παρελθόν 3.000 χρόνων πριν. Αυτή η γενετική παράμετρος δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη άλλων πληθυσμών, έχει όμως αντοχή στο χρόνο παρά τους φόνους, τη γενετική λεηλασία και την «αβρότητα» των κατακτητών όλων των περιόδων. Αυτή η σταθερότητα του γονοτύπου συνδέεται όλως τυχαίως με την επιβίωση των ηθών, των εθίμων, όπως των κύκλιων χορών που μπορεί να δουν οι επισκέπτες του αρχαιολογικού μουσείου του Ναυπλίου που είναι ίδιοι από την προϊστορική περίοδο λόγου χάριν, και της ελληνικής γλώσσας του ενδοχώριου πληθυσμού. Δυστυχώς οι εβραιόφρονες και οι φοινικίζοντες ισχυρίζονται ότι είμαστε κληρονόμοι και διάδοχοι όχι των αρχαίων Ελλήνων. Προτιμούν να είμαστε όλων των άλλων που πέρασαν από εδώ εκτός βεβαίως των Ελλήνων. Αυτό τους πειράζει , όπως και η εθνότητα μας, η γλώσσα μας , η ιστορία μας , η πατρώα μας θρησκεία , η φιλοσοφική μας αμφισβήτηση , το δημοκρατικό μας πνεύμα και οι ιδιαιτερότητες του Έλληνος(Δρ Σταύρος Παπαμαρινοπουλος - Καθηγητής. Πανεπιστημίου Πατρών)Στόχος του Κατεστημένου όποιος το αμφισβητεί

Την εχθρότητα του κατεστημένου την έννοιωσε όσο κανένας άλλος η ηρωική Αμερικανίδα αρχαιολόγος –ερευνήτρια Ενριέτα Μερτζ διότι τόλμησε να αποκαλύψει τον πλού το Οδυσσέα και των Αργοναυτών στην Αμερική. Ο Οδυσσέας δεν πήγε στη Μαύρη Θάλασσα-όπως εθεωρείτο λανθασμένα ως τώρα- διότι απλούστατα τα μέρη , τα θαλάσσια ρεύματα , ο καιρός και προ παντός τα αστρονομικά δεδομένα δεν ταιριάζουν με τη Μαύρη Θάλασσα. Αντίθετα δένουν απόλυτα με τον Ατλαντικό . Και το εξοργιστικό είναι ότι η έχθρα δεν περιορίσθηκε μόνον στους ξένους , αλλά χολή και όξος έβγαλαν και ορισμένοι Ελληνόφωνοι κονδυλοφόροι και πολιτικοί. Στην πυρά την Μερτζ, στην πυρά της αφάνειας και τα πολύκροτα βιβλία της «The wine dark sea” και το “Atlantis”

Αυτόφωτο και γηγενές το Ελληνικό Πνεύμα

Το Ελληνικό Πνεύμα είναι αυτόφωτο ,αυτοδημιούργητο , γηγενές και δεν είναι δημιούργημα της επιδράσεως και της πνευματικής υπεροχής των Λαών της Μέσης Ανατολής και του Νότου (Ασσυροβαβυλωνίων και Αιγυπτίων) όπως υποστήριζαν αυτοί παλαιότερον, και δυστυχώς και οι δικοί μας πηθικίζοντες πνευματικοί νάνοι. Και ήλθε η Μερτζ και τους χάλασε τα σχέδια, και τους γκρέμισε τα ψέματα, και τους κατεδάφισε το σαθρό οικοδόμημα του πύργου της Νέας Βαβέλ.

Ασυγκίνητοι , αδυσώπητοι , κακόπιστοι , ανηλεείς και δογματικοί οι προασπιστές του σημερινού κατεστημένου δεν το βάζουν κάτω. Κάθε προσπάθεια διαλόγου και έκφασης διαφορετικής απόψεως συναντά την τσιμεντένια αντίθεση και εχθρότητα τους. Έχουν –όπως ο Πάπας – το αλάθητο των δήθεν «ειδικών» και «αργυρώνητων» . Ετσι από τους ανθρώπους αυτούς είναι δυνατόν να ακούσεις ακόμη και τα πιο απίθανα ψέματα, χωρίς να ερυθριούν για τα τερατώδη ψεύδη και παράλογα πράγματα. Δεν τους φθάνει ότι επινόησαν τους Ινδοευρωπαίους από το «πουθενά», αλλά επινοούν και τους Φοίνικες να έρχονται από την Μέση Ανατολή εκ του νότου στην Ελλάδα και να μας φέρνουν και το αλφάβητο, σε μας τους α-γράμματους Έλληνες, που η θρησκείες μας (Κρόνια και Ολυμπιακή) χάνονται στα βάθη της Προιστορίας. Σε μας που κρατάμε στην Γλώσσα και στην Ιστορία μας το Παγκόσμιο Ληξιαρχείο , που είμαστε οι μοναδικοί που καταγράψαμε τρεις και όχι ένα Κατακλυσμό.

Η επίδραση των Ασσυροβαβυλωνίων και Αιγυπτίων

Αλλά και πάλι επειδή υπήρξε αφλογιστία επενόησαν ότι εμείς οι Έλληνες ό,τι φτιάξαμε το οφείλουμε στην επίδραση των πλέον προηγμένων Ασσυροβαβυλωνίων, , Ινδών και Αιγυπτίων. Αν ήτο πιο κοντά η Κίνα δεν θα δίσταζαν να την εντάξουν στις χώρες που συνέβαλαν στην δημιουργία του πρώτου ανθρωπιστικού πολιτισμού στον κόσμο , που είναι ο Ελληνικός.

Όλα αυτά τα ψευδολογήματα δεν στηρίχθηκαν σε αντικειμενικά στοιχεία και μαρτυρίες , αλλά σε ορισμένους μύθους , διαδόσεις, διαστροφές της ιστορίας , ή ακόμη και ψευδείς αναφορές ιστορικών -μυθοπλαστών-όπως λ.χ ο Ηρόδοτος-, οι οποίοι έγραψαν διάφορες υπερβολές ή και φήμες σαν πράγματικά γεγονότα , χωρίς να τα διασταυρώσουν , διότι έτσι τους τα είπαν κάποιοι τρίτοι σε κάποιο ταξίδι, ή κάποιοι ιερείς. Σε τέτοιες φήμες εβάσισαν ολόκληρες θεωρίες περί του Κάδμου, που ήλθε στη Θήβα, ενώ όλα δείχνουν ότι ο Κάδμος ήτο Ελληνοφοίνικας . Επειδή όλοι σχεδόν οι σοφοί της εποχής ταξίδευαν στην Αίγυπτο, ισχυρίσθηκαν εντελώς αυθαίρετα και χωρίς να υπάρχει ούτε καν ένδειξη, ότι αυτοί εμαθήτευσαν στους Αιγυπτίους , είπαν ότι στην Αίγυπτο εμυήθησαν στον πολιτισμό που έφτιαξαν στην Ελλάδα. Ούτε καν άνοιξαν κάποια πανάρχαια βιβλία να ιδούν ότι στην Ελλάδα –και ειδικά στο Αιγαίο – υπήρχε από τα πανάρχαια χρόνια ο πρώτος παγκόσμιος πολιτισμός , που εξαπλώθηκε στην οικουμένη δια των Ελλήνων θαλασσοπόρων . Αν έριχναν μια ματιά στα «ΟΡΦΙΚΑ» θα έβλεπαν ότι οι Ελληνες κατείχαν τις βασικές αρχές και τα φιλοσοφικά συστήματα , όπως οι γνώσεις περί θεών, φύσεως , φυσικών φαινομένων, Γεωμετρίας, Μαθηματικών, Αστρονομίας, Ιατρικής κ.α.

Ο Κ. Χασάπης ξεσκεπάζει το Ψέμα μέσω της Αστρονομίας

Ετσι στα πρώτα ψέματα συσσωρεύθηκαν τα επόμενα και ύστερα κι’ άλλα, κι’ άλλα . Υστερα από 17 αιώνες όλο αυτό το οικοδόμημα στηρίζεται σε ένα πελώριο ψέμα , που αν αποκαλυφθεί κάποια ημέρα , το κατεστημένο θα σωριασθεί με πάταγο σε σωρούς ερειπίων. Και μάλλον έμελλε στην γενιά μας να ζήσει αυτή την φοβερή πτώση του ψευδεπίγραφου και κλεψιγενούς σιωνιστικού κατεστημένου. Ενας και μόνον επιστήμων αστρονόμος -ο αείμνηστος Κ. Χασάπης –που μελέτησε τους «ΟΡΦΙΚΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ» , τα Ομηρικά Έπη , τα «Αργοναυτικά» κ.α - από μια αστονομική πληροφορία διαπίστωσε ότι, αυτά ανάγονται σε δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Σλίμαν, Καλοκαιρινός, Εβανς, Μερτζ, Σαρλ Μπέρλιτζ, Σ.Β Σέραμ κ.α) Βέβαια ή σωρεία αποδείξεων και μαρτυριών των αρχαιολογικών , ανθρωπολογικών, ιστορικών-αρχαίων και νεωτέρων-που διαπιστώνουν ότι η Ελληνική Αρχαιολογία χάνεται στα βάθη της Προιστορίας(Φράχθι Ερμιονίδος, Πετράλωνα Χαλκιδικής κ.ο.κ) είναι μεγάλη.

Η Φιλοσοφία και η Επιστήμη αναμφίβολα είναι Ελληνικής εμπνεύσεως και καταγωγής-όπως το δηλώνουν με το όνομα τους- για να προσθέσουμε και την Τεχνολογία, Θεολογία, Δημοκρατία, Ολυμπιακούς Αγώνες, Θέατρο, Δικαιοσύνη, Ναυσιπλοΐα, Αρχιτεκτονική, Μουσική, Γλυπτική, Χρηματιστική , Πολεμική Τέχνη(ελιγμός) κ.α. Όμως πρέπει να τονίσουμε και ένα θλιβερό όσο και οικτρό και εγκληματικό φαινόμενο . Έλληνες διανοούμενοι της παρακμής να γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί του Ελληνικού Πνεύματος και να συνασπίζονται με τους ξένους στον αφανισμό κάθε τι Ελληνικού.

Οι Σύγχρονοι Καταστροφείς του Ελληνισμού

Ακόμη και στις μέρες μας Ελληνόφωνοι γραικύλοι που υπακούουν στις προσταγές της Νέας Τάξεως, πρωταγωνιστούν στην καταστροφή της Ελληνικής Ιστορίας, όχι μόνον της Αρχαίας, αλλά και της Σύγχρονης Ιστορίας των αγωνιστών του 1821.

Αν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η υποταγμένη στον Εβραιοχριστιανισμό , κατέστρεψε τα μνημεία και τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων και κατήργησε δια της βίας τη θρησκεία, άφησε τότε την Ελληνική γλώσσα –προς το συμφέρον της βέβαια, για την επιβολή μέσω της γλώσσης , της Ρωμαϊκής κυριαρχίας και της νέας κοσμοπολιτικής θρησκείας και του Ιουδαιοχριστιανισμού. Από την γλώσσα που του απέμεινε ο Ελληνισμός κατόρθωσε σαν τον μυθικό φοίνικα να αναγεννηθεί. Τώρα οι άνθρωποι της Νέας Τάξεως βλέπουν τα Ελληνικά Γράμματα, το Ελληνικό Πνεύμα, τη Δημοκρατία , τη Φιλοσοφία και προ παντός την Ελληνική Γλώσσα σαν εμπόδιο στα επεκτατικά σχέδια τους και θέλουν να την κατεδαφίσουν. Όμως βιάσθηκαν να ξεκινήσουν αυτήν την κατεδάφιση , ενόσω ακόμη ζούν οι ηλικιωμένοι , οι αγωνιστές , αυτοί που έχουν τα αντισώματα κατά της Νέας Τάξεως, διαθέτουν τεράστια εμπειρία, που έμαθαν πολλά μέσα από τα παθήματα τους ,που εβίωσαν τρείς μεγάλες εποχές ήτοι:

1/ Την Γεωργική , όπως την έζησαν οι πρόγονοι μας στην Ελληνική ύπαιθρο, στο βουνό και στο λόγγο

2/ Την Βιομηχανική που ήλθε καθηστερημένα ,λίγο πρό και μετά τον Β! ΠΠ .

3/ Την Πληροφορική που έστω και λίγοι, μπήκαν σαν πειρατές στο Διαδίκτυο , παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους και στέλνουν τόνους μηνύματα στον παγκόσμιο ιστό, για το καλό της ανθρωπότητος. Για να την προειδοποιήσουν να αλλάξει πορεία , διότι η σημερινή πορεία οδηγεί προς την καταστροφή.

Αυτή όμως η γενιά που δεν υπολόγισαν οι άνθρωποι της Νέας Τάξεως, έχει επίσης την εμπειρία:

α/ Τριών Παγκόσμιων Πολέμων(Β! ΠΠ , Ψυχρού Πολέμου και Τρομοκρατίας)

β/ του Ελληνικού Εμφύλιου Πολέμου και της Γερμανικής , Ιταλικής και Βουλγαρικής Κατοχής

γ/ Της Αμερικανοκίνητης Δικτατορίας

δ/ Της Τουρκικής Επιθετικότητας και Αρπακτικότητας στην Κύπρο , Αιγαίο και Θράκη.

ε/ Και τώρα της Μεγάλης- τεχνητής - Κρίσεως της Νέας Τάξεως(ΝΤΠ) για την Παγκόσμια κυριαρχία. Αυτή είχε σαν πρώτο θύμα και πειραματόζωο τη χώρα μας . Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε μια συνδυασμένη φασιστική επίθεση των σιωνιστικών δυνάμεων, αλλά και των ανδρεικέλων τους ομόρων κρατών και της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην επιβολή με την βοήθεια των εντόπιων κουίσλιγκς , πρακτόρών και 5φαλαγγιτών της ξενοκίνης οικονομικής δουλείας και υποταγής του λαού μας στους όρους του Μνημονίου από την Τρόικα του ΔΝΤ , της Ε.Ε, και της ΕΚΤ

Αυτή τη μοναδική γενιά- που άλλη σαν αυτή θα αργήσει να βγει- δεν υπολόγισαν οι άνθρωποι της ΝΤΠ . Και τώρα τα αντισώματα που έριξε αυτή η γενιά τα βρίσκουν μπροστά τους ,διότι έχουν ήδη οργανωθεί ολόκληροι αντιφασιστικοί στρατοί σε παγκόσμιο επίπεδο, που μάχονται στο μέτωπο του διαδικτύου , στις πόλεις και στα χωριά, στους δρόμους και στην εργασία τους για την Αλλαγή , Ελευθερία, Αλήθεια , Αξιοπρέπεια , Δικαιοσύνη, Ανεξιθρησκεία, Θεσμούς, για Δημοκρατία και για καλύτερη ζωή και Αξίες .

Επιστήμη &Τεχνολογία δεν συμβιβάζονται με το Ψέμα

Σε μια εποχή που η Επιστήμη και Τεχνολογία απαιτούν κρυστάλλινη διαφάνεια, αλήθεια , ορθολογισμό , ορθολογισμο και λογική , εκείνοι επιστράτευσαν και πάλι τα παλιά δοκιμασμένα και φθαρμένα «εργαλεία»: τις Θρησκείες , τη Διχόνοια(διαίρει και βασίλευε) το Ψέμα, την Παραπληροφόρηση στα ΜΜΕ, τις απατεωνίες και κλοπές στο οικονομικό σύστημα, τους Πολέμους κ.α . Χωρίς να αντιλαμβάνονται οι αμαθείς ότι με τις σημερινές γιγάντιες δυνάμεις που έχει βάλει στο χέρι ο άνθρωπος , αυτά τα εργαλεία όχι μόνον δεν είναι αποτελεσματικά , αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα στην εποχή των Πυρηνικών Όπλων και των λοιπών όπλων μαζικής καταστροφής, για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Αντί οι θλιβεροί και αμαθείς να αγκαλιάσουν το Ελληνικό Πνεύμα και τον Ελληνικό τρόπο Σκέψεως για να τους βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα , αυτοί έχουν αποδυθεί σε αγώνα καταστροφής του κλαδιού, που ακόμη τους κρατάει από την πτώση και τον αφανισμό τους στο χάος.

Επομένως , σήμερον επιβάλλεται να εντείνουμε τον αγώνα σε παγκόσμιο επίπεδο και να δράσουμε ενωτικά και συντονισμένα για να αποφύγουμε την νέα υποδούλωση , η οποία αυτή τη φορά δεν θα είναι σαν αυτή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας , που οδήγησε στο σκοτεινό Μεσαίωνα, αλλά θα μας οδηγήσει σε μια νέα μορφή δουλοπαροικίας, στην οπισθοδρόμηση μας στην κοινωνία του Big Brother, σε πρωτόγονες μορφές ενός κατώτερου πολιτισμού , και πολύ πιθανόν και στην καταστροφή.

Έχει ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος;

Δεν είναι τυχαίον ότι ο αντίπαλος προ της τελικής του εφόδου για την παγκόσμια επικράτηση του επενέβη στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό –σαν ιδέα-για να εξουδετερώσει τον κύριο ιδεολογικό του αντίπαλο (Έλληνες , Φιλέλληνες και Ελληνικό Πνεύμα). Διότι αυτή η χώρα εκτός από την ύψιστη στρατηγική της αξία , κρύβει το «παγκόσμιο πνεύμα» και ακόμη ένα πανάρχαιο πλούτο στο έδαφος και υπέδαφος της. Και δεν είναι τυχαίον ότι όλοι οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι ξεκίνησαν από την Ελλάδα.

Και κορδακίζονται οι εξουσιαστές ότι δήθεν διαθέτουν Δημοκρατία , ενώ στην πραγματικότητα το πολίτευμα τους είναι κοινοβουλευτική Ολιγαρχία . Τον τελευταίο καιρό έχει κι’ αυτή μεταλλαχθεί σε Ολιγαρχική Φεουδαρχία και ρέπει στο Φασισμό, καθώς η πραγματική εξουσία εκπηγάζει από τους Τραπεζίτες και στους Πλουτοκράτες των Χρηματιστηρίων και μεταβιβάζεται να την υλοποιήσουν οι «υπάλληλοι» τους , της εντόπιας ‘πολιτικής εξουσίας’. Επομένως δεν τους φταίει η Δημοκρατία και οι θεσμοί , αλλά ο τρόπος της σκέψεως-ή μάλλον της απερισκεψίας τους. Γιατί οι άνθρωποι της εξουσίας είναι παντελώς αμαθείς , τους λείπει η Αρετή και το μόνον τους κίνητρο και θεός τους είναι το κέρδος και η απόκτηση περισσότερης ύλης.

Η Νέα Διεθνιστική Θρησκεία του Μάρξ

Βέβαια φταίει και η διάβρωση των λαϊκών μαζών από τις έντεχνες εξαγγελίες μιάς νέας θρησκείας που έχει σαν θεό τον Μαρξ, εκκλησία το Κομμουνιστικό Κόμμα, γη της Επαγγελίας το Σοσιαλιστικό Παράδεισο κ.ο.κ Και μολονότι δοκίμασαν το καθεστώς αυτό με ποταμούς αίματος , πόνους και στερήσεις επί δεκαετίες , ακόμη βαυκαλίζουν τους λαούς με το σοσιαλιστικό οράματα , της ελευθερίας, ισότητος , αδελφότητος , τα οποία στην πράξη οδηγούν τους λαούς στη σκλαβιά , στο άνοιγμα της οικονομικής ψαλίδας υπέρ των πλουσίων , στη διχόνοια , στην έχθρα και στον πόλεμο.

Ότι όμως και να κάνουν η ιερή τούτη γη εκπέμπει πνεύμα και ενέργεια. Στα σπήλαια της κατά την παράδοση μαζί με τον Δία γεννήθηκε και ο πολιτισμός . Ο Λαβύρινθος είναι προφανώς η ανάμνηση της ζωής εκείνης, που ξεπετάχθηκε από τα σπήλαια όταν ακόμη έπεφτε ασταμάτητα η Καβειρώ βροχή και οι Κεραυνοί αυλάκωναν συνεχώς τον ουρανό προ εκατομμυρίων ετών.

Στην ιστορία της ανθρωπότητος παρατηρείται κάποτε ένα παράδοξο φαινόμενο. Τυχαία γεγονότα ή απροσδόκητα και πολλάκις ανέλπιστα έρχονται να μεταβάλουν το ρου της ιστορίας και την μορφή του κόσμου. Και ενώ σήμερον οι εξουσιαστές κάνουν το παν για να περάσουν τις παλαιές τους ιδέες, έστω και αναπαλαιομένες, αίφνης ξεπηδά από το πουθενά το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα και η Πατρώα θρησκεία , που εδώ και χρόνια, ενώ βρισκόταν μέσα μας και μας ζέσταινε , ακόμη και στην αφάνεια , διότι δεν του επέτρεπαν οι συνθήκες να εκδηλωθεί ελεύθερα.

Το Ελληνικό Πνεύμα ο Παγκόσμιος Καταλύτης

Τώρα με το Διαδίκτυο ξεχύθηκε σαν λάβα από ηφαίστειο και ανατρέπει τον μεσαίωνα, που ακόμη δεν τελείωσε και οι λαοί ατενίζοντες σ’ αυτό (Ελευθερία, Δημοκρατία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Δικαιοσύνη) αναμένουν να ανατείλει ένα καλύτερο αύριο. Το Ελληνικό Πνεύμα και οι Αξίες του είναι φορέας ενός νέου τρόπου σκέψεως , εντελώς διαφορετικού από τον ιουδαιοχριστιανικό και ισλαμικό , από τον «σοσιαλιστικό» των υλιστικών θεωριών και από τα ασυνάρτητα σύγχρονα ιδεολογήματα για να φέρει την ανθρωπότητα στο κατώφλι του 21 αιώνα στον νέο Πολιτισμό της Γνώσεως. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στο μεταίχμιο δύο εποχών :

-Εγκαταλείπουμε την εποχή των θρησκειών και της θεοποιήσεως της ύλης και μπαίνουμε στην Εποχή της Νομοκρατίας.

-Στην εποχή μας τίποτα δεν μένει στο σκότος. Δεν υπάρχει μυστικό. Όλα είναι στο φως και στην κοινή θέα.Επομένως υπόκειται σε κριτική και αργά ή γρήγορα θα συμμορφωθεί με τις θελήσεις της πλειοψηφίας.

-Ότι γνωρίζει ο ένας το γνωρίζουν όλοι μέσω του διαδικτύου και του λοιπού η «τράπουλα» δεν θα είναι σημαδεμένη για πολύ καιρό

-Την εμπειρία από καιρό έχει αντικαταστήσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής , επομένως όλοι για να σταδιοδρομήσουν θα πρέπει να μορφωθούν , ανεξαρτήτως του επαγγέλματος που θα κάνουν.

- Βάζουμε στο περιθώριο την Ολιγαρχία της Κομματοκρατίας και εισερχόμαστε στην Άμεση Δημοκρατία

- Αντιπαρερχόμαστε το Ψέμα και βλέπουμε κατάματα την Αλήθεια.

-Σήμερα κάνουμε τα όνειρα πράξη.

-Φεύγουμε από την εποχή των Πολέμων και μπαίνουμε στην εποχή της μαχητικής, ειρηνικής Συνεργασίας , που θα χρειάζεται θάρρος, μόρφωση, αρετή, ευρηματικότητα, ευελιξία και το πολυμήχανο του Οδυσσέως. Αυτά όλα βρίσκονται στο Ελληνικό Πνεύμα , γιαυτό τα Ελληνόπουλα που βγαίνουν έξω από την πατρίδα προοδεύουν. Μέσα στην πατρίδα μας βρίσκονται υπό σκληρή κατοχή(πολιτικόοικονομικό σύστημα, βυζαντινό ιερατείο) και αδυνατούν να προχωρήσουν.

-Στο εξής δεν γυρνάμε την παριά μας να μας ραπίσει ο ισχυρότερος , διότι ξέρουμε τα δικαιώματα μας .

- Πέραν από την ενασχόληση μας με την Υλη για τα προς το ζειν , φροντίζουμε και για την καλλιέργεια του Πνεύματος.

- Και βέβαια υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί , αλλά δεν είναι όλοι της ίδιας ποιοτικής αξίας.

-Ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε οικουμενικοί πολίτες , ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να χάσουμε την πατρίδα μας και την ταυτότητα μας , που είναι ο επίγειος παράδεισος, η πηγή του φωτός ,και ο τόπος που μας χαρίζει τέρψη και ζωή.

-Ενώ πρέπει να μπορούμε να κινούμεθα –όπως τότε οι Αργοναύτες – σε όλη την υδρόγειο και στο διάστημα και να επικοινωνούμε και συνεννοούμεθα με όλους τους λαούς , εν τούτοις δεν πρέπει να χάσουμε την γλώσσα μας διότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος μας πλούτος. Μάλιστα θα πρέπει να αγωνιζόμαστε μέχρι να κάνουμε την Αρχαία Ελληνική παγκόσμια γλώσσα.

- Ενώ θα είμαστε διεθνείς πολίτες δεν θα πρέπει να απωλέσουμε την Ελληνική ταυτότητα μας.

- Ενώ θα πρέπει να διαβάζουμε την παγκόσμια βιβλιοθήκη , ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε από τα χέρια μας την Ιλιάδα και Οδύσσεια του Ομήρου και την Ελληνική Γραμματεία διότι εκεί υπάρχει η πηγή του πνευματικού φωτός.

Στην κρίσιμη τούτη εποχή της παγκόσμιας επανάστασης- δεν έχει σημασία αν είναι ένοπλη ή αναίμακτη- οφείλουμε οι Έλληνες και Φιλέλληνες να μπούμε πρωτοπόροι στον αγώνα για να διαμορφώσουμε το νέο κόσμο με τα Ελληνικά πρότυπα και τη Ελληνική σκέψη. Ακόμη και ένας άνθρωπος μπορεί σε δεδομένη συγκυρία να ανατρέψει και διαμορφώσει το ρου του κόσμου, όπως απέδειξε ο Μέγας Αλέξανδρος , οι Μαραθωνομάχοι και Σαλαμινομάχοι κ.α στο ρου της Ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Το παγκόσμιο κατεστημένο εχει επιβάλλει περιορισμούς στην προϊστορία , διότι είναι δέσμιον εις την υπηρεσίαν σκοτεινών και αφανών δυνάμεων που κατευθύνουν τις τύχες του κόσμου. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που έχουν επιβάλλει-με τον μανδύα του ΔΝΤ- κατοχή στην χώρα μας . Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την διαστρέβλωση της αλήθειας και της πραγματικότητος, αρκεί να είναι «πολιτικώς ορθόν» δηλαδή να εξυπηρετεί τους επεκτατικούς τους στόχους για παγκόσμια επικράτηση. Τα εδώ δουλικά τους είναι πρόθυμα να εκτελέσουν κάθε ανίαρη και αντιεπιστημονική εκτροπή αρκεί να κρατήσουν τη «θεσούλα» τους και τα προνόμια τους.΄

Γηγενής ο Ελληνικός Πολιτισμός

Έτσι ψευδολογούν εν ψυχρώ ότι προ των Ελλήνων ήσαν οι Αιγύπτιοι , οι Βαβυλώνιοι κ.α ενώ είναι φαεινότερων του ηλίου ότι ουδεμία φυλή μας είναι αρχαιοτέρα της Ελληνικής και όλος ο χώρος από του Ατλαντικού και μέχρι του Ειρηνικού και των πέριξ αυτών περιοχών καλύπτεται από την αδιάκοπον δράση των Πανάρχαιων και Προϊστορικών κατοίκων της Ελλάδος, του Ελληνικού χώρου και κυρίως των Ελλήνων της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου . Απόδειξη ότι και η Μεγάλη Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια , η οποία παλαιότερον έφερε τους Σουμερίους, Ασσυροβαβυλωνίους και Αιγυπτίους ως αρχαιότερους των , Ελλήνων ήδη από την νέα έκδοση 1974, και εις το άρθρον Ευρώπη αναφέρει τους Έλληνες ως τον αρχαιότερο λαό εις τον χώρο της Μεσογείου .Μέσα σ’ αυτόν το χώρο έδωσε αγώνες η Ελληνική φυλή για την εξημέρωση και εκπολιτισμό των λαών , όχι δια της βίας και της αρπαγής-όπως έκαναν οι αποικιοκράτες ιμπεριαλιστές- αλλά με το πνεύμα και τον πολιτισμό.(γλώσσα, δημοκρατία, αξιοπρέπεια του ατόμου, ανθρωπισμό, δικαιοσύνη, ολυμπιακούς αγώνες, θέατρο, επιστήμες-τεχνολογία κ. α) Και ο Ελληνικός πολιτισμός δεν είναι ξενόφερτος από τις στέπες της Ασίας, ούτε από τις ερήμους της Αφρικής και από τις πέραν των ωκεανών χώρες. Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι γηγενής , όπως γηγενής είναι και η Ελληνική φυλή. Είναι γέννημα και θρέμμα αυτής της ιερής γης , την οποίαν μερικοί σύγχρονοι παρέδωσαν στις μέρες μας στους βαρβάρους για μια χούφτα δολάρια . Όχι ότι και οι άλλοι λαοί δεν είχαν πολιτισμούς , αλλά αυτοί ήσαν υλικοί , πρωτόγονοι και καθυστερημένοι. Ως εκ τούτου δεν ηδυνήθησαν να προχωρήσουν πέραν της θεοσοφίας και ήσαν εντελώς ξένοι προς τα φιλοσοφικό , ή κοινωνικά συστήματα, τα οποία δύνανται να προέλθουν μόνον από την ελευθερία των ατόμων, τον διάλογο, την αμφισβήτηση και την έρευνα.

Που οφείλεται ο Ελληνικός Πολιτισμός ;

Το υπέροχο κλίμα, η θάλασσα που έκανε τον Έλληνα θαλασσοπόρο και η φτώχεια που ενεργοποίησε το άτομο –όπως λέγει ο Αριστοφάνης- έκαναν τον Έλληνα να δημιουργήσει τον πολιτισμό και να επεκτείνει τη δράση του στον κόσμο. Η Ελληνική άνθιση είναι κατ’ άλλους προϊόν της σκληρής ζωής του λαού που τους επέβαλαν οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, το βραχώδες και ορεινό έδαφος και τα δεινοπαθήματα τους. Όμως θα πρέπει να αναφερθεί και η κεντρική γεωπολιτική θέση της Ελλάδος στο σημείο ραφής των τριών ηπείρων(Ευρώπης, Ασίας , Αφρικής) και στο σημείο διασταυρώσεως των κυριοτέρων οδών ναυσιπλοίας δια της Μεσογείου , ο πραγματικός κλειδοκράτορας των δύο Στενών (Δαρδανελίων και Σουέζ) , καθώς και της Αδριατικής Θάλασσας (Στενά Οτράντο) Επίσης η Ελλάδα ελέγχει και τις χερσαίες οδούς διελεύσεως εκ της Μικράς Ασίας προς Ευρώπην και τανάπαλιν.

Αναφορικά με τις φυσικές καταστροφές πρέπει να ερευνηθεί και η καταβύθιση της Αιγηίδος, και η απομόνωση των ανθρώπων στα νησιά του Αιγαίου ,η οποία δημιούργησε τις συνθήκες για την πρώτη προσπάθεια ναυσιπλοΐας για να επικοινωνήσουν με τους γείτονες τους. Έτσι δημιουργήθηκε ο Αιγαίος πολιτισμός( Κούρτιος «Ελληνική Ιστορία» Γκλότζ «Ο Αιγαίος Πολιτισμός» Τάιν «Ιστορία της Τέχνης εν Ελλάδι» κ.α)Η Ελλάδα διαψεύδει τους ανιστόρητους

Ανθρωπολόγοι, Εθνολόγοι, Αρχαιολόγοι, Γεωλόγοι, Φιλόσοφοι, Φιλόλογοι και πλείστοι άλλοι ερευνητές και επιστήμονες κυριολεκτικά ματαιοπονούν και παραπαίουν , αφού τα όσα υποστήριζαν κάθε φορά , ανατρέπονται σαν τραπουλόχαρτα την επομένη , ή αργότερα διότι η Γη αποκαλύπτει κάτι νέο που έχει την ανεξίτηλη Ελληνική σφραγίδα, την χρονολογία , τα γράμματα , την τέχνη και το πνεύμα μέσα του. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι του κατεστημένου κάθε φορά επανέρχονται με μια νέα ψευτο-θεωρία και με ένα νέο παραλογισμό, εντελώς αβάσιμο, εντελώς αντιεπιστημονικό και αβάσιμο και εντελώς ατεκμηρίωτο και αίολο, βασισμένο πάνω σε με διάφορες σύγχρονες τερατώδεις θεωρίες αργυρώνητων «ειδικών» . Λ.χ καθόρισαν τα όρια εμφανίσεως της Ελληνικής φυλής , μεταξύ των ετών 750-250 π.Χ ολίγον προ της ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων το 774 π.Χ διότι όπως αναφέρει και ο Αδαμάντιος Κοραής (Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης , Παρίσι 1804) ήσαν αμαθέστατοι και δεν ήσαν σε θέση να συλλάβουν την βαθύτερη έννοια και να κατανοήσουν την ευρύτερη σημασία και το περιεχόμενο των αρχαίων κειμένων, και άλλων σχετικών Ελληνικών παραδόσεων μεταξύ των κατοίκων της κυρίως Ελλάδος και αυτών της διασποράς. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι εστί Ελληνισμός; Είναι η φυλή; Είναι η γλώσσα; Είναι η χώρα και τα βουνά της; Είναι ο τρόπος ζωής; Είναι το μαγευτικό κλίμα; Είναι το αναβλύζον πνεύμα; Είναι ο Ήλιος και η θάλασσα; Είναι οι θρύλοι και οι μύθοι; Είναι τα τραγούδια και οι χοροί; Είναι η λεβεντιά και το φιλότιμο; Είναι η δημοκρατία και ο διάλογος; Είναι η Ιστορία και η παλιά δόξα; Είναι η νοσταλγία για την Ιθάκη; Είναι τέλος η απόλυτη Ελευθερία , που προσεγγίζει την αναρχία;

Τι τέλος πάντων είναι αυτό που μας κάνει –όχι μόνον εμάς τους Έλληνες -αλλά και τους Φιλέλληνες να λατρεύουμε αυτή τη χώρα;

Οι Πρώτοι στον Κόσμο Διανοητές και τα Έργα τους

Να σημειωθεί ότι προ του Ομήρου υπήρξαν και άλλοι ποιητές , ραψωδοί και ανεπτυγμένοι άνθρωποι που , όπως οι προορφικοί: ο Ολήν, ο Ορφεύς και οι Ορφικοί που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και την μελέτη των κοινωνιών και των πολιτειών των ανθρώπων.(Καλλίμαχος «Υμνον εις Δήλον» στίχος 305 και περί «Υπερβορείων» στίχος 294 και περί Ελήν ) Επίσης βλέπε και Α. Σταγειρίτου «Ωγυγία»τομ. Δ’ σελ.116, έκδοση πέντε τόμων εν Βιέννη 1804 κ.α

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί από τους αρχαίους συγγραφείς και τα έργα τους , τα οποία αποδίδονται από μερικούς στον Ορφέα. Μεταξύ αυτών του Ιωνος Τραγικού «Τριαγμοί» και «Ιεραποστολικά», Θεογνήτου Θεσσαλού «Νεωτευτικά», Κέρκωνος Πυθαγορείου «Ιεροί Λόγοι», Τιμοκλέους Συρακουσίου, ή Περσίνου Μιλησίου «Κρατήρες» και «Πέπλου Δίκτυον», Ζωπήρου Ηρακλεώτου «Θρονισμοί και Μητρώα» Νικίου του Ελεάτου «Βακχικά», Ηροδίκου Περινθίου «Αδου κατάβασιν», Φαινοδήμου «Αρχαιολογία Αθηναίων», Βροντίνου «Φυσικά», «Υμνοι», «Κορυβαντικά», «Ωτοθυτικά», «Θυπολικόν», «Αμμοσκοπίαν ή Αμνοσκοπίαν, «Αστρονομίαν», «Καταζωστικόν, «Επη», «Θεογονίαν» , και Ονομακρίτου «Χρησμοί και Τελεταί». Ο Ονοματόκριτος είναι ο κυρίως ασχοληθείς κατ’ εντολήν του Πεισιστράτου προ του 520 π.Χ να συλλέξει τας αρχαίας Ραψωδίας του Ομήρου και τα κείμενα του Ησιόδου και κατόπιν του Ιππάρχου μετά το 520 π.Χ κατέγραψε τα «ΟΡΦΙΚΑ»

Επίσης να αναφέρουμε τον Ομηρο «Ιλιάς» «Οδύσσεια» , τον Ησίοδο «Εργα και Ημέραι» και «Θεογονία», οι οποίοι είχαν κατακλέψει τους Ορφικούς, όπως αποδεικνύεται από τα «ΟΡΦΙΚΑ»,τον Ηρόδοτο «Ιστορίαι», τον Πίνδαρο, Φερεκύδη , Ελάνικο, Δαμάστη, Ηράκλειτο, Πυθαγόρα, Εμπεδοκλή, , Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Ισοκράτη , Δημοσθένη, Πλάτων «Συμπόσιον» , «Κρατύλος», «Ευθύδημος», «Τίμαιος», «Επινομίς», Αριστοτέλης «Μεταφυσικά», Θεόφραστος , Χρύσιππος , Αρχιμήδης, «Ψαμμίτης» , Πλούταρχος «Συμ»πόσιον» και «Περί αρεσκόντων εις τους Φιλοσόφος» , Αιλιανός «Ποικίλη Ιστορία» , Δαμασκηνός , Παλαίφατος «Περί απίστων Ιστορία», ιστορικός Τίμαιος, ο χρονογράφος Τιμόθεος, Διογένης Λαέρτιος «Βίοι Φιλοσόφων», Διόδωρος Σικελιώτης «Ιστορική Βιβλιοθήκη», Στράβων «Γεωγραφικά Α’ Τόμος», Στοβαίος «Ανθολόγιον» και «Φυσικά» Πρόκλος «Πλατωνική Θεολογία» Σχόλια εις «Τίμαιον Πλάτωνος και Παρμενίδην» Τζέντζης «Κασσάνδρα» και «Λυκόφρων», Ευσέβιος, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς «Στρωαμτείς», Σουίδας ή Σούδας , Πλίνιος «Φυσική Ιστορία», «Οι Αρχαίοι Ελληνες Γεωγράφοι» εκδ. Βιέννης 1804-1812, δύο τόμοι. Οι προαναφερθέντες και άλλοι συγγραφείς αναφέρουν στα έργα τους τα περί Ορφέως και Ορφικών και των κινήσεων των πανάρχαιων Ελληνικών φύλων στον χώρο της κυρίως Ελλάδος και της Μεσογείου και προ του 800 και του 1500 π.Χ ,όπως και περί των απόψεων αυτών περί Θεογονίας, Κοσμογονίας, περί μυστηριακών τελετών κ.λ.π.

Αυτά καταχωρούνται μέσω του διαδικτύου για να σωθούν από την τυχόν καταστροφή των βιβλίων , με την ελπίδα και την ευχή ότι και το διαδίκτυο δεν θα ξεπερασθεί κάποτε από κάποια νέα τεχνολογία μη συμβατή στην παλαιά. Κακόν δεν είναι οι σύγχρονοι να αντιγράφουν τους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς , όπως το ABREVIATION DICTIONARY του Ralph Desola , της Οξφόρδης και Νέας Υόρκης με τα ονόματα όλων των αρχαίων θεών από την «Ωγυγία» του Α. Σταγειρίτου και την «Βιβλιοθήκην» του Απολλωδόρου, αλλά καλόν είναι να βάζουν και την πηγή εκ της οποίας ερανίσθησαν τις πληροφορίες.

Πανάρχαιες Ινδικές Πηγές για τους Αιγαίους

Εκτός από τα ανωτέρω βιβλία υπάρχουν και άλλες πηγές που αναφέρονται στο λαό του Αιγαίου. Από τις Ινδικές Βέδες (Μαχαμπαράτα , Πουράνα κ.α) περιέχουν στοιχεία που ομοιάζουν καταπληκτικά με ορισμένα κείμενα των Ορφικών . Και επειδή οι Ινδικές αυτές παραδόσεις θεωρούνται πανάρχαιες , λογικόν είναι και οι Ελληνικές να είναι πανάρχαιες, και τα κείμενα των Ορφικών να θεωρούνται πολύ παλαιότερα των γνωστών χρονολογικών προσδιορισμών που θέτουν αυθαίρετα την καταγωγή της Ελληνικής φυλής , της γραφής και των εκδηλώσεων του Ελληνικού πνεύματος μετά το 900 π.Χ («Τα Ινδικά» έκδοση του πανεπιστημίου Αθηνών το 1854) Όμως αποδεικνύεται από πολλές αναφορές και κυρίως από την αχρονολόγητη Ελληνική Αρχαιολογία την οποίαν σκοπίμως ή από άγνοια ονόμασαν «Μυθολογία» καθώς και από άλλες πηγές(Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Γεωλογία κλπ) ότι τα Ορφικά και η Ελληνική Προϊστορία είναι αρχαιότερη πάσης άλλης , ήτοι των Ασσυροβαβυλωνίων, και Αιγυπτίων, διότι υπήρξαν επιδράσεις στη μακρινή Ινδία, ακόμη και προ της ελεύσεως εκεί του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Και δεν είναι άσκοπον να λεχθεί ότι και στην Ιαπωνία υπήρχεν επί μακρούς αιώνες πολύνθρωπος φυλή λευκών Αινού, αλλά και στις Φιλιππίνες κατά μαρτυρία και του πλοιάρχου του εμπορικού ναυτικού Γερ. Κ. Κολαίτη ο οποίος διέπλευσε τρεις φορές το γύρο της υδρογείου με το πλοίο του. Όμως καθώς ουδείς ανθρωπολόγος ενδιαφέρθηκε για την ανθρωπολογική μελέτη αυτών των ομάδων συν τω χρόνω τα ίχνη των χάνονται με την επιβολή της παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας, που θέλει να μεταβάλει τους λαούς σε μαζοπολτό.(Βλέπε «Έλληνες Γεωγράφοι» έκδ. Βιέννης 180-1812) εις άρθρα Μαρκιανός Ηρακλειώτης που είχε περιπλεύσει 2.350 στάδια των ακτών της Κίνας και «Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης» και άρθρα «Ευήμερος», «Νέαρχος» και τα ανάλογα άρθρα της Εγκυκλοπαίδειας «ΗΛΙΟΣ»

Αστρονομικά Φαινόμενα στα Ορφικά

Μια άλλη τρανή απόδειξη της μεγάλης αρχαιότητος των Ορφικών είναι και το γεγονός ότι αυτά αναφέρονται σε αστρονομικά φαινόμενα τα οποία συνέβησαν το 3680 και το 11.860 π.Χ , τα οποία έχει επιβεβαιώσει και εξακριβώσει ο διακεκριμένος αστρονόμος Κ . Χασάπης . Και βεβαίως οι Ορφικοί δεν θα επληροφορήθηκαν αυτά τα φαινόμενα εκείνη την περίοδο , αλλά προφανώς θα ήσαν αποτέλεσμα ερευνών και παρατηρήσεων χιλιετηρήδων προ της εποχής που διετυπώθησαν αυτές οι παρατηρήσεις . Να σημειωθεί ότι, αν η Ολυμπιακή θρησκεία του 12θεου είναι πανάρχαια και χάνεται στα βάθη της Προϊστορίας , η Ορφική λατρεία του Διονύσου ανάγεται προ της Ολυμπιακής . Είναι μια διαμορφωμένη , μονοθεϊστική θρησκεία και μάλιστα πολύ διάφορη της παλαιάς Ελληνικής Θρησκείας , που θεωρείται η αρχαιοτέρα Ελληνική και Ευρωπαϊκή θρησκεία και ασφαλώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιείχετο και εδιδάσκετο στα Ελευσίνια Μυστήρια μέχρι των ιστορικών χρόνων, αλλά δεν ξέρουμε αν η μύηση ήτο πλήρης και αρτία για όλους τους μύστες(Βλέπε «Ωγυγία» Α. Σταγειρίτου , τόμ. Γ, σελ.346)

Εξ ίσου πανάρχαιοι με τους Ορφικούς είναι και οι ‘Ιδαίοι Δάκτυλοι’,(Κουρίτες, Κορύβαντες, Κάβειροι, Τελχίνες, Λέλεγες, Λάπιθοι κλπ) οι οποίοι κατά την παράδοση ήσαν δάσκαλοι των Ορφικών. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες , φιλόσοφοι, συγγραφείς, ηγέτες, στρατηγοί ήσαν μυημένοι στον Ορφισμό. Παρόμοια πνευματική άνθιση 10.000 π.Χ χρόνια(Ορφεύς, Εύμολπος , Μουσαίος, Λίνος κ.α) δεν συναντάται σε κανένα λαό , διότι απλούστατα τότε ουδείς υπήρχε στο προσκήνιο της ιστορίας . Και οι θεωρίες των Ορφικών περιέχονται εν σπέρματι στα γραπτά των Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων και ιδιαίτερα των προσωκατικών τοιούτων. Και όμως εμείς δεχθήκαμε την άποψη των ξένων ότι προ του 800π. Χ την Ελλάδα κατοικούσαν βάρβαρα φύλα και όχι Έλληνες, διότι η ιστορία μας είχε χαρακτηρισθεί ως «μυθολογία» από τους ξένους. Οφείλομεν πολλά στον Αδαμάντιον Κοραή , Αθαν. Σταγειρίτη κ.α λογίους Έλληνες , οι οποίοι προ της Ελληνικής Επαναστάσεως ανέστησαν με τα έργα τους το σβησμένο Ελληνικό Πνεύμα και πυρπόλησαν τις ψυχές των Ελλήνων για την Εθνική Παλιγγενεσία.

Μεγάλοι σύγχρονοι Έλληνες Διανοητές

Ωστόσο υπήρξαν και σύγχρονοι αξιόλογοι μελετητές και ερευνητές της Ελληνικής ιστορίας που αξίζει τον κόπο να τους αναφέρουμε , διότι τα έργα ορισμένων έχουν γίνει κλασικά. Ο Δημ. Βερναρδάκης με ολόκληρον το έργο του, ο Νικ. Κοτζιάς με την αναλυτικήν «Ιστορία της Φιλοσοφίας», ο Κ. Παπαρηγόπουλος , που αντέκρουσε επιτυχώς τις κακοηθέστατες θεωρίες του Φαλμεράυερ περί καταγωγής της Ελληνίκής φυλής, ο Παν. Καββαδίας με τα αποκαλυπτικά και προφητικά έργα του «Προιστορική Αρχαιολογία», (εκδ, 1909) και «Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης» (1916), ο Χρήστος Τσούντας με το κλασικό έργο του «Αι Προιστορικαί Ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου » ο Παύλος Καρολίδης με την διαφωτιστικήν «Παγκόσμιον ή Διαφωτιστικήν Ιστορία » του, ο Δημήτρης Αιγινίτης με τις παρατηρήσεις του επί των εσφαλμένων πληροφοριών των ξένων περί των Αρχαίων Λαών της Ανατολής, Ευγένιος Αντωνιάδης , ο οποίος απεκάλυψε τας κλοπάς του Κοπερνίκου για το Ηλιοκεντρικό σύστημα, το οποίον αντέγραψε από τον Αρίσταρχον (επειδή και αυτός αγνοούσε τις διαπιστώσεις των Ορφικών) ο Ιωάννης Κούμαρης, ο οποίος από το 1948 πρώτος αμφισβήτησε τις ανθρωπολογικές μελέτες και τις θεωρίες των ξένων περί Αρίων και Ινδοευρωπαίων και διεκήρυξε από των στηλών της Εγκυκλοπαίδειας του «ΗΛΙΟΣ» ότι οι θεωρίες αυτές ήσαν μύθοι(βλέπε «Φυσική Ανθρωπολογία» , ο Αρης Πουλιανός , ο οποίος ανεκάλυψε τον Ευρωπαίοι Αρχάνθρωπο του σπηλαίου των Πετραλώνων ηλικίας 750.000 ετών, ο Κωνστ. Γιωργούλης ο οποίος με τις συγκριτικές του μελέτες επι των διδασκαλιών των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και των δήθεν διαπιστώσεων των νεωτέρων διανοητών «Το Αρχαίον Ελληνικό Πνεύμα» της Εγκυκλ. «ΗΛΙΟΣ» απεκάλυψε την λεηλασίαν υπό των ξένων των αρχαίων φιλοσόφων, ο Βας. Αιγινίτης ο οποίος πρώτος απέδειξεν το τρωτόν , το διαβλητόν και το ασθενές σημείον των θεωριών του Αινστάιν «Περί Χωροχρόνου» Οι περισσότεροι όμως αντέγραψαν τους ξένους ωσάν πίθηκοι και στράβωσαν τα Ελληνόπουλα.

Στηρίζονται σε μύθους και ψέματα και όχι στους αρχαίους

Και ενώ στηρίζονται σε θεωρίες σύγχρονων «ειδικών» αγνοούν παντελώς τις γραπτές μαρτυρίες των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών και συχνά και άλλων πηγών όπως λ.χ της Βίβλου και άλλων αρχαίων λαών της Ανατολής. Η ανάγνωση όμως της Γραμμικής Γραφής Β! και του Δίσκου της Φαιστού τους διέψευσε πανηγυρικά. Επομένως δεν πρέπει να εκπλαγεί ο αναγνώστης αν τα κείμενα αυτά διαφέρουν όσων έχει μέχρι τούδε μάθει , διότι αυτά ήσαν προϊόν παραχαράξεως και παραπληροφορήσεως . Πρέπει λοιπόν ο αναγνώστης για να μάθει την αλήθεια να ερευνήσει ο ίδιος όλες τις πηγές και ιδίως εκείνες που έρχονται σε αντίθεση προς το κατεστημένο . Και δυστυχώς επειδή δεν τις έχει εγκρίνει το γνωστό ξένο κατεστημένο τις Ελληνικές αντικειμενικές θέσεις , δεν τις δέχεται και το δικό μας κατεστημένο της «ψωρο ελίτ»(καθηγητές , ακαδημαικοί, λογοτέχνες, συγγραφείς) του μη πνεύματος(του οινοπνεύματος και του βολέματος)

Φταίνε και αρχαίοι μυθοπλάστες ιστορικοί

Φταίνε βέβαια και ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί που παρεσύρθηκαν από τις Εβραϊκές ψευδολογίες κ, οι οποίοι χωρίς να μελετήσουν εις βάθος την Ελληνική Προϊστορία όπως λ.χ τα «ΟΡΦΙΚΑ» κ.α έγραψαν ανακρίβεις πάνω στις οποίες επάτησαν οι σημερινοί αμαθείς ή και κακόβουλοι για να μειώσουν τον Ελληνισμό. Με διάφορα μυθεύματα του Ηροδότου, περί του Αιγυπτιακού πολιτισμού , του αλφαβήτου (ιερά και δημοτικά γράμματα) , αλλά και των Φοινικικών γραμμάτων που μετέφερε ο Κάδμος στην Ελλάδα , δημιούργησαν σύγχυση αναφορικά με την γηγενή προέλευση ή μη του Ελληνικού πολιτισμού. Ο Διόδωρος επίσης αναφέρει 14 κορυφαίους Έλληνες σοφούς οι οποίοι δήθεν εξεπαιδεύθηκαν στην Αίγυπτο, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών πήγαν για λόγους περιηγήσεως . Και όλα αυτά διότι δεν είχαν μελετήσει τα «Αργοναυτικά» του Ορφέως , (στίχος 42-44 και 102) όπου σαφέστατα και κατηγορηματικά αναφέρεται ότι « ο Ορφεύς μεταβάς στην Αίγυπτον εδίδαξε τον ιερόν λόγον στους Αιγυπτίους, όπως και στην Λιβύην. Συνεπώς δεν εδιδάχθη αλλά εδίδαξεν τα ιερά θέσφατα. Και φυσικά στις διαστροφές αυτές και παραποιήσεις της ιστορικής αλήθειας δεν υπήρξαν ανεύθυνοι τόσον ο Κτησίας , όσον και ο Βήρωσσος και ο Μανέθων κ.α Παρεσύρθησαν δε αυτοί διότι αγνοούσαν τα προιστορικά ύβιγράμματα όπως λ.χ τα «Αργοναυτικά», τα «ΟΡΦΙΚΑ» κ.α. Ακολούθως ο Φλάβιος Ιώσηπος, Φίλων ο Αλεξανδρεύς, ο Αριστόβουλος και ορισμένοι άλλοι εζημίωσαν σοβαρώς τον Ελληνισμόν. Ιδιαίτερα όμως ο Φλάβιος Ιώσηπος με τα έργα του «Λόγοι κατ’ Απίωνος» (Α’& Β) και «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» , με τα οποία όχι μόνον υπονομεύουν και αρνούνται την συμβολή των Ελλήνων εις την δημιουργία του πολιτισμού , αλλά και με ψευδολογήματα αναίσχυντα διαστρέφουν οικτρώς την αλήθεια και την πραγματικότητα του Ελληνισμού.(βλέπε «Λόγοι κατ’ Απίωνος» Βας. Βέλλα εκδ. Πάπυρος 1934, Αθήναι) Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στράβων –όπως και άλλοι – επικρίνουν τον Ηρόδοτον , τον Εκαταίον και τον Ελλάνικον , διότι τους θεωρεί ως μυθογράφους. Αλλά και τον Πυθέαν , τον Τίμαιον και τον Θεόπομπον που έγραψαν περί των Ινδών ως μυθολόγους, ενώ αντιθέτως εξαίρει και θαυμάζει τον Θουκυδίδην , Πολύβιον ,Αναξίμανδρον, Δημόκριτον, Εύδοξον κλπ(Εκδόσεις ‘Στράβων’, Παρίσι 1819, 4 τόμοι Αδαμάντιος Κοραής και Παπυρος Αθήνα 1937)

Υπάρχουν πολλοί ανθέλληνες που θάβουν την Ελλάδα

Συνεπώς οι Ρωμαίοι και βραδύτερον κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση , Γάλλοι, Άγγλοι, Δανοί, Ιταλοί, Σουηδοί παρασυρόμενοι από τις ψευδολογίες των ανωτέρω Εβραίων Ελληνιστών της Αλεξανδρινής εποχής έγραψαν περί της σοφίας των Αιγυπτίων και της γενέσεως εξ αυτών του πολιτισμού , περιοριζόμενοι στα ιερογλυφικά γράμματα των Αιγυπτίων και τη σφηνοειδή γραφή των Ασσυροβαβυλωνίων , αλλά αγνοούντες ή αποσιωπούντες την πανάρχαια Κρητική ιερογλυφική Γραφή καθώς και την Γραμμική Α’ & Β’, που δεν είχαν ως τότε διαβασθεί . Ενας άλλος αντίπαλος του Ελληνισμού υπήρξε το Ιουδαιοχριστιανικό Ιερατείον και η Βίβλος , η οποία γράφει περί της κτίσεως του κόσμου το 4004 π. Χ. Οπότε κάθε προσπάθεια επεκτάσεως του Ελληνισμού στις αληθινές του διαστάσεις προσκρούει στο εμπόδιο της Βίβλου , προκειμένου να μην διαψευσθεί το θεόπνευστο ιερό βιβλίο.

Η Ελλάς παρά το γεγονός ότι διαθέτει ατράνταχτα στοιχεία για να κονιορτοποιήσει τους εχθρούς και διώκτες του Ελληνικού πνεύματος δεν το κάνει λόγω ξενοδουλείας και αφήνει την σκευωρία να ταπεινώνει την χώρα που χάρισε στον κόσμο τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αν δεν .υπήρχαν οι Σλίμαν και Εβανς η ιστορία μας θα άρχιζε το 776π.Χ, χρόνος επανενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Την κυρία ευθύνη φέρουν οι δικοί μας πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες που ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την ιστορία μας και τώρα εν έτει 2000-2011 θέλουν να την αλλάξουν και να μας εντάξουν στον παγκόσμιο πολυπολιτισμικό και αμνήμονα ‘μαζοπολτό’. Επομένως δεν μας φταίνε μόνον οι ξένοι. Το μεγαλύτερο φταίξιμο το έχουμε εμείς οι ίδιοι. Φταίει και η αμάθεια μας.

Σήψη και Παρακμή –Ανάγκη για Νέα Σκέψη

Δυστυχώς , πάντες έχουν λησμονήσει σήμερον , ότι οι λαοί που απεμακρύνθησαν και εγκατέλειψαν το Μέτρον Βίου , των Αρχαίων Ελλήνων τελικώς κατεστράφησαν χωρίς να αφήσουν ουδένα πολιτισμόν. Και τούτο διότι περιφρόνησαν τη σοφία και εμπειρία των αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι μολονότι είχαν ανακαλύψει θεωρητικώς τα πάντα , θεώρησαν επικίνδυνη την πρακτική εφαρμογή τούτων, διότι δεν ήθελαν να διαταράξουν την φυσική ισορροπία .

Και πράγματι η Φύση υπήρξε τιμωρός για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος άνοιξε-με την βοήθεια του Εβραϊκού τρόπου σκέψεως - τον ασκό του Αιόλου και έφυγαν όλα τα κακά του σύγχρονου κόσμου, τα οποία τιμωρούν σήμερον το ανθρώπινο γένος. Όλοι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές και θεωρητικοί (Μαρξ, Λένιν κ.α) ξέχασαν αυτά που αναφέρουν τα πανάρχαια «ΟΡΦΙΚΑ» (Ύμνοι 10 της Φύσεως, 15 Διός, 34 Απόλλωνος κ.α) ότι «Η Φύση ( ο Θεός ), κυβερνά το Σύμπαν και ότι ο άνθρωπος δεν είναι εις θέσιν να αντιταχθεί εις την υπέρτατη δύναμη της δημιουργίας» Αλλά ξεχνούν αυτό που είπε ο Λατίνος Οράτιος ότι : «Η Φύση εκδικείται όταν αγνοείται»

Το Πολυπολιτισμικό μοντέλο «Τετέλεσθαι»

Αλλά προσφάτως τόσον η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ , όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Νταίβιντ Κάμερον δήλωσαν ότι απέτυχε το πολυπολιτισμικός μοντέλο της αναμείξεως των πληθυσμών. Η σημερινή τραγωδία της ανθρωπότητος βρίσκεται στην εγκαθίδρυση μιάς κοινοβουλευτικής Ολιγαρχίας και στην φαλκίδευση της αληθινής άμεσης δημοκρατίας .

Απασχολούν την κοινή γνώμη με ασημαντότητες, αποσιωπούν την υφέρπουσα βαθιά κρίσσση, παρουσιάζουν με απαξιωτικό και αποθαρρυντικό τρόπο τις αλήθειες , ενώ έντεχνα προβάλουν ένα πλήθος από άλλα κατευθυνόμενα ψέματα, με σκοπό την εκτόνωση της λαϊκής αγανάκτησης και την διαστροφή του εθνικού φρονήματος ακόμη και της εθνικής συνειδήσεως και ταυτότητος του λαού, με την προβολή διάφορων ασύνδετων και υποβολιμαίων ψεμάτων . Ταυτόχρονα, με μια οργανωμένη ψυχολογική επίθεση (psy-op) καλλιεργούνται έντεχνα στους πολίτες συναισθήματα ενοχής, συλλογικής απαξίωσης , αδυναμίας και ματαιότητας και προτείνεται ως λύση η πάση θυσία απασχόληση με το ατομικό συμφέρον ενώ σπέρνουν τη διχόνοια ανάμεσα σε μερίδες του πληθυσμού (πχ Εργαζόμενοι του Δημοσίου ενάντια σε Ιδιωτικούς υπαλλήλους, καλοπληρωτές ενάντια σε «τζαμπατζήδες» στα διόδια κα ). Να προσθέσουμε ακόμη την ύπουλη και από πολλών ετών μεθοδική αποδόμηση των πατριωτικών ιδανικών και των παραδοσιακών ηθικών αξιών που ενώνουν τους Έλληνες.

Οι Έλληνες για σώσουν τον πολιτισμό τους και αυτό το κομμάτι γης που κατοικούσαν δεν δίστασαν να θυσιάσουν στον βωμό της πατρίδας ότι πολυτιμότερο διέθεταν, την ίδια τους τη ζωή. Κάτι που επανέλαβαν στην ιστορική τους διαδρομή χιλιάδες φορές. Όσο η παιδεία μας μένει ζωντανή μπορούμε να ελπίζουμε. Είναι ένα οπλοστάσιο, του οποίου η δύναμη μπορεί να συγκριθεί με την πυρηνική ενέργεια. Ενεργοποιείται όμως, όχι για να καταστρέψει και να φθείρει αλλά για να φωτίσει πνευματικά και να καθοδηγήσει τον κόσμο και τους Έλληνες. Τώρα βλέπουμε ότι ο προαιώνιος αντίπαλος καταστρέφει την Παιδεία και ιδιαιτέρως τη Γλώσσα μας και την Ιστορία μας. Όμως δεν θα επιτύχει διότι στο μεταξύ οι προηγούμενες γενιές προλάβαμε και ρίξαμε ισχυρά αντισώματα της αμφισβήτησης και αντίστασης στα παρακμιακά νεοταξικά πρότυπα που θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Όλα αυτά βοηθούν στην αναγέννηση του ελληνισμού. Βοηθούν στη διασπορά του

"σπόρου" της γνώσης. Από το ίδιο Διαδίκτυο, που περνά το κακό, θα περάσει και η τέλεια Γνώση. Με το ίδιο πληκτρολόγιο, που στέλνονται τα ακατάληπτα μηνύματα και οι ανούσιες φωτογραφίες στους "φίλους" του διαδικτύου, θα σταλεί και η τέλεια Γνώση και το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα . Η Ελληνική Γνώση. Θέμα χρόνου στον χρεοκοπημένο μας πλέον κόσμο είναι να επιβληθεί η PAX HELLENICA. Η ανατολή ενός νέου κόσμου είναι προ των πυλών. Για να λυτρώσει τον κόσμο από τις πληγές που τις δημιούργησε ο άγριος αντιανθρώπινος και εξωσυμπαντικός Εβραίος Θεός και η «Ιερά του Βιβλος»

Ο ελληνικός Φοίνικας θα αναγεννηθεί μέσα από τη "φωτιά" της παγκόσμιας Επανάστασης την οποία ετοίμαζαν για να θυσιάσουν τους ανθρώπους στο βωμό του Μολώχ και του Μαμμωνά

Στον ελλαδικό χώρο είχαμε γραφή, 4.000 χρόνια πριν τους Σουμερίους!
Γράφει ο Γιώργος Λεκάκης

Ο Αισχύλος αναφέρει ότι ο Προμηθεύς βλέποντας τους ανθρώπους σε πρωτόγονη κατάσταση δεν τους έδωσε απ’ ευθείας την φωτιά για να μη καούν, αλλά την έδωσε σε μορφή γραμμάτων... Σαν να προφήτευσε ο Αισχύλος πως τα γράμματα... καίνε! Στον Όμηρο η ύπαρξη γραφής μαρτυράται πολλάκις. Ο Αγαμέμνων λ.χ. ειδοποιεί με γραφή την σύζυγό του για την θυσία της Ιφιγενείας στην Αυλίδα. Ο δε Σίσυφος χάραξε στις οπλές των βοδιών την φράση: «ο Αυτόλυκος με κλέβει», κ.ά. πολλά... Ο Όμηρος, ως έκγονος του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέως, δεν αναφέρει τον αντίπαλο του Οδυσσέα, Παλαμήδη, ο οποίος συνεχίζει να εφευρίσκει τα σχήματα των γραμμάτων (λ.χ. το «Υ» το ενεπνεύσθη όταν είδε τους γερανούς να πετούν στον ουρανό, σε αυτό το σχήμα, όπως συνηθίζουν τα πουλιά για οικονομία δυνάμεων, και έκτοτε όλος ο κόσμος ξέρει το γράμμα αυτό σαν «υ γκρεκ», δηλ. «ύψιλον το ελληνικόν»)...

Όποιοι δεν πιστεύουν στα γραφόμενα των αρχαίων συγγραφέων, αργά ή γρήγορα θα δεχθούν ισχυρά και ηχηρά ραπίσματα, από τα ευρήματα των αρχαιολόγων, που ως κατακλυσμιαία κύματα έρχονται να ανατρέψουν τα τείχη που έκτισε το κατεστημένο, για να οχυρωθεί και να κυβερνήσει...Στο Σπήλαιο Lascaux (στην ΝΔ. Γαλλία) στην στοά με τα «Κινέζικα Άλογα» υπάρχει σε βραχογραφία Παλαιολιθικής Εποχής (13η-9η χιλιετία π.Χ.) όπου διακρίνεται το συλλαβόγραμμα «wa» της ελληνικής Γραμμικής Γραφής Β ή το ιδεόγραμμα της ιδίας, ακριβώς πάνω από χαίτη αλόγου!... Στο Γκλοζέλ στο Vichy Γαλλίας, πάλι, ευρέθησαν (το 1924), μεταξύ άλλων αρχαίων ευρημάτων, πινακίδες της Μαγδαληναίας Εποχής (13000-9000 π.Χ.) με καθαρά χαραγμένα γράμματα, πολλά από τα οποία αντιστοιχούσαν σε... ελληνικά. Η ανακάλυψη δίχασε τους... επιστήμονες! Ίσως γι’ αυτό ο J. Churchward να διατύπωσε την άποψη πως «η ελληνική γραφή είναι τουλάχιστον 12.000 ετών»... Άρα το «μυθολογικό» ταξείδι του Ηρακλή στην Δύση, όπου γέννησε τον Γαλάτη, γενάρχη των Γαλατών, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και με αυτές τις ενδείξεις...Στον Ορχομενό Βοιωτίας ευρέθη ενεπίγραφος ψευδόστομος αμφορέας (περ. του 6000 π.Χ.) με την αρχαιότερη – έως τώρα - απόδειξη γραφής στον χώρο της ηπειρωτικής Ελλάδος! Αυτά τα σύμβολα ονομάσθηκαν από ατολμία (;) «σύμβολα κεραμέων»! - βλ. σχ. ανασκαφές των Γερμανών καθηγητών Αρχαιολογίας Γ. Δαίρπφελντ, Έρ. Μπούλλε, Άντ. Φουρτβαίνγκλερ και Έμ, Κούντσε.

Στο Δισπηλιό Καστοριάς - τον παλαιότερο έως τώρα λιμναίο οικισμό της Ευρώπης – ευρέθη (το 1993) ξύλινη ενεπίγραφη πινακίδα, του 5.260 π.Χ. που φέρει χαρακτήρες, οι οποίοι ομοιάζουν με την Γραμμική Α γραφή!Αυτός είναι ο πρώτος φθεγγόμενος πίνακας του κόσμου! – βλ. σχ. ανακοινώσεις του αρχαιολόγου και καθηγητού του ΑΠΘ, Γ. Χουρμουζιάδη. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις για την τύχη της πινακίδος! Της ιδίας εποχής (5.250 π.Χ.) είναι και η επιγραφή που ευρέθη σε ένα ειδώλιο της νεολιθικής εποχής, στο χωριό Πρόδρομος Καρδίτσης! Σε αυτό απεικονίζονται σαφώς τα γράμματα L, Θ, Σ! – βλ. σχ. Γ. Χουρμουζιάδη «Προϊστορικά ειδώλια» (Θεσσαλονίκη, 1974). Στο «Σπήλαιο του Κύκλωπος» στο νησίδιο Γιούρα (παρά την Αλόννησο-αρχαία Ίκο, των Β. Σποράδων) ευρέθη (το 1994) όστρακο (θραύσμα αγγείου - του 5.000-4.500 π.Χ.) επί του οποίου είναι χαραγμένα σύμβολα ελληνικής γραφής! Διακρίνονται τα γράμματα Α, Υ, Δ, που εγράφησαν πριν το ψήσιμο! – βλ. σχ. ανακοινώσεις του εφόρου αρχαιοτήτων, κ. Αδ. Σάμψων.Επίσης, σε χρυσό δαχτυλιόσχημο περίαπτο (χρονολογείται στα «τέλη της 6ης με 4η χιλιετία π.Χ.») ευρέθησαν εγχάρακτα σημεία στην μία του πλευρά, τα οποία αποτελούν σημεία γραφής - βλ. σχ, δημοσίευση της αρχαιολόγου Κ. Δημακοπούλου, στο βιβλίο «Κοσμήματα της ελληνικής προϊστορίας – Ο νεολιθικός θησαυρός» (εκδ. ΤΑΠ/υπ. Πολιτισμού). Ίδιας ηλικίας εγχάρακτες μορφές έχουν ευρεθεί και σε Διμίνι και Μαγούλα Θεσσαλίας, Ελατεία, Πήλιο, Μεθώνη Βόλου, Κνωσσό, Κεφαλόβρυσο Τρικκάλων, Κύπρο.Στην βασιλική νεκρόπολη της Αβύδου Αιγύπτου, στον τάφο του βασιλιά Σκορπιού, ευρέθησαν μικρά ελεφάντινα και οστέινα πλακίδια (ύψους 3 περίπου εκατ.), με χαραγμένα επάνω τους σύμβολα αριθμήσεως (ή 1-4 ιερογλυφικά), τα οποία απεικονίζουν ποσότητες αγαθών, ίσως φόρους. Χρονολογήθηκαν στην περίοδο Νακάντα ΙΙ (3400–3200 π.Χ.). Αυτή είναι η αρχαιοτέρα ευρεθείσα γραφή στην Αίγυπτο. Άρα και οι Αιγύπτιοι είχαν γραφή προ των Σουμερίων! – βλ. σχ. ανακοινώσεις του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Καΐρου.Όσο για την αρχαιοτέρα γραφή στην Μέση Ανατολή-Μεσοποταμία ευρέθη στην Συρία. Πρόκειται για δύο πινακίδες από την περιοχή Τελ Μπρακ. Τα αρχαιότερα εικονογράμματα της Μεσοποταμίας! Απεικονίζουν μία αίγα και ένα πρόβατο, συνοδευόμενα από τον αριθμό 10. Χρονολογείται στο 3.400–3.300 π.Χ.

Σύμβολα που ομοιάζουν με τα ελληνικά γράμματα Μ, Χ, Ν, Κ, Ξ, Π, Ο, Ε, ευρέθησαν σε ένα τεράστιο σύνολο αγγείων, από τάφο της πρωτοκυκλαδικής περιόδου (3η χιλιετία π.Χ.) στην Μήλο.Ελληνικά μιλούσαν και έγραφαν οι κάτοικοι της Ιθάκης το 2700 π.Χ. Σε επιγραφές που ευρέθησαν (το 1935) στην περιοχή Πηλικάτα της Β. Ιθάκης με ιδεογράμματα και σύμβολα της Γραμμικής Γραφής Α διαβάζουμε τις φράσεις «Η νύμφη με έσωσε» και «Ιδού τι εγώ η Αρεδάτις δίδω εις την Άνασσαν, την θεάν Ρέαν, 100 αίγας, 10 πρόβατα, 3 χοίρους»! – βλ. σχ. επιστημονική ανακοίνωσή του διακεκριμένου καθηγητού P. Faure, στο περιοδικό «Νέστωρ» του Πανεπ. της Ιντιάνα των ΗΠΑ.ότσαλο που ευρέθη σε «προϊστορική» ιδιωτική οικία (και όχι σε ανάκτορο!) στις Αγριελίτσες Καυκανιάς Ολυμπίας Ηλείας, φέρει το αρχαιότερο δείγμα της «μυκηναϊκής» Γραμμικής Γραφής Β (χρονολογήθηκε στα μέσα του 17ου π.Χ. αι.) – βλ. σχ. ανασκαφική δραστηριότητα της κ. Ξ. Αραπογιάννη, προϊσταμένης στην Ζ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ολυμπίας και σχ. ανακοίνωση των αρχαιολόγων Π. Αραπογιάννη, Γ. Ράμπαχ, Λ. Γκοτάρντ στην Ακαδημία Αθηνών (πρακτικά 1995, τ. 7). Της ίδιας εποχής (Νεοανακτορικά χρόνια, 17ος π.Χ. αι.) είναι και ο Δίσκος της Φαιστού, που φέρει σημεία της κρητικής «ιερογλυφικής γραφής» και στις δύο όψεις, τα οποία αποτυπώθηκαν με σφραγίδες, όταν ο πηλός ήτο νωπός.Και οι δύο επιγραφές έχουν αποτυπωθεί σε δεξιόστροφη σπειροειδή διάταξη, από την περιφέρεια προς το κέντρο. Εδώ έχουμε, λοιπόν, και την πρώτη ένδειξη τυπογραφίας στον κόσμο, με την έννοια της αναπαραγωγής γραπτών κειμένων με καλούπια σημείων - 27 αιώνες πριν τους Κινέζους! (Παρομοία γραφή στην Κρήτη έχει βρεθεί και σε πέλεκυ στο μινωικό ιερό Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου, σε έναν πυραμιδοειδή λίθο στην περιοχή των Μαλίων, κ.α.) – για περισσότερα βλ. σχ. http://www.kairatos.com.gr/Η αρχαιότερη ευρωπαϊκή επιγραφή που έχει ευρεθεί – έως τώρα - σε ευρωπαϊκό έδαφος είναι κι αυτή... ελληνική! Πρόκειται για την επιγραφή µιας πήλινης πινακίδας σε Γραµµική Β, η οποία γράφηκε μεταξύ 1450-1350 π.Χ. κι ευρέθη στην Ίκλαινα Μεσσηνίας, σε ένα µυκηναϊκό µέγαρο, µε πελώριους αναληµµατικούς τοίχους, τοιχογραφίες και αποχετευτικό σύστηµα! Η χρονολόγηση της πινακίδας αλλάζει πολλά δεδοµένα, για την χρήση της Γραµµικής Β, αλλά και για την εξάπλωση της γραφής - βλ. σχ. ανακοινώσεις του αρχαιολόγου, Μιχ. Κοσµόπουλου, 2011Είναι δε παγκοίνως γνωστές οι πινακίδες με Γραμμική γραφή Β οι οποίες ευρέθησαν στην Πύλο (τις είπαν «μυνηκαϊκές δέλτους», δηλ. δελτία!) και την Κνωσό (του 13ου π.Χ. αι.)...Η «γεωμετρική οινοχόη του Διπύλου» από τον Κεραμεικό Αθηνών, φέρει την αρχαιοτέρα – έως τώρα - ελληνική αλφαβητική επιγραφή της ιστορικής περιόδου στον κόσμο! Είναι του 740 π.Χ., διαβάζεται εκ δεξιών προς τα αριστερά (ΗΟΣΝΥΝΟΡΧΕΣΤΟΝΠΑΝΤΟΝΑΤΑΛΟΤΑΤΑΠΑΙΖΕΙΤΟΤΟΔΕΚΑΝΜΙΝ) και σημαίνει: «όποιος χορεύει καλύτερα απ’ όλους ν’ αποκτήσει αυτό (το έπαθλο)»! Φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών! Το «εκ δεξιών προς τ’ αριστερά» έχουμε συνηθίσει να το λέμε «αραβικό τρόπο γραφής», αλλά είναι αρχαιότατος ελληνικός! Οι περισσότερες επιγραφές από τα αρχαία βασίλεια της νότιας Αραβίας (όπως τα ιερογλυφικά της σαβαϊτικής γραφής) στηρίζονται στο ελληνικό αλφάβητο – βλ. σχ. ανακοινώσεις της Βελγίδας φιλολόγου Ζ. Πιρέν.Ακολουθεί πλήθος αρχαίων ελληνικών νομισμάτων (από τον 6ο κιόλας αι. π.Χ.) με εγχάρακτες λέξεις και ελληνικά γράμματα...Ενώ από τον 5ο αι. π.Χ. οι Έλληνες έχουν και μουσική γραφή, με το θρακικό μουσικό κείμενο που ευρέθη γραμμένο με μουσική σημειογραφία (παρασημαντική) στο «δακτυλίδι του Εζέροβο» - βλ. σχ. ανακοίνωση του καθηγητού Χαρ. Σπυρίδη στο Α' Βαλκανικό Συνέδριο Φυσικής στην Θεσσαλονίκη.Για να συγκρίνετε: Τα παλαιότερα γραπτά μνημεία των Κινέζων ανάγονται στο 1450 π.Χ., της εβραϊκής στο 700 π.Χ., της γερμανικής στον 4ο μ.Χ. αι., της αγγλικής στον 8ο μ.Χ., της γαλλικής στον 9ο μ.Χ., της ισπανικής στον 10ο μ.Χ. αι., της ιταλικής στο 1150 μ.Χ., της πορτογαλικής στον 12ο μ.Χ., κλπ…Είναι «ύποπτη» η αδράνεια της μελέτης και αξιολογήσεως όλων αυτών των αρχαιοτάτων ελληνικών γραφών και επιγραφών, που έφεραν στο φως αρχαιολόγοι και επιστήμονες, ανακοίνωσαν και δημοσίευσαν οι ίδιοι και λίγα ευαίσθητα έντυπα και μέσα, που κόπτονται για την αλήθεια και την ελληνικότητα, η οποία βάλλεται και βλάπτεται από αργυρώνητους «επιστήμονες» και πολιτικούς. Είναι άγνωστο βέβαια πόσα άλλα αναξιοποίητα σπαράγματα «προϊστορικών» επιγραφών ίσως και να ευρίσκονται παραμελημένα στα Μουσεία της Ελλάδος, ή στις αποθήκες τους...Άγνωστο πόσες «γραφές» αρχαίων προγόνων μας, που κάτι θέλησαν να μας πουν, να μας αφήσουν, ακόμη θεωρούμε τυχαία φυσικά χαράγματα σε αγγεία, όστρακα, βότσαλα, πέτρες... Όσο τα αγνοούμε, τόσο θα μας εκδικείται η Ιστορία, και θα μαστιζόμαστε από «κρίση» και σαν θλιβεροί επαίτες θα γυρνάμε με το χέρι απλωμένο, στους τζογαδόρους και τους τοκογλύφους, νομιμοποιώντας την παρανομία και την παλιανθρωπιά τους...

Βλ. επίσης:

Γ. Λεκάκη «Η αλφάβητος: Οι Έλληνες και η γραφή. Τα ευρήματα… διαψεύδουν τα ΕΛΤΑ», στην εφημ. «Έθνος», 16.3.2003.

Γ. Λεκάκη "Μουσικής Μύησις", εκδ. MadMelody, 2012.


Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013


ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ (1676 – 1897) Μέρος δεύτερο.Η πόλις των Μεγάρων υπήρξε "Emporia" (ρωμαϊκό κέντρο εμπορίου) καθώς φαίνεται και στο χάρτη της Tabula Peutingeriana, την περόδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Εκείνη την περίοδο κόπηκαν νομίσματα στη Μεγαρίδα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών.

Επιπλέον πληροφορίες: http://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana


Ερώτ.: Κ. Γκίνη οι περισσότεροι περιηγητές που ήρθαν τον 17ο αι. μ.Χ. στα Μέγαρα ώστε να γνωρίσουν τον ένδοξο τόπο και κατά μία έννοια να ‘’προσκυνήσουν’’  την μακραίωνη ιστορία του. Ενώ, σχεδόν όλοι, φαίνεται να κρατούν το βιβλίο του Παυσανία (ΑΤΤΙΚΑ) στα χέρια και αναζητούσαν τα αρχαία χτίσματα. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι παρόλο που είχαν περάσει δεκαπέντε αιώνες από την περιήγηση του Παυσανία στα Μέγαρα, η ονομασία στις τοποθεσίες, οι ελληνικότητα των κατοίκων αλλά και η διαδρομή, Ελευσίνας- Κορίνθου παρέμεναν –θα έλεγε κάποιος- γαντζωμένα στο ένδοξο παρελθόν.   
Στέλ. Γκίνης: Με τη ερώτηση τούτη μου δίνεται η ευκαιρία να απαντήσω, με ιστορικά στοιχεία, σε διάφορες ανυπόστατες φήμες. 
Μάλιστα, είναι άλλη μία απόδειξη ότι δεν έμειναν επί μακρό χρονικό διάστημα ξένοι είτε κατακτητές στα Μέγαρα. Με αυτό, θέλω ακόμα να επισημάνω πως οι Μεγαρείς δεν εγκατέλειψαν ποτέ την πόλη τους. Ξέρεται, ακούγεται στα χρόνια μας ένας περίεργος μύθος ό,τι δηλαδή τα Μέγαρα είχαν εγκαταλειφτεί. Δεν γνωρίζω από πού προήλθε αυτή η μυθοπλασία αλλά ποτέ οι Μεγαρείς δεν άφησαν ακατοίκητη την πόλη. Η ιστορία με τα καταγεγραμμένα γεγονότα της αποδεικνύει την αλήθεια. 
Επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κόπηκαν νομίσματα εδώ, διότι τα Μέγαρα ήταν  ένα από τα τρία κέντρα εμπορίου στον ελλαδικό χώρο.  Δείτε το ρωμαϊκό χάρτη Tabula Peutingeriana και θα καταλάβετε. Επί Βυζαντίου, τον 5ον αι. γνωρίζουμε ότι κατασκευάζονται είτε επισκευάζονται τα δημόσια λουτρά από τον Διογένης Κούντ(1) στην αρχαία αγορά και δαπανήθηκαν 100 χρυσά για την επισκευή των πύργων στις δύο Ακροπόλεις. Επίσης τον 6ο αι. στην Ε’ Οικουμενική Σύνοδο συμμετέχει ο Επίσκοπος Μεγαρέων Διονύσιος (2). Τον Μεσαίωνα που έμεινε γνωστός ως η περίοδος των ‘’Σκοτεινών Αιώνων’’, τα Μέγαρα ακολουθούν –όπως ήταν λογικό- το ελληνόφωνο ανατολικό κομμάτι της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που ο Αυτοκράτορας είναι και ο ηγέτης της θρησκείας. Από εκείνη την εποχή έχουμε την μαρτυρία από την ύπαρξη διαφόρων Εκκλησιών και Ι. Μονών, πέριξ της πόλεως, μάλιστα τον Άγιο Αθανάσιο στο Μεγαρικό Κάμπο(3). Αργότερα οι βενετσιάνοι, οι καταλανοί και οι φράγκοι κάνουν την δική τους σκληρή παρουσία στα Μέγαρα έως την κατάληψη των τούρκων. Έτσι, βλέπουμε πως μπορεί η πόλις να συρρικνώθηκε στο λόφο της Αλκάθου, αφού ο πληθυσμός της πέρασε τόσα δεινά από τους κατακτητές αλλά ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε από τους Μεγαρείς!
Καμία άλλη αρχαία ελληνική πόλη δεν κράτησε ζωντανό, όλους αυτούς τους τραγικούς αιώνες για τη χώρα μας, το ελληνικό στοιχείο! 
Τα αρχαία ονόματα που υπάρχουν σήμερα στους Μεγαρείς δεν είναι προϊόν της "μόδας". Τούτα τα ονόματα τα έφεραν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας κληρονομιά, από τους αρχαίους χρόνους και είναι μια ακόμα απόδειξη της συνέχισης επί της μακραίωνης ύπαρξής μας.     

Συνεχείζεται…   

Σημειώσεις:

1. Στα Μέγαρα ο Διογένης Κουντ (αξιωματικός του αυτοκράτορα Αναστασίου Α', πιθανόν Άρχοντας/Διοικητής των Μεγάρων) δαπάνησε, σύμφωνα με την επιγραφή (που αναφέρεται ότι είχε διαβάσει ο Richard Chandler στα Μέγαρα, όπως δηλώνει στο βιβλίο του“Travels in Greece” ), 100 τεμάχια χρυσού (χρυσινούς) στους πύργους, και του απέμειναν άλλα 150 τεμάχια, με 200 πόδια  μάρμαρο, για την κατασκευή των δημόσιων  λουτρών (και  αυτά τα λουτρά ήταν που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη το 1936, στη περιοχή της αρχαίας αγοράς των Μεγάρων).

2. Το 553 μ.Χ. στη Ε’ Οικουμενική Σύνοδο συμμετέχει ο Επίσκοπος Μεγαρέων Διονύσιος.  Η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος έλαβε χώρα από τις 5 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου του 553 στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή 165 επισκόπων, (64ος υπογράφει τα πρακτικά, ο Επίσκοπος Μεγαρέων Διονύσιος), υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου.

3. Ο Άγιος Αθανάσιος 8ος- 9ος αι. πρόκειται πιθανόν για Μοναστηριακό καθολικό. Περισσότερος πληροφορίες στο Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας, Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 73-84. Μελέτη της κα Ιωάννας Πουλημένου που μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
  

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013


ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ (1676 – 1897). Μέρος πρώτο.             Σχέδιο της πόλεως των Μεγάρων 1679. Του Άγγλου βοτανολόγου Wheller George που καθώς μαζί με τον Γάλλο Αρχαιολόγο Spon Jakob περιηγήθηκαν ατη περιοχή.
Πηγή εικόνας:Τα Μέγαρα (1676 – 1897), είναι ένα βιβλίο οδοιπορικό στη πόλη των Μεγάρων. Ένα βιβλίο που δεν έγραψαν Μεγαρείς αλλά Μεγαρείς συνέλεξαν, με πολύ αγώνα και κόπο από σπάνια βιβλία, τις αναφορές των περιηγητών που περιδιάβηκαν και μελέτησαν τον λαό, τον τόπο τους εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και με αντικειμενικό κριτήριο την αλήθεια παρέδωσαν στην σύγχρονη ελληνική ιστορία ένα αξιόλογο έργο προς μελέτη και έρευνα των ιστορικών, των Αρχαιολόγων, των λαογράφων και κάθε ενδιαφερόμενου.
Οι διάφοροι περιηγητές, Ευρωπαίοι και Έλληνες, που βρέθηκαν στα Μέγαρα, από το 1676 έως το 1897, έγραψαν για τον περήφανο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μεγαρικό λαό που συνάντησαν, τονίζοντας με θαυμασμό 100% την Ελληνικότητα των κατοίκων, επίσης τις διάφορες ιστορικές περιοχές και την περίλαμπρη μακραίωνη ιστορία του τόπου.
Το βιβλίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1987, από τον Δήμο Μεγαρέων και συνεργάστηκαν οι τοπικοί Σύλλογοι ‘’ Επιστημόνων Μεγάρων’’, ο λαογραφικός ‘’Χορός της Τράτας’’ και το λογοτεχνικό τμήμα της ‘’Ν. Εστίας Μεγάρων’’. Ενώ, την επιμέλεια του όλου έργου είχε  ο ομότιμος καθηγητής μετεωρολογίας, πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων, συγγραφέας, αρθρογράφος και μελετητής - ερευνητής της Μεγαρικής ιστορίας κος Στέλιος Γκίνης.
Με αιτία αυτό το εξαίρετο βιβλίο συναντήσαμε τον κ. Γκίνη και αναπτύξαμε μια ακόμα συζήτηση μαζί του.
Ερώτ.: Το βιβλίο ‘’Τα Μέγαρα(1676 – 1897)’’, στο οποίο συμμετείχατε έχοντας -πραγματικά το βαρύ φορτίο της ιστορίας- στην επιμέλεια του έργου, ανακαλύπτουμε ένα λαό –τον Μεγαρικό- να ζει κυριολεκτικά στη φτώχεια χωρίς όμως να έχει χάσει την ελληνική του ταυτότητα τόσο στη γλώσσα όσο και στα ελληνικά ήθη και έθιμα. Είναι απορίας αλλά και μελέτης άξιο πως μια χούφτα Έλληνες (γύρω στις 7000 Μεγαρέων αναφέρουν οι περιηγητές), να ζουν  μέσα σε μία ‘’ημιελεύθερη’’ κατάσταση κάτω από την σκιά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τι νομίζεται εσείς ότι συνέβηκε;  
Στέλ. Γκίνης: Αρχικώς να δηλώσω πως αυτό δεν ήταν προνόμιο της οθωμανικής αυλής δηλαδή, δεν μας δόθηκε ουσιαστικά ποτέ καμία ελευθερία από τους κατακτητές τούρκους. Είναι πολλές οι συγκυρίες και μάλλον ηρωικές –εάν μου επιτραπεί να τις χαρακτηρίσω έτσι για τους Μεγαρείς- που συνέθεσαν τα γεγονότα. Η έκπληξη και ο θαυμασμός που έδειξαν οι περιηγητές καθώς έφτασαν τότε στην πόλη μας, ακούγοντας να μιλούν μόνο ελληνικά και κατόπιν να διαπιστώνουν ότι όλοι οι κάτοικοι είναι Έλληνες. Τούτο, οι ηρωικοί Μεγαρείς το πλήρωναν σε αίμα και με αβάσταχτους φόρους. Ξέρεται ό,τι πέρα από τη μισή παραγωγή, που τους έπαιρναν οι τούρκοι κάθε χρόνο διότι εθεωρούντο τα χωράφια τουρκικά, ήταν αναγκασμένοι να δίνουν και στον αρχηγό των πειρατών τον Κρεβελιέ, 150 μεζούρες (πιθανών σακιά ή κουβέλια) σιτηρά; Φαντάζεστε τη ζωή των Ελλήνων, που υπόμεναν αλλά όμως και επέμεναν να ζουν στα πάτρια εδάφη τους με εκείνες τις τραγικές καταστάσεις; Από τη μία ο τούρκος κατακτητής κι από την άλλη οι πειρατές έκαναν την καθημερινότητά τους τραγική και φτωχή! Στο πρώτο μέρος του βιβλίου που είχα την επιμέλεια, ‘’τουρκοκρατία 1676 -1913’’, υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικές αναφορές από του ευρωπαίους περιηγητές για το πώς ζούσαν πάντα με το φόβο ‘’από στιγμή σε στιγμή’’, όπως γράφει ο Spon Jacob, ότι θα φανερωνόντουσαν οι πειρατές. Έτσι, ΕΜΕΙΣ οι Μεγαρείς πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά την συνέχιση της ύπαρξης της Ελληνικότητάς μας. Στο τόπο μας δεν μπόρεσαν να ζήσουν ξένοι, τούρκοι ή αρβανίτες. Εμείς, όμως αντέξαμε και με αίμα πρωτίστως κρατήσαμε την γλώσσα μας, την χριστιανική πίστη μας, τα ήθη και τα έθιμά μας!
Είμαστε από τα αρχαία χρόνια και παραμείναμε επίσης το ίδιο κάτω από όλους τους κατακτητές, ρωμαίους, βενετσιάνους, τούρκους κ.λ., η μόνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ που κρατούσε άσβεστη την ελληνική φλόγα.

Συνεχίζεται…      

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΙΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ


Το σημαντικότατο Μεγαρικό άγαλμα της Νίκης που Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.Κορυφαίοι σύγχρονοι αρχαιολόγοι εκδίδουν βιβλία για τα Μεγαρικά αγάλματα και ΤΟΝΙΖΟΥΝ ότι θα πρέπει να ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ  (από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας  τουλάχιστον, τα δύο εξαίρετα Μεγαρικά αγάλματα που κοσμούν της αίθουσές του), εκεί που ουσιαστικά ανήκουν, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων.
1ον. Το άγαλμα της Νίκης.
2ον . Το άγαλμα της Αίγινας.
Τα αγάλματα βρέθηκαν σε ανασκαφές της πόλεως των Μεγάρων σε μία εποχή που δεν υπήρχε στη πόλη Μουσείο για να στεγαστούν. Σήμερα, όμως, που λειτουργεί το σύγχρονο Μεγαρικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε Δημόσιο κτίριο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Μεγαρέων θα πρέπει να ζητηθεί ‘’άμεσα’’ η επιστροφή των αγαλμάτων στη κοιτίδα τους.
Είναι πλέον καιρός να έρθει στην ιστορική παγκόσμια θέση η περίλαμπρη πόλη των Μεγάρων!
Η Μεγαρίδα, η πόλις - κράτος των Μεγάρων, έγραψε τις δικές της λαμπρές σελίδες στο παγκόσμιο βιβλίο της ιστορίας. Σήμερα, άγνωστο γιατί, είναι μια σχεδόν ταπεινή επαρχιακή πόλη που ελάχιστα έχει να παρουσιάσει από το παρελθόν της…
Δεν της αξίζει αυτή η ιστορική απομόνωση, δεν της πρέπει! Πρέπει να αφυπνιστούν όλοι οι Μεγαρείς, ιδιαίτερα οι Αρχές του Δήμου και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα.
Επίσης μπορούμε και εμείς (οι κοινοί), μέσω συλλογής υπογραφών να απαιτήσουμε την επιστροφή στα Μέγαρα των αγαλμάτων.
‘’Τιμώντας το παρελθόν εξουσιάζεις το μέλλον’’ Πλούταρχος.         
    
Στις 21/12/2010, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων παρουσίασε το βιβλίο του ‘’ΜΕΓΑΡΙΚΑ’’ ένας σημαντικότατος καθηγητής Αρχαιολογίας και ένας από τους κορυφαίους αρχαιολόγους μας ο κ. Γιώργος Δεσπίνης. ( Για να παρακολουθήσετε την ομιλία για την παρουσίαση που έκανε στον κ Δεσπίνη και το βιβλίο του, ο Μεγαρέας αρχαιολόγος του Υπ. Πολ. κ. Ανδρέας Βόρδος, πατήστε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα σας κατευθύνει στην επίσημη σελίδα του Δήμου Μεγαρέων, όπου υπάρχει εκτενές άρθρο.    http://www.megara.gr/Articles.aspx?LangID=1&EntityID=e5df18bd-0408-41a6-98aa-5fb52044fbe5 )

Μέρος του άρθρου από την επίσημη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Μεγαρέων για την ομιλία του κ. Δεσπίνη: ‘’Ο κ. Δεσπίνης στη συνέχεια αναφέρθηκε στα αγάλματα και στα ανάγλυφα που μελέτησε επαινώντας την Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων για την πρωτοβουλία της να εκδώσει το βιβλίο αυτό και προέτρεψε τους Μεγαρείς να ζητήσουν από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, την μεταφορά των δύο σημαντικών αγαλμάτων στα Μέγαρα, της Νίκης που στεγάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και του αγάλματος της Αίγινας, κα.
Στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο ¨ΜΕΓΑΡΙΚΑ¨ , ο καθηγητής συνδέει τα γλυπτά με τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο από κάθε πλευρά στην πορεία τους μέσα στο χρόνο. Όπως για παράδειγμα η αναφορά του στα αγάλματα που βρίσκονταν στον μαντρότοιχο της οικία του συμπολίτη Χρήστου Νικολάου, τα οποία η οικογένειά του υπερασπίστηκε στο παρελθόν όταν στην κατοχή οι κατακτητές επιχείρησαν να τα λεηλατήσουν. Η σπουδαία αυτή έκδοση για την Ιστορία της πόλης μας αποτελεί και ένα σημαντικότατο υλικό για τους μελλοντικούς ερευνητές.’’

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ’ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΡΙΚΟΙ                                                                       Αλέξανδρος Γ’
               Πηγή εικόνας: http://www.touristikostypos.com/2012/11/24/ekthesi-gia-to-mega-alexandro-stin-aystralia/


Είναι αρκετά και σημαντικά εκείνα που συνδέουν την Φιλοσοφική Μεγαρική Σχολή με τον Αλέξανδρο τον Μέγα. Περισσότερα δε είναι όσα εφάρμοσε (από τις αρχές της φιλοσοφίας των Μεγαρικών φιλοσόφων) για τον εκπολιτισμό της Ασίας.

1ον . Ο Αλέξανδρος πίστευε σε εκείνη την φιλοσοφική αρχή του Ευκλείδη ότι: όταν παλεύουμε για έναν σκοπό πρέπει να προσέχουμε ώστε μοναδικό αντικείμενο των επιθυμιών μας να είναι το ‘’είναι’’ κι όχι το ‘’φαίνεσθαι’’ , δηλαδή, αν θελήσεις να κυβερνήσεις ένα κράτος (και στην περίπτωση του Αλεξάνδρου μια αυτοκρατορία) γιατί νιώθεις την ανάγκη να βελτιώσεις τη ζωή των πολιτών του, πλησιάζεις το ‘’είναι’’ στην προσφερόμενη εργασία τού βασιλιά, είτε του Κυβερνήτη. Αν όμως κίνητρό σου είναι το γόητρο, οι τιμές τις εξουσίας και   το προσωπικό κέρδος, τότε σε έλκυσε το ‘’φαίνεσθαι’’ της προσωπικής απολαβής. Έτσι, αναγνωρίζουμε  στην Αυτοκρατορία που έστησε ο Αλέξανδρος, ακολούθησε τα κατά του Ευκλείδου, ώστε απέδειξε πως είχε πολλές ελπίδες να φτάσει στο Αγαθό. Και όπως δείχνουν τα ιστορικά γεγονότα, ακολούθησε ‘’κατά γράμμα’’ τη σκέψη του Ευκλείδη.

2ον . Οι βιογράφοι του αναφέρουν ότι την ‘’Πολιτεία’’ του Ζήνωνα (που υπήρξε μαθητής της Μεγαρικής Σχολής, του Στίλπωνα), κατάφερε να την εφαρμόσει στην πράξη. Καθώς αρνήθηκε να ασκήσει τις διδαχές του Αριστοτέλη πως: στους Έλληνες θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν βασιλιάς και στους υπόλοιπους σαν τύραννος.   

3ον . Τον ακολουθούσε στην εκστρατεία της Ασιας, κατά επιθυμία του ίδιου, ο Μεγαρικός φιλόσοφος Πύρρων μαζί βέβαια και με άλλους φιλοσόφους.

4ον . (Διογένης Λαέρτειος Βίοι Φιλοσόφων Β’ ) 106 Εὐκλείδης ἀπὸ Μεγάρων τῶν πρὸς Ἰσθμῷ, ἢ Γελῶος κατ' ἐνίους, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς. 113 Στίλπων Μεγαρεὺς τῆς Ἑλλάδος διήκουσε μὲν τῶν ἀπ' Εὐκλείδου τινῶν· […] 114 Χωρὶς τοίνυν τούτων Φρασίδημον μὲν τὸν περιπατητικὸν καὶ φυσικῶν ἔμπειρον ὄντα προσηγάγετο, καὶ τὸν ῥητορικὸν Ἄλκιμον, ἁπάντων πρωτεύοντα τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ῥητόρων, Κράτητά τε καὶ ἄλλους πλείστους ὅσους ἐθήρασεν· καὶ δὴ καὶ Ζήνωνα τὸν Φοίνικα μετὰ τούτων ἀφείλετο.

Έτσι, ας παρακολουθήσουμε μια μικρή ανασκόπηση από τα έργα και τις ημέρες του Μέγα Αλέξανδρου προς διαπίστωση των άνω προαναφερόμενων.
Ο Αλέξανδρος Γ’ ανακηρύχτηκε σε ηλικία 20 χρονών Αρχηγός των Ελλήνων,
πλην των Λακαιδεμονίων. Ένωσε κατόπιν όλες τις Ελληνικές πόλεις κάτω από μία εξουσία, ως ακολούθως το εκστρατευτικό σώμα καθώς περνούσε προς την Ασία αποτελούσε ένα ενιαίο συνολικό σώμα στο οποίο ηγούταν ο 20ετής βασιλιάς Αλέξανδρος.
Στη ροή της εκστρατείας κατάφερε να ενώσει όλους τους λαούς τους οποίους κατέκτησε κάτω από μία αρχή. Και όπως αναφέρει ο Πλούταρχος: Δίδαξε τους Υρκανούς να κάνουν νόμιμους γάμους, τους Αραχωσίους να καλλιεργούν την γη τους, τους Σογδιανούς έπεισε να τρέφουν και όχι να φονεύουν τους γέροντες γονείς τους, τους Πέρσες να σέβονται τις μητέρες τους και να μην τις νυμφεύονται. Δίδαξε στους Ινδούς να λατρεύουν τους Θεούς της Ελλάδας, τους Σκύθες να θάβουν τους νεκρούς τους αντί να τους τρώνε.
Έτσι, Αλέξανδρος Γ’ κατάφερε να "εξημερώσει" τον Ασιατικό πληθυσμό και να διαδώσει τον Ελληνικό πολιτισμό από τον Ελλήσποντο ως την Ινδία.
Προωθούσε την αντίληψη ότι η διάκριση Έλληνας από βάρβαρο δεν στηρίζεται στα διαφορετικά ρούχα, στη διαφορετική καταγωγή και στα διαφορετικά έθιμα, καθώς υποστήριζε ότι Έλληνας είναι ο ενάρετος, ενώ βάρβαρος είναι ο κάκιστος.
Ο Μέγας Αλέξανδρος θέλησε να καταλάβουν οι λαοί πως οι διαφορές μεταξύ τους είναι επιφανειακές και πως θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και κατανόηση στα διαφορετικά ήθη και έθιμα, στα διαφορετικά πιστεύω και καθώς αναφέρει ο Πλούταρχος: "Ο Αλέξανδρος πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι βασιλεύονται από το Ένα, το Όν (Θεός) γιατί η υπάρχουσα στον καθένα δύναμη " του άρχειν και εξουσιάζειν " είναι θεία. Ότι ο Θεός είναι κοινός πατέρας όλων ". 
Ο Αλέξανδρος επίσης είχε μεγάλη εκτίμηση στους φιλοσόφους και τους τιμούσε. Ο Πλούταρχος πάλι αναφέρει : "Είναι ίδιον ψυχής φιλοσόφου να αγαπά την σοφία και μάλιστα να θαυμάζει σοφούς άνδρας. Κανείς άλλος από τους βασιλείς δεν έμοιασε τον Αλέξανδρο ως προς αυτό. Είναι γνωστή η Αγάπη του για τον Αριστοτέλη και η εκτίμηση που είχε για τον μουσικό Ανάξαρχο. Στον Μεγαρικό Πύρρωνα τον Ηλείο, όταν τον είδε για πρώτη φορά, του έδωσε 10.000 χρυσά νομίσματα, στον Ξενοκράτη, μαθητή του Πλάτωνα, έστειλε 50 τάλαντα δώρο, τον Ονησίκριτο, μαθητή του Διογένη, διόρισε άρχοντα των κυβερνητών του στόλου". 
Αν και πάντα σαν βασιλιάς ο Αλέξανδρος έμπαινε πρώτος στην μάχη, δίνοντας το παράδειγμα στους στρατιώτες του. Δηλαδή ένας πραγματικός βασιλιάς που δεν ήξερε μόνο να διατάζει αλλά και να εκτελεί ο ίδιος τις διαταγές που έδινε. Θεωρούσε πως η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να πετύχει κάποιος είναι η νίκη στον εαυτό του για να μπορεί να τον ελέγχει. Αποτέλεσμα αυτής της νίκης του Αλέξανδρου είναι η εγκράτειά του προς τις ηδονές. Δεν δέχθηκε καμία γυναίκα δίπλα του παρά μόνο αυτήν που είχε παντρευτεί.
Αν και πολλές φορές οι φίλοι του τον παρότρυναν να γευτεί την ηδονή με διάφορες γυναίκες ή αγόρια. Ήταν τόσο εγκρατής και μεγαλόψυχος που ανάγκασε τον Δαρείο, τον βασιλιά που ουσιαστικά κατέστρεψε, να δηλώσει: "Θεοί, προστάτες της γέννησης των ανθρώπων και της τύχης των βασιλέων, δώστε να μην εγκαταλείψω την τύχη των Περσών, αλλά αφού νικήσω να ανταμείψω τις ενέργειες του Αλέξανδρου, τις οποίες νικημένος δέχθηκα από αυτόν στους πιο αγαπημένους μου. Αν όμως έφτασε κάποιος χρόνος μοιραίος, από θεία εκδίκηση και μεταβολή να πάψει η βασιλεία των Περσών, κανείς άλλος άνθρωπος ας μην καθίσει στον θρόνο του Κύρου πλην του Αλέξανδρου ". Αυτή τη δήλωση την έκανε αφού έμαθε την μεγαλόψυχη συμπεριφορά του Αλέξανδρου προς την οικογένειά του που είχε αιχμαλωτίσει. Ο Αρριανός αναφέρει επίσης πως ο Αλέξανδρος εγκαθιστούσε τη Δημοκρατία ως πολίτευμα σε κάθε χώρα που κατακτούσε. Μια Δημοκρατία που βοηθούσε στη λειτουργία των τοπικών θεσμών κάθε πόλης, κάτω όμως από μια κοινή Αρχή. Καταργούσε τους υπερβολικούς φόρους και κατάφερνε να κατακτά εκπολιτίζοντας και όχι καταστρέφοντας.
Έτσι κατάφερε να εφαρμόσει το πολιτειακό σύστημα του Ζήνωνος(*). Δηλαδή, να μην κατοικούν οι άνθρωποι κατά πόλεις χωρισμένες, με διαφορετικούς νόμους, αλλά να θεωρούνται όλοι οι άνθρωποι συμπολίτες και πολίτες του ίδιου κράτους και να υπάρχει μία τάξη και ένα δίκαιο για όλους.
Δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Αριστοτέλη: ‘’ να φέρεται στους Έλληνες σαν βασιλιάς και στους υπόλοιπους σαν τύραννος’’. Αλλά, θεωρώντας τον εαυτό του ως απεσταλμένο του θεού και ρυθμιστή εθνών, ένωσε όλους τους λαούς, με την πειθώ ή με τη βία και κατάφερε τη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά ήθη και έθιμα, θρησκεία και νοοτροπία, έτσι ώστε να θεωρούν σαν συγγενείς τούς αγαθούς και τους κακούς σαν ξένους.

Σημείωση:
Ο Ζήνων πριν ασχοληθεί με την φιλοσοφία ήταν έμπορος. Έχασε την περιουσία του μετά από ένα ναυάγιο και βρέθηκε στην Αθήνα. Εκεί έγινε μαθητής του κυνικού Κράτητα και μετά του Στίλπωνα της Μεγαρικής Σχολής: (‘’Διήκουσε δέ, καθάπερ προείρηται, Κράτητος· εἶτα καὶ Στίλπωνος ἀκοῦσαί φασιν αὐτὸν καὶ Ξενοκράτους ἔτη δέκα.’’ Διογένης Λαέτρειος, Βίοι Φιλοσόφων, Ζήνων ).

Βιβλιογραφία:
Πλούταρχος. "Βίοι παράλληλοι. Αλέξανδρος" Εκδόσεις Πάπυρος.
Αρριανός. "Αλεξάνδρου Ανάβασις". Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.
Πλούταρχος. "Ηθικά. Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής" Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.
‘’Η περιπέτεια της φιλοσοφίας’’, Brian Magee, Στωικισμός: σελ. 46-47, Εκδόσεις Σαββάλας.
Κωνσταντίνος Βουδούρης, ‘’Ο Πυρρώνειος σκεπτικισμός ως γνωστική στάσις και ως τρόπος ζωής’’. Ηλειακαί μελέται 1. 1982
Α. Α.LONG, Η ελληνιστική φιλοσοφία: Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί. Μετάφραση Σ. Δημόπουλου και Μυρτώς Δραγώνα Μοναχού,εκδ.Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1990.


ΚΡΑΤΙΝΟΣ – ΚΟΜΑΙΟΣ


                                     Αθλητές της Πυγμής απεικονίζονται σε αρχαίο Αττικό ερυθρόμορφο κρατήρα.
                                  Πηγή εικόνας: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-            
                                       B120/203/1369,4767/Αν μπορέσουμε νοερά να βρεθούμε στα μέσα εκείνου του Ιουνίου, το 652 π.Χ., στη πόλη- κράτος των Μεγάρων τότε θα κομίζαμε άπειρη ευφροσύνη από την υπερηφάνεια που ξεχείλιζε στους πάντες, καθώς η πάνδημη δόξα και η τιμή που δινόταν στους ολυμπιονίκες τους, τον Κομαίο και τον Κρατίνο, ήταν μοναδική.
Τα Μέγαρα βέβαια, το 652 π.Χ., δεν ήταν μια ‘’οποιαδήποτε’’ πόλις –κράτος της Ελλάδας. Συναγωνιζόταν στις κορυφαίες θέσεις των τεχνών, της κοινωνίας, του πολιτισμού και των στρατιωτικών επιχειρήσεων τις τρεις άλλες: Κόρινθο, Αθήνα, Σπάρτη. Ο μεγαρικός εποικισμός προς τη Δύση και την Ανατολή βρισκόταν στην κορύφωσή του, ενώ πρωτόγνωρα και σπουδαία έργα ήταν στις υπηρεσίες των Μεγαρέων όπου έκαναν καλύτερη τη βιωτή τους. Το υπόγειο υδροδοτικό σύστημα της πόλεως, με το υδραγωγείο και τις κρήνες,  αναφέρονται σήμερα από την κλασική αρχαιολογία σαν  τα τελειότερα έργα μιας εποχής που οι άνθρωποι είχαν ελάχιστα εργαλεία και υποτυπώδεις γνώσεις.  
Και αυτόν τον Ιούνιο, ο Κρατίνος με τον Κομαίο είχαν φέρει τους νικητήριους κότινους τους από την ‘’καλλιστέφανον ελαίαν’’ της Ολυμπίας να τους αφιερώσουν στον Απόλλωνα και την Άρτεμις (τους πολιούχους θεούς της Μεγαρίδας) και να προσφέρουν μεγαλοπρεπή θυσία στους βωμούς τους. Νικητής του Σταδίου ήταν ο Κρατίνος ενώ στο πολλές φορές θανατηφόρο άθλημα της Πυγμή (πυγμαχία) νικητής ήταν ο Κομαίος. Οι αθλητές της πυγμής συχνά τραυματιζόντουσαν θανάσιμα. Οι προϋποθέσεις ενός καλού πυγμάχου ήταν: υπομονή, επιμονή, θάρρος, αντοχή στον πόνο. Επίσης ένας καλός πυγμάχος έπρεπε να είχε μακριά χέρια, δυνατούς καρπούς και ώμους. Οι πιο διάσημοι πυγμάχοι ήταν: Γλαύκος ο Καρύστιος, Κλειτόμαχος ο Θηβαίος, Κομαίος ο Μεγαρεύς, Διαγόρας ο Ρόδιος, Κλεόξενος από την Αλεξάνδρεια και πολλοί άλλοι.
Διότι οι δύο Μεγαρείς ολυμπιονίκες με τις νίκες τους, επί της 32ης Ολυμπιάδας (652π.Χ), είχαν στήσει τον ανδριάντα τους στο ιερό της Ολυμπίας. Επειδή τούτη ήταν μια ακόμα ξεχωριστή τιμή που τους δίνονταν. Ώστε έτσι, ο χάλκινος (συνήθως) ανδριάντας τους να μαρτυρά στους αιώνες πως με τον αυτόν νικητήριο άθλο τους στην Ολυμπία, δόξασαν την πατρίδα τους μέσω σαφέστατα της ηθικής ανταμοιβής, καθώς έκανε τη νίκη να αξίζει όλες τις προσπάθειες και το σωματικό πόνο. Έτσι οι ολυμπιονίκες μοιράζονταν το μεγαλείο και την αιώνια δόξα των πρώτων μυθικών ηρώων. Η νίκη επί των ολυμπιακών αθλημάτων ήταν η υψηλότερη τιμή που μπορούσε να πετύχει ένας αρχαίος Έλληνας αθλητής, γιατί αποκτούσε φήμη αθάνατη, χάρη στους πάτριους θεούς (όπως πιστευόταν) που τον είχαν ευνοήσει να κερδίσει.
Οι νικητές των ολυμπιακών αγώνων σαν έπαθλο πραγματικά, είχαν μόνο ένα στεφάνι από κλαδιά ελιάς και η Ολυμπιάδα που είχαν πάρει μέρος λάμβανε το όνομά τους.
Όμως, η υποδοχή των αθλητών, όταν επέστρεφαν στις πόλεις τους, ήταν ισάξια με αυτή που γινόταν σε στρατηγούς που γύριζαν από νικηφόρες εκστρατείες. Έμπαιναν στην πόλη με τέθριππο (άρμα με τέσσερα άλογα) από τμήμα του τείχους, το οποίο γκρεμιζόταν για χάρη τους. Απολάμβανε ισόβιες τιμές, όπως σίτιση στο πρυτανείο, ατέλεια, προεδρία στο θέατρο, στις εορτές και στους αγώνες. Επίσης οι ποιητές έγραφαν επινίκιους ύμνους προς τιμήν τους.


                                                                 Αγώνας Σταδίου σε αρχαίο Αττικό κρατήρα.
                                                 Πηγή εικόνας: http://1dimagdim.blogspot.gr/2012/05/16.htmlΠαρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013


ΜΑΝΤΕΙΟ ΝΥΧΤΟΣ


                                                        Πηγή εικόνας:  http://astro.pblogs.gr/2008/20080101.html


Ο Παυσανίας αναφέρει το μοναδικό μαντείο Νυχτός σε όλο τον ελληνικό κόσμο και ότι αυτό βρισκόταν στην Ακρόπολη της Καριάς των Μεγάρων: ‘’[…]καθώς ανεβαίνει κανείς στην ακρόπολη, που ονομάζεται ακόμα Καρία από τον Κάρα, τον γιο του Φορωνέα, συναντά ναό του Διονύσου του Νυκτελίου. Συναντά και ιερό της Αφροδίτης Επιστροφίας, μαντείο που ονομάζεται της Νύχτος [..]’’(Παυσ. Α’ 40,6). 
Τι ήταν αυτό το μαντείο, σε τι εξυπηρετούσε, τι χρησμούς έδιδε; Καμία αναφορά δεν έχει βρεθεί, κανένας δεν ξέρει. Μόνο ο Πλάτων κάνει μια αναφορά για κάποιο μαντείο της Νυχτός στο Τιμαίο, καθώς λέγει πως: ο ποιητής (ο Δημιουργός) των πάντων πριν την καθολική δημιουργία εισήρθε στο χρηστήριο (μαντείο) της Νυχτός και από εκεί ‘’πληροῦσθαι τῶν θείων νοήσεων καὶ τὰς τῆς δημιουργίας ἀρχὰς ὑποδέχεσθαι’’ (Πλάτων, βιβλίο Β’, 206.26 – 214.13).
Όμως με τον κοινό όρο από την πανάρχαια εποχή, οιωνοσκόπους ή μάντεις είτε μάγους, οι Έλληνες αποκαλούσαν (όπως γνωρίζουμε από τους μάγους που προσκύνησαν το Θείο βρέφος, καθώς βέβαια με τον ίδιο όρο ονόμαζαν στην εποχή του Παυσανία), και τους ανθρώπους που μελετούσαν επί επιστημονικής βάσης τα της Αστρονομίας, δηλαδή, τους Αστρονόμους. Έτσι, πιθανόν το μαντείο της Νυχτός να ήταν και να λειτουργούσε κάτι σαν πρόδρομος των σημερινών αστεροσκοπείων.
Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η ηλικία του μεγαρικού μαντείου; Για να βρίσκεται όμως στην Ακρόπολη της Καριάς (τον πρώτο κατοικηθέντα λόφο των Μεγάρων), κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να ήταν πανάρχαιο. Ίσως, ακόμα να λειτουργούσε και επί του Κάλχαντα. Διότι ο Κάλχας γιός του Θεστορίδη από τα Μέγαρα ήταν ο κορυφαίος της εποχής του στην ερμηνεία των οιωνών. Και η τέχνη των χρησμών της οιωνοσκοπίας του θεωρούταν δώρο και κληρονομιά από τον Απόλλωνα καθώς αναφερόταν σαν απόγονός του.
Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ό,τι μέσα στα ‘’αντικείμενα’’ της χρησμηκής έρευνας της οιωνοσκοπίας ήταν πρωτίστως η μελέτη των ουράνιων σημείων, η μελέτη των κεραυνών και των σεισμών καθώς και το πέταμα των πουλιών. Δηλαδή, οτιδήποτε είχε να κάνει με την μελέτη-έρευνα του ουράνιου θόλου εκείνα τα πρώιμα χρόνια της επιστήμης.
Ο Κάλχας (όπου συνάγουμε την ομηρική πληροφορία) καθώς ήταν οιωνοσκόπος είχε δώσει χρησμό για τον δισέγγονο του Σκίρωνα, τον Αχιλλέα, στον πατέρα του Πηλέα και τη μητέρα του τη Θέτιδα καθώς τον επισκέφτηκαν στα Μέγαρα. Μάλιστα, λέγεται ό,τι ονομάστηκε Αχιλλέας ( άχος + λέως = Αχιλλεύς, δηλαδή: θλίψη + λαός= αυτός που προκαλεί πόνο στον εχθρό ) από τούτον τον χρησμό. Διότι ο Κάλχας είχε προφητεύσει για τον εννεαετή τότε Αχιλλέα, πως η Τροία δεν θα μπορούσε να καταληφθεί χωρίς την βοήθεια του και ότι θα σκοτωνόταν σε ένα μεγάλο πόλεμο. Γι’ αυτό η Θέτιδα για να τον προφυλάξει τον έκρυψε στην αυλή του Λυκομήδη στη  Σκύρο, μεταμφιεσμένο σε κορίτσι. Ενώ, αλλού αναφέρεται ότι ο Πηλέας τον έδωσε στον κένταυρο Χείρωνα, στο όρος Πήλιο, να τον κρύψει και να τον εκπαιδεύσει.
Έτσι λοιπόν ο Κάλχας, ο οιωνοσκόπος, καθώς με την Απολλώνια κληρονομιά της οιωνοσκοπίας γνώριζε το παρελθόν, έκρινε το παρόν και πρόβλεπε το μέλλον, πολύ πιθανών να χρησμοδοτούσε στο αυτό το μεγαρικό μαντείο της Νυχτός και που στη συνέχεια γίνεται ο πολεμικός σύμβουλος της δεκαετούς πολιορκίας της Τροίας με την προτροπή του Αγαμέμνονα. Και για να τον αποσπάσει από τα Μέγαρα, ο Αγαμέμνων, χτίζει και αφιερώνει ναό της θεάς Άρτεμις στη πόλη.   

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013


ΟΡΣΙΠΠΟΣΟ ΟΡΣΙΠΠΟΣ (άγαλμα στα σύγχρονα Μέγαρα)
Πηγή εικόνας: http://www.glyptothiki.gr/megara.aspx


Ο πρώτος αθλητής που αγωνίστηκε γυμνός στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαίας Ελλάδας, ήταν ο Όρσιππος από τα Μέγαρα, νικητής σταδιοδρόμος στη 15η Ολυμπιάδα. Καθώς κατά τη διάρκεια του δρόμου, το περίζωμα (πλατιά ζώνη ή κατά άλλους ένα είδος ποδιάς γύρω από τη μέση των αθλητών), του Όρσιππου έπεσε καταγής, αλλά αυτός συνέχισε τον αγώνα και νίκησε. Βέβαια, ο Παυσανίας(*) εκφράζει την υποψία ότι το περίζωμα δεν έπεσε μόνο του, αλλά βοήθησε και ο Όρσιππος ώστε έτσι να τρέξει ελεύθερος.
Ο Μεγαρέας Όρσιππος νίκησε στη 15η Ολυµπιάδα του 720 π.Χ., σε αγώνα δρόµου ενός σταδίου.  Την πληροφορία πως έτρεξε εντελώς γυµνός και πως αργότερα πολέµησε για την πατρίδα του την αντλεί ο Παυσανίας από το επίγραµµα του τάφου του που βρέθηκε προ 200 και πλέον ετών σε ιδιωτική κατοικία στα Μέγαρα.
Καθώς το ίδιο είχαν κάνει και µε άλλες παλαιές επιγραφές οι αρχαίοι Μεγαρείς των ύστερων χρόνων αντικατέστησαν και την επιγραφή που είχε στηθεί στον τάφο του Ορσίππου στα αρχαϊκά χρόνια, η οποία µε τον καιρό είχε φθαρεί.
Η επιγραφή, όπως την ανανέωσαν στα ρωµαϊκά χρόνια και όπως την είδε ο Παυσανίας, αναφέρει τα εξής:
"Ορρσίππω µεγαρής µε δαϊφρονι τήδ’ αρίδηλον / µνάµα θέσαν φάµα δελφίδι
πειθόµενοι / ος δη µακίστους µέν ορους απελύσατο πάτρα / πολλάν δυσµενέων γαν
αποτεµνοµένων / πράτος δ’ ελλάνων, εν Ολυµπία εστεφανώθη / γυµνός, ζωννυµένων
των πρίν ενί σταδίω", βλ. Ν. Παπαχατζή Αττικά, 1974, 508 § 1.
Και, σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα, ο χρονογράφος Ιούλιος Σέξτος ο Αφρικανός (2ος -3ος  αι. π.Χ.), αναφέρει πως ο Άκανθος ο Λακεδαιμόνιος είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των ολυμπιακών αγώνων, ο οποίος έτρεξε γυμνός. Μάλιστα, γράφει ότι έτρεξε στο νεοφανές τότε άθλημα ‘’ δολίχος’’(που ήταν άθλημα αντοχής μακρότερο των άλλων προϋπαρχόντων αγωνισμάτων, δηλαδή, του σταδίου και του διαύλου).
Έτσι, οι διάφοροι κατάλογοι των ολυμπιονικών ως προς το άθλημα του δρόμου, για την Ολυμπιάδα του 720π.Χ. που υπάρχουν κάνουν αναφορά σε δύο ολυμπιονίκες. Τον Όρσιππο τον Μεγαρέα και τον Άκανθο τον Λακεδαιμόνιο.  Και φυσικά αφήνουν μια ‘’θολότητα’’ στο ποιος από τους δύο, ήταν εκείνος ο ολυμπιονίκης που έτρεξε για πρώτη φορά γυμνός. Επίσης κάποιοι (ευτυχώς ελάχιστοι), από τους σύγχρονους ιστορικούς δίνουν μια άλλη κατεύθυνση ως προς την γυμνική άθληση των ολυμπιονικών λέγοντας:  Η παράδοση αυτή περί του Μεγαρέα Όρσιππου, δημιουργήθηκε προφανώς για να δικαιολογήσει την γύμνια των αθλητών που πιθανότατα είχε επικρατήσει από την αρχή. Ο Θουκυδίδης αποδίδει τη συνήθεια της γύμνωσης στους Λακεδαιμόνιους, ενώ ο Πλάτων στους Κρήτες τους οποίους μιμήθηκαν οι Λακεδαιμόνιοι...
Έρχεται όμως, ο Φλάβιος Φιλόστρατος (2ος αι. μ.Χ), καθώς στο συγγραφικό του έργο ‘’ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΝ’’ που ασχολήθηκε ενδελεχές με το αγώνισμα του δρόμου από την άποψη της τεχνικής του αγωνίσματος και αναφέρει: Οι δρομείς έτρεχαν πάντοτε με γυμνά πόδια ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΥΜΝΟΙ, στα παλαιότερα χρόνια φορούσαν ένα περίζωμα μια ποδιά που αργότερα καταργήθηκε. Ο πρώτος που αγωνίστηκε γυμνός ήταν ο Μεγαρέας Όρσιππος, νικητής στη 15η Ολυμπιάδα.    
Εδώ, θα πρέπει να τονίσουμε πως και το επίσημο διαδικτυακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ‘’ΟΣΥΣΣΕΥΣ’’, αναφέρει για το ολυμπιακό αγώνισμα δρόμου:
‘’Το παλαιότερο και σημαντικότερο άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο δρόμος. Ο νικητής του σταδίου δρόμου ήταν εκείνος που έδινε και το όνομά του στην Ολυμπιάδα. Εφευρέτες του αγωνίσματος θεωρούνται διάφορα μυθικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους ο γνωστός ήρωας Ηρακλής και οι Κουρήτες κ.ά. Στους αγώνες οι δρομείς έτρεχαν με γυμνά πόδια. Αρχικά φορούσαν και ένα περίζωμα, το οποίο όμως αργότερα καταργήθηκε. Σύμφωνα με την παράδοση στη 15η Ολυμπιάδα (720 π.Χ.) ο Όρσιππος από τα Μέγαρα, ενώ έτρεχε άφησε να πέσει το περίζωμα και συνέχισε να τρέχει γυμνός. Ο Όρσιππος μάλιστα νίκησε σε αυτή την Ολυμπιάδα. Από τότε και μετά καθιερώθηκε οι αθλητές να αγωνίζονται γυμνοί.’’
Θα πρέπει, πάλι, να τονίσουμε πως από τον Όρσιππο και μετά (όπου επίσημα καθιερώθηκε η γύμνια στους αθλητές) δηλαδή από αυτό το έθος που επικράτησε περί την γύμνωση των αθλητών προέρχονται οι λέξεις ‘’γυμναστές’’, ‘’γυμνάσιο’’ και ‘’γυμναστική’’.   
Η Μεγαρική ιστορία αναφέρει επίσης ότι ο Όρσιππος στη συνέχεια έγινε ηγέτης του μεγαρικού στρατού και για κάποιο διάστημα επανέφερε την πόλη Κρομμυώνα (σημερινούς Αγ. Θεόδωρους) ξανά στη Μεγαρίδα χώρα, καθώς παλαιότερα την είχαν αποσπάσει από την Μεγαρίδα, οι Κορίνθιοι.  
Επίσης, υπήρξε επίγραμμα του Σιμωνίδου στους Δελφούς προς τιμήν του δρομέα Ορσίππου από τα Μέγαρα που αγωνίστηκε για πρώτη φορά γυμνός τη 15η Ολυμπιάδα.

Σημείωση:

(*) (Παυσ. Α’ 44,1.) Κοντά στον Κόροιβο είναι θαμμένος ο Όρσιππος, που νίκησε σε αγώνα σταδίου στην Ολυμπία τρέχοντας γυμνός, όταν οι αθλητές συνήθιζαν να φορούν περίζωμα. Λένε ότι αργότερα έγινε στρατηγός ο Όρσιππος και αφαίρεσε μια έκταση της γειτονικής χώρας. Πιστεύω ότι άφησε επίτηδες το περίζωμά του να πέσει, επειδή ήξερε ότι ο γυμνός τρέχει γρηγορότερα από τον ζωσμένο

Βιβλιογραφία:
Παυσανίας ‘’Αττικά’’.
Harwood Thomas Rev. ‘’Greece Ant;iquities’’ London T. Cabell & W. Davies 1801.

Ηλεκτρονικές πηγές:ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ
Αναφέρεται από την αρχαία γραμματεία ότι ο Μενέδημος (339 π.Χ. - 265 π.Χ. περίπου), ήταν γιος του Κλεισθένη των Θεοπροπιδων, αριστοκρατικής καταγωγής και διατέλεσε πρόβουλος (1) της αρχαίας Ερέτριας. Κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής αποστολής έφθασε στην Αθήνα όπου γνώρισε και παρακολούθησε την Ακαδημία του Πλάτωνα. Κατόπιν όμως, πηγαίνοντας η Ερετριακή στρατιά στα Μέγαρα, έγινε η αιτία ώστε να γνωρίσει εκεί την εκπαίδευση του Στίλπωνος, του τότε σχολάρχη (προϊσταμένου) της Μεγαρικής Σχολής. Μάλιστα, απεχώρησε από το στράτευμα και έμεινε κοντά στον Στίλπωνα για αρκετό χρόνο. Στην Μεγαρική Σχολή υπήρξε συμμαθητής των: Κράτη του Θηβαίου και του Μένιππου από τα Γάδαρα που τον μύησαν στην κυνική σκέψη. Ενώ αργότερα πάλι συνδέθηκε με την Ηλειακή Σχολή, που είχε ιδρύσει ο Φαίδων. 
Όταν επέστρεψε στην Ερέτρια ίδρυσε την Ερετριακή Σχολή(2) αλλά παράλληλα είναι γνωστά και τα συμπόσια που έκανε σπίτι του με απώτερο σκοπό τις φιλοσοφικές συζητήσεις όπου εκτός από τους πνευματικούς ανθρώπους εκείνης της εποχής προσκαλούσε ποιητές και μουσικούς.
Ο φιλόσοφος είχε αποκτήσει από την Μεγαρική Σχολή δύο ηγετικά προσόντα, τη Λογική και την Διαλεκτική, με τα οποία επιβαλλόταν στους άλλους, ήταν λογικός και είχε εντρυφήσει στην διαλεκτική τόσο που έλαβε μέρος στις πολιτικές υποθέσεις της πόλης του, επί των διαδόχων του Αλεξάνδρου. Ειδικότερα μετά το 304π.Χ. όταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής κυριάρχησε στην Εύβοια.
Ο Μενέδημος δεν άφησε συγγράμματα. Οι φιλοσοφικές θέσεις του και ο ρόλος του στις ακριβείς φιλοσοφικές θεωρίες δεν μπορούν να ταυτιστούν και να εκτιμηθούν με βεβαιότητα, δεδομένου ότι και οι αρχαίοι ιστορικοί παρέχουν συγκεχυμένες και αντιφατικές πληροφορίες. Οπωσδήποτε, η επίδραση τριών διαφορετικών κατευθύνσεων της αρχαίας ελληνικής σκέψης-της μεγαρικής, της κυνικής και της ηλειακής-, που ξεπήδησαν από τη σωκρατική διδασκαλία, στηρίζουν την υπόθεση ότι το κέντρο βάρους της φιλοσοφίας του έπεφτε σε θέματα κανονιστικής ηθικής.
Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει: 
‘’[Μενέδημος] Οὗτος τῶν ἀπὸ ΦαίδωνοςΚλεισθένους τοῦ τῶν Θεοπροπιδῶν καλουμένων υἱόςἀνδρὸς εὐγενοῦς μένἀρχιτέκτονος δὲ καὶ πένητοςοἱ δὲ καὶ σκηνογράφον αὐτὸν εἶναί φασι καὶ μαθεῖν ἑκάτερα τὸν Μενέδημονὅθεν γράψαντος
αὐτοῦ ψήφισμά τι καθήψα τό τις Ἀλεξίνειοςεἰπὼν ὡς οὔτε σκηνὴν οὔτε ψήφισμα
προσήκει τῷ σοφῷ γράφεινπεμφθεὶς δὲ φρουρὸς  Μενέδημος ὑπὸ τῶν Ἐρετριέων εἰς Μέγαρα ἀνῆλθεν εἰς Ἀκαδημείαν πρὸς Πλάτωνακαὶ θηραθεὶς κατέλιπε τὴν στρατείαν1 [126] Ἀσκληπιάδου δὲ τοῦ Φλιασίου περισπάσαντος αὐτὸν ἐγένετο ἐν
Μεγάροις παρὰ Στίλπωνι, οὗπερ ἀμφότεροι διήκουσανκἀντεῦθεν πλεύσαντες εἰς Ἦλιν Ἀγχιπύλῳ καὶ Μόσχῳ τοῖς ἀπὸ Φαίδωνος παρέβαλονκαὶ μέχρι μὲν τούτωνὡς προείρηται ἐν τῷ περὶ
ΦαίδωνοςἨλιακοὶ προσηγορεύοντοἘρετρικοὶ δ᾽ ἐκλήθησαν ἀπὸ τῆς πατρίδος τοῦ
περὶ οὗ  λόγος.
Φαίνεται δὴ  Μενέδημος σεμνὸς ἱκανῶς γενέσθαιὅθεν αὐτὸν Κράτης παρῳδῶν
φησι:
Φλιάσιόν τ᾽ Ἀσκληπιάδην καὶ ταῦρον Ἐρέτρην.
 δὲ Τίμων οὕτως:
ὄγκον ἀναστήσας ὠφρυωμένος ἀφροσι βόμβαξ.’’Σημειώσεις:

1. ΠΡΟΒΟΥΛΟΣ= εκείνος που επόπτευε και αποφάσιζε μιας δωδεκαμελούς επιτροπής διακεκριμένων πολιτών.

2.Ο Μεμέδημος αναφέρεται πρώτα στους μεγαρικούς, κατόπιν στους κυνικούς καθώς και στους εριστικούς φιλοσόφους. Σαν εριστικός λέγεται διότι μετά τον Στίλπωνα συνδέθηκε με την Ηλειακή Σχολή, που είχε ιδρύσει ο Φαίδων. Και διατέλεσε σχολάρχης της σχολής αυτής ώστε αργότερα, τη μετέφερε στην Ερέτρια, όπου έγινε γνωστή ως ‘’Ερετριακή Σχολή’’. 

Βιβλιογραφία:
Διογένης Λαέρτιος. Κεφ. Ιζ’. ‘’ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ’’.
Στοβαίος. Ανθολόγιο.
Πλούταρχος. Ηθικά VΙ.
Βασίλειος Α. Κύρκος. ‘’Ο ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ’’. (Ανασύσταση και Μαρτυρίες) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Αθήνα 1980
Φιλοσοφικό κοινωνιολογικό λεξικό, Τόμος Γ’. Καραβασίλας- Μπεντά. Εκδώσεις Κ. Καπόπουλος. Αθήνα, 1955.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013


ΜΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ!


Θα κάνω μια "παρασπονδία" (για σήμερα θα αναφερθώ στη σύγχρονη ιστορία των Μεγάρων) όπου θα σας μιλήσω για μια ξεχωριστή Ηρωική 90χρονη γυναίκα. Καθώς ζει όλη της τη ζωή στο βουνό του Πατέρα, πάνω από τον Μεγάλο Κρύφτη, σ’ ένα αγροτικό παραδοσιακό σπίτι χωρίς ηλεκτρικό και δίχως τηλέφωνο.
Είχα διαβάσει την ιστορία της σε κάποια ηλεκτρονικά μπλοκ τον Νοέμβρη του 2012, δηλαδή πριν τρεις μήνες.
Πριν λίγο καιρό την έψαξα αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να την βρω. Όμως ‘’εντόπισα’’ το σπίτι της και επειδή ήταν καλός ο καιρός υπέθεσα ότι θα είχε βγάλει τα γίδια της για βοσκή. Έτσι κάνω την αναδημοσίευση των ηλεκτρονικών μπλοκ και ελπίζω αργότερα να σας παρουσιάσω την συνάντησή μου μαζί της.


  
  
"Καλύτερα που δεν έχω ούτε ρεύμα ούτε τηλέφωνο, γιατί θα μου τα έκοβαν έτσι όπως είναι τα πράγματα"…
Ενώ οι περισσότεροι Έλληνες τρέμουν στην ιδέα και μόνο ότι η ΔΕΗ μπορεί να τους κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών. Το ίδιο, όμως, δεν συμβαίνει με τη θαρραλέα 90χρονη. Η κα Στυλιανή Μενιδιάτη γεννήθηκε, μεγάλωσε και έζησε όλα της τα χρόνια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο πευκόφυτο βουνό του Πατέρα, στον Κρύφτη, το οποίο βρίσκεται μόλις 10 χλμ. από την ηλεκτροδοτούμενη πόλη των Μεγάρων, 20 χλμ. από την πολύφωτη πόλη της Ελευσίνας και μόλις 45 χλμ. από την Αθήνα.
Στο μικρό σπίτι, το οποίο η ίδια έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια με το σύζυγό της, η 90χρονη ζει μια ζωή όπου τα πάντα έχουν σταματήσει στο πέρασμα του χρόνου. Το λυχνάρι στα δύο δωμάτια της κυρα-Μαρίας ανάβει, αμέσως μόλις έρθει το σούρουπο, ενώ το πετρόκτιστο τζάκι σιγοκαίει σχεδόν όλον τον χρόνο, αφού το κρύο στην περιοχή είναι βαρύ λόγω του υψόμετρου.
‘’Έζησα όλη μου τη ζωή εδώ πάνω στο βουνό, παρέα με τα γίδια και τα σκυλιά που με φυλάνε. Δεν μου αρέσει να κατεβαίνω καθόλου στην πόλη, γιατί βγαίνω από τα νερά μου’’, μας λέει η 90χρονη, η οποία τις μόνες επισκέψεις που έχει είναι από τα παιδιά και τα εγγόνια της.
‘’Το φως δεν μου λείπει. Ούτε το τηλέφωνο. Έχω συνηθίσει να βλέπω με το λύχνο και όταν τη νύχτα θέλω να κάνω καμιά δουλειά, ξέρω τα πάντα από ένστικτο. Τώρα που μεγάλωσα αρκετά, μάλιστα, δεν μου αρέσει καθόλου να φεύγω από το σπιτικό μου’’.
Στο τζάκι, το παλιό μαυρισμένο τσουκάλι που σιγοβράζει δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνα των ασπρόμαυρων ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου που πραγματεύονται τη βουκολική ζωή των περασμένων δεκαετιών. 
‘’Σηκώνομαι πολύ πρωί, βάζω ξύλα στη φωτιά, ζεσταίνω γάλα που αρμέγω το πρωί και ανηφορίζω με τα γίδια για την κορυφή’’.
Η ζωή της κτηνοτρόφου κας Στυλιανής Μενιδιάτη δεν είναι εύκολη, όταν μάλιστα οι σύγχρονες απαιτήσεις είναι πολλές για ένα σπίτι στο βουνό. 
‘’Καλύτερα που δεν έχω ούτε ρεύμα ούτε τηλέφωνο, γιατί θα μου τα έκοβαν έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μεγάλωσα τα παιδιά μου στη φύση, χωρίς να έχουμε σύγχρονες ανέσεις. Και όμως, και τα 7 παιδιά μου έγιναν σωστοί άνθρωποι’’.
Το καλοκαίρι η κα Μαρία μαζί με τον έναν της γιο μεταφέρει τα γίδια σε δροσερά, ακόμα πιο απομακρυσμένα μέρη του βουνού. 
‘’Τα γίδια είναι σαν τους ανθρώπους! Πολλά βράδια κάθομαι και τους μιλάω, με ακούνε και το πρωί ξεκινάμε μαζί για να βρουν τροφή στο βουνό. Όταν το χιόνι πέφτει στην περιοχή, τότε τα γίδια τα ταΐζω έτοιμη τροφή’’, μας λέει και μας αποχαιρετά μετά το σύντομο διάλειμμα που έκανε.

Πηγές:

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013


ΒΑΡΕΑΗ ΒΑΡΕΑ (πεδιάδα και παραλία Μεγάρων)
Βαρέα ονομάζεται η μικρή παραλία των Μεγάρων στο Σαρωνικό κόλπο, είναι περίπου 3000μ και βρίσκεται στην άκρη (προς τις Μεγαρικές απολήξεις των Γερανείων Όρεων) της  Μεγαρικής πεδιάδας. Την ορίζουν (φρουρούν) δύο σημαντικά ιστορικά μνημεία της περίλαμπρης Μεγαρικής ιστορίας: Η Ακρόπολη της Νισαίας (επίνειο των Μεγάρων) και στην άλλη πλευρά το μνημείο του βασιλιά Κάρα. 


ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΡΑΕνώ κατά τον Παυσανία στην ίδια ακτή βρισκόταν και άλλα μνημεία όπως, το μνημείο του βασιλιά Λέλεγα(1). Κάτω δε από το μνημείο του βασιλιά Κάρα άρχιζε η αρχαία Σκιρώνεια οδός. Ο Πλούταρχος και ο Θεόφραστος κάνουν αναφορά για μια αρχαία πολίχνη (κώμη) που υπήρχε εκεί. Ο Θεόφραστος αναφέρει τη Μεγαρική πόλη Φάλυκος (Historia Plantarum ii. 8.) χωρίς όμως να δίδεται η ακριβής τοποθεσία της. Και είναι δε, πολύ πιθανόν να είναι η ίδια με την πόλη, Άλυκος που αναφέρεται από τον Πλούταρχο και ο οποίος λέγει ότι: "η Μεγαρική πόλη Άλυκος πείρε την ονομασία της από τον γιό του Σκίρωνα καθώς ετάφη σε εκείνη τη τοποθεσία."  Μάλιστα, ο E. A. Dodwell ,  στο έργο του για τις Ελληνικές κλασικές πόλεις της αρχαιότητας (A Classical and Topogragraphical Tour through Creece ‘’ London 1819’’ p. 179), αναφέρει μια αρχαία πόλη στην ακτή της Μεγαρίδας και όπου ο Dodwell  παρατήρησε οικιστικά αρχαία κατάλοιπα στην αρχή της Σκιρωνίδας οδού. 


Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΚΙΡΩΝΕΙΑΣ ΟΔΟΥ (Βαρέα-Μέγαρα) το 1886. Ξυλογραφία.
Κατά πάσα πιθανότητα ο Ομηρικός ύμνος προς την Δήμητρα, όπως από την αρχή φανερώνεται δείχνει να διαδραματίζεται -εξελίσσοντας την μυθολογική του ροή- στη σημερινή παραλία (Βαρέα) των Μεγάρων.
Και για τους στοχαστικούς φίλους, ας δούμε πως αρχίζει ο ύμνος:  
‘’Τη Δήμητρα τη σεβαστή καλλίκομη θεάν αρχίζω να εξυμνώ,
αυτήν και τη λυγεροπόδαρη τη θυγατέρα της ο Αϊδωνεύς
την άρπαξε[…] όταν μακριά από την χρυσοδρέπανη λαμπρόκαρπη τη Δήμητρα
έπαιζε με του Ωκεανού τις κόρες τις ορθόστηθες, δρέποντας ρόδα, κρόκους και άνθη
[…] και νάρκισσο που ως δόλωμα τον βλάστησε για το κορίτσι[…]και  σύμπασα η γη και το αλμυρό κύμα της θάλασσας.
Κι έκθαμβη αυτή τα δυο της χέρια τ’ άπλωσε το πάγκαλο άθυρμα να πιάσει, κι άνοιξε η γη τότε η πλατύδρομη στον Νύσιο όρμησε το πεδίον ο πολυδέγμων άρχοντας […](2).


Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΣΑΙΑΣ
Πηγή εικόνας:  http://blogs.sch.grΕίναι λοιπόν ένας τόπος που βρίθει από την αρχή ακόμα της Μεγαρικής μυθολογικής ιστορίας.
Και, ο ομότιμος καθηγητής μετεωρολογίας, πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων, συγγραφέας, αρθρογράφος και μελετητής - ερευνητής της Μεγαρικής ιστορίας κ. Στέλιος Γκίνης, καταθέτει μια αρκετά αξιόλογη μελέτη/αναφορά για το πως εκπηγάζει η  ονομασία της Μεγαρικής παραλίας:  Στα Μέγαρα υπάρχει μια περιοχή, η παραλία, που ανέκαθεν την ονόμαζαν και μέχρι σήμερα "ΒΑΡΕΑ". Η λέξη –κατά την γνώμη μου- είναι σύνθετη και προέρχεται από δυο λέξεις: Βα+Ρέα= Βαρέα. 

                                                                               Η ΡΕΑ
                                        Πηγή εικόνας: http://foibi.blogspot.gr/2010/01/blog-post_5546.html


Βα, έλεγαν χαϊδευτικά τη μάνα όπως και τη βασίλισσα .Επειδή η Ρέα ήταν μητέρα των Θεών και συγχρόνως βασίλισσα (βασίλευε δίπλα στον Κρόνο και καθόριζε τη ροή των πραγμάτων -Ρέα = αυτή που ρέει-, καθόριζε μέσα στο βασίλειο του Κρόνου-Χρόνου την κίνηση και τη διαδοχή. Αργότερα, λατρεύτηκε σαν την θεά της γονιμότητας και από τα σπλάχνα της βγήκαν οι πρώτοι Ολύμπιοι θεοί, Εστία, Δήμητρα, Ήρα, Άδης, Ποσειδώνας, Δίας κ.λ.), την ονόμαζαν λοιπόν και Βαρέα. Έτσι, θα πρέπει να υπήρχε στην περιοχή ιερό της Βα-Ρέας ώστε από εκεί να προέρχεται η ονομασία της παραλίας. Πρέπει να συμπληρώσω ότι η εκδοχή που λέγεται πως τα χώματα στην περιοχή είναι "ΒΑΡΙΚΑ" δεν ευσταθεί γιατί θα ονόμαζαν την περιοχή αυτή Βαρικό είτε Βαρικά και τέτοια περιοχή για το λόγο αυτό υπάρχει στα βόρεια των Μεγάρων, στον Πευκενέα, όπου ονομάζεται Βαρικό. Εκεί υπάρχει και μια παλιά πηγή με πόσιμο και άριστης ποιότητας νερό.Σημειώσεις:

1. Στο επίνειο που λέγεται ακόμη ως τις μέρες μας Νίσαια, όταν κατέβει κανείς, βρίσκει ιερό αφιερωμένο στη Δήμητρα τη Μαλοφόρο. Για την επωνυμία της, μεταξύ άλλων, λέγεται ότι ονόμασαν την Δήμητρα Μαλοφόρο οι πρώτοι που έθρεψαν πρόβατα στη γη. Η σκεπή του ιερού καταστράφηκε απ' την πολυκαιρία, όπως θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει. Εδώ οι Μεγαρείς έχουν ακρόπολη, που τη λένε Νίσαια. Κατεβαίνοντας από την ακρόπολη βλέπεις κοντά στη θάλασσα το μνημείο του Λέλεγα, που λένε ότι ήρθε από την Αίγυπτο για να βασιλέψει και ότι είναι γιος του Ποσειδώνα και της Λιβύης, κόρης του Επάφου. Απέναντι απ' τη Νίσαια είναι το νησάκι Μινώα. Εκεί είχε αγκυροβολήσει ο Κρητικός στόλος στον πόλεμο κατά του Νίσου (Παυσ. Α’ 44,3).

2. Ας δούμε με προσοχή τι λένε αυτοί οι πρώτοι στοίχοι.  
"Εξυμνώ τη Δήμητρα και την κόρη της που ο Αϊδωνεύς την άρπαξε όταν η κόρη έπαιζε με τις θυγατέρες του Ωκεανού μαζεύοντας άνθη της ακτής. Ώσπου η κόρη είδε έναν νάρκισσο και απλώνοντας τα χέρια της να τον πιάσει, τότε άνοιξε η γη στο Νύσιο πεδίο την άρπαξε άθελά της."
Δηλαδή, η Περσεφόνη έπαιζε κοντά στη θάλασσα (εύκολα αυτό το συμπέρασμα το συνάγουμε από τα λουλούδια που αναφέρει ο ύμνος, αλλά και από τις κόρες/κύματα του Ωκεανού). Όμως εκείνο, το αδιαφιλονίκητο όπου σαφέστατα δηλώνει την περιοχή είναι η αναφορά του Νύσιου πεδίου.  Όλοι βέβαια οι μελετητές και οι ιστορικοί που ασχολούνται με την πανάρχαια ιστορία της Ελλάδας, γνωρίζουν ότι τόσο τα αρχαία Μέγαρα αλλά παράλληλα και το επίνειό τους, στο Σαρωνικό κόλπο, λεγόντουσαν αντίστοιχα: Νίσα τα Μέγαρα και Νισαία το επίνειό της!  
Ενώ το λουλούδι νάρκισσος με τα κατά τόπους ελληνικά ονόματά του όπως: ζαμπάκι, τσαμπάκι, μανουσάκι ή βούτσινο καθώς απαντάται σε πολλές ποικιλίες. Είναι ο κατ΄ εξοχήν Νάρκισσος των αρχαίων Ελλήνων από το οποίο και κατασκεύαζαν το ‘’ναρκίσσινο μύρο’’. Τούτο το είδος φθάνει σε ύψος τα 40 εκατοστά ο δε ανθοφόρος κλώνος του φέρει δέσμη 8-10 άνθη λευκά με το ανώτερο σημείο της στεφάνης κιτρινωπό. Τακτικά δε φυτρώνει στο λόφο της Νισαίας αλλά και στη γύρω περιοχή της παραλίας των Μεγάρων.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013


ΟΙ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Μέρος 11ον )

Η Νικαρέτη, τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Μουσείο Βερολίνου.


Είναι γνωστό ότι η Αρχαία Ελλάδα τοποθέτησε τα θεμέλια των μαθηματικών Επιστημών και ειδικά στον τομέα της Γεωμετρίας και της Λογικής. Η εκπαίδευση των μαθηματικών στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχτηκε ουσιαστικά ώστε αυτά να εφαρμοσθούν στην γεωργία, μηχανική, πολεμική τέχνη, αστρονομία, γεωδαισία. Αναπτυχθήκανε όμως πρώτιστος έτσι, για να αποτελέσουν προϊόν της ανθρώπινης σκέψης και χρησιμοποιηθήκανε κατά κόρον στην δομημένη λογική και την φιλοσοφία. 
Τα έργα των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών, όσα βέβαια διασώθηκαν, αποτέλεσαν την βάση για την πιο πέρα εξέλιξη των μαθηματικών Επιστημών και της κβαντικής επιστήμης. Ονόματα όπως Θαλής, Πυθαγόρας, Ευκλείδης , Αρχιμήδης έγιναν αντικείμενο μελέτης της ιστορίας των μαθηματικών.
Θα ανατρέξουμε στο παρελθόν της Μεγαρικής Σχολής για αναζητήσουμε τις πηγές που δημιούργησαν τα δικά της θεμέλια ώστε να αναπτυχθεί επάνω τους η ευκλείδεια τέχνη της Φιλοσοφία και της Τυπικής Λογικής.
Ο σημαντικότερος Πυθαγόρειος μετά τον θάνατο του Πυθαγόρα ήταν βέβαια ο Αρχύτας ο Ταραντίνος. Και η πιο σημαντική από τις άλλες Σχολές που επηρεάστηκαν από τον Πυθαγόρα, ήταν η Ελεατική Σχολή με ιδρυτή της τον Παρμενίδη και συνεχιστή τον μαθητή του τον Ζήνωνα που ασχολήθηκε και με τα μαθηματικά. Ο Ζήνων ο Ελεάτης, αφιέρωσε όλη την ενέργειά του για να επεξηγήσει και να εξελίξει το φιλοσοφικό σύστημα του Παρμενίδη που εκπήγαζε από τους Πυθαγορείους. Επίσης, ο Ζήνων απέδειξε πως η κοινή αντίληψη της πραγματικότητας οδηγεί σε παράδοξα και οξύμωρα. Με τα παράδοξα του Ζήνωνα ασχολήθηκαν στο παρελθόν αλλά και συνεχίζουν να ασχολούνται μέχρι και τις μέρες μας μεγάλοι μαθηματικοί και κβαντικοί επιστήμονες(1) όπως επίσης και φιλόσοφοι. Διάσημο είναι πλέον το εξής παράδοξο του Ζήνωνα: ‘’Αν έχουμε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του Αχιλλέα και μιας χελώνας, και η χελώνα ξεκινήσει με προβάδισμα, για παράδειγμα, ενός σταδίου, ο Αχιλλέας (που ήταν ο καλύτερος δρομέας της μυθολογίας), δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει τη χελώνα. Αν θεωρήσουμε ότι ο Αχιλλέας είναι 100 φορές πιο γρήγορος από τη χελώνα, τότε όταν ο Αχιλλέας θα έχει διανύσει ένα στάδιο, η χελώνα θα έχει διανύσει ένα στάδιο και ένα εκατοστό του σταδίου. Όταν ο Αχιλλέας διανύσει ένα στάδιο και ένα εκατοστό του σταδίου, η χελώνα θα έχει διανύσει ένα στάδιο και ένα εκατοστό και ένα εκατοστό του εκατοστού του σταδίου κ.ο.κ...Επομένως η χελώνα πάντα θα προπορεύεται και ο Αχιλλέας δεν θα μπορεί να την φτάσει’’.
Ο Μεγαρέας Ευκλείδης (ιδρυτής της Μεγαρικής Σχολής 4ος αιώνας π.Χ.), είναι γνωστό ότι μαθήτευσε την Ελεατική φιλοσοφική γνώση, άλλωστε είναι εκείνος ο φιλόσοφος που πρώτος κυριολεκτικά σύζευξε την προσωκρατική σκέψη (Πυθαγόρα- Παρμενίδη - Ζήνωνα), με την μετέπειτα φιλοσοφία του Σωκράτη. Ο Ευκλείδης στη Μεγαρική Σχολή -εκτός από την φιλοσοφική αρχή των Πυθαγόρα, Παρμενίδη και Ζήνωνα που δίδαξαν: ότι ο κόσμος των αισθήσεων είναι μια ψευδαίσθηση επειδή αποτελείται από κίνηση και πολλαπλότητα-(2), έθεσε τα θεμέλια της ‘’Τυπικής Λογικής’’. Δηλαδή, εκείνον τον τομέα στα μαθηματικά που ασχολείται για την διάκριση από τη Φυσική Λογική. Καθώς ο εκπαιδευτικός νόμος της ‘’αντιθετοαντιστροφής’’ με τη ρητή μορφή του εκπηγάζει κύρια από την περίφημη πρακτική της διαλεκτικής τέχνης των Μεγαρικών, όπου είναι σε θέση να απορρίπτει κάποιος τις προτάσεις ενός αντιπάλου συνομιλητή. Έτσι, η διαλεκτική τέχνη της φιλοσοφία που προσέθεσε τον τύπο της ‘’αντιθετοαντιστροφής’’  στα μαθηματικά, ανήκει δικαιωματικά στη Μεγαρική Σχολή!    
Είναι λοιπόν πασιφανές ότι οι μαθητές της Μεγαρικής Σχολής διδάσκονταν αυτά τα μαθηματικά που σήμερα ονομάζονται ‘’προτασιακού λογισμού’’.  Καθώς η εκπαίδευση τούτη περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες ΣΥΖΕΥΞΗΣ, ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ, ΑΡΝΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗΣ.
Δηλαδή, καθώς μια σύνθετη πρόταση αποτελείται από δύο απλές προτάσεις που ενώνονται με ένα σύνδεσμο. Αν ο σύνδεσμος είναι ‘’και’’ η σύνθετη πρόταση ονομάζεται σύζευξη. Ενώ εάν ο σύνδεσμος είναι ‘’ή’’ η σύνθετη πρόταση ονομάζεται διάζευξη. 
Μια σύζευξη είναι αληθής εάν και μόνο οι δύο προτάσεις είναι αληθείς. Εάν όμως η μία είτε η άλλη πρόταση είναι ψευδής ή και οι δύο είναι ψευδής, τότε η σύζευξη είναι ψευδή και ούτως καθ’ εξής.

Συνεχίζεται…

Σημειώσεις:

1. To κβαντικό παράδοξο του Ζήνωνα έχει να κάνει με την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης και προτάθηκε το 1977 από τους Misra και Sudarshan. Η βασική ιδέα έγκειται στο παρακάτω πείραμα:
Έστω ότι έχουμε ένα ασταθές σύστημα το οποίο βρίσκεται στην διεγερμένη κατάσταση Ψ2, και το οποίο πρόκειται να μεταβεί φυσικά στη θεμελιώδη κατάσταση, μετά από χρόνo Τ . Για χρόνους μικρότερους του χρόνου Τ , η πιθανότητα μετάβασης στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:

             t
P1,2 =   -
           T

ενώ η πιθανότητα το σύστημα να βρίσκεται ακόμη στην διεγερμένη κατάσταση Ψ2, μετά από χρόνοΤ , είναι:

                    t
P2 (t) = 1  - -
                   T

Εάν μετά τη μέτρηση βρούμε ότι το σύστημα είναι όντως στην κατάσταση Ψ2, τότε σύμφωνα με την αρχή του φιλτραρίσματος η κατάσταση του συστήματος θα είναι πάλι η κατάστασηΨ2, Έτσι, αν επαναλάβουμε τη μέτρηση μετά από χρόνο 2t, η πιθανότητα να βρούμε το σύστημα πάλι στην κατάσταση Ψ2, είναι τώρα
                    2t

P2 (t) = 1  - -
                   T

Δηλαδή η πιθανότητα ολοένα και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, όπως και θα έπρεπε να συμβαίνει. Το παράδοξο εμφανίζεται όταν επαναλάβουμε το πείραμα κάνοντας πολλές μετρήσεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Για πολύ μικρούς χρόνους, η πιθανότητα μετάβασης στη θεμελιώδη κατάσταση είναι ανάλογη του t2
P2,1= at
Επαναλαμβάνοντας λοιπόν το πείραμα, από t=O μέχρι t =T , δηλαδή παίρνοντας μετρήσεις σε χρόνους T/n, 2T/n,...T, η πιθανότητα το σύστημα να βρίσκεται στην κατάσταση Ψ2 είναι περίπου
         a
1-- -  T2
         t

Παίρνοντας το όριο n-00 , η πιθανότητα πηγαίνει προς τη μονάδα. Αυτό είναι και το παράδοξο. Ένα ασταθές σύστημα το οποίο παρατηρείται συνεχώς, δεν αποδιεγείρεται ποτέ!
Το κβαντικό παράδοξο του Ζήνωνα έχει να κάνει με την γενικότερη ερμηνεία της κβαντικής μηχανικής, καθώς και με τον ρόλο που διαδραματίζει η μέτρηση στην κβαντική θεωρία. (Πηγή: David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics.)

2. Το ‘’Πραγματικό Όν’’ είναι απολύτως ένα και δεν υπάρχει πολλαπλότητα σε αυτό. Είναι στατικό και αμετάβλητο. Η κοινή λογική λέει πως υπάρχει και κίνηση και πολλαπλότητα. Αυτή ήταν βέβαια και η Πυθαγόρεια αντίληψη της πραγματικότητας ενάντια στην οποία επιχειρηματολογούσε ο Ζήνωνας)

Βιβλιογραφία:
Μετζενιώτης, Διονύσης: «Τα παράδοξα του Ζήνωνα. Συμβολή σε μιαν ατέλειωτη συζήτηση». Εποπτεία 90. Σελ. 469-478. 1984.
David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics.

Ηλεκτρονικές πηγές:
http://www.mathsforyou.gr/ΤΕΛΟΣ

*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης-Συγγραφεύς-Ποιητής, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

http://amphiktyon.org/

http://amphiktyon.blogspot.com/